Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makale



Katalog


«
»

CUMHURİYET/12 EKONOMİ 22 MART 1991 DÖVİZ KURLARI 22MMT1991 Oövıan Cınsı 1 ABO Ooları 1 «man Marta 1 Avustralya Ooian 1 Belçıka Frangı 1 Fransız Frangı 1 Hottanda fionnı 1 Isveç Kronu 1 bvıçre Frangı 100 Itatyan Luerj 1 Japon Yenı 1 Stertm 1 S AratHStan Rryaiı Dövc Abş 3964 02 244164 3073 67 118 40 717 06 2167 59 667 95 283157 327 74 28 94 7161 27 1062 40 Döva Satış 3992 00 2446 53 3079 83 118 63 718 50 2171 93 669 29 2837 24 328 40 29 00 7175 62 1064 53 Efektf Alış 3980 04 243920 302142 116 38 716 34 2165 42 66127 2828 74 322 17 28 65 7154 11 1035 84 E'ektt Satış ÇJtfMZKK 4003 98 2453 87 3089 07 118 99 720 66 2178 45 67130 2845 75 329 39 29 08 7197 15 1067 72 S 1 6316 Almafi Markı S 5 5560 Fr Frangı $ 1 8379 Hol FkJfinı S 1 4070 Isv Frangı $ 1215 59 Ital Lıretı $ 137 68 Japon Yenı $ 3 7500 S Arab Fbyalı £ 1 7975$ BORSADA 2 1 H a r t 1 M 1 İMHm BHeHk M*ete 4562M HaU N H K 3962.54 Sraai «ritfcs: ««29.48 (Ûncekı) Bıleşık endeks 4700 77 Malı endeks 41*4 95 Sınaı endeks 5059 51 •rtatan U*& tadeks: 4895.84 IWI endeks: 4007 75 Sınai e**ks: 4971.91 (Ûncekı) Bıleşık endeks 4723 70 Mafi endeks 4152 97 Sınaı endeks 5073 27 • CMM0 NrtTunzm Ok» Tnsol Omufcsı Otosan Parcan PEGProfilo Pttfcrn »m ftatr Ma«ra ft PmarSu hurfa Polyien Ratnk f Santnl HoUng Svloıysan Srt* S*sa<BU) TamSıgom T O t a * T6»*nlıB TbBaı* (B) TlşBjntlA) TkBank.fC) TIMonmlB» Tomk Kljl! Trakya Cam TSatnens Şn TSmaı KBank TO Odtaım . Tuna I(ks» Türt H M Yol T Tuborg THMmk UpkSerın* VRW Yas«ş YımKredı Yunsa Öncekıse ans kapao 535000 96000 4900 7500 7600 20500 38000 6700 28500 3950 26000 26000 13500 19500 5500 7000 160000 9700 8500 152S0 7700 « 0 0 13000 2100 17750 28000 21000 4150 53000 12000 1150 2000 11500 11000 3800 7600 7000 1450 23000 8600 1950 20500 10000 2650 13J50 5300 13850 10750 33500 16500 20O00 26000 41500 «50 10250 34O0 14750 3600 140000 3800 tm 13750 6400 1050 9100 1300 2000 24M 7200 1400 2900 13250 2900 6100 2100 2500 6900 7800 2450 49000 62000 13500 5900 4700 2700 3750 6900 4SS* 2600 40000 820000 12500 3050 7500 5300 18500 5500 3750 13250 4600 2350 3350 4200 2100 9800 2350 6500 4500 BuçufltaJ 510000 94000 4900 7300 7100 20000 36500 SSOO 28000 3800 270OO 25000 12750 18750 5300 7000 9500 8000 15000 7700 4900 12500 2000 17000 27000 20000 51000 11500 1050 1950 11000 10750 3700 7600 1400 22000 8500 1900 19500 2550 13000 4900 13OO0 10500 33000 16250 19OO0 25500 39500 4800 9750 3200 14750 3400 130000 3700 *m 132S0 6100 1000 8900 1250 1750 ttm 6500 1300 2800 12750 2550 5700 2050 74» tn 2150 «7W 5900 6700 7400 2350 45500 61000 13000 5900 4600 3700 6600 4teo 2450 38000 11750 2750 5200 17500 5300 3600 12750 2300 3000 3900 1950 9400 2150 6000 4350 g en yufcsek 550000 108000 5000 7300 7700 21000 38OO0 67O0 29000 4000 28000 25500 13500 19500 5400 7000 9700 8400 15250 7700 $000 13000 2150 17750 28000 20500 53000 12250 1150 1950 11250 11000 3800 7600 1450 23000 8800 1900 20000 2700 13250 5000 13250 10750 33000 16750 2O000 26000 42000 4900 10250 3350 14750 3550 140000 3800 M M 13750 6200 1050 9200 1350 1850 24M 7100 1350 2900 13000 2800 6000 2350 2350 4Mt 6500 7000 8000 2350 47500 62000 13500 6500 4800 3700 6800 4«M 2700 4O000 12500 3000 5300 18500 5500 3750 13000 2350 3000 4100 2050 9800 2300 6500 4500 Bugunlu kajunı; S20000 96000 4900 7300 7400 20500 37000 6600 28500 3900 27500 25000 12750 18750 5400 7000 9600 8000 15000 7700 4900 12750 2050 17250 27000 20000 51000 11500 1100 1950 11000 11000 3700 7600 1400 22000 8500 1900 19500 2600 13000 4900 13250 10750 33000 16750 19000 2S500 39500 4800 9750 3250 14750 3400 130000 3700 ZtM 13250 6100 1000 9100 1250 17S0 24M 6500 1300 2900 12750 1550 5800 2050 2200 4M0 5900 5900 7500 3200 45500 62000 13000 5900 4800 3708 36522 44M 2450 38500 12000 3000 5200 17500 5500 3700 13000 2350 3000 4100 2000 9800 2150 6100 4350 Ijlerr mktan 70165 164378 38392 15000 222370 F350 27600 T5OO 348050 24400 2550 6200 48800 55000 58362 6'00 121789 37300 406130 2000 23200 56000 •04300 12300 95530 298250 16940 27900 189200 1000 4730 3100 736900 5500 12M6 722M 123585 37350 41250 21650 8200 32100 10750 144873 19150 11500 400 23620 102500 37300 118410 62325 33400 167350 17200 66030 90605 21000 4ZTM 60950 15900 9531X 134250 105095 11500 7S300 3500 3100 8000 32730 43950 61300 185200 •ım 70400 11SM 6500 4915 97700 2350 19800 69550 11600 129100 3350 400 1000 6700 M 55000 50420 52 255400 9000 200 59500 3200 15720 288O0 56300 4500 1500 572050 284200 148300 90415 1948450 28600 En çofc sâz yapöntıy 520000 103000 4900 7300 7500 20500 37000 5500 28500 3900 28000 25500 13000 19000 5300 7000 9600 8000 15250 7700 4900 12750 2000 17250 2^500 20500 52000 12000 1100 1950 11000 11000 3750 7600 1400 22500 3500 1900 20000 2600 13000 4900 13000 10750 33000 16500 19500 25500 •11000 4800 9750 3250 14750 3500 135000 3700 m 13500 6100 1000 9000 1250 1750 UM 6500 1300 2800 13000 2600 5900 2100 2200 47M 5900 6900 7600 2350 46000 51000 13250 6000 4800 6701 4*M 2SO0 39000 12250 3000 5200 17500 5300 3700 13000 2350 3000 4100 2000 9600 2200 6300 4400 0 ortfiy 525589 100821 4921 73O0 7438 20387 37069 6552 28346 3911 275O0 25263 12967 19080 5349 7000 9592 8078 15242 77» 4922 12834 2048 17312 27465 20359 51916 11870 1106 1950 11071 10900 3742 7600 3M3 H37 SMt 1407 22302 8556 1900 19884 2591 13058 4947 13113 10670 33000 16424 19587 25564 40511 4809 9899 3282 14750 3493 133181 3725 tta 13520 6136 1002 9045 1255 1766 234! 6671 1310 2834 12900 2643 5868 2135 77M 9» 2247 47» S984 6844 7545 45626 61450 13175 6169 4760 3700 12229 2897 5209 17758 5360 3700 12900 2344 3000 4050 2023 9617 2219 6228 4402 YATIRIM FONLARI 21 MART 1991 Çıfaş tariM Oû*ü tagvnkâ Oefetaı Iş Ylaınm-1 Iş Yaforım-2 Iş V*nm-3 Iş VSonm-4 Iş >itmm-6 lnterton-1 lnterton-2 intortan-3 lnfcrfon-4 lnterton-5 Iklsat Yat-1 IkDsat Yat-2 Iktısat Yat-3 Ikteat Yat-4 Iktısat ABIım Fon Garant Yatnm-1 Garant Yafinm-2 Garant Yatınm-3 Garantı Yatınm-4 Esbank Fon-1 Esbank Fon-2 Esbank Fon-3 YKB Yat Fonu YKB Sektör Fon YKB rtese Fon YKB Kamu Fon YKB Lıkrt Fon YKB Karma Fon YKBOövızFon YKB Kapıtal F YKB AkM F. Vakrf Fon-1 Vakıf Fon-2 Vakjf Fon-3 Vakıf Hısse Vakıf Dunya Fon Vakıf Fon-6 Distank Mavi Fon Dışbank Beyaz Debank Pembe Tütâı Fon-1 Tütün Fon-2 Mrtsm Fon-1 Mıtsuı Fon-2 Fmans FqnH Fmans Fon-2 Finans Fon-3 Rnans Fon-4 Finans Fon-5 Ziraat Fbn-1 Ziraat Fon-2 Ziraat Başak Fon Ziıaat Fon-4 Halk Fon-1 Halk Fon-2 Ramuk Fon Pamuk Hısse Emlak Fon-1 Emlak Fon-2 lmpex Fon-1 knpec Fon-2 Tojbank Fon Sümer Fon Oenız Fon Ege Fon KaHunma Fon Demır Fon Tanş Fon Ortak Fon Tûrkbank Fon Netfon Etrfon sürelı 110787 1403,89 091089 170190 0406,90 190487 1412.87 2702B9 070839 090130 1609.87 100239 060289 28.02-89 111239 221087 10İÖB9 120230 30.0630 1611B7 311089 11.0730 0211B7 070338 070338 070338 070338 070338 02 0139 190630 190630 090588 240489 18.1059 220330 26.03.90 1406.90 2aO638 100439 2a0690 040738 1O1230 15.0738 201039 olan 200739 18.1239 2Û0330 051130 091039 140230 140230 20.0690 011139 08J0130 020130 28X1630 22 0130 180790 02 0230 04.0530 2a0330 12 0290 1&0490 0405.90 080530 070530 110630 270830 030930 051130 011130 10300 20.000 10000 10.000 10000 10.661 9360 9359 11200 10.000 1764 9306 9596 9390 1O000 9976 9731 10437 9336 10319 10.000 10.000 10477 9785 9713 9795 9693 9328 9294 10000 9542 10000 48,279 10444 9394 9374 10000 10057 20558 10011 11021 1O0O0 40000 1O0O0 9356 10428 9358 10.000 10100 10000 10.000 10.000 11597 10357 10724 10469 10.000 10000 10.086 9362 10000 10405 10308 10000 10.000 10006 10000 10000 10000 10.000 10000 71711 47649 19013 16,176 13784 54358 47355 24506 22004 11821 45346 37087 17668 17347 14 032 55327 26,279 14612 13525 56.620 11769 11428 52 453 40395 70489 40332 34340 41041 18512 13549 12 226 40760 104536 19187 11240 15381 12551 36.286 48654 13446 40117 11214 145088 17665 fon 21205 17849 13535 11770 21589 iaoei 71793 47694 19088 11802 54331 47418 24538 22032 11322 45.408 37137 17688 17369 14075 55384 26.256 14 778 11545 56584 18792 13.444 52513 41045 70431 40383 34382 41063 18557 13573 12628 40306 104 750 19227 11205 16.172 12 565 36315 48,701 13454 40167 11228 145252 17679 tasfıye 21231 17378 13500 11785 21307 15325 20394 16304 21412 14603 17262 13312 iai77 12 335 14 791 16683 17238 14 429 14319 1O910 14110 12552 12 303 11929 11607 16768 15375 20907 16331 21448 14628 17275 13328 16.194 12350 14307 16700 17295 14 449 14333 13324 14127 12567 12 312 11345 11521 009 013 012 0.13 0.13 013 0.13 0.13 0.01 0.14 013 011 012 031 aio -009 120 015 011 012 Û12 011 012 -O08 013 012 005 024 018 129 011 011 021 -026 120 011 0X18 010 006 0.12 012 011 008 etiı'dı 012 016 -026 013 101 027 037 033 0.06 017 017 017 008 012 0.11 012 011 0.10 033 0.14 009 0.10 0.12 012 O07 013 Kriz yardınundan pay kavgasıKrizden zarar gören sektörlerin devletten talepleri, vaat edilen yardım miktarından yüksek çıktı. Devlet Bakanı Işın Çelebi, gelen yardımlardan kendisine bağlı Kalkınma Bankası aracılığıyla özel sektöre de pay ayrılmasını savunurken Devlet Bakanı Güneş Taner, yardımlann bütçe açığının fınansmanında kullanılmasından yana bir tavır benimsiyor. BtLAL ÇETtN ANKARA — Krız kayıplarının bir bölümünun karşılanabilmesi için Tur- kiye'ye sağlanan yardımlar henuz tumu ile gelmedi. Ancak yardımın paylaşımı konusunda tartışmalarda sesler giderek yukseliyor. Krizden zarar goren sektör- lerin devletten taleplerının vaat edilen yardım miktarından daha yuksek çık- tığı bildirildi. Ekonomiden sorumlu devlet bakanları arasında yardımın paylaşımı konusunda göruş aynlığı çık- tı. Devlet Bakanı Işın Çelebi, gelen yar- dımlardan kendisine bağlı Kalkınma Bankası aracılığıyla özel sektore de bir mıktar pay aktanlmasını savunurken Guneş Taner ise "Devlet, ozel sektör- den daha zengin değil, yardımlann lu- mu Hazine'>e kalacak" diyor. Kriz nedeniyle Turkiye'nin uğradığı doğrudan ve dolaylı kayıpların 7-8 mil- yar dolar düzeyinde olduğu belirtilerek savunma ve sağlık giderlerindeki artış- lar nedeniyle sadece bütçe açığındaki buyumenin 4 ila 7 trilyon lira arasında değişmesinin beklendiği kaydedildi. Yetkıliler, gelen dış yardımların tü- muyle butçeye gelır kaydedilmesi gerek- tiğıni ifade ederek şunları söylediler: "Eğer ozel sektore kaynak aktarma yoluna gidilirse bunun ekonomide bir- çok olumsuziuğu olacaktır. Bir kere bugun en onemli sorıın butçe açıklan- nın fınansmanında yatıvor. Gelen ma- li yardımlann. açıkların azaltılmasın- da kullanılmasının tum kesimlerin le- bine olacağı bir gerçek. tkincisi; kişi ve kuruluşlara kavnak dağıtmanın olçü- su nasıl bulunacak? Burada birçok adaletsizlikler ortaya çıkar. A>nca Ha- zine'ye verilecek kaynak da pivasada kredi faizlerini aşağı duşurecek, özel sektorun kullanabilecegi fonları geniş- letecek ve dolaylı bir ferahlama sağla- yacaktır." Guneş Taner ve ona yakın burokrat- ların savunduğu bu göruşe karşın Işın Çelebi ve yakınlannın ise ihracat ve başıa turızm olmak uzere doviz kazan- dırıcı sektorlere yonelik bazı dolaylı destekler sağlanması gerektiği göruşun- de oldukları belirtiliyor. Çelebi'nin ge- len yardımların bir bolumunun Turki- >e Kalkınma Bankası'na aktanlarak bankanın imkânlarının genişletilmesi ve »hracatçı, yatırımcı ve turizmcilere ek finansman olanaklan yaratılmasın- dan yana olduğu bildirildi. Krizden zarar goren kesimlerin di- le getirdikleri talepleri ile bunlara sağ- lanan destekler ozetle şoyle: 4.1 milyar dolarlık yardım Kayıpların 8 milyar dolara ulaşa- cağı tahmin edilirken sağlanan kriz yardımlan ise 4.1 milyar dolar du- zeyinde kaldı. Bu yardımın da 893.6 milyon dolan kredi, 3 milyar 212.8 milyon doları da hibebıçiminde ve- rildi. Hibe ve kredilerin 1.3 milyar do- larlık bolumunun şıradiye kadar kullanıldığı, geri kalan 2.8 milyar dolarının da bu yıl sonuna kadar kuilamlacağı bildirildi. Hibe ve kredilerin dokumü şöyle: (Milyon dolar) Ülke Kuveyt Abu Dabı S. Arabis. ABD Belçika Hollanda Fransa AT Japonya TOPLAM Hibe 1.200.0 500.0 1.160.0 25G.OC) 74.3 10.0 18.5 3.212.8 Kredi 30.1 235.0 628.5 893.6 (*) 200 milyon doları askeri. 1. Turizm sektörü a- Ne is- tediler: »Sektörde uygulanan KDV oranlannın 1991 yılı sonuna kadar yuz- de 10 düzeyinde sabit tutulması. • Vergi ve sıgorta primı odemelerının 1 yıl su- reyle faizsız olarak ertelenmesi. • Ha- vaalanlarında turıstik charter uçakla- rına verilen hizmetlerde yüzde 50 ora- nında indirim uygulanması. • Liman- larda bir yıl sureyle ayakbastı ucreti alınmaması. • Turistik işletmelerde PTT hizmetlerinin yuzde 50 indirimli uygulanması. • KKD prımlennin za- manında ve hızh ödenmesi. • Turizm Bakanlığı butçe ödeneklerinin tumuy- le serbest bırakılması. • Sektöre orta vadelı ve subvansiyonlu dış kredi sağ- lanması (faız oranınm libor artı 0.5 dü- zeyinde tutulması.) b- Ne alabildiler: • Irak ve Kuveyt'ten alacaklar karşılı- ğında düşuk faizli Eximbank kredisi, 2 . M ü t e a h h i t l e r a- Ne istedüer: • Irak ve Kuveyt'te kalan hakediş ala- caklannın karşılanması. • Libya'nın polıtik nedenlerle durdurduğu hakediş ödemeleri sonınunun çozüme kavuştu- rulması. • Zarara uğrayan firmaların vergi ve banka borçlarına çözüm geti- rilmesı. b- Ne alabildilen • Irak'tan alı- nan senetler Eximbank'ça satın alındı. • Hakedişler karşılığı Eximbank'tan düşuk faızli kredi. • Irak'ta kal m ma- kine parkları ve nakit teminat kesinti- leri karşılığında yine Eximbank tarafm- dan firmalara 1 yıl sürelı teminat veri- lecek. • Bu uygulamalarm finansmanı için Eximbank'a Geliştirme ve Destek- leme Fonu'ndan ılk aşamada 100 mil- yar lira kaynak aktarıldı. 3 . I h r a c a t ç ı l a r a- Ne istediler • Irak ve Kuveyt'e yapılan akreditifli ih- racattan bedeli odenmeyenlerin fonlar- dan karşılanması. • Olumsuz etkilenen ihracatçılann kredi vadelerinin uzatıl- ması, vergi ve faiz borçlarımn ertelen- mesi. • DEFIF prımı oranlannın art- tırılması ve odemelerin hızlandınlma- sı. • Eximbank'tan sağlanan desteğin arttınlması. b- Ne alabildiler: • Nak- liyecilerin vergi ve kredi borçlannın er- telenmesi. • 1 Ağustos 1990tarihinden itıbaren uluslararası karayolu taşıma- cılığında yuzde 6 oranında KKD pri- mi ödenmesi. 4 . U l a ş t ı r n a : a- Ne istediler: • Limanlarda ayakbastı ucreti bir yıl sureyle ertelendi. • Tesislerde elektrik, havagazı ve su ucretlerinin en duşuk ta- rife üzerinden hesaplanması ve guven- ce artış paralarının bir yıl ertelenmesi. • Charter yolcu taşıması yapan jerli ve yabancı uçaklara yuzde 50 indirimli ya- kıt verümesi. • TKB kredUerinin iki yıl ertelenmesi sağlandı. b- Ne alabildiler • Irak'a taşıma ya- pan \e kriz nedeniyle işsiz kalan 3.650 tanker ile 6.500 treyler ve kamyonun Iran'ın iç ve uluslararası taşımalarına kaydırılması amacıyla göruşmeler ya- pıldı. • tran'a yonelik taşunacılığın art- tırılabilmesi için Karadeniz lımanlann- da yüzde 50, Akdeniz limanlarında da yuzde 35 oranında ucret indirımi sağ- landı. • Botaş'ın uğradığı kayıplar go- rev zaran kabul edilerek butçeden kar- şılanacak. • THY'nin zararının onem- li bir bölumu de Geliştirme ve Destek- leme Fonu'ndan karşılandı. 5. Esnaf ve zanaatkârlar a- Ne istediler: • Halk Bankası'ndan düşuk faizh yeni kredi sağlansın. kredi borçları ile vergi borçları faizsiz olarak ertelensin. b- Ne alabildiler • Bu kesime henüz hiçbir somut yardım gundeme gelme- di. Körfez faturası Baııkalaı; paniği güç engelledi OZGEN ACAR ANKARA— BM Güvenlik Konse- yi'nin Irak liderine verdiği sure dolmak uzereydi ve askerler, diplomatlar "on, dokuz, sekiz, yedi, altı..." diye geri sa- yıyorlardı. Turk Genelkurmayı'nm dı- şında, hemen hemen aynı önemde An- kara'da bir başka karargâh daha kurul- muştu. Bu önemli ekonomik karargâh Merkez Bankası'ndaydı. 1950'deki Kore savaşı Anadolu'dan uzaktı... 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nı da saymazsak, Turkiye yaklaşık olarak 70 yıl boyunca hiç bir savaşa girmedi- ği için 16 ocakta bankalarda paruk olup olmayacağını kestırmek guçtu. 1960 ve 1980 ihtilalinı yapan komutanlann en büyük korkusu ise halkın bankalara hücum ederek paralarını bır anda çek- meleriydi. Halk her iki ihtilali de bü- yuk soğukkanlılıkla karşılamış, korku- lan gerçek leşmemişti. Oysa durum bu kez öyle değildi. Turkiye'nın sınırında bır savaşın tum silahları bılenıyordu. Halk, konserve, şeker, un ve baklıyat, tupgaz, mum de- poluyordu. Merkez Bankası her turlu parasal paniği önleyecek onlemlerin hazırlığı içindeydı. 2 ocakta 13.7 trilyon olan emisyon 11 ocakta 15'e çıktı. İrak'a ve- rilen ultımatomun son gunu ise 18.8 trilyona yukseldı. Halk gerçekten ban- kalara uşuşmuş ılk uç gunde 3 trilyon liraya yakın parayı çekip yastık altına almıştı. 16 ocakta banknot matbaasımn gös- tergelerı 19.2 trilyon lıralık bır rekor emısyonu haber verdi. 20 trilyonluk ta- van zorlanıyordu. Bankalardan para çekımi sıcak savaşla bırlikte yoğunlaş- mış ve bır hafta ıçinde halkın banka- lardan çektiğı mevduat 4.5 tnlyon lirayı aşmıştı. Merkez Bankasf nın lira ve dovize uyguladığı politika sonucu, savaşın başlaması ve Saddam'ın yenileceğinin ve Turkiye'nin savaşa karışmayacağının anlaşıunası uzerıne çekilen mevduat ay- nı hafta içinde bankalara dönmeye baş- ladı ve dövız pivasada bollaştı. Banka- lar bu arada kaynaklar açısından da et- kilenme> r e başladı. Bunlar şöyle sırala- nabilır: 1. Turk bankalarının Kuveyt, Korfez ulkeleri ile bazı emirliklerden kullan- dığı kaynakları tamamen kurudu. 2. Turk bankalan, Batı kaynaklann- dan kredi bulmakta zorlanmaya başladı. 3. Türkıye içinde faizlerin yüksekli- ğinden ıç kredi maliyeti yuzde 60 iken, yabancı ulkelerden doviz olarak sağla- nan kredinirl maliyeti yüzde 40 oranın- daydı. Turk bankalan yatmmcılara bu ucuz krediyı kullandırarak, uretimm gelişmesine katkıda bulunmakla kal- mamış, onemli kâr sağlamışlardı. Bu- nalımdan sonra bu dış kaynak azaldı. Turkiye Bankalar Birlıği Genel Sek- reteri Üstun Sanver, "Bu gelişmeler pi- yasadaki marjinal kredi taleplerini frenledi. Bundan bankalar kadar sana- yici, işadamı ve tıiketici de olumsuz etkilendi" diyor. Pıyasada para artmış. Tüketim yuz- de 70 azalmış, esnaf dukkânı "siftahsız" açıp kapatmaya başlamış- tı. Turk ekonomısi halkaları gittikçe buyuyen bir kısır döngüye girmişti. Bu kısır döngüyü şu nedenler daha da hızlandırdı: 1. Ihracatçılar, Irak-Kuveyt'ten para alamayınca, bunlara mal sağlayan ara- cılar ve u'-etıcilere borçlarını ödeyemı- yor, onların da verdiklerı çekler "patlamaya" başlıyordu. 2. Aynı olay tekstilde talep eksiklıği ile daha hızlandı. 3. Banka kredilennin azalmakla kal- mayıp faizlerinın yuzde 100'lerin uze- rıne çıkması, uretimin duşınesi ve ışçi çıkarılması kişüeri nakitlerıni kullan- mamaya itti. 4. Turizm ve ulaşım sektörlerinin Hazreti Isa gibi çarmıha gerilmesi de bir başka etken oldu karşıhksız çekle- rın geometrık dizi ile artmasında. 5. Devlet baba muşterilerine çek ver- memıştı ama ıstıhkakın gereğini sava- şın savunma, sağlık ve ulaşım tarafını sağlama amacıyla yerine getirememişti. Herkesın bırbirinden uç kuruş, bir kaç milyon, uç-beş milyar alacağı var- dı. Ama kimse kimseye bir kuruş bile ödemıyordu. Kaldı kı "Devlet baba" bi- le bir yanda bindiği dalı kesiyordu. Devletın en buyuk korkusu Malıye Ba- kanlığı'nın en yuksek duzeyde dort ki- şının bırının bana "Bugun çekini ode- me\en, bankaya borcunu ertelemeye çalışan kişi, yarın devlete vergi borcu- nu odememeye başlarsa işte o zaman olacak şudur Ozanımızın deyimiyle (yerden goğe kup dizip en altındakini çekip, doğacak gumburtuyu dinlemek- ten) başka yapacak bir şey yok..!' Yarın: Sokaktaki Adamm Faturası ••;• Süperlerin yasası onaylandı 4 milyon 200 bin lira borçlanarak super emekli olanlara 330 bin, 5 milyon 40 bin lira borçlanarak süper emekli olanlara da 400 bin lira ek zam yapıhyor. ANKARA (Cumhuriyet Biı- rosu) — Borçlanarak süper emekli olanlara telafi edıci zam verilmesini öngören yasa, Cum- hurbaşkanı Turgut özal tarafın- dan onandı. Resmi Gazete'de önumuzdekı gunlerde yayımla- nacak olan yasa uyarınca, super emeklilere telafi edici zamlı ma- aşları 1 Ocak 1991'den itibaren geçerli olacak. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan yasa, 4 milyon 200 bin lira borçlanarak super emek- li olanlara 330 bin, 5 milyon 40 bin lira borçlanarak super emek- li olanlara da 400 bin lira ek te- lafi edici zam yapılmasım ve bu zamlann katsayı artışları ora- nında yukseltilmesini ongoru- yor. Yasa, 1 Ocak 1991'den itı- baren yururlüğe gireceğinden, super emeklilere yaklaşık 3 ay- lık da fark ödenecek. Cumhurbaşkanı Turgut Özal aynca, TBMM'de bir sure önce kabul edilen DPT'nin kunıluş ve görevlerine ilişkm yasayı da onayladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile firmamız arasında varılan anlaşma sonucu "Yap-Işlet Devret" modeli çerçevesinde yapacağımız Hyatt Regency Oteli'nin temeli 23 Mart 1991 Cumartesi günü (yarın) atılacaktır. Bu mütlu temel atma törenine tüm Istanbullular davetlidir. Tarih : 23Mart 1991 Saat : 10.30. Yer : Elmadağ-Sheraton Oteli karşısı GÖKTRANS TURÎZM VE TİC.A.Ş. Memurlar SHP'den destek istedi ANKARA (Cumhuriyet Bii- rosu) — SHP Genel Sekreteri Hikmet Çetin, iktidarın memur sendikalarına karşı uyguladığı baskı politikasını eleştirerek, "Kamu gorevlilerinin sendika- laşma hakkına karşı çıkmak, de- mokrasi ve hukuk ile bağdaşma- y^n çağdışı. ilkel bir tutumdur" dedi. İçişleri Bakanlığı'nın talima- tı üzerine İstanbul'daki genel merkezleri muhurlenen Kam- Sen, Tum-Bel-Sen, Tum-Sağlık- Sen ve Eğit-Sen sendikalarına uye 200 kadar memur, dun SHP Genel Merkezi'ne gelerek parti yöneticilerinden destek istediler. Genel Sekreter Çetin, memur- larla birlikte duzenlediği basın toplantısında, memur sendika- lanmn yoneticilerinin pohs tara- fmdan tartaklandığını, burola- rın muhürlendiğinı belirtd. Memur sendikalan yöneticıle- rı de merkezlerinin kapatılması- na karşın tuzelkişiliklerinin sür- duğunu, bunun, ancak yargı yo- lu ile kaldırılabileceğinı vurgu- layarak sendikal mucadelelerin- den vazgeçmeyeceklerini kaydet- tiler. TJC İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZAŞYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ERTELEME DUYURUSU Aşağıda ozelliklen behıtılen kapalı zarf \\t tekiıf alma yontemındekı ıhale ile ılgılenenler, ihale dos- yasını ISKI GENEL MUDURLĞU Tıc tşlen Daıre Başkanlığı'nda görebılır ve dosya bedelıni ISKİ GENEL MUDURLUĞU merkez \eznesıne yatırarak alabılırler Isteklilerın şartnameye uygun hazırlayacaklan kapalı tekhf mektuplarını ıhale tarihınde saat 11.00'e kadar aşağıda belırtılen adreste GENEL EVRAK MUDURLUĞU'ne gırış. tarih ve numarasını içeren alındı makbuzu karşıhğında teslim etmelen gerekmektedır Tekiıf zarfları saat 14.00'te Ihale Komısyon Baskanlıfncaaç.lacaktır ^ ^ G ^ ^ İSKİ NO: İŞİN ADI KEŞİF BEDELİ TARİH TEMİNAT BEDELİ T/6690 20 Ad. Vıdanjor 2.000000 DM — Teklıfın ^oS 1.000.000 TLr (İki milyon) DM Nıspetınde NOT: 26 3 1991 tarihınde yapılacak olan ihale ılerıde gazetelerde yayımlanacak bir tanhe kadar erte- lenmıştır. Duyurulur. NOT: 1— Yurtdışından şartname almak ısteyen ilgılıler ISKl'nin Garanti Bankası Odakule Şubesi'tıde- kı 4O0004-6 nolu hesabına $ olarak (veya eşdeğerı) yatırmalıdırlar. 2— Aynca, DH L Ser\ isı ile gonderilmesını isteyenler 30 $ (veya eşdeğerı), posta ile gondenlmesinı iste- yenler 10 $ (veya eşdeğerı) şartname ucretıne eklemelıdırler 3— Postadakı gecıkmeler dıkkate alınmaz. 4— ISKI 2886 sayılı Devlet Ihale Kanununa tabı olmayıp ıhaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine kısmen veya tamamen yapmakıa, uygun bedelın tesbıt ve takdırınde serbesttır ADRESt: ISKt GENEL MUDURLUĞU Aksaray Meydanı 34300 Aksaray-ISTANBUL TEL. 588 38 00 / 35 Hattır TELEX. 31293 ISU TR FAX 588 38 94 B asın 22390 T.C. FATİH BİRİNCİ SULH CEZA MAHKEMESİ Esas No: 1990/555, Karar No 1990/868 C Sa\. Esas No.: 1990/2418 Hakım: I. Şeref Noyan 14860 Kâtıp: Emıne Nasıye Toluk Davacı. K.H. Sanık Halil Bırdal Bılen, Hacı Orner \e Feride'den olma, 18 12.1941 Nıksar doğumlu, Çorum. Mrk. Yenıyol Mah. Cılt 11/05, sayfa: 66, kutuk 292'de nufusa kayıtlı olup halen İstanbul, Fatıh, Seyıtomer Mah. Cevdetpaşa Caddesı, No: 70/4 numarada ıkâmet eder, evlı, 2 çocuklu, okuı yazaı, sabıkasız, gıda toptancısı, T.C. lslam Suç: Gıda maddelenne muhalefet Suç Tarihı: 15.3.1990 Karar Tarihı: 14.6.1990 Gıda maddelenne muhalefetten sanık Halil Birdal Bilen hakkında Fatih C Başsavcılığı'nın 30.3 1990 tarih 1990/2418 esas sayılı ıddıanamesıyle açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda. Gereği duşunuldu: Sanık Halil Bırdal Bılen'ın satışa arzetmış olduğu yoğurdun ambalajında ımal tarıhının bulunmadığı, duzenlenmiş bulunan tahlıl raporu, sanığın beyanı ve dosya munderecatı ile sabıt gorulduğunden adı ge- çen sanığm taklıt ve tağşış edılmış yoğurdu satışa arz ettığı, Gıda Maddelen Tuzuğu'ne aykırı harekette bulunduğu sabıt gorulduğunden fiil ve hareketıne uyan TCK'nın 398. maddesı gereğınce 3 ay sureyle hap- sı ve takdıren 40.000 lira ağır para cezası ile teczıyesıne, Sanığın kımlığı ve suçun ışlenış tarzındakı hususıyet göz onune almarak lehıne 647 sayılı kanunun 4/1. maddesı uygulanarak 1 gun 5000 lira agır para cezasından hesaplanmak uzere cezasının 450.000 lira ağır para cezasına çevrılmesıne, TCK'nın 72. maddesı gereğınce cezaları ıçtıma olunarak 490 000 lira ağır para cezası ile teczıyesıne. TCK'nın değışik 402. maddesı gereğınce sanığın 3 ay sureyle curme vasıta kıldığı meslek ve sanatımn ve tıcaretının tatiline \e yedi gun sureyle iş yerinin kapatılmasına. TCK'nın değışik 402/2. maddesı gereğınce karar ozetlerının kesınleştıkten sonra büyuk harflerle yazıl- mak suretıylf ve kapatma suresi kadar kalmak uzere kupatılan ış yerinin goze çarpan bir yerine yapıştınl- masına, aynca yeterı kadar karar özetinın gereği ,çın Fatıh C. Başsavcılığı'na gonderılmesıne ve masrafı bılahare hukumluden alınmak uzere Istanh !'da yayımlanan trajı 100 bınin uzennde bulunan bır gazetede derhal ilan edilmesine. 1570 lira muhakeme masrafının sanıktan alınmasına, sanığın yokluğunda Yargıtay yolu açık olarak ve- rilen karar usulen ve alenen tefhım olundu. 14.6.1990 Basın: 22019
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog