Bugünden 1930'a 5,470,819 adet makaleKatalog


«
»

Bank24 Kartı alırken... "İşlem tamam" deyinceye kadar işlem tamam! PAMUKBANK Cumhuriyet Turkıye'de başvurduğunui-ânda.^anı hemen, yanı derhal, yaru anında alabıleceğınız tek banka kartı Bank24 Kartı'dıri \BANK24İ Ş L E M T A M A M 1 67. Yıl; Sayı: 23920 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL (KDV OOMUJ 25 Mart 1991 Pazartesi Camp David zirvesinde ÖzpFdan Bush'a önerk Stratejîk işbirliğiCumhurbaşkanı Özal'ın ABD Başkanı Bush'a önerdiği stratejik işbirliği, taraflann ortak çıkarların korunması amacında ve çıkarlann kesiştiği noktalarda birbirleri adına hareket etmelerini öngörüyor. ABD, İngiltere ve İsrail ile stratejik işbirliği yapıyor. Özarın önerisi, askeri kapsamın ötesinde savunmadan ekonomiye, ortak yatırımdan sürekli danışma mekanizmasına kadar geniş bir ilişkiyi içeriyor. Cumhurbaşkanı Özal, Camp David görüşmeleri sırasında Bush'tan 1 milyar dolar acil yardım da istedi. UFUK GÜLDEMtR WASHINGTON — Cumhurbaşkanı Turgut Ozal, ABD Başkanı George Bush ıle yaptığı goruşmelerde, Amerıka ıle Turİcıye arasında 'stratejik işbirliği' oner- dı. ABD'nın ingiltere ve tsraıl ıle bu kav- ram uzerıne kurulu yakın bır ışbırhğı bu- lunuyor Ozal'ın, Turkıye'ye Korfez fo- nu kapsamında soz venlen 4 2 milyar do- lara mahsuben 1 milyar dolar da ıstedığı bıldınlıyor 'Stratejik işbirliği', tarafların, 'ortak çı- kariann korunması amacında ve çıkarla- nn kesiştiği noktada birbirleri adına ha- raket etmesinı' ongoruyor. İngiltere, ^BD ıçın Avrupa'ya donuk olarak bu kavra- mı çalıştınyor Turkıye de ılışkılerde yep- yenı bır sayfa açılması anlamına gelen bu kavramı ABD'nın Ortadoğu'ya koprusu olarak ışletmeyı hedeflıyor. Gerçekleşırse, ABD ıle bugune kadar 'SEIA kapsamında ve NATO amaçları dahilinde' sınırlanmış olan asken ışbırlı- ğının dokusunu değıştırecek olan bu kav- ram, ıkı lıderın Camp Davıd'de yaptığı sı- cak ve samımı goruşmelerde gundeme gel- dı. Yaklaşık altı saatı bır arada geçıren ıkı başkanın bu sure ıçınde ele aldığı konu- lardan bazıları şoyle. Stratejik işbirliği: Cumhurbaşkanı Özal'ın Bush ıle göruşmelennın en çarpı- cı sıyası gelışmesını, Turkıye'nın ABD'- ye, tsraıl ıle Amerıka arasında olan tur- den bır ortak stratejık ışbırhğı onensı oluşturdu ABD ıle İsrail arasında I Ara- Iık 1981 tarıhınde bu yonde bır anlaşma ımzalanmıştı İmza torenınde açıklanan ortak bıldınde, ABD'nın bu anlaşma ıle İsrail topraklarında sılah ve muhımmat depolamasının mumkun olacağı vurgu- lanmıştı. ABD, o dönemde Turkıye'ye de boyle yaklaşımlarda bulunmuş, ancak bu taleplerın bır kısmı gen çevnlmış, bır kıs- mı da daha sonra ımzalanan 'ev sahibi destek ulke anlaşması' kapsamına soku- larak NATO amaçlarıyla kısıtlanmıştı. Oysa Cumhurbaşkanı Özal'ın son onerı- (Arkası Sa. 17, Su. I'de) • CAMP DAVİD İZLENİMLERİ: BAŞ BAŞA 6 SAAT17. Sayfada • ÖZAL: IRAK'A KARIŞMAYIN 10- Sayfada DSP kurultayım m Ecevit,OzaPa yüklendi DSP'nin 2. kurultayında Bülent Ecevit, genel başkanlığa yeniden seçilirken, SHP ile birleşme oybirliğiyle reddedildi. Ecevit, kurultayı açış konuşmasında Özal'ı sert bir dille eleştirirken "Partisini bölebilir, ama Türkiye'yi bölemez" dedi. DSP lideri, SHP'ye anayasa ve erken seçim için 'hodri meydan' çağrısında bulundu. Bülent Ecevit, dünyadaki ve Türkiye'deki değişimi partisinin yakaladığını vurgulayarak anayasa değişikliği için iki öneride bulundu. ECEVİT-Ana\asa degışıkligı için 2 onerı. 5. DSP, "SHP'YI KURTARMAMA" KARARI ALDI HAKKI ERDEM'in izlenimleri 5. Sayfada TATAR FOLKLORU KAYTARMA— Kınm'da Ismail Gaspıralı adı Ak- nu "Kavtarma">ı oynuyordu. Simferopol Universilesi'nde bu yıl açılan mescit'teki bir parka verilip anıt >erini işaretleven taş dikilirken Tatar Kırım Milli Dil ve Edebivatı bolumunun ilk ogrencilerinden Zaryema. guzeli 18 vaşındaki Zarjema Ametova da Tatar folklonınun temel oyu- 3. kuşak Tatar gençlıginın bir temsilcisi. (Fotograf: Kerem Çalışkan) Kıran Tatarlan ne istiyor?Turan hayal Kırım Tatar Milli Hareketi'nin önderi Mustafa Cemiloğlu, Türkiye'den maddi destek, dil ve din eğitimi konusunda yardım bekliyor. Cemiloğlu, Türk milletlerinin birleşmesini amaçlayan "Turan ülküsünü", "hayal" olarak niteliyor. Hansaray'da namar, Kırım Tatar Hanlığı'nın merkezi Bahçesaray'daki Hansaray'da 1917'den beri ilk kez namaz kılındı. Türkiye'den gelen grup, Nevzat Yalçıntaş'ın imamlığındaki namazla hafif bir gövde gösterisi yaptı. KEREM ÇALIŞKAN'ın Kırım Notları Arka Sayfada 2020 YILIN T Ü R K İ Y E Kalkınmamızı sürdurerek gehşmış ülkelerı yakalayacak mıyız? Otuzytl sonra Türkıye "Açık Toplum"nıtelığını kazanacak mı? Kürt ayrılıkçılığı başan kazanacak mı? Turkıye'nın dûnyadakı yen ne olacak? Avrupa bütünleşmesınm btrparçası mı olacağız yoksa bır bolgeselguç mu? \slam dunyasıyla ıhşkılerımız nasıl gelışecek? Di} Türklerle bağlarımız gıttıkçeguçlenecek, Turk Bırlığı doğacak mı? Yunanıstan 'la sorunlar hallolacak, Ege bır banş denızıne dönüşecek mı? Kusya en yakın ya da en uzak komşumuz mu olacak? Şenatçılar iktidar olup laık düzene son verebuecek mı? Güney sınırlanmızda dostluk mu, yoksa düşmanlık mı egemen olacak? TÜRKİYE'NİN EK0N0MİDE, SİYASETTE, KÜLTÜR VE BİLİMDE ÖMDE GELEN KİŞİLERİ NE DİYOR? Nabi Avcı Ogretım uyesı, İshak Alaton Sanayıa, Melth Cevdet An- day Şaır ve yazar, Musa Anter Ya zar ve bukukçu, Tank Buğra Yazar, Cem Boyner Sanayıcı, Yavuz Ca- nevi Bankaa, Tansu Çiller Ikttsat çı, Ş«msi Denizer Sendıkan Zül- fü Dicleli Yazar, Sencer Divitçioğ- lu Iktısatçı, Bülent Eczacıbaşı TU SIAD Başkanı, Şükrii Elekdağ Emekh Büyuketçı, Kemal Gürüz TVBITAK Başkanı, İsmaıl Kara Ya zar, Osman Kavala Işadamı, Coş- kun Kırça Yazar, Aziz Nesin Yazar, Ergun Özbudun Styasal bıhmcu Haluk Ozdalga Yuk Mûb ve yazar, tsmet Özel Şaır ve yazar, Halit Re- fiğ Yonetmen, İlhan Selçuk Yazar, llkay Sunar Sıyaial Bılımcı, Mete Tunçay Tanbçt, İlhan Tekeli SOSMOI Bılımcı, Ali Ulvi Kankaturiit, Nur Vergin Sosyolog, Nevzat Yalçıntaş Iktısatçı, Turhan Yazgan Iktısatçı, Şevket Yılmaz Türk Iş Başkanı, Tahsil Yücel Yazar Ş A H İ N A L P A Y TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ ARAŞTIRDI YARIN CUMHURIYETTE Güneydoğu Nevrıızla patladıPKK'lılarm cenazesine binlerce kişi katılıyor, Nevruz kutlamalarında 'Biji Kürdistan'sloganlan atılıyor CELÂL BAŞLANGIÇ DİY\RBAKIR — Otobus hareket edı- vor Yolcular arasında resmı gıysılı bır bın- başı da \ar Camdan dışarı bakarken ko- nuşuyor bınbaşı — Ne guzel memleket bu. Şu binalara. şu parklara bak. Yanındakıne donup "Nerelisin sen" dıye soruyor "Di>arbakırlı> ım" karşıhğını ve- rıyor yanındakı Bu arada ayağa fırlayıp tabanca bıçımıne getırdığı elını bınbaşıya doğrultuyor Sesı kararlı — Esat Okta> Vıldıran, seni Kurl halkı adına olume mahkûın edıyorum. Uç el sılah sesı Bınbaşı yuvarlanıvor Işıklar vandığında Dılan Sıneması'nın uç katı da alkıştan yıkılıyor Salonda adım atacak yer \ok Ikı kat balkonu da genç- lerle, kadınlarla, yaşlılarla dolu Hemen herkesın elınde bır raum \ar Işıklar so- nunce de salon ışıl ışıl Oyuncular sahne- den çıkarken "Biji Kürdistan" dıye bağı- rıyor ızleyıcıler. HEP'ın Dıyarbakır'dakı Nevruz gunu- ne gelen ızleyıcılerın çoğu "Biji PKK", "Biji Apo" sloganına katılıyor. Sahneye çıkan sanatçıların tumu Kurtçe turkuler- den oluşan repertuarlarıvla salondakılerı saatlerce alkış \e coşku selı ıçınde tutuyor Bır sanatçı Kurtçe duyuruyor şarkısını. — Bu Ocalan için bestelendi: Lo Apo... Yanı Turkçesı "He> amca." Ortalık al- kıştan yıkılıyor "Biji Apo" seslerı du>u- luyor salondan. Içerı gırenlerın altı bın kışı olduğu sanılıyor. Bır de dışarıda kalanlar \ar Sahnedekı şarkılar. salondakı slogan- lar hoparlorle dışan verıhyor Gıremeven- ler de sınema gırışınde, kaldınm ustunde dınlıyorlar salonu, yanlarında önlem al- mış resmı ve sıvıl polıslerle. HEP'ın bır yonetıcısı, "Dij'arbakır'da ilk kez bo>le bir şey oluyor" dıye anlaiı- yor, "hiç değilse on iki yıldır suren sıkı- yonetim ve olağanustu hal koşullannda ilk kez bugunlerde kendı dilimizi ozgurce kul- lanıjoruz." HEP Genel Başkanı Fehmi Işıklar, Ge- nel Sekreter Ibrahım Aksov, mılletvekıl- lerı Salih Sumer, Adnan Ekmen, salonun en onunde oturuyorlar Aynı saatlerde SHP Dıvarbakır Mılletvekılı Fuat Atalaj Sılvan'a gıdıyor Gunlerdır gergın Sılvan Lıse oğrencılennın bırkaç oğretmenle baş- layan kavgası bır anda kente yayılmış Bır haftadıı yuruyor, gozaltına alınıyor, yıne yuruyor Sılvanlılar Lıse oğrencılerının kendılerıne "Pis Kurtler" dedığı one su- rulen oğretmen ılkoeretım okuluna gon- (Arkası Sa. 17, Su. 4'te) Anadolu liseleri kayıtlan bugün başlıyor Sınava ilk heyecan Anadolu liselerine sınav başvuruları 5 nisana kadar surecek. 13 bin kontenjanı bulunan Anadolu liseleri için 180 bin oğrenci yarışacak. 17. Sayfada Değişimi Yakalamak... Yenilenmek... lıderı Ecevit, partisinin dun yapılan ıkıncı olağan kurultayındakı konuşmasına su sözlerle gırmıs "Dünya da Turkıye de cok hızlı bır değısım donemınden geçıyor Turk toplumu bu hızlı değışıme uyum sağlamakta gucluk cekmıyor Zaten dınamık yapısıyla Turk toplumunun kendısı onemlı bır değışım etkenıdır Ama ku- rumlar değışıme uyum sağlayamıyor Gunumuz Turkıyesı nde ıscıler sendıkalart asıyor, gınşımcıler, ozellıkle genc ısadamla- rı, meslek odalarmı aşıyor oğrencıler unıver- sıte yonetımlerını asıyor bırcok konuda co- cuklar yetıskınlerı, 'Kucuk 'ler 'buyuk 7er/ ası- yor, toplum anayasayı asıyor, mıllet, Buyuk Mıllet Meclısı 'nı asıyor ve yurttaşlar partıle- rın coğunu asıyor ' Sayın Ecevıt'ın bu sozierınde kuskusuz (Arkası Sa. 17, Su lde) HASAN CEMAL • Sozen ve uvey evlatları Buyukşehır Beledıyesı ve ılçe beledıyelerı arasmdakı surtuşme, ıkı yıl ıçınde hızmet ve ycpılan projelerı olumsuz vonde etkıledı 3. Sayfada • Alpayın muzıkli hayatıl TVl'de Saat 23 15'te yayımlanacak Grafık programının konuğu Alpay Sanatçı yedı şarkı sestendırecek 6. Sayfada • Uydu yayına hız verildi Kımı beledıveler yenı sıstemler kurmaya yonelırken kımılerı kanal sayısını arttırmayı ıstıyor 6. Sayfada • Grevİer Moskova'yı zorluyor Başbakan Valantın Pavlov, 3 haftadır grevde bulunan 300 bın komur ışçısını uyararak bır an once ışbaşı yapmalarını ıstedı. 10. Sayfada kıledı 3. Sayfada 1:4 • Gorbi'ye Muslumanlar sahip çıkıyor Sovyetler Bırlığı'nde geçen pazar gunu yapılan referandum Turk-\tusluman cumhurıvetlerce desteklendı 10. Sayfada • TMO, çiftçiyi dibe çekiyor TMO'nun atımlan nasılodeveceğı bılınmıyor Ekonomide • Dovizde kritik hafta Merkez Bankası'nm mudahalesıyle karşılaşan dovizde korduğum bu hafta ıçmde çozulecek Ekonomide • Ynbancı market akını durdu Turkıye pazarına gırmeye nıyetlenen yabancı market zıncırlerı şımdı de cazıbelerını Doğu A vrupa uzennde denemek ıstıyorlar Ekonomide • Hollywood da Oscar heyecanı Oduller bu gece sahıplerını buluyor Kevın Costner'ın yonettığı, başrolunu ovnadığı 'Kurtlarla Dans'en buyuk aday Arka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU Dışlanmak 'Gıyap' Arapça bır sozcuktur, 'gıyap kararı' da dılımıze yer- leşen bır hukuksal kavramdır 'Gıyabı' de durusmalarda bu- lunmayanlar ıçın kullanılan bır sozcuktur Yasaya uygun bıcımde mahkemeye cağrılanların duruş- maya katılmamalarına hukuk muhakemelerı usulu hukukun- da gıyap' denır Ceza yargılaması hukukunda da yakalan- maydn, ele gecmeyen bu yuzden haklarında yoklukların- (Arkosı Sa. 17, Su. Tde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog