Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/10 DIŞ HABERLER 19 MAKT 1991 Şamir: Golan'ı vermeyecegiz • KUDÜS (AA) — Israü Başbakanı tzak Şamir, Golan tepelerini Suriye"ye vermeyeceklerini söyledi. Şamir, İsrail SağJık Bakanı Ehud Olmert'in dün ABD'deki konuşması Uzerine yaptığı açıklamada, "Olmert'in sözleri, hükümet tarafından savunulan prensiplere ters düşmüyor" dedi. Sağlık Bakanı Olmert, Israil'in, Suriye'nin Golan tepeleriyle ilgili toprak isteklerini görüşmeye hazır olduğunu söylemişti. Şamir, "Sağlık bakanı bu sözleriyle, Suriyelilerin görüşme masasına oturduklannda Golan tepelerini isteyeceğini, bizim de buna yanıt vereceğimizi söylemek istedi" şeklinde konuştu. Arcıavutluk'ta yeni parti • BELGRAD (AA) — Arnavutluk'ta yapılacak ilk serbest seçimlerden 15 gün önce Ulusal Birlik Partisi adında yeni bir siyasi parti kuruldu. Partinin programına ilişkin bilgi vermeyen Arnavutluk haber ajansı ATA, geçen aralık ayında çok partili siyasi hayata geçişle birlikte birçok yeni parti kurulduğunu hatırlattı. Muhalefetin güçlü adaylanndan Demokratik Parti, 31 mart genel seçimlerinde iktidardaki Arnavutluk Çalışma Partisi'nin tek ciddi rakibi olarak değerlendiriliyor. Angola'da banşadogru • ANGOLA (AA) — Angola'da yönetime karşı mücadele eden Unita örgütünün lideri Jonas Savimbi, 16 yıldır süren iç savaşın sona ermek Uzere olduğunu söyledi. "Bazı küçük saldırüar olsa bile savaş bitmiştir" diyen Savimbi, askeri ve diplomaük açıdan güçlü bir konumda olduklarından savaş alanını bırakarak ulusal uzlaşma sürecine girmek için kendilerine güvendiklerini belirtti. Asi lider, kendileri gibi yönetimdeki Mpla Partisi'ne bağlı askerlerin de uzlaşmaya hazır olduğuna inandığını ifade ederek Unita, hükümet temsilcileri ve ABD, SSCB ve Portekizli aracılann katılımıyla Portekiz'de 7. turu yapılacak olan barış görüşmelerinin başlangıç tarihi olan 3 nisanın ateşkes için de başlama tarihi olmasını istedi. Yunanistan'la Imam krizr • GÜMÜLCİNE (AA) — Yunanistan hükümetinin ramazan dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gönderilen dört imamın ülkeye girmesine izin vermemesi, Batı Trakya'daki Türk azınlık tarafından UzüntU ve hayal kınklığı ile karşılandı. Gümülcine ve İskeçe bağımsız milletvekilleri Dr. Sadık Ahmet ve Ahmet Faikoğlu yaptıkları açıklamalarda, Yunanistan hükümetinin bu hareketini kınayarak Batı Trakya'daki Türk azınlığm dini hürriyeti bulunmadığmın bir kez daha kanıtlandığını söylediler. G. Afrika'da çatışma: 19 ölü • JOHANNESBURG (AA) — Güney Afrika'nın Aleksandra kentinde ve diğer bölgelerinde dun karşıt gorüşlü siyahlar arasında meydana gelen çatışmalarda 19 kişi öldü, 60 kişi yaralandı. Polis yetkililerine gore Inkatha Özgürlük Partisi'nin Aleksandra kentinde banş gösterisi çağrısı yapmasından sonra Afrika Ulusal Kongresi yanlıları gösteriye katılmak üzere yola çıkan Inkatha yanlılanna saldırdılar. Bunun üzerine başlayan çatışmalarda 10 kişi öldü. Johannesburg kentinin güneyinde ise 6 kişi dövülerek öldürüldu. Ülkenin diğer bölgelerinde meydana gelen olaylarda da 3 kişinin öldüğü bildirildi. Hindistan'da polis vurdu • KALKÜTA (AA) — Bangladeş sınınndaki Nadia bölgesinde, sürülerinin çahnmasına engel olmamakla suçladıklan sınır güvenlik güçlerine ait bir kampı kuşatan köylülere polisin ateş açması sonucu 11 kişi öldü. Irak'ın güneyinde hükümet güçlerinin hâkim olduğu bildirildi İran: Kürtler, Kerkük'te ilerliyor Bakeı; Saddaıııa 8 ay ömtir biçtiBaker, Bağdat'ta başka bir lider görmeyi dilediklerini, ancak Irak'ta bir "iktidar boşluğu" istemediklerini belirtti. Bir Kürt muhalefet lideri de 100 bin Iraklı askerin direnişçilere teslim olduğunu öne sürdü. Tahran Necef ve Kerbela'da ayaklanmanın başlamasından bu yana 16 bin kişinin öldüğünü bildirdi. Dış Haberler Servisi — Irak'ta karışıklık- lar sürerken Irak yönetiminin, Devrim Ko- muta Konseyi'nin bazı üyelerini güneye gön- dermesi, Saddam Hüseyin'e bağlı birliklerin güneydeki isyanı bastırdığının bir kanıtı ola- rak gösterildi. ABD Dışişleri Bakanı James Baker, Irak lideri Saddam Hüseyin'in yıl so- nuna kadar iktidardan uzaklaştınlacağına inandıklarını söyledi. Tahran radyosu, Irak'ta ayaklanmanın başlamasından bu yana Necef ve Kerbela kentlerinde 12 ile 16 bin kişinin öldüğünü bildirdi. Irak haber ajansı İNA, güneydeki Babil eyaleti ile Şiilerin kutsal kenti sayılan Necefi ziyaret eden Devrim Komuta Konseyi üyesi Taha Yasin Ramazan'ın burada büyük bir ka- labalık tarafından karşılandığını ve halkın Saddam Hüseyin'e bağlılıfonı dile getirdiği- ni öne sürdü. Devrim Komuta Konseyi üyesi Izzet İbrahim'in de ülkenin kuzeyindeki Kürt aşiret liderleri ile görüştüğü, aşiret liderlerin- den Irak'ın toprak bUtünlüğünu savunmala- rını ve Irak'ın yeniden imarına katkıda bu- lunmalarını istediği bildirildi. Irak hükümetinin ülkenin güneyindeki is- yanın bastırıldığı yolundaki iddialan, çatış- maların yalnızca Basra yakınlannda ve ku- zeydeki Kürt bölgesinde sürduğünu duyuran İran Haber Ajansı İRNA tarafından da do- laylı biçımde doğrulandı. Ajans tRNA, Iran'a sığınan Iraklı mültecilerin, Saddam'a bağlı Cumhuriyet Muhafızlan'run isyanı bas- tırmak için napalm bombası kullandıklannı ve tanklannı isyancılann saldırılarından ko- rumak için sivil halkı bu tankların civarında oturmaya ya da uyumaya zorladıklarını söy- lediklerini duyurdu. İran gazetesi Cumhur- u lslami ise Irak'taki ısyanın çapımn Saddam'ı titrettiğini ve Irakjı liderin sonunun geldiği- ni öne sürdü. 16 bin ölü Tahran Radyosu, Irak'ta ayaklanmalann başlamasından bu yana kutsal yerlerin bu- lunduğu Necef ve Kerbela kentlerinde 12-16 bin arasında kişinin hayatını kaybettiğini bil- dirdi. Tahran Radyosu, Bağdat yönetiminin, "yeni katliamlar"a hazırlandığını ve Saddam Hfseyin'in "çok sert şekilde basünlmasını" emretmesine rağmen halk isyanının Baas re- jimine karşı tüm şiddetiyle sürdüğunü duyur- du. Radyo, Irak'ın güneyindeki Nasıriye ken- tinin bombalanması sırasında çok sayıda ki- şinin öldüğünü de kaydetti. Kerkük kapısında öte yandan Kurt kaynaklan ve IRNA Ajansı, Kürt isyancılann Bağdat'ın yaklaşık 200 km kuzeyindeki Kerkuk'e yaklaşmakta olduklannı duyurdular. Şam'da AP'ye bir açıklama yapan Kürdistan Yurtseverler Biriiği Başkanı Celal Talabani de Kerkük- ün batı tarafının Saddam'a bağlı birliklerin elinde olduğunu söyledi. Talabani, "Sad- dam'a bağlı biriikler, Kerkük'ün batısında bir askeri havaalanının ve bir askeri kampın da içinde bulunduğu askeri tesisleri saldınlardan korumak için 5000 sivili rehin tutuyoriar" de- di. İran Radyosu da adını açıklamadığı bir Kürt muhalefet sözcüsünün iddialanna da- yandırdığı haberinde, hükümet birliklerinden isyanın başından itibaren 100.000 hükümet askerinin Kürt isyancılara teslim olduğunu öne sürdü. Öte yandan Irak muhalefetinin radyosu Hür Irak'ın Sesi, Saddam Hüseyin'in kısa sü- re içinde devrileceğini öne sürdü. BBC Dinleme Servisi'nin haberine göre radyodan Arapça, Farsça ve Kürtçe yapılan yayında Saddam Hüseyin tehdit edildi ve "Yakında adil bir kurşun seni devirecek" den- di. Radyonun doğrudan Saddam Hüseyin'i * RAMAZANIN İLK GÜNÜNDE— KuvevtiUer, ramazanın Uk gününde teravih namazını kılıp bol bol dua ettiler. (Fotoğraf: AFP) hedef alan yayınında, "Bu devrim, ozgürliik sancağı; senin, ailenin ve yamaklannın ceset- leri üzerinde dalgalanacak, adil bir kurşun çok yakında seni vuracak" denildi. İran'dan nota Bu arada AA'nın haberine göre iran, Irak'a, kutsal Necef ve Kerbela kentlerine ya- pılan saldırılara karşı duyduğu tepkiyi ice- ren bir nota verdi. Iran televizyonunun haberine göre İran Dışişleri Bakan Yardım- ası Hüseyin Seyhülislam, bugün Irak'ın Tah- ran Maslahatgüzan Fahri El-Düleymi'yi bakanlığa çağırarak notayı verdi. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, "Kerbela ve NecePteki kutsal Şii merkezle- rinin gördüğü zarar ve BAAS'çı canileruv Iraklı savunmasız insanlara karşı giriştikleri katliamlann" anısına İran'da bir gunlük yas ilan edildiğini açıkladı. Ortadoğu gezisinden ülkesine dönen ABD Dışişleri Bakanı James Baker, bir TV müla- katında son Ortadoğu gezisi sırasında temas ettiği Ortadoğu ülkelerinin liderlerinin Irak Devlet Başkanı'nın bu yılın sonuna kalma- dan iktidardan uzaklaştınlacağına inandık- larını söyledi. Baker, ABD hükümetinin Bağ- dat'ta bir başka lider görmeyi arzulamakla birlikte, Irak'ta bir "iktidar boşluğu" doğma- sını istemediğini de sözlerine ekledi. Dayanışma günü Bu arada, Iraklı 5 muhalefet lideri, Suri- ye'nin başkenti Şam'da yapuklan ortak açık- lamada, 23 martı "Irak Halkıyla Dayanışma Günü" ilan etti. Muhalefet liderleri, tüm Arap üikeleri ve uluslararası kuruluşlann, Bağdat yönetimi- nin halk üzerindeki baskılanna son verilmesi amacıyla "ayaklanmaya" destek olmalan- nı da istediler. Arafat, Araplann yardımına güveniyor Filistin Kurtuluş örgütü lideri Yaser Ara- fat, Irak'ı desteklediği için FKÖ'ye maddi yar- dımı kesen Körfez'deki Arap ülkelerinin Fi- listinlilere yeniden yardıma başlayacağına inandığını belirtti. FKÖ lideri Arafat, Fran- sa'da yayımlanan Le Figaro gazetesine ver- diği demeçte, Irak'ın askeri alanda yenildiği görüşlerine de katılmadığını söyledi. Arafat, Körfez'deki Arap ülkelerinin FKÖ'ye mali yardıma yeniden başlayacağına inanıp inanmadığını soran gazetecilere, "Evet, inanıyonım, zaman her şeyi halleder" dedi. Arafat şunları ekledi: "Hatıriarsauz Mısır 1978'de Arap ailesinin dışına atılnuş- b. Şimdi Arap Birliği'nin merkezi yeniden kahire'dedir." Arafat, Le Figaro'ya verdiği demeçte, FKÖ'nün "Arap-lsrail anlaşmazlığının çözü- mü için geniş kapsamlı bir uluslararası kon- ferans toplanması" konusunda ısrarlı olma- dığını hatırlattı ve "tsrail'le görüşme masa- sına oturacaksa, bunun için Güvenlik Kon- seyi varlığının zorunlu olduğunu, çünkü ga- ranti istediklerini ve beş buyük gttcıin tsrail üzerinde baskısına ihtiyaç duyduklannı" söy- ledi. MARMARİS MARTI OTEIİŞLETMEURİ AN0NİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULÜ BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimiz esas sözleşmesinin 21. maddesi gereğince ortaklar Oloğan Genel Kurul Toplantısı 5 Nisan 1991 Cumo günü saat 10.00'do Jstanbul Taksim THE MARMARA OTELİ OPERA SALONU'nda yapılacaktır. Sayın ortaklarımızın, En geç 1 Nisan 1991 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar, hisse senetlerini Şirketimiz mer- kezi Koşuyolu, Aksu Cad. No. 3, Kat 3 Yenimahalle/Bakırköy-İSTANBUL adresine tevdi ede- rek veya arzu eden ortaklarımızın hisse senetlerini bonkalora tevdi ettiklerini belirten bir mak- buzla yukarıda belirtilen Şirket merkezimize müracaat ederek, toplantıya giriş kartı almaları, mazereti sebebiyle toplantıya iştirak edemeyecek ortaklarımızın aşağıdaki örneğe uygun bir Ve- kâletname ile kendilerini temsil ettirmeleri, Şirketimizin 1990 yılına ait bilanço ve kâr-zarar he- sabı, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlonnm T.Ticaret Kanununun 352. maddesi gereğince 18 Mart 1991 Pazartesi gününden itibaren Şirketimiz merkezind* tetkiklerinize hazır tutulacağı saygı ile duyurulur. GÜNDEM ] " 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı teşkili, 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzası hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 3- 1990 yılı faaliyet ve hesapları hokkında Yönetim Kurulu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetim firmasının raporlorı ile Bilanço, kâr-zarar hesabının okunarak müzakeresi, 4- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Şirketin 1990 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 5- Yönetim Kurulunun 1990 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin görüşülmesi, 6- Yönetim Kurulu üye sayısının saptanarak, 1991 dönemi faaliyet ve hesaplarını incelemek için toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Uyelerinin seçimi, 7-1991 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek için toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yap- mak üzere Denetçilerin seçimi, 8- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin ücretlerinin tespiti, 9- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin T.T.Kanununun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi. 10- Dilek ve temenniler. VEKÂLETNAME ÖRNEĞJ Marmaris Martı Otel İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Koşuyolu, Aksu Cad. No: 3/3 Yenimahalle, Bakırköy/İSTANBUL Marmoris Martı Otel İşletmeleri A.Ş.'nin 5 Nisan 1991 Cuma günü akdedilecek Olağan Genel Kurul Toplantısına mazeretime binaen katılamayacağımdan, beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli kâğıtları odıma imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ettim. Kendisine maliki bulunduğum ekli banka depo makbuzunda yazılı pay senetlerime göre tanzim edilecek giriş kartlarının verilmesini rica ederim. VEKİL KILAN : Adı Soyadı : Adres : İmza : Ek: Sahibi bulunduğum hisse senetlerimin bu toplantı için bonkaya depo edildiğini gösterir belge. HABUR Irak gümrüğünde Kürt bayrağıIrak'ın Zaho kasabasının Kürt isyancılar tarafından ele geçirilmesinin ardından Irak gümrük sahasına Kürt bayrağı çekildi. Acil yardım anlamına gelen sarı bayrak da Türk sınırına en yakın mesafede duruyor. ERGÜN AKSOY/VEDAT YENERER SİLOPİ/HABUR — Irak'ın Zaho kasa- basının Kürt birliklerince ele geçirilmesinin ardından önceki gün ilk kez Irak gümrük sahasına Kürdistan bayrağı çekildi. Suriye'- nin Dicle Nehri'nden botlarla Kuzey Irak- ta savaşan Kürt gerillalara gıda yardımın- da bulunduğu öne sürüldü. Sınır kesimin- deki Türk yetküiler, önümüzdeki günlerde Kuzey Irak'ta Saddam'ın kuvvetleri ile Kürt birlikleri arasında şiddetli çarpışmalar ya- şanabileceğini belirttiler. Korsan yayın ya- pan Kürt radyolan da kuzey bölgesme Sad- dam'ın en yakın arkadaşı General tzzet İb- rahim'in gönderileceğini duyurdu. Radyo, Birleşik Kürdistan Cephesi'nin Avrupa'da bulunan üst düzey yetkililerine de Ortado- ğu ülkelerine gelmeleri yönünde talimat ve- rildiğini açıkladı. Yaklaşık bir hafta önce Kürtlerin dene- timine geçen Habur sınır gümruğünün Irak kesimine önceki gün saat 13.30 sıralarında ilk kez yeşil-kırmızı-san renkli "Kürt bayrağı" çekildi. Habur sınır kapısından ge- çişlerini yapıldığı eski köprunün ustünde bir direğe çekilen Kürt bayrağımn Barzani ve Talabani'den gelen emirler doğrultusunda asıldığı kaydedildi. öte yandan yeni köprii uzerine Türk sınırına en yakın yere asılan ve "acil vardım" anlamına gelen san bay- rağın da halen yerinde durduğu görüldü. Korsan yayın yapan dört Kürt radyosu da dünkü haberlerinde Habur'un Irak kesimi- ne Kürt bayrağı çekildiğini duyurdular. Zaho'nun ele geçirilmesinden sonra Iraklı askerlerin terkettikleri tanklann, peşmerge- ler tarafından Iraklı askerlerle çıkabilecek olası bir çarpışma için hazırlandığı, bazı peşmergelere tank kullanma kursu verildi- ği bildirildi. Turk yetküiler, aynı şekilde Iraklılardan kalan uçaksavarlara da Kürt militanlar tarafından el konulduğunu, peş- merge gruplannın uçaksavar kullanma eği- timi nedeniyle Zaho'da sık sık uçaksavar mermilerinin ateşlendiğini söylediler. Yetki- liler, Irak kesiminde mayın imha etme işle- minin de sürdüğunü vurguladılar. "Suriye'den Kürtlere yardım" Suriye'nin, Kuzey Irak'taki Kürt güçleri- ne gıda yardımı yaptığı öne sürüldü. Yar- dımın Irak-Türkiye ve Suriye sımrlannı oluş- turan Dicle Nehri'nin yaklaşık 1 kilometre güneyinden keleklerle (kamyon Iastikleri ile yapılmış bir tür taşıma salı) gerçekleştiril- diğini belirten Türk yetkilileri, "Bıı yardı- nun genellikle un, şeker, yag ve benzeri gıda maddelerinden oluştuğu görülüyor. Hemen bemen her gun bu işlem bizim görebildigi- miz yerden sürdurülüyor. Yardımın, Suri- ye hukumeti bilgisi dahiünde gerçekleştiril- digini sanıyonız" dediler. Bu arada Silopi sınır kesimindeki Kapıh bölgesinde oluştunılan tel makara sistemiy- le Kürt gerillalara gıda malzemesi aktarıl- dığı, olayla ilgili 2 köylünün suçüstü yaka- lanarak gözaltına alındığı ve soruşturmanın çok yönlü sürdurüldüğü öğrenildi. Emniyet yetkilileri, gıda aktanmı konusunda detayh bilgi vermekten kaçındılar. Güneydeki Şii ayaklanmalarda başka Irak kuvvetlerinin kuzeye yöneldikleri yo- lunda çıkan haberler Türk yetkililerince doğrulandı. Çoğunluğunu Irak'ın seckin birlikleri Cumhuriyet Muhafızlan'mn oluş- turduğu 2 tugayın birkaç güne kadar Ku- zey Irak'a ulaşacakları kaydedildi. Yetkili- ler, Iraklılarla Kün savaşçüan arasmda kan- lı çarpışmalarm beklendiğini söylediler. Birleşik Kürdistan'ın sesi "Izge Radyosu" da dün öğlen saatlerinde yaptığı yayında Cumhuriyet Muhafızlan'yla birlikte Sad- dam'ın en yakın arkadaşı General İzzet İb- rahim'in gönderildiğini, kanlarının son daralasına kadar Kürdistan'ı savunacakla- nnı, Saddam'ın asla ikinci bir Halepçe kat- liamı yapmasına izin vermeyeceklerini du- yurdu. Washington, Türkiye'deki üslerinden yararlanma konusunda kolaylık istiyor ABD üslerineyeni düzenleme Cumhurbaşkahı özal'ın ABD Başkanı Bush ile yapaçağı görüşmelerde, Türk-ABD Savunma ve Ekonomik Işbirliği Anlaşması'nın (SEİA) kapsamının, askeri üslerin NATO planları dışında Ortadoğu görevlerinde kullanılmasını kolaylaştıracak şekilde genişletilmesi öngörülüyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Türkiye ile ABD arasındaki askeri işbirli- ğinin NATO boyutu dışında ikili düzeyde güçlendirilmesini öngören yeni düzenleme- ler, mevcut Savunma ve Ekonomik İşbir- liği Antlaşması'nın (SEİA) genişletilmesi- ni gundeme getirecek. Cumhurbaşkanı Tur- gut Özal'ın Camp David'de ABD Başkanı George Bush ile yapaçağı görüşmede karara bağlanması beklenen konular arasında, Türkiye'deki üslerin Ortadoğu'ya yönelik görevlerde kullanımının kolaylaştınlması amaçh özel bir anlaşma da bulunuyor. Bu anlaşmamn, geçerliliği aralık 1991 'de sona erecek olan SEİA'nın kapsamını genişleten bir ek protokol şeklinde olması bekleniyor. Körfez savaşında lncirlik Üssü'nün Türk ve Amerikan hükümetleri arasındaki gizli bir mektup teatisiyle devreye sokulması sonrasında ABD aynı kolaylığı ileride de kullanabilmek için Ankara'dan istemde bu- lundu. Amerikan yetkililerinin Incirlik'in savaş uçaklarına açılması konusunda Türk hükümetinin karşılaştığı muhalefetten ra- hatsız olduğu ve "benzer bir tehlike duru- munda, üsJerden daha kolay yararlanılabil- mesi için girişim yapılmasını istediği" öğ- renildi. Bu çerçevede yapılan hazırhğm us- lerin kullanımını Ortadoğu'da istikran bo- zacak yeni bir tehdit durumunda ek düzen- lemelere ve yasal mekanizmalann işletilme- sine gerek bırakmaksızm, NATO planlany- la belirlenen tavan ve koşulların dışına çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor. Bu hedef- le imzalanacak bir protokolde, lncirlik Üs- sü'ne gelen 48 'ek' Amerikan uçağının bu- rada kalmasının yasal zemininin de çizile- ceği ifade ediliyor. NATO ülkelerinin " S ü istekJerinizi Türkiye ile görttşün. lttifakta yeni bir alaa dışı görev tartışmayı başlatmaym" yakla- şımıyla kendisini Türkiye'deki üslere yöne- lik pazarlığm dışına çıkarması sonrasında gundeme gelen yeni düzenlemeler, üslerin kullanımının yanı sıra Türk Silahlı Kuvvet- leri'nin güçlendirilmesine yönelik adımla- n da içerecek. Bu kapsamda, ABD'nin "caydıncı ve koruyucu" amaçh olarak Türkiye'de sürek- li bir askeri yığınak bulundurma isteği ge- çerliliğini koruyor. Türk askeri tesislerinin bir anlamda 'depo' olarak kullanılmasına yol açacak bu düzenlemeye Ankara, 'kar- şılığında TSK'ya sağlanacak askeri malze- me yardımının arttırılması' koşuluyla 'üunlf bakıyor. Cumhurbaşkanı'mn ABD'deki temasla- nnda ayrıca Türkiye'ye uluslararası fınans kuruluşlan ve Amerikan bankalan kana- lıyla yeni kredi sağlanması üzerinde de du- rulacak. Cumhurbaşkanı'mn Amerikan yö- netiminden, Arap ülkelerinin Türkiye'ye vereceklerini açıkladıklan mali yardımı za- man geçirmeksizin yürürlUğe koymalan için baskı yapması isteğinde bulunması bekle- niyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog