Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/12 EKONOMİ 19 MAKT 1991 DÖVİZ KURLARI 19 MMT 1991 OÖVI2IR Cmsı 1 ABD Ooiarı 1 AJman Markı 1 AvüStralya Dolan 1 Be'çıka Frangı 1 Franaz Frangı 1 Hollanoa Floünı 1 Isvec Kronu 1 Isvıcre Frangı 100 Itaıyan bren 1 Japon Yera 1 Steriın 1 S Arabıstan Ftıyalı DOV12 Alış 3576 83 2210 24 2751 30 107 28 649 04 196152 602 82 2559 45 296 34 25 89 6455 46 953 77 Dfjvız Satıs 3584 00 2214 67 2756 81 107 50 65034 1965 45 604 03 2564 58 29693 25 94 6468 40 955 68 Efektf Alış 3573 25 2208 03 2704 53 105 46 648 39 1959 56 596 79 2556 89 29130 25 63 6449 00 929 93 Efektıf Satıs ÇAPRUKIffi 3594 75 2221 31 2765 08 107 82 652 29 1971 35 605 84 2572 27 297 82 26 02 6487 81 958 55 % 1 6182 Alnan Markı S 5 5109 Ff Frangı $ 1 8235 Hol Flormı $ 1 3974 Isv Frangı $ 1207 01 haJ Uetı 1138 15 Japon Yenı S 3 7502 S Arab Rıyal< £ 1 8047 $ BORSADA I.2I MaH N M K 4158.12 Smai H « K 501139 (Öncefcı) BıleşiK endeks 4736 95 Malı endeks 4262 27 Sına: endeks 5031 45 ~ ~ dcks: 4858.21 I M Mfeks: 4111.11 S M İ enfekt: 4989.19 (Ûncekı) Bıleşık endeks 4836 81 Malı endeks 4381 51 Sınaı endeks 5119 66 Ercıyas Baacıllk £ « H > Ç h YlymcMt Sataysan S<t» Söksa GaontB İ5 3ar* (B) Iş8ar* (A) 'raltya Cam •Semens ŞotCsm [ 0 Ookum "unea Tek3tt ttkülık ; Tubog UpkStran* YapıKra» Yuırea Ûncek: se vts kapjn 480000 5100 7500 21500 29000 «00 2S0O0 117Sİ 19500 5600 N M 160000 9900 I1M 15000 75X 47» 11 2250 17250 27500 20000 4150 54000 11750 1200 T 11 11500 3900 7600 4OK MM «900 7600 1450 23SO0 10000 2850 13250 4 13 11500 33500 17^50 1t750 255O0 43000 3200 16000 3500 13S000 3850 tiH 1200 9300 1350 1450 3100 13250 8100 825 2500 5600 62000 13750 «50 «7H S4100 5000 42000 820000 13250 7500 5500 18500 18750 3800 13250 4450 m»ı 3800 4100 2100 9400 2300 6800 4600 5000 6700 2100 28000 4000 25500 2MM 129M 190D0 5300 14500 7500 4Mt 1Z7M 2150 16600 27000 19500 52000 11000 1150 tw* 11SM 11000 3750 7600 3900 M M 4900 7500 1400 22500 9800 2600 12750 11500 33500 17250 11 24500 40000 4750 1I7M 3100 İ4500 3350 130000 380C 1! 1MM 1150 8700 1250 17M 1400 2900 12750 8000 »5 2300 6800 •500 2350 Buguıku » y-ksek 475000 5200 7000 21000 29000 4250 27000 6100 13250 47M 3400 17» 2700 39500 12250 5200 17500 18250 3700 12750 3600 1900 9100 2250 6600 45O0 1JZS» 20000 5100 73M 9900 15250 7500 f IX 2300 17250 28000 20000 55000 11750 1200 2 12 1-000 3900 7600 4050 I7M 5000 7600 1500 23000 I1M t II! 10000 2850 130CO SM 1J75İ 11500 33500 18000 25500 43000 5000 U7M 3350 15750 3550 140000 3900 1! 117M M M 1300 9200 1350 1650 3050 13250 3000 S100 M M 8000 850 2530 5100 1100 72M •800 2500 47SO0 6200 13750 3400 J7S0 3100 40500 13000 5400 18250 18500 3850 13250 4200 2100 9700 2400 6S00 4550 Bugunku 455000 5000 7000 7SM 21000 29000 40SO 26000 2MM 112» 19500 5400 9800 MM 14750 7500 S1M 1SM 2150 17000 27500 20000 53000 11750 1200 11000 ı 3S50! 7600 | I7M 4900 7600 1150 22500 1 1 * 9800 2700 '3000 5*5» 1J7S0 •1500 335» 17250 43985 7HM 36468 5400 2SZ230 2200 202210 22400 2100 1MM 142*M 98435 28129 51SO0 107375 71M0 395440 1000 itSN 104700 42600 «00 61300 239350 28450 1MO0 108500 0M 114S0 600 937200 5600 32000 1700 11335 2800 136900 28400 En-çcksta 460000 5000 7000 21000 28500 400 25500 25500 43000 4750 10700 3:oo 15500 3500 135000 3850 1M0 1175» H M 1200 9200 1250 1400 3050 13000 1000 1100 2100 8000 825 2350 51M I1M 6800 0080 2500 4TOO0 6100 13250 3400 ST5O 2950 40000 5200 17500 18500 3800 13250 4200 1950 9600 2250 6800 4S50 ffZM 2*00 38285 23600 n»o M7M 600 1400 S05O0 » M > 39376 83100 44700 sm 343200 8800 26B2O 90620 21600 SMM 1MM 155M00 52500 70600 MM 1I7M m 3400 14400 31000 412M 110250 14fiM 2600 69600 T 0200 144H som I220O J1MS0 ztm 39110 14000 400 4M 1600 1«M ntiı 6000 78900 26 286040 38400 5400 22000 383O0 34531 200 - 2000 200 35200 229400 104650 43360 190437 11800 12750 19500 5400 9800 noo 14750 7500 51M 13 2150 17D00 27500 20000 54000 11500 1200 117» 11000 3850 7600 4000 5000 7600 1450 22500 9800 2700 13000 11500 33500 17500 10750 25500 40000 4800 10700 3150 14750 3500 135000 3850 137» 1200 9000 1300 1650 3050 13000 8000 825 2350 7000 2500 61000 13500 3400 I7S0 3100 40000 12500 5200 18250 18250 3800 13000 4200 2000 9400 2300 6700 4550 Agnttlı ortfiy 457552 5057 6923 7«M 21000 37732 0011 28516 4092 25850 Z74J0 12*10 19527 5375 «20 9781 O34 14(30 7500 5*01 «*M 2161 16973 27468 19971 53675 -1565 1192 2*00 117(3 11000 3832 7600 3978 «S01 4968 7562 1429 22709 9816 2715 12906 9*32 133S2 11500 33500 17411 1*000 25369 41072 4833 107M 3208 15068 3484 137176 3831 ttz* 13*71 •13J 1194 9090 1306 1*50 2413 1559 3031 13052 1MS 8000 827 2376 IM7 0*01 6917 (731 2433 61178 13492 3400 STM M 1 * 2958 39972 12554 27M 5249 18183 18353 3758 12951 4061 1979 9486 2290 6711 4S42 YATIRIM ş Yahnm-1 S Y«nm-2 ş Vatırım-3 ş Mtfınm-4 ş Yaonm-6 nterfon-1 nterton-2 nB(ton-3 ntBrion-4 nterton-5 ktsatVat-1 kfcatVfc-2 kfeati^-3 kfeaffet-4 ikttsat Atılım fon Sarantt YSBnn>1 Gannt' YMmm-2 Gatanti \fctınm-3 Gamflı Ysdnnv-4 Esbank Fon-1 EsfcmkFon-2 EsbankFon-3 YKBVSt Fonu YKBSekÜYFon YKBHisseFon YKB Kamu Fon YKB bkıt Fon YKBKarma Fon YKB Oöviz Fon YKBKapitalF YKBAMf F. Vataf Fon-1 VaMFon-2 VaWFoo-3 Vakıf Hisse Vafcrt Dûnya Fon VakrtFon-6 Dışbank Mavi Fon Dişbank Beyaz Oşbank Pembe TMûn fon-1 TöttıFon-2 NStsui Fon-1 M<suiFan-2 ffinans Fon-1 Rnans Fon-2 Foi3ns Fbn*3 Ftnans Fon-4 Finans Fon-5 Zîraat Fon-1 2 w t f b n - 2 Ziraal Başak Fon Ziraat Fon-4 Ha* Fon-1 HAFon-2 PamukFon Pamuk Hisse Emlak Fon-1 EmtakFon-2 knpo Fbn-1 Impo Fon-2 TobankFon Sümer Fon Dentz Fon Ege Fon Kaflonma Fon Oemir Fon lanş Fon OrtftFon TBrktank Fon Netton Efflon FONLARI tariM 110757 140359 0SLİ0B9 T701SO 040630 19.09S7 1412.87 Z7J02B9 070a89 09JJ130 1&09S7 100239 0&02.B9 2aO2B9 1112B9 2210S7 1(10339 12D2S0 300550 16.1187 311039 110730 0211.87 070338 070338 070338 07.0338 070388 02.0139 19Ü650 19.0630 090538 24J04B9 181039 22£Û50 26.0350 140630 280638 10D439 28J36J9O 041738 10.1290 15^738 201039 2003B9 200739 181239 2a0390 05.1190 091039 140230 14.0250 2O0650 011139 06D150 02.0150 280690 22.0130 18.0750 02İJ250 04X1630 260330 12Û230 160430 04Û530 080530 070530 11.0630 27X»30 03.0930 05.1130 011130 ç** «tftMİ 10300 20000 10.000 10000 iaooo 10661 9360 9359 11200 10000 9764 9306 9396 9390 10.000 9976 9731 10437 9336 10319 10000 10.000 10.477 9785 9.713 9795 9693 9828 9294 10.000 9542 iaooo 48.279 10.444 9394 9874 10.000 10.057 20558 1Q011 11021 10000 40.000 loooo 9346 9356 10428 9358 10000 10.100 10000 loooo 10000 11397 10357 10724 10459 10.000 10000 10.386 9562 10.000 10.405 10808 10.000 iaooo 10.006 10000 10.000 taooo mooo 10.000 DMİ M*0ri 71270 47374 18396 16J0B3 ia702 54494 47042 24350 21364 11383 45.044 36345 17549 T7728 13389 55272 2&124 14 406 13503 58261 18643 13346 52146 40.782 69396 40120 34766 40345 18409 13475 11341 40531 104065 19069 13.054 15307 12 481 36.047 48.410 U401 39375 11146 144 260 17578 24382 21060 17718 11485 11396 21351 15577 16583 15212 20754 16.201 21277 14515 17149 13727 ia065 12 275 14709 16596 17104 14347 14755 13337 14024 12482 12 234 11351 11537 18 MART BMJMfcİ D* •Mjori 71522 47547 18367 1&Q9 13750 54712 47.230 24443 21948 11302 45 225 36386 17320 17300 13S79 55461 26215 14463 13509 56326 18668 13362 52324 40327 69306 40251 34360 40364 18456 13521 11347 40668 104407 14130 13137 15316 12523 36183 48561 U432 40019 11187 144753 17631 24458 21153 17795 13638 11740 21385 18025 16.639 15.265 20812 16.257 21350 14557 17218 13777 16133 12304 14758 16648 17176 14396 14BG7 13383 14.075 12524 12273 11398 11579 1991 f*) Ouib 037 037 035 035 040 O40 038 038 016 040 038 O40 041 065 034 035 O40 004 012 013 012 034 036 -013 033 027 029 026 034 0.05 034 033 032 064 069 034 038 031 023 036 037 034 030 031 035 043 113 038 016 030 034 035 028 035 034 029 040. 036 042 024 033 031 042 034 035 033 036 034 032 040 036 Kalkınmaya yeni stratejiTÜSİAD, 21. Yüzyıl Türkiyesi'nin yolunu bugünden çizmek için kapsamlı bir program öneriyor I Ekonoıtıi Servisi — Türk Sanayicileri ve Işadamları Derneği'nin (TÜSİAD) yaklaşık iki yıldır üzermde çalıştığı "21. Yazjıla Dofnı Türkiye: Geleceğe Dönfik Bir Atılım V t !c?tA¥^ Stratejisi" başlıkh araştırmanm ilk iki I USIAL) bölümü dün kamuoyuna açıklandı. Uluslararası yönetim danışmanı Partha S. Gosh'un koordinasyonunda yaklaşık 80 kişilik bir ekip tarafmdan gerçekleştirilen araştırma dört bölümden oluşuyor: 1) Kalkınma Sürecinde Farkh Bir Dönerae Geçiş (Dûnyadaki ana yönelimler ve Türkıye'nin önıindeki iç engeller), 2) Hedeflere Odaklanmış Stratejik Progratnlar (Serbest piyasa ekonomisinde stratejik yönlendirme önerileri), 3) Temel Koşullann Sağlanması (lstikrarh bir ekonomi için politikalar), 4) tnsan Ka>naklannın Geliştirilraesine Döniik Programlar. Araştınnanın ortaya koyduklan TÜSİAD larafından şöyle özetleniyof: "Türkiye önemli bir gelişme göstermiştir. Ancak bazı darboğazlar hızlı buyumeyi engellemiştir. Türkiye'nin kalkınmada surekliligi sağlayacak bir politika değişikliğine yönelmesi gerekmektedir. Bu çalışma, sonuç olarak bazı sektörterin Türkiye'nin hulı büyümesinde ve uluslararası piyasalarda yer edinmesinde lokomotif rolüniı ttstlenebileceğini gostermektedir. Gerekli teknolojilerin ve sermayenin sağlanabilmesi için Türkiye'nin ABD, AT iilkeleri ve Japonya gibi sanayileşmiş ekonomilerle ilişkilerini bütünleştiren stratejik programlar üzerinde çabalannı yoğunlaştırması zonınludur. Ayrıca Türkiye, kendine özgii stratejik konumundan yararlanabilmek için Dogu Avrupa'nın yeniden yapılanması çabalanna ve Akdeniz ile Ortadogu'daki kalkınma girişimlerine de etkin biçimde katkıda bulumnahdır." "Ekonomik stratejiler ve politika alternatifleri enstitüsu"nun kurulmasının da onenldiği'çalışmada, "tnsanlann yeteneklerinin ve dünya görüşlerinin, genel sosyo-«konomik strateji ile uyumlu biçimde geliştirilmesi Ulkenin gelecegi açısından zonınludur" gorüşune yer veriliyor. Çalışma, başarılı bir ekonomik kalkınma için birbirleriyle uyumlu uç temel etkenin gerektiği inancma dayandırıhyor. 1) İnsan Kaynaklarına Yatınm, 2) tyi Yönlendirilmiş Serbest Piyasa Ekonomisi, 3) Makroekonomik Istikrar. TÜSİAD, bu çalışmanın "dayandığı felsefe ve ilkelerin daha da geliştirilerek ekonominin geleceğini belirlemede yararlaıulacak bir bakış açısını tanımlayacağı, gelecek konusunda bir görüşbiriiğini sağlayacağı" inancmda olduğunu belirtiyor. Sektörlerde stratejik öncelikler Dört bölümlük, "21. Yüzyı- la Dognı Türkrye" raporunun "Rekabetçi Bir Ekonomiye Dognı: Hedeflere Odaklanmış Stratejik Programlar" başhk- lı ikınci bölümü, "Türk sana- yiinin rekabet gücttnun arttınl- ması, Türk kunıluş ve urünle- rinin dünya pazarlannda belir- gin ve kalıcı yerler kazanma- lan için bazı yaklaşım ve öne- rileri" kapsıyor. TÜSİAD'ın önerileri şunlar: 1) Sektörlerin rekabet tts- tnnlüklerİDden hareket eden ve bu üstünlüklerin geliştirilmesi- ni hedef alan sektör progrem- lan oluşturulmalıdır. Bazı sektörlerde hammadde ve işçilik ücretlerine dayanan üstünlükler nedeniyle dünya pazarlannda ümit verici geliş- meler elde edilmiştir. Diğer bazı sektörlerde ise ih- racat artışı teşvik ve destekler- den kaynaklanan istikrarsız bir grafik izlemiştir. Dünya pazar- lanna açılmayı hızlandırmak ve dengeli, hızlı bir ekonomik büyıime sürecini başlatmak amacıyla, sektörlerarası dina- mikleri sosyo-ekonomik etki- leşimi en Ust düzeye çıkaracak biçimde yönlendiren sektör programlarının geliştirilmesi gerekli olacaktır. 2) Sektör önceliklerinin be- lirienmesinde toplumsal uzlaş- ma saglanmalı, oncelikli sek- törterin gelişrJrilmesinde ve ye- nilerinin yaratılmasında dün- yadaki yönelimlerden olanak- lar ölçusünde yararlanılmalı- dır. özellikle hizmet sektöründe küreselleşme olgusu yenilikçi ve kararü yaklaşımlarda bulu- nulduğunda Turkiye'ye eşsiz fırsatlar yaratacaktır. 3) Türkiye dûnyadaki ana yönelimler ve sanayfleşme stra- tejisinin gerekleri doğrulrusun- da atılımlara hazırlanırken bi- lim ve teknoloji politikalannın geliştirilmesine özel önem ver- meüdir. 4) Rekabet giicüniı yüksel- terek dünya ekonomisi içinde- ki agırlığını arttınrken Tür- kiye, yenüikçi ve yaraücı bir bi- Sosyo-ekonomik etkl Sektör konumlannın dinamik değişimi lakamter Enerj 1 ' Kimya * Oermr dışı metaner ' Karayolt t^ıtlan * Elektronık * Gernı inşa * VSkıt madenlen •Kâğıt * Demıryolu taşırJan •Gübre * Vakrt dışı madenler •Çımento Seramık Turiznı Dokuma- giyim Gıda Biflose! ûrünter Cam Sekttrin ekonomkf#j— ( EMtMjl ' Ormancılık Plastk 1 Meslekı aleüer ' Basım ' Elektriklı makıneler • Orman * Tütûn ûrûnlen * Petrol ürûnlen * Madem eşya 1 Tanm alet K makinelen ' Hayvancılık 'Elektriksc makıneler * Ptstrokimya - içkı * Pışmış kıi ve çımentodan "gereçler •Su ürûnten DÛŞÛK YÜKSEK Retabetgücfi Çalışmanın kilit noktalanndan biri, sektör önceliklerinin beîirlenmesi (östte) ve teşvikkerin bu öncellklere göre dağıtılmâsı (altU) Tüsiad'ııı tesvik politikalan önerisiç kendisini, ve sanayi üriinlerini dünyanın değişik bölgelerinde tanıtma- yı amaçlamalıdır. özellikle G-7 ve ekonomik gücü yüksek diğer ülkelerde pazarlama çabaları yoğunlas- tırılmalıdır; kısa ve orta dö- nem için fırsatlar yaratabilecek olan Avrupa'nın Tek Pazar'a yönelmesi ve Doğu Avrupa'nın yeniden yapılanması eğilimle- rinden yararlarîmalıdır. TÜSİAD'ın çalısmasının ki- lit noktalanndan birini sektö- rel önceliklerin beîirlenmesi ve teşviklerin bu önceliklere gö- re verilmesi oluşturuyor. TÜ- SİAD, sektör önceliklerinin saptanmaiinda dinamik yakla- sımın önemini vurgularken sektörlerin gelişimmin etkin biçimde desteklenebilmesı için teşviklerin, yapılan stratajik gruplandırmalarm her birinin sektörlerin gereksinimine göre farklı beîirlenmesi gerektiğinin altını çiziyor. efld ûnerten yaklaşım | • Rekabet gûcûnü arttrmak ıçm teşvikler • Belirli bir sûre gelişim sağlamak amacıyla koruma • Kaynaklann bir araya toplanmastnm teşvığı • Uluslararası hammadde ve hızmetiere erişımde seçıcı olunması a k j • Yatınm teşvığı ^ H l • Rekabet ortamının ^ ^ P ı yarablması ^ ^ • AR-GE ıcin teşvikler • Uluslararası hammadde ve hızmetlere rekabet lüstûnlüğü yaratacak jbıçımde erışım saölanması • Serbest pazar dınamiklennin işletilmesı • Kaynakların bir araya toplanmasının teşvığı • Dışa açjhm için teşvık/vergı tolaylıklannın sağlanması DÛŞÛK .ORTA YÜKSEK Türkiytftfe enflasyon dinamikleri Bütçe ve dış ticaret açıklan Para aranda~ fi/etime oraola Kprunan Kirief hha! ikamesi anlayışı • önayürtfe yattnm, • Ryatve r.lte«9teıS». - . ? Dûşûk venmlilik artışları Koruma atttnoa oiuşan rimsizfil Ûlçek — Vûksek maliyetter Y sermaye maüyets Yûkselen sınaı gırdı mal'ıyetleri Enflasyon bekJentisi alünda fiyat artışlan TÜStAD'a göre yüksek enflasyon halkın geJecege güvenle bakmasını güçleştiriyor. TÜSİAD, dört bölümlük araştır- m a n ı n < < Y e n i ^ A t ü ı m t ç t a : ^ kınma Sürecinde Farklı Bir Döneme Geçiş" başlıklı birinci bö- lümünü "dnrom tespitine" ayırmış. Türkiye ekonomisinin geç- miş bınkimlerinin, yapısal ozelliklerinin, dûnyadaki yonelişle- rin ele alındığı bu bölümde şu saptamalara yer veriliyor: Türkiye'de kalknunayı yavaşlatan bazı temel yapısal ve sosya- ekonomik engeller bnlnnmaktadır. Yüksek enflasyon kronik bir ekonomik soruna dönuşerek halkın geleceğe güvenle bak- masını zorlaştırmaktadır. Türkiye eğitim açısından benzer eko- nomik düzeydeki ülkelere göre halen geri durumdadır. Toplu- mun aydın kesiminde bir arada bulunan çelişkili özlemler ve kaygılar her önemli girişimi engelleyebilecek niteliktedir. Tür- kiye dünya piyasalannda yeterince tanınmamaktadır. Sanayi, dünya ölçusünde belirgin bir kirnliğe ulaşamamıştır. Türkiye hızlı sosyo-ekonomik büyümeyi sağlayacak yeni bir evreye geçişi sağlamak zorundadır. Türkiye'nin AT ulkeleriyle arasındaki gelir farkını görünür bir gelecekte kapatabilmesi için geçmişte ulaşılan kalkınma hızlan yetersiz kalacaktır. Tür- kiye'nin ekonomik sınırlan ortadan kalkan bir dünyada ken- dini nasıl konumlandıracagmı tanımlayacak olan kalkınma stra- tejisi, sosyo-ekonomik gelişmeye ilişkin bir amaçlar ve hedef- Ier dizisine yönelik olmalı; temelde de daha geniş bir bakış açı- sını ve zaman dilimini kapsayan bir "vizyon"a dayanmaiıdir. "Vizyon" ve^strateji^enişbjrjoplumsal uzlaşmadan güç al- dıklan ölçüde basanya ulaşırlar. BüLENT ECZACIBAŞI Kalkınma için uzlaşma gerekliEkonomi Servisi — "Ülke Stratejisi" raponınu kamouyu- na sunan TÜSÎAD Başkanı Biüent Eczacıbaşı "Demokrasi ve ekonomik kalkınma yolun- da daha ileriye gitmemiz bir di- zi toplnmsal uzlaşmayı gerçek- leştirmemize baglı olacaktır" dedi. TÜSİAD'ın hazırlattığı "21'inci Yüzyıla Dogru Türkiye" raporunun ilk iki bö- lümünün kamuoyuna açıklan- dığı toplantıda konuşan Ecza- cıbaşı, raporun çıkış noktasının "Hızlı bir degişim içinde bulu- nan dünyada, Türkiye'nin eko- nomik gelişmelerini ne şekilde yönlendirebüeceği" sorusu ol- duğunu belirtti. Raporun Tür- kiye'nin alternatif bir plan ça- hşması olmadığını vurgulayan Bulent Eczacıbaşı, çalışmanın aynı zamanda "Oncelikli sek- törleri belirleme, sonra da bu. sektörier için koruma ve teşvik talep etme" amacını da gütme- diğini söyledı. Çalışmanın, sa- nayileşmede uzmanlaşmanın kalkınmada başanyı hızlandı- racağıru, bu uzmanlaşmanın da bir stratejik yönlendirrre ile ya- pılabileceğini, yönlendırmenin hedef ve araçlannın saptanma- sında kamu-özel kesim işbirli- ğinfh gerekli olduğunu savun- duğunu anlatan Eczacıbaşı, sektörel değerlendirmeler için de metodoloji önerildiğini kay- detti. Eczacıbaşı daha sonra şöyle devam etti: "Önerilen metot ve bunun sonucunda elde edilen sektör dağılımı, çalışmanın her an de- ğişebüecek bir aynntısından başka bir şey değildir. Belki de en önemli nokta, stratejik yon- lendirmenin ulkenin gelecegin dünyasında alacagı yere ilişkin bir vizyona yönelik olmasının, bu vizyonun ise geniş bir top- lumsal göriış birliğinden veya 'konsensüs'ten destek alması- nın gereğidir. Bir vizyonun top- lumun sosyo ekonomik geliş- mesini yönlendinnesi. vizyonun toplumca benimsenmesine ve paylaşılmasına bağlıdır. Vizyon toplumsal uzlaşmayla benimse- nir. Birçok temel konuda top- lumsal uzlaşma ihtiyacı içinde- yiz. Temel konularda toplum- sal uzlaşma eksikse, politikalar siyasi iktidarlann tercihlerine gore şekillenir. tktidar degiştik- çe değişen politikalar, yaz boz tahtasına donuşen duzenleme- ler karşısında vizyonlar, mis- yonlar, hedefler, stratejiler, planlar anlamını kaybeder. De- mokrasi ve ekonomik kalkınma yolunda daha ileriye gitmemiz bir dizi toplumsal uzlaşmayı gerçekleştirmemize baglı ola- caktır. TÜSİAD çalışmasının asü amacı bu bilinci yaratmak, toplumumuzu bu uzlaşmalarla götürecek yeni diyalog yolları açmakbr" Bülent Eczacıbaşı, iyi eğitil- miş işgücünün ve makroekono- mik istikrann kalkınmanın vaz- geçilmez temelleri olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: "Makroekonomik istikrar Demokrasi ve ekonomik kalkınma yolunda daha Ueriye gitmemiz bir dizi toplumsal uzlaşmayı gerçekleştirmemize bağlı olacaktır. TÜSÎAD çalışmasının asıl amacı bu bilinci yaratmak, toplumumuzu bu uzlaşmalarla götürecek yeni diyalog yolları açmaktır sağlanmadıkça yani enflasyon düşürulmedikçe, kalkınmayı gerçekleştirecek olan yaünmlar yapılamamaktadır. Her tiırlii kalkınma stratejisinin başlangıç noktası insan kaynaklanmıza yatınm yapılması ve ekonomik istikrann sagJanmasıdır. Bunlar yapılmadıkca en guzel hazırlan- mış ulke stratejilerinden bile so- nuç beklemek boşuna olacaktır" Toplantının sorular bölü- münde konuşan, projenin baş- danışmanlığını yapan Prof. Partha S.Ghosh. "Bugüne ka- dar oluşturulan konsensüsler geçmişe yönelikti. Oysa bizim ihtiyacunız Ueriye yönelik, ülke- nin nereye gitmesi gerektigine yönelik bir konsensüstür" dedi. P R O J E Ç A L I Ş M A G R U B U PROJE YÜRÜTME KURULU Cem BOYNER, Bulent ECZACI- BAŞI, Halis KOMİLİ, Güler SABANCI, E. Ihsan ÖZOL PROJE KOORDİNATÖRt Bülent ECZACIBAŞI BAŞDANIŞMAN VE ARAŞTIRMA KOORDt.NATÖRÜ Partha S. GHOSH PROJE YÖNETtCİSt Dr. Ruhi GÜRDAL ARAŞTIRMA VE DEGERLENDİRME GRUBU Nilgun DEMİRTAŞ, Taylan KO- VANLIKAYA, Arzu TURHAN, Banş Çağan BAYDAR ÖZEL PROJELER GRUBU A. Lale DEMIRAL, Avnı DEMİR- Cl, Can GÜRLESEL, Akif IŞIK, Dcniz KİRAZCI SEKTÖR ÇALIŞMALARI GRUBU RUK, Yasar ATACIK, Bahır AYA- TA, Hulusı AYDIN, Muharrem AYTAÇOĞLU, Mustafa BAĞAN, Erol BAHÇEGÜL, Hüseyin BAY- RAK, Yavuz BATÜLKEN, Beyhan BENDERLt, Günu ÇELEN, Yase- min ÇELİK, UmuT ÇULLU, Cey- da ERDEM, Behçet ERGENE, Fikret ERİMİŞ, Ümit ERSOY, Ni- hat ERTÜRK, Ihsan EZGÜ, övül GÜÇLÜ, Orhan GÜLMEZ, Aydın GÜRSAN, Ümit GÜVENÇ, Zey- nep HİLMİOĞLU, Levent İL- DEM, Aü KANIPAK, Bayram Ali KAYHAN, Ayşe KULAKSIZOĞ- LU, Nur NAKİPOĞLU, Üner OKUR, Leziz ÖKTEN, Ahmet Vas- fı PEKİN, EmiDe SABANCI, Sela- mettın SAÇAKLI, Ergun SELÇUK, Haluk SİCİMOGLU, Necmi TARIK, Cengiz TAŞ, Ayse TAYLAN, Cenan TORUNOGLU, Saıt TOSYALI, Şenel TULU, Ru- şen TÜRKOĞLU, Timur ULU- CAK, Nermin UYAN, Mukaddeı UZUN, Deniz ÜNAL, Birsen YA- LINKILIÇ, Birsen YILDIRIM, Do- ğan Nadi ZOR, Hurşit ZORLU, PROJE DESTEK GRUBU özcan AĞABAY, Metin AKYÜZ, Ahmet ARIKAN, Mustafa ASPA- EUf ALİŞAN, Firdevs ARSLAN, Günay BILGE, Günız BURSALI- OGLU, Leyla DAMŞ, Nur İNAN, Zerrin TEZEL Memur sendıkaları mühiirleniyortş-Sendika Servisi — Hukümet, ka- kuramayacağı öne sürüldu. Yazüı bil- mu çalışanlannın kurduğu sendikala- dirimde iç hukukumuza göre sadece iş- ra karşı saldınya geçti. lçişleri Bakan- çi ve işverenlerin sendika kurabilece- hğYnın vah'liklere, Çahşma ve Sosyal ği, Türkiye'nin uluslararası sözleşme- Güvenlik Bakanlığı'na gönderdiği ya- lerin, memurların sendika kurmasına züı bildirimlerde memurlann kurduğu ilişkin maddelerine çekince koyduğu sendikalann yasal olmadığı ileri sürü- kaydedilerek bu maddelerin Turkiye'- lerek gereğmin yapılması istendi. Istan- de geçerli ohnadığı bildiriliyor. bul'da kurulu memur sendikalarının Bu yazüı bildirimden sonra daha ön- ce memurlann sendika kurma başvu- rulannı toplu müracaat şeklinde değer- lendirerek işlemden kaldıran tstanbul Valiliği, görüşünü değiştirdi. tstanbul Valiliği, Eğit-Sen'in valiliğin uygula- masının durdurulması amacıyla açtığı genel merkezleri teker teker mühürlen- meye başlandı. lçişleri Bakanhğı'nın 28.2.1991 ta- rihii 72 il valiliği ile Çahşma ve Sosyal Guvenh'k Bakanlığı'na gönderdiği ya- zılı bildirimlerde, memurlann sendika davaya gönderdiği savunmada, Bakan- hktan gönderilen yazüı bildirimdeki ge- rekçeleri olduğu gibi sıralayarak me- murlann sendika kuramayacağım öne sürdü. Eğit-Sen'in ardından Tüm Sağlık-Sen ve Tüm Bel-Sen sendikala- n da Istanbul Valiliği'nin yargının gö- rev alanına girerek sendikalann kuru- hıp kurulamayacağına karar verme hakkımn bulunmadığını savunarak ts- tanbul 3. tdare Mahkemesi'nde yürüt- menin durdurulması için dava açtılar. tstanbul'da kurulu memur sendika- larının genel merkezleri muhürlenme- ye başlandı. Geçen cuma gunünden iti- baren sendika merkezlerinin güvenlik kuvvetlerince Polis Vazife ve Selahiyet- leri Kanunu öne sürülerek mühürlen- digi bildirildi. Memur sendıkaları yö- neticileri sendika merkezlerinin mühür- lenmesiyle sendikal faaliyetlerinin dur- madığını, çahşmalanna devam ettikle- rini bildirdiler. Memurlar, uygulama nedeniyle dava açacaklanm da açıklar- ken hükümetin kamu çalışanlanna sen- dika kurma hakkı tanımayı gündeme aldığını, bu aşamada, kurulu sendika- lann muhürlenmesinin düşundürücü olduğunu söylediler. Memurlar, hukü- metin memur sendikalarına istedikle- ri şekli vermeyi ve sarı sendikalar oluş- turmayı amaçladığını, bağımsız sendi- kalan yok etmek istediğini savıındular. Memurlar, "Biz toplusözleşme, grev baklanna sahip sendikalar kurmak için yola çıktık, bu amaçla çalışmalarunı- zı sürdürecegiz" dediler. Ankara Cumhuriyet Bürosu'nun ha- berine göre de Genel Sağlık-tş Sendi- kası, Ankara Valiliği'nin kunıluş baş- vurusunu içeren dilekçeyi geri verme- si üzerine Vali Yardıması Yahya Gür hakkmda Ankara Cumhuriyet Savcı- hğı'na suç duyurusunda bulundu. Bu arada ziraatçiler, veterinerler ve Tanm Orman Bakanlığı memurlarının sendi- ka kurma çalışması yapacaklan 'Sen- dikal Haklar Kurultayı'na Ankara Va- liliği'nce izin verilmedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog