Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]



Katalog


«
»

CUMHURÎYET/6 TELEYİZYON-RADYO 23 MART 1991 09.59 Açılış - Haberler 10.05 Çizgi Film: VV'att Poe'nun Hikâyesi Deniz kcııarında bir kövde VVatt Poe adlı tek boynuzlu bir balina \ jrdır.Köylüler onun kendilerine uğur getirdiğine ınanırlar 11.00 Haberler I 1.05 Palet Zevnep Oral'ın sunduğu çocuk programı 12.05 Haberler 12.10 Dizi: Lassie 12.30 S t a r t Programda 1991 Pans-Dakar Rallisi ekrana geliyor. 13.00 Haberler 13.10 Dizi: Guldenburg"ların Mirasl Balbeck ler tarafmdan Jnlaıulınlan Chrı^tine umutsuzluğa düşer. Nane Tobiaş ile anlaşır. 14.00 Haberler 14.10 Belgesel: Dünyadaki Mucizeler 15.00 Hafta Sonu Programa Serap Kuzey. Şakir öner Günhan ve \!lui Dilnı.n; kjtılıvorlar 16.55 Bugünkü Pakistan (Akış ıçensinde 17.05'te haber büllenı wr.ı!acul\ I 18.13 Haberler 18.23 Genç Çizgi (Bugün köşesınde) Levıs 19.08 Türk Silahlı Kuvvetler Saati 19.28 \ aşa>an Şiirimiz 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.40 Spor 21.00 Hodrİ Meydan (Bugün köşesınde| 21.55 TV'de Türk Sineması: Polizei (Aşrınlılı bıngi yandaki^Htıııl.ırd.ı) 23.35 DİZİ: Kasirga Tracey kasırgası Darvvinde herşeyi alt üst clmı^lır ( Akış n,eriMiıde _4 Oflte haber bülteni yayımlanacak.) 00.40 Bir Solist 01.00 Haberler 01.15 Toplu Mözik Programı 01.35 Kabare: Giiler Vlisin Ağlar Mısın? (Akış içensinde lOon'ılc h.ıber bultenı yer alacak) 02.40 Görüntü ve Müzik 02.46 Sahur Programı 04.16 Drama: Türkmen Düğünü (Akış ıcerisindeOS.OO. 06.00 \c o"iKi"do h.ıber bülteni vayımlanacak). 14.58 Açılış • Dizi: Kuş Kulübü Pete. Bıll ve Joe Mircklı olarak kaçmaktadırlar. Böylece yeniden tekne halatları çözüldüğü sırada ortalıkta olmadıklan görülecek ve sııçlıı olmadıkfarı anlaşılacaktır. 15.25 ÇİZgİ Film: PolİS AkademİSİ Operasyonda Yüzbaşı HerrıOn varal.mnıası sonucu Practor onun yerine atanır. 15.45 Tatil Sineması: Dillinger (Bugün köşesınde) l7.30Son7GönTürkiye 18.00 Belgesel: Dünyayı Dolaşıyoruz tsvıçre Alp'lerinde il.ia.ihk. M'rıkjnın günevınde Okavvango Havzası'na yolculuk ve \Iil;ıım'dj c-krım oktılu fconulan işlenıyor. 18.50 GeçmİŞ Z a m a n O l u r ki ProgramdaCantekın - Zafer ıkıliM >u esorleri scslendırivorlar. Bye Bye Love. Love MeTender. (>ne VV.ıy Tıckcl. Ciot Slung 19.00 Haberler ve İngilizce Haberler 19.15 DİZİ: Adalet B.ıbasına kızarak onun magazasında yangın ı,ık.ıı.in bir geıiv'. gece bekçısinın ölümünesebep olur. 20.00 Dünya Listelerinden 20.30 Bizim İnsanlarımız 21.05 Müziğimizde Kadın 21.30 2000'e Doğru Kcntlerimiz 22.00 Haberler ve İngilizce Haberler 22.30 TV'de Tiyatro: Jessie (Aynntılı bilgi yandakı sütunlarda) 19.59 Açılış - DİZİ: Kökler VVİlHe Cynthianın kızları Bcııha hüvur ve unıverMteye gider. 20.55 Dünya Sinemalarından: Jarnapellgos'lar (Bugunkıişesınde) 22.40 Video Müzik Türkiye (Ayrıntılı bilgi yandakı sütunlarda) 18.28 Açılış - Dizi: Zil Çalınca Jessie geometri Miı.ıundan korkmaktadır. Eğer başanlı olamazsa istediği koleıe gıremeveccktır. 19.00 Arkası Yann: Hayat Ağacı 19.40 Belgesel: Günümüz Coğrafyası 20.05 Yarışma: Bir Kelime Bir îşlem 20.35 Gençlik Konserleri 20.55 BelgesehMatematik Gözüyle Şekıllerinveaçılann ı.ııııtılnı.iM. golırdığı kolaylıklar. 21.15 Genç ÇİZgİ TVI'dekı programın tekrarı. 22.00 Pop Saati Programda Kım Wilde, Janet Jackson. Oleta \^l.m^^. Jmı Boıı Jovı. Michael Boîton. M.CHammer ve Vaya con ılıos hıtL'r parcalarıyla ekrana gelecekler. 22.30 DİZİ: 21 S o k a k Zenci bir müdürün atandığı lısede beyaz ı'ârencıler 7enci öğreııcılere kar^ı cephe alırlar . 17.58 Açılış - Kuş Sayfaları Yaz tatili başlamıştır. Sınıllurını geçen Cemıl ve Mehmet de Alilerle birlikte S.ıpanca'va gıderler 18.30 Gençlik 19.00 Haberler 19.15 İftar Programı 19.30 Hafta Sonu TVldekı programın tekrarı 20.40 Altın Yıllar 21.00 Arkası Yann: Küçük Hanım 21.35 \ asayan Şiirimiz 22.00 Haberler, tngilizce ve Almanca Haberler 22.35 Dizi: Zaman Zaman tçinde Dızınin son bölümünde Rı/.ı Pckkulsal'ın yazdığı \e başrolünü üstlendiği bu bölümde karşı knnı-jin.1.111 kansını kıskanan evin beyi sürekli kansıyla tartışmaktadır. 23.05 Türk Halk Müziği 23.25 TV"de Türk Sineması: Rumuz Goncagül (Ayrıntılı r>ılgı >.ıml.ıkı -.ülunlardal (KI.45 DİZİ: Dedektiflik Bürosu Don hafızasını kaybetmiştır. IX;v.ıır.lı kabLisgormektedır 10.00 Açılış - Haberler 10.05 Çizgi Film: Küçük Canavarlar 10.30 Sİvah Yele Bir atın maceralan. 11.00 Sinema: St. Elmo AteşnBugün köşesınde) 12.45 Moda Magazin 13.l5Su Sporları 13.45 Beşiktaş - Konyaspor Futbol Karşılaşması 16.00 Hızh \e Estetik 16.30 Big Break (Muzık şov) 17.30 Youngstar Galaxy M^zik programı 18.00 Amerikan Güreşi 18.55 Dizi: A Takımı 19.50 Haberler ~ ~ 20.05 Komedi Dizisi: Genç Politikacı 20.35 Bir Cumartesi Eğlencesi (Bugun köşesınde) 22.05 BİZ Her Şeye KarşiVIZ Ahmet Uğurlunun hazırladığı şov 22.35 Haberler ~ 22.40 Dizi: Kalp Atışı (H).IO Sinema: Salem Kasabasına Dönüş (Bugün köşesınde) 0Î .50 Haberler-Kapanış TV3 VİDEO MÜZİK TÜRKİYE 22.40 Enigma'nın şüpheli yükselişi Listeleri alt üst eden Enigma'nın temaları bir Gregoryen müzik albümünden aldığı öne sürülüyor. Söz konusu parçaların 1978 yılında çıkan bir albümden alındığı belirtiliyor. SİNA KOLOĞLU EURYTHMICS — fkili programa 'There Musl be an Angel' adlı parçayla katılıyor. 1991 yıhnın en çok konuşulan gruplannın başında Rnigma ge- liyor. Hiçbir promosyon yap- madan, basında en ufak bir rö- portaj yayımlanmadan "Sadness" ile geldiği nokta 4 milyon net satış oldu. Bükreş Konservatuvan'nı birincilikle bitiren Michael Cretu, eşi Sand- ra, müzik editörü Barclay fir- masının eski "liste kurtlanndan" Fabrice Cuitad, işte Enigma'yı yaratan üçlü. 1990 haziran ayında Michael Cretu'nun tbiza'da bulunan stüdyosu olan yaratan sentezin çıkışına ilham verdi. "Dans mü- ziği ritmi nevv-age iklimi karışı- mı bir ritm. Bu bileşim bize bir de dini istekleri kamçılama ge- reğini uyandırdı" diyen Enig- macı'lar "35 yıl haksız yere ha- pis yatan adam Marquis de Sade" temasıru da bulunca olay somutlaşmış oldu. Bu gelişmeler olurken Al- manya'da Gregoryen müzik üzerine araştırmalarını yapan Konrad Ruhland üyesi şansa "Sadness"i radyoda dinler. Bir- den radyoda çalan parçanın kendisine hiç de yabancı olma- dığını gorür. Haklıdır. Çünkiı Münih Korosu ile 1978 yılında doldurduğu "Pasquale Ministerium" adlı albümde yer alan şarkılan dinliyordur. Cre- tu daha sonra yaptığı açıklama- da, "herhangi bir kötii niyeti olmadığım" söylüyordu. Bunu söylerken "müzik endüstrisinin harikalarından" olan "simp- ler"in nimetlerinden de yararla- nıyordu. Enigma "Alman profesör" ile uğraşırken diğer yandan da "Gregoryen usulii pop" yap- maya devam ediyor. İşte bunla- rın sonuncusu bu akşam Video Müzik Countdovvn'da ekrana geliyor "Mea Culpa Part 2". Müzik kuşağında yine Count- donvv bölümünde Milli Vanilli, "Tnıe Love", K.L.F. "3 AM Eternal", Inxs "By My Side", Phil Collins "Another Day In Paradise", Eurythmics "There Must Be An Angel", Jason Do- novan "I'm Doing Fin«". Ikinci bölüm W.O.M. Myle- ne Farmer "Sans Contre Fa- çon", Pauli Ester "Qui, Je L'a- dore", Stanley Jordan "What's Goigng On", Miles Davis "Tu- tu", Yomo Toro "Novello". Son bölümde üç hafta önce ilk bölümü sunulan "Rock in Rio" kaldığı yerden devam edecek. TV2 TV'DE TİYATRO: JESSİE 22.30 Hizmetçinin anılarıJ e s s i e / Yönetmen: Bryan Forbes / Oyuncular: Nanette Newman, Nigel Havvthorne, Jennie Linden, Avis Bunnage, Toby Scopes / 1980, İngiliz yapımı / Süresi: 90 dakika. TV Servisi — TV'de Tiyat- ro'da İngiliz yönetmeni Bryan Forbes'in "Jessie" yapıtı ya- yımlanıyor. 1980 İngiliz yapımı "Jessie" filminde bir maİikâne- de oıta hizmetçisi olarak çalışan Jessie adlı bir kadının serüveni anlatılıyor. 1926 doğumlu Bryan Forbes, 1948'de girdiği sinemada önce oyuncu, sonra senaryo yazarı olarak çalıştı. 1956'dan sonra da yönetmenli- ğe geçti. Oyunculuğu ve yazar- lığı hâlâ süren ve yapıtlan belli başanlar kazanan yönetmen Forbes'in önemli filmleri: "Ka- nundan Kaçılmaz-W histle Down the VVind", "L-Biçimi Oda", "Ölüm Kampı Kralın Fareleri". Jessie rolünü yönetmen Bryan Forbes'in kansı Nanette Newman oynuyor. Filmin İn- giliz oyuncularından Nigel Hawthorne 1929 doğumlu. Bu sanatçının da TV için çektiği "Marie Curie", "Edward ve Bayan Simpson", "Holoca- ust", "The Enigma", "Fırtına- Tempest", "Yes, Minister", "Rod of Iron" filmleri var. Filmin iki İngiliz yıldızından Jennie Linden 1962'de doğdu. "Lady VVindermere'in Yelpaze- si" ile adını duyuran sanatçı, "Black Beaury", "Vampira", "The Visitors", "Frame" fılm- leriyle ününü sağladı. TV5 TURK SİNEMASI: RUMUZ GONCAGÜL 23.25 Rumuz Goncagül yeniden R u ı z Goncagül / Yönetmen: İrfan Tözüm / Senaryo: Macit Koper / Yapıt: Oktay Arayıcı / Görüntü yönetmeni: Orhan Oğuz / Müzik: Onno Tunç / Oyuncular: Türkan Şoray, Hakan Balamir, Macit Koper, Altan Karındaş, Müşfik Kenter,/ 1987 Hakan Film yapımı. TV Servisi — 1985'te yitirdi- ğimiz Oktay Arayıcı'nın aynı adlı oyunundan İrfan Tözüm'- ün 1987'de uyarladığı "Rumuz Goncagül" filminde, evlenebil- mek için gazete ilanıyla koca arayan evde kalmış bir kızla, dul annesinin gülünç serüveni anlatılıyor. Modern tiyatromu- zun bu önemli "epik" oyunu, sahnede elde ettiği başanyı, ne- dense filmde yakalayamamış. Tözüm'Un özenli çalışması ve oyuncuların başarısına karşın, bazı inandırıcılıktan yoksun sahnelerin eklentisi yüzünden özde bulunan bazı şeyler yitiril- miş. Ancak "Rumuz Gonca- gül" yine de sinemamızın dü- zeyli yapıtlan arasmda yer alı- yor. Tözüm'ün de en iyi fılmle- rinden biri. 1982'de Sanat Kurumu Ödü- lü'nü kazanan "Rumuz Gonca- gül", önce AST (Ankara Sanat Tiyatrosu), sonra Istanbul Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenmiş ve başarı kazanmıştı. Tiyatroda Birsen Kaplangı'nın oynadığı' evde kalmış kız rolünü, filmde Türkân Şoray üstlenmiş. ölen kocasının üç aylıklany- la geçinen İnsaf Hanım'ın (Al- tan Kanndaş) evde kalmış geç- kince kızı Gülsüm (Türkân Şo- ray) bir gazetenin "gönül postası" köşesine "Goncagül" rumuzuyla ilan verip koca ara- maya çıİcar. Mektupla başvuran 261 koca adayı arasmda çok il- ginç tipler vardır: Hazır yiyici eski lstanbul efendisi Halet Re- zaki (Müşfik Kenter), kat kar- şılığı yapsatçıhk yapan köşe dö- nücü Dursun Ali (Yavuzer Çe- tinkaya), kadın ticaretine dalmış Refik Mayısoglu (Pekcan Ko- şar), ana kuzusu nikâh memu- ru Müfit Mürdeî (Macit Koper). Ilanın çıktığı gazetenin muhabi- ri Sıtkı (Hakan Balamir), bu il- ginç olayı yazmak için kiracıy- mış gibi Gülsün'lerin evine yer- leşmiştir. TV1 TÜRK SİNEMASI: POLİZEİ 21.55 Şerif Görerfin 6 gurbetçr tiplemesiP o l i z e i / Yönetmen: Şerif Gören / Senaryo: Hüseyin Kuzu / Görüntü yönetmeni: Erdal Kahraman / Müzik: Timur Selçuk / Oyuncular: Kemal Sunal, Babett Jutte, Yalçın Güzelce, Kaya Gürel, Nilüfer Usku, Atilla Cansever, Nuri Sezer / 1988 Penta Film yapımı. TURHAN GURKAN "Polizei", Şerif Gören'in "Almanya Acı Vatan"dan son- ra iki Almanya'nın birleşmesin- den önce Batı Berlin'de çektiği, dış ulkelerdeki gurbetçi işçileri- mize eğilen ikinci çalışması. Hü- seyin Kuzu'nun senaryosundan uyarlanan "Polizei" filminde ailesiyle birlikte çocukken geldi- ği Batı Berlin'de çöpçulük ya- pan sonra da polis giysileriyle kenti dolaşarak kendince gördü- ğü aksaklıklurı düzeltmeye kal- kışan Ali Ekber'in buruk öykü- sü anlatılıyor. Yıllardır yaşam kavgası verdiği bu kültürlü, uy- gar Avrupa kentine uyum sağ- layamayan, iki toplum arasında sıkışıp kalmış saf ama aptal gö- rünümü altında zekâ pırıltıları yanan Ali Ekber'in gülünç serü- veniyle birlikte, yabancı top- lumda yerini bulamamış Türk işçilerinin sorunlan ve uyum- suzlukları da gündeme geliyor. Bir bakıma Doğu Berlin'de- ki Brecht Tiyatrosu'nda sahne- lenen "Köpenickli Yüzbaşı" oyunundan da esintiler taşıyan "Polizei", son derece akıcı an- latımı, sade, ozgün konusu, abartısız kişileri, incelikli göz- lemleriyle Şerif Gören Sinema- sı'nın tipik özelliklerini taşıyan son dönemin nitelikli yapıtlann- dan biri. Teknik duzeyde de çok başanlı bir çalışma. Kemal Su- nal, Şerif Gören'le ilk kez çalış- tığı "Polizei" filminde ahştığı- mız mimik ve esprileri bir yana atıp bilinen oyunculuğunu geliş- tiren ve yenileyen değişik ve ba- şanlı bir kimlikle karşımıza çı- kıyor. Ali Ekber (Kemal Sunal) kü- çük yaşta ailesiyle gittiği Batı Berlin'de çöpçulük yapmakta- dır. Türklerin yoğun olduğu Kruezberg bölgesinde, içlerine kapanık bu insanların oluştur- duğu karmaşık bir kültürün içinde tutunmaya çahşırken saf- lığı, ezikliği yüzünden çevresi ta- rafmdan durmadan itilip kakıl- maktadır. Çevresindeki genç kuşağa özenen Ali Ekber, gü- nün birinde sarışın bir Alman kızına (Babett Jutte) tutulur. Çevresindekiler bunu anlayınca aşk konusunda ona acı verecek bir oyun oynarlar. Bu olay Ali Ekber'i dost ve yakınlarına iyi- ce küstürür. Kendisini yakışıklı bulan Ali Ekber, temizlik işlerini yaptığı Türk Tiyatrosu'nda bazen ye- dek figuran olarak da sahneye çıkmaktadır. Bir gün figuran olarak giydiği polis giysisiyle Al- man yönetmene süt almaya gi- den Ali Ekber, herkesin kendi- sine saygılı ve ayncalıkh davran- dığını görünce polisliği benim- ser. Bıyıklarını keserek polis giysileriyle kenti dolaşmaya çı- kar. Yeni kimliğiyle kendisini horlayan eski çevresinden öç al- maya kalkışıp hem Türk hem Alman toplumu içinde gördüğü aksaklıkları düzeltmeye başlar. Rüşvet alanlan yakalar. KEMAL SUNAL — Polizei filminde Sunal, Berlin'de çöpçulük yapan ve polis giysileriyle aksaklıkları düzeltmeye çalışan Ali Ek- ber rolünde. RADYOLAR R A D Y O 1 M.55 Açıhs, program. 05.00 Ha- berler. 05.05 Türküler ve oyun havalan. 05J0 Beraber ve soio şarkılar. 06.00 Deniz hava ra- poru. 06.05 Bûlgesel yayın. 06.30 Gunaydın. •7J0 Haberier. 07.40 Bölgesel yayın. 09.00 Ha- berler. 09.05 Çocuğun dun>-ası. 09.40 Arkası ya- nn. JO00 Haberler. 10.05 Turkçe söziu hafıf mü- ak.10^5 Türküler.10.40 Biı şiirin hikâyesi. 11.00 Haberler. 11.05 Hafta sonu. 12^5 Reklamlar ve radyo programlan. 13.00 Haberler. 13.15 Türk halk çalgıianndan ezgiJer. 13J0 Balgesel yayın ve reklamlar. 15.00 Haberler. 15.05 Hafıf mü- ak. 15.20 Solistler geçidi. 15.45 Turk halk çal- gıianndan ezgüer. 16.00 Haberler. 16.05 Türk- çe sözlü hafıf müzik. 16J0 Türküler geçidi. 17.00 Haberler. 17J)5 -19.00 Bölgesel yayın, iftar prog- ranıı vereklamJar.19.00 Haberler. 19.30 Çeşitli müzik. 20JWBeraber ve solo şarkılar. 20J5 Türk- çe sözlü hafıf müzik. 20.40Türk halk müziği ses sanatçılanmız. 21.00 Haberler. 21.05 Hafıf mü- zik. 21.20 Şarkılar. 21.40 Türküler. 22.00 Mer- cek. HM Haberler. 23.15 Cumartesiden paza- ra (1). 00^5 Gunün haberlerinden özetler. 01.00 Program ve kapanış. 01.05 - 04.55 Gece yayını. 03.00 - 04J0 Sahur programı. R A O T U Z 07.00 .Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Solistlerden seçmeler. 07J0 Haberler. 07.4© Türküler ve oyun havaları. 08.00 Sabah konsen. OSJO Beraber ve solo şarkılar. 09.00 Ha- berler. 09.05 tki solistten türküler. 0935 Cesitli müzik. 10.00 Kultürümuz, düımiz. tarihımiz. 10J0 Bizden sesler. 11.00 Haberler. 11.05 Genç- lerle baş başa. 12.00 Şarkılar. 12J0 Yüce ilke- ler. 12.40 Bağlama grubundan türküler. 13.00 Haberler. 13.15 Hafıf müzik. 1330 Geçmişten günümüze çalgılanmız. 13.45 Çocuk korolan. 14.00 Sanat dergisi. 1430 Muzikk gezinü. 15.00 Haberler. 15.05 Şarkılar. 15.20 Türküler geçidi. 15.40 Arkası yann. 16.00 Türk müziği özel prog- ramı. 1630 Fransa'dan müzik. 17.00 Haberler. 17.05 ErkekJer topluluğundan şarkılar. 1730 Er- ketder topluluğundan türküler. 18.00 Konulann içinden. 1830 Türkçe sözlü hafif müzik. 18.45 Türküler. 19.00 Haberler. 1930 Solistlerden bi- rer sarkı. 20Ü0 Muzik dunyasından. 20^5 Türkçe sözlU hafıf müzik. 21.00 Radyo tiyatrosu. 22.00 Türkulerden bir demet. 2230 Şarkılar. 22^5 Bir roman / bir hikâye. 23.00 Haberler. 23.15 So- listler geçidi. 23.40 Hafıf müzik. 2335 Genç so- listler. 0035 Gıinun haberlerinden özetler. 0038 Program ve kapanış. R A D Y O 3 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Güne baslarken. 08.00 Sabah için mü- zik. 09.00 Haberler. 09.15 Minyatür müzik. 10.00 New Age dünyasından. 11.00 Şimdi müzik vak- tidir. 12.00 Haberler. 12.15 Müzik şöleni. 13.00 Müzik bahçesinden. 14.00 Haberler. 14.15 Mü- zik mozaik. 15.00Yorumculanmiz.1530 Armo- ni. 16J» Müzik evreni. 17J» Haberler. 17.15 Gö- rünüm. 17.20 Günbatımı. 18M Her cumartesi. 19.00 Haberler. 19.15 Gorunûm 19.20 Roman- tikierden günümüze. 20JH) Gramofon. 21.00 Gü- numüzde caz. 22.00 Haberler. 22.15 Oda müzi- ği. 23JK) Muzikte iz bırakanlar. 24JW Samanyolu. 0035 Günün haberlerinden özetler. 0038 Prog- ram ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Turküler ve oyun havalan. 0730 So- listler geçidi. 08JM) Türküler. 08.15 Şarkılar. 0830 Türkülerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Türküler ve oyun havalan. 0930 Türküler ve oyun havalan. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın ge- tirdikleri. 11.00 Haberler. 11.05 Türküler. 11.20 Solistlerden seçmeler. 11.45 Bir ses bir saz. 12.00 Haberler. 12.05 Müzik bahçesi. 13.00 Solistler geçidi. 1330 Yurdun dön bucagmdan. 14.00 Ha- berler. 14.05 Solistler geçidi. 1430 Türküler ve oyun havalan. 15.00 Sizin için seçtikJerimiz. 16.00 Haberler. 16.05 Yurttan sesler. 1630 Be- raber ve solo şarküar. 17.00 Haberler. 17.05 Ezgi kervanı. 1730 Kadınlar fasü. 18.00 Yurttan ses- ler. 1830 Solistler geçidi. 1838 Program ve ka- panış. POLİS İSTANBUL 07 .s» AÇÜ.Ş ve Program. 08.00 Tatil Sabahı. 08.45 Sabahın Konuklan. 09.15 Sevilen Melodiler. 10.00 Mu- zik Dünyası. \lJ00 Kayıp Haberleri. 11.05 İşte Saz İşte Söz. Solist: Emine Taşkoç. 1130 Bir Solist: Patt Benatar. 12.00 îstekler. 13.00 Türkçe Sözlü Hafıf Müzik. Solist: Nil Burak. 13.15 Solistlerden Birer Şarkı. 13.45 Bir Top- luluk: Human League. 14.45 Solistler Geçi- di. 14.45 Bir Sanatçıyla Beraber Solist: Serap Mutlu Akbulut. 15.10 Nilgün Balkanlı'dan Şarkılar. 15.25 Kayıp Haberleri. 15-35 Türk- çe Sözlü Hafıf Müzik. 16.00 Pop Stereo Prog- ramı. 17.00 Müzik Dağarcığı. 17.30 Gün Biterken. 18.15 Müzik Denince. 19.00 Prog- ram ve Kapanış. POLİS TÜRKİYE Program. 07.00 Tatil Sabahı. 07.45 Enstril- mantal Müzik. 08.00 Sabahın Konuklan. 0830 Yol Durumu. 08.35 İşte Saz İşte Söz. Solist: Emine Demirtaşkoç. 09.00 Sabahın Ge- tirdikleri. 09.30 Yol Durumu. 0935 Orhan Yolgösteren'den Şarkılar. 935 Hava Durumu. 10.00 Müzik Dünyası. 11.00 Bir Sanatçıyla Be- raber. Solist: Serap Mutlu Akbulut. 11.25 Iz- zet Altınmeşe'den Türküler. 11.45 Kayıp Haberleri. 1130 Sizin Seçtikleriniz. 1235 Türkçe Sözlü Hafıf Müzik Solist: Nilüfer. 13.20 Solistlerden Birer Şarkı. 13.50 Hafıf Müzik Dünyasından. 14.40 Yol Durumu. 14.45 Türküler Geçidi. 15.15 Gönül Akın'dan Şarkılar. 1535 Müzik Dağarcığı. 16.05 Kayıp Haberleri. 16.10 Solistler Geçidi. 16.40 Ka- mil Abalıoğlu'dan Türküler. 17.00 Türkçe Sözlü Hafıf Müzik. 17.20 Gün Biterken. 18.00 Program ve Kapanış. ı t BAHAR D0NEMI Hafta içi — 29 Mart Hafta sonu — 23 Mart VERDİĞİMİZ HİZMETE VE STANDARTLARA NAZAEAN UYGUN FİYATLAR ÖĞRETMEN, MATEBYAL VE BÜTÜN PROGRAMLARIMIZ LOVDRA MIBJCSZİMİZDES TEMİN EDİLİR. ENGUSHFASTAMKAHA İZHİR KAOKÖY I»OWYUIÛY IAKKK6Y 125 4442 M 7 7 M 3M »1 <X 175 43 M 5425627 111 4049 25 St 3T M5144C n O W M2S62S T.C BİGA SULH CEZA MAHKEMESİ KARAR ÖZETİ Esas No: 1989/21 Karar No: 1990/% Sanık: MESUT BECEL: Fevzi ve Zühre'den olma, 1954 D.lu, Biga ilçesi, Kurşunlu MahMe nüfusa kayıtlı, halen Biga ilçesi, Istiklal CadMe kasap. Suç: Gıda maddeleri tüzuğüne aykınlık. Suç Tarihi: 22.11.1988. Karar Tarihi: 12.3.1990 Kesinleşme Tarihi: 23.10.1990. Sağlığa zararlı sucuk imal ve satışı yapmaktan sanık yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında yapılan yargılama TCKInun 396, 647 S. Y.4, TCK. 402 maddeleri gereğince 46.000 lira ağır para cezası ile mahkûmiyetine, işyerinin 10 gün süre ile kapatma ozetinin kapatma süresi kadar kalmak üzere buyük harflerle yazılmak suretiyle kapatı- lan işyerinin göze çarpan bir yerine yapıştınlmasına karar verildiği ilan olunur. 13.11.1990. Basın: 22107 Magic Box'a dava • ANKARA (UBA) — Türkiye'nin ilk özel televizyonu olarak ' yayımlarını sürdüren Magic Box Starl kanalının düzenlediği Türkiye Güzellik Yarışması mahkemelik oldu. Sakaryalı eczacı Hüsnü Akıncı, Magic Box'un anayasaya aykırı yayın yapan korsan bir televizyon olduğunu belirterek "Türk anayasasını ve kanunlarını yok farz eden bu kuruluşa devlet seyirci mi Kflacaktır" dedi. SHP'den TR'Fye dava • ANKARA (AA) — SHP, TRT hakkında 500 milyon liralık yeni bir dava daha açtı. SHP Genel Merkezi tarafmdan, partili 20 milletvekilinin bir süre önce TRT'yi ziyareti ile ilgili olayı "Gerçek dışı ve ana muhalefet partisini toplum önünde küçük düşürücü" şekilde yayımladığı gerekçesiyle TRT Genel Müdürlüğü hakkında 500 milyon liralık manevi tazminat davası açıldı. UGUN • Genç Çizgi TV1 18.23 Müzik programı Pet Shop Boys'un son klibiyle başlıyor. Daha sonra Amerikalı ünlü fotoğrafçı Greg Gorman ile yapılan bir söyleşiden sonra ekrana gelecek sanatcılar arasında Derbie Harry ve Gloria Estefan yer alıyor. Programda aynca ABD'li yönetmen Francis Coppala'nın yapıtlanndan da görüntüler ekrana gelecek. • Hodri Meydan TV1 21.00 Ülke dışındaki konulann ağırlıkta olduğu bu geceki bölümde Uğur Dundar'ın ABD Başkanı George Bush'la yaptığı röportajın meydana getirebileceği gelişmelerle ilgili olarak bilim adamlannın görüşlerine yer verilecek. Programın diğer konuklarından biri ise Romanya'ya yaptığı ekmek ihracatıyla 'Romanya'nın Ekmek Kralı' olarak ünlenen Muzaffer Çelik. • Tatif Sineması: Dillinger TV2 15.45 Gangsterler döneminin bir diğer adı olan Dillinger kişiliğine eğilen bu yapımı John Millus yönetmiş. Şaşırtıcı gerçeklik duygusu ve anti-mitosçu tavrı ile dikkati çeken filmde Warren Oates, Ben Johnson, Harry Dean Stanton, Richard Dreyfuss ve Cloris Leacman gibi oyuncular yer alıyor. • Oünya Sinemalarından: Jarnapellgos TV3 20.55 Antonio Gimenez Rico'nun yOnettiği İspanyol filminde 1910'larda toprak ağalarına karşı çıkan genç ve idealist bir öğretmenin öyküsü işleniyor. • Sinema: St. Elmo Ateşi Starl 11.00 Joel Schumacher'in yönettiği gençlik filminde aynı fakülteden mezun olan gençlerin toplumda yükselme yollarını araştırmaları konu ediliyor. Emilio Estevez, Rob Lovve, Demi Moore, Martin Balsam gibi birkaç kuşağa seslenecek oyuncu kadrosuyla dikkat çekebilecek bir yapım. • Sinema: Salem Kasabasına Dönüş Starl 00.10 Lanetli bir evde geçen gerilim filmini türünün ustalarından Larry Cohen yönetmiş. Filmin başrol oyunculan ise Bonnie Franklin ve Sammuel Fullers. AHLAKSIZLAR Ümit Oğuztan'ın belgesel romanı... Çarpıcı bir anlatımla bilinmeyen bir çevrenin romanı... KiUpçımzdan arayınız.. Fiatı: 27.000 TL. 24 Mart 1991 Pazar gunü TÜYAP Hoby fuarında Yaprak Yayınları Standında ımza günu YAPRAK YAYINLARI Tel: 526 83 13
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog