Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/14 25 MART 1991 ELEMAN PACKARD ELEKTRİK TÜRKÎYE TTTT? • • • Her yıl geleneksel dünya kalitesiyle 9 müyon araç için güç ve sinyal dağıüm sistemi ûreten ve mükemmelliği bir gelenek olarak ilke edinen GENERAL MOTORS - PACKARD ELEKTRİK Istanbul'dan sonra şimdi de BURSA'da ûretime başlıyor. Bursa organizasyonunun oluşumunda görev alacak: • Personel yönetimi konusunda uzmanlaşmış • İş yasalannın uygulanmasında deneyim kaz^nmiş • İyi derecede İngılizce bilen, computer kullanabilen • Çağdaş personel sistemlerini uygulayabilecek genç ve dinamik PERSONEL YÖNETİCİSİ (RefP / M) • 2-3 yıl IBM AS/400 ve RPG /400 deneyimü • Konusunda en az bir yü yöneticilik deneyimi olan • İyi derecede İngilizce bilen (İkinci dil olarak Almanca tercih nedenidir) BtLGt İŞLEM YÖNETİCİSİ (Refc MIS / M) • Yüksek kalite imajının yerleştirilmesi ve süreklilik kazandıracak sistemin yürütttmünden sonımlu oiacak • İyi derecede İngilizce bilen, computer kullanabilen, Elektrik veya Endüstri Mühendisliği eğitimi görmüş KALİTE YÖNETtCİSİ (Ref. Q / M) • "Just In Tıme" üretim amaçlanna dönûk üretim planlama ve kontrol, materyal stok sistemlerini oluşturma ve uygulama fonksiyonlanndan sonımlu oiacak • Mühendislik öğrenimi görmüş, iyi derecede İngilizce bilen LOJİSTİK BÖLÜM YÖNETİCİSİ (Ref: L / M) • Otomotiv sektörûnde satınalma fonksiyonlannı yurotmuş • Mühendislik öğrenimi görmüş, İngilizce bilen SATINALMA YÖNETİCİSİ (Ref: P-S / C) anyoruz. Erkek adaylann askerlikle üişkisi olmaması gerekmektedir. İlgilenen adaylann resimli ve detayh özgeçmişleriyle ilgilendikleri KOD'u belirterek: PK: 38 ÜMRANİYE-İSTANBUL adresine başvurmalarıru bekliyoruz. BekoYönetici olarak yetiştirilmek üzere. s>ATIŞ ELEMANLARI ARIYOR Dayanıklı tuketım mallarının pazarlanması konusunda faalıyet gosleren şirketimiz İstanbul, İzmır, Adana ve Ankara'daki işyerlerınde görevlendirılmek üzere • iktısat veya işletme dalında yüksek öğrenim görmüş, • 28 yaşını aşmarmş, • Askerlık görevrıı yapmış YÖNETİCİ olarak yetıştrılecek, erkek SATIŞ ELEMANLARI aramaktadır. ilgılenenlerin, özgeçmişlerini ve birer fotograftarını ıçeren yazılı başvurularını, aşağıdakı adresımıze gondermelen rıca olunur. BEKO TİCARET A.Ş. IstıklalCad 349 80520 Beyoğlu/İstanbul , ARTTEKŞMEUER GURUBU ELEMANLAR ARIYOR Güneysahillerinde yapacağtmız 5 Yıldızlı Otel İnşaatı için; aşağıda özellikleri belirtilen elemanlar aranmaktadır. ^ŞANTİYEŞEFİ EnaziO sene meslek ve 5 yıldızlı otel inşaatı deneyimi olan uygulama ve idarecilik yeteneği ile iş heyecanına sahip Mimarlar veya Mühendisler ^İNŞAAT TEKNİKERLERİ Saha ve metraj, kesin hesapta deneyime sahip Teknikerler, t- TEKNİKRESSAMLAR Mimari, Statik, Mekanik, Elektrik proje çizimlerinde ayrı ayn veya tamamında deneyimiigenç Teknik Ressamlar. Yukanda belirtilen vasıflara sahip isteklilerin fotoğraflı veel yazıları ile hazırlanmış ozgeçmışleri, referanslan ile bizzat muracaatları rica olunur. İngilizce tercih sebebidir. Müracaatlargizli tutulacaktır. Maçka Cad No. 24 Kat.5 Teşvikiye, İstanbul Tel: 131 04 02-131 04 03 BİR REKLAM AJANŞl IÇIN "Stressiz hayat boş" prensibiyle çalışan S E K R E T E R A R A N I Y O R • En az lıse mezunu • Buro makınalannı kullanabilen • Deneyımlı Tel : 175 93 53 - 175 93 54 İNGİLİZCE'y'ı 8 ayda konuşun sizi Amerikalı dostlarımızla tanıştıralım Tel: 349 59 38 GlaxoELEMANLAR ARIYOR Şirketimiz Mali İşler Bölüm Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere; 1 > PC DESTEK SORUMLUSU 2 ' GENEL MUHASEBE MEMURU Aranmaktadır. Dinamik bir çalışma ortamında iyi koşullarda istihdam edilecek bu iki pozisyon için aradığımız minimum ortak özellikler aşağidadır. A • Üniversite mezunu olmak, B'22-30 yaş arasında olmak, C • Konusunda en az iki yıl tecrûbeli olmak D • Yeterli derecede İngilizce bilmek PC Destek Sorumlusunun MS-DOS Işletim Sisteminde çalışmış olması ve Basic, Cobol, C, Pascal dillerinden en az ikisinde tecrûbeli bulunması gerekmektedir. llgilenenlerin fotoğraf ekli özgeçmişlerinin içeren müracaatlarım "Personel" rumuzu ile PK 138 Levent -İSTANBUL adresine en geç 31.03.1991 tarihine kadar göndermeleri rica olunur. Muhasebe Müdürü Deneyimli,Bilgisayar Kullanabilen,Stok kontrol ve Maliyet muhasebesinde bilgili,Bağıtnsız olarak çalışabilecek ve sorumluluk üstlenebilecek, İşletme veya ekonomi dalında yüksek öğrenimli. Erkek adaylann askerlik görevini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Başvurulann elyazılt özgeçtniş ve bir resimle birlikte "Viyana Turistik İşletmeleri A.Ş jitiye Sok.No:5 Teşvikiye 80200 İstanbul" adresine gönderilmesini rica ederiz. Başvurular kesinlikle gizli tutulacakttr. Satıs Temsilcisi Dizel aksamı pazarlayacak • Asgarı lıse mezunu • Seyahat edebılecek • Askerlikle ilişkısi olmayan Adaylann fotoğraflı özgeçmişlerini en geç 8 Nisan 1991 tarihine kadar Lucas CAV Servis Ticaret A.Ş. Elmadağ Cad. 54, Taksim adresine göndermeleri rica olunur. Lucas AGFA1600 kamerayı tanıyan deneyimli. ^0782^300793^ A major Financial Institution is looking for A FİNANCİAL ANALYST vvith followingqualifications: • MBA in finance, preferably from BU, METU or a university abroad • ExceHent command of English • Age belovv 35 • No military service obligation for male applicants. Persons vvith above qualifications are kindly invited to send their CV's in English to P.K. 158 Levent - İstanbul All applications vvill be treated strictly confidential. İNGİLTERE'YE KÜLTÜR GEZİSİ Bayram tatılinde tngıltere'yc gidiyanız SHAKESPEARE'in ve ROBİN HOOD'un Ulkesıne MANCHESTER, EDINBURGH, YORK, LONDRA UçaMa gıdış-dönüş, II gün otobüsle tur Yarun pansıyon konaklama BUtUn gırışler + l'er adet tıyatro ve opera bıletı Tuı boyu rebberlik tuzmeıkert ögrenci fiyau: 785.— (Sterlıng) Yetişkın fıyalı: 910.— (Sterling) (Okuüar ıçın ögrenci gruplan organıze edihr.) ' GB Luu Oknlfauı AceaUa FEFA A^. Hunv(cndf Cad. 142/3 »200 Te?rilüye4STANBUL Ttfc 13* 11 6» / 13* 13 M F«c !«• 37 10 INGILTERE'DE İNGİLİZCE GENÇ BAYANLAK. İngillıceyi ücretsız hazırlık Kurslanmızda ve İngiltere de aileler yanında bedava öğrenin AUPAIR lik BİZİM İŞİNİZDİR. İst.:135 15 99 lzmir.28 75 34 Sehitmuhtor Cd. 37/7 Toksım-IST. Tasanm ve uygulama yapabüeçek, En az 2 yü deneyimli GRAFİKER Sürâtli çalışabilen, titiz; En az 2 yü deneyimli PİKAJÖR ARAMAKTAYIZ... İlgılenenlerin 140 84 74-130 21 87 numaralı telefoniardan NURŞEN DEMİR ile ılişkıye g«çmelen rıca olunur PERA REKLAMCIUK VE HALKLA İLİŞKİLER Abıde-ı Hürnyet Cad 281/8 Zambak Apt Şışlı-İstanbul Her türlü dizgi işleriniz bilgisayarda son teknolojiyle çok ucuza. Tcl: 166 64 37 İngilizce bilmemek eksikliktir. Bu düşünceyi paylaşan insanlara 15 yıldır hizmet veriyorum. Saat ücretı 10.000 TL. 349 34 47 ART DIRECTOR & MACINTOSH OPERATÖRÜ ARANIYOR 1745822/23 ATÖLYE REKLAM HIZMETLER1AŞ ÇALIŞAJNLARIN SORULARI SORUNLARI YılmazŞip»! 5000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yaymlan Tarkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-lsianbul ÖdeneV gönöcıflwez. YAŞANANLARDAN İZLER- İZLENİMLER KAznnYenice 10.000 Ura (KDV içinde) Çağdaş Yayınlan Türkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-tstanbul Ödcmdi gonderilmez. Zoru sever misiniz? Türkçenize güveniyor musunuz? Hızlı sentez yapobilen bir kafanız var mı? Yaşınız 20 - 30 arasında mı? Düzenll gazete okur musunuz? Hergün sabahın köründe kalkıp, üç saat başınızı kaldırmadan çalışabilir misiniz? Bütün bu sorulara olumlu yanıt verebiliyorsanız ve ilginç bir iş peşindeyseniz, yaşam öykünüzü END Krlzantem Sokak 15 Levent - İstanbul adresine gönderin. Size hoşlanacağınız bir önerimiz olabilir! KAVALA MEDIKAL SANAYI VE TICARET A.Ş. ELEMANLAR ARIYOR Ultrason, EKG. EMG EEG, Hematoloji analızörterı. Kontak termografi, Vücut kompozısyon analızörten. Hamılelık ve Streplokok A test bınmten konulannda faaliyet gösteren şirketimiz aşağıda belirtilen nıtelıklerde elemanlar arıyor: • Yüksek öğrenim görmüş, • Konuyla ilgıli tecrübe sahibi. • İyi İngilizce bilir, • Seyahat edebilir PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRÜ 'Yüksek öğrenim görmüş, • Konuyla ilgıli tecrübe sahibi, • İyi İngilizce bilir, • Seyahat edebilir PAZARLAMA VE SATIŞ ELEMANLARI • Biomedikal alanda bilgi sahibi Elektronik mühendisleri, • İngilizce bilir, • Seyahat edebilir SİSTEM DESTEK MÜHENDİSLERİ İlgilenen adaylann fotoğraflı özgeçmışJermı 29 03 1991 tanhıne kadar - » •:/<••-. KAMED A.Ş. P.K. 1375 KARAKÖY İSTANBUL adresine yollamaları nca olunur (Erkek acaylarm askerlıkie ılışkısı olmamalıdır) SATIŞ MÜMESSİLİĞI inşaal makina malzemeleri konusunda Ikjer bir kunıhjş aşağıdakı özelliklere sahip 'Bölge Sorumluluğu' ûsöenecek elemanlar anyon S inşaat sektöfüncie sataş konusunda tecrûbeli, S Üniversite mezunu (tercih sebebi), S inisiyabf sahtbi, 8 Askerlik görevini tamamlamış, 8 Oto ehliyetli, S Maaş ve dolgun prim potansiyeli sistemiyie çaltşacak, 1 30 yaşını geçmemiş, Adaylann, tetefonla randevu alarak özgeçmişterini içeren bir mektupla birlikte aşağıda yazılı Şirket ' merkezimize başvurmalan rica olunur. INTERMAKA.Ş. Nispetrye Cad Peker Sok. Akytkjz Işhanı No: 261.LevenMSTANBUL Td: 179 26 67-68 1781978-79 SITUATION VACANT INTERNATIONAL STEEL TRADER Experienced Steel Trader, aged not over 35 is wanted b> SOVTUR. Job entaıls negotations and purchasing from the USSR mills and selling to Turkish and world-wide markets. raw and semi-produced iron and steel materials and products. Good command of English is required. For prompt and confidential consideration please submit detailed resume to: "SOVTUR" PK 200. Şişli/İstanbul. SOVTUR A.Ş. is a Çukurova Holding compan>. Genç Heüam Ajansma, Iffişterl Potansiyeli Olışturablteosk NÜŞTERİ TEMStLCİSt Başvurular Sahsen: Lamartin Cad. Meral Ap. 33/8 Taksirn
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog