Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/6 19 MAKT1991 05.28 Açılış - Açıköğretim 06.30 Gün Doğarken 07.00 Haberler 07.05 Gün Başüyor Akış içerisinde 08 00'de haberler ızlenebilir. 09.00 Haberler 09.05 Susam Sokağl Programın hedeflen doğal çevre, paylaşma. 09.35 Kadin Saati Her Çocuk Bır Can' yayımlanıyor. 10.00 Haberler 10.15 Arkasi Yann: Kuğu Beatriz'e kızgın olan Guillermo. balennierden biriyle üışkive gırmıştir. 10.40 Okul TV'si ve Televizyon Dersanesi Akış içensinde 11.00, 12.00 ve 13.00 saatlerinde haber bültenı ızlenebilir. 15.00 Haberler 15.05 Çocuk Kuşağl Programın hedefleri doğal çevre. yaşına uygun becen geiıştjrme. ili$ki terimleri-kuru ve ıslak, perspeklıf alma. 16.05 Haberler 16.15 Arkası Yann: Hayat Ağacı 17.00 Haberler 17.24 îftara Doğru 18.09 Haberler 19.25 DİZİ: Sayin Başkan Sam, damadının ba$ka bır kadınla ılişkısirü öğrenır. (Onjinal sesi Radyo 4'den yayınlanacak) 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.40 Spor 21.00 Belgesel: Derinlerde Lnutulan Savaş Son dakikada yayına gıren programla ilgılı bilgı verilmedi. 21.30 DİZİ: Kasirga (Aynntılı bılgi yandaki sütunlarda) 22.15 Ramazan özel Programı: Gecelerden Bir Gece 23.00 Haberler 23.10 Belgesel: Dünya'da Türk Vakıf Medeniyetleri (Bugün köşesindel fOKITDOnK BELGESEL "DÜNYADA TÜRK VAKIF MEDENİYETİ" BÖLÜM III "Ay-YıkJız İklimr VaMBank kulluf hızmetlen çerçeveande gerçekleştırılen 6 bolumluk belgesel dızının yoneımem Şenol Demıroz, su- nucuso Çetın Tekjnâor Bu haftakı 3 bolumde Makedon- ya'nm Turk tanrundekı onemı ve bu bolgedekı Turk yapıtla- nntn gunumuzdekı Ourumları geçrmşlekı sosyal kurtu- rel ekoncrmk ışlevtenyle karşılaştıularak anlalıkyo» Programda agırlıMı olarak Kalkandelen. Manaslır Ohrı ve Uskupyurelen lamolmakladcı Uskup Isa Bey Carru 1 23.40 Kabare: Insanhk Hali (Bugün köşesinde)Akış içensinde 24.00'da haber bültenı yayımlanacak. 00.35 Türk El Sanatlan Dizinin üçüncü bölümü yayımlanıyor. Ol.OOHaberler ~ 00.15 Kabare: Güler misin Ağlar mısın? Akış içensinde 02.00'da haber bültenı ızlenebilir. 02.20 Konser 02.53 Sahur Programı 04.23 Kapanış 07.58 Açılış - Okul Televizyonu 10.45 Açıköğretim Üçüncü sınıfdersleri: Para ve Banka (Monetarist Ke\nesgıl Tarüşması RedelifT Raporu), Devlet Butçe Hazınesi (Hazıne tşlemlerı); Dördüncü sınıf dersi: Atatürk llkelerı ve lnkılap Tanhı: Bırıncı sınıf dersi:Genel Maternatik 12.15 Kapanış 18.00 Açılış - Arkası Yann: Valan Rûzgarı Nikolia yakalandığı amansız hastalıktan kurtuluşu olmadığını bilmektedir. 19.03 Haberler 19.20 Ekonomi Dosyası (Bugün köşesinde) 19.50 DİZİ: Benson Vali Gatling în yardımcısı Taylor. eyalet meclisınden bir üve ölünce yapılacak seçımlerde aday olur. 20.15 Yanm Elma (Bugün köşesınde) 21.00 Günlerle Gelen 21.30 CNN Dünya Raporu 22.00 Haberler ve tngilizce Haberler 22.30 TV'de Sinema: Ateş Altında (Avnmıiı bilgı yandaki sütunlarda)) 00.35 Kapanış 19.59,Açılış - TV'de Sinema: Korsan (Aynntıh bılgi yandaki sütunlarda) 21.40 DİZİ: Ateş Tarlalari (Son bölüm yayınlanıyor.) Dawn tatili bitirince Brısbane'e geri döner 22.35 Klasik Mûzik Bartok Orkestra için Koncerto. 23.15 Belgesel: Doğaya Yolculuk Rıchard Gofss ismindeki bir doga fotoğrafçısırun Afnka bataklıkianndakı çalışmalan. 23.40 Kapanış 1339 Açılış - Okul TV ve TV Dersanesi 19.05 Arkası Yann: Hayat Ağacı 20.00 Açıköğretim Üçüncü sınıfdersleri: tşletme Finansmanı, Maliyet Muhasebesı; Dördüncü sınıf dersleri: Türkıye Ekonomıs. Yatınm ve Proje Değerlendirmesi:lkmcisınıfdersı:Ingifizce 22.25 Belgesel: Yarının Dünyası 22.50 Komedi Dizisi: Farklı Dünyalar Freddy edebiyat ödevını hazırlamakta zorluk çeker. 23.15 NBA Basketbol (Tekrar program)- Kapanış 19.00 Açılış-Haberler 19.20 tftar programı 19.35 Susam Sokağl Hedefler, doğal çevre. paylaşma. doktor kontrolünün önemi. uzun ve kısa kavramlan, benzerlikler. 20.05 Türkçe Dil Dersi: Okuyalım Konuşalım 20.15 Kadin Saati Her Çocuk Bir Can' 20.40 Arkası Yann: Küçük Hanım 21.35 İki Solistten Türküler 22.00 Haberler, Ingilizce ve Almanca Haberler 22.35 Yarışma: Tamam mı Devam mı? 23.15 Türk Sineması: Küçüğüm 00.45 Müzik: Yanm Elma - Kapanış 13.00 Starl Haber 13.05 Pembe Dizi: Santa Barbara 14.00 Pembe Dizi: Bütün Çocuklanm 15.00 Pembe Dizi: Hastane Günlüğfl 16.00 Pembe Dizi: Ateş Çemberi 17.00 Starl Haber- 17.05 Pembe Dizi: Komşular 17.30 Çizgi Film: Zıpzıplar 18.00 Çizgi Film: Taş Devri 18.30 Eşek Şakasi Gızlı kamera şakalan konulu yabancı dizi. 19,00 Komedi Dizisi: Muhteşem Ikili 19.50 Starl Haber 20.05 Komedi Dizisi: Dekoratör Kızlar 20.35 Haftanın Dizisi: Pearl Harbor 21.35 Sall Pazari (Bugun köşesınde) 23.35 Starl Haber ~~ 24.40 DİZİ: Stüdyo 5 B Araşlırmalaı, Carla'mn ızlevıcilcnnın arttığını Douglas'ın azalmakta olduğunu göslerır -KapaniŞ TV1 AÇIKÖĞRETİM'DE YARIN 05.30~ Üçüncö smıf dersleri: Işletme Finansmanı (Kısa. orla vadelı borçlanma ve uzun vadelı finansman), Maliyet Muhasebesı (Kusurlu bozuk mamüllerın ve artıkların hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi). TV2 SİNEMA; ATEŞ ALTEVDA 22.30 MEKSÎKA ÇEKıMLERİ— 'Ateş Altında', Nikaragua'da degilse bile Meksika'da çekilmiş bölün leri, sokak savaşlannın gercekçi düzeyiyle dürüst tavıriı bir film. Savaş mııhabirligiAteş.Altında (Under Fire) / Yönetmen: Roger Spottisvvoode / Oyuncular: Nick Nolte, Gene Hackman, Joanna Cassidy, Jean Louis Trintignat / 1983 ABD yapımı fılmle canlanabilir. Hiç yorum katmadan, kişisel görüş, eğilim, sempati belirtmeden, yalruzca "olayların aynasT olmak kolay TV Servisi — Günümüzün sorunlu ülkelerinden Çad'da uçakların fiili bir birliğe ateş aç- tığı garip bir savaş izliyonız. Bu arada yaşamı pahasına olayı fo- toğraflayan Nick Nolte'u tanıyo- ruz. Ünlü bir fotoğrafçıdır o, sa- yısız ödül kazanmış, dünyaca ta- nınmıştır. Bu arada eski bir dos- tu olan paralı askerle de tanışı- yoruz. Sonra kendimizi, 1979 yı- lı içinde kaynayan Güney Amerika ülkesi Nikaragua'da buluyoruz. Kıtanın birçok ülkesi gibi, burası da yıllardır rahat yü- zü görmemiş acılı bir ülkedir. Ünlü fotoğrafçı, birçok yazısını resimlediği eski dostu gazeteci Alex ve ortak sevdikleri bir ka- din gazeteci, bu cehennemin or- tasında görevlerini sürdürmeye çalışırlar. "Ateş Altında" alabildiğine sürükleyici, heyecan verici, ama aynı zamanda düşündüriicü bir film. Filmin Nikaragua'da değil- se de Meksika'da çekilmiş bö- lümleri, sokak savaşlarının ger- çekük duygusuyla 3 kahramanın ilişkilerinin duygusallığı arasın- da ustaca dengelenmiş, belgesel- le dramatik sinema arasında bir tat veriyor. Ama fîlmin birçok sahnesi asıl görsel çekiciliğjn gerisinde yatan anlamıyla ilginçlik kaza- nıyor. ÖncelikJe gazetecilik mes- leğinin ve de savaş gazeteciliği- nin zorluklan, haşin ve ölümcül mı.' Daha da önemlisi, kuşkusuz filmin Nikaragua olaylanna ve dolayısıyla tüm Latin Amerika ülkelerindeki olaylara tuttuğu ışık... Bu konuda bu Amerikan yapımı fılmin bir hayü durüst ve yürekli bir tavn var. Gerçi kar- şımıza getirilen kahramanlar, yi- ne Amerikalı, yine onların "akıbeti" için titriyor, duyarlı yüreklerimiz, onların gözüyle iz- liyoruz her şeyi.. Ama bunun ya- nı sıra film, kaba bir diktatör- lüğü karşı baş kaldırmış bir hal- kı sevimli, haklı bulan bir ana- fikirle gelişiyor. "Ateş Altında", hem iyi bir se- zorlukları üzerinde düşünüyor- yirlik hem de çağımızın özellik- sunuz. Henüz Körfez savaşını le Latin Amerika ülkelerinde unutmaya başlamışken bu sava- olup bitenler üstüne insanı dü- şın içinde yer alan gazetecilerin şünmeye çağıran dürüst tavırh yaşadıkları da bir ölçüde bu bir film.. Kaçırmayın... rRTNIN K3NDEN MAHMUT T. ONGOREN Yasak YayınlarDoğu'da ve Güneydoğu'da hep bir şeyler olur, ama neler olduğunu TRT'den hiç öğrenemeyiz. TRT, bu gibi haberleri ya hiç vermez ya da eksik ve çarpıtarak yayımlar. Yazılı ba- sın da bu konuda doyurucu değildir. Kimi gazetelerin ve der- gilerin dışında... Geçenlerde Şırnak'ta, Lice'de, İdil'de yine bir şeyler oldu. Belki bu gibi yerlerde her gün bir şeyler oluyor, ama okuyu- cular ve izleyiciler pek bilgi alamıyoriar. Şırnak, Lice ve Idil olaylarını Cumhuriyet'in muhabirlerı sayesinde izleyebildik. TRT ise bu gibi haberlere hiç yer vermedi. Kimi zaman da resmi süzgeçten geçen haberlerle TFTT, Do- ğu ve Güneydoğu olaylarını geçiştiriyor. Oysa gerek oralar- da yaşayanlar gerek Türkiye'nin diğer bölgelerinde oturanlar, Doğu'da ve Güneydoğu'da neler olup bittiğinı öğrenmeyi ge- reksinmektedirler. Ayrıca bu gibi olayların haberini almak o insanların hakkı ve bu haberleri vermek de devletin TRT'st- nin görevidir. Yaklaşık bir yıl önce bu günlerde Cizre'de ve Nusaybin'de de yer yerinden oynarken halka önce doğru dürüst haber ile- tilmemiş ve daha sonra verılen haberler de sağlıklı biçimde hazırlanmamıştı. Arkadaşımız Celal Başlangıç'ın 29 Mart 1990 günlü Cum- huriyet'le bildirdiğine göre TRT, Olağanüstü Hal Bölge Vali- liği'nin açıklamalarına dayanarak verdiği haberde bu olaylardan sorumlu tutulan 33 kişiyt duvara dayalı olarak gös- terirken Kalaşnikofları, dolu şarjörleri ve mermileri de aynı çekimlerde ekrana getirmiş, ama spikerin okuduğu, olayla ikjili metinde görüntüdeki silahlara hiç değinilmemişti. Bu gö- rüntülü haber 27 Mart 1990 günü TVTin saat 20.00'deki ha- ber bülteninde yayımlandığı sırada 33 kişiden 21'i de devlet güvenlik mahkemesince serbest bırakılıyordu. Arkadaşımız Başlangıç da haberin görüntüsünde yer alan silahların olayla ilişkisi olmadığını Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'nden daha sonra öğrenmişti. Silahlar yaklaşık iki ay önceki bir başka olaydan kalmıştı ve 33 kişinin sorumlu tutulduğu olayla iliş- kili değildi. Yine Cumhuriyet muhabirlerinin saptamalanna göre Ela- zığ'ın Ancak ilçesine bağlı Bukarlı Köyü'nde PKKtarafından gerçekleştirilen 'öğretmen katliamı'nadaTRT 15 Nisan 1990 günlü haber bültenlerinde hiç yer vermezken haber gazete- lerde de kısaca geçiştirilmişti. Konuyla ikjili bilgi veren bir TRT yetkilisi, TRT'nin Güneydoğu'ya ilişkın haberleri Olağa- nüstü Hal Bölge Valiliği'nin resmi açıklaması olmadan yayım- lanamayacağı doğrultusundaki 'prensip karan'na uyduğunu belirtmişti. Bilindiği gibi 9 Nisan 1990 günü Cumhurbaşkan- lığı'ndaki Özal'ın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu- nca kabul edilen 413 sayılı kararname basını geniş çapta sınırlıyor ve TRT'nin yayınlarının da İçişleri Bakanltgı, Milli Güvenlik Kurulu ve Olağanüstü Hal Bölge valiltği'nce denet- lenmesi olanağını getiriyordu. Bu arada TRT Doğu'ya ve Güneydoğu'ya yeni radyo ve TV tesisleri kurmakta ve eskilerini de güçlendirmektedir. Bir de 2 Ekım 1989 gününden başlayarak yayınlannı sürdüren GAP Televizyonu var. Tüm bu gelişmeler Doğu ve Güneydoğu'ya doğru dürüst haber ve diğer türdeki yayınların yapılmasını saölayamıyorsa, neye yanyor? GAP Televizyonu yayına başlamadan önce bölge ile ilgili gereken araştırmalar yapılmadığı için TV2'nin vericilerinin kul- lanılmasına karşın ayrı bir "kanal" gibi sunulan bu yayınlar- da GAP'ı içeren illeri ve oralarda yaşayanları gözetmeyen izlencelere yer veriliyor. Öte yandan tüm Doğu ve Güneydo- ğu'yu doğrudan doğruya ilgilendiren haberler yasaklanıyor. Böylece, bu bölgede kitle iletişimi açısından da bir ayırımcı- lık politikası uygulanıyor. Gerçek bölücülük bu değil midir? Aynı bölgedeki terör haberlerinin yazılı basında ve TRT'de ya küçültülmesi ya da hiç verilmemesı terörü önleyebilir mi? Doğu ve Güneydoğu sorunlarının bir kez daha gündeme gel- diği şu günlerde bu konuyu da düşünmenin yararı olacaktır. TV1 DİZİ: KASİRGA 21.30 Yahancı dizilerde Avustralya ıııodası Kasirga (Cyclone Tracey) / Yönetmenler: Donald Crombis - Kathy Mueller / Oyuncular: Chris Hoyvvood, Nicholas Hammond, Tracy Mann / Avustralya yapımı / Süreşi: 6 bölüm, 45'er dakika. TV Servisi — Avustralya di- zilerinin biri bitiyor, biri başh- yor. Mini-dizi kuşağında geçen hafta "Kâhin" adlı Avustralya filrai vardı. Daha önceki hafta- lardaki "Yargıç", "Gazeteci" de Avustralya filrnleriydi. Bu haftanın mini-dizisi "Kasırga" da Avustralya yapımı. TRT an- laşüan Brezilya, Meksika dizile- rinden sonra şimdi de Avustral- ya'yı keşfetti. özgün adı "Cyclone Tracey" olan ve "Kasırga" adıyla yayımlanan mini-dizide Avustralya'nın ku- zeyüıdeki Darwin limaıunda ya- şamı altüst eden korkunç bir ka- sırga felaketi sergileniyor. "Fe- laket filmleri" akımına Avust- ralya katkısı. Çarpıa doğal gö- rüntüler de içeren oldukça ba- şanh bir serüven öyküsü. Kuzey Avustralya'da Melvil- le adalannın karşısında bulunan Van Diemen körfezinin ağzm- daki turistik Darwin kenti, bü- yük bir kasırga tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadır. Tracey adı verilen bu büyük kasırgayı Noel hazırlıkianna kapılan kent halkından hiç kimse ciddiye al- mamaktadır. Connie (Chris Hoyvood) yeni bir otel aldığı için çok sevinçlidir ve bunu dostlanyla kutlamak için sabır- sızlanmaktadır. Bu arada ken- disiyle evlenmek isteyen bir de- nizcinin önerisini de düşünmek- te, sıcak duygular içinde düşle- re dalmaktadır. Connie'nin oteli satın alması nedeniyle büyük bir Noel par- tisi verilir. Bu sırada Harry ile Joyca da oraya gelip "Steve'e bir milyon dolara ortak olma- sını önerirler. Hiç kimse yakla-. TV3 MÜZtKALLER: KORSAN 22.00 Vincente Minelli fantezisinde Gene Kelly ve Judy Garland şan felaketin farkında değildir. Aynı anda Tracey hortumu tüm hızıyla Darwin'e ulaşmış, dış mahallelerde etkisini gösterme- ye başlamıştır. Çok geçmeden kasırganın dehşetiyle Darwin'- in her yerinde yaşam altüst olur. Her yer sular altındadır. Evle- rin pek çoğu yıkılmış, çökmüş, sürüklenmiştir. Büyük bir deh- şet yaşanmakta, yardım çağnla- rı yanıtsız kalmaktadır. Connie'nin kızlan kayıptır. Ha- mik olan Naacy de böyle bir or- tamda doğum yapmıştır. 1940'LARDAN — MGM şirketinin 401ı yıllardan kalan bu alçakgönullü yapunında Gene Kelly ve Judy Gartand başrolieri paylaşıyorlar. Korsan (The Pirate) / Yönetmen: Vincente Minnelü / Oyuncular: Gene Kelly, Judy Garland, Walter Slezak, Gladys Cooper, Reginald Owen, George Zucco, The Nicholas Brothers / 1948 yapımı / 98 dakika. TV Servisi — Hint Okyanu- su adalanndan birinde yaşayan bir genç kız, gezgin bir oyuncu- yu gemi korsanı yerine koyarak hayaller kurar. MGM'nin 1940 sonlanndaki alçakgönullü, ama son derece dinamik ve sevimli müzikaDerinden biri... Bu türün büyük ustalanndan Vincente Mfaıefli'nin tüm hüneriyle yonet- tiği film, müzikal değerinden çok (ki o da var), dur-durak bil- meyen bir fantezi niteliğiyle ilgi çekiyor. Filmde gençliklerinin ve formlarının zirvesinde bulunan iki ünlü müzikal oyuncusu Judy Garland ve Gene Kelly, dayanıl- maz bir çift oluşturuyorlar. tki sanatçının birlikte oynadığı filmlerden "Herşej tkimiz Için- For me and my Gal" ve "Sen Yddızlar / Çiftlikte Aşk - Sum- mer Stock"u daha önce TV'de izlemiştik. Ülkemizde yülar ön- ce "Kara Şeytan" adıyla oyna- yan ve 1980'lerin başında TV'de siyah-beyaz olarak yer alan- "Korsan"da aynca 'matrak' rol- lerin unutulmaz karakter oyun- cusu VValter Slezak, emektar oyuncu Gladsy Cooper ve şar- kıcı / akrobat ünlü sahne ko- medyenleri Nicholas Kardeşler de var. Filmin şarküan ise Cole Porter'ın... "Korsan", müzikal sinemamn doruklarından değilse de tut- kuhlannın ilgiyle ve keyifle iz- leyeceği ve olasüıkla kaydedeceği sevimli, sıcak ve fıkır-fıkır kay- nayan bir müzikal. 40 yılın öte- sinden gelmesi ise kaçınılmaz bi- çimde nostaljik değerini arttırı- yor. RADYOLAR R A ü Y O IİMSS Açılış, program. OSM Ha- berler. 05.05 Türküler geçidi. 05 J0 Şarkılar ve oyun hava]an. 06.00 Yurttan haberler ve deniz, hava raporu. 06.15 Gunaydın. 07.00 Haberler. 07.05 Her şey bizler için. 0730 Haberler. 07.40 Günle gelen. 09.00 Haberler. »9.05 Istekleriniz, seçtiklerimiz. 09 J5Reklamlar. 09.40 Arkası ya- nn. 10.00 Haberler. 10.05 Onuncu saat. 11.00 Haberler. 11.05 Rekiaralar. 12JM) Haberler. tLOS Reklamlaı. 12.10 Günü ya$arken. 12^5 Reldam- lar ve radyo programlan. 13.00 Haberler. 13.15 Hafif müzik. 13J0 Bölgesel yayın ve reklamlar (1). 17.00 Haberler. 17.05 -19.00 Bölgesel yayın, iftar programı ve reklamlar. 19.00 Haberler. 19.30 Beraber ve solo şarkılar. 20.00 tyi uyku- lar çocuklar. 20.10 Beraber ve solo turkttler. 20.40 Türkçe sozlü hafif müzik. 21.00 Haberler. 21.05 Saz eserleri.21.15 Türk ve Islam dünyasından. 21J0 Türküler geçidi. 22.00 Küçük konser. 2JL3» Solistler geçidi. 23.00 Haberler. 23.15 Gecenin içinden. 00.55 Günun haberlerinden özetlcr. 01.00 Program ve kapanış. 01.05 - ©4.55 Gece yaymı. 03.00 - 04J0 Sahur programı. I f A I I T U tL 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Solıstlerden seçmeler. 07JO Haberler. 07.40 Türküler ve oyun havaları. 08.00 Sabah konseri. 08J0 Beraber ve solo şarkılar. 09.00 Ha- berler. 09J)5 Çocuk babçesi. 09^0 Konumuz eko- nomi. 09.35 Çeşitli muzik. 10.00 Konularla türk- ülerimiz. 10.24 Bir yazı adamı Haldun Tancr. 10.40 Türkçe sozlu hafif müzik. 11.00 Haber- ler. 11.05 Okul radyosu. 11.35 Hafif müzik. LLOB Devlet korolan konserlerinden. 13.00 Haberler. 13.15 Türk halk çalgılanndan ezgiler 13J0 Ko- leksiyon. 13.45 Hafif müzik. 14.00 Yabancı dil dersi. 15.00 Haberler. 15.05 Anadolu'da Türk beylikleri. 15İ20 Türküler geçidi. 15.40 Arkası yann. 16.00 Okul radyosu. 1630 Yurttan sesler. 17J» Haberler. 17.05 Günümüzde caz. 18.00 Ta- savvuf musikisi ve saz eserleri. 1830 Oin ve ah- lâk. 19.00 Haberler. 1930 Türkuler geçidi. 20JK) Yabancı dil dersi. 21.00 Melodiden melodiye. 2130 Küçük koro. 22.00 Beraber ve solo türkü- ler. 223« Türkükr. 22.45 Bir roman / bir hikâ- ye. HM Haberler. 23.15 Solıstlerden birer sar- kı. 23.40 Hafif muzik. 23 J5 Gece konseri. 00^5 Günün haberlerinden özetler. 00^8 Program ve kapanış. R A D Y O 3 07.00 Açıüş, program ve haber- ler. 07.05 Güne başlarken. 08.00 Sabah için mü- zik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konseri. 10.00 Müzikli dakikalar. 11.00 Ogleye doğru. 12.00 Ha- berler. 12.15 Fransa'dao müzik. 12.45 Günun konseri. 14.00 Haberler. 14.15 Muzik tunelı. 15.00 Perde açılıyor. 1530 Çalgılann diU. 163* Caz sanatı. 17.00 Haberler. 17.15 Okyanus. \%M Mercek 19.00 Haberler. 19.15 Muzik dünyasın- dan sayfalar. 20M Almanya'dan maak_20J0 Bir konser. 2240 Haberler. 22.15 Muzik yelpazesi. 23.00 Wolfgang Amadeus Mozart: 1791'den 1991'e. 24.00 Geoe ve müzik. 00^5 Günün ha- berlerinden özetler. 00.58 Program ve kapanış. R A D Y O 4 07.0» Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Türküler ve oyun havaları. 0730 Türk- Oler ve oyun havalan. 08.00 Turküier. 98.15 Şar- kılar. 0830 TUrkülerden bir demet. 09.00 Ha- berler. 09.05 Beraber ve solo şarkılar. 0930 Türk- üler ve oyun havaları. 10.00 Haberler. 10.05 Sa- bahın getirdikleri. 11.00 Haberler. 11.05 Türk üler. 11J0 Şarkılar. 1135 Beraber ve solo türk- üler. 12.00 Haberler. 12.05 Müzik bahçesi. 13.00 Solistler geçidi. 1330 Yurdun dön bucağından. 14.00 Haberler. 14.05 Solistler geçidi. 1430 ts- tanbui Ünı. Devlet Konservatuarı THM toplu- luğu. 15.00 Sızin içın seçtiklenmiz. 16.00 Haber- ler. 16U0 Erkekler toplulugundan türkuler. 1630 Çeşitli Türk muziği. 17.00 Haberler. 17.05 Ezgi kervanı. 1730 Fasü. 18.00 Yurttan sesler. 1830 Solistler geçidi. 1838 Program ve kapanış. POLİS İSTANBUL 073. AÇ,I,Ş ve Program. 08.00 Güne Başlarken. 08.45 Sabahın Konukları. 09.15 Sevilen Melodiler. 10.00 Ha- yatın İçinden. 11.00 Kayıp Haberleri. 11.05 tşte Saz tşte Söz. Solist: Sabahat Akkiraz. 1130 Bir Solist: Bruce Springsteen. 12.00 tstekler. 13.00 Türkçe Sözlû Hafif Müzik. Solist: Selçuk Ural. 13.15 Öğleden Sonra. 14.15 Bir Topluluk: Ru- fus ve Chaka Khan. 14.45 Bir Sanatçıyla Bera- ber. Solist: Ahmet Özhan. 15.10 Zekai Tunca'dan Şarkılar. 15.25 Kayıp Haberleri. 1535 Türkçe Sozlü Hafif Muzik. 16.00 Merıdyen 17.00 Mü- zik Dağarcığı. 1730 Gün Biterken. 18.15 Mü- zik Denince. 19.00 Program ve Kapanış. POLİS TÜRKİYEc v ,, ram. 07.00 Güne Başlarken. 0745 Enstrüman- tal Müzik. 08.00 Sabafaın Konuklan. 0830 Yol Durumu. 0835 Işte Saz Işte Söz. Solist: Saba- hat Akkiraz. 09JO Solistler Geçidi. 0930 Yol Du- rumu. 0935 Samıme Sanay'dan ŞarkıJar. 09.55 Hava Durumu. 10.00 Hayatın İçinden. 11M Bir Sanatçıyla Beraber. Solist: Ahmet özhan. 11.25 llhan Erten'den Türkuler. 11.45 Kayıp Haberle- ri. 11.50 Sızin Seçtiklerınız. 1155 Türkçe Söztü Hafif Müzik. Solist. Gülıstan Okan. 13.15 öğ- leden Sonra. 14.15 Türküler geçidi. 14.45 Yol Du- rumu. 1430 Eyup UyanıkogJu'dan Şarkılar. 15.10 Müzik Dünyası. 16.10 Kayıp Haberleri. 16.15 Müzik Dağarcığı. 16.45 Selahattin Alpay- dan Türkuler. 17.05 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. 17.25 Gün Biterken. 18.00 Program ve Kapanış. TRPye yeni kamera • ANKARA (Mak Ajaos) — TRTnin çekimlerinde kullandığı özel kamera taşıyıalarına (Dolly), Almanya'da Elmech firmasından satın alınan 8 takımlık taşıyıcı daha eklendi. Mak Ajans'ın haberine göre Dollyler özellikle drama, belgesel ve müzik-eğlence programlannın çekimlerinde kullanılıyor. Yönetmen ve kameramanrara büyük kolaylıklar saglı>or. Bir ray üzerinde hareket edebilen değişik yüksekliklere inip çıkabilen ve 360 derece dönebilen bu özel kamera taşıyıalarına aynı anda kameraman ve asistanı da binebiliyor. GAPel kitapçıgı • ANKARA (Mak Ajans) — TRT, broşür niteliğinde bir "GAP el kitapçığT hazırlayacak. Kitapcık, TRT Yayın Planlama ve Koordinasyon DaireSi tarafından iki uzmanca hazırlanacak. Kitapcıkta, bu bölgedeki yayın faaliyetlerine ilişkin çeşitli bilgiler yer alırken sosyo- ekonomik, demografîk ve istatistiki bilgileri de içerecek. "GAP el kitapcığı" için yörede bir ön araştırrna yapılacak Alf50 hafta • ANKARA (Mak Ajans) — TV2'de her hafta çarşamba, TVl'de ise her hafta pazar günleri (tekrar) yayımlanan ekranın sevimli uzay yaratığı "Air*, 20 martta sona erecek. Dizinin ikinci paket 50 bölümü ise 27 marttan itibaren ekrana gelecek. Iftar vakti Telegtirfde • ANKARA (Mak Ajans) — Telegün 17 Mart 1991 tarihinden itibaren rarnazan ayı boyunca TV1 ve TRT- INT'ten 73 ilin iftar saatlerini izleyicilere hizmet olarak sunacak. Telegün, bu hizmetini yayın saati başlangıcı olan 18.00 itibarıyla tüm illeri kapsayacak biçimde TV3'ten de sürdürecek. BUGÜN • Belgesel: Dünyada Türk Vakıf Medeniyetleri TV1 23.10: Üçüncü bölümü yayımlanacak belgesel dizide bu kez Makedonya'nın Türk tarihi içindeki konumu ve buradaki Türk eserleri ekrana getiriliyor. Çetin Tekindor'un sunduğu dizinin bu bölümünde Kalkandelen, Manastır, Ohri ve Üsküp ağırhkh olarak ele aljnıyor. • Kabare: İnsanlık Hall TV1 23.40: Ali Poyrazoğlu ve ekibinin hazırladığı programın bu bölümünde Ali Uyanık maçlarda bilimsel olarak nasıl tezahürat yapılacağı konusunda taraftarlara kurs verecek. Mazlum Kırkayak'ın kız tavlama sanatı üzerine örneklerini tıp terimleriyle konuştuklan için hastalanyla bir türlü anlaşamayan doktorlar izleyecek. • Ekonomi Dosyası TV2 19.20: Nazmi Kal ve Aydın Dikim tarafından hazırlanan programın magazin bölümünde yeni bir dolmuş türü olan helikopter, tüketici bölümünde mektuplar ve sokaktan haberler yer alıyor. Istanbul Hava Yollan Müdürü Safı Ergin, son bölümün konuğu olacak. • Yanm Elma TV2 20.15: Cumhur Atalayın hazırladığı progranun bu akşamki konuğu tlhan Irem. Ömer Taşkm'ın sunduğu programda sanatçı Ali Veli Maria, Acaba, Sazlıklardan Havalanan, Terazi, Anlasana, Işte Hayat, Gemiler Döner Geriye, Otomatik, Gece Yolculuğu, Komedi, Donuk YolcuJuk, Yurtta Barış Dünyada Banş ve Koridora Doğru adlı parçalannı seslendirecek. • Salı Pazan Starl 21.35: Programa katılan ses sanatçılan Sibel Can, İzzet Alünmeşe, Grup Piramit ve Ahmet Kaya. Programm güldürü bölümlerinde Ateşboceği Ercan, Melek Karım ve Işte Onlar var. Mektup Kösesi ile başlayacak Işte Onlar daha sonra tstanbul Sinema Günleri'ni izleyecek, ardından Kırmızı Koltuk'a kendi konuklannı oturtacak. 'Protestocular'm da yer aldığı Işte Onlar, Nilüfer Açıkalın, Levent Tülek ve Peker Açıkalın'dan oluşuyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog