Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET/6 TELEVİZYON-RADYO 24 MART 1991 07.00 Açılış - Dizi: Kuyruklu Yıldız Altında Bir (zdivaç (Akış'lu (« OO'dc haber bültcnı vcr alacak) 09.00 Haberler 09.05 Toplu Müzik Programı .09.35 DİZİ: Alf Trevarın ycğeni Jakc. babası hapıslcn çıkana kad.ır onl.ırda kalacaktır. Alf onun ivi çocuk olduğunu kanıllar 10.00 Haberler 10.05 fşitme Engellilere Haberler 10.25 Hata Kimde? 10.35 Bugün Pazar (Bugun k<>: 11.15 Pazar Sineması: Büyük Maç (Bugün 13.05 Haberler 13.15 7'den 77'ye Barib Manço'nun hazırladığı program. 14.00 Haberler 14.05 Pazar Konserİ 'Kamcrada Muzık' adlı mını dızı ekrana gelecck Ingılız bcstccı Edvvard Eigar'ın yapıtları sunulacak . 15.05 Haberler 15.10 Yanşma: Bir Kelime Bir tşlem 15.40 TV'de Türk Sineması: Tatlım (Aynntıh bılgi yandakı •.ülunl.nd.ı) Akışla saul 16.01) vc I7 00"dc habcr bültcnı ycr alacak. 17.29 tftara Doğnı 18.15 Bir Numara (Aynntıtı bılgi yandakı sütunlarda) 18.44 N B A Basketbol Portland Traılblazcrs - Boslon Ccltıcs macnıın >.ı\ml.ın.ıcağı programın konuğu NurGermcn. 19.15DİZİ: BİZİmkİkr Cem'in kayınpederi Arif. beklenmcdık biçimde bir kalp krızı sonucu olur ve toprağa verilir. 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.40 Spor StÜdyOSU Lıg maçlan ve haftanın spor olayları. 21.40 Ramazan özel Programı: Zaman Zaman İçinde Programda medıiah oyunu vc Sakıp Sabancı ıle schbet yer alacak 22.30 DİZİ: Beybaba (Akışta saat 23.00te haberler yer alacak) 23.30 TRT Koroları 00.00 Haberler 00.15 Kabare: Başlar mısın Başlayalım mı? 01.30 Türk El Sanatları 02.00 Haberler 02.05 Konser 02.44 Sahur Programı-Kapanış 13.58 Açılış-Pazar 91 16.00 Belgesel: Ülkeler Coğrafyası Denizalu ile Pasıfik Okyanusu dıbınde yenı bir dünya keşfedilıyor. 17.00 Diji: Adadaki Dost 17.50 Gençlerie 18.35 DİZİ: Inamlmaz Olavlar Programda ınanılmaz hayvanlara yer verilıyor 19.00 Haberler 19.15 Yanşma: Tele Futbol 20.10 DİZİ: Saracen Bir Guneydoğu Avrupa ülkesı olan Estvvan'da ışçıler ulke çapında greve gitmek üzcredir. 21.00 MûzikMagazin 21.25 Belgesel: Marmara Adalan'nda Bu bölümde eskiadı Prokonnesos olan Paşalımanı Adası'nın tarihi anlatılıyor. 22.00 Haberler ve tngilizce Haberler 22.30 TV Oyunlari: Kiskanç Sonunda alacaklılar yalıyı. icra yoluyla satışa çıkarırlar. 23.15 Çeşitleme ı Bugun koseynde) -Kapanış 19.59 Açılış - TV'de Sinema: Göğûn Direkleri (Aynnlılı bilgı yandaki sütunlarda) 21.30 DİZİ: Murphy Brown Murphy başansını güzellık vanşması birincisiyle paylaşmak ıstemez. 22.05 DİZİ: Kasirga Traccy kasırgası Darvvin'de herşeyi alt üst clnıı^tır Connıc'ııın ki7İan kayıptır. 22.50 Oskar Adayları 23.50 DİZİ: Avci Değerh ve antık eşyalar koleksıyoncusu olan Baron'un koleksıyonundan paha bıçılmez bir mınyatür taht çalınır 00.40 Kapanış 17.58 Açılış - Dizi: Aile Dramaları Andrevv büyüyunce polıs >a da park bekçısi olmak istemektedir. 18.25 GençUk 19.00 Arkası Yarın: Hayat Ağacı 19.40 Belgesel: Gitar'a Başlarken 20.00 Belgesel: Güneş Sisteminde Seyahat . Mars gezegem ile ılgılı vapılan araştırmalar hakkında bılgı verilıyor. 20.30 Müzik 20.55 DİZİ: Dostluk Brad'ın eskıden hıç geçinemediğı Kımberly adındakı bir arkadaşt otele kalmaya gelır. 21.20 Müzik 21.30 TV'de Sinema: Tılsımlı Çocuk Sıephen Herekin yonettığı filmın başrollerını Pete Kovvanko ve John Rhys-Davıes paylaşıyorlar. 23.00 Gençlerie - Kapanış 17.58 Açılış - 7'den 77'ye Tekrar program »L45 Tarihte Bu Hafta 19.00 Haberler 19.15 Iftar Programı 19.30 Pazar 91 21.00 Arkası Yarın: Küçük Hanım 21.35 Belgesel: Zamanı Durduranlar ve Diğerleri 21.45 Insan ve Ahlak Dtyanel lşleri Bakanlıgı Berlın Sosyal Yardımcısı Orhan Genç'in sohbeti . 22.00 Haberler ve tngilizce, Almanca Haberler 22.35 İnsan ve Ahlâk 22.50 Spor Stüdyosu 233.40 Bir Başka Gece - Kapanış 10.00 Açılış-Haberler 10.05 Çizgi Film: Küçük Canavarlar 10.30 Dizi: Hayat Devam Ediyor 11.30 Sinema: Kathv (Bugün koşesınde) 13.10 Dizi: Hemşireler (Bugün köşesinde) 14.10 Ister fnan tster tnanma 15.05 Nancy VVilson Show 16.00 Dünyadan Spor 17.00 Haberler 17.05 Magic Mix 18.20 Polisiye Dizi: Dragnet 18.55 Polisiye Dizi: Mike Hammer 19.50 Haberler 20.05 Komedi Dizisi: Çılgm Ferris 20.35 Haftanın Dizisi: Pearl Harbor 21.35 Star Dizi: Dallas 2235 Haberler 22.40 KirmiZl Koltuk (Bugün köşesinde) 23.40 Korku Dizisi: Freddy'nin Kabuslan 00.40 Mfizik » 01.20 Haberler - Kapanış TVI AÇIKÖĞRETİM'DE YARIN 05.30 İkinci sınıf dersleri: r I; Idaresı (Yürütme ışlevı). Muhasebe Uygulamaları (Ananom şirketlerde tasfıye ışlemleri ve muhasebeleştırilmesi). Dördüocâ snuf decsi: Atatürk ılkelen ve inkılap tarihi (Atatürk ve günümüzde gençlik). TV1 BİR NUMARA 18.15 Avrupa listeleri ekranda TV Servisi — î Numara yal- nız tngiltere ve ABD listeleri ile sınırlı kalmıyor. Avrupa'daki listeleri ve sanatçıları da ekra- na getiriyor. Pop müziğin bu Ulkelerin müzisyenleri tarafın- dan da başarılı bir şekilde yo- rumlandığını bu hafta seçilen parçalarda da göreceğiz. Kanadalı Roch Voisine, Fransa'da ilk onda bulunuyor. Şarkıları "Avant De Partir." Daha sonra listede üçüncü sı- rada bulunan François Feld- man'ın bir parçası yer alıyor: "Petit Franck." Bu hafta Fran- sa listelerinde 4 numaraya çı- kan Patrick Bruel, "Alors Regard" ile ekranda. Fransa1 nın pop müzikte "klas" isim- lerinden biri ekrana geliyor. Jean Jacque GoMman, parçası "Nuit." Ispanya listelerinde bu ülkenin unlü gruplarından Mecano'yu izleyeceğiz. "Une Femrae Avec Une Femme." Belçika'nın varyete müziğine armağanı Vaya Con Dios "Neh Nah Neh Nah" diyecek. îtalya listelerinde Zucchero büyük beğeni alıyor. Şarkısı "Mama." Son parça yine ttal- yan listelerinden Luccio Dalla ve "Attenti Al Lupo." TV3 SİNEMA: GÖĞÜN DİREKLERİ 20.00 Lee Marvin'li sıradan westernGögttn D i r e k l e r i (Pillars Of The Sky) Yönetrrlen: George Marshall / Oyuncular: Jeff Chandler, Dorothy Malone, Ward Bond, Sidney Chapline, Lee Marvin / 1956 ABD yapımı süresi: 90 daHka. TV Servisi — Amerikan hü- kümeti 1868 yılında Oregon topraklarında Kızılderililere ay- nlmış topraklarında bir yol yap- maya karar verir. Ancak yapı- lan anlaşmaya göre beyazların Kızılderili kabile reislerinden izin almadan bu bölgeye girme- leri yasaktır. Hollyvvood tari- hinde 400 kadar filmi ile kendi çapında bir rekor kıran 1891-1975 arasında yaşamış yö- netmen George Marshall'ın sa- yısız vvestern filmlen denemesin- den biri. Üniversal şirketinin bu alanda düzenli biçimde ürettiği yapıtlardan biri olan filmde bir zamanlar erken ağaran saçları ile oldukça ilgi çekmiş olan Jeff Chandler başrolde. 1918-1961 arası yaşayan oyuncu, özellikle macera filmlerinin aranılan bir adı olmuştur. Chandler'e güzel ve yetenekli Dorothy Malone eş- lik ediyor. Filmlerde cici kız rol- leri ile mesleğine başlayan Ma- lone 1956 yılında 'Aşk Rüzgârian' filmi ile bir yardımcı Oscarı alarak yeteneğini de ka- nıtlanmıştı. Filmde aynca son haftalarda sık sı,k karşımı- za gelen bir dönemin karakter oyuncusu Ward Bond, ilk rol- lerinden birinde göreceğimiz Lee Marvin ve ünlu Charlk Chaplin'in oğullanndan olup bir süre sinema oyunculuğu ya- pan Sidney Chaplin de var. Lee Marvin TVI TÜRK SİNEMASI: TATLIM 15.40 Hızlı yönetmenden aşk komedisi T a t l ı m / Yonetmen: Aram Gülyüz / Senaryo: Ahmet Üstel / Görüntü yönetmeni: Ali Yaver / Oyuncular: Sadri Alışık, Hale Soygazi, Erol Günaydın, Nazan Adalı, Atıf Kaptan 1973, Er Film yapımı. TV Servisi — "Tatlım", sinemamızın en hızlı film çeken, en verimli yönetmenlerin- den Aram Gülyüz'ün 1973'lerden kalma oyun uyarlaması bir aşk komedisi. Kıük de- ğiştiren bir kadınla, ona âşık olan bir erke- ğin karmaşık olaylar içinde gelişen ilişkile- rini anlatıyor. Belli bir seyirci kesiminin be- ğenisine yanıt veren, entrikalarla örülmüş, suya sabuna dokunmayan hafif vodvil tü- ru oyunlar bir dönem ozel tiyatrolarımızın afişlerini kaplamıştı. Ahmet Lstel'in yazdı- ğı, 1%8'de Hepgüler Tiyatrosu'nda sahne- lenen, Muzaffer Hepgüler, Saime Bekbay, Sedat Demir, Ajnur Yetkin'in oynadığı "Ki- ralık Metres" de bu tür vodvillerden biriy- di. Ahmet Üstel'in senaryo haline getirdiği "Kiralık Metres" oyununu, Aram Gülyüz "Tatlım" adıyla sinemaya uyarladı. "Tat- lım", filmden çok kahkaha tufanı bir vod- vili andırıyor. Metro Film'i kurarak 1959'da yapımcılı- ğa, 1960'ta da "Sensiz Yıllar" filmiyle yö- netmenliğe başlayan 60 yaşındaki Aram Gülyüz, 4-5 günde bitirdiği filmlerle yalnız bizde değil, dünya çapıı.ia bir rekora eriş- mişti. Daha çok "sulu güldiirü" türu yapım- larda başarılı olan Gülyüz'ün 25 yıl önce özellikle Öztürk Serengil'le çevirdiği argo- lu filmler buyük iş yapmıştı. Polisiye, serü- ven, güldürü, melodram her türde film yö- neten ve bugünün yakınma konusu olan ucuz ve basmakalıp filmlerin gelişmesine öncülük eden Aram Gülyüz'un "Tatlım" fil- mi de entrikalı vodvil çizgisinin dışma çı- kamayan, "Cilalo İbo" geleneğini sürdüren Sadri Alışık'ın oyunuyla ayakta duran bir yapım. Bol bol güldürüyor. Günümüzün düzeyli filmlerinin oyuncusu Hale Soyga- zi'nin de Avrupa güzeli olduğu donemler- den kalma, sinemadaki ilk calışmalarından biri olduğunu anımsatalım. Artık yaşamda olmayan Atıf Kaptan, Feridun Çölgeçen gi- bi tarunmış karakter oyuncuları da filme ay- rı bir renk katıyorlar. Aram Gülyüz, TV di- zileri ve sinema filmleriyle hızlı yonetmen uğraşını aynı hızla sürdürüyor. RADYOLAR R A D Y O İ0435 Açıli}, program. 05.00 Ha- berler. 05.05 Ezgi kervanı. 05J0Sabah şarkıla- rı. 06.00 Deniı hava raporu. 06.05 Günaydın. •7J0 Haberler. 07.40 Bölgesel yayın. 09.00 Ha- berler. MAS Çocuk saatı. 10.00 Haberler. 10.05 Titil sabahı. 11JSS Radyo tiyatrosu. 12J5 Rek- Umlar ve radyo programlan. 13.00 Haberler. 13.15 Sazlarla Türk sanat muziğı. 13J0 Bölge- sel yayın ve reklamlar (1)15.00 Haberler. 15.05 Soüstler geçidı. 15J0 HaHf müzik. 16.00 Ha- berler. 16.05 Turkulerden bir demet. 1630 Ha- fif müzik. riJÛO Haberler. 17.05-19.00 Bölgesel yayın, iftar programı ve reklamlar. 19.00 Haber- ler. 19.3© Parlamentoda bu hafta. 20.001yi uy- kular çocuklar.20.10 Hafıf müzik. 20.15 Eğlen- ce dûnyasında sinema. 21.00 Haberler. 21.05 Ikj solıstten şarküar. 21-50 Spor dergisi. 22.00 Kü- çük konser. 22J0 Beraber ve solo türküler 23i» Haberler. 23.15 Pazar gecesı (2). 00.55 Gunün haberlerıden özetler 01.00 Program ve kapanış. 01.05 - 04.55 Gece yayını. 03.00 - 04-» Sahur programı. H A U T U £ 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Solistlerden seçmeler. 07J0 Haberler. 07.40 Türküler ve oyun havaları. 08.00 Sabah konseri. « J 0 Beraber ve solo şarküar 09.00 Ha- berler. 09.05 Türküler geçidi. 09.30 Armoni. IMt Kaynaktan mikrofona tûrkülerimız ve ez- gîlcrimız. 10.20 Hayat bir gemi. 11.00 Haberler. 11.05 Çocuğun dunyası. 11.40 Türkçe sözlü ha- fif muzık. 12.00 Pazar neşesi. 13.00 Haberler. 13.15 Hafif muzik. 13J0 Çocuk \e kitap. 13.45 Türküler. 14.00 Dünya ölüyor mu? 14J0 Kuçuk konser. 15.00 Haberler. 15.05 Turk sinemasın- da müzikaller. 15J5 TUrkiıler geçidi. 15.45 Şar- kılar. 16.00 Konuşalım, tartısahm. 17.00 Haber- ler. 17.05 Çağdaş Türk sanat müziği. 17J0 Türk halk çalgılanndan ezgıler. 18J» Rast faslı. UJO Beraber ve solo türküler. 19.00 Haberler. 19.30 Parlamentoda bu hafta. 20.00 Türkuler geçidi. 20.30 Radyo tiyatrosu. 21JO Solistlerden birer şarkı. 22.00 Beraber ve solo türkuler. 2130 Türk- çe sözlü hafif müzik. 22.45 Bir roman / bir hı- kâye. 23.00 Haberler. 23.15 Beraber ve solo türk- üler. 23.40 Hafif müzik. 23-55 Unutamadığırmz eserler. 00JSS Gunun haberlennden özetler. 00.58 Program ve kapanış. R A D Y O 3 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Güne başlarken. 08.00 Sabah için mü- zik. 09.00 Haberler. 09.15 Pazar dinletısı. 10.00 Her pazar. 11.00 Mavı nota. 12.00 Haberler. 12.15 Geçmişten günümüze. 13.00 Yeni plaklar, yenı yorumlar 14.00 Haberler. 14.15 Pazardan pazara. 15.00 Caz ve pop dünyasından. 16.00Müzik panoraması. 16J0 Bir bestecinın gençügi. 17.00 Haberler. 17.15 Tangolarla yasa- dılar. 17.45 Gençlik koroları. 18.00 Teleskop. 19.00 Haberler. 19.15 Rock dünyasından. 20.00 Diskotekten mikrofona. 21.00 Müzik ekspre- si.22.00 Haberler. 22.15 Tatil müziği. 13M Dttn- >a radvolarından. müzık festıvallerinden. 24.00 Gece ve müzık. 00.55 Gunun haberlerinden özet- ler. 0038 Program ve kapanış. R A D Y O 4 07JOAçüıs, program ve haber- ler. 07.05 Türküler ve oyun havaları. 07.30 So- listler geçidi. 0840 Türküler. 08.15 Şarkılar. 08J0 Turkulerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Şarkılar ve oyun havaları. 09.30 Türkuler geçi- di. 10.00 Haberler. 10.05 Solistler geçidi.lOJS Türküler geçidi. 11.00 Haberler. 11.05 Istekle- riniz mikrofonda. 12.00 Haberler. 12.05 Bir so- lıst.l2J5 Küçük koro. 13.05 Türkuler ve oyun havaJarı. 13.30 Solistlerden seçmeler. 14.00 Ha- berler. 14.05 Türküler geçidi. 14J0 Bir solist. 15.00 Duygu demeti. 16.00 Haberler. 16.05 ts- tanbul devlet klasik Türk müziği korosu konse- ri. 16.45 Turk halk çalgılanndan ezgiler. 17.00 Haberler. 17.05 Turkulerden bir demet. 17.30 Fa- sıl. 18.00 Erkekler topluluğundan türküler. 1830 Solistler geçidi. 1838 Program ve kapanış. POLİS İSTANBUL 0738 AC.U$ ve Program. 08.00 Tatil Sabahı. 08.45 Sabahın Ko- nuklan. 09.15 Sevilen Melodiler. 10.00 Müzik Dunyası. 11.00 Kayıp Haberleri. 11.05 tşte Saz tşte Söz. Solist: Fuat Erenoğlu. 11J0 Bir SoUst: Grace Jones. 12İK» Istekler. UM Türkçe Sözlü Hafif Müzik. Solist: Aysun ve Ali Kocatepe. 13.15 Solistlerden Birer Şarkı. 13.45 Bir Toplu- luk: Santana. 14.15 Solistlerden Birer Şarkı. 14^5 Bir Sanatçıyla Beraber. Solist Deniz Uğur. 15.10 Zekı Muren'den Şarkılar. 15.25 Kayıp Haberle- ri. 15.35 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. 16.00 FM- Stereo Programı. 17.00 Muzık Dağarcığı. 1730 Gün Biterken. 18.15 Müzik Denince. 19.00 Prog- ram ve Kapanış. P O L İ S T U R K İ Y E 0638 Açılışve Prog- ram. 07.00 Tatil Sabahı. 07.45 Enstrümantal Mü- zik. 08.00 Sabahm Konuklan. 0830 Yol Durumu. 0835 lşte Saz Işte Söz. Solist: Fuat Erenoğlu. 09.00 Sabahın Getırdikleri. 0930 Yol Durumu. 0935 Rahmi Sönmezocak ve Türkün Gündoğ- du'dan Şarkılar. 0935 Hava Durumu. 10.00 Mü- zik Dunyası. 1L00 Bir Sanatçıyla Beraber. Solist: Deniz Uğur. 1L25 Nejla Erol'dan Turkuler. 11^45 Kayıp Haberleri. 1130 Sizin Seçtıkleriniz. 1235 Türkçe Sözlu Hafif Müzik. Solist: Kayahan. 13.20 Solistlerden Birer Şarkı. 1330 Hafif Mü- zik Dünyasındar.. 14.40 Yol Durumu. 14.45 Türküler Geçidi. 15.15 Gönül Söyler'den Şarkı- lar. 1535 Müzik Dağarcığı. 16.05 Kayıp Haber- leri. 16.10 Solistler Geçidi. 16.40 Hüseyin Çakır'dan Türküler. 17.00 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. 17.20 Gün Biterken. 18.00 Program ve Kapanış. Onlar Mimar Olduklarında ÇimentonunVarlığınıYüceltecekler Afyon Çimento Sanayii Türk A.Ş. Hisse Senetleri Saiışa Sunuluyor. Çimentonun sürekli yükselen verimine ortak olun. Afyon Çimento Sanayii Türk A.Ş. Hisse Senetleri, 25 - 26 Mart 1991 tarihlerinde T, İş Bankaıı A.Ş.'nin elektronik hizmet veren yurtiçi ve yurtdışı şubelerinde satışa sunuluyor. Afyon Çimento Sanayii Türk A.Ş.; 1.000.- TL. nominal değerde beher hisse satış fiyatı: 30.000.- TL. Bir kişinin alabileceği azami hisse adedi: 200 adet hissedir. • Satışa ılışkın broşür, yukanda belırtilen bankamn şubelennden temın edılebilir. BBC'de ramazan • LONDRA (AA) — Ingiliz Tdevizyon Kurumu BBC, tngiltere'de yaşayan 2 milyon dolayında Müslüman'ı dikkate alarak ramazan programı yayımlamaya başladı. ramazan ayı boyunca her perşembe aksamı yayımlanacak program dizisinin ilk bölünıünde, orucun Ingiltere'de yaşayan Muslümanlann günlük yaşantılarına etkileri incelendi. Programda konuşan Londra tslam Merkezi yetkililerinden Hasan Gai Eaton, orucun Müslümanlar'ı günlük calışmalarından alıkoymadığını belirtti. Yetkili, ancak Müslüman çalışanları bulunan işyerlerinin sorumlularından biraz daha anlayışlı olmalarını istedi. Yazar Salman RüşdU'nün geçen yılın sonlannda Müslüman olduğunu ilan etmesi ve Şeytan Ayetleri adlı kitabının daha fazla basılmaması kararıru vermesinde başrolü oynayan "Dini Hoşgörüyü %yma Derneği" başkanı Mısırlı diş hekimi Dr. Hesham El Essawy ise "Ben İngiltere'de dinimi yaşamakta hiç zorluk çekmiyorum. Gereken tek şey, tngiliz toplurr.undan biraz hoşgörü" dedi. TVTde yeni dönem • ANKARA (MA Ajans) — Televizyonun ikinci yayın döneminde (nisan-mayıs- haziran) birinci kanalda birçok eski program yerini ve periyodunu korurken yeni uyguiamaiar ve programlar başlıyor. TVl'de önce savaş sonra da Ramazan nedeniyle devam eden geceyansı uygulaması 5 nisandan iübaren son bulacak. Haftanın 6 günü TVI yaklaşık 01.00-02.00 arasında kapanacak. Sadece cumartesi günleri 24 saat yayın uygulaması devam edecek, Aynca saat başı haber uygulaması devam edecek. Bu arada hafta içinde 4 gün (pazartesi / salı / çarşamba / cuma) saat 24.00'ten sonra, yeni diziler ekrana gelecek. Pazartesi günleri yayınlanan haber programlar 32. Gün, TV Dergisi, Dünyaya Bakış, Ayda Bir sırayla yayına girerken; Gündem, Perde Arkası, Açıkoturum, perşembeleri yine dönüşümlu olarak yayınlanacak. Kuşak programlan Gün Başlıyor, Çocuk Kuşağı, Kadın Saati, A Stüdyosu'ndan de\'am edecek. Çocuk kuşağının süresi 90 dakikadan 60 dakikaya inecek. UGUN • Sohbet: Bugün Pazar TVI 10.35 Halit Kıvanç'ın sunduğu programa konuk olarak Müzeyyen Senar ile Manken Filiz Başdüzel ve Adnan Kahveci katıhyorlar. • Pazar Sineması: Büyük Maç TVI 11.15 Eşi ve iki çocuğu ile sakin bir hayat yaşayan beyzbol hastası birinin serüveni. Giderek beyzbola olan düşkünlük ve eşinden uzaklaşma sonucu gelen boşanma. Bu durum beyzbol hastası Monte"nin hayatına büyük değişiklikJer getirecektir. Başrollerde Rob Reiner, Rob Costanzo. Yonetmen Hal Cooper. • Çeşitleme TV2 23.15 Aykut Sporel'in sunduğu programda Alain Juchan "Les Cados", Eduardo: Abbu Oubbi, Luciano Pavarotti, Bananarama "Only Your Love", Dizzy Gillespie, Bon Jovi. • Sinema: Kathy Stari 11.30 Gündüz kasiyer olarak çahşan genç kız geceleri de jet sosyetenin içindedir. Barbara Eden, Josh Taylor başrollerde oynuyor. • Dizi: Hemşireler Starl 13.10 Kanalın yeni dizisinin konusu bir hastanede çalışan stajyer hemşirelerin maceralannı içeriyor. Başrollerde Barry Newman ile üç kez Emmy ödülüne aday olmuş Suzanne Pleshette var. • Kırmızı Koltuk Starl 22.40 Bu hafta koltukta SHP Diyarbakır Milletvekili1 Fuat Atalay var. Kürt sorunu ve parti içi muhalefet hakkında sorulan cevaplayacak. PARLAMENTONUN BOYUTLARI Rahmi Knmaş 5000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yayınlan TUrkocağı Cad. 39-41 Cağahğiu-/stanbul Nüfus hüviyetimi kaybettim. Hükümsüzdur. SERKAN ÇİFTÇt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog