Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

8 MAKT 1991 • * * • HABERLERtN DEVAMI CUMHURÎYET/17 POLTTIKADA 3ORUNLAR ERGUNBALO Baştarafı 11. Sayfada) •nanı hıç hoş karşılamam " Hükümran bır ulkede merkezı yö- letıme karşı ayaklanma olursa ısyanın şıddetıne göre yönetım op da kullanır, gerekırse helıkopter de Tut kı ABD'de Alabama ya da Mısstssıppt'de sıyahlar ayak- andı Ortaiık toz, duman Başkan Bush, ayaklanmayı bastırmak çın o bölgelere askerı bırlık ve helıkopter göndermeyecek mı? Sözgelışı Sovyetler Bıriığı ya da Çın Bush a Ayaklanmayı bas- tırmak ıçın helıkopter kullanma' dıye uyanda bulunsalar Bush bu uyanya haklı olarak tepkı göstermez mı? "Benım ıçışlerıme nasıl karışırsınız"?" demez mı' Ve Sayın Turgut Özal Irak'ta ıktıdardakı rejıme karşı ayakla- nan Kürt lıderı Celal Talabanı'yı Ankara'ya davet edıyor Sonra da bunu Moskova'ya gıderken uçakta ayaküstü gazete.cılerle sohbet sırasında açıklıyor Söz gelışı Iran yönetımı Apo'yu Tahran'a davet etse sonra da Devlet Başkanı Haşemı Rafsancanı bunu tüm dunyaya du- yursa, Sayın özal'ın ve Ankara'nın tepkısı ne olurdu? Başkan Bush ve Özal açıkça başka bır devletın ıçışlerıne mu- dahale etmışlerdır * • • Şoyle denebdır "Senın söyledıklerın Uluslararası Hukuk'un kâğıt üzenndekı ılkelerı Ama bunlara çoğunlukla uyulmaz Dış polıtıka çıkarlara dayanır O nedenle de "reel polıtık" günde- me getır Gûzel Konuyu bır de reel polıtık açıdan, yanı moral kaygılar- dan kurtularak ele alalım Soruna reel polıtık açıdan bakıldığında Saddam da Bush da özal da hata yapmışlardır Saddam'ın en büyük hatası Kuveyt'ı ışgal ettıkten sonra dur- ması ve Suudı Arabıstan'a yürümekten kaçınması ıdı Körfez krızı hakkında çıkan yazı ve araştırmalardan anlaşıldığına göre Kuveyt'ın ışgalının ılk gunlerınde Beyaz Saray'da büyük bır pa- nık vardı VVashtngton, Irak Suudı Arabıstan'a yürüdüğü tak- dırde onu durduramayacağını lyı bılıyordu Çünkü bölgede ye- teriı askerı gücü yoktu Saddam, Suudı Arabıstan'ı da ışgal et- se ıdı ABD hem o muazzam yığınağı yapacak ülke bulamazdı hem de dunya petrolünün %40 ına yakın bölûmünu elınde tu- tan Irak'la bır savaşa gırmeye cesaret edemezdi Ya Başkan Bush'un hatası? Reel polıtıkın katı kuralları açısından Bush da Irak'a gırdık- ten sonra ordusunu durdurup Bağdat ı almamakla hata yapmış- tır Amerıkalılar Kuveyt'te Cumhurıyet Muhafızlarını gerıden ku- şatmışlardı General Schwarzkopf'un dedığı gıbı Amerıkan or- dusu ıle 250 km ötedekı Bağdat arasında bır şey yoktu Derme çatma Irak'lı mıhslenn de Amerıkan süper teknolojısıne karşı du- ramayacakları açıktı Amerıkalılar, Iraklılann savaşmak ıstemedıklerı de bellı oldu- ğundan, çok az bır kayıpla, Bağdat'a gırebılırlerdı Böylece Şıı ısyanını bastırmak ıçın Saddam'ı dolaylı olarak desteklemek gıbı komık durumda kalmazlar, orada merkezı kont- rolu sağlayacak Batı yanlısı bır askerı yönetımı ışbaşına getınr- lerdı Şımdıye dek çok yaptıkları ıçın bu ışte deneyımlerı de vardır Bush, kendı açısından haklı sayılabılecek bır nedenle, Arap ve dünya kamuoyunun tepkısınden çekınerek Bağdat'ı almadı Ancak Şıılenn ve Kürtlenn Saddam'ın yıkılmasından sonra dü- zenleyeceklen sevınç gösterılerı ve Irak'ta tyı kötü bır ıstıkrarın sağlanması, bu tepkıyı zamanla yumuşatabılırdı Bush, bu kumarı goze alamadı Gelelım Sayın özal'a Kabul etmelı kı Sayın Ozal kumar konusunda, Saddam'dan da Bush'tan da cesur çıktı Ne var kı Saddam ve Bush'un oynamaktan korktuklan kumar, belkı kendılerı açısından olumlu sonuç verebılırdı ama Sayın özal'ın büyük bır gözupeklıkle balıklama atladığı kumar, şımdı- ye kadar hıçbır olumlu sonuç vermedı Özal'ın kumarı şuydu Saddam gıdıcıdır Ben tüm yumurta- larımı ABD'nın sepetıne koyarım Sonra bıre uç, bıre beş âlı- rım Ekonomık yardımdan, Kıbrıs, AT'ye kadar tum sorunlarım ıçın çıkış yolu açılır Önce Saddam gıtmedı Avrupa'nın ıse Incırhk Üssü'nû açma- sından dolayı Türkıye'ye karşı tutumunda herhangı bır yumu- şama görülmüyor Aksırte Belçıka Temsılcıler Meclısı son derece küstah bır ta- vırla, Kürt sorunu ıle Türkıye'nın AT üyelığıne başvurusu ara- sında bağlantı kurdu Yapılan konuşmalarda Sevr antlaşması- nın Kürtlere bağımsız devlet kurrna hakkını verdığı, Lozan antlaşmasının ıse bunu engel- ledığıönesürüidü Yanıadam- lar açıkça, Sevr negüzettı Lo- zan bunu bozdu" dıyorttr. Avrupa Parlamentosu'nda ıse "Kuveyt ıle Kıbrıs" arasın- da benzertık kuruldu Batı böyle Ya Arap dunya- sı? Kuveyt, Körfez knzındekı tu- tumlarından öturu Nıjerya'ya kadar bır dızı ulkeye teşekkur ederken, guneyde 100 bın as- ker tutan, Incırlık Üssu'nü ABD'ye açmış olan Özal Turk- lyesı'ne teşekkur etmeyı unut- tu! Şam'da toplanan altı Körfez ulkesı ıle Mısır ve Surıye Dıştş- lerı Bakanları, Körfez'de bır güven* gücü kurulmasına ılış- kın karariannda Türkıye'nın adını bıle anmadılar ABD'den geien haberler ıse Washıngton un Türkıye'yı mal- zeme deposu olarak görme eğılımınde otduğu yolunda Sayın Özal bu durumda ve Saddam henuz ıktıdarda ıken, Celal Talabanı ıle görüştuğünü dünyaya açıklıyor Pekı Saddam ya başta kal- mayı basarırsa? Gunün bırın- de Bağdat'ta Apo'yu kabul eder, onunla anlaşma yaparsa Kuzey Irak topraklannı PfflCya acarsa? Adamı, yemınlt düşmanımız yapmaya ne gerek var? Avrupa ıle ılışkılerde hıçbır ryıteşme yok Tersıne baskı ar- tıyor VVashıngton desenız sır- tımızı sıvazlayıp "Aslan arka- daşım benım" dıyor ama, bu arada Türkıye'nın ABD ıçın sı- lah ve malzeme deposu olma- yı kabul edıp etmeyeceğı ko- nusunda nabız yokluyor Bız de buna karşı bır Arap potrtıkası oluşturalım Batı ıle Ortadoğu arasında köpru ol- manın verdığı ağırtığımızı kul- lanaiım Nerede o ağırlık? İncırtık'ı ABD'ye açmışsınız, krız boyunca Beyaz Saray'ın görüşlerını tekrarlamaktan başka hıçbır bağımsız ınısıya- tıfinız olmamış Bölgede, "ABD'nın dumen suyundan ayrılmayan, Was- hıngton'un ufak ortağı ya da Batı'nmgelecektekı jandar. ması" olarak goruluyorsunuz s Yanı ıstesenız de ıstemese- nız de ABD'ye elınız mahkûm Işte Sayın Özal'ın kumarının şımdılık görünen sonuçlan da bunlar OLAyLABlN ARDENDAKI GERCEK(Baştarafı 1. Sayfada) bıçımde ve hızla enmesu Türkı- ye ekonomısımn ne durumda olduğunu sergıleyen en çarpıcı göstergedır Pekı, 100 bın lıralık bankno- ta gereksınme duyulması ve he- men ardından 250 bın lıralıklar ıçın hazırlığa başlanması, enf- lasyonıst polıtıkanın sureceğını mı vurguluyor7 Bu alanda umutsuzluk ve yenılgı artık be- nımsenmış mıdır9 Bu sorulann yanıtları ne olursa olsun, kısa bır sure önce çıkanlan 50 bınlık- lerın de yetersız kaldığını gör- mek kamuoyunu ruhsal bakım- dan etkıleyecek ve ybnlendıre- cektır 250 bın lıralık banknot- ların ardından yarım mılyonluk ve bır mılyon lıralık banknotla- nn dapıyasaya çıkanldığını gö- rursek şaşmayalım Geçen yaz bır ara enflasyo- nun yavaşlaması söz konusuy- du ve bu yolda umutlar kımı çevrelerde belınr gıbı olmuştu, bugun hıç kımsede lyımserlık kalmadı 100 bmlık banknotların pıya- saya surüleceğı ve 250 bınlıkle- rın de yolda olduğu haberı her turlu ekonomık yorumdan kuş- kusuz daha etkılı ve çarpıcıdır Türkıye, yoksul yurttaşlann mıl- yonlarla oynadığı bır ulkeye mı döntişecek? Bu gıbı durumlar ancak yıllarca savaşmış ve ısga- le uğramış ülkelerde görulebıle- cek manzaralardır "MUyoner" sözcUğünün anla- mını kısa surede değıstıren bır ekonomık sureç yaşadık, artık "yoksul milyoner" deyımı hıç- bır çelışkıyı ıçermıyor -k-k-k SovyeÜer çıkış arıyor Gençlerin (Baştarafı 1 Sayfada) yov'da seçım sandıklanıu basan aynhkçı müıtanlar, halkın oy kullanmasım engelkdüeı Sovyetler Bırlığı'nde 1922 yı- hndan bu yana ılk kez yapılan dunkü halkoylaması, Orta As- ya cumhunyetlennın merkezı destekledığını ortaya koyarken aynlıkçı cumhunyetlerde huzur- suzluğiı tırmandırdı Sıbıryave Kazakıstan'dan alman ılk so- nuçlara göre bu bölgelerde seç- menlenn yaklaşık olarak yuzde 80'ı bırlığe 'evet' dedı Estonya, Letonya, Lıtvanya, Gürcıstan, Ermemstan ve Mol- davya gıbı halkoylamasına ka- tümama karan alnuş olan cum- hunyetlerde ıse seçım sandıkla- nnın kunılmaması nedenıyle halk sandık başına gıdemedı Sovyetler Bırlığı'nın ve aynı zamanda federasyonun en bu- yük cumhurıyetı olan Rusya Fe- derasyonu'nun başkentı Mos- kova'da, pek çok seçmen çevre- den saklamaya gerek görmeye- rek 'hayır' yazan pusulalannı gazetecılere gösterdüer Referandumda mılyonlarca Sovyet seçmenuı onayına sunu- lan temel soru şuydu "Sovyet Sosyaltst Cumhunyetler Bıriıgı- nın yeniden yapılanmış ve ege- men cumhuriyetkrden oluşan, tum uluslann ozgurluklerinın ve insan haklannın garantiye alın- dıgı bir federasyon olarak ko- rnnmasını gerekli buluyor mu- sunuz?" Rusya Federasyonu'ndakı oylamada ıse seçmenlere, "Rus- ya Federasyonu'nda dogradan halkın oynyla tam yetkiii bır devlet başkanı seçimı olsun mu" ve "Moskova beledıye başkanı seçimle işbaşına gelsın mi" sorulan yöneltıldı ABD ile yeni döneme (Baştarafı 1. Sayfada) kanı James Baker'ın kısa Anka- ra uyaretmde vapılan "savaş sonrası" değerlendırmelerı, Su- rıye Dışışlen Bakanı Faruk £1 Şara'nın bugun başlayacak te- maslannda da surecek. Surıye Devlet Başkanı Hafu Esad'dan Cumhurbaşkanı Özal'a "ozel" bu" mesaj getırmesı beklenen El Şara, Şam'da yapılan ve Orta- doğu'dakı yenı güvenbk düzen- lemeleruıı konu alan Arap ülke- len toplanüsuıa üışkın Türk yet- kılılere bılgı verecek Surıyelı bakanın Cumhurbaşkanı özal'a Washmgton'a üetılmek uzere bazı görüş ve değerlendırmeler de aktarması beklenıyor ABD'nın bölgeye yönelık planlan ıle Ankara - Washıng- ton arasındakı guvenhk ılışkıle- rınm belırlenmesı Cumhurbaş kanvözal'ın 22 maöia çıkaea _ ğı ABD gezısının ana temasını oluşturacak Özal'ın Camp Davıd'de bır araya geleceğı ABD Başkanı George Bush ıle yenı Ortadoğu düzenlemelen çerçevesuıde An- kara'ya bıçılen rol \e yükumlu- luklerı kesınleştırmesı beklenı- yor Bu yenı görevlerın Was- hıngton'la yapılacak bır anlaş- ma ıle tescıl edılmesı gündemde bulunuyor Camp Davıd'de ay- nca, Türkıye'ye sağlanacak as- ken malzeme ve kredı ıle ıkılı tı- carettekı engellerın azaltılması konuları da ele alınacak Dıplomatık kaynaklardan edmdığımız bılgıye göre, hafta sonu Baker'la yapılan göruşme- de yenı Ortadoğu duzenlemele- n konusu kesın bıçımıyle ele alınmadı Baker, bu konudakı çeşıtlı göruşlerm Washıngton'- da henüz karara bağlanmadığı- nı ve kendısuun Orıadoğu gezı- sınde edındığı ızlenımlen Baş- kan Bush'a aktarması sonrasm- da daha net bu- eğılımın ortaya çıkacağını ıfade etü. Bu qeden- fe AnTcara'dala'gorÜşmeTCum'- hurbaşkanı Özal'ın ABD'de ya- pacağı "belırleyici" temaslara zemın hazırlamaya yönelık bır "çerçeve toplantısı" şeklmde gerçekleştı Ukrayna Cumhunyetı'nde de seçmenlere 'cumhuriyet parla- mentosunda geçen yıl kabûi edi- len egemenligın sağlanması ko- şuluyla Ukrayna'nın bıriıge ka- tümasını ısteyıp ıstemedıklen" ve 'iki dunya savaşı arasında Potonya'va an olan Bao Ukray- na bolgesının tam bağımsızlığı- na kavuşmasını destekleyip destekkmediklcri' soruldu Halkoylamasından önce tele- vızyondan halka seslenerek 'evet' oyu kullanmalannı ıste- yen Sovyetler Bıriığı Başkanı Gorbaçov, dun oyunu kullan- dıktan sonra yaptığı açıklama- da, halkın seçınurun kendısın- den yana olaca|ına ınandığını söyleyerek "Seçmenler, buna- lımdan çıkış yolu gostenneyen- lerin si>asi göruşlerini reddedecektir" dedı "Halk.çe- şitli sıyasi partılenn ve liderle- rin tutumlarını çok i>ı anlıyor. Bu da ulkeoın parçalanmayaca- ğının en lyi guvencesidir" dıyen Gorbaçov, "Azınhğın, çogunlu- ğun isteklerinı benımsemek zo- runda olduğunu" söyledı Gorbaçov, ulkenın bütunlu- ğunun önemını vurgulayarak "Eğer ulke butunlugumuz bozu- lursa bu hem memleketimu hem Avrupa ve hem de dunya açısın- dan bır ielaket ohır" dedı Gorbaçov'un rakıbı olan Rusya Federasyonu Başkanı Boris Yettsın ıse halkoylamasm- dan sonra ulkedekı durumun düzeleceğmden umutlu olmadı- ğını söyledı Yeltsın, referan- dumda yenılgıyı kabullendığı şeklmde yorumlanan bu sözle- nnden sonra Başkan Mıhaıl Gorbaçov'un yem Bırlık Antlaş- ması'nda da merkezın gücunü konıma kararlılığında olduğu- nun göruldüğunu ve bu yüzden halkoylamasının sonuçlarını Komünıst Partı ve devlet burok- rasısuu korumak ıçın kullanaca- ğmı savundu Yeltsın, "Moca- dele Gorbaçov ıle benim ararn- da degıl, ıkı farklı politika, iki farklı yaklaşım arasındadır" dedı Birlik antlaşması Bons Yeltsm'm eleştu-dıgı ye- m Bırlık Antlaşması, merkezı yönetım ıle bırlığe bağh cumhu- rıyetler arasındakı ılışkılerı ye- nıden duzenleyen bır belge Bu amlaşmaya göre "Sovyetler Bir- ligi, esit haklara sahıp cumhu- riyellenn gonullu bıriığı sonu- cunda kurulan ve antlaşmava katdanlann verdiklen yetkilenn sınırian içinde devlet ıktıdarını gerçekleştiren egemen, federa- tif, demokratik bir devlet" ola- rak kabul edılıyor Anüaşmay- la, cumhunyetlenn yabana dev- letkrle doğrudan dıo|ûmatdç, tı- carı ve başka flîşkîfer*kurma ve bu antlaşmaya katılanların çı- karlannı ıhlal etmeksızın ulus- lararası sözleşmeler yapma ve uluslararası kuruluşlara katılma haklan tanınıyor egörüyorum (Baştarafı 1. Sayfada) nunun ozetini hatırlatmış olduk" denıldı 10 gundur Sovyetler Bu"lığı'- nın en buyük, en zengm cumhu- nyetme, Rusya Federasyonu'na bağlı Cuvas Otonom Cumhun- yetı'nm bajkentı Çeboksan'de- yız Çeboksan'de ısı -10 derece, her taraf karla kaplı ve pınl pı- rıl bır hava var Cuvaslılar bu- gunlerde buyuk bır coşkuyla ba- han karşılamaya hazırlanıyor- lar Çeboksarı'dekı halkoylama- sını ızlemeye ılk önce kaldığunız otel / hastaneden başlıyoruz Saat 09 00 Oy verme ışlemı başlayalı ıkı saat olmuş 104 seç- menhk sandığa ılgı büyük Şun- dıye kadar 84 kışı oy kullanmış ve ayaküstü sonuç almaya çalı- şıyoruz 14 seçmene soru: "Da" (evet), "nıyet" (hayır) Yamt 13 da, 1 nıyet Dört sandık görevhsmın bu- lunduğu seçım bölgesınde gö- revhler, bu- yandan TV seyredıp bir yandan tıp dergüen okuyor- lar "Bir degerlendinne yapar mısuuz?" sorusuna, "Burada- Id insanlann çogu yaşlı, tavuian beUidır Onlar buükten yanadu- lar. Insanlara kendi geçmişkn- ni yaşadıklannı inkirettiremcz- siniz" yanıtım venyorlar TV'de ABD yapımı dıru bu- muzıkal var Kadın şarkıa "Ço- cuklar benı dınleyin, size bir şey anlatmak ıstıyonım. O benim ruhumu kurtardı. Beni iyikştir- di. O bir gercekür" dıyor. San- dık görevhsı Pravda okuyor Otelımızden yamt çıkarmak kolay Şehu-dekı sandıklan dolaş- mak ıçın yola cıktığımızda reh- benmızın yedı yaşındakı kın Sveta Sibayva, kullanma yaşına gelmış olsaydı oyunun "niyet" olacağım söyluyor "Neden?" tngıhzce "no comment." Karlar altındakı Çeboksan'- de normal günlenn tersme so- kaklar bu yerlere yetışmeye ça- lısan ınsanlarla dolu Bıze göre bunun yanıtı "Çunku bugun pazar ve seçim var" Oysa ya- nıldığımızı çok çabuk anlıyonız 1500 seçmenın oy ku'llanacağı Çeboksarı Kultttr Merkezı'nde- kı sandıkta vakit öğlen olması- na rağmen yuzde 40 katılım var ve alt kattakı sadece meyvesu- yu satan bufe daha kalabahk 1951 seçmenın bulunduğu Cuvas Ümversıtesı'ne baflı eko- noıru fakültesmdekı sandığa gıt- tığımude daha öğrencılenn uy- kuda olduklannı öğrenıyoruz Öğretmenlen yuzde 28'hk katı- hmdan kaygılamp yurtlara gıt- tıklerınde onlan uyuyor bul- muşlar Saat 13.00 ve bıraz son- ra halkoylamasına katüunın ar- tacagını düşünflyorlar * " Sandık görevlılen (her san- dıkta olduğu gıbı) hemen genel havayı venyorlar "Gençleri bekUyoruz. Onlann karan çok onemli." II I!Siz, ilkokul öğrencilerimiz arasında duzenlediğimiz resim yansmasına 15.000 adete yakın resim gönderdiniz. Hepsi birbirinden guzel olan bu resimlerde Sümerbank'a olan duygunuzu çok guzel yansıtmışsınız. isimlerini aşağıda yayınladığımız Seçici Kurulu'muz bunlar arasından zor bir seçim yaptı ve ödül kazanan resimleri belıdedi. Başkon Hülya ÖZDEN Prof Dr Mürsid* İÇMELİ Doç Dr Nihat BOYDAŞ Yard Do<; Dr VMat CAN Yüc«l GEL Yalvaç URAL FİAVCI Sümerbank Holdıng A Ş Halkla llışkıler ve Tanıtım Muduru Bılkent Unıversıtesı Guzel Sanatlar Fakultesı öğretım Uyesı Gazı Unıversıtesı Gazı Eğıtım Fakultesı Resim - Iş Bolum Başkanı Gazı Unıversıtesı Gazı Eğıtım Fakultesı Resim - isBolümu Hacettepe Unıversrtesı Guzel Sanatlar Fakultesı Oğretım Gorevlısi Uçan Balon Dergısı Yayın Yonetmenı • Ressam Ressam 1 .'Ilk ödülü: Serra ÜRETEN - özel Kultür llkokulu 4 - F sınıfı incırlı - Bakırkoy / İSTANBUL -2 50 m'Karshahs, 2/llk ödülü: Aslı SAĞLAM - özel Yuzyıl Işıl llkokulu 3 - A No 186 Şişii / İSTANBUL -2 25 m> M,hs hahsı 3/lük ödülü: 6ezd« DOÖUTÜRK - Gazı İlkokulu 2 - B Alsancak / İZMİR - J 50 m* Ezme halıs, SÜMERBANK MAĞAZALARINDAN 200.000.- TL BEDAVA ALIŞVERİŞ KAZANAN 5 ÖĞRENCİ; Nazlı SARICA • Nazan URAL - Yüksal ÖZCAN - Yasemin EKİNCİ • İsmet KURTULUŞ • Ulubatlı Hasan llkokulu 1 - E Bahcehevler / ANKARA Gulveren llkokulu 1 - B No 1514 ANKARA Merkez Y i B O 5 - A No 384 MUŞ Salıh İsgoren llkokulu 1 - A No 649 Alsancak / İZMİR özel Yükselıs llkokulu 2- B Maltepe / ANKARA SÜMERBANK MAĞAZALARINDAN 100.000.-TL BEDAVA ALIŞVERİŞ KAZANAN 100 ÖĞRENCİ: S*Um SÜLOŞ - İZMİR • Emrah KAYIHAN İZMİR • özo» KARACAYIIMAZ - İZMİR • Eda ALPAY İZMİR • Pınar ERSOY - İZMİR • Senom ÜSTUN - İZMİR • Ellf KAYAHAN - İZMİR • Zahıde KIRASLAN İZMİR • Sftcldn DfREÜ - İZMİR • Okon TUTCU İZMİR • B«rk ÖZAY • İZMİR • Utku Coskun - İZMİR • Burtu D*rya KABAN • İZMİR • Guneş İNANÇ SAMSUN • Clhan ONMUŞ - İZMİR •fcerrakPALAMUTÇU - İZMİR • Itır • Omıt BAŞARAN - BALIKESİR • Aslı MINDIKOÖLU • ANKARA • Tuâça HELVACI - ANKARA • Ura DİMİRCİ - ANKARA • Nazlı AYAZ ANKARA, • Zehr* BULUT - ANKARA • Gözde TARCAN - ANKARA • Süm«yre SAVAŞ • ZONOULDAK • Nur AK6IYIK - ZONGULDAK • Kıvanç UÇAR - DENİZLİ • Sanem KARA0AĞ ZONGULDAK • Eda KABAN • ANKARA • Senem DOĞAN AMKARA • HÜMyln HARUN - ANKARA • Ahmet Hamdı DEMİRÇEÜK - ANKARA* Numon ÇATALER • BAUKESİR • Pınor KARABALIK ANKARA • S*rmin DEMİRUR - SAKARYA • Pınar BUYRUK - ANKARA • Batlil UZUNOÖLU - İZMİR • Gunes DRAMUR 'STANBUL • öykO B«z*n UZUNÖZ • ANKARA • Emrah KAYNAR - ANKARA • GÖLd» HANOÖLU - İZMİR • Aslıhan ÖRS ANKARA • lp*k KUMCUOÖLU • İZMİR • özlenen HALIÇINARLI İZMİR • Pınar DOKUMACI • İZMİR • Serçm MEZHEPOĞLU - İZMİR • Tuğba ÖNSER - İZMİR • Mesut TAKMAKOĞLU - İZMİR • Onur EREN - İZMlR • Ekın ÖZMAN - İZMİR • «Urt MKER • İZMİR • Zeynep ULKER - İZMİR • özd* BİLOİLİ • İZMİR • Lale SAMAK - İZMİR • Suat Oül YIUMAZTEKİN • ANKARA • Eıra UĞURLU ANKARA • B*rcln YANBASTI - İZMİR • Bıngul ULKER İZMİR • Eda USTÜN - İZMİR • Burak KARAHANOöLU - ANKARA • Şmrıf* Nlmat GÜLER - ERZİNCAN • Senem TURHAN ERZİNCAN • Burtu AMCAN - BALIKESİR • Merve GUNER - BALIKESİR • IU EKŞİOOLU • İSTANBUL • Ayjegui SERDAROĞLU ANKARA • Ec«m Ylldız MANAV . UŞAK • Y.ğıt DOĞAN - İZMİR • Umut Can KORKMAZ - ANKARA • ilker KAYA BALIKESİR • M.ttn BİLAL - BALIKESİR • Talıp GULMEZ VAN • S«llm KAZMİRCİ - İZMİR • Burcu OZAKAR ANKARA • S*mlh ÖZAKAR-ANKARA • Fatıh ASLAN ANKARA • Vlldan AYİRIR - MERSİN • Semra CELİK - VAN • Iraz DkU EKMEKÇİLER - SAMSUN • Nuray KACMAZ VAN • S ^ k l n ASAN - İSTANBUL • Coner CANTURK BALIKESİR • Didwn OÜLDAL- ANKARA • Mercan ŞENOL- İZMİR • HaınDOGAN • ANKARA • Sehnaz ARICI - ADAPAZARI ödüllerın hangı tarıhts «e nerede doğıtılacağı, oğrencılere mektupla bıldınlecektır - Ilk ûç dereceyı alan oğrencılenn okullarıno, yoksul oğrencılerm gıyımı Içın Sumerbank'tan 500 000 -'er TL'lık olışvanf ımkönı sağlarvnıştır - Reıımler, 2-12 Nııan 1991 tarıhlen arasında Ankara Devlel Resım-Heykel Muzesı Anf Hıkmet Koyunoğlu Salonu'ndc iergıleneceklır S Ü M E R B A N K , G Ö S T E R İ L E N İ L G İ Y E T E K R A R T E Ş E K K U R E D E R . t SÜMERBANK jRKIYE N NB RNUMAfiAUAKE MAGA2AS! UGUR MUMCU (Baştarafı 1. Sayfada) Şoven ulusçuluk, bu ulusu oluşturan soya tapınma ölçü- sune bağlıdır Her ulusun devrımcılen ve sosyalıstlen olduğu gıbı şo- venlerı de vardır, Almanın da vardır Italyanın da vardır. Ispanyolun da vardır Türkun de Kurdun de vardır! Şovenızmın barış getırdığı ve adına seruvenlere çıkılan uluslara yarar sağladığı hıç görülmemıştır Şovenızmın so- nu hep kan ve gözyaşı doludur Şovenızmın "sabıka kaydı" da çok kabanktır Turk şovenlerı, 1 Dünya Savaşı'nda Alman Imparatorlu- ğu desteğı ıle "Turan seferlerıne" çıktılar Bu Turan seferlerı seruvenlerte noktalandı Hıtler, Ikıncı Dunya Savaşı'nda Sov- yetler'e karşı "Kafkas cephesı" açmak ıçın kollan sıvadığında Turancılar yenı umutlara kapıldılar 1 Dunya Savaşı'nın Turan seferlerının başkomutanı En- ver Paşa'ydı, Enver Paşa'nın bu seruvenı Türk ulusuna çok pahalıya mal oldu, "Turan Imparatorluğu" düşlerı ıle yola çıkan Enver Paşa, Lenın'ın ve Sovyet devnmcısı Karl Ra- dek'ın de desteğı ıle Bakü'de Moskova güdûmündekı ko- munıst "Halk Şûralar Fırkası"™ kurdu' Hıtler, 2 Dunya Savaşı'nda Kafkas cephesı açmak ıçın Enver Paşa'nın kardeşı 1 Dunya Savaşı'ndakı Kafkas islam Ordulan Komutanı" Nun Paşa'yı -Nlurı Kıllıgıl'ı- bulmuştu. Bırıncı ve Ikıncı Dunya Savaşı'ndakı Turancılar, Alman şo- venızmıne ve sıyasetıne bel bağlamışlardı Ikıncı Dünya Sa- vaşı'ndan sonrakı Turancılar da antı-komunızme, antt-Sovyet sıyasete, soğuk savaşa ve Amerıka'ya! Şovenızm, emperyalıst devletler ıçın bırer araç olarak kul- lanılır Kurtuluş Savaşı öncesı ve sonrasında Arap-Kürt lıderle- rı, Ingılız gızlı ıstıhbarat servıslennce kullanıidılar 1919 yılı ağustos ayında Lord Curzon'a gönderılen bır gizlı raporu bırlıkte okuyalım — Amenka Trabzon ve Erzurum'u ıçıne alan bır Erme- nıstariı hımaye edecek, gerı kalan dört ılı cte Kurt devletı ola- rak Ingılıztenn hımayesıne bırakryor (Erol Ulubelen, Ingıliz Gızlı Belgelennde Türkıye, Çağdaş Yay s 195) Aynı yilın 10 temmuz günu Lord Curzon'a gönderılen gızlı telgrafta da Kürtlenn "manda ıstedıklen" bıldınlmekteydı (Bı- lal Şımşır, Ingılız Belgelennde Türkıye, TTK Yay s- 39) Ingılızler, bölgede bır "Kürt devletı" kurdurmak ıstıyorlar- dı Bu amaç, Sevres Antlaşması ıle gerçekleşıyordu. Amaç gerçekleşseydı Kürtler, buyuk olasılıkla Ingılız gudümü ıle yonetıleceklerdı Bolge bır petrol bölgesıydı, Ingılızler, Kurtler ıle bu ne- denle ılgılenıyoriardı 1925 yılında Musul sorunu da bu yuz- den patlak vermıştı 70lı yıllardada Irak'takı Kürtler, ABDtarafındandestek- lendıler ABD Irak'takı BAAS rejımfnın Sovyet etkı alanına gırmesınden endışe edıyordu Amerıkalılar, Molla Mustafa Barzanı'ye, Iran Şahı aracılığı ıle sılah yardımı yaptılar Molla Mustafa Barzam'nın Amerıkalıların koruması artında Amerıka'ya götürulmesı ve 1979 yılında ABD'de ölmesı bı- le bu ılışkılen gösteren bır olaydır Mer şoven akım, bır başka şoven akımı doğurur Etkı ve tepkı kuralı en çok bu alanda geçerlıdır Turkıye'de son yıllarda bır "Kürt şovBnizmı" yaratılmıştır Bu akımın kaçınılmaz sonucu "Türkçülük" ve "şcvenlık" ve bu ıkı akımın kamçılayacağı milıtarızmdır Bu bır buyuk tehlıkedır Bugun Turkıye'de Turk ve-Kûrt bırbırlenyle kaynaşmış ola- rak yaşıyorlar Hangımızın Kürt kökenlı akrabası ya da ar- kadaşı yok? Hangı Kurt kökenlıye generallık öğretım üye- lığı, mılletvekıllığı bakanlık, başbakanlık ve cumhurbaşkan- lığı yolu kapalıdır? Kurtlerı yok saymakla bu konuda yasak üzerıne yasak Koymakla sorunların çözulmedığı ve çözülemeyecegı an- laşıldı Kurt sorununun ABD desteğı ıle çözülemeyecegı, ABD desteklı Kürt şovenızmının bölgede yenı yenı sorunlar do- âuracağı da pek yakında anlaşılacaktır Turku Kurde, Kurdü Turke, Türku, Arap ve Kurde; Alevl- yı Sünnıye kırdıran dünkü emperyalıst sıyaset, bugün, tan- kı ve topu ıle bombardıman uçağı ve radarlan ıle Amerı- kan mandacıtığına sığınan Kurt lıderlerı ıle çokuluslu dıp- lomasısı ve yertı ışbırlıkçısı ıle ırk ve mezhep ayrımları ıle.. kışkırrtığı Kurt şovenızmı ıle sınırtarımızın ötesınde ve ülke- mızde yıne uğursuz oyunlar oynuyor EKONOMINOTLARI OSMANUIAGAy (Baştarafı 13. Sayfada) ı rasal program'ı anlamsız hale getırdı Kamu kesımı borçlanma gereğı bu yıl 45 tnlyon lırayı aşarsa kımse şaşmasın Bu çapta bır borçlanma gereğının faızlerı ve enflasyonu nereye götureceğını de varın sız hesap edın. Amadurun, durun, hemen boylesıkıcı ışlere kalkışmayın Nasıl olsa Sayın Özal Amenka'ya gıdıyor, Camp Davıd'de Baş- kan Bush'la beraber olacak, mıiyarlarca dolar Türkıye'ye aka- cak, sıkıntılarımız hafıfleyecek Butün bunlar olmazsa konuya yeniden dönerız efendim. ARADA BIR(Baştarafı 2. Sayfada) kelerı konumuna yükselmektedır (Prof Dr Kirchgaessner- ın "Homo oeconomıcus hukuku saptırıyor mu?" başlıklı ya- zısı (JZ 46 (1991), z) Köku Attantık ve Pasifîk ötelennde olan ve "pragmatızm" maskesı altında sunulan bu korkunç sap- maya karşı bızım resmı aydınlarımız ya alkış tutmakta ya da suskun bır şekılde, katma-deger ladesı ıçın her ay bır zarf ustu yazmaktan başka hıçbır şey yazmamayı yeğlemektedır Tanzımat Dönemı, unıversıtenın toplum ıçın yaşamsal öne- mını kavrayan Maarıf Nazırları (Emrullah Efendı) ve Ahmet Salâhaddın Bey gıbı profesorler yetıştırdı. Bugunün yöneti- cılerı olan ve "Kuçuk Amenka olmalıyız" ülküsu ıle büyüyen nesıljçınde, bu gıdışten dehşete duşen hıç kımse kalmadı mı'' Ünıversrte, bızım ıçın ana kucağıdır (alma mater). Yok mudur kurtaracak bahtı kara mâdennı? Çıkar gruplarının yönlendırdığı gelışmelerde "sıvil toplumun" hayırlı belırtılerını görecek derecede görüş bozuk- luğu çekmeyenler, Clnıversıte Öğretım Üyelen Derneğı'nın "Ozerk Demokratik Unıversıte Modelı" (istanbul 1991) uze- rınde düşunsunler ve tartışsınlar Hıç degılse muhalefet mıl- letvekıllerı tasannın kanunlaşmaması ıçın gereken bılınç ve duyarlığı göstersınler Papatyalaşmış ve bıtkısel hayata gır- mış olmayan profesorler "medenı cesaret" denen bır erde- mın varlığını hatırlasınlar Tasarı kanunlaşırsa, 'alma mater1 ımızın yerıne "babalanmızın" nasıl bır "cadı-üvey ana" ge- tırdığını hep bırlıkte göreceğız Klerides'ten stirpriz atak (Baştarafı 1 Sayfada) AKEL Partısı Genel Sekreten Dimitris Haistofyas, Yenılıkçı Demokratik Sosyalıst Hareket Partısı (ADİSOK) hden PavJos Dinglis ıle Lıberal Panı Genel Başkanı ve Rum yönetımı eskı Dışışlen Bakanı Nikos Rolad- dis'ın olumlu cevap verdiklen ve Kuzeye geçmelen ıçın gerekh ız- nın alındığı bıldırıldı. Bu dört partı lıderının, BM yetkılılen aracılığıyla davete ka- tılacaklarını TKP yetkılılenne bıldırdıklerı, ancak Rum yöne- tımı eskı lıden ve Demokratik Partı (DİKO) Genel Başkanı Spiros Kıpriyanu üe sosyalıst EDEK Partısı lıderı ve Rum Temsücıler Mechsı Başkanı Vas- sos Lissandes'ten ıse henuz bır cevap alınamadığı öğrenıldı Klendes'ın, resepsıyona eşı ve kızı üe bırlıkte katılması bekle- nıyor. TKP'den bır yetkılı, bır soru- ya karşıhk, resepsıyona, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denkta$& ın da çağnldığı ıçın Rum yöne- tım ıiıden Yorgo Vasiliu'ya da- vet yapılmadığını söyledı. öte yandan Glafkos Klerides üe KKTC Başbakanı Dervi» Eroğlu'nun yarın bıt araya gel- melennın beklendığı bıldırüdi. Lefkoşa'dakı dıplomatık göz- lemcıler, Klendes'ın Kuzey'e ge- çerek Eroğlu ıle görûşmeyı ger- çekleştırdığı takdırde buriun "ta- rihi bir olay" şeklınde nıtelendi- nlebüeceğinı beiırtıyorlar. Nüfus cüzdanı, sıgorta ve sendıka kartımı kaybettirn Hükümsüzdür. MUAMMER ÎNCE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog