Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/6 TELEVİZYON-RADYO 22 MART 1991 •o05.28 Açılış - Açıköğretim 06.30 Gün Doğarken 07.00 Haberler 07.05 Gün Başlıyor Akış ıçerısınde 08.00 ve 09.00da haber bültenı şer 09.05 Susam Sokağl -121 Programın hedeflen, doğal çevre, sebze ve mevvenın lanıtımı. ılışkı tenmlen - aynı ve farklı, basıt fen 10.00 Haberler 10.15 Arkası Yann: Kuğu Sıhdna, karşılaştığı şantaj gınşımı >uzünden panıkiedır Bu durumu Valenlın'e de açıklar 10.40 Okul Televizyonu Akış ıçensınde 11.00. 12.00 ve 13.00te haber bultenı ver aldcak 15.00 Haberler 15.05 Çocuk Kuşağl Atlı Kannca. Dağ Gulü, Ehrın Ruyalan, Bır Varmış Bır Varmış ve Susam Sokağl yayımlanıyor Susam Sokağı'nın hedeflen rıtm tekrarlama, uzun ve kısa kdvramlan (Akış ıçensınde 16 00'dd haber bultenı yer alacak) 16.05 Haberler 16.15 Arkası Yarın: Hayat Ağacı 17.00 Haberler 17.15 Görüntü ve Müzik 17.27 İftara Doğru 18.12 Basketbol 1. Lig play-off karşılaşması Tofaş SAS-Fenerbahçe karşılaşmasi naklen ekrana gelecek 20.00 Haberler ve Ha\a Durumu 20.40 Spor 21.00 Eğlence: Bir Başka Gece (Aynntıh bılgı yandakı sulunlarda) 23.30 Dizi: Ra\ Bradbury Ovunları Wıiiıe. hıçbır zaman buvumeven bır çocuktur Anne ve^babası ölunce yetımhaneye venlır 24.00 Haberler 00.15 Kabare: Başlar mısın Başlayalun mı? (Akış ıçensınde 01 00'de haber bultenı vavımlanacdk) 01.30 Türk El Sanatlan 01.50 Görüntü ve Müzik 02.00 Haberler 02.05 Konser 02.47 Sahur Programı - Kapanış 07.58 Açılış ve Okul Televizyonu 10.45 Açıköğretim Dörduncûsınıfderslen Bılgısayar ve Basıc Programlama. tklısadı Kalkınma, Üçuncu sınıf dersı Pazdrlamd 12.15 Kapanış 18.10 Arkası Yann: Yalan Rüzgârı Nıkkı. Ashleyı gormek ıçın hdslaneye gıderse de. Ashley onunla goruşmeyı reddetmışlır 19.03 Haberler 19.20 fslam ve tnsan 19.45 DİZİ: Marc ve Sophie Marc'ın annesı oğlunun bır çocuğu olmasını tvellıkle de bır oğlu olmasını ıstemektedır 20.10 Belgesel: DenİZCİIİğİmİZ Ramazan Bakkal'm hazırladığı belgeselın bu bolumunun konusu balıkçılık 20.30 Yarışma: Turnuva (Bugun köşesmde) 21.00 Günlerle Gelen 21.30 TRT tstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası 22.00 Haberler ve tngilizce Haberler 22.30 Belgesel: Gezegenler Bu bolumde sonradan keşfedılen gezecenlerın ke^fi ıle ılgılı larıhı gelışmeler anlatılıyor 23.00 Toplu GÖSterİler: Doktor (Aynntıh bılgı yandakı sutunlarda) 00.35 Kapanış 19.59Açüış - TV Filmi: Üç Kadının Hikâyesi Marıa Tuccı. Lynn Mılgnm. Ellen Barkın'ın basrollennı pa> laşiıklan fiim. kocası askere gıdınce üç çocuğu ıle ortada kaian bır kadın ıle benzer bır kaden paylaşan ıkı kadının beraberlıklerının oyküsünû konu alıyor 21.40 DİZİ: Kasirga Connıe'nın otelı satın alması redenıyle otelde bü\uk bır noel partısı venlır Tam bu sırada Harry ıle Joyce da gefirler ve Steve"e bır mılyon dolara ortak olmasinı teklıf ederler 22.30 Belgesel: Dünya ve İnsanlar Yem Zelanda - Havaı addlarının oluşturduğu Polınezya bolgesındekı insanlar ve yaşantıları anldtılıvor 23.20 Caz 23.50 DİZİ: Dedektiflik Bürosu Dan hafızasını kaybetmıştır Devamlı kâbus gormektedır Remıngton ve Laura sahte bır cenaze torenıvle Danın olduğünu göstermek ıçın çalışırlar Torene beş ayrı kadınkdlılır 00.40 Kapanış 13.59 Açıhş - Okul TV'si-Televizyon Dershanesi 19.05 Arkası Yann: Hayat Ağacı 20.00 Açiköğretim Dorduncu sınıf derslen Reklamcılık ve Satış N onetımı. örgutsel Davranış, Muhasebe Denetımı ve Mah Analız. Bırıncı sınıf dersı Almanca. îkincı sınıf dersı Almanca, Bırıncı sınıl dersı Fransızca 22.10 Dizi: Çifte Bela Noel ıçın ağır hava şartlanndan dolayı ıkızler eve gıdemezler 22.35 Belgesel: 2000'e Doğru 23.25 Video Müzik Türkiye Tekrar program 00.25 Kapanış 19.00 Açılış-Haberler 19.20 îftar Programı 19.35 Susam Sokağl Programın hedeflen. dınlenme, doğal çe\rc. dış temızlığı. rıtm tekrarlamd, kdlıp sozcükler 20.05 Türkçe Dil Dersi: Okuyalım Konuşalım ~ 20.30 Kadın Saati: Hanımeli 21.00 Belgesel: Denizciliğimiz 21.20 Arkası Yarın: Küçük Hanım 22.00 Haberler, tngilizce ve Almanca Haberler 22.35 Ramazan Ozel Programı Eskıesnaftörelenne bırornek olarak satın dlınan uveceklenn tadına bakılması ve gelışen durumlar 23.20 Yerli Drama: Anadolu'nun Kadın Erenleri Duşuncelen ve vaşdm bıçımlen. çağına ışık tutmuş kadınların anlaııidığı dızıcfe Nene Hatun'un vatan sevgısı konu edılıyor 00.20 Dizi: Catherine - Kapanış 13.00 Açılış-Star 1 Haber 1 13.05 Çizgi Film: Transformers 13.30 Pembe Dizi: Santa Barbara 209 bolum ekra?ıa gelecek 14.20 Pembe Dizi: Bütön Çocuklanm 15.10 Pembe Dizi: Hastane Günlüğü 130 bolüm 16.00 Pembe Dizi: Ateş Çemberi 74 bölıim ekrana gelecek 17.00 S t a r l Haber 17.05 Pembe Dizi: Komşular 107 bolüm >a>ımlanacak 17.30 Çizgi Film: Karate Kat 18.00 Çizgi Film: Taş Devri 18.30 Komedi Dizisi: Charles tş Başında 19.15 Komedi Dizisi: Jefferson Ailesi 19.50 Star 1 Haber ~~ 20.05 Dizi: Tatlı Dertler 20.35 Dizi: Lizay Yolu 21.35 Va> Canına (Bugûn köşesmde) 22.35 Star 1 Haber 22.40 Polisive Dizi: Booker 23.40 Polisiye Dizi: Miami Vice 00.40 Sİnema: Şüphe ( A) rıntılı bılgı yandakı sutunlarda) 02.20 Starl Haber-Kapanış TV2 SİNEMA: DOKTOR 23.00 Delon doktor rolünde D o k t o r (Le Toubib) / Yönetmen: Pierre Granier- Deferre / Oyuncular: Alain Delon, Veronique Jannot, Bernard Girardieu / 1979 Fransız yapımı / 95 dakika TV Servisi — Kansı tarafın- dan terk edilmiş bir doktor Üçtincü Dunya Savaşı sırasında Fransa'da askerı bir açıkhava hastanesinde görev yapmakta. Yıl 1983, Fransa utopık bir sa- vaşın vahşetini yaşıyor. Hasta- neye gelen genç ve deneyimsiz hemşire psikolojık sorunları olan doktora bir turlu yarana- mayarak surekb tepkisinı çekı- Filmde Delon psikolojık sorunları olan bir doktoru canlandınyor. yor. Ancak olaylar zamanla bu ıki insanı birbınne yaklaştınyor ve aralarında sıcak bır ilişki do- ğuyor... Alain Delon Toplu Gostensı'ne yakışmayan bır ça- lışma olan Doktor, Delon'un yetmişlerin sonunda çevirdiği sı- radan melodramlardan biri. Hemşireyı oynayan Jannot tra- jik hastalık ve olum sahnelerin- de inandıncılıktan uzak oyun sergilerken Delon yine klasik yıizuyle filmin başından sonuna dek konudaki değışımlere uzak kalmaktan kurtulamıyor. TV1 BİR BAŞKA GECE 21.00 Haftunın gündemi ramazan TV Servisi — Bir Başka Ge- ce'de bu haftanın gündemi ra- mazan. Ahmet Özhan ile eski ramazanlar uzerine söyleşinin yanı sıra sanatçıdan Meftun Ol- dum Aynlamam Senden", "Bir- likte Bir Akşam Yine Nüş Ede- lim Gel", "İçimdeki Özlemi Unutamıyorum Yar", "Dediler Zamanla Hep Azalınnış Sevgi- ler" adh şarkılan dinleyeceğiz. Varyete bölümünde Nurhan Damcıoglu'ndan kantolar ve Nur Ertürk'ten iki turkü var. Ramazan böiümünde tsmail Bülbül Hoca'nın kasidesi ve Aç Gözûn Bu Nevmi Gafletten Uyan kasidesi yer alıyor. STAR1 SİNEMA: ŞÜPHE 00.40 Ahlakçı anlayış mahkemedeŞ ü p h e (Suspect) / Yönetmen: Peter Yates / Oyuncular: Cher, Dennis Quaid, Liam Neeson, John Mahoney, Joe Montegna, Philip Bosco / 1987 ABD erilimli mahkeme filminde rock popun unlu şarkıcısı Cher başrolde. yapımı / Süresi: 100 dakika. " TV Servisi — Cinayet sebe- biyle hapse duşen bir sokak ser- serisinin avukatı olarak görev- lendirilen Kathleen, zamanla muvekkılinın masumluğuna ınanarak var gücünu kullanarak çalışır... Bu gerilimli "mahkeme" fil- mini Hollywood'da dikiş tuttu- ran İngıliz yönetmen Peter Ya- tes imzalamış. "Silkwood", "Mask", "Eastwick Cadılan", ve "Moonstnıck" adlı fılmleriyle sinemada da kendini kanıtlayan rock-pop'un unlu şarkıcısı Cher, Dennis Quaid'le birlikte iki avu- kat arkadaşı canlandırıyorlar. Genç mahkûmun özgurluğu için sı-ıteme, ahlak anlayışına karşı amansız bir savaşın sergi- lendıği "Şıipbe", kalıplaşmış ko- nusunu oyuncuların yetenekle- riyle zaman zaman unutturabi- Jiyor. Cher-Quaid ıkılisme kar- şı filmde yargıç ve savcıyı oyna- yan Joe Montegna ve John Ma- honey de dökturuyorlar. Bu ara- da Irlandah sağır-dilsiz cinayet zanüsını canlandıran liam Ne- eson'u da göz ardı etmemek ge- rek. Geçen haftalarda ekrana ge- len Bıçağın Ucunda (Jagged Ed- ge) filmine benzer konusu ve Cher'in Glenn Close'u anımsa- tan kompozisyonuyla "Şuphe", haftanın dikkate değer filmle- rinden. RADYOLAR R A D Y 0 104.55 Açılış program 05.00 Ha- berler. 05.05 Türkuler geçıdı. 05.30 Şarkılar ve oyun havaları. 06.00 Yurttan haberler ve denız, hava raporu 06.15 Cuma sabahı. 07.00 Haber- ler. 07.05 Her şey bızler ıçın. 07J0 Haberler. 07.40 Gunle gelen. 09.00 Haberler 09.05 Istek- lerüıız, seçtiklenmız. 09J5 Reklamlar 09.40 Ar- kası yann 10.00 Haberler 10.05 Onuncu saat 11.00 Haberler 11.05 Reklamlar. 12.00 Haber- ler UM Reklamlar 12.10 Günü yaşarken. 12.55 Reklamlar ve radyo programları 13.00 Haber- ler. 13.15 Reklam programı. 13.15 Hafif müzik. 13J0 Bölgesel yayuı ve reklamlar (1). 17.00 Ha- berier. 17.05 - 19.00 Bölgesel yayın, ıftar prog- ramı ve reklamlar. 19.00 Haberler. 19J0 Türk- uler ve oyun havalan 20.00Türkce sözlü hafif muak. 20.15 Gençlık korolan. 2030 Bestelerı yasayanlar, bestelen >'asatanlar 21.00 Haberler. 21.05 Sızın ıçın sızlerle. 22.00 Kadınlar toplulu- ğundan turküler 22.30 Çağdas Turk sanat mü- ziği. 23.00 Haberler 23.15 Cumadan cumarte- siye (2) 00£5 Günun haberlennden özetier. 01M Program ve kapanış 01.05 - 0455 Gece yaymı 03.00 - 04.30 Sahur programı I I A D T O Z 07.00 Açıhş, program ve haber- ler 07.05 Sohstlerden seçmeler. 07J0 Haberler 07^0 Türküler ve oyun havaları 08.00 Sabah konseri. MJO Beraber ve solo sarblar 09Ü0 Ha- berler. 09JK Turküler. 09.20 Oyunlarla yasayan- lar 09.35 Çeşıtlı munk 10.00 Halk münğınde lürler 10.20 DUnden bugüne Anadolu 10.45 Turkçe sözlü hafif müzik. 11M Haberler. 11.05 Okul radyosu. 11.35 Hafif müzik 12.00 Bera- ber ve solo turküler 12J0 Dunden bugüne ses ve saz dunyamız 13.00 Haberler 13.15 Türk halk çalgılanndan ezgıler 13.30 Kalkınmanın güçlü lokomotıfı sanayı. 13 45 Şarkılar 14.00 Yaban- cı dıl dersı. 14.45 Turküler 15.00 Haberler 15.05 Gelın tamş olalım. 15.25 Saz eserlen 15^0 Ar- kası >ann. İ6M Okulradyosu.16J0 Yurttan ses- ler 17.00 Haberler. 17.05 Erkekler topluluğun- dan şarkılar. 17J0 Küçük konser. 1S.00 Hıcaz- kâr faslj 18J0 BıJım ve teknoloji dunyasından. 18^0 Türk halk çalgılanndan ezgıler 19.00 Ha- berler 19J0 Hafif müzik 20.00 Yabancı dıl dersı 20.45 Hafif müzik. 21.00 Açıköğretim. 21.40 Turküler geçıdı. 22.00 Sohstlerden seçmeler. 2230 Türkçe sözlü hafif müzik 22.45 Bır roman ' bır hikâye. 23.00 Haberler. 23.15 Beraber ve solo turküler. 23.45 Hafif müzik. 23.55 Opera saatı. 0055 Günün haberlennden özetier. 0058 Program ve kapanış. H A D Y O 3 07.00 Açıhş, program ve haber- ler 07.05 GUne başlarken. 08.00 Sabah ıçın mu- zık. 09.00 Haberler 09.15 Sabah konseri. 10.00 Müziklı dakikalar. UM ögleye doğru. 12M Ha- berler 12.15 Öğle ve müzik. 13.00 Günün kon- sen. 14.00 Haberler. 14.15 Müak magazin. 15i» Konserlerden 16J« Caz ve hafif mOak dunya- sından. 17.00 Haberler. 17.15 Sizler ıçin. 1S.00 StudyoFM 19J» Haberler 19.15 Gelenek, gö- renek ve müzik 20.0» Pop-caz. 214* Müzığın dılı 22.00 Haberler. 2İ15 Müzik paletı. 23.00 Eskıden yenıye. 24.00 Gece ve müzik. 0055 Gü- nün haberlennden özetier. 0058 Program ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açüış, program ve haber- ler 07.05 Türküler ve oyun havalan. 07J0 So- ustler geçıdı 08JM Türküler 08.15 Şarkılar. 0830 Türkulerden bır demet. 09.00 Haberier. 09.05 Şarkılar ve oyun havalan 09.30 Türküler geçi- dı 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın geürdıkleri. 11.00 Haberler. 11.05 Şarkılar. 11.20 Türküler 11.35 Tasavv^ıf musıkısı ve saz eserlen. 12Ü0 Ha- berler 12.05 Müzik bahçesı. 13.00 Solıstler ge- çıdı. 13JO Yurdun dört bucağından. 14.00 Ha- berler. İ4M Beraber ve solo şarkılar. 14J0 Türk- üler 14.45 Saz eserlen. 15.00 Sizın ıçin sectıkle- nmız 16.00 Haberler. 16.05 Âşıklar ve mahallı sanatçılanmız. 16J0 Devlet koroian. 17.00 Ha- berler 17.05 Türküler ve oyun havalan. 17J0 Fasü. 18.00 Yurttan sesier. 1830 Turk sanat mü- zığı dinleyia ısteklen. 1858 Program ve kapa- nış POLİS İSTANBUL 0758 ^ ve Program. 08.00 Güne Başlarken 08.45 Sabahın Konuklan 09.15 Sevılen Melodıler. 10.00 Her Cuma Sizlerle. 11.00 Kayıp Haberlen 11.05 lş- te Saz Işte Söz Solıst Azer Bülbül 1130 Bir Soust. Tina Turner 12.00 tslekler 13.00 Türk- çe Sözlû Hafif Müzik. Solıst: Grup Ezgi'nın Günluğü 13.15 Haftadan Haftaya. 14.15 Bır Topluluk: Trouble Funk 1445 Bır Sanatçıyla Be- raber Sohst. Muazzez Abacı '15.10 Selma Sağ- baş'tan Şarkılar 15J5 Kayıp Haberlen. 15J5 Turkçe SozlH Hafif Müzik \6M Mercek 17.00 Muzık Dağaıağı 1730 Gün Bıterken. 18.15 Mü- zik Denmce. 19.00 Program ve Kapanış. POLİS TÜRKİYE0658 Açılış ve Prog- ram. 07.00 Gttne Başlarken 07.45 Enstrüman- tal Müzik 08.00 Sabahın Konuklan. 0830 Yol Durumu 0835 Işte Saz tşte Söz Solist: Azer Bülbül 09.00 Solıstler Geçıdı 0930 Yol Duru- mu. 0935 Nusret Ersöz'den Şarkılar. 0955 Ha- va Durumu 10.00 Her Cuma Sızlerle. 11.00 Bır Sanatçıyla Beraber Solıst: Muazzez Abaa. 11.25 Neda Akben'den Türküler. 11.45 Kayıp Haber- leri. 1150 Sızm Sectıkleriniz. 1255 Turkçe Sözlü Hafif Müzik. SoUst. Tanju Okan 13.15 Hafta- dan Haftaya 14.15 Türküler Geçıdı. 14.45 Yol Durumu. 1450 Nevın Demırdöven'den Şarkılar 15.10 Müzik Dünyası. 16.10 Ka>ıp Haberlen 16.15 NJ-uzık Dağarcığı 16.45 Huşeng Azeroğ- lu'dan Türküler. 17.05 Türkçe Sözlü Hafif Mü- zik. 17.25 Gün Biterken. 18.00 Kapanış. Ozgün müzik sevenler... 7 KARANFIL 2BAĞLAMA AÇIŞ 1- YAR GOZLERİN YEMYEŞÎL 2-ÇÖKERTME 3- EYLULt ISYAN 4-YOLLARINA BAKA BAKA 5- HAVA NASIL ORALARDA? 6-AUUTURNAM 1- MEKTUP 2- BEBEK 3- HEP SONRADAN 4- YEMEN TURKUSÜ 5- OLMASA MEKTUBLİN 6- KARDEŞIN DUYMAZ Vanıof isktndt- P^VDAŞ T<?nm3ısrer Rıa EREKU Oan Ç0LAK06LI Srudw Marmafa \ \ PP sızin için. İşte, size müzik ziyafeti. yılın en çok sevilen bestelerini enstrümantal olarak dinleviniz. Çıktı. Kasetçilerde. Yapıma OSMAN BAYŞU Produktor NACI BSYŞü BAYŞU MÜZİK ÜKETİM I M Ç b Blo» No 54M Unup3n< istanbul Telefon 512 35 30 31 T.C IĞDIR 1. KADASTRO MAHKEMESI Esas No : 1974/1175 Parsel No : 59 Köyü : Sıçanlı Köyü - Iğdır. Davacı : Maliye Hazınesi - Iğdır Davalılaı : 1- ömer Ayboğan, 2- Hazel Ayboğan, 3- Telli Ayboğan, 4- Attar Ayboğan, 5- Cunye Aybofan, 6- Hanım Ayboğan, 7- Huriye Ayboğan, 8- Mustafa Ayboğan - Sıçanlı Köyü - Iğdır. Dava : Kadastro tespmnın ıptalı. Dava Tanhı: 18.2.1971 Duruşma Günü : 9.4.1991 Iğdır ilçesı Sıçanb köyünde nizalı 59 nolu parselin tapulama tes- pitme ıtiraz davasının yapılan açık yargılamaları sırasında venlen ara karan gereğınce: Mahkememızın ış bu dava dosyasında davalı bulunan ölü davah Öraer Ayboğan, Hazel Ayboğan, Tellı Ayboğan ve Attar Ayboğan mirascıları mahkememizce tüm aramalara rağmen bulunamadıklan gıbi adreslenmn de tespıtı mümkun olmadıgmdan ılanen davetıye teb- lığıne karar verılmıştır. Bu nedenJe belli edilen günde dunışraaya gelmeniz, aksı takdirde davanın yokluğunuzda yapılıp karar verileceğı ılanen teblığ olunur. 15.2.1991 Basın: 22015 TRT müzik ödulleri • ANKARA (AA) — TRT'nin 1988 yılından bu yana Turk Halk, Turk Sanat ve Hafif Muzik olmak uzere üç dalda verdıği TRT müzik ödulleri sahiplerini buldu. 1990 yıhnın en çok istek alan eserlerine ödulleri TRT Genel Mudurü Kerim Aydın Erdem tarafından verildi. 1990 yıh için ödule değer gorulen muzik parçalan ve bu parçalan seslendiren sanatçılar junlar: Hafif Muzik dalında: '•Vira Vira" - Yeni Türku Topluluğu, "Hava Nasıl" - Edip Akbayram, "Sen muhimsin" - Nilüfer, Türk Sanat Müziği dalında: "Dediler Zamanla Hep" - Mediha Şen Sancakoğlu, "Ruzgar Susmuş Ses Vermiyor" - Sami Aksu, "Gözlerin Doğuyor Gecelerime" - Nalan Altmörs, Türk Halk Müziği dalında: "Gayayı Gırcı Dutdu - tlvanlım" - Sümer Ezgu, "Eyvanına Vardım, Eyvanı Çamur" - Mehmet Seske, "Sıvrinin Tepesinde - Ula Ula Nıyazi"-lbrahimCan. TRPde atama • ANKARA (AA) — TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı'na Savaş Kıratlı getırıldi. Kıratlı, bu görevi bir süredir vekaleten yurutüyordu. Savaş Kıratlı, daha once TRT Haber Dairesi Başkan Yardımcılıgı gorevınde de bulunmuştu. TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkan Yardımcılıgı'na da Radyo Dairesi Başkan Yardımcısı Uğur özkeleş atandı. Susam Sokağı • ANKARA (Mak Ajans) — Televizyonun yeni yayın dönemı olan nisan ayından itibaren oğleden sonra yayma giren "Çocuklar Için" kuşağınm suresı 90 dakikadan 60 dakikaya ınecek. Sabah ve öğleden sonra 30'ar dakika süreyle ekrana gelen "Susam Sokağı" ise yayımdan kalkacak. UGÜN • Turnuva TV2 20.30 Engin Cezzar'ın sunuculuğunu yaptığı yarışma programında ünlü mizahçılar birer soru soracak. Programa ı u l katılanlar, Uğur Yucel, Ferruh Doğan, Atila Atalay, Latif Demirci. • Vay Canına Star 1 21.35 Programın konuklan, Faruk Tınaz ve Suna Yıldızoğlu. Aynca Ibrahim Tatlıses de disco şarkı seslendirecek. ! tmmob mıkın» muhendisleri odası I istanbul şubesi CNN (BİLGİŞAYAR SAYISAL DENETİMLİ TEZGÂHLAR) 29-31 Mart 1991 Yer MMO-Eğıtım Merkezı Sıraservıler C 93 Taksırr Inoilızce Kursu (Başlangıç, Orta, ileri) Not Başvuru anında düzey saptama sınavı yapılacaktır Kurslar ' yabancı oğretmenler" tarafından vıdeo desteklı New Cambndge Sıstemı ızlenerek gerçeKleştırılmektedır Bilgisayar Kursu (Turkıye de ve dunyada aynı anda AutoCAD R 11 aynca Pascal C Paket ve Temel Programlama) Not Kurslarda matematık ışlemcilı gelışkın bılgısayariar ve plotter kullanılmaktadır Eğitim Merkezi: Straselvtler C 93 Taksım/IST Tel 149 11 64 - 149 07 62 (C tesı-Pazar dahıl her gun 9 00-22 00 arası açıktır) GENEL KURUL İLANI S S Gazetecıler Konut Yapı Kooperatıfi'nın 1990 yılı çalışma donemı ıle ılgılı olağan Gerel Kurulu 27 Nısan 1991 Cumartesı günu saat 14 00'te İs- tanbul, Cağaloğlu, Tûrkocağı Cd No 1 Basın Sarayı Kat 2'dekı Gazetecı- ler Cemtyetı Burhan Felek Konferans Salonu'nda aşağıdakı gündemi gorüşmek uzere toplanacaktır S.S. GAZETECİLER KONUT YAPI KOOPERATIFİ YÖNETİM KURULU GÜNDEM: 1- Yoklama ve açılış, 2- Başkanlık dıvanı seçımı 3- Genel Kurul toplantı tutanağını ımzalamak ıcın Genel Kurul Başkanlık Dıvanına yetkı venlmesı 4- Yönetım kurulu çalışma raporu ve bılançonun okunması, 5- Denetçıler raporunun okunması, 6- Raporiarın görûşûlmesı, 7- Yönetım Kurulu ve Denetçılerın aklanmaa (ıbra) 8-1991 yılı Tahrmnı Butçesının okunup goruşulmesı ve onaylanması, 9- Yurt ıçı ve yurtdışı kuruluşlardan Kredı almması konusunda Yönetım Kuruluna yetkı venlmesı 10- Dılekler ve Kapanış İLAN İSKENDERUN SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas- 990/1040 Davalı Şeyhmus Baydağ, adresınız meçhul. Davacı Iskenderun Beledıyesı Baskanhğı vekıli tarafından davalı Şeyhmus Baydağ aleyhıne açılan tahlıye ve alacak davasının yapılan açık duruşmasında Mulkıyetı davacı belediyeye ait ve halen ıcarı- nızda bulunan Iskenderun Perakende Semt Pazan No: 16 sayılı gayn- menkulun halen ıcarınızda bulunduğu, bu gaynmenkul-mecurun kırasında mutevellıt davacı tarafa 2 067.000 TL kıra borcunuzun ol- duğu, bu paranın odenmesı hususunda size ihtarname tebliğ edildığı ve venlen rnehle rağmen ödemedığmızden iş bu dava hakkıruzda açıldı, adresınızın meçhul olması nedenıyle dava dılekçesınin teblbığ edile- medığınden ılanen teblığine karar verılmıştır. Dunışraarun bırakıl- dığı 8/5 '1991 gunu saat 9'da mahkemeye gelmeniz, geldiğinizde ibraz edeceğınız delıllen de birlikte getırmeniz, gelmediğıniz veya kendinı- zı bır vekılle de temsıl ettırmedığınız takdirde duruşmanın gıyabıruz- da >apılacağı ve karar verileceğı ılanen tebhğ olunur. Basın- 46185 SARIKAMIŞ ASLİYE CEZA MAHKEMESt'NDEN KARAR ÖZETİ EsasNo: 1987/142 Karar No: 1990/130 Hâkim: Hanifı Özden-24294 C. Savcısı: Ali Ergüder-22969 Z. Kâtıbı: Mukaddes Gurluyer Samklar Sankamış ılçe merkezınden Kasım oğlu 1971 DMu Yılmaz Polat ıle Muzaffer oğlu 1954 Dtlu Zafer Baydar hakkında görevli me- mura mukavemet suçundan dolayı açılan kamu davası netıcesınde; 1- Sanık Yılmaz PoJat'ın, TCK. 260, 647 sayılı yasanın 4. Mad. uya- nnca 2.100 TL ağır para cezası ıle cezalandınlmasına, 2- Sanık Zafer Baydar'ın TCK'nm 258/1-3, 40", 647 sayılı yasanın 4. Md. uyannca 18 000 TL ağır para cezası ile cezalandınlmasına ve cezalannın 647 sayılı yasanın 6. Md. uyarınca ertelenmesine 7.9.1990 tarıhinde karar verilmış olup, adı geçen sanıklara karar tebliğ edile- mediğinden ılanen tebliğine karar verılmiştir. lşbu karar özetının yayın tarihınden 7 gün sonra adı geçen her iki sanıga tebliğ edilmıs sayılacağı ilan olunur. 5.3.1991 Basın: 22020 KURS ECITIM ÇANAJANS 151 00 44 FAX 151 41 55 İ.T.U VAKFI EĞİTİM TESİSLERİ İŞLETMESİ Bahar Dönemi İNGİLİZCE-ALMANCA BİLGİSAYAR kurslarına kayıtlar y^ılmakiadır. Dersler 1 NİSAN 1991 den itibaren başlayacaktır TEL: 1431627-1406215-14331 00/2115-441 ADRES: İTÜ Vakfı Maçka Kampüsü Teşvikiye-İSTANBUL AU-PAIR İNG.LTERE'DE İNGİLİZCE Yeni dönem kayıtiarı 17-27 yaş arası bayanlar ıçın BİLTUR YURTDIŞI EĞİTİM HİZMETLERİ Kem«rato Cd Sakızcslar Sk No 1 Karaköy'IST 1457511-1498028 LISKUR SÜRUCU KURSU •Yeni nnov stetemine göre Devreler: Hafta Içı: 4 Nisan HaftaSonu: 6Ntsan KADKÖY (Söğüilûçeşme Camıı yanı) 349 18 24-349 18 25 336 02 06-336 02 79 AU-PAIR'LİK İNGİLTERE'DE 17-27 yas. arasındakı bayanlar • Seçkın İNGİLİZ Aıleler yanında AU-PAIR lık yaparak 6 ay, 1 yıl, 2yılkaiarak!NG!ÜZCE6ğre- nebılır Haftada £30 • £35 pound kazanabİKsnz. • İSTANBUL ÜSAN MERKEZİ KURSıYERLEfllNl t>u eğıtım hcmetınden ÜCflETSlZ yarar- landınyor Gençtürk Cd. No 50 LALELİ Tel : 520 81 99 Fax : 511 90 69 İNGİLİZCE En uygun şarttarta ingiltere'de Lisan Okulları ve Guvenılır Ingiltz Aılelef yanında Au-Pair'ISc imkanian SADAY Eğitim Hlzmellerl Tel: 143 20 78 Fax: 149 70 37
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog