Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎYET/14 18 MART 1991 ELEMAN Banka Elemaıılan Kambiyo, İthalat, thracat Servislerinde, görevlendirilmek ûzere, Ekonomi, tşletme, İş İdaresi eğitimini tamamlamış lyi derecede İngilizce bilen TL. servislerinde görevlendirilmek üzere, Yüksek ögrenimini tamamlamış 28yaşını aşmamtş banka elemanlan ahnacakttr. Erkek adaylann askerlikle ilişkileri bulunmaması gerekmektedir. İsteklilerin, fotograflı özgeçmişlerini (varsa telefon numaralannı) içeren bir mektup ile PERSONEL P.K. 297 KARAKÖY - İSTANBUL adresine başvurmaları rica olunur. OSMANLI BANKASI TURKKABLO A.O. Orlaklığımızın TaksiTi-lstanbul'dakı Genel Mudurluğunde. SATIŞ ve PAZARLAMA DEPARTMANt'nda u?ere. SATIŞ MÜHENDİSLERİ ( KODD 30 yaşını geçmemış Ingı'ızce bılen, EieKtnk veya Elekuonık Munendtsierı, SATIŞ BÜTÇE ve PLANLAMA ELEMANI <KOD2> 30 yaşını geçmemış, Igılızce bılen, PC kullanabılen, Işletme mezunu. Alüminyum Profil Ürunlerl YÖNETİCİ ADAYI (KOOS) Oeğışık tasanm ve uygulamaian yonlendırecek, 35 yaşını geçmemış, mgılızce brten, tercıhan Endustn Muhendısı aranmaktadır Bulun erkek adaylann askerlığını yapmış olrrası gerekmektedir. Yukandakı gorevlerde çahşmak ısleyen adaylann 25 mart 1991 tarıhme kadar lotoğraflı ozgeçmtşlerını aşağıdakı adresımıze "personel" rumuzu ıle (Gorev kodu belırtılerek) göndermelerı gerekmektedir TURKKABLO A.O. Dunya Sağlık Sokak No 27 80090 Taksım/ISTANBUL TURKKABLO A.O. Ortaklığımızın Taksım-lstanbul'dakı Genel Mudurluğunde. İHRACAT konusunda görevlendirilmek uzere, YÖNETİCİ ADAYI 35 yaşını geçmemış, çok lyı derecede mgılızce bılen (ıkıncı dıl tercıh nedenıdır), daha oce-en az 3 yıl ıhracat ışlemierının gerçekleştınlmesınde fıılen çalışmış, ılgılı mevzuatı bılen, yuksek okul mezunu (Tercıhan Elektrık Muhendısı) İHRACAT ELEMANI Ihracat konusunda en az 3 yıl çalışmış, mevzuatı çok lyı bılen. tatbıkat ışlerınden sorumlu olacak, asgarı lıse mezunu, (ingilizce bılgısı tercıh nedenıdır) SEKRETER Serı daktılo yazabılen, İngilizce bılen, (PC bılgısı tercıh nedenıdır) aranmaktadır Butun erkek adaylann askerlığını yapmış olması gerekmektedir. Yukarıdakı gorevterde çahşmak ısteyen adayiann, 22 Mart 1991 tarıhme kadar 152 35 14No'lutelelonla randevu almaları gerekmektedir. BekoYönetici olarak yetiştirilmek üzere... SATIŞ ELEMANLARI ARIYOR Dayanıklı tüketim mallarının pazarlanması konusunda faaliyet gösteren şirketimiz; • İktisat veya İştetme dalında yüksek ögrenim görmüş, • 28 yaşını aşmamış, • Askerlik görevmi yapmış YÖNETİCİ olarak yetıştırılecek, erkek SATIŞ ELEMANLARİ aramaktadır İlgilenenlerın özgeçmişlerini ve birer fotograflarını içeren yazılı başvurularını, aşagıdakı adresimize göndermelerı rica olunur BEKO TİCARET A.Ş. istıklal Cad 349 80520 Beyogiu/İstanbul Roche EXECUTIVE SECRETARY VVe.offer an opportunity for an initiative rich " position with attractive conditions. Excellent command of English, knovvledge of Lotus and Word Processing, speed typing, capability for high level concentration even under heavy work load and good memory for names and numbers are required. Please send a precise handvvritten C.V. in English vvittı a recent photograph to P.K 16-80622 Levent All applications will be considered confidential. ÇEVİRMEN HIZLI, ÇALIŞKAN, PROFESYONEL KONU: HUKUK-TIP DlL: tNGİLİZCE TEL: 174 34 6 3 Teftiş Kurulu'na Eleman Arıyoruz Denetime modern bir bakış açısı ile yaklaşan Bankamız Teftiş Kurulu'nun dinamik ortamında Kariyer elde etmek isteyen, • Üniversite mezunu • İngilizce bilen • Temsil yeteneği güçlü • Analitik düşünce yapısına sahip ADAYLARIN ; Fotograflı özgeçmişlerini, "Teftiş" rumuzu ile, 27.03.1991 tarihine kadar aşağıdaki adresimize bekliyoruz. Başvurular gizli tutulacak ve cevaplandınlacaktır. İKTİSAT BANKASI T.A.Ş. insan Kaynaklan Birimi Büyükdere Cad. No: 165 80504 ESENTEPE/İSTANBUL İKTİSAT BAI\KASI Bilgisayarla veya Yabancı dille DAKTİLO veya MUHASEBE bilenlere İŞSİZLİK YOK!.. Gerçekten İŞSİZSENİZ GELİN KANITLAYALIM I.. Sahasında DÜNYA ŞAMPİYONU olan ® AMPİYON ÖZEL DAKTİU) SEKRETER VE BİLGtSATAB KURSLARI öğrenebÜeceginiz EN K1SA SLRELERDE: MEVZUATIN İZİN VERDİĞİ EN l'Cl'Z ÜCRETLERLE; Hiçbir bafclayıcı ödeme zorunluğu olmaksızın BONOŞUZ + TAAHHLTSÜZ veya ONCE ÖĞREft; SONRA ÖDE usulüyle ya da Ö1VCE ÖĞREN; SONRA ÇALIŞ; daha sonra da ÜCRETİ TAKSİTLE ÖDE AİLENE YÜK OLMA, KENDİ KAZANCINLA ÖĞREN seçenekleri + her türlü ödeme kolaylıkları ve Öpretip ÎŞE YERLEŞTİRME GARANTİSİYLE SİZLERİ BEKLİYOR. DİKKAT: Merkez telefonlanmız değişti.Yeni munaralanznız: Merkez Kadıköy Beşilctaş lişli :ırköy Beyazıt, Mithat Paşa Cad. 14/1 Tel Altıyol, Kuşdili Caddesi, 6/8 Tel Çırağan, Asariye Cad. 7/2-3 Tel Abidei Hürriyet C. Hasat Sok. 15 Tel Hüsreviye S. 18/4 (Migros sırası) Tel 517 92 57 - 517 92 58 338 08 42 - 336 11 50 158 24 97 - 158 24 98 130 9O 37 - 175 43 14 571 31 31 - 561 29 06 Diklcıt: Bu S »dresten bafka ŞAMPİYON Kfeyla çtltşan htçbir Dtktilo Sekreter ve BilgiMyif tomu *ubemiz değfldlr. Genel Müdür Asistan/Sekreteri İnsanlararast ilişkilerde haşanlıysamz.işinizin aynntılannda titiz iseniz,hüro araçlan ve bilgisayar kullam- yorsanız,İngilizce ı<e/ıjeyaAlmanca'yı iyi biliyorsamz: "Aradığımız kişi sizsiniz" Lütfen elyazıh özgeçmişinizi bir resminizle birlikte "Viyana Turistik İşletmeleri A.Ş. Atiye Sok.No.5 Teşvikiye 80200 İstanbuiadresme göndermenizı rica ederiz.Başvurular kesinlikie gizli tutulacaktır. Kasiyer Dikkalli ve titiz iseniz.Rülevüzlü veyapıığımz işi seviyorsantz, iş deneyiminiz var ıse-, "Aradığtmtz ktşi sizstıtiı" Lütfen el yazılı özgeçmişınizi bir resminizle biriikte -Vfyana Turistik İfletmeleri A.Ş. Atiye Sok.No.-5 Tefvikfye 8O2OO htanfoul" adresine göndermenizı rica edenz. Başvurular kestnlıkle gizli tutulacaktır. INGILIZCEYİ 8 ayda konuşun, Sizi Amerikalı dostlarımızla tanıştıralim. Tel: 349 59 38 Ajans deneyimli yaratıcılığına güvenen kampanya üstlenebilecek ^ArtDiredor veya • Grafikerler telefonlannızı bekliyoruz. Tel: 148 24 53 EVİMDE Kadın erkek gözetmeksizin. Yaşlılara itina ile bakıyorum. 384 33 90 - 380 15 09 İstanbui Gaz Dağrtım Sanayii ve Tıcaret A.Ş. DOĞALGAZ TESISATÇILARI İÇİN KURSLAR DÜZENLENMİSTİR İGDAŞ tarafından onayianmtş projelerin uygulanması ancak İGDAŞ tarafından yetkilendirilmiş tesisatçılar tarafından gerçekleştirilecektir. Bu nedenle İGDAŞ; M4Hi Eğitim Bakaniığı İstanbui il Müdürtüğû işbiriiğiyle bir dizi teslsatçı kursu düzenleyecektir. Kursa katılmak isteyen adaylar İGDAŞ tarafından belirtilen okullarda ön eleme sınavına alınacak, bunlardan oksi-asetilen, elektrik-ark kaynağı ve diğer tesisat işterinde deneyimi yeterli görülenler İGDAŞ'a kesin kayıtJannı yaptjrarak kısa dönem kurslarda eğitileceklerdir. Daha uzun süreli eğitim programına katılmaları gereken adaylara ise kurs dönemleri ayrıca bildirilecektir. Ikjilenenlerin 10 Nlsan 1991 tarihine kadar çalışma saatleri içinde İGOAŞ'a başvurmaları duyurulur. KAYIT İÇİN GEREKEN KOŞUL VE İSTENEN BELGELER • 18 yaşından büyük olmak, • 4 adet vesikalık renkli resim, • Endüstri Meslek LJsesi Sıhhi Tesisat bölümünden mezun olanların noter onaylı diploma fotokopisi, • Diğer lise, ortaokul veya ilkokul mezunu olanların noter onaylı diploma fotokopileri yanısıra en az üçyıl tesisatçı olarak çalıştıklarını bekjelemeleri (kalorifer tesisatçısı olarak çalıştıklarını belgeleyenlere önceliktanınacakttr), • Vergi Sicil Numarası, • Sigorta Sicil Numarası İGDAŞ, Kazım Karabekir Cad. No4 Alibeyköy Tel: 564 54 74-564 54 79 PANEL Reklamcılık & Halkla İlişkiler reklâm dilini çok iyi bilen, farklı yaklaşımlan ile tutarlı; iş disiplinine bağh; METÎN YAZARI Yogun çalışma temposunu seven creative tecrübesine inanan; ART DÎRECTOR directörûyle uyum içinde çalışacak; tecrübesine, tecrübe katmayı amac edinen; YARDIMCI GRAFİKER aramaktadır. Adaylann: 516 33 34 nolu telefondan randevu almaları rica olunur. Medya ve Araştırma Bölümü Elemanı Geliştirilmekte olan medya ve araştırma bölümlerimize eleman alınacaktır. Bu konuda, muteber bir reklam ajansında, en az iki yıl deneyim kazanmış adaylann fotoğraf ekli ayrmtılı özgeçmişleriyle başvurmalan rica olunur. YARATIM/FCB Reklam Hizmetleri ve Tic. A.Ş. Büyükdere Caddesi 15/A Hür Han Kat: 6-8 Şişli 80260 İstanbui DERI SATIS ELEMANLARİ • ALMANCA / İNGİLİZCE / RUMCA dillerinden birini biten, • Konusunda en az 2 yıl deneyimii, • Tercihan bayan, • Dinamik ve hareketti ortamda çalışabılecek eiemanlar aranıyor. ilgilenenterin kısa özgeçmişleri ve talep ettiklen ücretlerini belirterek bir fotoğrafla adresimize mektupla başvurmaları nca olunur. KUZHDERİ Tekstil Makineleri Temsilciliği Firması'na, İngilizce bilen, tekstil konusunda yüksek eğitim görmüş satış yetkilisi alınacaktır. İlgilenenlerin, görüşme için 174 18 2 5 / 2 6 NoJu telefonlardan randevu almalan rica olunur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog