Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/8 17 MART 1991 Sinenta • Tiyotro • Gösteri WııwıHnr Imism KENDISINİ ÛLDÜRMEYE ÇAUSAN KİŞİLER * \ ' BÛNLAR OUJNCA. JOEY BOCA SONSUZA KADAR YAŞAYABİLJRDİÜ RESIYE MEK YOJTODEATH- LA.VVRENCEKASDAN lnanılmaz gerçeklikte, inanıtmaz bir öykü. .HKSffM! (147 U 15) • 1 00-13 30-15 00-17 00-1» DO-21 30 . SlCadltftyAS (3M0afO> 1130-14 00-16 15-18 30-2130 J»nk»<»8ATI2 (118 13 23| 11 00-13 00-1S 00-17 30-19.30-21 30 ' <2ÎS 37 W) 12 15-14 30-16 45-19 00-21 15 (2142 41) 12 15-14 30-16 45-19 00-21 15 Ç«ınll«rtlt«« ŞAfAK 3(5K 2» I I 1100-13 30-16-00-1830-2100 " adltftyAS J»nk»<»8ATI2 ÎAnkan GOLBA5I MAJILON BRANDO MATTHEW BBDDERICK 146 97 38 • 132 64 26 DORMEN S TİYATROSU ' KONSERLERI R a y C o o n e y KARMJUUUPK0ME0İ 2 BÖLÜlir Yöneten: HALDUN DORMEN C.taol: 1S.0O21.15 P ı w : 14.30-18.00 Camtesı matnu. 1! 0 Pierrette BRUNO SOiKOMEOİ 2 BÖLQM Yoneten: GENCAY GURÛN ÇarfanAacİMO «• XIM P C 2 1 5 C Cara.15.00.Pm. 21.15 HILTON CONVENTION CENTER î~ 28-29 Man2! • A>C-31 Mart ı y j ve 2" fcrgenekon Cad.98 PANGALTI Tel: 141 27 37 OORMEN H TİYATROSU P A Z A R T E S I O Y U N L A R I Lzleysmayenler içm Yakıs I TaraN ANKARA DEVUET TtYATROSU Y A P M İ PEYNIRLIYUMURTA Bitetler: Vakkorama Taksim ı-ı 'b ' ' Suadiye Moda Sınemast >J" "ı ?P C00 TL Mal.ne 30 000 TL Ogruı M*ıt*r! 1t.«9 v«( st.OO E'genekon Cjd 98 PANGflLTI Tel 141 27 37 NADİ ÇAMAN YEDITEPE OYUNCULARI BİR ANARŞİSTİN KAZA SONUCUÖLÜMÜ •arh) F» Koroedı 2 Boltim Perş 15 30-21.15 «•: HaeH Kopar p a 2 a r 15 x ĞEL KAÇALİM Itm. Ti»N TMCJT 585 52 63 K.Muıtafapaıa (nra TifalrsM Çatj 21 15'Cıesı. 15.00-2115 OBTAOVlimiLAH I s t i k l a l Cad. No: 1 4 0 T e l : 151 18 65-66 C i h a n Ö k s ü z / F e r h a n Ş e n s o y AŞKIMIZIN GEMİSİ FINDIKKABUĞU «•*•-"•» Pierre Henri Cami/Ferhan Şensoy MATADOR Persembe-Cuma 21.00 Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Çarfamba 21.00 Fertıan Şensoy'un Pazar 15.30 - is.so $&& KAHRAMAN BAKKAL SÜPERMARKETE KARŞI B E Y O G L Ü K U C U K S A H N E 1 4 4 4 3 2 7 1 1 3 6 4 Ferhan Şensoy'un İSTANBUL U SATÎYORUM Münir Özkul - Erol Günaydın Sak 21.00 NÖBETÇİ TİYATRO Ferhan Şensoy'un AŞKIN GÖZÜNE GÖZLÜK Yön: Rasim Öztekin çar»: 21.00 Müzik: Arif Erkin c.te»i: 13.00 AKILHOCASI"The Freshman" 6*ro4kl FİTAŞ (14*01 M) 1200-14 15-1» 30-l«-45-21 15 , SH« NOV» BARAN (140 » M) 12.00-14.30-1700-1930-21 4S 3 K K I M T VILDIZ (341 51 24) 11 15-13.15-15 15-17 15-19 15-21 30 A AnkvaBATH ( I I I «3 23) 12 15-14 30-16 45-1900-21 15 ' ilnHrÇINAR (14 4» «1) 12 15-14 30-16 45-19 00-2115 l SAHTE CENNETE• 1989 Berlin Film Festivali En lyi Kadın Oyuncu Odülü VEDA • Fransa Strasbourg En lyi Film ZUHAL OLCAY ödülü 5.HAFTA I336 37 71) 11 00-1330-15-00-17 00-1900-21.30 (568 44 531 11 30-13 30-15-30-17 30-19.30-21X rürkıye Işletmesi TttNA FİLM ROBERT REOFORO • LENA OLIN Yönetmen: SYONEY POLLACK H A V A N ABeyoğlu OUNYA (149 93 611 12 ÛO-15 00-18 00-21 00 Cinayet...Casusluk... Büyük bir aşk... Ve Gladio!.. ANNE PAIOLLAUD JEAN-HUGUES ANGLADE JEANNE MOREAL 1991 CESAR OOULLERİ EN İYİ KADIN OYUNCU LUC BESSON'dan yera bir fihn. 3. HAFTA * RENK 114) 2S 24| 1572 I I 631 1200-14 V5-.J&30-18 45-21-15 11.0O-133O-1&00-18 30-2100 AS S i n e m a s ı ' n ı n a ç ı l ı ş ı o n u r u n a... Aktarn UtSTAİ EMEK FİLM CİNEMA PARADİSO'nun iinlö yönetmeni GIUSEPPE TORNATORE HERKESEV KEYFÎ YERİlNfDE'STANNO TUTTI BENE" MABCELLO MASTROIANN1 YAKINOA SİNEMALARDA "Savafin çırkınlı^ine ve ÖlUmsilz bir aska tanık olacaksmız" •«a)» »an? na 7t mtt XM4 oc <e 30-19 00-21 is U M l l M I PSI1 »!1»140Ol63O.t9M)-213« OIL «BLA COCUK TİYATROSU ÇEKİRBE BİR SIÇRAR Yazan-Yoneten I0İL YAZGAN Müzik: REYMAN ERAY Har CumartMİ 13.30 Kccamıislafapaşa ÇevTe Tıyairosonda Tel 585 52 63 H«v Fazar 11JO Baharıye Tevfıh Geıenbe Tıyatro Salonu'nd» lel 336 Î1 03 ADİL B A K I R K O Y B E L E D I Y E T I Y A T R O L A R I AOİLE NAŞİT KÜLTOR MERKEZİ Dario Fo/Yört: Oğtz Aral BEDAVA MI SANDIN? Salı. Ça-ı. Pwf Cumı C loı ?030 Ctıu-Pınr 15.00 I AZİZ NESİN SAHNESİ1 Aziz Nesin DEMOKRASİ GEMİSİ Yön: Ahmet Gülhan SaİL Ç»»- Pvf_ Cumı. Cletı Pt2ir ?030 ClnL Puar IS.00 • ll»ttatı»Y»rl»rl M Ü Z İ K L İ Ç O C U K O Y U N U Her Cumartesı Saat II.00de UMRANIYE KÛLTÛR MERKEZİ'NDE Tel.: 328 05 59 SON OYUNLAR AN ITIBAREN YEN! DEĞİŞİM 2 BEKİ ANLAYAN YOK BULUNMAZ TİYATRO İSTANBUL 151 60 90 Aziz Nesin SEN GARA DEĞİLSİN Yön: H.Hilmi Bulunmaz Her Pazar 19.OO Oyuiur Makkı ONK AJANS tan Alınr KARYA CEP SINEMASI BAKIRKOY 542 i l 72 BİR ALAN PARKER FILMİ | GELCENNETiGÖRl Bizim Tiyatro Dostlar Tıyatrosu Salonu'nda Tünel 144 81 37 - 14S 24 M CM» 1530 Pz. 1530 FALLACO'nm BIB İNSAN yapdmdan esinlenerak yazao HaKI BEYTAŞ yönelsn Zatar DİPER MASAL GERÇEK TİYATROSU Faııl Hüsnû Dağlarca MâNOâLiNâ ( m û z î k l i ç o < u ^ o y u n u ) »•llîflvfl Muvıy KRISTAL (588 44 53| 11.30-13.30-15.30-17.30-19 30-21.30 SAHTE CENNETE• 1989 Berlin Film Festivali En lyi Kadın Oyuncu ödülü • Fransa Strasbourg En lyi Film ZUHAL OLCAY ödülü Hjlk gümi çır(«nbadır. VEDA İENIS İFOSFOftOĞLU TIYATROSl KADlKOYHa'» EgıtımMefkeıı 345 2S 15 KANLI NİGAR'90 Müzikli Güldürü Yazan: Siidık Şendi] Yoneten: ENİS FOSFOBOÖLU Çarş 15 30-21 00 Cıe» 15 3O,Pa;a- 18 30 O , d ü ş k u r a n h e r k e s i n d ü ş l e r i n i d ü ş l ü y o r d u . Û/t/ra D U Ş L E R 1990 Cannes Film Şenliği açHrçfilmi. § Türkiye'de sadece Harbiye AS Sinemasında. I 2. HAFTA Harbıyt ASIU [147 63 151 İ 11 30-14 00-16.30-19.00-21 45 L - JŞ E H İ R T I Y A T R O L A R I KÜITÜR ETKİNLİKLERİ KONSER THECHINABAND TOPLULUĞU Kfvboard: Hakaa ÖZER Bas: Cem ÖZKAN Gitar: TODCCT TUNCELİ Dvnt: Yusaf TUNCELİ Vokal: Öıaer AHl NBAY YER: HARBİYE MUHSİN ERTUGRUL SAHNESİ GÜN: 19 Mart 1991 Salı SAAT: 6İRİŞ ÜCRETSİZDİR EMİR KUSTURICA ÇİNGnENEIJER 1147 »471 11 00-13 45-16 00-18 45-2130 ı s ı t a o o ı 1100-1330-1500-18302115 1346 01 42| 11 00-13.30-16 00-18.30-21 15 (521 M 241 11 00-13.30-16 00-18 30-21 00Oıntayıı Cat HO 156 89 «7 1X30- 16.ro- I8J0-2100 WORKSH0P fihmUn ina*k M Kküı bilmtk i içüı. 21MiH)l-rıi|»ıılı AVC • • • I B U*-— ve kayıt içia: Td: 16» «81 16i 00 02 1790107-16» 8514 PBC1W5S55 AVC REKLAM FİLMİ DAfirTIMMOA FİDfl 149 50 33 Yalmz Ülhemiztn değil Avrupa'tan en mubteşem iki sineması KENTI KENTII Şişli/lstanbul Muttem ıv fde dekoruri'onu - İteri ieknnUijia - Ultra sislem ses düzeni • Gumûş perdeli ekram • Air Conditknt banalartdtrma sıstetm - Özel Otfe mktnian Çıgdaş sinemacütk trizmetleri ile IIIIIII KENTI HAVANA Robert Redford-Lena Olin Yön: Sydney Pollack !KENT II GÜNORTASINDA KARANLIK Fatma Girik-Halil Ergün Yön: Memduh Ün 22 Mart 1991den itibaren Dünyanın en ünlü 685 Sinemasıyla birlikte "9 dalda OSCAR" adayı BABA III AL PACINO - DIANE KEATON Yön: Francis Ford COPPOLA MOSKOVA ESKİ MÜZİK ODA ORKESTRASI SOLÎST TATYANA GRINDENKO Keman 18 Mart Pazartesi Saat 19.00 /. Christian Pez, Ignaz von Biber, Vivaldi 19 Mart Salı Saat 19.00 Schmelzer, Telemann, Biber, Vivaldi Bllet Satı« Y*rteri Konser Salonu 148 53 92 • Gallerıa Danişma Burosu 559 95 60 Vakhorama Taksım 151 -5 71 - VaKkorama Suaaıye360 9C 90 Anste'3n«s/6*ıcar GUflUN KUSLAR Yte HaMn DOflMEN |12 13-14-15-16-17 Martl Sattakılin kudrat AKSAL BAY HİÇ- SONSUZLUK KİTABEVİ Nnrik IBSEH HORTLAKLAR Tirtçsi: t m ı ENSİN YM: ÇHId İPEKMTA (IM3-14-l5-l6M*m . Mcatl CUMALI BİR SABAH GÜLEREK UYAN LUigı PIAANOELLO İNSAN, HAYVAN ve ERDEM Tufüçot Serrı YIIMA2 V n Z I M KUCUMEN 112-13-14-15-16-17 MKt| GÖRÜŞME- KUTLAMA-ÇAfiRI Tirtçal: Eüa Tlb ÇEUKKAN Tte I t m GUMEY IIM3-14I5-IS Mvt| WI1I» RUSSEU BİR KADINTürkfatSMirılUIIAMORSEl Yin: Çflin IPEKKAY» |17MrlPnır| BİLETLER TİTATRO GİSELERİNİN VAM SISA KAOtKOY MERKEZ GİSE VAKKORAMA TAKSİM. SUADİYE M APS GAYRETTEPE. BOSTANO «e BELPA HİPERMARKETTE SATILMAKTAOIR. Oyun Gunleri Salı 20.30/Çar 15.00-20.3O,'Per -Cuma: 20 30 Ctesı 15 00-20 30/Pazar 15OO-18.X İstanbul devlet opera ve balesi | İstanbul devlet opera ve balesi ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KONSER SALONU'NDA İKİSİbUe I ptrHe Koreogrıf!: Sibel MSdPOfiLU MSzik P FAVRE R.TOW«£R ••IMItir: Alm OFLUOfiLU DİNO İLE CERENbat< 1 perdı KVMgrıri: Yıvuz Ö2SEL Mazik: Münlr Hurrtitn 8EKEN RtpetltK: Mit KUTVAL ZİYARETÇİ KADINM i 1 ptr* J bıie I perbeIptrM Knggrıf!: NlUun YEDİCAN •ûztk: »rt U Neitt bıie I perde Koreogrılı: Hil BERKA» MOzit Van SELİS Dekor: Selçuk TOLLU Kostüm: Ayşegül ALEV Ifik: Metin KOÇrÜRK Ses: Latil SOZÜDEMİR 15 Marl Cuma saat 20.00 (Gala) 22-29 Mart Cuma Saat 20.00 «IMİ4H tomıHdan M hatla dncs A.K.M 9 l*»t*r*d» Suady» Takıtm Vakkoramo. Pongattı G«nçler Moğazafcannda v «olle<1o-Alaköv dan^ma DOrojundo tanja ç*m<*>odn. ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NDE e.Verdl S.PnctM MASKELI LA BOHEME BALO•gvı i Drkntrı $tft Rııuit PALUMIO Slhneyt Kl«u JUtn GUW«» 16 Mart \SXtı 27 » n 20-tVHe OrtMn $«f>: R t m PAUMtn Slhntyt Kıynı: TttU KAM n «an. ıs.ana DON GİOVANNİ NEMRtlT'UN DANSI itit I pvtt U.CİBKIK ANADOLU'DA GECE OrtMtrı 5«(k Srtsın AM S * » r t Kıyat: Yıtu KAAA 2IHVİ2IL0D'* MÜTLDSON SEVİL BERBERİ k t k 2 OrkBtfl m M w y « I f » Ytklı KAR« n »m a oo j« MmtT» (•»««; Gıytn Mc MUİII II Man. 2000 » F.CHOPIN RESİTALİ Hanna Radvan (Polonya) 18 Mlrt. I900HJ IKonstr S*>nu| »•»»«ı tsfraiKMn tu nalla Snc» A.K.M. gl«««ind*. Suodtf- Taksim VAakkoramo.tangoHıGençleı Mojaıatomda v* Galle<K>Al<*ö» danı|fT\a Durosunâa ıa(ışo çıkmaMadır Gije M: 151 10 23/191 56 00 (7 hal) 254 Ankva lumosi n*d«nlyt« Son 3 Hafta NİSA SEREZLI-TOLGA AŞKINER TİYATBOSU ELİ SAGHİnin BENİM MATRAK AİLEM Komedl fan 2 Bölüm Yön: ALEV SEZER Çars. 15 X Pwı. (Indlrlfnll) 1*30 Cuma 21.15 C l«« 15 M Puar 1« 30 BEYOÛLU KARACA TtYATROSU nd.ı ODAKULE KARSISI Tel: 1 ?2 28 23 V j K E N T O Y U N C U L A R I I A L ! P O Y R A Z O G l U • T İ Y A T R O S U ESKİ FOTOĞRAFLAR Oyun 2 Boıum Vazan: Otnçar Sûmer Yön: Mü«flk Kenter •SON HAFTALAR» Ctesı-Pazar I5O0 K e n t e r T ı y a t r o s u 14 6 3 5 8 9 Straaalvtor 91 - Takalm çıtetnfar Itultıbu P.mi-Sılı İMrtç htrfün 21.00 Ctui 15.00-21 00 Pc«r ISJ0-1U0 Gıse Tel 1444fi 7 5 . 15113 56 TEVFIK ENBE TİYATROSU33621O3 Vtlın 2 kahkaha *ırt-iası BİR OGLUM OLDU Ya^•n: M. HonnMguin Y6n: Te»«> GHmtt * Mu2iMı CocuK Oyunu -" MUTLULUKA0AS1 J Yazan Hılll Çelenk Yon Tev'k Geıenbe C.tesi - Pazar 11J3O 336 21 0 3 /IN1İ/UM HtRLİK TIY/VI1MISI! EROL TOY Yonete- ZEKİ GÖKER PtR SUbTAN ABDAb 8. Mahkeme kararı 9e 200. OYUN" •nOGLUNDA BAKII1K9Y0E MRACA TİYATROSU'«QA BELEDİYE ŞEHİA 143 17 83 Pcar 21.00 TIYATROSU »OA 572 M 38 S»lı 1130v«2!DO-<>« P.t«>i 18.30 »s 21.00'ıtc -•*»""»* İSTANBUL IDEVLET IIYATROSU DÜN GECE YOLDAGİDERKEN Cn*L MN: mum tarmaHttlk: INalM IM1141&I117 »m MlM Bıy*,r YANGINYERİNDE BUDALA Ufirlayıa: Slma bi YiMat ED««I tazar Gninnt 0yı MMt|< 16.17 Man AzbkttHi YAŞARNEYAŞAR " , S NE YAŞAMAZ YtaatR: K«W1 Ifıt | | 1 « | | | Mbik: T.«r S*ç«* IflAoAL a24,. BAHgESl SAUNCAKTA İKİ KİŞİ YtMtiK Akn Sflar : Snp $anh KıcHİ CIIBII Jeran Kilty SEVGİLİSOYTARI KvW TIM AHMETLERİM YtMlnt Kama * * 13.T4.1S.Z1L21 22 Mart Çtvtrm: TıM Htlnaı 12.13.14.15.16.17 Mtn HAPŞİRIK Sw»«)« M N N Oiürt» anw— saı a» ifrııu D H M MlUı MtMMr 14J SJ X U»»rt>y»t *e»Mİ Frı»n TtKan C«m H«rk Cnirn: Ulll Ern 19.2I.21.2Z23.24 »ırt ray Tıyalroau. Barbaros Yohusu, Yıldız Sarayi içindedir. Sinema • Tiyatro Gösteri DUTUMNAUNB IdN 146 97 39 • 132 «4 26
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog