Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

22 MART 1991 CUMHURİYET/9 VE INSANLAR F Ü S U N Ö Z B İ L C E N Ö R Ü Ş Hot be hot Bır ıktıdar ya mıllet tarafından verılmış ya hot be hot alınmıs olur Mılletın verdığı her ıktidar emanettır, hot be hot alınan her ıktıdar bır gasptır T. Paine DOĞUDAN HANIM, SEMRA VE TANSU HANIMI KISKANDIRDI Dalan Fatih'ten aday DMP Genel Başkânı Bed- rettin Dalan, seçımlerde gözu- nu Fatıh seçım bölgesıne dık- tı DMP'hlerın 'Faıih'in Sesi" adını verdıklen aylık dergıde yer alan söyleşıde Da- lan, bunu açıkca ıfade edıyor "Ara seçim olursa buyuk bir ihtimalle Fatih'ten aday olabilirim. Çunku orası iddi- alı bir yerdir. Bu takdirde par- dimizin Turkiye genelinde bu- yuk bir sınavı olur. Bu sınavı vermek de Fatihlilerin srtında kalıyor." BAYULGEN — İlk başkan. Bılıyorsunuz, Cumhurbaş- kanı Ozal da mılletvekıllığın- de Fatih'ten seçılmıştı Semra Özal, mılletvekıllığıne de kal- kışırsa karşısında Dalan'ı bu- lacak demekkı Dalan Semra Ozal ve Tan- su ÇiDer üe panısının ü başka- OZAL — Gelecek başkan. ÇİLLER — Gelecek... nı Doğudan Bayulgen 'ı kıyas- larken de şoyle konuşuyor "Goruyorsunuz DYP bir bayanı tepeden inme kovarak bayan ojlannı almak için vit- rin yapmava ozendi. geçtı git- ti havası. Semra Ozal da avnı hava>a kendini kaptırdı. Ma- şallah Doğudan hanım epey kıskandırdı diğer partilileri. ts- tanbul'da bize kalan ba>an o\larını kanalıze etmek için butun partiler bir çaba ıçınde- ler. Ama aslı bızde. Heoci kopya." Dalan, ekım-kasım aylannda seçım beklıyor 26 MART YAKIAŞIRKEN Adalar belediye başkanı sıkıntılı ADALAR Hçe Beledıyesı, 26 Mart 1989 seçımlerınde ts- tanbul'da ANAP'ın seçunı ka- zandığı tek belediye. Belediye Başkanı Recep Koç, bundan oncekı dönemde de yıne Ada- lar Belediye Başkanı ıdı. Bu- yukşehır ve dığer ılçe başkan- lıklarını ıse SHP kazanmıştı Koç, şu son ıkı yıhn değer- lendırmesını yaparken, "Sa>ın Sozen'le yonetim farklılığına rağmen amaç halka hizmet ol- duğu için kendisıne hiçbir za- tnan sajgısızlığım olmamıştır. Buyukşebir, Adalar tiçe Bele- divesi ilişkılenmizi bu çerçeve- de yurutmeye çalışıyonız" dı- yor ve şöyle devam edıyor "Butçemizin gelir kalemkri, kış nufusuna gore pay aldığı- mız için giderlen karşüayamı- yordu. Odemelerde guçluk çekmeye başladık. Nakit sıkın- tımızın rirveje ulaştığı 1990 ve ikincı yansı, 3030'a rağmen Buyukşehir'den yardım gelme- yince uzulerek lş Yasası uya- nnca ışçı tensıkatına gidilme zorunluğu ortaya çıktı." Recep Koç, bu şartlara rağ- men yaptıkları ışlerden bazıla- nnı şoyle sıralıyor — Daha once denıze doku- len çöpler, denızden uzaklaş- tınlarak, çevreyı olumsuz yön- de etkılemeyecek alanlar tespıt edılerek buralarda toprağa go- muldu. Sahıl ve denızden çop, katı atık toplayan tekne ve ekıp oluşturuldu — Koruma amaçlı imar planlannın çızimı ve kurulca onavı saglandı. Kaçak ve gece- kondu turu yapılaşmaya izin verilmedi. — Adalann sımgesı fayton ve faytoncu esnafı korunmaya çalışıldı Sayıları tahdıt edıldı Recep Koç, Adalar'da gelır kaynağı darlığı başta gelmek uzere çözum bekleyen sorun- larmı ıse şoyle sıralı>or "Adalara deniz altından tup- le su nakli. Llaşımın daha sık ve daha ekonomik araçlarla sağlanması. Çevre calışmamı- zın ıkıncı aşaması olan çopun ada dışına naklı projesının he- nuz gerçekleşememiş olması." HALDUN TANER OYKU ODULU SOHRASI Ozyalçıner gölgelendi mi? HALDUN Taner ödulunu bu yıl Adnan Ozyalçıner "Cambazlar Savaşı Yitirdi" adlı öykusu ıle Nurten Ay ıse, "Gizli Kalmış Bir Istanbul Masalı" adlı öykusuvle kazan- dı Nurten Ay baştan buluna- madı Uç gun sonra Doğuş Holdıng'ın sahıbı Ayhan Şa- henk'ın sekreterı olduğu anla- şılan Nurten Ay, ortaya çıktı Gazetelerde röportajlar ve ko- nuşmalar sutun sutun yer al- dı Yıllann edebıyatçısı Adnan Ozyalçıner nerdeyse unutuldu Nurten Ay, edebıyatın ma- gazını oldu Ay'ın oykusu Hurrıyet ve Mtlhyet gazetele- rınde aynı anda yayımlanarak bınlerce okuyucuya da ulaştı Adnan Özyalçıner'e, "Ho- cam, odul kazandınız, ama golgelendiniz" dıye sorduk Oz>alçıner guldu — Golgelenmedim. Şunu soylemek isterim, edebiyat sa- natının reklamının yapılması anlamında bence çok yararlı oldu. Gazeteler hikâye tefnka etrneye başladılar. Hatta odu- lun duzenleyıcısi Millıyet'ten once Hurrıvet davrandj. So- nuçta ikisi de yayımlamış ol- dular. lnşallah gazeteler bun- dan boyle roman yayınlama- yı gelenek haline getirirler. Ama bununia kısıtlı kabrsa bir yararı olmaz. Ozvalçıner, sonunda "Boyle bir sanatçı kızımızın yapıtının sırf edebhat esen olduğu için one çıkarümasından kuşkulu- yum da" dedı LOKANTA • BAR 130 21 87 • MO 84 74 İFTAR YEMEĞİNİZ OLMALI Bizegüvetün... HACIDAN O C A K B A Ş I "enşdmesıfuç bır \rsset" W / HvnUB HofazAU 41u) 23 MODAII AN CAFIMHK **" Güney'den esintiler Yerlı ıçkı duble 10 «XL TL ModaCod N o 239Tel 3491201 J A Z Z C L U İ * C A F E I 8 23 Mart I FRANCIS BOURREC DÖRTLÜSÜ 24-27 Mart ÖNDER FOCAN TBİO 28-30 Mart AYŞEGÜL YEŞİLNİL DÖRTLÜSÜ PAZAR 17 00 JAMSESSİON MUTFAK ve BAfUMIZ HERBUN 16X0-01.30 ARASI AÇIKT1R ARNAVUTKOY DEHESI SOKAK NO: 1 ARNAVUTKÖY rez 163 05 78 CAFE RESTALIUNT Gumuşsuyu Taksım Her Cuma-Cumartesı Şarkıh Fasıl Rez 144 47 87 Otooa k 19 00 24 00 a as Unnersıte Bahçesı b o ( ı z a ı u I k u I u b ı r - b ı r soner olgun emın ıgüs tan|u duru serdar gonenç cengız ennc CABARET CİNE hızknlesı Denız BARla ouif ve Mıi2affer Günay, Vural, Semih \apur İskclesı Sot 10 >> OnAo\ Tcl 1?8 "1 81 I GCZEL Bogaz \absanda j TEMIZ SuNumuz kesılmez I UCUZ Soguk AÇIKBÜFE j «• 15 Çeşıt \leze + 3 ara sıcak I • CÜNÜN BALIĞI CÜNÜN TATLISlj • • KDV dahıl 35 000 TL <**4 I I I I KEDİ BAR CRÜP Û NOT CUMA-CTESI AÇIK BUFE Servısımız Yoktur SULTAN SOFRASI - ARNAVUTKOY Karakol Karşısı Tel 163 32 34 IKRAMLARIMIZ IŞKEMBE ÇORBASI Sınema gunlen bıletinizle hergun PAZAP MANTI Tel 163 32 34 Elmadag tsunbul Tel 141 28 2" Doktor mahsur kalınca!..Gece yarısından sonraydı! Dekter, bes dakikalıgına ugradığı erla masanın sagındaki bohneden cıktığında once ne yapacagını sasırdı... Karanlıktı ve hic kimse kalmamıstı. Ertesi gun ogle caatlerinde kapı acıldıgında bir jarkı mırıldanıyordu... Çek keyifliydi! Nedenini hatırladınız degilmi? Yeksa siz epeydir ( ya da hic ) PAPIRUS'e ugramadınız mı? Ama herkes hala erada! Siz de ugrasanıza... Ornegin bugun, sinema «ıkışın da!.. Ayhan Iş Papirüs ık Sekak 151 1428 PERA HAYVANLAR ISMAIL GLLGEÇ J - . U. " " Jl —İL KİM KİME DUM DUMA BEHIÇ AK PİKNİK Pt\4LE M4DIL4 O APTAL „ KEDINİN ADINI N4SIL R EMISMINI DBĞÎŞTIRMB4I fflZU GAZETECİ \ECDET ŞE!\ &ILIYOÇ MUhUH, e&i COK IVl OKUtCARPA . ,-MHfi »ZAROt. VIETNAM OAN DOMOuKTeM &R KAÇ ĞOfJ SÖMKA AV TuFEâtYLE INTıUAR ETTTı TıPtCI MEMlUâVEV Ğı6l *, ONCA 6lieı v« FELSEFi OOMAMIM NEYE •""-"• OAM <ı(?lüSAN yapMAKTM &$" ÇİZGİLİK KÂMIL K4SAK4CI Ü SAVAŞT/SN SAVAŞA 51>HUKİ£H BABAMı YlKAN Ş£Yı ~:< ıçıM V E SOMUNPA^ AMA. 5IM0I DA ENDlŞe ED/VO ÇUMKu HIÇ 6ı«? VAAZ., OKUOUSUM WC 6ı (? «VAKALE YoR (NSANUK MAiA KARAN UK CAâLA(?OAICl K»PAR \/AHŞI J XPEC£ OLOURME /aRAçU IODERN ALOATıLOIK IŞ &ÛRVŞ DıVE Bıf? K^VRAV Y0<, SAV/AŞ SE<TORU "" KAfcA KU\J*/ETıM ' - • Tı \/AR t \ t AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR K£W4L GOKHAJS GURSES A S A M l N K 1 Y I S I N D - A BAKMA VALLfi )/bNEfM&4 GARFIELD JIM D4VIS TARİHTE BUGUN MUMTAZ ARIKA1S 22 Mart BALİ'DE VOLKAN FELAKETİ!. 1963 7T 8USUN, BupONEZYA 'NIN SM.I AOASf'NPAtet SU- NUNG A6UN6 VOUCANIN/M NEDEN OLOUĞU f=£lAKET, İO GUNSON8A DU/VK4 &4SM/M4 VANStMIÇrr' EU0O- A/EZYA W/A/ SON 0E/SSCE ASAOHAŞIK AĞı, Bu rHAH'lMAZ y/tVAŞL/ĞA YOL AÇMtÇTf SESAKIH TMPfNAĞfNM TOREMLEflf V\P/L/£K£N,AGUH MAH I/E *XJL ÇJKM^yA SAfMMtf,AA/CA< KlMSE KAÇMAM/ŞT/ OAĞ T*to/e/s/ SISAZ oFtc£L/re>ı o AC4- '8ü ALP/£MA2U/<-j yAA/A&PAĞf/V PArtAMASI, SAZ- KfSA SU£E /ÇfMDE, CENMEr APA K4PKA6A A/SlA ORTULMUŞ, Mier /IYISONUMA t>E§lU OLU SAy/st -ti ooo </f/y/ SULMUÇTZ//. Oda/an Uındu -tapınatclartnda yapıtan perıyodık föfikK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog