Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET/8 23 MART 1991 Sinenta • Tîyatro • Gösteri LINDA BLAIR LESJJE NIELSEN B R U C E V V I L L I S ZOR ÖLÜM 2Ç !•» ŞAFAK (516 26 60) 11 00 13 30 16 00 18 30 21 15 C tes ve Pazar 11 00-16 00 seanslan yoktur I Kldatty KSM (346 01 42) 11 00 13 30 1600 1830 21 15 Fmdlloada NİLCÜL (5»6 1İ 96) 11 00 I 1 00 1500 1700 900 210C 9. HAFTA Pangaltı İNCİ (140 45 95) 11 30 1100 16 30 191521 30 Bakifkey RENK (572 18 63) l 00 13 00 15 00 17 00 19 00 21 00 -OIEHARDER- o CHA.RLOTTE GAINSBOURG SIMON DE LA BROSSE Senarvo FR^NÇOISTRLFFALT CLM.DE DEGIVRAY YoMtsaen CLALDE M1LLER 146 97 38 • 132 64 26 Cumartest-Pazar 11 00 «e 16 00 Seanılannda Çembcrlltas ŞAFAK Slnemaıında Harbiye AS (147 63 15) 1100 1300 1500 1700 19 00 2130 Ti KAN KARDEŞLERİ Muzıkal 2 Bolum Oyun ve Muzık. Willy Russell Yoneten YucelErten Zuha! Oicay Haluk Bılgıner Ahmet Levendoğlu Mahır Gunşıray Derya Alabora. Oktay Kaynarca Juiıde Kural BrtMer Dunya Smetnas 11499361 15201 62) \laKKW»T*s- 151 1671) rtKkoramaSuaayeoe 360 90 90) satılmaKaOr Cjra'tesâ Pazar lanchergun 21 15. Dunya Smemas YAPI^KREDi DORMEN 3F TİYATROSU R a y C o o n e y UUHUURISIKKOMEDI 2 BÛLÜMT Yoneten HALDUN DORMEN Ctesl 1B0O-21 15 Pazar 14 30-18 00 Cumartes fia ne> 0 '0 nfl Tifdı trq«nekon Cad.98 PANGALTI Tel:141 27 37 DORMEN S TİYATROSU P A Z A R T E S I O Y U N L A R I Pıerrette BRUNO psoıtri! KOMEDİ 2 BÖLQM Yoneten GENCAY GURUN Çar»an*Kİ5JX) » 2 1 « Pwf.-CunK21.15 C4aat-K30 Çarş150O Perş.2115 tzteyemeyenler cın Yaa AMCARA DeVUET TIYATROSU YAPMM PEYNİRIİYUMURTA « B J Ç U K VOMTEM . ZEYNEP EHOMAT UOtemizin ve Avrupa'ntn en mubteşem sinemalart KENTI KENTII BABA- AL PACINO-DIANE KEATON ANDY GARCIA Yön: Francis Ford COPPOLA Seanslar 12.00-15.00 18D0 2130 HAVANA2. HAFTA ROBERTREDFORD-LENA OLIN Yön: Sydney POLLACK Seanstor 11.30-14.30-17.30-21.00 ŞİŞÜ/tSTANBUL/TEL: 141 62 03 STANDARDFİIMCİLİK SUNAP CİNEMA PARADISO nun unlu yoneünenı GIUSEPPE TORNATORE HERKESİN KEYFİ YERİNDE "STANNO TLTTI BENE" MARCELLO MASTROIANNI YAKINDA SİNEMAURDA MASAL GERÇEK TİYATROSU HADİ ÇAMAN YEDİTEPE OYUNCULARI j3ıM» Htf.k Ettltr. We'ke;ı 345 60 r BİR ANARŞİSTİN KAZA SONUCU O L U M Ü tario Fa Komedı 2 Böljm Perş 15 30 21 15 T«« Maclt Roper pa z a r 15 30 ĞEL KAÇALTM TM n*t T M C I T 585 52 63 k.Mı*utaı**ı Çem» Ttyttron Çar; 21 1S/C tesı 15 00-21 15 I0IL ABLA COCUK TİYATROSU ÇEKIRGE RtymanErıy BİR SIÇRAR Yazan-Yöneten İDİL YAZGAN ILMuatalaaaıa I takarin Katıkiy Cevft Tıy da Tavflk Gektoka T C t M t 13.3© İâvm 33» 21 03 5K52S3 I faan U.X» Kadıkoy SÜREYY» (3360682) 11 00 14 30 18 15 21 15 Şışlı KENT (141 62 03) 12 00 15 00 18 00 21 15 Bakırkoy 74 (5720444 11 00 14 15 17 30 21 15 ANKARA METB0P0L (1257478 12 00 15 00 18 00 21 00 IZMIR SEMA (139100i 12 00 15 00 18 00 21 00 AOANA METRO (146996) 11 15 14 15 17 30 21 15 ,TANIKIT— 4. HAFTA — Beyo#u LALE (149 25 24) 12 00-14 »5-16 30-18 45 21 15 Befiktas MISTtK (160 11 56) DALDA OSCAR ADAYI 3 DALDA 1991 ALTIN KURE ODULU 1991 BERLIN GUMUS AYI ODÜLÜ KEVIN COSTNER KURTLARLA DANS Şisli SİTE (147 69 47) 11 00-14 30-18 00 21 30 29 Mart Cuma dan itıbaren Beyoğhj LALE • Beyoğlu DUNYA • KadıKoy KADIKOY Bak.rkoy RENK ve Ankara KIZILIBMAK smemalanmJa MONTREAL'U İSA JESUS OF MONTREAL LOTHAIRE BLUTEAU CATHERINE WILKEHMC O K M Dereboyu Cad 110 158 69 87 13 00-15 30-18 00-20 30 ftCKLAM FUMI DAGITIMINOA rafl 149 50 33 çırmnlıgı ^ ^ »IttmsUz bır »şka tanık olacakgınıı' 7 'BİR J ı L \ N P V R K E R F I I M ! 1 GEL CENNETİ GÖR» 3 0 1 1 30-14 MHt 30 190C ' J. o,«eo« 13:01 an »uoo-16»1900-2 3»tD )ısSAF««? 1516 » » ı ' »MÜC 16 30 18 45-21 15 (EWLK TUHIUU» KENDıSıNı ÖLOURMEYE CAUŞAN KlŞILER BUNLAB OLUNCA. JOEY BOCA SONSUZA KADAR YASAYABIURDIII! IENIS FOSFOHOOLÜ TITATROSL KAD KOVHa K Eg 1 n Merkez 343 29 4S KANLI NİGAR'90 Müziklı Gulduru neten ENIS FOSFOROĞLU Çarş 1D 30 21 00 Ctes 1"^ 30 Paza 18 33 Bizim Tiyatro Oos! ar T yatrosu Salorıu nda Tunel 144 81 37 145 24 90 Clesı 1530 Pz 1530 FALLACCI nın BIR INSAN yapıtınclan esınlenerek yazan Halil BEYTAŞ yonelen Zafor DİPER T E V F I K GELENBE TİYATROSU 336 21 03 Yılın son komedi ziyafeti î P V D A K o r n e < 3 1 î Perae SALATASI Yazan Jean De Letraz Yon Tevflk CelenDe Genet istak uıerın» sadece 4 HAFTA 336 21 O3 KARTAL SANAT I$LİGI TİYATROSU ismall Ifilsoy VUR BİR (T.»ln. MA5TİKA K0bara) Yön Çetin Etili 26 27^8.29 30 Mın I8 00 v« 21 M 31 Mırt M 00 MESlN SAHNESI 5OZOH53 T c â T N o ' 1 4 0 T e l 1 5 1 1 8 6 5 ^ Cıhan Öksuz/Ferhan Şensoy AŞKIMIZIN GEMİSİ FINDIKKABUĞU C u m a r t e , Pıerre Henrı Camı/Ferhan Şensoy MATADOR Perşembe-Cuma 21 00 | Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Çaışamba 21 00 Ferhan Şensoy un Pazar 15 30 -18 30 fgsssı KAHRAMAN BAKKAL SÜPERMARKETE KARSI BEYOGLUKUÇUK SAHNE 1 4 4 4 3 2 7 - 1 4 3 6417 Ferhan Şensoy un İSTANBUL'U SATIYORUM Munır Ozkul - Erol Gunaydın Sah 21 00 NÖBETÇI TİYATRO Ferhan Şensoyun AŞKIN GÖZÜNE GÖZLÜK Yon Rasım Oztekın çarş 21 00 Muzık Arıf Erkın ctesf 1300 FAUSTC•UMUCA TtY/nMMU IT1S Ankara tumesi nedenlyle Son 3 Hatla NİSA SEREZLİ-TOLGA AŞKINER TIYATROSU ELI SAGHI'nın BENİM MATRAK AİLEM Komodı Fafs 2 Bölum Y ö a ALEV SE2ER Cuma 21 15 C lesı 15 30 Pazar (indlrımll) 18 30 BEYOĞLU KARACA TİYATROSU nda ODAKULE KARŞISl Te: 152 28 23 ÖLdÜRESİYE ISEVMEK ıTmTonEAm L^VRENCEKASDAN tnanılmaz gerçeyteMganıtınaz bır ö\kü H»l>iy«»S2 (1«S315) " 00 *r9l 0C "00 19 00 2130 SKulıkSyAS (336 00 50) 12 00 U 15 16 30 19 00 2 15 1 •Ank«rıB»TI2 (1US32J) 11 00 1300 'S 00 17 30 1930 21 30 " î Ank«a GOLBASI (229 37 M) 12 15 «3O16JS19O0 2 l 5 j lona İZMİH (2142 61) 12 15 14 30 16 15 19 00 2 ^ ROBERT REOFORD • LENA OLIN Yönetmen. SYDNEY POLLACK H A V A N ABeyoğlu DUNYA |!49 93 61) 12 00-15.00-18.00-2100 fî* >çı 2' Oü sw?s*m#. SON HAFTA •r BAKIRKÖY BELEDİYETİYATROLARI ADİLE NAŞİT KÜLTÜR MERKEZİ DARIO FO BEOAVA Ml SANDIN? ' Yonelen CKjUZ ARAL 2^27 28 29-30-31 Mart NEZtHE DEVLETThATRObL BALLAR BALINI BULDUM Y6n€l€-ı RAİh ALNIACIK 2(1 2 2 2 J \ Mart Prrv-Cunv.-Cce»ı 21 00 Clesı-Pm» 1100 AZİZ NESİN SAHNESİ AZtZ NESİN DEMOKRASI GEMİSİ Yöneten AHMET GULHAN Perş Cu C tesı Paz 21 00 15 00Bitot Satr» Yert^l A Naşıt Kultur Uerkez 572 64 39 «iız Nesın Sahnesı 502 06 53 556 2S 38 « Ga e^ıa Oanı^ma 559 95 60 YönrGRAEMECLIFFORD JESSICA LANGE SAM SHEPARD <alnı; Flttı CEP Sınanannıla 149 01 M 1200-1500-1800-21 19 ^ ^ ankara sanattiyatrosu Maksim Gorki'nin AYAK TAKIMI ARASINDA Rutkay Azız'ın Katılımıyla 27 Mart Çarşamba Saat 19.0O-21.3O Kartal Hasan Alı Yücel Kültür M«rkezi T*l:353 37 78 Vf\ KENT OYUNCULARII \M{\\\\ |j||{| İK rtY/ITKOSI)|i43 ea 83 ESKI FOTOĞRAFLAR Yazan. Olnçer Sumer Yön Mu«flk Kenter •SOU HAFTALAR* C tesı- Pazar (5J00 K e n t e r T ı y a t r o s u 14 6 3 5 8 9 Gomu 6AZANRR T1TATN0SU ORASINI ES GEÇKomed 3Pcröe Caau 2109 KİRAUK DAİRE Komeö "* Peföe C tt» 21 00 PIÎJT ISOt U00 G>$e hergun 1 2 00 de aç '"• Ptesı Sal< oyun yoktur T e l 1 4 6 8 0 9 1 EROL TOY ZEKI GOKER "8. Mahkeme kararı ile 200. OYUN lEYOGUI N D * KARACA TIYATROSU KHA I43 IT 63 Pnır 21 00 Salı I8.30 «e 21 OOOt M U R K t Y QE BELEUYE 5EHIR TIYATHOSU KOA 572 54 39 °«MI',8.3C«t 2100 te AKILHOCASI"The Freshman"" S«ro4h> FİT4S Sısk MOVA BAHAN C ta* SAFAK 3 *.*}*.&, VO.D1Z *nit«a BAT| ı !-« C'NAB ««TMIKAMER lı«<M «6) (516 M M) (MSS1 M| tiı«B3 a t [1C7 »} ?00 ı 7 0O-ı 00-1 'S-i 2 i- 7 S-ı 1 15 16 30 18 30 > 30 19 3O . 6 » 1B 1 15 15 S 1 1 30 16 46 9 ( 30-16 *i 9 45-?ı 15 30 2t«5 ıio-teoo- ı » ; ÛÜ AS S i n e m a s ı ' n ı n a ç ı l ı ş ı o n u r u n a... O , d u ş k u r a n h e r k e s ı n d u ş l e r ı n ı d u ş l u \ o r d u ûüre / D Ü Ş L E R Turkıye de sadece Hartnye AS Stlıeması nda. ( HırbıyeAS (147 63 15111 30 14 00 16 30 19 00-2145 ' CEMALRESİTREY KONSER SALONÜ 24 Mart Pazar Saat 16 00 GENÇ YETENEKLER SERİSİ HAKAN TEZONAR Piyano Resitali Elgar Koneer Allegrosu op 18 Balataref 'Islamey' Orıyaatal Fantazı LiHzt Sonat Sı mınor 25 Mart Pazartesı Saat 19 90 JUDUH ULUĞ Piyano Resitali Sostakovıç Sonat op 12 no 1 Rahmanınof Sonat op 36 no 2 Sı btmol mınor Sknyabm Sonat op 30 no 4 Fa dıyez majör Sçedrm ' Basso ostınato ' Prokofıyef Sonat op 83 no 7 Sı bemol majör Bılet Satı» Yerieri Konser Salonu 148 53 92 GaMena Dan şma Burosu 559 95 60 Vakkorama Takscm 151 15 71 Vakkorama Suad ye 360 90 90 1 I S T A r s l B U L B E L E D I Y E S I J Ş E H İ R T İ Y A T R O L A R I 18-24 Mart 1991 Harkıyr MEr1uqotl S.1hwsı '140 r? 20. Hugll *HIIEMOR[ BİR YALAN ÇEMBERI Turkçtsı Yıldır m TURKEfl foiKlcıt Hakan ALTINER 113-20 21 Mtrtl Wl)lan SHAKESPUM KRAL LEAR Tj'kctsı inm SAHKBAS Voneleıt llıl KASAPOfiLU 122 23 Mıril Ekrem B REY-Cenal R REY LÜKÜS HAYAT Ymelen Hıldın DORMEN 124 Mırt P « * l Ulker KOKSAL BİR GARİP OYUN Ymctn: Nedrel Owzlun [19 20-21 Maril Erkm >'.!H DELİ EDER INSANI BU DÜNYA Ymeıen Macıi Koper 122 ZŞ-MJtortj 1 r ALTA« TELEFON KİMİN İÇİN ÇAUYOR Yonelen tngın ULUDAG [19 20-21 22 23-24 *art] drti »KSAl BAY HİÇ- SONSUZLUK KİTABEVİ Yonettn- BMIT SABUKCU Plesı 2030 Ptr Ctına 1500 Saıl FAIK SJVIS DINCEL MERAKUSI İÇİN ÖYLE BİR HİKAYE Yonelen Macıt KOPER 119 24 Mırtl Wll!y RUSSE L BİR KADIN Yomten-Çeön IPEKKAYIM20-Z1 22 23 Mart CETLER THfcTTK) OteCLEfUNIM TAM S«* KADIKOY lifRHEI Qİ$E VMK0«UU«A T(lK$İM SUAD Y£ M APS GATflETTEPE BOSTANO k BB.P* H1«HM*»«TTE S*T1L*İ**T*DIR- » Gu"te S« 2ÜJÛÇ» 5 X 2 C 3 0 ( V C<wna 20 30 -=•""—-İSTANBUL DEVLEH" TİYATROSU Memet Baydur YANGIN YERİNDE ORKİDELER Az.z Nesm '"M >": t»" ö»21 » YAŞAR NE YAŞAR ' ^ I L . " " NE YAŞAMAZ DANTONUN ÖLÜM Muzık Tımur S*ç«» s<ımn Fınw>a|lıı K.2UB 2&30 31 Man »lı Taygiın MASAL BAHÇESİ ICocuk Oyunul rıneten Eıen Oznıan 2431 I . 23 24 Mlri BUDALA liyırlayır Sıımn Gri» rgiKteıt EngınCuzar Cevnen Oya Wenteı 30 31 Man * !! JIF Gltsor SALINCAKTA İKİ KİŞt Yenckıt Alev itza Cevıretc Setgı u*N 23 24 Mart »euiı Cmııalı AHMETLERİM Yoneten. Kenan lyk 30 31 Marî HAPŞIRIK Uvarlayan MtcliMl Frayn Yomten Chıis Harrıt Çev rsn Lale t ™ 19ÎO21 22İ324 »arl Altksander Gelcnın YÜZYÜZE fontttn Çttın Iptkkm Çevırtn Belgl Pakttj ft?12tK3B3\ Mart Nacall Cumalı AHMETLERİM ronctnt Ktran Kılı 20 21 22 Marl Jaroae Kılty SEVGİlH SOYTARI Yoncttn KarUI Tibtt (cv nn Talaı Halman 2728 a »ırt Mt«ulw 14a B3 YıVıkz Sarayı Tıyalrosu Barbatos YofcüŞu Yılchz Sarayı tçmdedır İstar.bul devlet opera ve balesi ATATURK KÜLTÜR MERKEZI'NDE 6Vtrdı MASKELİ BALO oatra3>erdt Orknlrl 5«fl. kn ' S*neyt Kifir H M Bhb»r 27 Mart 20 Offık * SPrıkafin ROMEOVE JÜLİET aalt 3 perdc KorBoralı Allrtd RooYİOBtj S a h ı w totan E»m; Sanal/ S«a$nıl Orktnrı t * EUae! leıım Z3 Mart lS.aOda 28 Mırt 20JB d< tSPANYOL BESTECtLERİYLE BİR AKŞAM SallKltr Suzan Kızıklıaglu Zulul Oinçer Hujrtv Islendıyır P1yaıw Jan Salıy |Ma Tİ»alrBunial 25 Mart 1900 da ETIunuM StHİRBAZOZ ^nt eazik* 2 pcrie Sahatre Ki{W SııMrtı ArıiHiı 23-30 Man 1100 »a G Pucdıı! LABOHEME optra «Btrıh Orkestn Şafi Ihnatt PHunıM Satıneyt «ayın: Yekta Kara 38 Mart 1530 da * G B Pergoiesı HAN1MOLAN intennzn 2 tatn ODOIHMI ORKESTRA ŞEFİ ııaennez» I tatınC Orktıtrı Çefi Stnlar Yakjm Sjlmtye Kıym Aytıan Janr 23HAH 2OI» te [Cenal Resıt Rey Kaoıı SatoMl * 8>M tKtSt Koreagralı SıMI Kasapoglu ZtYARETÇİ Kortogran Haldmt Yedican DINO ILE CEREN Kareoç'il Yanıı Ozort KADIN Knreaırıh Hil atttan 22 29 Man 20.00 ıle Bıtetlef termılden Ikt h<*ta 6nce A.K.M gıjetennöe Suadlye- laksım Vakkorama Pangoltı Gençlet Magazotarmaa ve Galieno-Ataköy danışma buro«unda sctfıva çıkmaMadır Gl>etal 151 10 23/151 M00(7hot) ÎS4 İLAN ANKARA 5. İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLIĞİ'NDEN 1988/1897 Davalı Satılmış Ozkan Sıteler Kartalcık Sk No 123 SITELER ANKARA Davacı Alı Şahar vekılı Av Nevzat Koç tarafından davah Saiıl mış Ozkan aleyhıne açılan tespıt davasınııı vapılan açık auruşması sonunda 1-Davacı'nın 1 1 1982 31 12 1987 larıhlerı arasında davah ışve ren Satılmış Ozkan'a aıt Sıteler Kartaluk Sokak No 123'te kurulu ışyennde asgarı ucret ıle sıgortalı olarak çalıştığıtun tespıtıne, 2 Işlemlerın davalı tarafından verıne getırılmesıne, 3- Takdıren 24 800 TL ucretı vekaletın ve 8750 TL yargı gıdennın ve 16 500 TL ılan gıden ıle bırlıkte davalıdan tahsılı ıle davacıya ve rılmesıne, ılışkın verılen karar hazır bulunan davacı vekılının vuzu oe karşı davalının gıvabında Yargıtay yolu açık olmak uzere okunup anlatıldı 28 6 1990 Basın 22034 İLAN ANKARA ASLİYE 8. HUKUK HAKİMLİĞİNDEN Sayı 1989/838 Davacı Satılmış Goçmen vekılı tarafından dasalı Hacer Ooçraen aleyhne açılan Boşanma davasının vapılan yargılaması sırasında ve rılen ara kararı geregınte, Davalı Hacer Göçmen'e dava dılekçesı \e dumşraa gununu bıldınr adres de teblıgat edıleme>erek yapılan adres araştırmasında da dava lının teblığata sarıh açık adresmın tespıt edılememekle dava dılekçesı ve durujma gunu 26 4 1991 gunu saat 10 OO'da duru^mada bızzat bu lunmamz veya kendınızı bır vekılle temsıl ettırmenız duruşmaya gel medığır.ız takdırde 3156 sayılı kanunla değışık H U M K nun 213 mad- desı gereğınte davanın yokluğunuzda sonuçlanacağı dava dılekçesı \e duruşma gununun teblığ verıne kaım olmak uzere ılanen duyurulur 12 3 1991 Basın 22184 İLAN ANKARA 8. İCRA TETKİK MERCİİ HAKİMLİĞİNDEN Dos>a No 1991/98 Daıacı fbrahım Baltacı vekılı Av Ahmet Remzı Guneş tarafından Ankara 10 Icra Md lugunun 1989/11666 sayılı dosyası haczedıbp mu- hafaza altına alınan eşyaların muvekkılıne aıt olduğunu ıddıa ederek davalılar Tektaş Tekstı! ve Sanavn A Ş ıle Emrullah Çetınkaya aley- hıne açılan ıstıhkak davasının yapılan açık yargılaması sırasında ve- rılen ara kararı uyarınca Davacılardan Emrah Tıcaret Mağazası sahıbı Abıdınpaşa Natoyo- lu 6/A Ankara adresmden Emrullah ÇETINKAYA tüm aramalara rağ- men bulunamamış olduğundan davalının 5 4 1991 günu saat 9 40'da mahkemede hazır bulunması veya kendısını bır vekılle temsıl ettır- mesı aksı takdırde HUMK'nun 213 ve muteakıp maddelerı gereğınce davaya yokluğunda devam edıleceğı hususu ılanen teblığ olunur 15 31991 Basın 22186 İLAN DÜZCE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Dosya No 1989/265 Davacı Yaşar Uğuz ve dığerlen vekılı tarafından mahkemeraızde açılan gaıplık davasının yapılan açık yargılamasında, Davan vekılı, dava dılekçesınde davacıların babaları Mehmet oglu Hafız Muhıttın'ın 1941 yılında semtı meçhule gıderek bır daha gerı dönmedığını, ha>at ve mematından bır turlu haber alınamadığını be- lınerek gaıplığıne karar verılmesıru ıstemıştır Davacıların babası Mehmet oğlu Hafız Muhıttın'ın bugune kadar evıne dönmedığı gıbı kendısınden herhangı bır haber alınamadığın- dan sağ olupta kendısını gören ve\>a bılenler varsa mahkememızın 1989/265 esas sayılı dos>asına ılan tanhınden itıbaren 1 >ı! ıçınde bıl dırmelerıne, aksı halde gaıplığıne karar venlecegı MK nun 30 mad- desı gereğınce ılan olunur Basın 46217
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog