Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

24 MART 1991 SİNEMA Festival fümleri Oscar adayı • Kiiltür Servisi — 25 mart günü sonuçlanacak olan 63. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Oscar) ödülleri için yarışan filmlerden 6 tanesi Istanbul Film Festivali programında yer ahyor. Bu filmlerden "Henry and June" En lyi Görüntü Yönetmeni dalında Oscar'a aday. Bir göçmen ailesinin öyküsünü anlatan 'Avalon', dört dalda birden Oscar'a aday gösterildi. Barry Levinson'un fılmi, En lyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Senaryo, En lyi Özgün Müzik ve En İyi Kostüm dallannda aday. Bir başka Amerikan yapımı, Mike Nichols'un 'Postcard from the Edge' ise iki dalda Oscar'a aday. Filmin baş kadın oyuncusu Meryl Streep, En lyi Kadın Oyuncu Oscan'nın en güçlü adaylarından biri. Aynca filmde yer alan "I'm checkin' out" adlı şarkı da En lyi Film Şarkısı Oscarı için yanşacak. Festival programmda yer alan "Green Card" adlı film de Oscar adaylarından biri. "Avalon" gibi göçmen sorunlarını işleyen film, En lyi Senaryo dalında Oscar'a aday gösterildi. Avustralyâlı yönetmen Peter Weir'in imzasını taşıyan 'Green Card'm başrolünde 'Cyrano de Bergerac" filmindeki rolüyle En lyi Erkek Oyuncu Oscan'na aday gösterilen Gerard Depardieu var. En İyi Yabancı Film dalında aday gösterilen beş fılmden ikisi festival programında yer alıyor. Bunlardan biri, Almanya'da Nazizmin kalıntılarım araştıran Michael Verhoeven'in 'Hınzır Kız'ı, diğeri ise Isviçreli yönetmen Xavier Koller'in Tûrk işçilerinin kaçak olarak girdikleri İsviçreMe yaşadıkları trajik serüvenleri anlatan 'Umuda Yolculuk' adlı fılmi. Öyküsünü Feride Çiçekoğlu'nun yazdığı 'Umuda Yolculuk'un önemli rollerinde Türk oyuncular var. SERGİ # Mavitan'ın resimleri • Kiiltür Servisi — Alev Ermiş Mavitân'm resim sergîsi 24 mart günü Atatürk Kültür Merkezi Küçük Salon'da açılıyor. Sanatçı 1957 yılında doğdu. BÜ pazarlama Bolümü'nü bitirdi. 1979'da 1Ü DGSA Yüksek Resim Bölümü'nden, 1985'te Prof. Neşet Günal ve Prof. Neşe Erdok Atölyesi'nden diploma alarak mezun oldu. 1984-1991 yıllan arasında çeşitli karma sergilere katıldı ve kişisel sergiler açtı. Mavitân'm resimlerinden oluşan sergi 6 nisana dek görülebilir. TİYATRO TtYAFa kınama • Kultür Servisi — 18 Mart 1991 günü TlYAP'ın (özel Tiyatro Yapımcıları Derneği) duzenlediği "Yaşasın Tiyatro" gösterisine tepkiler devam ediyor. Idil Abla Çocuk Tiyatrosu'nun tepkisinden sonra Suzan Uztan da bir açıklama yaptı. Uztan'ın açıklaması şöyle: "TİYAP'ın geçmişten günümüze kurulmuş özel tiyatrolan ve sanatçıIarını kapsayan bir çalışma yapması gerekirdi. Oysa bir çok tophıluk unutulmuş ya da gözardı edilmiştir. Bunlar arasında Gülriz Sururi, Engin Cezzar, Suzan Uztan, Tiırgut Boralı, Celile Toyon, Ali Poyrazoğlu, Aydemir Akbaş "Ortaklar Tiyatrosu", Suzan Uztan - Pekçan Koşar Tiyatrosu da unutulanlar arasında. Tiyatroya yıllanm ve emeğini veren aynca bir özel tiyatroyu yaşatmaya çalışao bir sanatçı olarak TİYAP yönetimini kınıyorum" BALE Çağdaş Bale Topluluğu • Kiiltiır Servisi — Çağdaş Bale Topluluğu Beyoğlu, Karaca Tiyatrosu'ndaki gösterilerinı surdürüyor. Topluluk pazartesi günü saat 21.00'de koregrafisini ve giysilerini Cem Ertekin'in duzenlediği yapıtlarla izleyici karşısına çıkacak. Bunlardan ilki "Brankos" geçen yaz Roma'mn tarihsel Caracalla hamamlarında konser veren Carreras, Domingo ve Pavarotti'nin seslendirdikleri parçalar eşliğinde sunuluyor. tlk kez geçen yıl Çağdaş Bale Topluluğu tarafmdan düzenlenen "Koregraflar Şöleni"nde sunulan "Equinoxe" ve Edith Piarun unutulmaz şansonlan eşliğinde oluşturulan "Piaf Suite" adlı yapıtlar da gösteride izlenebilecek. KONFERANS 'Surre-i Hümayun' I tSTANBUL (AA) — Milli Saraylar Daire Başkanlığı, Dolmabahçe Sarayı'nda ilk kez kültürel ve bilimsel ağırlıklı dizi konferanslar düzenleyecek. Milli Saraylar Daire Başkaru Türkân İnce, konferanslarvn saray, köşk ve kasırlarda görev yapan elemanlar tarafından verileceğini ve elemanlar arasında bilimsel açıdan iletişim sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi. İnce, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenecek kültürel ve bilimsel nitelikli konferanslann zaman arahkları içinde yineleneceğini, büyük bölümü son dönem Osmanh yaşam biçimini ve mimarisini yansıtan saray, köşk ve kasırlarda tarihsel süreç içinde düzenlenen etkinliklerin yanı sıra kazandırılan işlevlerin günümüze uzanan boyutlarda değerlendirileceğini kaydetti. Milli saraylarda konferanslar için yeni mekânlar da duzenleniyor. Yıldız Şale'de hazırlanan ve bir süre sonra açılacak büyük toplantı salonu, bu amaçla geliştiriliyor. Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenecek konferanslann ilki 25 mart pazartesi günü Mefruşat Dairesi Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Uzman-sanat tarihçisi Cengiz Köseoğlu'nun vereceği konferansın konusu "Surre-i Hümayun" KÜLTÜR-SANAT 10. ULUSLARARASIİSTANBUL FİLMFESTİVAL CUMHURİYET/7• 1 İSTANBUL UN EN BÜYÜK VE EN MODERN SİNEMASI YALNIZ S I S L I KEVIN COSTNER DANCES WITH VVOLVES • ÜİÜÜÜİÜ DALDA OSCAR' IN EN GÜÇLÜ ADAYI 3 OALOA 1991 ALTIN KURE ODULU 1991 BERLIN GUMUS AYI OOULU ŞI»H SİTE (147 «9 47) 11 00-14 30-18.00-21 30 Fransızların güldürü ustası Jacques Tati beşfılmiyle şenlikte Düşüneni güldüren sinemacı Tati ilk uzun metrajh filmini 41 yaşında yönetti. 25 yıllık meslek yaşamında yalnızca 5 konulu filme imza attı. Bir fılmi için 7, başka bir fîlmi için 9 yıl ön çalışma yaptı. 74 yaşında sefalet içinde yaşama veda ederken ardında yüklü bir borç ve 5 başyapıt bıraktı. ALt SÖNMEZ Bir sinema adamı düşünün: Filmleri- ni yazsın, yönetsin, başrolünü yüklen- sin ve tüm bunlan daha 1940'lann so- nunda gercekleştirmeye başlasın. Bir si- nema adamı düşünün: tlk uzun metraj- lı filmini 41 yaşmdayken yönetsin ve 25 yıllık meslek yaşamı boyunca yalnızca 5 konulu sinema filmine imza atsm. Bir si- nema adamı düşünün: Bir fihni için ye- di, bir başka fılmi için dokuz yıl ön ça- lışma yapsın ve bu fılmlere gerekli kay- nağı bulabilmek için de eski fılmlerinin telif haklarını satmayı göze alsın. Ve bir sinema adamı düşünün: Tum bu titizlik ve iyiniyete karşın, yaşamının son yüla- nnı sefalet içinde geçirip peşine düşen alaçaklıları tarafından hakkında art ar- da davalar açılsın ve 74 yaşında yaşama veda ederken geride yüklü bir borcun yanı sıra ödün vermeyen bir sanat anla- yışıyla gerçekleştirdiği beş başyapıt bı- raksın. Işte bu sinemacı, bu yıl tstanbul Uluslararası Film Festivali'nde kendi- ne adanan bölümde tüm konulu fîlmle- rini izleme şansını bulduğumuz Fransız ve dünya sinemasının en özgün güldü- rü ustaianndan biri sayılan Jacqnes Ta- Ö'dir. Bayram Günü 1947'nin mayıs ayında Tati, savaş sı- rasında mecburi hizmetten kaçarak bir yıl geçirdigi Saint-Severe-sur-Indre ka- sabasma dönerek, "Bayraın Günü" fil- minin çekimlerinc başladı. Kasabalılar çok sevdikleri Tati'ye ellerinden geldi- ğince yardımcı olarak, filminde minik roller aldılar. Bu küçük taşra kasabası- nı bir bayram tatilinde gözlemleyen film, çekmiş üniforması içinde, dev ayakka- bıları ve anlaşılmaz konuşmasıyla, sırık gibi bir adam olan kasaba postacısı François'yı izler. Filmin başında, 1911 model Peugeot bisikletiyle dağıtım yapan tipik bir Fran- sız kasaba postacısı olarak tanıdığımız François, kasabaya gelen gezgin bir si- nema çadırında izlediği Amerikan pos- ta hizmetlerini anlatan bir fılmden çok etkilenir. Kasabalılann biraz da dalga- a teşvikiyle aşka gelen François, posta dağıtımını hızlandırmak için bin bir yol dener. Ama filmin sonunda bu çabala- rın aslında gereksiz olduğunu, belki de ortaçağdan beri değişmemiş bir. kır- sal bölge yaşamında bu tür gayretlerin fantaziden öteye geçmediğini, esas önemli olanın arada durup dostlarla bir iki kadeh atabilmek, ya da yeri geldiğin- de tarlalara girip hasat kaldırmak oldu- ğunu anlar... Tati, sınırh bütçesiyle "Bayram Gü- nü"nü siyah-beyaz çekmiş, ama sevim- li bir yaklaşımla filmdeki bazı eşyaları (bayraklar, süslemeler, balonlar, vs.) gü- nümüzün video-cliplerinde sıkça kulla- nılan bir biçimde renklendirmişti. Fran- sız komedisinin küometre taşlarından sayılan bu filmle Tati, 1949 Venedik adamdır. Amcam ön çalışmalan yedi yıl alan "Am- cam", Tati'nin ilk renkli filmidir. Bay Hulot'yu modern kent yaşamı jçinde bu- luruz. Paris'in eski, renkli bir mahalle- sinde alçakgönüllü bir yaşam sürdüren Bay Hulot'nun kızkardeşi, Bay Arpel adında, sonradan görme bir plastik fab- rikatöruyle evlidir. Arpel'lerin Gerard adlı küçük oğullan yaşadığı uhra mo- dern, tam otomatik, konforlu, ama ala- bildjğine yapay evde sıkılmakta ve fır- sat buldukça dayısımn mahallesine kaç- maktadır. Orada, bu doğal çevrede, "En lyi Yabancı Film Oscar"ını almış ve Jacques Tati ismini tüm dünyaya yay- mışu. Oyun Vakti MODERN YAŞAMIN SAÇMAIIKLARI — Jacques Tati, hemen biitün yapıtla- nnda modern yaşamın saçmalıklannı keşfederek ince bir mizah anlayışıyla beyaz- perdeye getirdi. Tati, özellikle 'Amcam', 'Oyun Vakti' ve 'Trafik' adlı filmlerinde raodern kent yaşamı içinde yaşanan çelişkileri yakaladı. Film Festivali'nde "En tyi Senaryo Ödü- lü"nü, 1950 Cannes Film Festivali'nde ise "Büyük Ödülü" almıştı. Bay Hulot Bu ilk filmiyle büyük ilgi toplayan Ta- ti, kendisine önerilen ve postacı Franço- is'nın serüvenlerini anlatmaya devam edeceği türden filmleri çekmeyi redde- derek, ikinci fılmi "Bay Hulot'nun Ta- tili"nde yepyeni bir kahraman yaratma- yı yeğledi. Bundan sonraki tüm fılmle- rinin baş kişisi ve bir bakıma Tati'nin "üst ego"su olacak Bay Hulot, sürekli pürosunu tüttüren, lcuş gibi sıçrayarak yürüyen, kambur, hantal, sınk gibi bir kendisine yasaklanan her şeyi yapmak- ta, sokak satıcılanndan yiyecek almak- ta, mahallenin çocuklarıyla kumar oy- namaktadır. Oğullarının dayısına olan tutkusundan rahatsız olan Arpel'ler Bay Hulot'ya bir iş bularak küçük çocukla temasını azaltmak isterler. Tüm gayret- leri boşa gidince de çareyi, onu yurtdı- şına göndermekte bulurlar... Çağdaş yaşamın saçmalıkları üzerine yaptığı üçlemenin bu ilk filminde Tati, züppe zenginlerin modern ama ruhsuz dünyalarıyla alabildiğine dalga geçer- ken, aynntılara gösterdiği ince titizh'ğiyle dikkatleri çekmişti. Bu film de 1958 Cannes "Jüri Özel Ödülü"nü, "New York Film Eleştirmenleri Ödülü"hü ve Tam 9 yıl süren bir hazırhk dönemin- den sonra Tati, tüm eski fılmlerinin gös- terim haklarını satarak elde ettiği paray- la, "En gönlüme göre çalıştığım film" diye tanımladığı "Oyun Vakti"ni ger- çekleştirdi. Üç saati aşan, 70 mm. ste- reo bir film olarak piyasaya sürülen, ama gördüğü îlgjsizük sonucu yönetmen tarafından yeniden kurgulanan fiTm, muhteşem tasanmlı beton ve cam setle- ri, zengin renkleri ve geniş ekraruyla Tati fılmlerinin görsel açıdan en zengin ola- nı ve belki de kılı kırk yaran bu yönet- menin en ince komedisidir. Bu kez Bay Hulot, modern Paris'in cam ve beton kutulan arasında dolaşan Amerikalı turistlerin ara sıra yoluna çı- karak, filmdeki çeşitli bölûmleri birbi- rine bağlayan marjinal bir karakterdir. Trafik ~ "Oyan VaktT'nin ticari başansızlığı, o güne kadar her filmiyle büyük iş ya- pan Tati'yi ilk mali sıkıntılann içine sü- rükledi. Bu ortamda, büyük zorluklar- la gerçekleştirdiği son sinema fılmi "Trafik" daha tutucu ve geleneksel bir film olarak algılaıunıştır. Ama burada Tati'yi suçlamak haksızhk olur; yıllar- ca uğraşarak kendine özgü bir güldürü sineması dili yaratan sanatçının uğradı- ğı hayal kınklığının sonucu olarak da- ha sağlamcı bir yol seçmesi kaçınılmaz- dı. Ne var ki, Bay Hulot'yu yeniden ön plana çıkaran bu film de pek ilgi görme- miştir. Bu kez Bay Hulot modern yaşa- mın bir başka saçmalığını, otomobil tut- kunluğunu keşfetmiştir. Belki de Tati, kendi dünya görüşüne ters düşen ve filmlerinde inceden alaya aldığı bu çağdaş yaşam tarzımn ve de- ğişen zevklerin kurbam olmuş ve bu de- ğerli yönetmenin farklı güldürü anlayı- şı zamanla gereken ilgiyi görmemeye başlamıştı. Onun özgün sinemasuu Ûk kez tanımak olanağı bulacak festival iz- leyicilerine son bir not: Tati filmleri ya- pısı gereği söze ve konuşmaya fazla ge- reksinim duymayan, görüntüye ağırlık veren yapıtlar. Gerçi Tati filmlerinde ses, müzik ve doğal efektleri önemli bir unsur olarak ele alıp kullanmışsa da, filmlerindeki zaten az ve çoğu anlaşıl- maz diyaloglann pek önemi yok. Bu ba- kımdan çevirisiz seanslara bile korkma- dan gidebilirsiniz. Aacaarf Bugûn 12.00 ve 18.30'da Gazı'de, 30 martta 15.00'te Reks'te. Traflk: 26 martta 12.00 ve 18.30'da Gazı'de, 29 martta 18.30'da Reks'te. Oyan Vaktl: 25 martta 12.00 ve 18.30'da Gazi'de, 27 martta 18.30'da Reks'te. Bayran Gttatt: 26 martta 15.00'te Reks'ıe. BUGÜN L: Oliver (i:E w e k : Öliver (12.00), Mimarın Göbeği» (15.00, 21.30), Yaşamın Kıyısından Kartpostallar (18.30) B e y * f t a Atlas: Çeşme (12.00, 18.30), Sahte Düğün* (15.00, 21.30) B e y o g l a B e y o g l n : İç Dünya (12.00), Montalvo ve Çocuk (15.00), Değersizler ll îl8.3O), Varşova Köprüsü (21.30) O i M U b e y Gazl: Amcam (12.00, 18.30), Kâğıttan Gözler (15.00, 21.30) K a d ı k ö v K e k s : Cennete 300 Mil (12.00), Mayısta Milou (15.00), Kızkardeşler* (18.30), Günler Vardır ve de Aylar* (21.30) Aralık Gelini* (12.00, 18.30), Kurşun YıUar* (15.00, 21.30) •eyogfcı Atlas Dali*(12.00, 18.30), Bir Katil Kiraladım* (15.00, 21.30) B e y « 0 a B e y e g t e Yardıma Roller (12.00), Ayn Kalpler (15.00), Bekle Dedim Gölge>-e (18.30), Xenia*(21.30) OauudM'v Gazi: Oyun Vakti (12.00, 18.30), Margarit ve Margarita* (15.00, 21.30) KiMİ*#y R d a : Kibritçi Kız* (12.00), Glissando (15.00), Beklenmeyen Vals (18.30), Gi?li Dosya (21.30) * İşaıeti olan filmler, eiektronik Turkçe altyazıyla gosleriliyor. Yaşaau KıyısndM Kartp>«sUillar Festivalin son dakika fılmlerinden biri de Amerikalı yönetmen Mike Nichols'ın "Yaşamın Kıyısından Kartpostallar" adlı yapıtı. Biri uyuşturucu tutkunu, öteki alkolik iki kadın. Bir ana-kız. İkisinin de kanına karışan bir başka "madde" ise Hollywood! Senaryosunu Carrie Fisher'ın yazdığı filmin Shirley MacLine, Meryl Streep (solda), Dennis Quaid (sağda), Gene Hackman ve Richard Dreyfuss'tan oluşan görkemli bir kadrosu var. Festivalde Beyoğlu Emek'te bugün 18.30'da, 26 martta 15.00 ve 21.30'da gösterilecek olan film 1 nisanda başlayarak sinemalarda da gösterime sârecek. I Akçadag'm Aitvt köyWrin« Sünni korucu • Sanatçlaf Kûriçs Kaset futyasım değerlenâırdıler "Oio Dagı'nda ûteoe a- Jıl yakabılecek rnıyım?* • Vacdl Sayar FwavaT* g«t*n d r t t o ) M S h i n > t o a 4 ? »Ozal, Günayd* gazetesın de kurianyor • Yüzyi optracyenu M K - Hii* • DSPnın Bursa çkanrrası Eoevnl son gettşmeter nasıl değefiendırTyor? • S«ltm Utlu yeniden Yüzytti* • Devtel baskısı metnur sendikaiarını tarteşanyor • Ayatotya çöİMcek I mi, çöknwyee«k mi? s I Dağda ovada Newroz ateşi KÜRTLERİN YENİDEN DOĞUŞUHalk organton otuşuyor. YMkllltrtfl pazarlıfciarda artık mfflttvvkHtari d«ğH hatk komitasi tMrailcllarl ytr •lıyor._ TariNn m WSm* v« yaygın Nmroı kuUamsi-. Bugünt kadar harekattenmemiş ytrttrd* ö* halk ayakta_. Öndt yoksulv v*r_ Kawa ham Kûrt böigolarind* ham Bab > da...Önt çıkan U gûç PKK ¥• Sosyalist Partt. Emp«yrti»t ptantar karysınd» sosyaUsttorln öndtrHğlrKto halk tnisayftiil.- Nusaybin, Clzre, (Myarbakır, A i L k » , I M a t y a , S u r u ç vt VandaNawroz_Tûrkiyt'd*ilkk«z: Cud Dağı'ndaldgeriHalannfotoğrafı kapağındt. PKK: "BUYRÜM REFERANDUMA* DEHKTAÇ, ÖZAl'IN KIBRIS POLİTİKASINirVZITfl İÇİN DEĞERLENDİRDİ SHPDE YEMİ $AFLA$MA: ABD'YE "EVn'ÇİLER "HAYIR'CILAR ÇANDAR'IN KURYELİK İTİRAFMAMESİ. SEMRA ÖZAL'IN ANKARA ADAYI TEL: 513 83 52-513 83 53-513 96 78 FAX: 513 96 76 CEYHAN 1. KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN 1980/2588 Ceyhan'ın Dikilitaş Köyfl'ne ait 38 nolu parselin yapılan duru$- ması sırasında verilen ara kararı geregince; Dikilitas Köyü'nden ölü davalı ZERNflŞAN BALL1 mirasçısı ŞÜK- RÜ BALLI ve BEDRİYA BALLI'yı daha önce tebligat yapılamadı- ğı ve adreslerinin tespit edilemediğinden yapılan zabıta araşiırması ile adreslen tespit edileraemiş olup bu kez adlarına ilan yoluyla teb- hgat yapılmasına karar verilenler Zernişah BaJlı mirasçıları ŞÜKRÜ ve BEDRtYE BALLI'nın duruşma gûnü olan 14.5.1991 günü saat 9'da yapılacak olan duruşmaya kadar adreslerinin tespiti ile 7201 sayıb yasa uyarınca 1LANEN TEBLİĞ OLUNUR. 8.3.1991 Basın: 22080 İLAN TC KÜTAHYA 1. SULH CEZA MAHKEMESt 1990/465 Esas 1990/475 Karar Kumar oynamak s-ıçundan sanık Mehmet Ali Turhanlı TCK'nun 568, 3506, 3591 S.Y. Değ. TCK. ek, 2. TCK 119, 647/4, TCK 72. maddeleri gereğince netıceten 75.000 lira hafif para cezası ile teczi- yesine.karar verilmiş olup, sanık tum aramalara rağmen bulunama- dığından 7201 sayılı tebligat kanununun ilgili maddelen uyarınca iş bu karar ilanından 15 gün sonra kesinleşeceği ilanen teblig olunur. 13.3.1991 Basın: 22079 BABAM NURULLAH Meral Tollnoğlu 5000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yayınları Türkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-tstanbul öfoneU göodcrilmez. Hakan Tezonar resitali • Kültür Servisi — Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bugün Genç Yetenekler Serisi kapsamında Hakan Tezonar'ın piyano resitali izlenebilir. Tezonar, saat 16.00'daki resitalinde Liszt'in "Si minör sonat"ıru, Balakiref in "İslamey oriental fantezisi"ni ve Elgar'ın "Konser allegrosu"nu seslendirecek. İtalyan filmleri • Kültür Servisi — tstanbul İtalyan Kültür Merkezi'nde 26 mart günü Franco Brusati'nin yönettiği "Bakımsız Amca"; 2 nisan günü, Mario Monicelli'nin yönettiği "Anlaşılmaz Hastahk" ve 5 nisan günü, Nanni Loy'un yönettiği "Kimsesiz Çocuklar" adlı filmler gösterilecek. İngilizce altyazıh İtalyanca filmler saat 18.00'de italyan Kültür Merkezi'nde izlenebilecek. Dialı söyleşi • Kültür Servisi — Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, çağdaş sanatçılarla ilgili akım ya da sanatçıları tanıtmayı amaçlayan sergi, gösteri, söyleşi, konferans ve video filmlerinden oluşan dizi etkinliklerini sürdürüyor. Ayşe Erkmen, Füsun Onur, Canan Beykal ve Serhat Kiraz'ın dia gösterisi eşliğinde yapacakları söyleşi 26 mart gunü fakültenin resim bölümünün Acıbadem'deki binasında saat 15.00'te izlenebilir. Saydam'ın resitalleri • Kultür Servisi — Piyanist Ergican Saydam, önümüzdeki günlerde Avusturya, Yugoslavya ve Almanya'da konserler verecek. Saydam, 26 mart salı günu Avusturya'da Bregens'te Türkler için yazılmış piyano eserleri ve çağdaş Türk müziği parçalarından oluşan bir repertuvarla izleyici karşısına çıkacak. 28 martta Yugoslavya'nın Ljubliana kentinde çağdaş Rus bestecilerinin eserlerini L yorumlayacak olan Ergican Saydam, 2 nisanda KieFde, 3 nisanda Hamburg'da, Bülent Tarcan, Cengiz Tanç, İlhan Usmanbaş, Ulvi Cemal Erkin ve Adnan Saygun'un piyano eserlerini seslendirecek. BUGÜN • Mattepe etkinliklerl Maltepe Kitap Kulübü'nün duzenlediği şiir sergisi, söyleşi ve müzik dinletisi saat 14.00"ten itibaren kulüp lokalinde (Atatürk Cad. Feyzullah Mah.) bu hafta bilsak 25 ARALIK PAZARTESt : 19.00 Dia Gösterisi: "KUŞLAR" Kamil FIRAT 26 ARALIK SALI: 19.00 Sanatlararaa Ilişkiler4: "Sinema veGrafik" BurçakEVREN 27 ARALIK ÇARŞAMBA : 19.00 Başlangıcından Bugüne Türk Pop Müziği 3: "ÜÇ HUREL" Düzenleyen: Ccm KARACA 28 ARALIK PERŞEMBE : 19.00 Marksizmin Empcryalizra Kuramı Gcçcrlıliğini Koruyorrau? Nail SATLIGAN, Şahin ALPAY 29 ARALIK CUMA : 1930 BilsakTiyatmAtölycsi: "Işte Baş tşteGövde tşte Kanatlar" Yazan; Sevim BURAK Görsel Sanat Atölyeleri Mehmel GÜLERYÜZ yönetiminde (Per. - Cum.) Fotoğraf ve Sinema Atölyesi M. Ziya ÜLKENdLER yöncıiminde (P.tesi.-Çarş.-C.tesi.) Ta'İChiChu'anHareketli Meditasyon İlhan GÜNGÖREN (HerSa. 14.00-20.00) Yoga Zerrin AKGUN (P.teâ 18.30-19.30) * Cafe-Foyer-Bar(Giriş) "ock Cafe-Bar(5.Kat) 1ISM. yı öğrenmek isterseniz.. bilsak, sırasclviler cad., soğancı sok. 7 cihangir 143 28 79-99 PK.45 Beyoğlu IST
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog