Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET/12 EKONOMİ 23 MART 1991 DÖVİZ KURLARI 23 MART 1991 Dövızın Cinsı 1 ABO Dolan 1 AJman Mariu 1 Avustrafya Dolan 1 Belçıka Frangı 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Florini 1 Isvec Kronu 1 Isvıcre Frangı 100 Italyan üfetı 1 Japon Yenı 1 Stertn 1 S Arabıstan Rıyaü 0ÖV12 Alış 3549.89 2156.15 2747.25 104.65 633.40 1913.17 592.04 2518.54 289.79 25.85 6342 58 946 63 Dövc Satış 3557 00 2160 47 2752 76 104 86 634 67 1917 00 593 23 2523.59 290.37 25.91 6355 29 948.53 Efektıf Alıs 3546 34 2153 99 2700 55 102 88 632 77 1911.26 586.12 2516.02 284 86 25 59 6336.24 922 96 Efektıf Satıs ÇAMUZKUR 3567 67 2166 95 2761 02 105 18 636 57 1922 75 595 01 2531 16 29124 25 98 6374 36 951 38 $ 1 6464 Alman Markı $ 5 6044 Fr Frangı $ 1 8555 Hol Ftoriı» S 1 4094 Isv. Frangı $ 1224 98 Ital Lıretı $ 137 31 Japon Yenı $ 3 7500 S Arab ftyaı- f 17866 S BORSADA feton Hacml: 118.748.269.000 " " < 1 9 9 1 Me» Miktan: 8.317.808 lUfaıtş Biltjik m M s : 4624.81 Mali endeks: 4057.50 Sınai endeks: 4972.26 (Öneekı) Bıieşık enfleks 4562 34 Malı endeks 3962 54 Sına, encteks 4929 49 ~ : 4575.40 Maii mdeks: 3994.51 Sınai endeks: 4931.07 (Önceki) Bıieşık endeks. 4606 84 Mali endeks 4007 75 Sına erdeks 4971 98 MNuçia. W Ma(k.n MalTe«ı>ı AlartM HoKmj Anadohj Cam Aseban AsiJnUn |BU) Orisa ÇanUokCmniD Çesme Aitmyums Ç EMctnk Oenartnnk Otnıacam ODtuan fpNnalık (F ttıltm • Tar. Maldna Tjkın fusıs KCPrgMı Sjrtoıysan 2(600 37000 3900 27500 ZMM 1Z7S0 1ITM 5400 7000 160000 9600 •m 15000 7700 4900 127* 2050 171» 27000 20000 4150 SIMt 11! 1 1950 11 11000 » M 7600 3900 7000 1400 8500 1900 10000 2600 13000 «M 13250 10750 33000 16750 II 25500 4800 I7M 3» 1419İ 3400 1MM0 I7M 6100 18 •1 1250 int 2450 MH 1300 2900 12750 2S5» 8000 950 I2M 4800 5900 6900 7SM 2JM 62000 13 S ' 4800 2700 370C (M 4600 245* 38500 820000 12«H 3000 7500 5200 17MO UM 3T00 13000 4Mİ 2350 M « 4100 2000 9800 nst •m 4350 en duşûk Bugunte oı yûksek 119OO0 4800 5000 71H 74M 20500 360O0 6500 12750 1t7St 5000 6800 934» (1M 14750 7500 4600 irat 1950 17SM 27000 19500 111» 1 1950 11 11000 MH 7600 3800 1350 21! 8400 1800 112» 9800 2550 12500 us» 13000 10750 16500 1J2S» 25000 3MN 4600 NH 11M VMM 3350 M5I 21M 1250 17Sİ 2200 im 2800 12500 900 22M «50 5600 6700 79H 2MS 45SOİ 6O0CO ijoog 3700 2«5t 38000 1175» 2750 7500 5000 1TSM 52M 3550 12750 41M 2100 3850 1950 33O0 20500 375O0 7000 13000 1J2SS 5200 7000 9600 •2M 15000 7500 4900 11SH 2100 1MM 27500 20500 12250 1150 1950 115M 11000 J7S» 7600 3900 71H Bugürtku kapanıs 105000 490C 74M 7500 2O500 37000 6500 8700 1900 9800 265C 13000 S3M 13250 11000 16750 i(7sa 25500 41«M 4800 3500 139M0 3750 22» 13750 62M 11» 1300 1MO 2350 11» 2900 12750 21» 950 23» 4450 5700 7000 ma 24» MSM 620OO 132» (4M 4700 3700 71» 39000 122» 2900 7500 5200 3700 13000 41» 2200 33» 41» 2000 9700 23» 3900 12750 1*2» 5100 7000 9500 tin 15O00 7500 4700 13M0 2050 1MM 27000 20000 52M0 12000 1150 1950 115» 11000 3750 7600 3800 1400 2HM 8400 1850 in» 9800 2600 12500 53» 13000 10750 16750 1t7» 255O0 41! 4800 3400 13»» 3750 22» 135» 6100 1050 1* 1250 1(50 2300 711 2800 12750 21» 925 22» 4450 5600 6900 77» 24» 465» B20O0 13250 MM 4700 38500 122» 2900 7500 5100 3600 13000 47» 2100 13» 4100 2000 9300 22» MM 4250 IşJem rrnktan 4M2I SM7* 34550 »5» » 4 4 » 3000 24870 3000 512155 33850 31700 1K2M 17925 4500 122290 17» 407745 6000 18500 754» 72800 »7» 91210 206980 127» 15U0 54900 iooo 5Nt IOOB S115M 4000 32800 «2t» 4328S 100 132460 11 22200 8500 12 500 35000 13600 11(125 8550 3900 10010 32775 57775 23625 1»3M » M 32800 45575 1t 7* 28300 67568 213» 88700 1! 100 1500 18900 1 2145» 136500 374» 2000 92O0 13700 437» 3SM 27229 44950 1MM MMt 4300 200 5000 52711 35880 " 5 12200 2100 60500 51880 14550 S5M 6200 34M 4500 105200 624500 «7» M22M 14000 En cok söz yapten fıy m4900 73» 73» 20500 37000 6500 3900 12750 5000 7000 9400 m 15000 7500 4900 1] 2000 175» 27500 20000 12 11» 1950 111 11000 31» 7600 3800 1400 8600 1900 W» 9800 2600 12750 13000 10750 16750 1*5» 25500 4MM 4700 11 147» 3400 37» 21» 135» 6100 1250 2250 71» 2900 12750 925 22» 4450 5600 7000 77» 24» 4MM 62000 132» 25» 38500 12MS 2800 7500 5100 17»! 55» 3600 13000 47» 2200 3Mt 4100 1950 9400 22» NM 4250 Ağartıklt oıtfıy 534507 112912 4898 72t2 7323 20500 36986 2M71 3861 274» 12814 1M33 5035 6962 9453 •123 14980 7500 4796 13124 2002 17*51 27280 20042 52*11 121» 1132 1950 111751 1û00 3712 7600 3820 » 1 * 53(2 1399 221(7 8565 1867 1MH 9800 2578 12750 4M* 13015 10800 167 0l 1*4» 25398 4*311 4706 14(12 3399 13«7I 3(M 2171 13574 6093 1*37 M» 1270 17*2 2271 71» 2855 12660 917 22a 4450 5623 S888 7SU 23*3 61560 13145 (133 4600 3700 38610 12*45 2843 7500 5125 17715 54M 3585 12897 41» 2150 31» 3956 1953 3479 22» (2» 4275 YATIRIM FONLARI Kabtu Mtıesladı Iş Yatırım-1 Iş Yühnm-2 tş YstJnro-3 Iş Y»ınn>4 Iş Yatmm-6 jnterton-1 lntefion-2 lnterfon-3 İnteribn-4 interfon-5 Iktisat Yat-1 İktisat Yat-2 Iktisat Yat-3 İMisat Yat-4 tkfcat Atjlım Fwı Garanti Yatınm-1 GarafiD YafiniD-2 Garanti Yatınm-3 Garanti Yabnnv4 Esbank Fon-1 Esbank Fon-2 Esbank Fon-3 YKB Yaî Fonu YKBSektör Fon YKBHisse Fon YKB Kamu Fon YKBükrt Fon YKB Karma Fon YKB Döviz Fon YKB Kapıtal F. YKB Aküf F. Vakıf Fon-1 Vttıf Fon-2 \ttuf Fon-3 Vakıf Hisse Vakıf DOnya Fon Vakıf Fon-6 Otşbank Mavi Fon Dtşbank Beyaz Dışbank Pembe Tûtün Fon-1 Tûtûn Fon-2 Mttsui Fon-1 Mitsuı Fon-2 Firans Fon-1 finans Fon-2 Rnans Fon-3 Finans Fon-4 finans Fon-5 Ziraat Fon-1 Ziraat Fon-2 Ziraat Basak Fon Ziraat Fon-4 Halk Fon-1 Halk Fon-2 Pamuk Fon Pamuk Hisse Embk Fon-1 Emlak Fon-2 lmpex Fon-1 lmpex Fon-2 Töbank Fon Sümer Fon Deniz Fon Ege Fon Kalkınma Fon Oennr Fon Taris Fon Ortak Fon TüfkbankFon Netfon Etifon tariU 13.0757 14.03.89 09.1089 17.0190 04.0630 19.0957 14.12.87 2702 £9 07.0859 • 09XH50 16.09B7 10.0259 OaO2.89 28.02.89 11.1259 2210B7 10.0359 12.0230 30.0550 1&11S7 31.1089 11.0730 02.11 B7 07.0358 07.0358 07.0358 070358 070358 02.0159 19.0630 19.0690 090558 240489 18.1059 22.03.90 . 26.0390 14.0E90 28.0658 1ttO459 2aoa90 04 07J8 m i 2 3 0 15.0758 20.1089 2 yil süret olan 2O0759 18.1259 20.0330 05.1130 09.1059 14.02.90 14.02.90 20.0630 01.1159 080190 020130 28.0630 22 0130 18.0730 02.02 90 04.05.90 28.0330 12.0230 16.04.90 040530 08.0590 070590 110690 270890 03.0930 05.1130 01.1130 «*9Bri 10500 20000 10.000 10000 10000 10.661 9360 9959 11.200 10.000 9.764 9506 9596 9590 10.000 9976 9.731 10437 9336 10319 10.000 10.000 10477 9785 9.713 9.795 9.693 9528 9.294 10.000 9542 10.000 48279 10.444 9394 9574 10000 10057 20558 1O011 11.021 10000 40000 10000 fon tasfiye 9356 10.428 9.958 10.000 10.100 1O0O0 10.000 10.000 11397 10357 10.724 10469 10.000 10000 10086 9962 10.000 10.405 10808 10000 10.000 10.006 10000 10000 10000 10000 10.000 DMcâ • « M l 71.793 47.694 19.038 16.195 13502 54331 47418 24538 22032 11522 45.408 37.137 17688 17569 14.075 55.684 26.256 14.788 13545 56684 18.792 13444 52513 41.045 70431 40.383 34582 41.063 18557 13573 12.628 40.806 104.750 19.227 13.205 16172 12565 36315 48701 13.454 40167 11.228 145.252 17.679 edldı. 21.231 17578 13500 11785 21507 16.124 16.768 15375 20.907 16331 21448 14628 17275 13828 16194 12350 14.807 ia700 17295 14 449 14 933 13324 14127 12567 12 312 11345 11.621 22 MART tagiMat A *i*tt 71578 47.714 19.061 16213 13518 54004 47.480 24567 22.060 11773 45462 37.188 17.706 17.886 14.048 55.752 26.192 14709 13302 56749 m816 13461 52565 41.095 69157 40.433 34325 41.061 18.678 13583 13100 40554 104564 19.280 13.236 16732 12578 36.326 48.739 13451 40217 11242 143389 17.688 21258 17304 13440 11501 21385 16192 16565 15.444 20597 16327 21.455 14629 17297 13841 16.211 12352 14524 16717 17408 14 467 14339 13939 14145 12582 12318 11960 11635 1991 ***• <*) 012 004 0.12 011 0.12 013 013 012 013 -041 012 014 010 0.10 -Û19 012 -024 -053 -179 011 013 0.13 0.10 012 -151 0.12 0.12 000 0.65 007 374 • 012 0.11 028 023 3.46 010 003 008 -002 012 0.12 •1.28 005 013 015 -044 014 082 042 058 045 -O05 •O02 003 001 0.13 009 0.10 0.02 011 O10 065 012 004 011 0.13 012 005 0.13 0.12 Hastanelerin Bağ-Kur, SSK ve kamu kuruluşlanndan alacaklarının toplamı 117milyar lirayı buldu Ekonomi,sağlığı tehdît ediyorTUNCAY ÖZKAN ANKARA — Hastanelerin, SSK, Bağ-Kur ve kamu kuruluşlarından ala- caklannın toplamı 117 milyar lirayı aştı. Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, herkesin sağlık alanında yapılan harcamalannı kendisinin karşılaması gerektiğini sa- vunarak, "Biz bu alacaklanmızı bu yıl da alamazsak, enflasyon nedeniyle kor- knnç kayıplanmız olacak" dedi. Şıvgın, SSK hastaneleriyle ilgili bir yasa hazır- ladığını ve TBMM'ye sunacağını kay- dederek "SSK'lı prim ödediği halde eğer SSK hastanelerinden yararianamı- yorsa ödediği primlerin kendisine geri verileceğini" söyledi. Şıvgın, hastanelerin SSK, Bağ-Kur ile kamu kurum ve kuruluşlanndan 3 aydır tahsilat yapamadıklannı kayde- derek şunları söyledi: "117 milyarı bulan alacaklanmız enflasyon karşısında eriyip gidiyor. Bu- nu alsak lüm hastanelerimizdeki tek- nik teçhizat bakımından bir >enileşme sağlayabiliriz. Herkes sağlık harcama- sının bedelini ödemeli. Sağlık sigorta- sı şemsiyesinin altında olma>< anlann sa- Bakanlık hastanelerinin alacakları (1991/TL) Bağ-Kur SSK Gen Büt.Kur Emeklı Sandığı Kat.Büt.Kur Sos.Yar.Fon Diğ. Kur Şahıs Tahakkvk eden 8 908 755.949 -£ 5.279.882.622 5.283.638.021 4.806.853.485 2.360.259.510 2.077.640 744 1.528.728.849 15.013.046.116 Tahsil «Jilen .923 239.888 (*) 1 631 865 505 1.319.074.914 1.721.854.020 648.001.257 406.931 204 615.697.383 13.675.875.436 (*) Hastanenın Bağ-Kur adına yaptığı harcama. Ortaima Uhsilsûresi 106 gün 63 gün 66 gün 53 gün 48 gûn 50 gûn 36 gûn 26 gün Bakiye alacak 14 831.995.837 3.648.017.117 3 964.563.107 3.084.999.465 1.712.258.253 1.670.709.540 913.031.466 1.336.170.680 yısı az zaten. Bakın köylüler her ay bir hayvanlannı sağlık sigoftası için bes- leseler, bütün ömürleri boyunca sağlık konusunda bir sorunları çıkmaz. Bü- tün dünyada sağlık pahalı bir sektör. Şimdi muayene olacaksınız, tedaviniz yapılacak, 'Param yok' diyeeeksiniz O zaman bunun parasını kim ödeyecek? Adam benzinliğe gelip deposunu dol- durduktaR sonra param yok deyip gi- der mi? Bu ona benziyor. Elbette sağ- lık sigortası oluşturulmalı ve gerekli düzenlemeler yapdmalı. Bunun için ca- lışıyomz." Şıvgın, Bakanlar Kurulu'nda SSK'dan sorumlu Bakan İmren Aykut ile arala- rında yaşanan gerginliğe rağmen SSK hastaneleri konusundaki düzenleme yapma ısrarlarını da sürdürüyor. SSK primleri konusunda hastaneler için yeni bir düzenleme getireceklerini açıklayan Şıvgın, yeni düzenleme ile SSK'ya işçi- lerin ödediği sağlık primlerinin SSK'lı tarafından kullanılmaması durumun- da iadesinin sağlanmasına olanak ve- recek bir yasayı TBMM'ye sunacağını anlattı. Bu yasa SSK'ya kullanılmayan sağlık primleri nedeniyle büyük gelir oluşturan kesintilerin geri ödenmesini gerektirecek. Bu primlerin her yıl 1 tril- yon lira devir yaptığı kaydediliyor. An- cak yasa teklifinin, Çalışma Bakanı İmren Aykut'un engellemesiyle karşı- laşacağına kesin gözüyle bakılıyor. SSK yetkilileri ise hastanelerin ken- dilerine karşı "hasmane tutum" için- de bulunduğunu iddia ediyorlar. Son dönemdeki ödeme gecikmelerinin Kör- fez krizi nedeniyle yaşandığını anlatan yetkililer, hastanelere başvuran men- suplarına •'şişirilmiş faturalar" çıkarıl- dığınıve bu nedenle SSK'nın hastane- lere olan borçlannın fazla gözüktüğü- nü öne sürüyorlar. Hastane başhekimleri ise alacak tah- sili yapamadıklan için hizmetlerinin aksamasından yakınıyor. Hastane baş- hekimleri alacak tahsillerinin hızlandı- rılmasının sağlanması için Başbakan Yıldınm Akbulut'tan yardım istediler. Başhekimlerin konuyla ilgili istekleri şöyle: Prof. Dr. Seçkin San (Ankara Has- tanesi Başhekimi): Sağlık sigortasımn çıkarılacağı haberine çok sevindik. Ge- nel bütçeden aynlan paralarla hastane- lerin idaresi çok zor. 1 Ocak 1991'den bu yana 3 milyarhk fatura kestik. An- cak bunlardan hastanelerimize bir öde- me olmadı. İhalelerimin gelen ödeme- lerinde zor durumlara düşüyoruz. Ala-, caklanmızın tahsilini yapamazsak bü- yük zorluklar çekeceğiz. Bu, bizdm has- talara götürdüğümüz hizmetleri de ak- satıyor. Bize Fak-Fuk-Fbn'dan hasta geliyor. 2 milyon liralık ameliyat ve ba- kımının 100 bin lirasını fon karşılıyor. Gerisini hastadan almamız gerekiyor. Oysa fakirliği belgelenmiş bir hastadan paranın gerisini istememiz zorluklara neden oluyor. Prof. Dr. Vakup Arman (Numune Hastanesi Başhekimi): 6 bin liraya has- taya yatak,'yiyecek ve doktorluk hiz- meti vermeye çahşıyoruz. Tıp pahalı bir hizmettir. Döner sermayeleri takviye et- mek gerek. Çözüm sağlık sigortasında olacaktır. SSK ve Bağ-Kur'dan hasta- ne ücreti tahsil edemiyoruz. Fak-Fuk- Fon sağlığa aynlmalı ve hastanelerin alacaklarını tahsil etmesi sağlanmalıdır. Net Tıırizırfde6 olayh' genel kunıl Net Turizm'in kurucularından Biçen Orak,BesimTibuk'uNet Holding'deprenslik kurmaklasuçladı CEM HAMULOĞLU Net Turizm AŞ'nin genel ku- rulunda "kârlı" bir şirket olan Net Turizm'in, Net Holding'e "peşkeş çekildiği" suçlaması ya- pıldı. Dün Ramada Oteli'nde topla- nan Net Turizm Ticaret ve Sa- nayi AŞ'nin genel kurulunda konuşma yapan şirketin kurucu- larından Biçen Orak, Net Hol- ding'in Yönetim Kurulu Başka- nı Besim Tibuk'u "prenslik kunnakJa" suçlayarak "Biz Net Turizm olarak Besim Bey'in prensliği olan Net Holding'e kaynak aktarmak zorunda değiliz" dedi. Genel kurul so- nunda Cumhuriyet'in soruları- nı yanıtlayan Besim Tibuk ise Net Turizm'in birçok şirkette hissesi olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: "Eleştiri, Net Turizm bu pa- ralan ortak olduğu şirketlere vermek yerine kendi içinde tut- saydı seklinde. Ama şirketleri kurarken para lazun olduğu için bir kısım hisseyi Net Turizm'e satıyoruz, bir kısmını da Net Holding'e, böylece Net Turizm de bir holding oldu tabii." Net Turizm AŞ, dün 1990 yılı "faaliyet raponı" ile "kâr-zarar bilanç.osu"nu ortaklarına açık- ladı. Raporlara göre 1990 yılın- da 11 milyar 853 milyon 575 bin TL brüt kâr eden şirketin net kân 9 milyar 623 milyon 83 bin TL. oldu. Şirketin kısa vadeli kredi borcu ise geçen yıla göre yaklaşık yüzde yüz artışla 51 milyar 90 milyon 954 bin TL olarak açıklandı. 25 yıllık rehber ve Net Tu- rizm'in kurucularından olan Bi- çen Orak, genel kurulun en "renkli" kişisiydi. Net Turizm'i 1974 yıhnda 500'er lira ile kur- duklarını söyleyen Orak, konuş- masında şu suçlamaları dile ge- tirdi: "Kaynaklar Net Turizm'den Net Holding'e aktanlıyor. Buna önlem almamız lazım. Bütün Net Turizm şirketlerinin üzerin- de haciz var. Net Holding elini Net Turizm'in üzerinden çekme- lidir. Eğer kaynaklanmız Net Holding'e aktarılmasaydı, bor- sada satılan senetlerimizin fiyatı bugün 100 bin liraydı." Genel kurulda suçlamalara yanıt veren Besim Tibuk ise Körfez krizi nedeniyle doğan sı- kıntıların "tasarruf politikası" ile geçiştirildiğini belirterek şun- ları söyledi: "Net Turizm'in çöken hiçbir tarafı yok. Çünkü şirketin varr lığı borçlannın 5 mislidir. A>TI- ca biz hiçbir >-atırıma balıklama girmiyoruz. Büyük >-atınmlarda ise ince eleyip sık dokuyoruz. Yalnız kriz sırasında turizm sek- törünün en büyüğü olduğumuz için tüm gözler bizim ıu-erimiz- deydi. Sektöre karşı doğan gü- ven bunalımından biz de etki- lendik. Ama biz bu bunahmı Net gnıbunun bütün çalışanla- nnın gösterdiği olağanüstü da- yanışmayla kazasız belasız atlat- ük." Toplantı sonunda sorulanmı- zı yanıtlayan Tibuk, savaşın bit- mesiyle turizmde canlılığın ye- niden başlayacağını söyledi. Ta- sarruf önlemi olarak kriz sıra- sında izne çıkartılan elemanla- rın geri çağrıldığını, özellikle mayıs ayından sonra turizmde yaşanacak olan canhlığa hazır olmak için çalışmalara hız ver- diklerini belirten Tibuk, Net Tu- rizm'in ortaklarına önümüzde- ki günlerde yüzde 70 oranında temettu dağıtılacağını da açık- lad». Birkaç ayda54 deri işyerinden 17'si kapandı, 23'ü değişik bölgelere taşındı Deri-Iş Sendîkası, üyeleıini arıyor DENİZ TOPALOĞLU Deri fabrikaları, KazJıçeşme 1 den Tuzla'ya taşınacaklar der- ken, Türkiye genelinde değişik bölgelere dağılınca, deri işçileri sendikasız, sözleşmesiz, işsiz kaldılar. Deri-lş Sendikası, top- lu iş sözleşmesi çağrılarının ar- dından bir kısım işverenin işye- rini kapatması, bir kısmının da taşınması üzerine karşısında muhatap işveren bulamıyor. Özellikle Çorlu ve Gönen'deki deri işyerlerinin sayısı artarken, 219 fabrika kapasiteli Tuzla Or- ganize Deri Sanayi Bölgesi'nin mayıs ayında Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın katılacağı bir tö- renle açılması bekleniyor. Deri-Iş Sendikası'nın 54 işye- rindeki toplu iş sözleşmelerinin yeriilenmesi için Kasım 1990'da yaptığı başvurunun ardından, Deri Sanayi İşverenleri Sendika- sı, Deri-lş'in yeterli üye sayısına sahip olmadığı gerekçesiyle yet- ki itirazında bulundu. İtirazla birlikte duran toplusözleşme prosedürünün tekrar işlemesi amacıyla Deri-tş Sendikası mahkemeye başvururken, 54 iş- yerinden 17'si kapandı, 23'ü de değişik bölgelere taşındı. Son dört ay içinde Deri-lş Sendika- sı'na üye 1200 işçi işten çıkartıl- dı. Sendika, mahkemenin so- nuçlanmasının ardından, ancak Çorlu'da her gün yeni bir deri fabrikası açılınca, sokaklar kazlıçeşme'ye benzedi. 14 işyerinde çalışan 300 üyesi adına toplusözleşme yapabile- cek. Tuzla projesinin tamamlan- masını beklemeden taşınan de- ri işverenleri, özellikle Çorlu bölgesini tercih ediyorlar. Son bir yıl içinde bölgeyd gelen 30 fabrikayla birlikte, Çorlu'ya yer- leşen deri fabrikalarının sayısı 80'e çıktı. Çorlulu dericilerin kurduğu kooperatifin başkanı Kemal Coşkun, basına verdiği açıklamalarda, İstanbullu deri- cilerin Çorlu 'yu tercih etme ne- denleri arasında işçi ücretlerinin çok düşük olması ve sosyal hak- ları ödemek zorunda olmadık- larını sayıyor. Deri-lş Sendika- sı' nın Çorlu temsilciliği de deri fabrikalarında 90-100 bin lira haftalıkla işçi çalıştırıldığını, iş- verenlerin istedikleri gibi ücret zammı yaparken, özellikle sen- dikayı işyerlerine sokmamaya çalıştığını belirtiyor. Deri-lş Çorlu temsilcisi Ozcan Çelik, "80'i aşkın fabrikadan, ancak birinde örgütlüyüz. Işçiler bize merhaba deyince işten çıkartılı- yorlar. Hatta 1990'da Serpicioğ- lu işyerinden 32 işçi, 'işçi teşki- latına gitmeleri' gerekçe göste- rilerek işten çıkartıldı. Üye kay- dettiğimiz işçiler işten atılmaz- sa zoria üyelikten istifa ettirili- yorlar" seklinde konuşuyor. Çorlu'daki deri fabrikalarının bir kısmında ise Kazlıçeşme'den gelen deri işçileri çalışıyor. Bu iş- çilerin bir kısmı fabrrkada yatıp kalkıyor. 15 senelik deri işçisi Kâzım Yalçın, iki yıl önce Çor- lu'yâ gelmiş. Bir deri fabrikasında, kendi he- sabına sabun yaparak geçimini sağladığını ve fabrikada yatıp kalktığını anlatıyor. Kâzım Yal- çın, Çorlu'da işçi ücretlerinin çok düşük oldu&unu belirterek, "Ben 1987de Kazlıçeşme'de 100 bin lira haftalıkla çalışıyordum. Şimdi burada 400 bin lira aylıkla işçi çalıştınyoriar. Kazlı'da ka- nn doyunılabiliyordu. Ama bu- rada bu parayla nasıl çalışıyor- lar bilmiyorum. Burada işçiler arasında birlik beraberlik yok" diyor. Türkiye'nin geçen yıl 812 mil- yon dolarlık deri ihracatı yaptı- ğını belirten Turgut Koşar, Tuz- la organize sanayi bölgesinin ta- mamlanmasıyla deri sanayiinin daha da gelişeceğini belirtiyor. Koşar, birçok deri işvereninin belediyenin baskıları nedeniyle, işlerini başka bölgelere taşımak zorunda kaldıklarını, ancak Tuzla projesinin tamamlanma- sının ardından işyerlerinin bura- da toplanacağını belirtti. Turgut Koşar, "Tuzla'da şimdi değişik bölgelere taşınan işverenlerin yaptığı gibi kaçak. sigortasız iş- çi çalıştınlması söz konusu ol- mayacak. İşçilere bütün sosyal hakları verilecek, sendikaya gi- rip girmeyeceklerine de ancak kendileri karar verebilir" dedi. Süperlerin yasası yayımlandı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Süper emeklile- re telafi edici ödeme yapıl- masını öngören yasa dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yasa uyarınca SSK'ya 4 milyon 200 bin lira borçla- narak süper emekli olanla- ra her ay 300 bin lira, 5 mil- yon 40 bin lira ödeyenlere de 400 bin lira telafi edici öde- me yapılacak. Bu rakamlar- dan daha az borçlanma ya- pan süper emeklilere telafi edici ödeme, borçlandıklan prim ile orantılı bir biçimde verilecek. Aynca telafi edici ödemeler, her altı ayda bir uygulanan katsa>i artışı ora- nında yükseltilecek. Ölüm halinde geri alınmayacak olan telafi edici ödeme, sü- per emeklilerin kız çocukla- rının evlenmeleri halinde ödenen evlenme ^rdımları- nın hesabmda ve hizmetlerin birleştirilmesinde göz önüne alınmayacak. Telafi edici ödeme alacak süper emeklilere, yasa 1 Ocak 1991 tarihinden itiba- ren yürürlüğe girdiğinden, 3.5 aylık fark da ödenecek. Izmir'e Ikarus ve Mercedes İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) — Anakent Beledi- yesi ESHOT Genel Müdür- lüğü'nün 65'i körüklü, toplam 130 otobüs için aç- tığı ihale sonuçlandı. Körük- lü otobüsler Macaristan'ın İkarus fabrikasından, diğer- leri Mercedes Benz Türk AŞ'den alınacak. Mercedes Benz Türk AŞ D 302 T Mercedes tipi oto- büslerin 5'ini haziran, 45'ini temmuz, 15'ini de ağustos ayında teslim edecek. Oto- büsler için bir yıl ödeme ya- pılmayacak. Üç yülık ödeme süresince yılhk 7.5-8 faiz uy- gulanacak. Mercedes Benz bundan önceki ihalede peşin 335 milyon, 18 ay vadeyle 611 milyon lira önermişti. Korfez faturası Sokaktaki adanııtı payına ne düştü? OZGEN ACAR Ayrıntılara girmeden Körfez fatura- sının bazı sektörlere etkisini inceleye- lim. Irak ve Kuveyt'e yapılamayan ihra- catın 1990'daki faturası 400, 1991'in ilk üç aylık faturası 250 milyon dolar. İncirlik'in kullandırılması ve Scud'- lara muhatap olasılığı üzerine yaban- cılarda 1990'da Türkiye'ye yönelik ya- tırım tereddütünün kaybı 400 milyon dolar. Müteahhitler Birliği'nin savaştan sonra yaptırdığı araştırmaya göre 73 Türk firması 391 taahhüt işleminde al- dığı 21.5 milyarlık işin 17 milyarını ger- çekleştirdiğinde Körfez'deki ip kop- muştu. Geride yapılacak 4.5 milyar do- larlık iş. 650 milyon dolarlık istihka- ka bağlanmış olacak ve kaderine terk edilmiş milyonlarca dolarhk araç-gereç parkı vardı. 1.45 milyar dolarlık ala- cakla birlikte Türk müteahhitleri top- lam 2.5 milyar dolarlık bir belirsizlik- le karşı karşıyaydılar. Türkiye'nin Irak'tan alacağı 1990'da 240 milyon, bu yıl ise 460 milyon do- lardı. Türkiye'nin yıllık petrol tüketimi 20 milyon tondu. Bir ton 7 varil ettiğine göre, petrol fiyatı dünyada varil başı- na 1 dolar arttığında Türkiye'nin pet- rol faturası 140 milyon dolar artıyor demekti. Boru hatlannın devreden çıkmasın- dan dolayı Türkiye'nin kaybı 1990'da 150, 1991'de şu ana kadar 90 milyon dolar olmuştu. Sınır ticareti kaybının 1990 faturası 100, 1991'in ilk üç aylık bedeli ise 50 milyon dolardı. Bu faturalara alt alta eklediğimizde Türkiye Cumhuriyeti'nin 1990'da en az 3, en fazla 5, 1991'in ilk üç ayında en az 3, en fazla 4 milyar dolarlık bir Körfez faturası ortaya çıkıyordu. Şimdi Türk vatandaşına çıkan fatu- rayı rnaddeleştirelim. 1. İster 7 günlük bebek, ister 77 ya- şında ak sakallı bir dede olalım. Bu- nalım ve savaş boyunca her Türk va- tandaşı her gün en az bir ekmek kay- bına uğradı. Dört kişilik bir aile, her gün Saddam'ın savaşına katılan yaban- cı askerler için cepheye günde en az dört ekmek göndermek zorunda kaldı demektir. 2. 1990'un yüzde 60'lık enfiasyon oranı 1991'de en azından yüzde 70'leri aşacaktır. 3. 1990 yıünda yüzde 10 olan kalkın- ma hızı, enflasyonun kontrol altına alınması için yüzde 5.9'a düşürülecek- tir. Bu olgu Türk halkının kemerleri- ni sıkma suretiyle gerçekleştirilecektir. 4. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 1990 bunalım yıhnda 200 bin işçinin grevinin ekonomiyi etkilediğini söyle- di. Buna karşılık Türk-lş Başkanı Şev- ket Yılmaz, "Gerçekten, 1990 yılı en çok grev yapılan yıl oldu" dedikten sonra şövle konustu: "Değil her gün, saat başı etiketlerin 7. Bir anda yaka-paça Güneydoğu'- değiştiği bir ülkede 50 kişilik konfek- ya gönderilen sağlık personeli arasın- siyon şirketinde grevi durdurmanın da karı-kocalar da bulunuyordu. Ço- ulusal güvenlikle ilgisi ne?" 5. Harp-İş Başkanı Durukan'a gö- re Çorlu'dan, Eskişehir ve Ankara'dan sendika üyeleri Türk ordusu ile birlik- te Güneydoğu Anadolu'ya "intikal" etmişlerdi. Çünkü bazı tank, optik ba- kım ve yenileştirme personeli, sivil per- soneli ile birlikte hareket ediyordu. 6. Eski Milli Savunma Bakanı Hüs- nü Doğan'a göre Türk Silahlı Kuvvet- leri'nin Körfez bunalırrunda ödediği ek fatura 1.4 trilyon liraydı. Bütçeden ön- celik ve ivedilikle sağlanan para milli savunmaya kaydırılmıştı. Suudi Ara- bistan, Kuveyt ve emirliklerden 1990 yıhnda gelen hibe yardımlar bütçeye 1.6 trilyon liralık ek gelir sağlayıp büt- çe açığını azaltmakla kalmamış, bir an- lamda Türk Silahlı Kuv\'etleri'nin Gü- neydoğu Anadolu'ya kaydınlmasını da finanse etmişti. cuklar ise Trakya'da konu komşunun bakımına bırakıhyordu. 8. Fiyatlar almış başını giderken, ılımlı gelişen tek fiyat, yaş meyve ve. sebze kalemlerindeydi. Ortadoğu'ya ihracat omayınca iç fiyat tüketiciye olumlu yansımıştı. 9. Saddam'ın zehirli gazlarına karşı Türk vatandaşlarını koruyacağını sa- nan ve maaşlannı fakir Türk halkının ödediği vergilerden alan si\il savunma- nın uzmanları, Ankara'da Dikmen'de görkemi soyulmuş bir sığınağın varlı- ğını ancak 60 yıl sonra, o da bir ihbar sonucunda fark ediyorlardı. "Gaz maskesi" skandalında da bu uzman- lara Alman işadamlan "N'ATO stan- dardına uygun (!) Sovyet ve Rumen gaz maskesi" pazarlıyorlardı. —BİTTİ— İLAN ÇORUM 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN Esas no: 1990/504 SAYIN HALİL ŞERCE Davacı Abdülkadir Kütlçmez tarafından davalı Sıddık Kozanoğlu ve Halil Serçe hakkında mahkememizde açılan meni müdahale da- vasının yapılan açık duruşması sırasında: Tum aramlara rağmen adresi tesbit edilemeyen davalı Halil Şerce yukarda esas numarası yazılı bulunan davamzın duruşması 2.S. 1991 gunüne bırakılmış olmakla, dûruşma gunü duruşmaya gelmeniz ve- ya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz duruşmaya gelmediğiniz veya kendinizi bir vekille temsil eıtirmediğiniz takdirde duruşmanın gıya- bınızda yapılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. Basın: 46203 KARASU KADASTRO HAKIMLIGI'NDEN ILAN DosyaNo: 1972/13-I989/S7 1972/6-1989/53 1972/5-1989/52 Mahkememiz 1972/8-1989/55 karar sayılı ile aynı yer, aynı pafta, 1972/8 1989/«;<S 1972/7 1989/57 1977/11 1989/Sfi 1972'I7 1989'58 3 8 4 ° s a y l h P a r s e l l n l/4 'nün 3840 savılı parselın 1/4'nün Ismaıl kızı1972/8-1989/55 1972/7-1989/57 1972/11-1989/56 1972, 17-1989, 58 F i r d e v s K u [ a ç , a 3 / 4 , n ü n M u s t a f a o ğ I u Y u suf Çatalbaş adına tapuya Davaalar Fehmi ve Safıye Akay mirasçıları tarafından davalılar Fir- kayıt ve tesciline. devs Kulaç ve arkadaşlan aleyhine açılan tespite itiraz davasının yar- Mahkeraemiz 1972/6-1989/53 karar sayılı kararı ile aynı yer, aynı gılaması sonunda: p a f t a 3834 sayılı parselin 1/4'nün İsmail-kızı Firdevs Kulaç adına Mahkememiz 1972/17-1989/58 karar sayılı karan ile Sakarya ili, 3/4'nün Ali kızı Emine Sevindik adına tapuya kayıt ve tesciline. Karasu ilçesi, Kocaali birliği 122 pafta, 3844 parsel sayılı taşmmazın Mahkememiz 1972/5-1989/52 sayılı kararı ile aynı yer, aynı pafta Ali oğlu Ibrahim İkiz adına tapuya kayıt ve tesciline. 3833 numaralı parselin 1/4'nün İsmail kızı Firdevs Kulaç, 3/4'nün Ha- Mahkememiz 1972/11-1989/56 karar sayılı kararı ile aynı yer, aynı run oğlu İdris Kanbur adına tapuya kayıt ve tesciline. •pafta, 3836 numaralı taşmmazın Ömer oğlu Cemil Diyarbakırlı adı- Mahkememiz 1972/13-1989/57 karar sayılı ile aynı yer, aynı pafta na tapuya kayıt ve tesciline. Taşmmazın üzerindeki kargir ev ve fın- 3839 sayılı parselin Mustafa oğlu Ilyas Hallı adına tapuya kayıt ve dık kırma makinesinin Mehmet oğlu, Mehmet Inci ve Yusuf oglu Is- tesciline. Karar verildiği, kararların davacılar vekili Av. Ünal Akay mail Çatalbaş'a ait olduğunun beyanlar hanesine yazılmasına. tarafından temyiz edildiği, ancak mahkeme kararları ile temyiz di- Mahkememiz 1972/7-1989/54 karar sayılı ile aynı yer, aynı pafta lekçeleri davalılardan tsmail kızı Firdevs Kulaç'a tüm aramalara rağ- 3838 numaralı taşmmazın 1/4'nün İsmail kızı Firdevs Kulaç'a, 3/4'nün men adresi bulunamadığından tebliğ edilemediği anlaşılmakla İLA- Süleyman oğlu Rüştu Balcı adlarına tapuya kayıt ve tesciline. NEN tebliğ olunur. 28.2.1991. Basın: 22166
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog