Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

17MART 1991 CUMHURİYET/9 ANKARA HAVASICumhuriyet Ankara Bürosu TEZ-ANTITEZ-SENTEZ Semra Akbulut Çalışma Bakanlığı geçen hafta bir bülten dağıtti: "Sayın istihbarat şefleri ve sağlık muhabirlerinin dikkatine" diye... SSK Ankara Hastanesı'ne tıbbi cıhaz bağışlanıyordu. Törene "Semra Akbulut da" katılıyordu. Yoğun çalışma ortamının getırdıği dalgınlık Semra Özal ile Samia Akbulut'u "sentezlemişti. Bir süre sonra düzeltme yapıldt. Her şey yoluna girdi. TURIZM Moskova'ya giderken Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Özal ile Moskova'ya gidenlerı, gitmeden önce bazı konularda uyardı. Kendi olanaklarıyla gıtme planları yapanlar ıçın faydalı olacağını düşünerek bu 'uyarı-tavsıyelerı' aktarıyoruz. —SSCB'ye gırerken yiyecek maddesi sokmayın. —Rejim ve yönetımle ılgili tartışmalardan kaçının. —Dönerken yanınızda ruble çıkarmayın. -Ruslar çok dakık insanlardır Verılen tüm randevu saatlerine dikkat edınız. —Havyar ve antika mağazalarından alacağınız antika, mücevher, resim gibi eşyaları çıkartmak yasaktır. —Dolar mağazalarından yapacağınız alışvenş ıçın çıkışta herhangı bir problem söz konusu değildir. —Lokantalara rezervasyonsuz gftmeyiniz. Uyanlarda, taksı sorununa da değıniliyof. Taksi şoförierının pazarlık yanlısı oldukları önce döviz isterken sonra birkaç paket Amefikan sigarası ile yüklü bir miktar rubleye razı oldukları anlatılıyor. Ve ûcretin yolculuğun sonunda ödenmesi öğütleniyor. GÜNÜN FOTOĞRAFI İŞ- SENDİKA Bakan Aksu dereyi gormeden paçalan sıvadı. (Fotoğraf: Hasan Aydın/AA) DIOPTRILERlNltf UYGUN. CAM.flLTERNATIFLERİNIZI BILiyûRMUSUNUZ ? J&üleriri San ve Tıc Ltd Ştı Her gun 1o oo 22 oo Ataköy Galleria No: 0343 îst. Posta Kod: 34750 Tel: 559 5171 —559 25 70 Fax:5593294 Borsa Başkanı Yaman Törûner: "Bankerier terbiye edilecek." — Vay terbiyesizler vay!. Demirel: "Zenginlik kapısının tokmağı hur rejımde." — Halkımız bu tokmağı daha çoook bekler!. * Ozal: "Sovyet ekonomisi düze Emekçi eşcinseller birieşin PCI (Uluslararası Kamu Görevlilerı Sendikası) Türkıye'dekı üyesi sendikalara bir yazı gönderdi. Bütün Avrupalı üyelere dağıtılan yazının başlığı şöyleydi' "Avrupa sendikalarında sevtcı kadmlar ve homoseksüel erkekler." Türk sendıkacılar neye uğradıklarını şaşırırken, yazıyı okumaktan da gerı kalmadılar. Şöyle deniliyordu yazıda: "İngıltere'dekı üyelenmizden olan Ulusal ve Yerel Yönetım Çalışanları Dernegi'nden (NALGO) aşağıdakı bilgiyi almış bulunuyoruz. NALGO'nun düzenlediği 1990 ulusal sevici ve edılgen homoseksüel erkekler kongresinde aşağıdakı kararlar alınmıştır: — 1992 yılı adı geçenler ıçın aktıf bir yıl olacaktır AT üyesı 12 ülkede bunlarla ılgili yasalarda farklılıklar vardır. Bu nedenle; AT ıçınde sorunların gündeme getırilmesi için bir komite kurulması; kurulu dığer örgütlerle dayanışma sağlanması, diğer Avrupa sendikalanndakı sevici ve homolarla ılışkı kurulması; gelecek toplantı ıçın bir ana konu saptanması ıçin çalışmalar yapılması kararlaştınlmıştır. NALGO ılk adım olarak dtğer Avrupa sendikalannda da sevici ve homolarla temas sağlanmasını öngörmektedir. Dolayısıyla sendikanız yapısı içınde bu tür bir örgüt varsa bıldirmenızı nca ederız. Ayrıca gelecek genel kurulumuz için uygun bir konuşmacı aranmaktadır. Bu konu ile ılgili bilgiieri bekliyoruz." çıkabilir." — Türk ekonomisi düze çıktı da! Türkiye'de "en iyi hekim seçimi" yapılmış... En iyi hasta da hastane kuyruğunda ölendir!.. • Gazetede manşet: "Basra'da Inan oyunu." — Borsada de Efe oyunu! Sinasi Nahit Berker Türkiye Yazarlar Sendikası Turgut Uyar Açılış Konuşması Tahir Özçelik Katılanlar DoğanHızlan Ozdemir İnce Atilla Özkırımlı Iskender Savaşır Turgut Uyar'dan Şıırlcr Celile Toyon Ersan Uysal Turgut Uyar'ın Fotoğraflan İsa Çelik Sunan Candan Sabuncu I« Mart IWI Pazartesı Saat 18(X) Bcyoğlu Karaca Tiyatrosu ( unıhurıvci Kıi i|> kıılulıu Ak.ıdcmı Kil.ilx.vi (ıcnıjık Kıl.ıhcvı > 1/ırl.ırı.vı (Mulkıvılıkr ltırhgı kunıçc^mc l^ıkalı). K.ır.ıc.ı Hyalrosu. I urkıyı Y.ı/.ırkır Scnüıkjsı (I4S I» 02) HAYVANLAR İSM4İL GÜLGEÇ KİM KİME DUM DUMA BEHîç AK . PİKNİK PIYALE MADRA HIZLI GAZETECİ NECDET ŞE BO*18ALAMAW &«? KEMTIN 6AZ &RI DE »Z OABlUitPtK PIKW0l?U3?E Bll? 5 M ) t C MA&U>nAR.l IS7E ÇİZGİLİK KÂMİL MASARACI AĞAÇ YAŞKEN EĞtLİR KEMAL GÖKHAN GÜRSES GARFIELD JM DAVIS (Gdeesı'Mil , ( K4ŞIRSAN ) Q >—~>^oo£ f ' Mr i fâ TARİHTE BUGUN MÜMTAZ ARBİAN 17 Mart Virhoal take off <">d Landıng. SroL Skor-f- +ake off anj NEM *vrOL 9 t HEMDE *STOL* 1966 'OA 8U6UN, AMEKIK4U BELL F-r OLAN 'X-22 -4 * ÜÇÂĞ', IUC DBMEMS 4 7XAJAML4Mffr/. E. Oİ/N. A/BA, *VTVL' ( /Af/f yAPAStLEN) UÇ4XlL4g &IL/ie M4*G4NMIfr/. ANCA ÇtKAAJ KAGMAŞIK SO&UN14£ MEOENIYLE. Pl/My*ûA YALAttZCA IKI MOOBL MZM£T& soKi/iABrcM/şrı /ueıuz nAg/z/ez vesov. yer YAK-36 jEn.eK.t-. SEIL UZUN y/Lt/te peMSM ,**LE StKUttTE *STVL*U Q PıSTE /MtÇ nUKfÇ) OE T-r&ME AA4ACINI TAŞiyoeD
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog