Bugünden 1930'a 5,470,688 adet makaleKatalog


«
»

İyi Faiz' Devam! ^ Cumhuriyef •II : air^ Devam! feıMÜKBANK iyi b a n k a d ı r 67. Yıl; Sayı: 23915 Kunıcusu: Yunus Nadi 1500 Mart 1991 Çarşamba Kürt tartışmasıINONU: TURKIYE, UNITER PEVLET Türkiye üniter bir devlettir. Kuruluşu böyledir. Etnik kökenleri farklı da olsa bunu insanlar birlikte omuzlamışlardır. Üniter . olması, bazı vatandaşların insan haklanndan yararlanmaması demek değildir. İnsanlar demokratik haklarım alamıyorlarsa, 'kendi kaderlerini belirleme hakkı' vardır. Bizim amacımız, herkese demokratik haklarını vermektir. 5. Sayfada Irariın iddiasu Kerkük KürtlerinIrak'ın kuzeyinde Kürtlerle hükümet güçleri arasında şiddetli çarpışmalar sürüyor. İran haber ajansı iRNA'nın haberine göre Kürdistan Yurtseverler Birliği dün sabah yaptığı açıklamada "Kürt birliklerinin Kerkük'te belli başlı bölgeleri ele geçirdiğini" öne sürdü. ABD Dışişleri Bakanlığı güneyde Necef ile Kerbela kentlerinde çatışmaların sürdüğünü bildirdi. İran'ın dini lideri Hamaney, Irak'ta "Islami yönetim" kurulması çağrısında bulundu. ia Sayfada Ankara-Şam hattı Diyalog güçleniyor Ocak, şubat ve mart aylannda karşıbklı olarak yapılan ziyaretlerin ardından son olarak Suriye Dışişleri Bakanı'nın Ankara'ya'iş ziyareti' yapması yeni dönemin göstergeleri olarak yorumlanıyor. ANKARA (Cumtauriyet Bü- rosu) — Türkiye ile Suriye ara- sında özellikle ocak ayından bu yana yoğunlaşan diplomatik trafık, diplomatik çevrelerde, geçmişte sık sık soğukluğun ya- şandığı Ankara-Şam ilişkilerin- de yeni bir dönemin habercisi olarak yorumlanıyor. Dışişleri Bakanlığı Musteşan Tugay Özçeri'nin ocak ayında gerçekleştırdıği ziyaretin ardın- dan Dışişleri Bakanı Ahraet Kurtcebe Alptemoçin'in şubat ayında Şam'a yaptığı resmi zi- yaret ve bunun üzerinden daha birkaç hafta geçmişken, bu kez Suriye Dışişleri Bakanı Fanık H Şara'nın önceki gün bir "iş ziyareti" amacıyla Ankara'ya gelmesi bu yeni dönemin göster- geleri olarak yorumlanıyor. Başbakan Yüdınm Akbulut'- un kendisini dün sabah kabul etmesinden sonra resmi temas- larını tamamlayan El Şara, Türkiye'den aynlmadan önce göruşmeleri konusunda havaa- lanında gazetecilere bilgi verdi. (Arkaa Sa. 19, Sû. Tdt) Soyyetlertle zam dalgası Birlik tamam, sıra piyasadaGorbaçov, 'Birlik Planı'nı halkoylamasıyla onaylatmasınm üzerinden bir gün geçtikten sonra dün yayımladığı kararnameyle en temel tüketim mallarına yüzde 200'ü aşan zam yapılması talimatını verdi. SSCB Başbakanı Pavlov, bu zamlann piyasa ekonomisine geçiş sürecinin vazgeçilmez bir ilk adırm olduğunu söyledi. MOSKOVA (AA) — SSCB Başkanı Mihail Gorbaçov, dün yayımladığı bir kararnameyle en temel tüketim mallarına yüzde 200'ü aşan oranlarda zam yapıl- ması talimatını verdi. Başkan Gorbaçov'un SSCB'nin geleceğini belirleyecek halkoylamasının tamamlanma- sının üzerinden bir gün geçtik- ten sonra yayımladığı ve 2 nisan tarihinde yürürlüğe girecek ka- rarnamesine göre ekmek fîyatı yüzde 200 oranında artarken et fiyatındaki artış yüzde 250'ye ulaşıyor. Buna göre kilosu 2 ruble olan (Arkaa Sa. 16, Sü. 4'de) GORBAÇOV'UN ZOR ZAFERt 16. Sayfada DEMIREL: ÇANKAYAIHANETIÇINDE Devletin Çankayası fevkalade yanlış bir iş, gaflet, dalalet ve hıyanet içindedir. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne yönelttiğimiz her şey bu ülkenin sırtına hançer saplamaktır. Türkiye'nin birliği birtakım insanlara batıyor. Milletin bir- takım mukaddeslerini, Çankaya koltuğu için parçalamaya kalkarsanız zehir zıkkım olsun. 5. Sayfada AKBULUT: KURT DEVLETINE KARŞIYİZ Talabani ile Barzani'nin temsilcisi ile görüşmenin amacı, Irak'taki karışıklığın boyutunu öğrenmekti. Kendileri Kürt devleti kurmayı amaçlamadıklarını, PKK ile ilişkileri olmadığını söylediler. Biz, Irak'ta Kürt devleti kurulmasından yana olmadığımızı başından beri söyledik. Türk devleti üniter devlettir, aksi düşünülemez. 5. Sayfada Kıbns'tabaharhavasıLEFKOŞA ANKARA çağrı Glafkos Klerides başkanlığında Demokratik Birlik Partisi'nden (DISI) bir heyet dün sabah Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) davetlisi olarak KKTC'ye geçti. Genel Başkan Mustafa Akmcı başkanlığındaki TKP heyeti de Kıbrıs Rum Kesimi'ne gitti. İZZET RIZA YAUN'ın haberi 16. Sayfada CİGStGİC ^ M a v ı s seçimlerinde Klerides'in iktidara gelmesi halinde diyaloğun i^ e § e c e S^ v e sorunun çözümü yO ju n c ja olumlu adım atılmasının kolaylaşacağı mesajı ABD yetkililerine iletildi. Bu mesajın Cumhurbaşkam Özal tarafından yineleneceği bildiriliyor. YASEMİN ÇONGAR'ın haberi 16, Saytada Özal pazarlığa gîdiyorCumhurbaşkam Özal siyasi, askeri ve ekonomik konularda yüklü.bir gündemin görüşüleceği Camp David toplantısı için 22 martta ABD'ye gidiyor. Camp David'de iki ülke arasındaki güvenlik ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi, Özal'a vefifen siyasTdesteğin yinelenmesi, 1 milyar dolarhk yeni kredi sağlanması, ticari ilişkilerdeki engellerin azaltılması, mevcut askeri projelerin görüşülmesi, Kıbrıs, Ortadoğu, Kürt sorunu gibi konularda kapsamlı görüş alışverişj ye ortak tavırlar gündeme gelecek... 16. Sayfada \ HER ŞEY BİRLÎKTE — Çocuk yuvalanndaki minikler 'hayatın her alanında' birlikte davranmayı öğreniyorlar. (Fotoğraf: Erdoğan Köseoğlu) Anneanne, babaanne devri bitiyor İlkokula hazırlamanın yanı sıra 'çocuğun Çocuklar, büyükanne, teyze, hala ya da sosyal dengelerini de geliştiren' anaokulları bakıcı yanında kalmak yerine, 3-6 yaş ve yuvalar, anne-babaların kazandıramadığı arasındaki yaşıtlarıyla birlikte oluyorlar. pek çok alışkanlığı kazandırabiliyor. FJGEN ATALAY'm haberi u Sayfada Körfezfaturası • Istanbul Rumen turiste kaldı Savaşın büyük darbe vurduğu turizm sektöründe, bavul ve seks tüccarı Rumenlerin sayısında rekor artış oldu. 1989'da Türkiye'ye 13 bin, Rumen turist gelirken, 1990'da bu sayı yüzde 2753 artışla 380 bine yaklaştı. — 2 — ÖZGEN ACAR ~ ANKARA— Soylendiğmin ve benim de dün yazdıklarımın ak- sıne, 1990 yıhnda "Körfez buna- lımı"na karşın Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı ve bıraktık- ları toplam döviz değerinde azalma olmadı, tam tersine art- tı. 1989'da Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 6.9 oranında arta- rak 4.5 milyona yaklaşırken, 1990'da yuzde 20.5'lik bir arüş- la 5.4 milyona çıktı. Yabancılann Türkiye"de bı- raktıkları dövizler ise 1989'da yüzde 8.5'lik artışla 2.5 milyar dolara, Körfez bunalımının ol- duğu 1990'da ise yüzde 35.3'lük bir artışla 3.4 milyar dolara yük- seldi. Konuyu "kelle" hesabından (Arkası Sa. 19, Sü. 4'de) Şampiyon liselilen Tümyaşam matematik değü Avrupa Konseyi Uluslararası Okullar Matematik Yanşması'nda birinci olan Robert Lisesi öğrencileri, Türkiye ve dünya olayları ile çok yakından ilgili. öğrenciler, yaşamlarırun sadece matematikten ibaret olmadığını söylüyorlar. İstanbul Haber Servisi— Av- rupa Konseyi Uluslararası Okul- lar Matematik Yanşması'nda bi- rinci olan Robert Lisesi ögren- cileri Osman Nalbantoflu, Ozan Türe ve Hakan Bakırcıoglu, Atatürkçülükten ödün verilme- mesi gerektiğini ve "eşit, özgıir, laik, demokratik, yargının işJe- yebildiği. insanlar arası ilişkile- rin sevgi\e dayalı olduğu" bir Türkiye ıstediklerını söylediler. Okullarına bu yarışmada be- şinci kez birincilik getiren lise son sınıf öğrencileri Osman, özan ve Hakan ile yanşma, ma- (Arkası Sa. 16, Sü. 3'de) İstanbul Film Festivali iFestival kadını tahrikediyor "Henry ve June" ve Pedro Almodovar'ın "Bağla Beni" adlı fılmi istanbul Film Festivali'nde kadınların kadınlar için yazdıkları erotik yazılardan oluşan antolojiler yeni tartışmalara yol açıyor. "Henry ve June" büyük ölçüde Anais Nin'in 8 ciltlik guncesine dayanıyor. Film Nin'in Henry Miller ve karısı June'la cinsel ilişkilerini konu alıyor. Arka Sayfada ALMODAVAR'DAN ÖLÇÜSÜZ FİLMLER MİNE 8. SAULNİER'in yazısı Arka Sayfada ÜÇLÜ tLİŞKİLER SEBNEM ATIYAS'ın yazısı Arka Sayfada TUSIAD Araştırması... 1 ürkiye son 40 yıldır bir türlü durulma- yan, sancılı bir ülkedir. Ekonomik, toplum- sal ve siyasat çalkantı, en temel özelliklerin- den biri olmuştur bu ülkenin. Neden? En basrte indirgenerek şöyle denilebilir: Çünkü bu topraklarda yaşayan insanlar, daha tyiye, daha güzele ulaşmak istıyorlar; kavga bunun kavgasıdır bir yerde. Boyle bakılırsa, çalkantılardan ılle de te- dirginlık duymak gerekmez. Tanık olunan st- kıntıların temelinde bir kabuk değıştırmenin yattığı bilinir. Yaşanan gelgitler, inişçıkışlar, modernleşme sürecinin doğal sonuçları ola- rak kabul edilir. Daha lyimser, daha serinkanlı yaklaşılır- sa, karşılaşılan çetin sorunlar ve çekılen acı- lar, toplumu ilerı gotüren dınamızmın kaçı- nılmaz ürunlerı de sayılabılır. (Arkası Sa. 19, Sü. lde) HASAN CEMAL • 3. boğaz köprüsü Çanakkale'ye İstanbul'a olan göçleri önlemek ıçın alternatif yatırım alanları aranıyor. 3 Sayfada ~ • Necati Cumalı öyküsünden "Dıla Hanım" Bir Film Bir Yönetmen'de 23.05'te TV2'de yayımlanacak. Türkân Şoray ve Kadır jnanır başrollerde. 6. Sayfada • Star2 entel1 kanal olacak Magıc Box'ın yaz ortasında yayına geçeceğı Star2'nin kanalı ve içeriği belli oldu. 6. Sayfada • Gençleri destekleyin llk piyano derslerinı Ferhunde Erkın 'den alan 1965 doğumlu piyanist Kamerhan Turan, son olarak İtalya'da üç ödul kazandı. 7. Sayfada • Sayfadan duvara karfkatür Semih Balcıoğlu'nun karikatürlerı hem İstanbul hem de Ankara'da sergilenıyor. 7. Sayfada • Kuveyt'i söndürme' savaşı Modern teknoloji, dünyanın en büyuk petrol yangmına karşı harekete geçti. 10. Sayfada • Yügoslavya yönetilmiyor' Ülkedeki kaos, Başkanltk Konseyi'n'm çalışamaz duruma getirilmesi ile busbutun arttı 11. Sayfada • Maden işçisinin direnişi Zonguldak'ta toplusozlesme farklarmı alamayan işçiler dun proıesto eylemı yapıûar. Ekonomide • Egeliler, savunma sanayii peşinde Projelenmiş 13 yatırım için yarış. Ekonomide • Şampiyonluk hakkımız Sıyah-Beyazlı futbolcu Feyyaz, bu yıl kesinlıkle şampiyon olacaklarını ıddia edıyor. Sporda GOZLEM UGUR MUMCU Mandacılık... Kuzey irak ta kuruiacak "Kurt devleti"n\n Amerikan yan- lısı yöneticılerden oluşacağı anlaşılıyor. Talabani, olası Kürt devletınin diplomatik ilişkilerini üst- lenmiş, Kurdıstan Demokrat Parısi lideri Mesut Barzanı, ko- nunun askeri yanlarıyla ılgileniyor PKK lideri Abdullah Öca- lan da Türkiye'ye karşı başlatılan terör eylemlerini yöneti- yor. (Arkası Sa. 19, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog