Bugünden 1930'a 5,427,456 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET/6 TELEVİZYON-RADYO 25 MART 1991 05.28 Açılış - Açıköğretim 06.30 Gün Doğarken Programda ağaçlandırmamn onemı vurgulanıyor Türkıye'ye ağaç dıkılmesı ıçın çağnd; bulunuluyor 07.00 Haberler 07.05 Gün Başhyor 09.00 Haberler 09.05 Susam Sokağl Programın hedeflerı ntm tekrarlama, uzun ve kısa kavramları. ışıtsel ayrımlar. saat. doğal çevre 09.35 Kadın Saati: Ah Şu Komşularımız Yem evh bır aılemn komşulanvla aralarında geçen olaylar dramatıze edılıyor TÖ.00 Haberler 10.15 Arkasi \ ann: KugU Mercedes. sevgılısı Sergıo'yu bır kızla bırlikte gorur Beatrız onları barıştırmava çalışır 10.40 Okul TV'si ve Televizyon Dersanesi (Akış ıçensınde II 00. 12 00 ve 13 00 iaatlerınde haber bultenı jayımlanacak) 15.00 Haberler 15.05 Çocuk Kuşağl Program Ath Kannca. Kuş sayfalan ve Susam Sokağı'ndan oluşuyor (Akış ıçensınde 16.00'da 5 dakıkahk haber bullenı vayımlanacak) 16.05 Haberler 16.15 Arkası Yann: Hayat Ağacı 17.00 Haberler 17.15 Mûzik 17.30 tftara Doğru 18.15 Tiirkiye 1. Basketbol Ligi plav-ofT Final Karşilaşması Toıaşsa;.-Fenerbarıçe karşılaşmasi Adana'dan nakle.ı ekrana gelecek 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.40 Spor 21.00 Stüdyo A: Ayda Bir (Bugun koşesınde) 22.05 Dizi: Anadolu'nun Kadın Erenleri (Akış ıçensınde 2 1 * (K)"tc haber bultenı vayımlanacak.) 23.15 MÜZİk: Grafik (Ayrıntıh bılgı vandakı sütunlarda) Akış ıçerisintie 24 OO'te haber bultenı vavımlanacak 01.15 Kabare: Güler Misin Ağlar Mısın? (Akış ıçensınde 1)1 (MJ de haber bullenı vavımlanacak) 02.05 Eğlence Di\e Diye 02.42 Sahur Programı-Kapanış 07.58 Açılış - Okul Televizyonu 10.45 Açıköğretim 2 sınıflar ıçın tş tdaresı. Yürütme . Işlevı Muhasebe Uygulamalarr (Anonım Şırketlerde ^Tasfive İşlemlerı ve Muhascbeleştınlmesı 4 sınıflar ıçın Alaturk llkelerı ve Inkılap Tanhı. (Atatürk ve Gunumuzde Gençlık Vergı Lygulamaları (Gelır Vergısı) 12.15 Kapanışpş 18.10 Açılış - Arkası Yann: Yalan Rüzgârı Nikkı. bazı ol.ıylan bırbınne bağlayarak hastalığının başlangıcı ıle Vıctor ıle barışmalannın aynı tarihlere rastlamasından şuphelenır 19.03 Haberler 19.20 Spor Panorama Çeşıtlı spor dallanndan gorüntuler 20.10 DİZİ: SllÇİU Gleona"nın kızı ve yegenı kaybolurlar En son gorulduklcrı \er peder Grece'ın kılısesıdır 21.00 Günlerle Gelen 21.30 Bir Solist 22.00 Haberler ve tngilizce Haberler 22.30 Fomm (Ayrıntılı bılgı yandakı sütunlarda) 23.30 Dizi: Jake ve Şişman Adam Savcı Mekkeyb'm bır arkadaşı senator olmak ıçın bır kampanyaya gırer Ama bu sırada sevgıhsi olan Bıbbıe VVeaks oldurulur 00.20 Kapanış 19.59 Açılış - Belgesel: Vücudumuzu Tanıyalım Kalbın yapısı. nasıl valı^ngı. nelerden etkılenebıleceğı anlatılıvor 20.30 V'ideo Müzik Türkiye Tekrar program 21.20 Dizi: Tehlikeli Sokaklar Ekıp. Chang adlı bır adama bağlı kaçakçılık orgutunu çokertmeye çalışmaktadır 22.10 Opera: Sahte Bahçıvan Kız (Bugun koşesınde) 00.35 Kapanış ıı/Z. 13.59 Açıhş - Okul TV \e TV Dersanesi 19.05 Arkası Yarın: Hayat Ağacı 20.00 Açıköğretim 2 sınıflar ıçın Iş tdaresı (Yürütme lşlevı Muhasebe bygulamaları (Anonım Şırketlerde Tasfiye İşlemlerı \e Muhasebeleştmlmesı 4 sınıf ıçın Atatürk llkelen ve tnkılap Tarıhı (Alaturk ve Gunumuzde Gençlık). 1 nnıflar ıçın tş ldarcsıne Gırıs iLretım tşjevı) Genel Muhasebe (Aktıf ve Pasıf llışkılere llışkın Envanter lşlen) tngılızce Who ıs that 22.10 Dizi: Jimnastikçi Küçük Kız Lucılle ıjıleşır ve haslaneden çıkar Aneak Lerne sovunma odasından onu kaçırır 22.35 Belgesel: Perspektif Müzık kaydı ıle ılgılı olarak gelışlınlen venı teknık ımkânlar 23.05 Start - Kapanış 23.35 Kapanış Tekrar program 19.00 Açıhş - Haberler 19.20 İftar Programı 19.35 Susam Sokağl Bu programın hedeflerı. duygular korku çe\re koruma, vücut parçaları - burun, benzerlikler 20.05 Türkçe Dil Dersi: Okuyalım Konuşalım 20.30 Kadın Saati: Ah Şu Komşularımız Yem evh bır ailemn komşulanvla aralarında geçen olavlar dramatıze edılıyor 21.00 Arkası Yann: Küçük Hanım 21.35 Halk Hikâyeleri 22.00 Haberler \e Ingilizce, Almanca Haberler 22.35 Ramazan Özel Programı: Zaman Zaman tçinde öncekı gün TVTde yayımlanan program tekrarlanıyor 23.20 Bevbaba 00.05 Eğlence: Stüdyo Berlin Programa Yaşar Özer. Ayşe Mıne. Cantekın ve Hulya Suer katılıyorlar. 01.05 Kapanış 13.00 Açılış - Haberler 13.05 Çizgi Film: Transformers 3.30 Pembe Dizi: Santa Barbara 14.20Pembe Dizi: Büriin Çocukları 15.10 Pembe Dizi: Hastane Günlüğü 16.00 Pembe Dizi: Ateş Çemberi 17.00 Haberler 17.05 Pembe Dizi: Komşular 17.30 Çizgi Film: Karate Kat 18.00 Çizgi Film: Taş Devri 18.30 Komedi Dizisi: Charles İş Başında 19.15 Komedi Dizisi: Jefferson Ailesi 19.50 Haberler 20.05 Komedi Dizisi: Patron Kim 20.35 Dizi: Çin Plajı 21.35 Polisiye Dizi: Adalet Savaşçısı Bır borsa sımsan ı,ev ırdığı karanlık ışlere engel olan kışılerı ortadan kaldırmaktadır. 22.35 Haberler 22.40 Cina\et Dosyası 23.40 Sinema: Vurgun (Bugün koşesınde) 01.20 Haberler-Kapanış TV1 AÇIKÖĞRETİM'DE YARIN 05.30 Birinci sınıf dersleri: i^ tdaresıne Gırış (Üretım lşlevı). Genel Muhasebe I Aktıf ve pasıf llışkılere ılışkın envanter ışlevı). Ingılızce (\VhoUThal) TV2 FORUM22.50 toplumda sanatANKARA (Cumhuriyet Bıirosu) — Ankara Televizyonu'ndan Mihriban Tanık'ın yapımcılığı ve Filiz Ozankaya'nın yonetmenliğini üstlendiği "Forum" programında bu hafta "Değişen toplum, degişen sanat" konusu işlenecek. Sunuculuğunu Doç. Aydîîı Uğur'un üstlendiği programa yazar Adalet Ağaoglu, reklamcı Haluk Mesci, Prof. Dr. Ünsal Oskay, Prof. Dr. Oğuz Onaran ve Ayşegul Yüksel ile değişik şehirlerden 20 konuk katılacak. Programda, televizyonun etkisi ve genç sinema karşısında edebiyat, tiyatro, opera, plastik sanatlar, bale gibi sanatların gösterdiği değişim ve bunlann etkileri tartışılacak. TV1 GRAFİK 23.15 Alpay'ın müzikli hayatı Alpay bu akşamki Grafik programının konuğu. StNA KOLOĞLU Turk pop muziği yıllarca "müziği ve yaraUcüığı" ile ele alınmamış. Magazin yönü, sa- natçılann özel yaşamlan ön pla- na çıkmış. Bu nedenle pop mu- zik "eleştirmeye değmeyen, gun- lük yaşamın tuzu biberi" konu- munda kalmış. Nitekün TV de 80'li yüların sonuna kadar pop muziğe böy- le bakmış daha çok "eğlence programlannın çerezi" olarak gormuştur. Çakıltaşı ile başla- yan Turk pop müziğjne ciddi bakış, beraberinde birçok prog- ramı da üretmiştir. Bunlardan biri de giderek "olumlu bir trend" çizen Grafik oldu. Yarı belgesel bir nitelik taşıyan prog- ram giderek teknik ve içerik acı- sından doyurucu bir kişiliğe bu- nindu. Görselliğe verdiği önem artarken akıcı kurgusu ile izle- nebilir yapımlaı listesine girdi. Bu akşam Turk pop müziği- nin istikrarlı seslerinden birinin muzik yaşamını izleyeceğiz: Alpay. "Orkestra solistliği geleoeginden" gelen Alpay, 70'li yıllarda Anadolu pop tarzında da "Can Karagözlum" gibi ba- şarılı çalışmalar yapmış bir sa- nat çı. Tarzını ve saundunu su- rekli aynı tonmayster (Mujdat Akgun) ve stüdyo ile çalışarak koruyan Alpay, "Bunlar", "Cen- net Yolu", "Giüne", "Beyoglu", "Fabrika Kızı", "Git", "Haya- limdeki Resim" adlı parçalarını seslendırecek. Özellikle soyleye- ceği parçalar arasında yer alan Fabrika Kızı, Turk pop muziği diskoteglnin gelmış geçmiş en iyi parçalanndan biri olarak değer- lendiriliyor. Sözlerı, muziği ve klibi ile oldukça etkileyici. Belediyeleruyduyayınına hız verdi TRT dışındaki kuruluşların, verici sistemler kurarak yaptıkları televizyon yayınlarının suç olmaktan çıktığı yolundaki RTYK açıklaması belediyeleri hareketlendirdi. Kimi belediyeler yeni sistemler kurmaya yönelirken kimileri de kanal sayısını arttırmayı amaçlıyor. HÜSEYtN ERCtYAS tZMİR — TRT dışındaki ku- ruluşların verici sistemler kura- rak yaptıkları televizyon yayın- larının suç olmaktan çıktığı yo- lundaki Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu açıklaması bele- diyeleri hareketlendirdi. Uydu yayınlarını yaygınlaştırdıkları sistemleri muhürlenen belediye- ler, işlemlerin bütünüyle orta- dan kaldıniması gerektiğini be- lirtiyor. RTYK'nm açıklamasın- dan sonra kımi belediyeler yeni sistemler kurmaya yönelirken kimı belediyeler var olan sistem- lerini guçlendirmeyi, kanal sayı- sını arttırmayı amaçlıyor. Edirne Belediye Başkanvekili Vabit Dogan, uydu yayınlarını yaygınlaştırmak uzere kurdukla- n sistemin kâğıt uzerinde de ol- sa muhurlu olduğunu belirterek RTYK'nın bildirdiği goruş doğ- rultusunda muhurleme ışlemi- nin iptal edilmesı gerektiğini söyledi. Doğan, "Madem ki Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu bunun suç olmadıgım söylüyor, o halde bizim sistemi- miz neden hâlâ muhurlu" diye sordu. Edirne"de Starl ve RTL yayınları izlenebıliyor. Adapazarı'nın Serdivan Bele- diyesi'nin uydu yayınlannı kasa- baya ve il merkezine yaygınlaş- t ırdığı sistem de "kâğıt uzerinde" muhurlu durumda. Serdivan Belediye Başkanı Sinan Pehlivan hakkında açıJan ıdarı soruşturma süruyor. Ancak Ser- divan Belediyesi, uydu yayınla- nnı yaygınlaştırmayı surdüru- yor. Belediye Başkanı Sinan Pehlivan, son RTYK kararını değerlendirirken şu göruşleri di- le getirdi: "Uydu yayınlarını izletiyorura diye hakkımda soruşturma açıl- dı. Kurduğumuz sistem muhiır- kndi, açtık izletiyorum. Bir suç varsa suç devam ediyor. Soruş- turma da devam ediyor yaptığı- nuz yaymlarda. Bunlann ne yap- tığını anlayamıyonız. Kâğıt uze- rinde sistem muhurlu. Artık bu dunıma bir son verilmeli. RTYK suç değil diyor. tdari mahkeme yurutmenin durdurulması, işle- min iptali istemimiz reddedili- yor. Şu anda Starl >e bir ttalyan kanalının vavınlarını >eriyoruz. Buna de>am edeceğiz, başka ka- nalları da izlettireceğiz." RTYK'nın kurulan sistemle- rin artık suç olmadığı yolunda göruş açıklamasından sonra Iz- mir metropol alanındakı Konak Belediyesi, Balçova Atatepe'ye kurduğu ve halen Italya'nın ozel televizyon kanalı UNO'nun ya- yınlarını yaygmlaştırdığı sistemi gaçlendirmeye yönelik çabalan- na hız verdi. Konak Belediyesi Genel Koordinatöru Musa Çam, 4.70 metrelik çanak anten siparişini verdiklerini, getirilip monte edilmesinden sonra diğer uydu kanallannın guçlendiril- miş olarak kente izlettirilmesi- ne çalışılacağını söyledi. Denizli Belediye Başkanı Ali Manm, kurduklan sistemle kent merkezine deneme niteliginde Starl yayınlarını izlettirdikleri- ni anımsatarak RTYK karann- dan sonra sistemi bu yayınlann daha iyi izlenebileceği bir yere taşıyacaklannı behrtti. Önceden belirlenen yere yeni sistemin ku- rulması için artık duraksamala- rın söz konusu olmadığmı bildi- ren Manm, "Kentin taraamına daha fazla uydu kanalını izlet- menin yollannı anyoruz" dedi. Manisa Belediye Başkanı Za- fer Ünal, halkın yoğun taleple- ri üzerine Şeker Bayramı önce- sinde uydu yayınlarını izlettire- cekleri sistem kuracakJannı söy- ledi. Ünal, "Sistem kuran bele- diyeler hakkında yapılan kanu- ni işlemkri takip ettik. Birtakım tereddutlerimiz vardı. Yüksek kurulun açıklamasından sonra bu tereddutler ortadan kalktı. Sistemi bayramdan once kuraca- ğız, bayramda Manisalılara uy- du yayınlannı izlettireceğiz" diye konuştu. Kırklareli Belediyesı'nin öncülü- ğunde, yurttaşların katkısıyla kurulan sistemle RTL, Starl, Su- per Channel yayınlarının yaygm- laştınlması 1.5 yıldır "sessiz sedasız" surdürülüyor. Kırklare- li Belediyesi yetkilileri bundan böyle "sistemimiz miihürlenir mi" kaygısını yaşamayacaklan- nı dile getiriyor. Tekirdağ Belediye Başkanı Cemal Ünlusaraç, uydu yayınla- rını yaygınlaştırdıklan sistemi "tereddütsüz" başlattıklannı be- lirterek Starl, RTL ve Eurosport yayınlannı izlettirdiklerini söy- ledi. Ünlüsaraç, "Radyo ve Te- levizyon Yüksek Kurulu'nun gö- ruşıi bir yana, elimize vatanda- şın 2 bin dilekçesi var. Biz hal- kın dilegini yerine getirdik" de- di. RADYOLAR R A D Y O 104.55 Açıhş, program- 05.00 Ha- berler. 05.05 TurkıUer geçıdı. 05J0 Şarkılar ve oyun havaları. 06.00 Yurttan haberler ve deniz, hava raporu. 06.15 Günaydın 07.00 Haberler 07.05 Her şey bizler ıçın 07J0 Haberler. 07.40 Günle gelen. 09.00 Haberler. 09.05 Isteklerınız, seçtiklenmız. 09J5 Reklamlar. 09.40 Arkası ya- nn. 10.00 Haberler. 10.05 Onuncu saat. 11.00 Haberler. 11.05 Reklamlar. 1240 Haberler. 1Z05 Reklamlar 12.10 Gunü yasarken. 1255 Reklam- lar ve radyo programlan. 13.00 Haberler. 13.15 Türk halk calgılanndan ezgıler. 13J0 Bolgesel yayın ve reklamlar (1). 17X10 Haberler 17.05 - 19.00 Bolgesel yayın, iftar programı ve reklam- lar. 19.00 Haberler. 19J0 Türkçe sözJü hafif mü- zik. 20.00 İyi uykular çocuklar. 20.10 Çocuk ko- rolan. 28J5 Şarküar 20.45 TUrkuler 21.00 Ha- berler. 21.05 SoUstler geçıdı. 21J0 Beraber ve solo türküler. 22.00 Yorumcularunız. 22J0 Be- raber ve solo şarkılar 23.00 Haberler. 23.15 Ge- cenin içınden (2) 0055 Gunün haberlerınden özetler 01.00 Program ve kapanış. 01.05 - 0455 Gece yayını. 03JW - 0430 Sahur Drogramı. R A D Y O 2 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Soustlerden seçmeler 07M Haberler. 07.40 Türküler ve oyun havaları. 08.00 Sabah konseri. MJ0 tki solistten şarkılar. 09.00 Ha- berler. 09.05 Çocuk bahçesi. 09J0 Tarihte bu hafta. 09.35 Ceşitlı muzik. 10.00 Cönklerden eu- nümuze halk şairlenmız. 10J0 Zaman ve demok- rası 10.40 Türkçe sözlu hafıf muzik. 11.00 Ha- berler. 11.05 Okul radyosu. 1135 Hafıf müzık. 11.45 Şevket Süreyya Aydemir'ın ölüm yıldönü- mü özel programı 12.00 Sohstler geçıdi. 1230 Türküler ve oyun havalan 13.00 Haberler. 13.15 Hafıf muzik 1330 Merhaba dunya. 13.45 Şar- küar. 14.00 Yabancı dıl dersi. 15.00 Haberler. 15.05 Bu topragın sesı. 1530 Sazlarla Türk sa- nat muziği 15.40 Arkası yann. 16.00 Okul rad- yosu. 1630 Hafif müzık. 17.00 Haberler. 17.05 Erkekler topluluğundan jarkılar. 1730 Kadın- lar topluluğundan türküler. 18.00 Bestenıgâr fas- h. 1830 Hikây«cuenmiz ve hıkâyelen. 19J» Ha- berler. 1930 Solıstlerden bırer sarkı 20.00 Ya- bancı dil dersi 21.00 Açıkögretım. 21.40 Hafif müzık. 22.00 Sohstler geçidi. 2230 Türküler 22.45 Bir roman / bır hıkâye. 23.00 Haberler. 23.15 lki solistten şarküar. 23.40 Hafif münk. 2355 1791'den 1991'e Wolfgang Amadeus Mo- zan. 0055 Gunün haberlerınden özetler. 0058 Program ve kapanış. R A D Y O 3 07.00 Açıhş, program ve haber- ler. 07.05 Güne başlarken 08.00 Sabah ıçin mu- zik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konseri. 10.00 Muzıkli dakıkalar. 11.00 Ogleye doğnı. 12JW Ha- berler. 12.15 Mıkrofondan sıze. 13.00 Bela Bar- tok'un 110. doğum yılı özel programı. 14.00 Ha- berler. 14.15 Dunyanın dört bucağmdan 15.00Çağdaş muzik. 15.45 ölumünün 200. yı- hnda Mozart. 1630 Caz ustalan 17.00 Haber- ler 17.15 Sizler ıçın. 18.00 Tempo. 19JK» Haber- ler 19.15 Çağdaş Türk sanat muziği 20.00 Pop stüdyosu. 21.00 Muziğe övgu. 22.00 Haberler. 22.15 Gokkuşağı. 23.00 Opera saati. 24.00 Ge- ce ve müzık. 0055 Gunün haberlerınden özet- ler. 0058 Program v« kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Türküler ve oyun havalan. 0730 So- Ustler geçıdı 0&00 Türküler. 08.15 Şarküar 0830 Turkülerden bjr demet. 09.00 Haberler. 09.05 Be- raber ve solo şarkılar. 0930 Turkuler geçıdi. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getirdıkleri. \\M Haberler. 11.05 Turkuler. 11.20 Şarkılar. 1135 Beraber ve solo sarkılar. 12.00 Haberler. 12.05 Müzik bahçesi. U.00 Solistler geçıdı 1330 Yur- dun dört bucağmdan. 14J» Haberler. 14.05 Be- raber ve solo şarkılar. 1430 Türküler. 14.45 Gençlık korolanndan. 15.00 Sizın içın seçtikle- nmız 16.00 Haberler. 16.05 Turkuler ve oyun havaları. 1630 Istelderinız, armağanlarımız. 17.00 Haberler. 17.05 Türküler geçidi. 1730 Fa- sıl. 18.00 Türk halk muziği dınleyici ısteklerı. 1830 Solistler geçıdı. 18^8 Program ve kapa- POLİS İSTANBUL 0758 vı,5 ve Program. 08.00 Güne Baslarken. 08^45 Sabahın Konukları. 09.15 Sevılen MelodUer. 10.00 Ha- yatın İçınden. U.00 Kayıp Haberlen. 11.05 Işte Saz Işte Söz Sousf Nursaç Doğanışık 1130 Bır Solist. Andy Wilhams. 12.00 tstekler 13.00 Türk- çe Sözlü Hafıf Müak. Sohst: Nur Yoldaş. 13.15 öğleden Sonra. 14.15 Bır Topluluk: The Call. 14.45 Bır Sanatçıyla Beraber. Solist: Vedat Çe- tinkaya. 15.10 Saıt Ergenc'ten Şarkılar. 15.25 Ka- yıp Haberlen. 1535 Türkçe Sözlü Hafıf Müzık. 16.00 Hafıf Batı Muziği Duûeyıcı tsteklen. 17.C0 Müzik Dağarağı 1730 Gün Bıterken. 18.15 Mü- zik Denince. 19.00 Program ve Kapanış. POLİS TURKİYE 0658 Açıhş veProg ram. 07.00 Güne Baslarken 07.45 Enstrüman- tal Muzik. 08.00 Sabahın Konukları. 0830 Yol Durumu. 0835 Işte Saz Işte Söz Solist: Nursaç Doğanışık. 09.00 Sohstler Geçıdı 0930 Yol Du- rumu. 0935 Gulcan özkan'dan Şarkılar 0955 Hava Durumu 10.00 Hayatın İçınden. 11.00 Bır Sanatçıyla Beraber. Solist: Vcdat Çetınkaya. 11.25 Mehmet Erenler'den Türküler. 11.45 Ka- yıp Haberleri. 1150 Sizin Seçtıklerinız. 1255 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. Solist: Nur Yoldaş. 13.15 Öğleden Sonra. 14.15 Türküler geçidi. 14.45 Yol Durumu. 1450 Nihal Arda'dan Şar- kılar. 15.10 Müzik Duıryası. 16.10 Kayıp Haber- len. 16.15 Müzik Dağarcığı. 16.45 Veysıye Şinn'den Türküler 17.05 Türkçe Sözlü Hafif Muzik. 17.25 Gün Biterken. 18.00 Program ve Kapanış. FM yaygınlaşıyor • ANKARA (Mak Ajans) — PTT, Radyo-1 programını FM bandından yayımlayacak yeni bir radyo şebekesinin kurulması ve Radyo-3 ve 4 şebekelerinin kapsama alanlannın genişletilmesi ve yayın kalitelerinin yukseltilmesi amacıyla çahşmalarım surdurüyor. Radyo-3 ve 4 programlannı yayımlayan mevcut 49 istasyona ilaveten kurulmakta olan 52 yeni istasyonun tesis çalışmalan devam ediyor. Bu istasyonlar yü sonara kadar işletmeye alınacak. 52 yeni istasyonda her üç FM yayını (radyo-1-3-4) aynı anda başlayacak. Mevcut 49 istasyona ise FM radyo-1 vericileri tahsis edilecek. Bunlara ilaveten 1992 yılı başlarında 9 yeni FM istasyonu daha halkın hizmetine girecek ve boylece FM yayınları nufusumuzun yuzde 98'i tarafından kaliteli olarak dinlenebılecek. Gümülcine'de Starl yayını • GÜMÜLCİNE (AA) — Batı Trakya'da Starl televizyonunun izlenebilmesi ıçın belediyenin Gumulcine'ye yerleştirdiği çanak antenın sökulmesini isteyen Yunanlı çevrelerin bu yoldaki basküarı yoğunlaştı. Gümulcine Belediye Meclisi'ndeki Yeni Demokrası Partisi (YDP) yanlısı uyeler, PASOK yanlısı Belediye Başkanı Yorgo Papandrelis'den Starl'in yayınının durdurulmasını istediler. 25 uyeli Gümulcine Belediye Meclısı'nin dunku toplantısında dokuz YDP uyesi, Starl'in bir Türk televizyon istasyonu olduğunu söyleyerek bu , yayının derhal kesilmesini ısterken "Yunanistan'da Turk yoktur. Azınhk Muslumandır. Turkiye dışında herhangi bir Islam ulkesinın televizyonunun yayınlarına karşı değiliz" dedıler. UGUN • Sinema: Vurgun Starl 23.40 Bu akşam, 1983 yapımı Vurgun (La Battant) yer alıyor. Film, Alaın Delon'un oyunculuğunun yanı sıra yonetmenliğini de üstlendiği filmlerden. Delon'la bırlikte başrolu paylaşan Anne Panllaud, şu sıralarda sınemalarda oynayan Nikita'nın da başrol oyuncusu. Vurgun, Fransız sinemasına ozgu temalar taşıyan bir polisiye macera. • Ayda Bir TV1 21.00 Haber programda bu ay TBMM'nın son yasama yılında yaptığı ve yapacağı çalışmalar ekrana geliyor. Meclis'te grubu olan partilerin grup başkan- vekılleri kendi gruplarının çahşmalarım anlatacaklar. Aynca bazı kanun teklifleri ile ilgili haberleri kamuoyuna anlatacaklar. • Opera TV3 22.10 Programda, Mozart'ın "Sahte Bahçıvan Kızı" adlı eserine yer veriliyor. TC ORHANGAZİ SULH CEZA MAHKEMESİ KARAR ESAS NO: 1990/36 KARAR NO: 1990/289 HÂKİM: Ekrem Özdağ 23668 KÂTtP: Sevgi Yesin 992 DAVAC1: K H. SANIK: HALİM ÇOKGÜLER: Ferki ve Nazmiye'den 1954 D.'lu. Orhangazı-Hurrıyet Mh. nuf kayıth aynı mh. Fevzıefendı Cd. No 6'da kasap, evli, 2 Ç.'lu, okur yazar, sabıkasız, TC Islam. SUÇ: Gıda Maddeleri Nizamnamesine Muhalefet. SUÇ TARİHI: 27.12.1989 KARAR TARİHI: 11.7.1990 Yukanda açık kimliğı yazılı sanık hakkında mahkememizde yapı- lan açık yargılaması sonunda: G.D.: Samğın suçu subuta ermekle eylemıne uyan TCK 3%. mad- desi gereğı takdiren 3 ay hapıs ve 5000 TL ağır para cezasının 3506 SK. Ek-I. madde gereği, 3 mıslı arttırılmış şeklı ıle takdiren 15.000 TL ağır para cezası ıle ancak TCK'nun aynı yasa ıle değ. 19. madde gereğı daha aşağı olamayacağından 20.000 - TL ağır para cezası ıle cezalandınlmasına, 3506 Sa. K.'nun ıle değ. 647 S K.'nun 4. mad- desı gereğı beher gunu takdiren 5000 TL hesabı ile paraya eevrılerek 450.000 TL ağır para cezası, TCK ~>2. maddesı gereğı para cezalan içtima olunarak NETICETEN 470.000.- TL AĞIR PARA CEZASI ILE CEZALANDIRILMASINA, TCK'nun 402. maddesı gereğı sa- mğın curume vasıta küdığı kasapçıhk meslek ve sanatının ve tıcare- tırun takdiren 3 ay muddetle TATILINE, fulın ışlenış şeklıne eore takdiren 7 GÜN SURE ILE IŞYERININ KAPATILMASINA, KA- RAR ÖZETININ KAPATMA SURESINCE KALACAK ŞEKİLDE KAPATILAN tŞYERİNlN GÖZE ÇARPAN BIR YERİNE YAPIŞ- TIRILMASINA, KARAR ÖZETININ ILÇEDE YAYIMLANAN BIR YEREL GAZETEDE VE İSTANBUL, ANKARA, IZMIR'DE TtRAJI YÜZ BINlN UZERİNDE OLAN GAZETELERDEN BI- RİNDE DE DERHAL ILANINA, 647 S.K. 5. madde gereğı para cezasının samktan takdiren 10 ayda ve 10 eşıt taksıtte tahsılıne, sa- nık taksıtlerden birıni suresinde odemediğinde gen kalanının tama- mının alınmasına, ya*gılama masraflannın samktan tahsilıne iaır KE- SIN OLARAK KARAR VERİLDI. Basın: 22082 Cumhuriyet Kitap Kulübü Adapazarı Temsilciliği Barış Kitabevi Etkınlıkler Dızısi-11 25 Mart Pazartesi AST AYAKTAKIMI ARASINDA Matıne: 19.00 Suare: 21.30 Yer Yıldız Sıneması ı CKK üyelerine % 15 ındirim KAYSERİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN Muflis Mehmet Yücel vekilleri Av. Yılmaz Ozpamukçu \e Av Bur- han özdemır tarafından hasımsız olarak açılan konkordatonun tas- dikı davasında mahkememızin 26.2.1991 gun 1991/56; 1991' 123 karar sayılı ılamı ıle konkordatonun tasdikıne karar verilmış olup IİK'nın 302. maddesı gereğince alacakları ıtıraza uğramış olan alacakhlann 7 gunlük sure içınde dava acmalannın gerektiğini ve sure dolumun- da kararın kesınleşmış sayılacağının ılanen tebligine. Basın: 46256 TC KAYSERİ 3. SULH ÇEZA MAHKEMESİ HÜKÜM ÖZETİ ESAS NO: 1990/976 KARAR NO- 991'138 C.Ş.E NO- 90/4886-1656 HÂKIM: Ali Bayraktar 19326 KÂT1P: Gursel Ozturk 1040 DAVACI K.H SANIK. MEHMET ASLANTAŞ- Kuçuk ve Fatma'dan olma 1966 D.'lu Adana ılı Tufanbeyli ılçesı, Elemanh Koyu nuf. kaynlı halen K.A.YSERI KARPL'ZATAN MEVKİİNDE FAALİYET GOSTEREN ŞAHIN SUCUKLAR1 MESUL MUDURU. SL'Ç- Gıda maddeleri tuzuğune muhalefet. SUÇ TARİHI: 22.2.990 Sanık hakkında açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda; G.Duşunuldu: Samğın fiıl tarihınde mesul mudurluğunu yaptığı, KAYSERİ KARPUZATAN MEVKİİNDE ŞAHİN SUCUKLARI ımalathanesınde uretıp satışa arz ettiği, sucukların yapılan analizin- de "/» 40 olması gereken rutubet miktarının «!<> 40'tan fazla olması ve sucukta son kullanma tanhinin belirtilmemesı nedeni ile samğın taklit ve tağşış edilmiş sucuğu arz etme suçu mahkememızce sabıt go- rulmuş, sanığa mahkememızce TCK'nun 398, 402/1-2, 3506, 3591 ve 647 sayılı yasanın 4^1. md uyannca netıceten 490.000 - lira ağır para cezası, curme vasıta kıldığı meslek, sanat ve tıcaretinin 3 ay su- re ıle tatılıne ve takdiren yedı gun sure ıle ış yerinın kapatılmasına karar verıldığı, ış bu hukum ozetının masrafının bilahare hükumlu- den alınmak uzere Istanbul, Ankara ve Izmir'de neşredilen trajı yüz bının uzerinde bır veya ıkı gazetede ve suç mahalhnde yayımlanan yerel bır gazetede ılan edümesine karar verıldı. 7.3.1991 Basın- 22085 İLAN ÖDEMİŞ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 1990/1030 Davacı Adem Özçırak vekili Av. A Orhan Doğan tarafından da- valılar Ayşe 1leri, Fatma ölmez, Fatma Gozaydın, Ali Rıza Gözay- dın, Nefiye Yamanturk ve Turgut Gozayduı aleyhine açılan izalei şu- yuu davasının yapılan açık yargılaması sırasında: Davalılardan Ahmet kızı 1325 D.'lu FATMA GOZAYDIN, Coş- kun oğlu 1966 D.'lu TURGUT GOZAYDIN, tum arama ve tahki- kata rağmen kendılerı ve açık adreslen bulunamamış ve dava dilek- çesi ıle duruşma günlerınin tebliğı kendilenne üan edilmek suretıyle teblığıne karar verilmiştır. Dava ödemiş Turkmen Mahallesı Tombaklı mevkıinde pafta 46, ada 814, parsel 339'da kayıtlı taşınmazla ilgili izalei şuyuu davasma ilişkin olup, duruşması 27/3/1991 gunu saat 9.05'tir Yukanda ısimlerı bebrtilen davahların duruşma gunu hazır bulun- maları veya kendilerinı bir vekil ıle temsıl ettırmelen, aksı taktirde duruşma ve keşfın gıyaplannda yapılıp karar venleceği hususu; Ilanen dava dilekçesi yerine duruşma günu teblığ olunur. 27.2.1991 Basın: 22062 İLANEN TEBLİGAT TARSUS İKİNÇİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ' NDEN Dosya: 1990/2813 Borçlu: öner Bozkurt. Şehıtısak Mahallesi Atatürk Caddesi To- run Apt. Kat: 3 No: 5 Tarsus Alacaklı Necati Ay vekili avukat Ismail Naifoğlu tarafından 4.500.000.- asıl alacak ile ekleri için 7.12.1990 keşıde tarıhli çekle ic- ra takıbınde bulunulmuş, adınıza çıkanlan odeme emri büa tebliğ dön- muş, PTT memurunca ve zabıtaca da adresinizm tespiti mumkun ola- mamıştır. Bu sebeple ılanen tebliğe karar venlmıstir. Yukanda yazılı borcu ilanın tebliği tarihinden itıbaren 20 gun ıçinde ödemeniz, takip konusu çek kambıyo senedi niteliğim haiz değilse 15 gun içınde mercie şikâyet etmemz, çektekı ımza sıze aıt değilse yi- ne 15 gun içinde aynca ve açıkça bır dilekçe ile ıcra tetkik merciine bıldirmeniz. Aksı takdirde icra takıbındeki çekteki imzanın sizden sadır sayüacağı, imzanızı haksız yere ınkâr edersenız, alacağın %10"u oranında para cezasına mahkûm edileceğıniz, borçlu olmadığınız veya borcun ilfa veya imhal edildiği veya alacağın zaman asımına uğradı- ğı veya yetki ıtirazlannızı sebepleri ıle bırlikte 15 gun içinde İcra Tetkik Merciı'ne bır dilekçe ile bıldırerek itirazın kabulüne dair bır karar getirmedigınız takdirde cebn ıcraya devam olunacağı, itıraz edılme- dığı ve borç ûdenmedığı takdirde 20 gun içinde lİK'nun 74. maddesi gereğince mal beyarunda bulunmanız, aksi halde hapisle tazyik olu- nacağınız, hıç mal beyamnda bulunmaz veya hakikate aykın beyan- da bulunursanız, hapisle cezalandınlacağınız, ödeme emnnin son ilan tarihinden itibaren 10 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı üanen teb- liğ olunur. 7.3.1991 Basın: 46225
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog