Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/8 19 MAKT 1991 Sinema • Tiyatro • Gösteri DORMEN ? TİYATROSU P » r r o t t o B R U N OR a y C o o n e y HRMMURISIKKOMEDİ 2 BÖLOMT YAneten HALDUN DORMEN C İMİ 1(00-21 15 Pazar 14.30-1t 00 Cumsrttsı ıraDnesı t l 00 »Oınmttr brgenekon Cad.98 PANGALTI Tel: 141 27 37 DORMEN S TİYATROSU P A Z A R T E S I O V U N L A R I IzleyemeyBnlsr cm Yatas 1 TmnrnH AMCARA DEVLET TlYA-mOSU YAPIMİ PEYNİRLİ YUMURTA KAN KARDEŞLERİ IBWLK TUBÜUM* fcrahra kvPumür Vtmin CİNEMA PARADİSO nun iinkı voaetntenı GIUSEPPE TORNATORE HERKESIN KEYPÎ YERİNDE OLDURMEYE ÇAUŞAN KlŞILER STANNO TUTTI BENE" MARCELLO MASTROIANM JRESIYE MEK YAKINDA SİNEMALARDA Cinayet.-.Casusluk... Büyük bir aşk... Ve Cladio! YAŞAYABIURDIIU ALPACINO DIANE KEATON-ANDY GARCIA LAWRENCEKASD*N FRANCIS FORD COPPOIA'DAN tnanılmaz gerçe ANNE PAHLLAUD JEAN-HUGUES ANGLAOE JEANNE MOBEAU (147 63 15) H0O 30015001700 900-213C (336 00 50) 11 30- * 00 16 5-18 30-21 30 (1ia«323) 100-3 00 1500-17 30-19 30-2130 (Z»37M) 12 15- 4 30-16 45-1900 21 15 (2142İ1) * 5-4 30-1645-19 00 2115 MARLON BRANDO MATTHEW BBODERJCK 1991 CESAR ÖDÜLLERİ EN İYİ KADIN OYUNCU LUC BESSON'dan yem bır Slm 3.HAFTA BtytftlUU Bftrth SE«K |l«9 25 2«l 1100 14 15-16.30 13 45-21 15 IS72 11RI 1100-1330-16» 18X2100 R U C E V V I L L I S Z0RÖLUM2 Bizim Tiyatro Dostlar Tiyatrosu Sakxiu nOa Tunel U4 81 37 145 24 90 Cttm 1530 Pz. 1530 AKILHOCASI -DIEHARDER- BIR ALAN PARKER F1LM1 GEL CENNETİ GÖR RU.OCCI mn BIR İNSAN yaprtından e yazan HaHI BEYTAŞ yönettm Zafef OİPCT "The Freshman" Imfc SIKPOP 43 70 1 33-14 00-16 30- 900-21» 900-21 CJaSMIk? m t n n i »UOO-I6»-184$.?115 146 97 38 • 133 64 26 MuzıKal 2 Boıum Oyun ve Muzık. Wîl|y RusseH Yoreten Yucet Erten Zuhal Ocay Haluk Bılgıner Ahmet Levendoğlu Mahır Gunşıray Derya Alabora. Oktay Kaynarca Julıde Kural 1499361 152 0162 V*tarjm»Tak3.rr 151 ı;i|, VjMoran» Suaoye * (360 90 90) SJUrtmmar Paza runc * 3un 2ı 5. Dunya S*nm--Mj YAPI^KRED» 0BTA01IRİCILAB I s t i k l a l C a d No 1 40 Tel 151 1865-66 Cıhan Öksuz/Ferhan Şensoy AŞKIMIZIN GEMİSİ FINDIKKABUĞU Pierre Henrı Camı/Fertıan Şensoy ^ Y O R G U N MATADOR Parşembe-Cuma 21 00 Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Çarfamba 21 00 Ferhan Şensoy'un Plzar 15 X-18.30 AHRAMAN RAKKAL SÜPERMARKETE KARSI B E Y O G L U K U C U K S A H N E 1 4 4 4 3 2 7 - 1 4 3 6 4 17 Ferhan Şensoy'un İSTANBUL'U SATIYORUM Munır özkul - Erol Gunaydın Sab 2100 NÖBETÇİ TİYATRO Ferhan Şensoy'un AŞKIN GÖZÜNE GÖZLÜK Yon Rasım Öztekın çar» 2100 Muzık Arıf Erkın cio* 13.00 Azız Neşın SEN GARA DEĞİLSİN Yon H Hılmı Bulunmaz H*r Pazar 19.OO Oyunun Hakkı ONK AJANS tan AlınrmMHKARYA CEP SINEMASI BAKIRKOY 54? I I 72 FOTOGRAFLAR Oyun 2 Yaıao Onçar Sumar Yön. Muştik Kantar •SON HAFTALAR- Ct«sı-Pızar 6O0 K e n t e r T ı y a t r o s t 14 6 3 5 8 9 •T B A K I R K Ö Y B E L E D İ Y E T İ Y A T R O L A R I ADİLE NAŞİT 1KÜLTÜR MERKE2İ DarioFo Yön Oguz Aral BEDAVA MI SANDIN? 2677 21129 30 Mai 2tU0 „ 30 31 M»rll5J0 •ll««ŞotifV*rİw îl | AZİZ NESİN SAHNESİ! Aziz Nesın DEMOKRASİ GEMİSİ Yon- Ahmet Gülhan Omt CJMt ?uu 2UC C.mt Panr Iİ08 FAUS Yahttz Ulkemiıin degU, Aıt-upa mn en muhteşem iki sinemast KENTI Y> KENT II ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Şışlı/lstanbul ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Modem ve ftk dekorasyonu İlen teknotopa Litra ststem ses düzera Cıumüfperdeh ekram Atr Cotuhtum bauüandrmuı sistemi ttzel Cafe satonian Çagdaf stnrmaaUt btemetleri ür ACILftl• • • • • • • • • • • • KENT I HAVANA Robert Redford-Lena Olın Yon Sydney Pollack SMittlar 12.00-I5İKH100-21J0 İKEMTÎIİ GÜNORTASINDA KARANLIK Fatma Gırık-Halıl Ergun Yon Memduh Un 22 Mart 1991den Itibaren Dünyanın en ünlü 685 Sinemasıyla biriikte "9 dalda OSCAR" adayı BABA III AL PACINO - DIANE KEATON Yon Francıs Ford COPPOLA AS Sineması'nın açılışı o D u r u n a... O d ü ş k u r a n h e r k e s ı n d u ş l e r ı n ı d u ş l u y o r d u Û/ÜTO j(fgVS D Ü Ş L E R Tvkıytst sadece HvHyt AS Sinenatınoı HartMyt ASIM |I47 63 15) 1130-14 00 1630 19 00 2145 SAHTE CENNETE• 1989 Berlın Fılm Festıvalı En lyı Kadın Oyuncu Odulü Kl«lU| OCAK Akanı KfllSTV EMEKFİUH VEDA • Fransa Strasbourg En lyı Fılm Z U H A L O L C A Y ödülû S.HAFTA 133(37 711 11 00-13 J0-15 00-17 00-19 00-21 30 I5M44 53 H3O-13JO-15J0-173O-1930-21» TDrkıye l^letmesı TUHA FİLII İ J Ş E H İ R T İ Y A T R O L A R I KÜLTÜR ETKİNLIKLERİ KONSER THECHINABAND TOPLULUĞU Ecyboard. Hakaa ÖZER Bas. Cem OZKAN GıUr Toocer TLNCELİ Danıl ViBafTUNCELİ Vokal Öıwr AHUNB^Y YER: HARBİYE MUHSİN ERTUfiRUL SAHNESİ GUN. 19 Mart 1991 Salı SAAT 16.00 GİBİŞ UCRETSİZDİR Sinema • Tiyatro Göttori M6 97 3S • 133 64 M CEMAL RESİT fffY KONSER SALONU 19 \Wt Salı Saat 19 00 MOSKOVA ESKİ MÜZÎK ODA ORKESTRASI SOLİST TATYANA GRINDENKO Keman v ıiMhi rn ı M \NN Itrfr ıtt&tm mrkeıtra-j ı-ı tsi Hıjırrr yutnmlcm uvfrmt IIIIHR M\ M 1)1 I r f a m -lu /an Ih n 1/rru/n BHst SMıt Y«1»ti Konser Sa onu 148 53 92 Ga ena Danışma Burosı. 5S9 95 60 Vakkorama Taksım 151 iş 71 Vakkorama Suad ye 360 90 90 İstanbul devlet opera ve balesi ATATttHK KÜLTÜR MERKEZİ'NPE t Hm S koını NEMBUT'DN DANSI SEVİL BERBERİ Imlk o«ır) 2 perm trktstn idt Buıt Pılvko tl>M|i Km» TrtM tarı ÇEKİRGE BİR SIÇRAR YazanYöneten IDIL YAZGAN Muzık REYMAN ERAY Komed 3Pe d« Car^^vı. CMU 21 00 M«r Cumartml 1J.»O Kocamustafapa^a Çevre T yatnrıu noa Tel 585 52 «3 Har ta* 13 3O Baharıye Tevfık Q«l6nb« Tıyalro Salonu nOa M 33e 21 0S Kome* 3Ped< Cna tl 00 P ı » Iİ0CMUİ G<9e nergun 1 2 00 de açılır P tası Sah oyun yottur T e l - 1 4 6 8Û 9 1 ISA JESUS OF MONTREAL CATHCIME «HJCENMO 0 K M Deretnyu Cad. 110 158 69 87 13.00-1530-18.00-20 30 KKLAM FİLMİ DAfirTtMINDA 8 Matikemt kararı I » 200. OYUN" MKJIKOT K •EUMTE Ş£Wll •EYOCLU ND« KAMC* TİTATHOSU NOA 143 17 83 r*zv 7tJW S«lı I U 0 n 21iXr* TİTOTROSU »M 577 M » I C —"—* İSTANBUL DEVLET 18- & Mart 1991 İNİDOLÜ'DA GECE MUTL0SON Kiyın 6ıyvw Mc •nm 19 Mart ZOJKTfc WX Hanrt DON GİOVANNİ HANBtlOLAN HtZMETÇt I aciaam OKKESTRA ŞEIİ I l i tahn Orkotrı w(r Sılmn Mt Mınyı klyııc T*ta Km 21 M«r ffl.OTd» • tSPANTOL BESTECtLEStTLE BtRAKSAM Salisüv Sum K Zotal Omçr P l (IMs | 1900-flı aavtzuır* ICaaal 1*# k» Kıaar Uloal • İKtSt Kcragnft- Sitcl Knıp^lu ZtYJlRETÇI Kırsıgnfj Haldun ırtidf DtNO ILE CEREN Ksrmjnl.. rnuz DHd KADIN KorMgnlı «II Bcrkm 22 29 «an 20 M de UMIat t«™ikl«n H n<<la önca A.KJA »ıtoKmrıde Suodlye- taksim \AikkoRiina. tangoA Cmnçif Ua&cnatatınto v* SaltarioAlakAy danışma b0ro«nda Ktqo ç*mokxx*ı Glt» M: 151 10 13/151 56 00 (7 hd) 2S4 BİR YALAN ÇEMBERİ Turtçoı TıMnn TURKER V M u t HatM »ITMER Ulkır Kâ BİR GARİP OYUN 119-20-21 «fflllM SMKESPEME KRAL LEAR Tırkt«i IrtM $AHINBA$ rtMttt Ifri HASAPOSUI |22 23 «»II Ekran H DET-Cmal MEV LÜKÜS HAYAT TlMtn HıKkn gOHMEt (24 H*rt P Ertın AKM DEÜ EDER İNSANI BU DÜNYA 122 23-24 M.TM TELEFON KİMİN İÇİN ÇAUYOR SjtaDlttlll tLlMftl AKSAl BAY HİÇ- SONSUZLUK KİTABEVİ riattMt 8»ır SABUMCU Ptal 25J0'Per Cumı 15in Snl FMK S»M OIKÇEL MERAKUSI İÇİN ÖYLE BİR HİKAYE ftMtlr Mtcit KOPEB |19 24 H«f1| Willy RUSSEU BİR KADIN S(Rn KAMMUIISEL İPEKKAYA (20-21 22 23 Mart! •İUTL0 Tİ1ATHO OafELCIVlHta TAN »HA UOIKOV MERKtz aMkTVMUOMIM TMIta HMAtTI t n aWKCTT0« Oyuft Ckml#n Salı 20 3<yÇ*r 15 00- 20 30'Par -Cum> X 30 C*» 15 00-20 3*PM»T 1S0O-HM MııM tıyilar YANGIN YERİNDE ORKİDELER Az z Nesın YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ DANTON'UN ÖLÜMl TNnrSH«ri[ a 24HMt BUDALA Î127İI îl» J1 Itort MASAL BAHÇESİ IÇmkOrMilYimlMt Ent«rı Csw t Oy» MnıHH 30.il Han I Ç r l 1»m>ut EIM bıuı 24.31 MH1|IİİW SAUNCAKTA İKİIÜŞİ YİMMt «In tUB _ ÇoTm SIYJI unb 23 24 PJari «ratl Cumlı AHMETLERİM TkMtnc Kam Ink 30 31 Mın KK«İ Canlı AHMETLERİM TİMtMt KMM l*lk 2121.22 »an JmMr SEVGİU SOYTARI Vttmıt KjrUI TIM Pnrinıt TıM HAPŞIRIK UyifitııiL Mdnıl Fnyn T k M r GMı Rarriı Cmrar Ltb Eren 19.21121 2123 24 Mart Ntfcunder GHmın YÜZYUZE Ç f T 28.27İ8J9J0.31 Matt Yıldız Sarayı Tıyatrosti Barbaros Yokuşu Yıldız Sanyı >çindo<Jır ANKARA GAYRİ MENKUL SATIŞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Dosya No 1990/927 nat mekıubunu vcnncıcn ia^ıuıdır Satış peşın para ıledır, alıcı ıste- Satılmasına karar verılen ga>n menkulün cınsı, kıyraetı, adedı, ev- dığınde 20 günu geçmemek uzere mehfl venlebılır Dellâlıye resmı ihale safı Ankara Çankaya ılçesı Dıkmen tlker Mahallesı 63 Sokak üze pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aıttır Bınkmış vergıler satış be- nnde 17 nolu Bahar Apartmanın bulunduğu yere rastlayan ımarın 6202 dehnden odemr ada 3 parselını teşkıl eden 795 m ! mıktarında arsası bulunan kargır 3— tpotek ^ahıbı alacaklılarla dığer ılgıhienn ( + ) bu gayrı men apartmanın 88/795 arsa payına tekabül eden ıkıncı kat 8 nolu daıre kul uzenndekı haklarını hususıyle faız ve masrafa daır olan ıddıala- bır borçtan dolayı Ankara Beledıyesı mezat salonunda açıkarttırma nnı dayanağı belgeler ıle on beş gun ıçınde daıremıze bıldınlmelen suretıyle satılacaktır Genış evsafı dosyada mevcut şartnameye ılışık lazımdır, aksi takdırde hakları tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça paylaş bılırkışı raporunda açıklanmıjtır TAKDİR EDJLEN DEĞERİ madan hanç bırakılacaklardır 113 200 000 TL 4— Satış bedeh hemen veya venlen muhlet ıçınde ödenraezse Icra Satış şartian: ve Iflas Kanunu'nun 133 maddesı gereğınce ıhale feshedılır tkı ihale 1 Salış 3/5/1991 gunu saat 10 OO'dan 10 15'e kadar yukarıda yazılı arasındakı farktan ve ^n 30 faızden alıcı ve kefıllen mesul tutulacak yerde açıkarttırma suretıyle yapılacaktır Bu arttırmada tahmın edı- ve hıçbır hukme hacet kalmadan kendılennden tahsıl edılecektır len kıymetın % 75'ın ve ruçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmu 5— Şartname, ılan tanhınden ıtibaren herkesın görebılmesı ıçın da- unu ve satış masraflarını geçmek şartı ıle ıhale olunur Böyle bır be ırede açık olup masrafı venldığı takdırde ısteyen alıcıya bır öraeğı gön- delle alıcı çıkmazsa en çok antıranın taahhudu bakı kaimak şartı\le derılebılır 13'5/1991 gunu aym yer ve de saatte de ıkıncı arttırmaya çıkarıla 6— Satısa ıştırak edenlenn şartnameyı görmuş ve münderecatıru caklır Bu arttırmada ruçhanlı aiacaklıların alacağını \e satış mas kabul etmış sayılacakları, başkaca bılgı almak ısteyenlerın 1990/927 raflarını geçmesı şartı>Ia t» 40 arttırana ıhale olunur savılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmalan ılan olunur 2— Arttırmaya ıştırak edeceklerın, tahmın edılen kıvmetın % 20 (k lf K 126) 12 3 1991 nıspetınde pey akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temı ( + ) ilgılıler labırıne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basın 21941 ERFELEK SULH CEZA MAHKEMESİ Esas No 1989/116 Karar No 1991/31 sebebı sayılarak TCK'nun 59 '2 maddesı gereğınce sanığın cezasında C Sav Es No 1989/130 1/6 oramnda ındınrn yapılarak 2 ay 15 gun hapıs ve 16 666 TL ağu Hâkım Necmı ÖZER 31121 para cezası ıle cezalandınlmasına, Katıp Yavuz DAC 757 Davacı K H Suçun ışlenış şeklı ve özellığıne göre sanık hakkmda venlen hapıs Sanık Nurı Başoğlu, Şukru ve Sanıye'den olma 1940 D lu, Erfelek cezasının beher günü 647 sayıb kanunun 4 maddesı gereğınce 5 000 ılçesı Kınık Mahallesı nufusuna kaynlı ve mukım Evb, çocuklu, okur- lıradan paraya çevrılerek 375 000 lıra ağır para cezası ıle cezalandınl- yazar, fınncı, TC Islam masına, Suç Gıda Maddelen Tuzuğu'nde muhalefet TCK'nun 72 maddesı gereğınce aym nevıden para cezalannın top- Suç tarıhı 26 7 1989 hınarak sanığın netıceten 391 666- TL'sı AĞIR PARA CEZASI İLE Karar tarıhı 21 6 1990 CEZALANDIRILMASINA Yukarıda açık kımlığı ve musnet suçu yazılı sanık hakkında mah TCK-'nun 402/1 maddesı gereğınce sanığın hapıs cezasına eşıt bır kememıze açılan kamu davasının yapılar açık yargılaması sonunda, sure ıle curme vasıta kıldığı meslek, sanat ve tıcaretın tatılıne, ışyen- GEREĞİ DL'Şl NULDt,'- SUÇ tarıhınde sanığın C caddesmde bü nın fırın olması ve kapatılmasının ekmek sıkıntısına yol açacağı göz- lunan ekmek fınmnda görevlılerce alınar örneklerde etıket bulunma önüne alınarak ışvenrun kapatılmasma yer olmadığına, dığı, boylece gıda mad tuzuğunun 304 ve 3^1 maddelen gereğınce TCK'nun 402/Son maddesı gereğınce ılan keyfıyetının ınfaz sıra- taklıt edılmış sayılacağı, sanığın hazırlıktakı ve duruşmadakı ıkrarı, sında C Başsavcılığı'nca yenne getırılmesıne, numune alma [utanağı analız raporu ile dclıllerle sabıt gorülerek aşa Sanığın sabıkasız oluşuna, duruşmadakı hal ve hareketlenne su- ğıdakı hukum tesıs edılmışlır çun ışlenış şeklıne göre sanığın cezasının ertelenmesı halınde ılende HtlKUM: Yukarıdakı gerekçeye göre suç ışlemekten çekıneceğı kanaatıne varıldığından 647/6 maddesı ge- Suçu sabıt olan sanığın gıda mad tuzığunun 304 ve 331 maddele reğınce TECİLİNE, n delaletı ıle TCK'nun 398 maddesı gereğınce 3 ay hapıs ve 20 000 (2 400 ) lıra yargılama gıderının sanıktan tahsılıne, TL ağır para cezası ıle cezaiandınlmasına, Daır kanun yolları açık olmak uzere venlen karar sanığın yoklu- Sanığın sabıkasız oluşu ve duruşmadakı halı lehıne takdırı lahfıf gunda açıkça okunup usulen anlatıldı 21 6 1990 Basın 21846
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog