Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CJ.JMHURÎYET/8 İSTANBUL'DA BUGÜN • Turistik Otelcıler ve Işletmeciler Bırliğı tarafından duzenlenen Tılrk Mutfağı Günlen bugUn Etıler Anadolu KENTEAŞAM 18 MART 1991 GEREKLÎ TELEFONLAR Tlırizın Meslek Lisesı'nde başlayacak. BlRMEKTUP Yatır duvarı onarılmalı • Eynp Nişanca Davutpaşa caddesindeki tarihi yatır duvarı yıkılmak üzere. Vatandaşlar için de tehlike oluşturan bu yapımn emniyete alınmasım beklıyoruz. ARSLAN DEMtRTAŞ DUDULLU'DAN Otobüsler düzensiz • Yukan Dudullu'daki Turk tş Bloklan'nda oturan vatandaşlar, beledıye otobüslerinın semtlenne dttzenü gelmemesınden yakımyorlar. özelhkle 19T No'lu otobüs sefennin sürekli aksadığını belirten vatandaşlar, "Sabah saatlerinde ışimize gıtmek için durakta saatlerce boşuna beklıyoruz. Çoğu kez otobus gelmiyor." diyorlar. Oruç Baba TürbesVnde ilk ^ tstanbnl Haber Servisi — Kimine göre bir evliya, kimme göre de sadece yardımsever bir msan "Oruç Baba." Ramazan ayının ilk iftarında Şehremi'ndekı Oruç Baba Türbesi yine doldu taştı. İlk ıftarını Oruç Baba'da açan bınlerce kişı söylentıye göre "bir yıl boyunca sıkınü çekmeyecek." 1S0 yıl kadar önce şimdi Oruç Baba turbesi diye bihnen yerdeki evin sahibi Zekai Dede yardımseverliğı ile un yapmış. Zekai Dede'ye göre orucunu kendi sofrasında bir zeytin tanesiyle bozan, bir yıl boyunca sıkıntı çekmeyecekmiş. On yüdan bu yana 'Oruç Baba Türbesi' ziyaretçilerle dolup taşmaya başladı. • Mblatt:055 • •«»•: 000 • M a K 056 • ZaMa MMMt|fc 527 57 00 • ItaaritVbv MMM|||: 172 13 73 -74-75 ve 088 .«>)•, NjZaT Jldh 077 saihk mmmtk 5118918 Cmftpsff T»: 588 48 00 Çapa T»: 525 92 30 IhBMTay 340 01 00 $ M EUafc 131 22 09 Tatafea I H ı i i i . 152 43 00 SSR SmUtfi 588 44 00 SSK M i l | l i ı : 132 30 00 SSK Mztapr 358 67 60 • inute Traflk * * • m.: 176 24 14 (ist), 356 04 85-86 (Kaöıköy) •MK Traflk: 377 22 07 (E-5), 356 04 86 (Şervnci). 314 36 (B Çekmece) •m: k aMtan 573 13 31. Dn; Ntftar 574 23 00 (25 hat). Sartnfc 574 73 00, mztmtrm: 574 82 00 (45hat) • 991. SMnd DaaiBr 527 00 50, nrın rwi|Mi vr ~nn ILPa^a tataal 348 80 20 • v«n». fath MİMr 526 40 20 144 42 33 DMb Yritan («cantto): 145 53 66, 144 25 02, 149 18 96 M z OMnfc 149 15 38 • BBmk MDA: btaaM: 526 62 74 Fadb-TaHakato 526 62 74 •IMİİK 150 83 50 KakUp 348 71 40 • THL069 • MZMHZA: blMaM: 585 19 90 - 91 •ifljfcı: 152 10 15, KaaMy: 339 46 48 Sİnema • Tiyatro • Gösteri DORMEN * TİYATROSU R i y C o o n e y URMAURISIKKOMEDİ 2 BÖLOiT Yoneten HALDUN DORMEN CtMl: 1*40-21.18 Puar: 14.3*-1*.M Cmarttsı n»rre» 1100 ndtamfcto P l e r r e t t e B R U N O YSntlan GE^CAY GÜRÛN Carj.15.00.PBr8.2115 hrgenekon Cad.98 PANGALTI Tel: 141 27 37 DORMEN S TİYATROSU P A / ' A R T t S I O Y U N İ A H I i Yatmz • T«cmll AMKARA DEVLET TIYATHOSU Y A P M PEYNİRLİ YUMURTA TıvatroStudvosu KAN KARDEŞLERl CİNEMA PARADİSO'nun ünhj yonetmeni GIUSEPPE TORNATORE HERKESEN KEYFİ YERİNDESTANNO TUTTI BENE" MARCELLO MASTROIANN1 RESIYE EK YAKINOA SİNEMALARDA Cinayet...Casusluk... Büyük bir aşk... Ve GladioL YAŞAYABIURDIIII AL PACINO DIANE KEATON-ANDY GARCIA LAWRE»JCEKASDAN FRANCIS FORD COPPOLA'DAN İnanılmaz gerçcyflate.J^uıılmaz bir öykü ANNE PAMLLAUD JEAN-HUGUES AMGLADE JEANNE MOÜEAU MARLONBRANDO MATTHEW BRODERJCK 1991 CESAR OOÜLLERİ EN İYİ KADIN OYUNCU LUC BESSON'dan yeıntorfilm 3. HAFTA YAPI^KREDiSlyajtaLAU |I4»25 24| 1200 14 15-1&30-1» 45-2115 B l r t * RE»« |S72 II831 11 00 1130-1600 1130-21 00 B R U C E V V I L L I S Bizim Tiyatro Z0R0LUM2 Dosflar Tiyatrosu Sakmu'nda Tunol 1*4 81 37 CİM1S30PZ 15J0 AKILHOCASI -DIEHARDER- P A R K E R f l L M I FALLACCI'nin BİR İNSAN yapmtKlan esınlenarak yazan HaM BETOŞ yönelan Zator DİPERGEL CENNETI GÖRBeylfla FITAS * $lttl WV* BARAH I «l*koy YUJIZ Î Ankara MTI I Inlr CPPUB |l«9 0l 66) II40 35 581 I348 51 24) II1BS3 Z3| 114 48 611 12 00-14 15 16 30-18 45-21 15 12 00-14 30-17 00-19 30-21 45 1130-14 00-16 30-19 00-2130 12 15-14» 1645-1900-21 15 12 15-14 30-16 45-19 00-21 15 •tnfk t«n>ni43 7« 7t|H 30-14 00-16 30-19 » 2 1 30 I I » »I » I I 30-14 00-1630-1900-21 C I H U F M ; EII»M1130-1400-1630-1845-2M5 146 97 38 • 132 64 26 Muzıkal 2 Boium Oyun ve Mûzık: Willy Russell Yoneten Yucel Erten Zuhal Olcay Haluk Bılgıner. Ahmet Levendoğlu Mahır Gunşıray Oerya Alabora Oktay Kaynarca iulıde Kural DurvaS-w»ı(U993 61 15201 621 Vakkora™'aloın- HS1 1571) Vakkorama Süadıye de (360 90 90) saötmaKortr Psıarr«ncf>er9un21 13 Duoya SıfKması ORTAÖYH^IUB rTT7kTâTcTd™Mo: 140 Tel: 151 186S-ÜÎ. Cıhan Öksuz/Ferhan Şensoy AŞKIMIZIN GEMİSİ FINDIK KABUĞU CuRMdlfl Pierre Henri Cami/Ferfıan Şensoy MATADOR Penembe-Cuma 21.00 Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Fertian Şensoy'un Pazaris.w-is.30 * KAHRAMAN BAKKAL SÜPERMARKETE KARSl BEYOGLU KUCUK SAHNE l 44 43 27-1 43 64 l Ferhan Şensoy'un İSTANBUL U SAT1Y0RUM Munır özkul - Erol Günaydın Sak 21.00 NÖBETÇİ TİYATRO Ferhan Şensoy'un AŞKIN 6ÖZÜNE GÖZLÜK Yon- Rasim Oztekın Muzik: Arıf Erkin Çar?: 21.00 Cteal: 13.00 BULUNMAZ TİYATRO İSTANBUL 151 60 90 Azız Neşşın SEN GARA DEĞİLSİN Yon H Hılmı Bulunmaz Hor Pazar 19.OO Oyunur HaKk ONK AJANS tan Altnmn KARYA CEP SINEMASI BAKIRKÛf 542 I I 72 V I KENT OYUNCUUUtl ESKI FOTOĞRAFLAR Oyun 2 Yaxar« Otnçar Sumar Yon: Musflk Kerrter •SON HAFTALAR» Ctesı-Pazar I5Û0 K e n t e r T ı y a t r o s u 1 4 6 3 5 8 9 B A K I R K Ö Y B E L E D İ Y E T İ Y A T R O L A R I DİLE NAŞİT KÜLTÜR MERKEZİ Dario Fo 'YOn. Oğuz Aral BEDAVA MI SANDIN? 21 2mMMK\2B 1 A2İZ NESİN SAHNESİ | Aziz Nesin DEM0KRASİ GEMİSİ Yön.- Ahmet GülfvanM ı Ç»|. tm\. Cum ÇJML ?U* Z0.30 Ctni P o r 15.00 3a3l M»rt I5J0 • M « I S a t i | T * r l « i XRoi»TgMrMertcea 572 64 39 «AzaNe»lnSohne»l5020eS3-5562538»GQllenoDonıtmo5M9S60 Yahuz ÛBtemlztn değll, Avnıpa'ntn en mubteşem iki sineması KENTI V) KENT II Şişli/İstanbul Modem ıv JJ* dekorasyonu llen teknotojta l Itra astem ses duzeni (jtimuf perdeU ekram Atr Coruhüon bca.xüandxrma ststerm Özei Cafe salonlan Çagdaş anemaalık bızmetleri ile ACIUI•••••• •••••• IKENT11 HAVANA Robert Redford-Lena Olın Yon Sydney Pollack SeırBİ»rl20O-l5i»-l8rjO-2l.3O [KİNfTİI GÜNORTASINDA KARANLIK Fatma Gırık-Halıl Ergun Yon Memduh Urı_ T 22 Mart 1991den itibaren Dünyanın en ünlü 685 Sinemasıyla biriikte "9 dalda OSCAR" adayı BABA* III AL PACINO - DIANE KEATON Yön Francıs Ford COPPOLA AS S i n e m a s ı ' n ı n a ç ı l ı ş ı o n u r u n a... O . d ü ş k u r a n h e r k e s ı n d u ş l e r ı n ı d u ş l u y o r d u D Ü ŞL E R Turkıyc'de sadece Harbıye AS Sinemasrnda. Ha-fciyıASIU |M7 63 I5| 1130 14 00 16 30 19 00-2145 SAHTE CENNETE• 1989 Berlın Film Festıvalı En iyı Kadın Oyuncu Odülu Kıdıkty OC»K Akuny MISTAl EMB( FİLM VEDA • Fransa Strasbourg En iyı Film öduluZUHAL OLCAY iHAFTA I338 37 71I 1100-1330-15001700-1900-2130 1588 44 531 11 3O-13»-1S3O-173O-193O-21 X Türkıye Işletmesı TUNA FİLM NİLÜFER ' KONSERLEHI KİRAUK DAİREKomed 3 Pe Ctts 2t OOPızv I Gışe hergun 12 00 de açıltr Piesı Sah oyun yoktur T e l : 1 4 6 8 0 9 1 IDIL ABLA COCUK TIYATHOSU ÇEKİRGE BİR SIÇRAR Yazan-Yoneten IDİL YAZGAN Muzık REYMAN ERAY H«r CumartM* 13.30 Kocarıjstafapaşa Çevre Tpyalrosu nda Tel M5 52 63 Ba*ıarıye Tevt k Gelenbe Tiyatro Salonu nda tel 336 21 03 MONTREAL'Lİ İSA JESUS OF MONTREAL LOTMAlBt BIOTEAU CATHEmNC IMLKEMMG 0 K M Dereboyu Cad 110 158 69 87 13.OO-1 S.3O-18.OO-2O 30 REKLAM FHMİ OAGITIMINOA FİDfl FHffl149 50 33 AMİAİİA litlU İli IH V! IU)SI EROL TOY :EKI GÖKER ' Ş E H İ R T İ Y A T R O L A R I KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ KONSER THECHINABAND TOPLULUĞU Keyboard: Hakan ÖZER Bas: Cen ÖZKAN Gitar Tımcer TLNCELİ Darul. Yu»f TUNCELİ Vokal- Öıner AHUNBAY YER: HARBIYE MUHSİN ERTUGRUL SAHNESİ GÜN: 19 Mırt 1991 Salı SAAT: 1600 6İRİŞ ÜCRETSİZDİR iırama • Tiyatro Gösteri 14«97M • 132 64 CBMALRESfTHEY KONSER SALONU MOSKOVA ESKİ MÜZİK ODA ORKESTRASI SOLİST TATYANA GRINDENKO Keman 18 Mart Pazartesi Saat 19.00 /. Christian Pez, Ignaz von Biber, Vivaldi 19 Mart Salı Saat 19.00 Schmelzer, Telemann, Biber, Vivaldi Bit«t Satr» Vcrteri Konser Salonu U8 53 92 Gal.erıa Danışma Bufosu 559 95 60 Vakkorama Taksım 151 15 7ı Vakkorama Suadıye 360 90 90 İstanbul devlet opera ve balesi ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZI'NDE P Slm NEMRDT'UN DJLNSI tnle I perde UC Erkln ANADOLU'DA GECE balı l perıte G eentıwın MTJTLD SON bal< l Daroa Koraatrall «t Salraya KarM Gayvnı Mc Nlhn 19 Mart 2tUWdt * « Mtnrl DON GİOVANNİ CONVENTION CINT» •>7-28-29 Mart 2' •0-31 Mart 15«~ ve 21' Biletler: Vakkorama Takslm 5i 15 71 Suadiye 360 90 90 Moda SınFması 33" i ' ?= Bakırköy Karya 542 11 7? Hillon Convenlion Center (Konser Günleri) Verler Numaralıdır A J İ J Ş E H İ R T İ Y A T R O L A R I PİR SUfcTAN ABDAb "8. Mahkame kararı l e 200. OYUN" BETOCLU-NOA KARACA TİYATROSU *M 143 17 63 Pızır 21JM) S*lı 18.30 ve 21.00 ık MKIMOY'K BELEDIYE ŞEHİR TIYATHOSU NDA 572 64 39 Ptbi 18.30 n 21Ü0 M SEVİL BERBERİ kaatlk w ı Z perfc Orkettra Ştfı Rtnıto Pılumbo Salnnyt Koyın- Vekta Kırı 20 Mırt 20.00 i* Ortsıln «1ı SHnan Uı Sahnyt kııyııt Yatlı K«rı 21 «Urt.ZOIWSl • İSPANTOL BESTECİLERtTLE BİB AKŞAM SdııDo Svm Kmtlıoglu Zuha Oın«r Hutm blnıdlyır Plymır Jln Sıüy |Ma tlyıtrnundal 2SMarl l HANIMOLAN HİZMETÇİ lnUnMZ» 2 ukın D Clmarau ORKESTR& ŞET1 lakvacn I t>lw Orkatra $«lb %*4* Yal«n Sjtmyt Ktfm Aylıan Bvan 23 Mart 2000111 |Cwul Ratıt R«j Kontır Salonul • Blll IÖSI KartajraM Sibtl Kaaafoglu ZİYARETÇİ Korngr>lı Hılöur- Yedıcın DtNO İLE CEREN Kor»gra(ı Yavuz Ozriil KADIN Ko-Mfrair. U aartaı aatha BİMtef l«mUcMn IU halkı Ancs A.KM gi*a4*rlnd«. Suadly»- Idalm VnkkOforrKi PangaHı Gançtof Mo$CBa>a>nda ve Saaaria-AtakoY danışma bOrotunda K<I»O ç*maktadır Glşe tel 151 10 23/451 M M (7 hol) 2S4 !8-24Martl99l Htıgh WWTEM0RE BİR YALAN ÇEMBERİ Turkcıaı Yıtmrım TURKEB Tonrfen: Hakan ALTIDER II9-20 2I Mjrt) Wıl!a« SHAKESPEİRE KRAL LEAR Turktttl- rflm SAHIIIBAS t Itıl KASAP061U BİOÂBJPJYUN I19-2O-21 MarD ErkM AKI» DEU EDER İNSANI BU DÜNYA ALTAK £krnn S. DEY Ceml RIEY LÜKÜS HAYAT Yanekn Haldun OORMEK I24 Mart Pazarl Sabaluttifi KudrM AK8AL BAY HİÇ- SONSUZLUK KİTABEVİ YonstBn Basar SUUDCU Pletl fflJO'Ptr Cnm.lSJB TELEFON KİMİN İÇİN ÇAUYOR f>B ULU8AC [I9-2»21-22 23-24 Martl Sail FMK/Snat OIHÇEL MERAKUSI İÇİN ÖYLE BİR HİKAYE ; MKlt K0KR 119-24 Mart| WI»J RtlSSELL BİR KADIN Turkçai Um KAMMURSEl YfcaiBtCttlr IPEKKAY»(2O-2I 22 23 Mart| BİtkTTLER TtrATMO G^CLfflNİM . M I SMA K M » O * NCKKCZ GİSt V*H*O«AM* TAKSlM SUAtVtiE •• **»S OAYKTTlPt »OSTANO •• K L N Mİ«W«A*ttrTC SAT1LMMTAO1H "=-»'"«—' İSTANBUL DEVLET TİYATROSU YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ Mıuft Timıır M e * 2 24 Mırt i «««I Baytllr YAN6IN YERİNDE ORKİDELER YmaOfr Can Gorzaı 19 2021 22.2324 MaH BUDALA Uyarlayaıc t i ı m Gray YMnıt En»in t c n Çavrnrt Oya Mantaıa 30.31 Mart DAMTON'UN ÖLÜMt ÇtYirl. lta|l Mıult Saaılı FınncNjla 26.27aMJBJl Mart AIITayga MASAL BAHÇESİ riırelm Eatn (hnn 2431 SAUNCAKTA İKİ KİŞI Ytattnt Ah« Sc« Cıvlr» Savjl »nlı 23 Z4 Man NtcaVCmalı AHMETLERİM Yimitıt Kenm lıık 30 3) Man HAPŞIRIK Oyniayan kfıclael Frıyn Vimtaıı Chriı Harrlı Ctvırtn: Lait Eran 19 2021 2223 24 Mart Aiekunder 6dman YÜZYÜZE YiMan (¥iıı kjtkkaya («viran B*la> Pakaty 26 2? 28 29 30 31 Man Mecatı Cunulı AHMETLERİM (mttte Kraa l|ık 20710. Man Jtram Killy SEVGİLİ SOYTARI Yintııt Karlıt T»tt Çavinıt Talal Halnaa 27.28.28 Mar< Buro4rt« 55» » « 0 11S3 » an IMkla Ml*htb«r 1 4 I U M hatUK otarak Yıldız Sarayi Tıyatrosu Bnrbaros Yoku^u, Yıldız Sarayı ıçınd&dtr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog