Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

CJWfHURİYET/8 KlSAKISA KENTYAŞAM 22 MART 1991 • İstanbul Buyükşehir Belediye Başjcanı Nurettın Sözen, siyasi iktıdann sosyal deraokrat yonetime oy veren Istanbullulan cezaiandırdığını soyledi. Sozen, beledi>enin 650 otobus alımı için gereken teminat mektubunun verılmemesiın buna örnek gösterdi. • Bayrampaşa Belediye Başkanı Necdet Ozkan, ilçenin altyapı çalışmalarının tamaralanması durumunda daha uygar bir görunum kazanacağını belirterek, "Çe\'re düzenlemelen hızla sunıyor. tlçeye yenı kımlik kazandırıyoruz" dedi. • Milli Piyango'nun 19 mart çekilişınde buyük ikramiye olan 4 milyarı çeyrek bilet ile paylaşan talihlılerden uçü, paralarını bankaları aracılığıyla dün aldüaı. tstanbul'daki "banka yetkililerj, talihlilerin kimliklerini açıklamadılar. • "Temel-2" adlı kuru yuk gemisine, denızı kırlettiği geıekçesiyle 45 milyon lira para cezası \enldi. tstanbul Büyukşehır Belediyesi çevre koruma ekiplerinin Malta bandralı petrol tankeri "Puppy-p" ile çarpışan Temel-2 adlı kuru yuk gemisinin, ambarından yağ akıtarak denizi kirletüğini saptadıkları bıldirildı. "Türk Basınında Ûzürlüler" sempozyumunda basma sitem SakaÜar ilgi istiyortstanbu) Haber Servisi — Türkiye Sakatlar Konfederasyo- nu tarafından düzenlenen sem- pozyumda, "Türk Basınında Özürlüler" konusu tartışıldı. Basında kendilerine yeterince yer verilmemesinden yakınan özürlüler, basın ve yayın yoluy- la bu konuda halkın bilinçlen- dirilmesi gerektığini belirttiler. Levent'teki Roche İlaç Fabri- sakı'nda dun duzenlenen sem- pozyumda konuşan Turkiye Sa- katlar Konfederasyonu Genel Sekreteri Aâz Kürkçii, Türkiye1 deki sakat sayısının gunden gu- nü arttığını ve bu olayın "milli felaket" olarak nitelendirildiği- ni söyledi. Konfederasyon Başkanı Doç. Dr. Turgut Gokso>, Turkiye'de 6 milyona yakın özürlü olduğu- nun tahmin edüdiğini, son niı- fus sayımında, Devlet Istatistik Enstitüsu'ne birçok kez başvu- ruda bulunulmasına karşın sa- kathkla ilgili hiçbir ,soru sorul- madığını anlattı. Sempozyumda söz alan Kör- ler Federasyonu Başkanı Emin Demirci, Sağır ve Dilsizler Fede- rasyonu Başkanı İbrahim Sön- mez, Zihinsel Özurlüler Federas- yonu Başkanı Makbute Ölçen ve Ortopedik Ozurluler Federasyo- nu adına Nurdoğan Neçelik, ozürlülerle ilgili devlet politikası belirlenmesini televızyonda sa- katlarla ilgili programlann art- tınlmasıru, körler için Braille al- fabesi ile gazete, dergi ve kitap basılmasını istediler. "Basın-özüriü ilişkileri" ko- nulu panelde Sabah gazetesi muhabiri Meltem Pusat, Mey- dan gazetesinden Hatit Kakınç ve Milli Kütüphane Ankara tem- silcisi Mustafa Kaynar ko- nuştular. Daha sonra ozürlülerle ilgili anlamlı çahşmalan yapan rmıhabirlere plaket verildi. Ga- zetemizin eğitim muhabiri Flgen Atalay, Tercüman'dan Esra Ka- zancıbaşı ve Güneş gazetesinden Nfl Gün'e ödülleri Turgut Gök- soy tarafından verildi. EREKLI TELEFONLAR 055 e: 000 • Utamr. 056 • UfcrtJ «BlttrtB»»-. 527 57 00 • MczariiMar Mâıhiriüğü: 172 13 73 -74 75 ve 088 *• tSKİ anza: 068 Itazır Adt: 077 Sajlık tH&mi- 511 89 13 Cemkaaşa T»: 588 48 00 Ç*a TOK 525 92 30 M m m T * 340 01 00 H J l t o H H lla—ını 345 46 80 9 * Etbl: 131 22 09 TatJaa hkfinhM: 152 43 00 SSK Samtya: 588 44 00 S » ObMftan: 132 30 00 SSK Siztta»: 358 67 60 • TMffc: Traflk $**• Md.: 176 24 14 Ost). 356 04 85 86 (Kadıköy) MifO Traflk: 377 22 07 (E-5), 356 04 86 (Şehınçı), 314 36 (BÇekmece) • TMY: iç Hattar. 573 13 31 Dı; Hattar: 574 23 00 (25 hat), Santral: 574 73 00, fezereasyoıı: 574 82 00 (45hat) • DDY: Srkeci Danı*m: 527 00 50. H.Fa$a Oanışma: 336 20 63 H.Paşa Santral 343 80 20 • V/UMIR: Şehir Hatbn: 526 40 20 144 42 33 Deaiz YaHan (Aceırte): 145 53 66 144 25 02 149 18 96 Dmiz Otofcüsü: 149 15 38 • METEOMLUİ: (Hava tahmım öğrenme) 573 89 80 • EUKTMKMOZA: btafcal: 526 62 74. FaUfc-TaMakale 526 62 74 Bemhı: 150 83 50. Ka*k«F 348 71 40 • TU:068 • tAZAMZA: ••• 585 19 90-91, Sinema • Tiyatro • Gösteri DA LESLIE NIELSEN ZOR ÖLÜM 2Ç.U» ŞAFAK (51« M «0) 11 00-13 30-16 00-18 30-21 15 | C tesı we Pazar 11 00-1600 seansları yoktur İ Kadıkftr KSU (34S 01 42) 11 00-13 30-16 00-18 30-21 15 FıraMzad* NİLGÜI. (StS 12 M) 11 0O-13OO-15OO-17OO-19OO-21O0 —aalaıııııııa^aaaaaaaaaaaaaaıı— ' - • - • — ' — _ *-••—_ _ • ^ a a a l İ H — - D I E H A R D E R - 4. HAFTA CHARLOTTE GAINSBOURG SIMON DE LA BROSSE Senaryo FRANÇO1STRUFFAUT CLAUDE DE GIVRAY Ydaetmea CLAUDE MILLER Cumarteu-Paur n 00 »• 16 00 Suralannda ç«nb«riHaş ŞAf AK SltmıuMnd» Harbiye AS (147 63 15) 1100-13 00-15 00-17 00-19 00-2130 Ütkemizin ve Avrupa'mn en mubteşem sinematart KENTI K KENTII HAVANA2. HAFTA ROBERTREDFORD-LENA OLIN Yön: Sydney POLLACK Seanîlar. 11.30-14.30-1730-2100 ENIS İFOSFOOOöLU TIV4THOSU KAD1KOY HalK Eg'lım Merkeıı 345 29 4S KANLI NÎGAR'90 Müzikli Güldürü Y(va«wtn. ENİS FOSFOBOĞLU Çarş 15 30-21 00 Ctes. '5 30'Pazar 18 30 LINDA BLA1R B R U C E V V I L L I S 'OÎJJiFjJ Pangaltı İNCİ (140 45 9») 11 3O-14 0O-16 3O-19 15-21 30 Bakırk&y RENK (S72 U 83) -1300 1500-17 00 1900 21 00 CtNEMA PARADİSOnun ünlü yönetmeni GIUSEPPE TORNATORE HERKESÎN KEYFİ YERİNDE "STANNO TUTT1 BENE" AL PACINO-D1ANE KEATON ANDY GARCIA Yön: Francis Ford COPPOLA MARCELLO MASTROIANN1 Seanslar: 12.00-15.00-18DO-2130 YAKINDA SİNEMALARDA ŞİŞLİ/İSTANBUL/TEL: 141 62 03 Ka<*koy-8UREYYA (3360682) 11 00-14 30-18 15-21 15 Şışlı - KENT (141 62 03) 12 00-15 00-18 00-21 15 KEVIN COSTNER Bakırköy - 74 (5720444) 11 00-14 15-17 30-21 15 çırKinııgıne .—-^ ölOmflâz bır a?ka tanık olacaksın " BİR ALAN P\RKER F1LM1 ANKARA - METROra. 11257478) 12 00-15 00-18 00-21 00 GEL CENNETI GÖRIZMIR - SEMA (139100) 12 00-15 00-18 00-21 00 AOANA - METRO (146996) 11 15-14 15-17 30-21 15 KURTLARLA DANS ÎEVKIIK lıcıüu^ toaPnae» ŞlşU SİTE (147 69 47) 11 00-14 30-18 00-21 30 — 4. HAFTA — KENDıSıNı ÖLDÛRMEYE CAUŞAN KlŞILER Bcyoglu LALE (149 25 24) 12 00-14 15-16 30-18 45-21 15 B**ikta$ HISTIK (160 11 561 Beyojlu LALE • Beyoğlu DUNYA • Kadıkoy KADIKÖY Bakırkoy RENK ve Ankaıa KIZILIRMAK sınemalarırda MATTHEW BBODERICKMARLONBRANDO MONTREAL'U ISA JESUS OF MONTREAL &JNLAR O L U N C A . LOT>UURE SLUTEAU CATMEMNC MILKENMa 0 K M Oereboyu Cad. 110 158 69 87 13.OO-15.3O-18.OO-2O.30 JOEY BOCA SONSUZA KADAR YAŞAYABIURDÜH IRESIYE MEK tnanılmaz gerçcyjM|^|ânılmaz bir övkü. H«rbiye AS 2 (147 63 1S) f » T O 15OO1-OO*9OC21X 1336 00 50) 12 00 '4 15 16 30-1900-21 15 »nk». B»TI2 (11» «3 23) 11 00-13 00'5 00-17 30-19 30-21 30 «nkara GOLBAŞI (229 17 9t) 12 15-14 30-16 45 19 00-Jl 15 izmıclZMİR (214}>1) 12 15-'4 30 16 46-19 00-J1 15 (1A 3a Ott 12.00-14 15-16 45-19.00-2115 8-24 Mart 1991 AK1LHOCASI 24 Mart Pazar Saat 16.00 KAN KARDEŞLERİ Muzjkal 2 Bolüm Oyun ve Muzık; Willy Russefl Yoneten Yucel Erten Zuhat Okay. Haluk Bılgıner. Ahmet Levendoğlu. Mahır Gunşıray. Derya Alabora. Oktay Kaynarca. JulMe Kurai BWn Ouo»aSmemas (1499361 15201 62) v*uraı»Taksm 11S1 '571 Vaküorama Sıaoıy» ae (360 90 90) sotmakBOr Cum*nesı Pazar nancrc 5-n 21 15 Ou^fl Snemas YAPI^CKREDI 146 97 38 • 132 64 26 DORMEN JF TİYATROSU P ı e r r e t t e B R U N OR a y C o o n e y URMJUUUtlSIKKOMEDİ 2 BÖLÜIr V6nelen HALDUN DORMEN C.tnl: 1t.OO-21.15 Pazar: 14.30-1*.00 Cumnaı ımenes 11Q0 ntnuMıı brgenekon Cad.98 PANGALTI Tel:141 27 37 DORMEN % TİYATROSU P A Z A R T E S I O V U N 1 A R I Izleyemeyenter tçm Yatntz 8 TIIIMH AMCARA DEVLET TİYATROSU YAPHM. PEYNİRLİ YUMÜRTA Oyun «pWI«rl 1«.«O «• SI.OO Cad 96 P*NGALTI T e l . 1 4 1 2 7 3 7 MASAL GERÇEK TİYATROSU TEVFİKGELENBE TİYATROSU 336 21 03 HAD1 CAMftN YEDITEPt OYUNCULARI <3tla, ı-stk (r,'-..p »••le:> 3 BİR ANARŞİSTİN KAZA SONUCU ÖLÜMÜ Dario fo Komedı 2 B4lüm Perş 15 30-21 15 Ğ E Î KAÇALÎM Tlıı: vm T«car 585 52 63 KJRMtsfaBafa Çtvn TiyıtfMa Carş 21 15/C lesı 15 00-21 15 Oll ABLA COCUK TIVATflOSU ÇEKİRGE BİR SIÇRAR Yazan-Yûneten I0İL YftZGAN Muzık REYMAN ERAY H«r Cumartml 13.30 Kocamustafapaşa Çevre Tıyatrosu nda Tel S85 52 63 Tıyalro Salonu nda M» 336 21 03 SALATASI Yazan Jean De Letraı Yön. Tevflk celenbe Ganal iat*k üzarin* •ad*c« 4 HAFTA 336 21 03 KARTAL SANAT I$LIG! TIYATROSU ismail Ifilsoy VUR BİR (T.r,ln. MASTİKA »—> Y6nt Cethi Ettll 21772129^0 M»i 18.00 v« 21 00 31 Mad 15.00 noA : 140 Tel: 151 18 65-66 Cıhan Öksuz/Fertian Şensoy AŞKIMIZIN GEMİSİ Cumartesl FINDIKKABUÜU Bizim Tiyatro Ooalar Tıyatrosu Salonu nda Tûnel 144 81 37 - 145 24 90 Ctea) 1530 Pz. 15J0 BİR INSAN yapıtından esınlenefeK yazan Halil BEYTAŞ yoneten Zatar DİPER FAUSTO m Pierre Henri Cami/Ferhan Şensoy MATADOR Perşembe-Cuma 21.00 Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Çar»amba 21.00 Ferhan Şensoy'un Pazar 15.» -18.30 «gsısa KAHRAMAN BAKKAL SÜPERMARKETE KARSI BEYOGLU KUÇUK SAHNE 144 43 27 143 64 1 Ferhan Şensoy'un İSTANBUL U SATIYORUM eHj»nHIM Münir Özkul - Erol Gunaydın NÖBETÇİ TİYATRO Ferhan Şensoy'un AŞKIN GÖZÜNE GÖZLÜK Yon. Rasim Öztekın çaır.2t.oo Muzik. Arıf Erkın c.tesi-13.00 Ankara lurrıııi nedtnryl» Son 3 Matia NİSA SEREZLI-TOLGA AŞKINER TIYATPOSU EÜ SAGHİ'nin BENİM MATRAK AİLEM Komedi Fctra 2 BAIOm Yön: ALEV SEZER Cumı 2115 C.teti 16.30 P*zac (ICMHHmlt) 18.30 BEYOGLU KARACA TIYATROSU nda ODAKULE KARSISI Tol 1 S2 28 23 ROBERT REOFORO • LENA OLIN Yonelmen. SYONEY POLLACK H A V A N ABeyoğlu DUNYA (149 93 611 12 00-15 00-18 00-2100 SON HAFTA BAKIRKÖY BELEDİYE TİYATROLARI ADİLE NAŞİT KÜLTÜR MERKEZİ DARIO FO NEZ'HE ARAZ DEVLET TN ATROSU BALLAR BALINl BULDUM Ydnctcn RAİK ALN1AÇIK » 2 1 22 23 24 Marı 2» OO'C tcv-Pazar 15 00 BEDAVA Ml SANDIN? Yönetm OGUZ ARAL Mart AZİZ NESİN SAHNESİ AZtZ NEStN DEMOKRAS1 GEMİSİ Yoneten AHMET GÜLHAN Sal>Carş Perş. Cu C lesı Paz 21 00 Cumartesı Pazar 15 00 Blbi SJIH y*rlen A fJaşıl Kul'u- Mernez 572 64 39 Aza Nesın Sa"neş 502 tŞ 53 556 25 36 « Gallena Oanışma 559 95 60 Yön:GRAEME CLIFFORD JESSICA LANGE SAM SHEPARD Yılnıî FiUt CEP Sıntımındı 149 01 « 12.OO-15.00-18 0O-21 15 KENT OYUNCULARI| KMİAU VHİR1 lli IİVVI IIOSI|,43 es 83 Tiyatro Gösteri M6 97 3I • 131 «4 M ESKI FOTOĞRAFLAR Oyun 2 Bo4um Yaıan. Dtnçer Sumer Ypn: Mu»ftk Ksnter •SON HAFTALAR* Ctesi-Pazar tSOO K e n \ e r T ı y a t r o s u 14 6 3 5 8 9 GMüıuura UZAMFU â TİTATMS0 ORASINI ES GEÇ Komea.3Perdç Çlfj.-fır» Conı Z\M KİRAUK DAİRE Komedi 3 Perde Clm2imruar 15.00 19.B3 Gtşe hergur 1 2 00 de açrttr Ptesı - Salı oyun yoktur T e l : 1 4 6 8 0 9 1 z^n EROL TOY Yonet,.n ZEKİ GÖKER PİR SULTAN ABDAb "8. Mahkeme kararı ile 200. OYUN BEYBGLU'NDA KMMCA TIYHTROSU »0« U3 17 63 PlîırîlOO Sılı 1830 vt 2100de B m ı n K ö r o t BELEOITE ŞEHIR TIYATHOSU NO» 572 M 39 °ını 18.30 va 21ÜO d« AS S i n e m a s ı ' n ı n a ç ı l ı ş ı 0 n u r u n a... O . d u ş k u r a n h e r k e s ı n d u ş l c r ı n ı d u j l u v o r d u . D Ü Ş L E R Turkiye'de sadece Harbiye AS Sıneması'nda. t Harbrye « |I47 63 15| 11 30-14 00-16 30-19 OC 21 45 \ GENÇ YETENEKLER SERISI HAKAN TEZONAR Piyano Resitaii Elgar Konser Allegrosu, op. 18 Balakıref "Islamey" Onyantal Fontazı Ligzt Sonat, St mınör 25 Mart Pazartesi Saat 19.00 JUDITH ULUĞ Piyano Resitali Sostakoviç Sonat, op 12, no 1 Rahmaninof Sonat, op 36, no. 2. Sı bemoi minör Skriyabin Sonat, op. 30. no 4, Fa dıyez majör Sçedrin "Basso ostınato" Prokofiyef Sonat. op 83, no 7, Sı bemol major BIM Satı» Yertoft Konser S«lonu 148 53 92 - Gallerıa Danışma Burosu 559 95 60 \/akk.orama Takaım 151 15 71 - Vakkorama Suadıye 360 90 90 BİR YALAN ÇEMBERİ Tttrtnsı yıldınm 1URKEB Vencteıt Hlkın »LTlMtR 119-20 21 Mırt) Wılluıp SHAKESPEHBE KRAL LEAR Tvtçtsı Irfm $AKİN8A$ Yoneıen ¥1 HASAPOGlU VI23 Martl Ekren A BEr Cemıl HKT LÜKÜS HAYAT Yoneten Hıldun DORMEN 124 Mırt Pızarl ültter KOKSAL BİR GARİP OYUN YhıHn: Kmnl Deaiin«ı 113-20-21 Martl Ertan AKIN DELİ EDER İNSANI BU DUNYA for«ttn Mıcıl Kıvtr 12? 23-24 Mırtl (elın ALTAH TELEFON KİMİN İÇİN ÇALIYOR Yomten Engin ULIİOAG [19 » 2 1 22 23 24 Mın) Satnhımn Kuûrı BAY HİÇ- SONSUZLUK KİTABEVİ YMcUn te»ır SABUHCU PtBİ Î030/PH Cumı 1500 Sal f A1K, S « n OIKCEL MERAKUSI İÇİN ÖYLE BİR HİKAYE r»t!CT MKfl KOPER 119 74 Hartl •HMi RUSSEU BİR KADIN Turtav SeaınKHRAMURSa YonEtenCehn İPEKKAYA (20-21 22 23 Mart •U.ETLEP. TTtATBO <ÜS£UII<xb« Y M »fl* H.AÛHCO» l*EP«f CklC^rMCKORAHA TAKStM 1UACHYE •* APS G*1B£TTEV€ BOSTMKI M K L P * HtPCMIMIMTTE S*ni.M*JCTAOİ« Oyı^n Gı>~»* Sw< 2030»Ç«r 15 X 20 30 Pe» Cu"» ?0 3( C t t t 1S0C 2O3Of»»K»r »5 00 1B30 İSTANBUL DEVLET TİYATROSU Az z Nesın YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZY«Mt«ıt t ı m l»ik Muzık Trnıur Seieuk 23 24 Mart Mıimt Bıyduf YANGIN YERİNDE ORKİDELER Ytoiiııt Cu Gıırap 1970^1.2223.24 Hırt üm% Bnchner DANTON'UN ÜLÜMÜ t w u B«|i »uzik Semıh FfnKıojhı 28 277H29J0.31 MM BUDALA Ui*U-l«r SmM Grn Ykutm Eagin Cczr CrnıCT 0>» Httımı M 31 Mırt MASAL BAHÇESİ I t a k Oyumıl Ytnettrr Estn t z m 2431 Mın|11J)01 «ılliam Gıbun SALINCAKTA İKİ KİŞİ Cnırtrt Se«gı uniı 23 24 Mad tacıtı Cuıral AHMETLERİM y«Kt«t Kenm l<ık 30 31 Mın «Katı Cymalı AHMETLERİM Ttatttt Knan dık 20^1 İ 2 Mart Jaraw Kilty SEVGİLİ SOYTARI :al»v HAPŞIRIK Uyarlayın Mictıat! Frayn Tondtn Cl»ıı Hnru Ceviren Lllt Erın 19 ZO-Z1 712124 Mırt MtksurJer Gclının YUZYÜZE Yamtan Calia laıUu«a Cnirerr B«gl Pakuy 26 27 28 2930 31 Mırl Çıvtrift Tılat Htlm v H H » 0 11S3 O Mtta İH«feİI«r 149 •» 46 Yıidız Sftrayı Tıyatrosu, Barbaros Yokuşu Ytidt2 Sarayt ıçmctectrr İstanbul devlet opera ve balesı ATATÜRK KDLTÜR MERKEZİ'NDE GPiKttn! LABOHEME «perl 4 •«•• OrtKtrı 5ıd Rantı Manbı Salıncye Kgyııı Yrttı Karı 30 Mart I 5 J 0 * * GJhrjatısi HANIMOLAN HIÎSMETÇİ Mtnntut Z tattne MASKELİ BALO •pırı 3 p»m« Ortetlrj Sell Benjlo Pjlumbo SUnryı «jyın Albn Bunbıy 27 Mırl 2000 de • SPrıkaAn ROMEOVE JTJLİET aalı 3 ttardt KorMgraft: Allnd Rodrigucı S»rır«yı K»y» EvınçSmjl 1 SımıŞtMl Orkntrı Ştfr El*aa Bagırm 23 Dart 15JOda 28 Mırt Zfl 00 de tSPKNYOL BESTECtLEKİYLE BtRâKŞAM Solffttor Sa;ar< Knıklıoglu Zuhal UM& Hûınv Isltndiyar P J S 0 Cımarm ORKESTRA ŞEFİ Mizı 1 takM |Ml TiTitrnoııDal 25 Mart 19.00 da StHİRBAZ OZ cocuk tntl\X*\ 2 scnte Sahmyt Kıytrr SOmrıy Armı»ı 23 30 Mırl I I 00 de Orkeım Sefl Sartar Yıkı« SaHneye Kayın. Ayhan Barın 23MArt 20.00 <• (Ctnıi B«ıl fH» Kgmer Sıhınul * Balt İKİSt Koreagrıli Slbtl H»ı»çlu ZİYARETÇİ Koreegralı Kılttur Yedtcan DtNO İLE CEREN Koreogrlfı Ylvuz Oidel KADIN Koraograiı Nıl Serkan 22 29 Mırt 20 00 da BlMkK t«nmki«n ıu ndta Snce A.K.M. glşstefind», suodty»- Tdalm Vtakkoroma Pongaltı âençl«r Moğaıalarında v» Golt«rtaAklköv danışma bürosundo satı^a çıkmonadır Gl»«tel 151 10 23 <51 5t 00 (7 h«) 2Sİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog