Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎYET/8 24 MART 1991 Siıtenta • Tlyatro • Gesteri •DA LINDA BLAIR LESLIE NIELSEN ZOR ÖLÜM 2B B U C E V V I L L I S Çt», ŞAFAK (516 26 M) 11 00 13 30 16 00 18 30 21 15 — DIEHARDER — C tes ve Pazar 11 00-1600 seanslar yoktur |«-pj K*<Mtöy KSM (346 0142)1100-13 30 16 00 18 30 21 15 £j Fındıkudt NILOÜL (Stt 12 M) n 00 1300-1500 1700 19002100 4 HAFTA 9. HAFTA ÖZ Pangattı İNCİ (140 45 95) 11 30 1100 16 30 19 15-21 30 Bakrtüy RENK (572 1» t l ) 00 13 00 15 00-17 00 19 00 21 00 EVDETEKİiBASINa H I r V ^ l M."La petttt KLZ CHARLOTTE GAINSBOURG SIMON DE LA BROSSE Senaryo FR^NÇOIS TRUFFAUT CLALDE DE GIVRAY Yonetnn CLAUDE MILLER Cumartes»-Pazar 11 00 v« 16 00S«anslırmd« ÇOTdwrlitat ŞAfAK Sin.mj.xMto UUtentiztn ve Avrupa'ntn en mubteşem sinemalan KENTI KENT II BABA- AL PACINO-DIANE KEATON ANDY GARCIA Yön: Francis Ford COPPOLA Seanslar. 12.00-15.0018D0-2130 HAVANA2. HAFTA ROBERTREDFORD-LENA OLIN Yön: Sydney POLLACK Seanslar. II JO-14.30-17JO-21İ» ŞİŞLİ/İSTANBUL/TEL:141 62 03 Harbıye AS (147 63 15) 1100 1300 15 00 1700 19 00 21 30 KAN KARDEŞLERİ Muzikal 2 Bolum Oyun ve Muzik. VWHy Russel Yoneten Yucel Erten Zuhal OVcay Haluk Bllginer Ahmet Levendoğlu Mahır Gunşıray Derya Alabora. Oktay Kaynarca Julide Kural Bde*r !XnyaSuK^-as 1499361 15201 62) VaKfcoan» Taksm (151 1S7I Va*«xama Suaoıyt de 060 90 90) sntmMadr Cuınartesı Pazar riancn«T£jn 21 15 Ounya Smefrası YAPI^CKRED. M 146 97 38 • 132 «4 26 DORMEN * TİYATROSU R a y C o o n e y MRMJUURISIKKOMEDİ 2 B Ö L 0 M Yöneten HALOUN DORMEN C t—t 1S 00-21 1S P a a r 14.30-1S.00 Cumn« rannesı '8 00 ü P ı e r r e t t e B R U N O ÇHÜISOHKS KOMEDİ 2 BÖLQM Yfineten GEJ4CAY GURUN ÇavaantetMOM P«rş.-CumK2115 CJ Cars.15ra Pers 21 15 fcrgenekon Cad.98 PANGALTI Tel:141 27 37 DORMEN X TİYATROSU P A Z A R T E S I O V U N L A R I Izteyemeyenler ıç n Yahvz S T< ANKARA DEVLET TtYATROSU YAPM PEYNÎRLİ YUMURTA •BJÇUK Y O H T E M . ZEYtCP BtOHAT Y o n « ! • n Oyun «a*tf*rt 18. M» * • 11 M E.şrnı-kon CadM FANC«LTI Tel: 141 27 37 STANDARDFİLMCİLİK S ü \ CİNEMA PARADİSO'nun unlu yonetmeıu GIUSEPPE TORNATORE HERKESİN KEYFİ YERİNDE "STANNO TUTTI BENE" M*.RCELLO MASTROIANN1 YAKINOA SİNEMALARDA MASALGERÇEK TİYATROSU YEOITEPt OYUNCULARI BİR ANARŞİSTİN KAZA SONUCUÖLÜMÜ Dırio Fo Komedı 2 Bölum perş 15 X 2115 Pazar 1S 30 ĞEL KÂÇALTM Tta rm TMC«| 585 52 63 KJRastlfaatasJi Ç«vre Tlyartrota Çarş Z1 15 C les 15 00-21 15 DIL A3LA COCUK TllATROSü ttîtttttîttt DALDA OSCAR ADAYI Kadıkoy SÜKfYY» (3360682) 11 00 14 30 18 15 21 15 Şıslı KENT (141 62 03) 12 00 15 00 18 00 21 15 KEVINCOSTNER Bakırkoy 74 (5720444) 11 00 14 15 17 30 21 15 ANKARA «PflOPOL'12574781 12 00 15 00 18 00 21 00 IZMIR SEMA (139100ı 12 00 15 00 18 00 21 00 GEL CENNETİGÖR ADANA METRO (146996) 11 15 14 15 17 30 21 15 KURTLARLA DANS Şit}li SİTE (147 69 47) 11 00-14 30-18 00-21 30 29 Mart Cuma» dm mtttnn— 4. HAFTA — KENDİSINI OUHJRMEYE ÇAUŞAN 1< KlŞILER B*yoikl L A l * (1*9 25 24) 12 00 14 »5-1630-1845 21 15 B*t4ktas MISTK (ttO 11 56) Beyoglu LALE • Beyogiu DUNYA • Kadıkoy KAO1KOY 3a- rkoy RENK ve Ankara KIZILIRMAK sınemalannda MARIJON BRANDO MATTHEW BBODERICK MONTREALU İSA JESUSOFMONTREAL BUNLAR OLUNCA. LOTHAKC BLUTEAU CATHEHME WHJieWHO 0 K M Dereboyu Cad 110 158 69 87 13.00-1B3O-18JO-2O 30 JOEY BOCA SONSUZA KADAR YA5AYABILIRDIUI RESIYE ^SEVMEK •EKUM FILMI OAfilTIMINDA İnamirnaz gerçeUflljlİMİnılmaz bir öykü. Hacby«AS2 (1-47 63 15) '1 of'PR) 15 00 1 OC'9 00}130 JK.3U.oyAS (336 0 0 » ) 12 00 4 15 16 X 9 30 2115 !AnUraBATI2 (11X323) 11 00 13 00 '5 00-17 30-19 30 21 30 AnUra GOLBAŞI 1229 37 M) 12 15 l« 30 16 45 19 X 21 15 IsnklZMİR (2142 61) 12 5 14 30 16 45 9 30 2115 1 Mi 3S. Ml 12.00 14 15 16_4S 19.CM AKILHOCASI KONSEfl SALONUCBhAALHESnHY"The Freshman" 24 Mart Pazar Saat 16.00 ENIS FOSFOHOGLU TIY»TROSL KOY Ha « Eg !ım Merkez 2 9 ' ^ KANLI NtGAR'90 Muzıklı Gulduru 1 azan Sadık Şendıl Voneten ENIS FOSFOROÖLU Çarş 15 30 21 00 C t«s 5 M Pazac 18 30 Bizim Tiyatro DosHar T yatrosu SaKyvu nda Tunel 144 81 37 145 24 90 Ctesı 15JO Pz 1S30 FALLACC1 nın BİR İNSAN yaprtindan esıntenerek yazan Halll BEYTAŞ yoneten Zator OİPER TEVFİKGELENBE TİYATROSU 336 21 03 Yılın son komedi ziyafıti SEVDAK o r n e 0 1 'P e r d e SALATASI Yazan Jean De Letraz Yon Tevfik celenöe G*n«l ıstok uzerın* •ad*c* 4 HAFTA 336 21 03 ÇEKİRGE R ^ U BİR SIÇRAR Yazan-Ymılen İDİL YAZGAN K.MoaMa»at< taterifi M ı U f C.tMk 19.30 »9 52(3 3M2103 KARTAL SANAT I5LIGI TİYATROSU ismail lşıl*oy VUR BİR (T.r.1.» MASTİKA Kab "r " Yön Çettn Etili 2B 27.28 29 30 11*11800 «21 00 31 Mart 15 00 »717 NES1N SAHNESI 5020853 I s t ı k l a l Cad No 1 40 Tel 151 1B65 66 Cıhan Öksuz/Ferhan Şensoy AŞKIMIZIN GEMİSİ FINDIK KABUĞU C u m a r t e t l Pıerre Henrı Camı/Ferhan Şensoy MATADOR Per»embe-Cuma 21 00 Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Çarçamba 21 00 Fertian Şensoy un Pazar 15 30 - 18 30 42J33 KAHRAMAN BAKKAL SÜPERMARKETE KARŞI BEYOGLU KUCUK SAHNE 144 43 27-143 64 17 Ferhan Şensoy un İSTANBUL'U SATIYORUM Munır Özkul - Erol Gunaydın SaU 2100 NÖBETÇİ TİYATRO Ferhan Şensoy un AŞKIN GÖZÜNE GÖZLÜK Yon Rasım Oztekın ç»n 21 00 Muzık Arıf Erkın SON OYUN Ankara turnesi ncdentyte Son 3 Hatta NİSA SEREZLI-TOLGA AŞKINER ELI SAGHI'nın BENİM MATRAK AİLEM Komedi Fars 2 Bölum Yön ALEV SEZER Cuma 21 15 C I«M 15 30 Paar (Indlrlmll) 18 30 BEYOĞLU K A R A C A TİYATROSU nda ODAKULE KARSISI T«'l 152 28 23 ROBERT REOFORO • LENA OLIN Yoneimen: SYONEY POLLACK H A V A N ABeyoglu OUNYA 114993611 12 00-15 00-18 00-21 00 HAFTA BAKIRKOY BELEDİYETİYATROLARI ADİLE NAŞİT KÜLTÜH MERKEZİ DARIO FO NEZİHE ARAZ DEVLET TTYATROSJ BALLAR BALINI BtJLDUM YAneten RAİK ALNIACIK BEDAVA MI SANDIN? YDneien OGUZ ARAL 26-27 28-»30-3ı Mart P«*.-Cau-C tesı 21 0q C letı-Pazjr 15 00 AZİZ NESİN SAHNESİ AZİZ NESİN DEMOKRASİ GEMİSİ Yoncıcn AHMET GÜLHAN Salı Carş Perş Cu C tesı Paz 21 00 Cumartesı Pazaı 15 00 BIW Satı« Yrrini A Naş t Kuifur Merfcezı 572 64 3e Azıı N»1n 5ahr.es 502 08 53 5s6 25 38 « GaU«na Danışma 559 95 60 lYörtGRAEMECLIFFORD JESSICA LANGE SAM SHEPARD Talnu Fiül CEP Sınmuım»» 148 01 • 12.O0-15 0O-18J3O-21 1B ankara sanat tıyatrosu Makslm Gorkl'nin AYAK TAKIMI ARASINDA Rutkay Azızın Katıhmıyla 27 Mart Çarşamba Saat 19.00-21^30 Kartal Hasan Ali YUc*l KOItttr Itorkul T«l:353 37 78 ! V| KENT OYUNCUURIİ \MİAlt \ lilltl tlı IİVVIHOSI l,^, ea 8 3 ESKI FOTOĞRAFLAR Yazan: OlnçcM' Sumer Ydn: Musfik Kenter 'SOM HAFTALAR» Ctesı-Pazar I5O0 K e n t e r T ı y a t r o s u 146 35 89 SâZMKR TtMTMS»T M S » ORASINI ES GECKome<l< 3Pe KtRAUK DAİRE Komed 3 Pe <*e Hkts Z\ 00 P M » 1S.00-1100 Oışe h«rgun 12 OO de açıiır Ptes< Sai oyun yokiur T e l 1 4 6 8 0 9 1 EROL TOY ZEKI GOKER 8. Mahkeme kararı ile 200. OYUN inOCLU NDA KARACA TIYATROSU NOA 143 17 63 Puır2ü» Sıl 1830vt21XS« MKIKOY DE BELEDİYE 3EHIR TIYAIROSUMA 572 64 M "ttsı 18.30 vf Z I M * AS Sineması'nın a ç ı l ı ş ı o D B r n n a... O d u ş k u r a n h e r k e s ı n d u ş l e r ı n ı d u ş l u y o r d u D Ü Ş L E R Turkıye d« saoect Harbıye AS Sıneması nda. HaThiyı »S (147 63 T5| 11 30 14 00 16 30 19 00-21 45 GENÇ YETENEKLER SERİSİ HAKANTEZONAR Piyano Resitali Elgar Konser Allegrosu op 18 Balakıref Islamey Onyantal Fantazı Lıszt Sonat St nunör 25 Mart Pazartesı Saat 19 00 JUDITHULUĞ Piyano Resitali Sostakovtç Sonat. op 12 no 1 Rahmanınof Sonat op 36, no 2, Sı bemol nunor Shrıyabın Sonat op 30 no 4 Fa dıyez major Sçedrın ' Basso ostınato" Prokofiyef Sonat op 83 no 7 Sı bemol majör B M S»iı» Y*fter1 Konser Salonu 148 53 92 Gattena Dan şma Burosu 559 96 60 Vakkorama Taksım 151 15 71 v'ahkc ama SüaC ye 360 90 90 I Ş E H I R T I Y A T R O L A R I !8-24Martl99l Hugh WWT(MOHE BİR YALAN ÇEMBERİ Tlrkttsl Yılmrır» TURKE» rıreltıt Mıkın ALTMER |l 9-20 21 Marıl Wlllm SHAKESPfHRf KRAL LEAR ftrt«aı. IrlJH $AHIKBA$ TiMHir Ifıl KASAP061U 12? 23 Mart! Etrnn R REY-Ccaal R RET LÜKÜS HAYAT Yonelen Hılıkui OORMEN 124 Mart P K » | Sjtahatipo Kudrtı AKSAL BAY HİÇ- SONSUZLUK KİTABEVİ Imm 8»ar SABUNCU Ploı 2ILX/Pır Curnı 1500 ütket KOKSAL BİR GARIP OYUN Y«o«l« Knlrcl 0tni2luo [19-20-21 Maril Erkan A«l« DELİ EDER İNSANI BU DÜNYA m ?3-?4 Mari] ht.cUr Musahıpzj Sahnest'333 03*7) TELEFON KİMIN İÇİN ÇAUYOR rıreterı Ençin ULUDAC 119 20-21 22 23-24 Mart 3 ıı! fAIK Savaı OINCEL MERAKUSI İÇİN ÖYLE BİR HİKAYE rımtta MKII KOftR 119-24 Mart| «Tilly «USSEU BİR KADIN TıırtçnL Stnn KARAMURSa VaıtMÇtlin IPEKÜAYAI2O-2I 22 ?3 »an BILETLf* Tt1ATB!OOt$ELE1ltMtM YAM »•* KAOIKO» • GtSE.-VAKKOftA«A TAKSkHL SUAOrYE * **S CAY«TTl« İOSTANO •• BELF* MiKmMtKrrTE M-nut«n«»ıı O*u" kjunte Sat 20 3û'Çijr 5CClSiXPw Cu"ra ?O X Ctt* S0O-2CWPıu S0O I X DEVLET ! TİYATROSU YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ YMeteıt Renan l|ik Mnrk. Tiaur 23 24 M«1 MtnKt Bayttur YANGIN YERİNDE ORKİDELER BUDALA Uyırtıt» Sınan Grav YgntKn- Engin Cszır Çtvrıen Oya MtnlK! 30 31 *tt\ ISJ021 227374 «ırt targBııdımr DANTON'UN ÖLÜMl Ctvlri Rt)l »IWk. SCBİII Fınocrajta 212728.213031 Hın MASAL BAHÇESİ [(•a* eyiınıl Ytmm öen OzMn 2431 Mart I1IÜ0I SAUNCAKTA İKİ KİŞİ Ymtnc Uw fa» Cnirat S«fi n j t 23.24 Mart Htcatı Cumalı AHMETLERİM VaaaHıt Kraı Itı» AHMETLERİM Y«et«t Keımıı lııt 30 31 ttart HAPŞIRIK Uyartaylıt MieriMl Fnyn V€Maı Chiı Harm Itvınrı Ulc Ernı 1970i I 212374 Mart Nıksarafer talaia YÜZYÜZE Yomttn Cttın Iptkkan Ç«vıren: Bela Paksoy 26.2778 29J0 31 Marl ıKlltr SEVGİU SOYTARI rtMaıt KarM Tfttl Cnıran Talat Hataan 277İ2LMırt Yıldız Saray Tîyatros-u Barbaros Yokuşu Yıldız Sarayı ıçtnoedır İstanbul devlet opera ve balesi ATATÜBK KÜLTtfR MERKEZİ'NDE S »trıll G Puconı MASKELİ LA BOHEME BALO Orkan 5»H Sakntyı Kıyac HtaB 27 Mart 2 » * ROMEOYE JULİET Wala«itKanatraft: %*nt Mr)«an Satnryı Kıya»: Evax Snal/ Suna Şrntl Orfcanra Sefi Elıad Bagırgv 23 Man 15 30da 28 »ıtı 20J»f« ISPANYOL BESTECtLERÎYLE BtR AKŞAM SotiUlef Sıızan Kızıktatfu. Zuhat Dıntar Hujre» lstraa>rar Piyao» Jan Sauy |Ma Tryarmı»>a| 2S Mart. 19.00 ü EJtamatJ SİHİSBAZ OZ çtuık mızikal! 2 atnla Sılmert K«y»t Sunny Annan 23-30 »lart 11 00 de •rkMn ?a* Haala Palul» Saknift Ktrarr Y«kU Kara 30 Mart. 15.X ta * GJPanalı» HANIMOLAN HİZMETÇİ IMtrmzn 2 tahft OCımarna ORKESTRA ŞEFİ inHrrnzza I latırj Orkutn Şcfi Sartar YaKm Sakvyl Mrnt AyhaB lann 23tUrt. 2OB0Iİ» ICaajaJ Ratit Rty Kamtr iaimıl • fah) tKtSt Kanogrıf S be Kasapoglu ZtYABETÇI Knrngralı Halıtun »edian DİNO İXE CEREN Kartagralı. Ta«u IzıM KAOIN Kamgrıfı Nil Bertaı 22 29 Marl 20.00* BU«m«f lemNlden ıu hrfta Snce A.K.M gıseleıtnde Suodlya- Toiafrn Vakkorama Pangott Gençler Mo$caalarnda vm GoMena-AJaköy danıvno bmoaunda sdıta çtf Gnetet-<51 <0 23/151 54 00 (7 IKaD 254 ŞİŞLİ 2. SULH CEZA HÂKİMLtĞİ HÜKÜM ÖZETİ ESAS NO 990/664 KARAR NO 991/991 DAVACI K H SANIK Muhammet Özmen, Alı ve Fırkat'ten olma, 1963 doğumhı, Rıze, Çayeh, BuzJupınar, Kaptanpaşa Mah K 52, C 058/03, S 18'de nüfusa kayıtiı, Turk, İslam okuryazar, sabıkasız, evlı, 1 çocuklu, Meht metçık Cad 72 A Meadıyeköy adresınde, ekmek fabnkası ışletır ) SUÇ Gıda maddelerı tûzuğune muhalefet SUÇ TARİH1 7 3,1990 KARAR TARIHİ 12 2 1991 Yukanda açık kımlıjı yazjlı Muhammet Özmen'ın hakkında gıda maddelerı tûzuğune muhaletet suçundan dolayı açılan karau davası- run yapılan yargılaması sonunda, Sanığın suçusabıt görulerek, TCK 398, 647 S K 4 maddeierı ge- reğınce 490 000 lıra ağır para cezası Ue mahkûmıyetıne ve TCK 402 maddesı gereğınce sanığın cürme vasıta kıldığı meslek, sanat ve tıca retının cezasına musavı takdıren UÇ AY SÜRE İLE tatılıne, kapa tılmasına yer olmadığına, karar kesınleştığınde karar özetının Şışlı Cumhurıyet Savcılığı'na bıldırılerek masrafı bılahare alınmak uzere gazetede yayımlanmasına karar venlmış ve mahkememız kararı ke- sınleşniiş olmakla hukum özetı ılan olunur 8 3 1991 Basm 22081 SÖĞÜT ASLtYE CEZA MAHKEMESİ HÜKÜM ÖZETİ ESASNO 1990/45 KARAR NO 1991/5 HÂKlM Mustafa Kemal K1SACIK 25646 C BAŞSAVCISI Tuna GUNGOR 24059 KÂTİP Gulden DODURGALIOĞLU DAVACI- K H MÜŞTEKİ-MÜDAHİL Bılecık Defterdarlığı Söğut Mal Mu dürlUğu MUDAHİL 1D TEM Muharrem ÖZTURK / Mal Muduru So- güt SANIK Huseyın ÖZCAN / Mehmet oglu, Emıne'den dogma, 1955 D 'lu Söğut Tuzaklı Köyü nüfusuna kayıtiı ve oturur Evlı, 3 çocuk lu, okuryazar, boşta gezer, sabıkasız SUÇ Vergı ayarana sebebıyet (Kaçakçılık) SUÇ TARtHİ 1985 yılı 1987 yıb KARAR TARİHİ 6 2 1991 Yukanda açık kımlığı ve atılı suçu yaalı sanık hakkında yapılan açık vargılaması sonunda, GEREĞ1 DUŞUNULDU / Sanığın raüsnet suçtan dolayı 213 sa yılı vergı usul yasasının 359/1, 359 / son, 647 sa 6 maddelerı uya nnca UÇ AY HAPIS CEZASI VE BU SURE KADAR TAYIN EDl LEN TİCARET, MESLEK VE SANATTAN İCRASIN1N MENİNE karar venldı Basm 22086 GAZtANTEP 2. SULH CEZA MAHKEMESİ HÜKÜM ÖZETİ ESAS NO 1990/1457 KARAR NO 1991/119 HÂKIM Şazı Öner 19523 KÂTİP Menh Kalaycı DAVACI K H SANIK TEVFİK AKDERE Alı ve Zelıha'dan olma, 1961 D 'lu K Maraş ılı Merkez'Akçakoyunlu Koyü nüfusuna kayıtiı olup halen Gazıantep ılı Kavaklık Mah 'sı Ahmet Apaydın Cad 'sı No 39'da oturur, evlı, 3 çocuklu, okuryazar, sabıkasız, TC İslam, dondurma- cılık yapar SUÇ Gıda maddelerı tuzüğüne muhalefet SUÇ TARİHI 17 7 1990 KARAR TARİHI 7 2 1991 Yukanda açık kımbgı yazılı sanık Tev fık Akder hakkında gıda mad- delerı tuzuğttne muhalefet suçundan eylemıne uyan TCK'nun 396, 3506 sayılı yasayla degışık TCK'nın 19 ek2 647/4, TCK'mn 402/1-2 maddelen uvarınca 490 000 TL ağır para cezası, 3 ay meslekten men, 7 gun ı$>enmn kapatılmasına hükum özetının Ankara, tstanbul ve tzmır'de vavımlanan ve trajı yuz bının uzenndekı, bır veya ıkı gaze tede ayrıca Gazıantep'te yayımlanan mahallı bır gazetede derlial ıla tuna, ılan masraflannın bılahare sanıktan alınmasına karar venldı 7 2 1991 Basın 22077 İLAN ESKtŞEHtR BİRİNCİ SULH CEZA MAHKEMESİ'NDEN BİLDİRİLMİŞTİR SANIK ŞERIF HIKMET BAŞER Yunus ve Bınnaz'dan olma 1937 doğumlu, Ladık Salur Köyu nüfusuna kayıtiı, halen Eskısehır Sakarya Caddesı No 60'ta oturur HÜKÜM ÖZETİ Yukanda kımlığı yazüı olan sanığın Zıraat Ban- •kası Eskısehır Köprübaşı şubesınce kendısıne \enlen çek karnesını, bankanın gen ıstemesıne rağmen ıade etmedığı ve boylece Çek Ka- nunu'na aykın davrandığı anlaşıldığından, Mahkememızın 25 10 1990 tanhlı 1990/470-499 numaralı karanyla sanığın 3167 numaralı kanunun 13/1'mcı maddesı gereğınce 120 000 lıra ağır para cezası ıle cezalandırılmasına karar venlrnıştır Bu karar sanığın mevcut adreslenne teblığ edılememıştır Zabıta tahkıkatı ıle de sanığın yenı adresı tesbıt olunamamıştır Bu nedenle 7201 sayılı Teblıgat Kanunu'nun 28'ıncı maddesı uya- nnca hüküm özetının ılanen teblığıne karar verılmıştır Hüküm ılan edıldığı tanhten yedı gün sonra sanığa teblığ edılmış sayüacaktır Ilan olunur 24 12 1990 Basm 22084
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog