Bugünden 1930'a 5,470,819 adet makaleKatalog


«
»

Para çekerken... En yüksek çekiş gücüyle işlem tamam! _V* PAMUKBANK Cumhuriyet Fürkiye'de anında alabileceğiniz ve ömür boyu kullanabileceğiniz, 2 milyon T.L çekiş gücüne sahip tek banka kartı Bank24 Kartı'dır! \BANK24 I Ş L E M : T * U A M ! 67. Yıl; Sayı: 23918 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL <KDV dam 23 Mart 1991 Cumartesi PKK Genel Sekreteri Abdullah Öcalan, Şam'da Türk gazetecilerle görüştü Apo'dan3mesaj REFERANDUMA EVEF "Özal, Saddam, hatta şeytan dahi gelse herkesle görüşebilirim. Ancak bizim bir ilkemiz var. Kürt halkına özgürlük ve iyi- leştirme yapacak her girişime varız. Refe- randum mu? Tamam, referanduma da varım. Kürt meselesinin diplomatik- siyasi yoldan çözümünü ilke olarak ka- bul ediyoruz. Ancak, Türk devletinin he- nüz bu aşamaya geldiğini sanmıyorum!' GAZETECİKIUĞINDAARACILAR İRAN DAHA OLUMLU "Kuzey Irak'taki Kürdistan Yurtsever Bir- liği lideri Celal Talabani'nin Ankara te- maslarında ve halen süren Özal-Bush gö- rüşmelerinde esas olarak Kürt meselesi ve PKK'mn konumu ele alındı. Devletin Ke- malist ve Özalcı politikalan iflas etti. Ara- larında gazeteci kılığında bazı aracılann da bulunduğu insanlar son zamanlarda bana Ankara'dan mesaj getirmek istediî' "İran'daki dinci yönetim Kürt meselesine, özellikledeKürt-İslamkarışımınaAnka- ra'dakinden daha olumlu bakıyor. ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya, Kürtlere Or- tadoğu'da artık bir statü tanınmasından yana. Ancak PKK'mn devrimci politika- larına kesinlikle karşıdırlar. Reformist bir otonomiyi istiyorlar." Abdullah Öcalan, Moskova'yı da sert bir dille eleştirdi. Haber Merkezi — Yasadışı Kürdistan tşçi Partisi (PKK) Ge- nel Sekreteri Abdullah Öcalan (APO), Suriye'nin başkenti Şam'da üç Türk gazetecisine yaptığı ve BBC'nin Türkçe ser- visinde yayunlanan açıklamala- nnda, "Cumhurbaşkanı Özal- ın ABD Ue irtibatiı Kürt politi- kasuun demokratik ve samimi olduğuna inanmadığını" söyle- di. Kuzey Irak'taki Kürdistan Yurtsever Birliği lideri Celal Ta- fatbani'nin Ankara temaslannda ve halen süren Özal - Bush gö- rüşmelerinde "esas olarak Kürt meselesi ve PKK'mn konumu- nun ele alındıgını" savunan Öcalan, "devletin Kemalist ve Özalcı politikalannın iflas etli- ğini" öne surdü. PKK lideri "Aralannda gazeteci küıgında bazı aracılann da bulunduğu in- sanlann, son zamanlarda kendi- sine Ankara'dan mesaj getinnek istediğini" belirttikten sonra, "Devletin haber ajansı olan AA da bana telefonla 4 soru yöneltti" dedi. "Özal, Saddam, hatta seytan" dahil herkesle gö- ruşebileceğini söyleyen Öcalan, "Ancak bizim bir ilkemiz var. Kürt halkına ozgüriük ve iyileş- tirme yapacak her girişimde va- nz. Referandum mu? Tamam, referanduma da vanm" şeklin- de konuştu. Kürt meselesinin "diplomatik • siyasi yoldan çözümünü ilke olarak kabul ettiklerini" söyle- yen Öcalan, "Ancak Türk dev- letinin henüz bu aşamaya geldi- ğini sanmıyorum" dedi. "Uma- rım yanılıyonım, ama ortada henüz somut bir olgu yok. Ak- sine özel savaş devam ediyor. Anayasa, yasalar, olağanüstü hal, özel tim hâlâ var" diyen öcalan, "Özal'ın Talabani'yi ağırlamak, Kürtçe üzerindeki yasağı kaldırmak ve Kürt mese- lesini gundeme getirme girişim- lerinin özünde fırsatcı ve Kiirdis- tan'daki devrimci mücadeleyi bastırmak amacını güttüğünü" savundu. özal'ın kaderinin Kürtlerin elinde olduğuna inandığım soy- (Arkaa Sa. 14, Sü. 8'de) CUMHURBAŞKANI ÖZAL ABD'DE Samimi zirveCUMHURBAŞKANI ÖZAL: YAKIN GELECEKTE AT ÜYESİYİZ 11. Sayfada AVRUPA PARLAMENTOSU: TÜRKİYE KIBRIS'TAN ASKER ÇEKSİN 11. Sayfada KKTC'DE MECLİS ÎÇİ MUHALEFET RUMLARA GÜVENMİYOR tZZET RIZA YAUN'ın haberi 11. Sayfada Cumhurbaşkanı Özal ile ABD Başkanı Bush'un Camp David'deki ilk gecesi bir 'aile yemeğf havasında geçti. İkiliderin görüşmelerinde tüm dosyalar teker teker ele alınıyor. Camp David'de Kıbrıs ve askeri ilişkilerin yeni bir temele oturtulması ağırlıkh yer tutuyor. UFUKGÜlDEMİR'in haberi 11. Sayfada BM GIDAIÇINIZIN VERDI Irak'a yardımBM: ABD'DEN IRAK'A YENİ YAPTIRIMLAR10. Sayfada TAHRAN RADYOSU: BAĞDAT'TA OLAĞANÜSTÜ DURUM İLAN110. Sayfada IRAK'TA MÜCADELE EDEN Şİİ MUHALEFET DEMOKRASİ ISTİYOR 1O.Sayfada IRAKLIKÜRTLER SORUMLU, GERÇEKÇİ DAVRANIYOR ŞAHİN ALPAY'IN röportajı 14. Sayfada BM Yaptınmlar Komitesi, Güvenlik Konseyi'nin yürürlükteki yasak karanna esneklik getirerek Irak'a gıda yardımı yapılmasına izin verdi. Bu konuda BM nezdinde bir süredir girişimlerde bulunan Türkiye, Irak'a en kısa sürede un, yağ, şeker ve çocuk maması gönderecek. YASEMİNÇONGAR'ın haberi 10. Sayfada îstanbuVda silahlı saldırı ABDTi genel müdüre suikastTürkiye'de NATO ve ABD ortak tesislerinin bakım ve onarım işlerini yürüten Vinnell Brown Root(VBR) adlı şirketin genel müdürü John H. Gandy, kimliği belirsiz kişilerin Yeşilyurt'taki işyerine yaptığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Saldırıdan sonra biri polis giysill, silahlı dört kişinin duvara sprey boyayla "Başkan Bush'a, Ozal'la birlikte bir Coni daha gönderiyoruz / Devrimci Sol" yazdıkları öğrenildi. tstanbul Haber Servisi — Türkiye'de NATO ve Amerikan ortak tesislerinin bakım ve ona- rım işlerini yürüten Vinnell Brown Root (VBR) adlı şirketin genel müdürü Amerikalı John H. Gandy (43), kimliği belirsiz kişilerce şirketin Ye- şilyurt'taki bürosunda başından kurşunlanarak öldürüldü. Biri polis elbiseli, silahlı dört kişi- nin duvara sprey boyayla "Başkan Bush'a Özalia birlikte bir Coni daha gondernoruz / Devrimci- Sol" yazdıkları öğrenildi. Gandy'yi elleri ve ayaklarından bağlayıp ağ- zını bantla kapattıktan sonra susturucu taban- cayla olduren sanıkların, büroda görevli ABD'li bir kadın şefin de aralannda bulunduğu üç ki- şiyi bağlayıp ağızlannı bantladıkları belirtildi. Siyasi şube ile Bakırköy Emniyet Amirliği'ne bağh ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi ala- rak her yerde arama yaptılar. Ancak sanıklann henüz izine rastlanmadı. VBR'de çalışan 3 gö- revli, ifadelerinin alınması ve saldırganların eş- kâllerinin belirlenmesi için Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü binasına göturüldüler. Saldın, Ye- şilyun çevresinde heyecana yol açtı. Görgü ta- nıklan ise saldırganlan çok iyi seçemediklerini ve hiç silah sesi duymadıklarını söylediler. Bakırköy Yeşilyurt Ekin Sokak 43/5 numa- ralı büroda saat 11.35 sıralannda meydana ge- len olay, görgü tamkları, polis ve savcılık yetki- lilerine göre şöyle gelişti: Türkiye'de NATO ile ABD ortak tesislerinin bakım ve onarım işlerini yürüten Vinnell Brown Root (VBR) adlı şirkete saat 11.35 sıralarında biri polis giysili uç kişi geldi. Büroda bulunan (Arkası Sa. 14, Sü. 5'de) 10. ULUSLARARASIİSTANBUL FİLMFESTİVALİ OTURMA tZNt tÇİN EVLİLİK — Gerard Depardieu ile Andie MacDowell'in oynadığı "Green Card", sonınlannın çöziimii evlilikten gecen bir çiftin öyküsünü anlatıyor. New York'ta 'hülle' var Kültür Servisi — Oturma izni olmaksızın New York'ta yaşayan bir Fransız müzisyen. Çiçek ye- tiştirmek amacıyla bir çatı katını kiralamak is- teyen bir genç kadın. Ikisinin de sorunlanrun çö- zümü evlenmekten geçiyor. New York'ta bir çe- şit hülle! Kâğıt üzerinde bir evliliğin öyküsü. "Ölü Ozanlar Dernegi"nin yönetmeni Peter We- ir'in yeni filmi "Green Card" (Yeşil Kart), Ulus- lararası İstanbul Film Festivali'nin "son dakika" sürprizleri arasmda. "Green Card" aynı zaman- da, "Cyrano de Bergerac"taki başansıyla Oscar adayları arasına giren Fransız oyuncu Gerard Depardieu'nün Hollywood'da çevirdiği ilk film. Bu ilginç güldürüde Depardieu'ye Amerikalı oyuncu Andie MacDowell eşlik ediyor. "Green Card" Beyoğlu Emek'te bugun 12.00 ve 18.30'da, 30 martta 18.30'da gösteriliyor. FESTİVAL FİLMLERİNİN TANITIMI 7. Sayfada Vip Air'e ortak AhmetOzal havacılık sektöründe Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, Îstanbul-Ankara arasında "özgün ve birinci sınıf hizmet verecek" bir havacılık şirketine ortak oldu. 1 milyar lira sermayeli Vip Air Turizm AŞ'nin öteki ortakları Yavuz Çizmeci, Kaya Nomalar, Cüneyt Ülsever ve Ercan Ortaç. Ekonomi Seryisi — Cumhur- başkanı Turgut Özal'ın oğlu Ah- met Özal, ozel televizyon yayın- cılığından sonra hava taşımacı- lığı işine de girdi. Ahmet Özal, Istanbul-Ankara arasında "öz- gün ve birinci sınıf hizmet verecek" bir şirketin hisselerine yüzde 48.5 ortak oldu. Ahmet Özal, borsa aracı ku- rumu Türkinvest'in eski ortağı ve yönetim kurulu üyesi olan Yavuz Çizmeci ile bu ay içinde "Vip Air Turizm AŞ" adlı bir şirket kurdu. Yurtdışından hava taşımacılığı yapan Sultan Hava- yolları'run Yönetim Kuıulu Baş- kanı olan Yavuz Çizmeci ve Ah- met Özal'ın ortaklık payları (Arkası Sa. 17, Sü. 6'da) SEMRA ÖZAL'IN SEÇİM KARARGÂHI 4. Sayfada Anayasa içîn zor dönemeç SİYASİ CEPHE Partilerde anayasa şoku Anayasa taslağına bazı bakan ve ANAP milletvekilleri karşı çıkıyorlar. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ABD dönüşü ikna toplantıları yapmak zorunda kalacağı belirtiliyor. Başbakan Yıldırım Akbulut ise 'referandumsuz değişiklikte' ısrarlı. SHP ve DYP, anayasa değişikliği için partiler arası uzlaşmanın gerekli olduğunu savunuyorlar. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Cum- hurbaşkanı Turgut Özal'ın isteği ile Adalet Ba- kanlığı'nca hazırlanan anayasa taslağına, ba- zı ANAP milletvekilleri ile bakanlar karşı çı- karken SHP ve DYP de bu taslağın ortaklaşa hazırlanması ve Seçim Yasası'nda da değişik- lik yapılması koşulunu öne sürdüler. Başbakan Yıldırım Akbulut'un ise "referan- duma yol açmayacak bir anayasa değişikliğinde direnmesi" taslağın TBMM'den geçmesini (Arkası Sa. 17, Sü. 4'te) KİMSE ANAYASAC1LIK OYNAMASIN Prof. BAHRİ SAVCI'mn yazısı 14. Sayfada ANAYASA HUKUKÇULARI Önce 13. madde değiştirilmeli Anayasa hukukçuları, anayasada yapılması düşünüien değişiklikleri, 'mevcut uygulamaların meşrulaştınlması' şeklinde yorumladüar. Prof. Dr. Günday, Prof. Dr. Çağlar ve Prof. Dr. Tanör, "temel hak ve özgürlüklerde olumlu bir adım atılmak isteniyorsa ilk önce anayasanın 13. maddesi değiştirilmelidir" görüşünde birleştiler. TURAN YILMAZ ~ ANKARA — Anayasa hukukçuları, anaya- sada düşünüien değişiklikleri değerlendirirken temel hak ve özgürlükler için yapılan düzenle- meleri "olumlu ancak yetersiz" buldular. Anayasa hukukçuları, Adalet Bakanlığı ta- rafından hazırlanan taslak için şu değerlendir- meyi yaptılar: "Anayasa değişikliklerinde, özel beklentile- (Arkası Sa. 17, Sü. l'de) NİÇİN GÜÇLÜ CUMHURBAŞKANI DEĞİL Dr.HİKMETftZDEMİRyazdı 14. Sayfada Dolar piyasayı sarhoş etti BUGUN YARIN Hafta başında 3558 lira olan dolar, dün sabah 4080^ çıkü, akşam 371^ düştü Ekonomi Servisi — Döviz kurlarında- ki günlük değişim hisse senetlerine taş çıkartıyor. Dün öğle saatlerinde Tahta- kale'de 4 bin 80 liradan satılan ABD Do- lan 4 saat içinde 370 lira değer kaybe- derek 3710 liraya geriledi. ABD Doları^ nın bu hafta serbest piyasadaki seyri şöy- le oldu: Pazartesi 18 martta 3558 liradan işlem gören dolar, 19 martta 3635, 20 martta 3750, 21 martta 3920 liraya fır- ladı. Dun sabah 4080 lirayla tepeye ula- şan dolar, akşamüstü birkac saat içinde 3710 liraya kadar geriledi. ABD Doları, dün öğleden sonra ban- kalararası döviz piyasasında da önceki güne oranla 550 lira birden değer yitir- di. Önceki gün akşam saatlerinde 4 bin 50 liraya kadar yükselen dolar, yüzde 13.1'lik düşüşle 3500 liraya geriledi. Ay- nı piyasada çarşamba günü 3500 liralık fiyattan kapanan dolar, perşembe günü yüzde 6.45'lik artışla 4 bin 50 liraya yük- selmişti. (Arkası Sa. 14, Sü. 5'de) Her cumartesi Cufflhuriyet'le Her pazar Cunburiyet'le Yolun Yansı... ü a z ı öyle temel sorunlarımız var ki çö- zümleri, Türkiye'yi hem içeride hem dışarı- da rahatlatır. Bunca yıldır çözümsüz kalma- ları, ûlkemizin iç ve dış dengelerini sürekli olarak olumsuz yönde etkilemiştir. Bunlar arasında ilk akla gelenler şöyle sı- ralanabilir: Kıbrıs... Kürt... Demokrasi... Bu üç konudaki düzenlemeler, siyasal ve ekonomik açılardan ülkemizde işlerin daha bir rayına oturmasını sağlayacaktır. Bu so- runları akıllıca çözebilirsek, enerjimizi daha somut konuiarda yaratıcı biçimde kullanma olanağını da artık bulabiliriz. Örneğin Kıbrıs sorununun çözülmesi, yal- nız dış politikayı değil, ekonomiyi de ılgilen- diren sonuçlar doğuracaktır. Türkiye'nin dış politikadaki manevra alanı ister istemez ge- nişleyecektır. ABD Kongresi, Birleşmiş Mil- (ArkastSa. 77,5ü. l'de) HASAN CEMAL • Personelkent Belediyesi 2. hizmet yüını dolduran tstanbul'un SHP'li şehir yönetimleri, personel arttırıyor. 3. Sayfada • 3 alan da geçecek Milli Eğitim Bakanlığı 'nın yeni sınıf geçme sistemine göre ders ortalaması 5 olan geçecek. 3. Sayfada • Enigma'nın şüpheli yükselişi TV3'te 22.30'dakı Video Müzik Türkiye programma Enıgma grubu da konuk oluyor. 6. Sayfada • Şerrf Gören'in 'gurbetçi'si TVl'de Türk Sineması 'nda Kemal Sunal'ın başrolde oynadığı 'Polizei' filmi yayımlanacak. 6. Sayfada • O artık Kızılderili Dün gösterilmeye başlayan 'Kurüarla Dans' adlı film tam 12 dalda Oscar ödülü adayı. 7. Sayfada • Yaşar Kemal şiiri 'Menekşe Koyu' Karabuda 'nın ilk sinema filmi 7. Sayfada • Ekonomi, sağlığı tehdit ediyor Bakanlık hastanelerinin Bağ-Kur, SSK ve kamu kunıluşlanndan alacaklarının toplamı 117 milyar lirayı aştı. Ekonomide • Metaş operasyonu Iş Bankası, /DÇ ile 1990'dan beri üretim yapamayan Metaş yönetimmi birleşürme hazırlığında. Ekonomide • Fener'i sevmek yetmez Fenerbahçe'nin Hollandalı eski teknik direktörü Guus Hiddink'e göre 20-25 milyonluk taraftar, dünyamn en büyük gücu. Arka Sayfada • Basın ne durumda Ingiliz basını zorda, Almanya'da tirajlar düştü, Fransa'da 318 yayın çıktı, 212 yayın kapandı. Arka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU Aldatmaca... Anayasa degişikliklerinin 'yamalı bohçalar1 gibi ele alınıp 'perakende maddeler" yoluyla yapılması sakıncalı sonuçlar doğurur. Örneğin anayasa degişikliğine ilişkin taslak ile devletin hukuksal, ekonomik ve toplumsal düzenini din temellerine dayatmayı amaçlayan partiler ile 'ırk temeline? dayalı parti- (Arkosı Sa. 17, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog