Bugünden 1930'a 5,447,715 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/8 16 MAKT 1991 Sinenta • Tiyatro • Gösteri fsmlm lımlms Mffom bntmas Wuwiriır MARLON BRANDO MXTTHEW BRODERJCK KENDISINI OlDURMEYE ÇAUŞAN KlŞILER RESIYE VMEK LAWRENCEKASDAN 146 97 38 • 132 64 26 Vtrf OLUNCA. JOEY BOCA SONSUZA KADAR YASAYABIURDIIII; İnanılmaz gerçeklikte, iıutnılmaz bir öykü. «•rBr,eiS2 lUdıfeây AS Ankum BATI 2 ! * I H I M SOLSAŞI üfmır IZMİR (147*3 15) 1100 13 00 15 00 17 00 1900-2130 {33*0090) 11 30 14«M«15 1630-21 30 (119 »3 23) 11OO-130OI5OO-173O-193O-2130 (22* 37 M) i? 15- 4 30 18 45-19 00 21 t5 (21 42 61) 2 S 30 16 45-19 00-21 15 . ıjj 3(5tl » W] 1100 j 30 16 00 .8.30-2100 * DORMEN ;S TİYATROSU P e r r e t t e B R U N O fflKOMEDİ 2 BÖLÜM Yoneten GENCAY GURUN Ç 0 v* 21 1S Car; 15.00 Peıs.21 15 R a y C o o n e y KARMAKARISIKKOMEDİ 2 BÖLÜIC Yoneten HALDUN D O R M E N C tasl 18 00-21 15 Pazar 14 30-1S 00 Cumaiesı natnes TB Q0 ntfuımlıdır Ergenekon Cad.98 PANGALTI Tel:141 27 37 DORMEN S TİYATROSU P A Z A H T E S I O V U N L A R I ANKABAOEVLETTtYATTtOSU YAPIMI j PEYNİRLİYUMURTAIO>»1>M1İ Sd-ÇUK YOKTEM _ ZEYtCP BtONAT Oyun caattarl 1«.«O va li.OO Er«»neKon Cad S» PANGALTI T e l : 141 2 7 3 7 HADIÇAMftN I A O V > YEDtTEPE OYUNCULABI | tfTjP^ Kıinoı Hilk inııır »n.K. 345 6C 6; BİR ANARŞİSTİN KAZASONUCUÖLÜMÜ D*rto fo Komedı 2 Bclun Perş 15X21 15 Tfcc Maeit Kopcr f i l 3 , 15 30 ĞEL KAÇALÎM Tta. Tİ«H Tmca« 585 5 2 63 KJİıifiafapaşa Çtvr» Tıyatrou Çatş 2 15 C tes '5 00 21 15 i s t i k l a l Cad No U O T e l 151 1 8 6 5 C ı h a n O k s u z / F e r h a n Ş e n s o y AŞKIMIZ1N GEMİSİ FINDIKKABUĞU C u m 8 r t e , Pıerre Henrı Camı/Ferhan Şensoy ei33Y0RGUN MATADOR Perşembe-Cuma 21 00 | Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Çarşamba 21 00 Fertıan Şensoy'un Pazar 15 30 - 18 30 fgssa KAHRAMAN BAKKAL SÜPERMARKETE KARSI BEYOGLUKUÇUK SAHNE 144 43 27 143 64 Ferhan Şensoy un İSTANBUL U SAHYORUM Munır Özkul - Erol Gunaydın Sah 21 00 NÖBETÇI TİYATRO Ferhan Şensoy un AŞKIN GÖZÜNE GÖZLÜK Yon Rasım Oztekın Muzık Arıf Erkın Çarş 21.00 Ctesi 13 00 AKILHOCASI"The Freshman" 6«yo4kı FtTA$ (149 01 « ) 12 00 14 15-16 30 Iİ45-2I 15 9t«N NOVA BARAN (140 35 St) 12O0143O1700 19302145 •Ud*6r »H-OIZ (M6S124) 111^13 15-15 15-17 9 5 Anltva BAT11 111» »3 231 12 15-1430 16*5-19 Umu ÇINAR (14 4* 61) 12 "M4 30 16 45-1900-2 ROBERT REDFORO • LENA OLIN Yonetmen: SYDNEY POLLACK H A V A N ABeyoğluOUNYA |149 93 61| S T A N D A R D F İ L M C İ L İ K S j N ' ~ CİNEM\ PAIUDİSOnun unlu \onetmenı GIUSEPPE TORNVTORE HERKESÎN KEYFİ YERÎNDE "STANNO TUTTI BENE" O , d u ş k u r a n h e r k e s ı n d u ş l e r ı n ı d u ş l i ı y o r d u . D U Ş L E R 1990 lannes Fılm Şenlığı acılış filmı. § Türkiye'de sadece Harbiye AS Sineması'nda. 2. HAFTA HarMy« ASIM (147 63 151 1130 14 00 1630 19 00 ?l 45 KONSER THECHINABAND TOPLULUĞU Kevboard- Hakan ÖZER Bas. Cem OZKAN Gıtar TuocerTL>CELI Davul Vusuf TUNCKLİ Vokal Omer AHUNBAV YER: HARBİYE MUHSİN ERTUGRUL SAHNESİ GUN 19 Mart 1991 Salı SAAT iaoo GİRİŞ ÜCBETSİZDİR EMİR KUSTURICA ÇİIM6ENELER ZAK1ANI • 0 K M DtretoyuCm 110 158 69 87 I3J0 1600 1 U 0 2100 B R U C E W I L L I Z 0 R Ö L Ü M 2 -DIEHARDER- WORKSH0P _*•« Ömer j > j fiimUn untmek v« wttxU*i*n dttkttlemtk xçu^ tMjm bümti. uudıUmmll 21 Mn 191 r »nl ve kajtt için: Isıl Baske'yl araTiıuz. Tel 1680881 1680002 1790107 164 8514 AVC REKLAM FİLMI DAeiTIMINDA FİDfl FİLfTI149 50 33 EVDE TEK^BASINa ;jnS*f»K 21516 nen 11 15-13 15-15 İ5-T 5-19 15-21 15 C U» S*f*K 4 |516 28 601 11 30-14 00 1630 18 45-2115 11 30-1400 1 6 » 19 1521 30 Yatnız CUtemizin degil. Aı-rupa'nın en mubteşem iki sinemast KENTI K KENTII Şışlı/lstanbul Modem ıv pk dekmısvonu llen leknok>jtsı l Itra ststem ses duzem Gumuşperdelı ekram Atr Omdıtton buıalandınruı sıstemı Ozei Cafe sahmlan Çagdci$ sınemaalık htzmetlen tle 1CILMİKENTIİ HAVANA Robert Redford-Lena Olın Yon Sydney Pollack l KENT III GÜNORTASINDA KARANLIK Fatma Gınk-Halıl Ergun Yon Memduh Un 22 Mart 1991'den itibaren Dünyanın en ünlü 685 Sinemasıyla bıriikte "9 dalda OSCAR" adayı BABA III AL PACINO - DIANE KEATON Yon Francıs Ford COPPOLA SAHTE CENNETE• 1989 Berlın Fılm Festıvalı En iyı Kadın Oyuncu ödülu VEDA • Fransa Strasbourg En İyı Fılm OduluZUHAL OLCAY 5 HAFTA 1336 37 711 11 00-1330 1500 1700-1900 21 X Aktaray KHtSTAl (588 44 531 11 30-13» 1S30 17.3O-'93O-21 33 EMEK FILM Turkıye Işletmesı TUNA FİLM IDIl ABLA ÇOCUK TIYATROSU ÇEKİRGE BİR SIÇRAR Yazan Yoneten IDIL YAZGAN Muzık REYMAN ERAY H«r Cumart4Mİ 13.30 Kccamustafapaşa Çevre Tıyatrosu nda Teı 585 52 63 HtffUirUJO Saharrye Tev< H Getefibe Tiyatro Saloru ida te* 336 21 03 B A K I R K Ö Y B E L E D I Y E T I Y A T R O L A R I AOİLE NAŞİT KÜLTÜR MERKEZİ Darlo Fo YOn Ogıa Aral BEDAVA MI SANDIN? Satı v. Pers Cumı CJesı ?tt30 Ctetj-Pızif 15.00 | AZİZ NESİN SAHNESİ l Azız Nesin DEMOKRASİ GEMİSİ Yon: Ahmet Gulhan Salı. Carj.. Perj. Cuma. CJetı Pazar 20.30 CtıaL Pazar 15.00 • M*tSolı«T*rl»rl» Aztt Nlatln Sonnetı 502 08 53-55625 38 «GcJeno Oonıvna 569 95 60 Cinayet.-.Casusluk... Büyuk bir aşk... Ve GladioL ANNE P/MBLLAUD JEAN HLGUES ANGLADE JEANNE MOREAU MARCELLO MASTROIANNI YAKINDA SİNEMALARDA 1991 CESAR ÖDÜLLERİ EN İYİ KADIN OYUNCU LUC BESSON'dan yera bir fılm aHAFTA Bıy»;toUU.E |149 25 24| 12 00 14 15-1430 1845-21 15 lakırtayRUK 1572 18 631 1100 1330 1600 1830 2)00 AS S i n e m a s r n ı n a ç ı h ş ı o n o r u o a... KULTUR ETKINLIKLERI M U Z I K L I Ç O C U K O Y U N U Her Cumartesı Saat II 00 de UMRANIYE KULTÛR MERKEZI'NDE Tel 328 05 59 S O N O Y U N L A R NISAN'DAN İTİBAREN YENI GENCLIK OYUN DEĞİŞİM 2 BENİ ANLAYAN YOK Ankara l u r m i ncdtntyl* Son 3 Hafta NİSA SEREZLI-TOLGA AŞKINER TIYATPOSU ELI SAGHİnın BENİLM MATRAK AİLEM Komodi Fars 2 Bötum Yön- ALEV SEZER C«r» 15 30 Ptn (indMmH) I I X Cunıa 21 15 P u n 1« 30CİMİ 15 30 BEYOĞLU KARACA TİYATROSU ndii ODAKULE KARŞISI Tel: 1 f-.? 28 23 BULUNMAZ TİYATRO İSTANBUL 151 60 90 Azız Nesın SEN GARA DEĞİLSİN Yon H Hılm 8uİL.nmaz Her Pazar 19.00 OyunjT Hakk ONK A ANStan Aıırn şl KARYA CEP SINEMASI BAKIRKÖY 542 I I 72 ' Sa* aşın çırkınh^ıne *e ÖlümsÜz bir aşk a tanık olacaksınız [BFR A A \ P \ R K I R H L M İ İ GELCENNETİGÖRİj*«l««kıIHKroril43 7ll7l|11 30-14 00 i«30 19 00-21 5 I l l t t l i n i 1337 01 2«ll 30-1400 1630 19OC 1 r i ) > » — " Pt«ıiguı>ı»ı«wıil)NmCm 5Af»K 2 dt Bizim Tiyatro Oostlaı Tıyairosu Salonu r>aa Tunel 144 81 37 145 24 90 Clesı1530Pz 1S30 FALLACCt nm BİR INSAN yap tından es nlerwek yazan Halll BEYTAŞ yoneten Zaftr DİPER Aktrıy KRİSTAL [588 44 S3| 1130 13 30 1530 1730 19 30 2130 SAHTE CENNETE• 1989 Berlın Fılm Festıvalı En İyı Kadın Oyuncu Odulu • Fransa Strasbourg En İyı Fılrn Z U H A L OLCAY Odulu Haik gunu çarpmbıdır VEDA MASAL GERÇEK T İ Y A T R O S U V I KENT OYUNCUUIinl « L I P 0 Y fl A Z 0 G L 2 " T i Y A T R 0 S ü ESKI FOTOĞRAFLAR • * • — 81 ' T «*»(m Oyun 2 Yazan Dinçer Surner Yon Mıiaşfik Kertter >SON HAFTALAR* Ctesı 15 00 K e n t e r T ı y a t r o s u 1 4 6 3 5 8 9 ctlamlar hulubu PIBiı-Saiı lıarı< lwr|aıı 21 00 CIBI 15 0O;i00Puırl5J»1UO Gise Te< 144 46 75» 151 4365 TEVFIK GELENBE İTIYATR0SU3362103 v iır 2 «ahkatu 1 nas BİR OĞLUM OLOU Yazan M Henn«quin YÖn Tcvfih Gelenb* J Muz * Çocuk O^unu : MUTLULUK AÛASJ J v azan H al Çetenl» tsn Tevt k Ge enbe C te« - Pazar 11 30 336 21 0 3 KADIKOrHalK Eg KmMerkezı 345 29 4* KANLI NtGAR'90 Muzıklı Gulduru \ y ııı s ulılv ^endıl \nnt t«-n ENIS FOSFOROĞLU Carş la 30 21 00 15 30 Pazar 18 30 H R SALONU MOSKOVA ESKİ MÜZİK ODA ORKESTRASI SOLlST TATYANA GRINDENKO Keman 18 Mart Pazartesi Saat 19.00 /. Chrıstıan Pez, Ignaz von Bıber, Vivaldı 19 Mart Salı Saat 19.00 Schtnelzer. Telernann, Bıber, Vivaldı BHtt Satif Yericrı Konser Satonu 148 53 92 Ga er a Dar şma Büfosu 559 95 60 Vaniorama Taks m 151 15 7 jakk 3 ar-a Sjaa ve 60 -r 9c I İ S T A N B U L B E L E D I Y E S I İ J Ş E H İ R T İ Y A T R O L A R I /i^iiyiiMnlıuAu rnvmosi) 11-17 Mart 1991 Karbıv* M f ı Sahntst (140 " *rıstıfants/6ncıy GURUN KUŞLAR Von HılaTın DORMEN (12 !3 14 15-16-17 W«rtJ SabahaHın Kudrei «KSAL BAY HİÇ- SONSUZLUK KİTABEVİ r m Bjjif SABUHCU IPteti 20.30'Per Camı 1500) Lulgl PIRANOELLO İNSAN, HAYVAN ve ERDEM Turkcetı Serrı YILMA2 Yon Zıhnı KUÇUMEN (1213-14-15 16-17 Martl Htnrtt IBSEM HORTLAKLAR Tuftçtsl Srnı» EH6İH Tln Çetin IPEKKAYA |12 13-14-1S-16 Mart] HKJİI CUMALI BİR SABAH GÜLEREK UYAN EngınSURMEII |!7MınPtzar| VüClav HAVEL GÖRÜŞME- KUTLAMA-ÇAĞRI Tırfcpsl fnn Tahı (ELİKKAN im Obcn GONEV 112 13-14-15-16 Mrt) Wılly RUSSELL BİR KADİN TBrkçt«ı Stmrı KARAMORSEL rAı- Ç«llll IPEKKAYA (17 Mart Pcır| SILETLER TITATF1O GISELERINİN YAM 9RA KACHKOY MERKEZ GİSE VAKKORAMA TAKSİM SUAOIYE ve APS GAYRETTEPE BOSTANCt ıle BELPA HIPERMARKETTE SAT1LMAKTADIR Oyun Gunler Sa 20 30 Çar 1500 2030 Per Cuma 20 30 Cles 15 00 20 30 Paza 1= 00 18 30 EROL TOY Yoneten ZEKİ GÖKER PİR SUbTAN ABDAb 8 Mahkeme kararı 1le 200 OYUN BHOClU ND* BMURKOT DE KARACA TUATROSU K M «EUOİVE »EHİR 143 17 63 Puar 2IJM TİTATROSUPIM 572 M 39 Sllı I&30 ve 2) OO'dc rte.i1U0nZ1 Off* KülT'jP BAKANLtĞt Istanbul devlet opera ve balesi • Istanbul devlet opera ve balesi ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KONSER SALONU'NDA İKİSİM e 1 ptrde Ktrngrtlı Sıtel KASAPOGLU MıaıL P FAVRE R TOWNER Repttıtor Alın OFIUOGLU DİNO İLE CERENIrale I perdc Koreotrafı YJVUZ G2DEL Muzik Munır Nureflm BEKEN RtptMır Nıl KUTVAL ZİYARETÇİ KADINbıtt 1 perdt KrngraA HaMun TEDICAN Mısik. An d Noiıt Karagrall Nıl BERKM Mıcık. Van 6ELİS Dekor Selçuk TOLLU Kostum Ayşegul ALEV Işık Metın KOÇfURK Ses- Latıl SÖZUÜEMİR 15 Mart Cuma saat 20 00 (Gala) 22 29 Mart Cuma Saat 20 00 Meltsr lemsHdMi M halto 6nc« AXM glşstarlncto Suady*- Toksim Vuktoıomo Pongoltı G*nçl«c Moğazakjfmda vo G rosundo safifo çılcmoidodH ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZI'NDE GVtntı MASKELI LA BOHEME BALO •çerı 3 pcrit Ocktstn Selı RenıtD PALUMBO y AIUnGUHBAY 16 Mırl I5 30HJ DON GİOVANNİ •»arı l pergt Orkastrı Şaft Stlıun AIM Saanert Kayan »eklı KAM 21 «an HL«r* • GRonnı SEVİL BERBERİ koaıt aptra 2 ptrdl Orkıstrı $dı R4MU PALUM80 Salıuye Kayan Takla KARA 20.00 le operı 4 perdt Orknlrı S4(ı Remte PALUMBO Sahneye Koran Yttü KARA u a n 20.otrm 30Mlft 15X01 PEIa» NEMRUT'UN DANSI b*ı 1 perdc UCEBKH ANADOLÜ'DA GECE Oie I PB-öe S.E«rılıwın MTJTLUSON \Hk I pVltC Komajafı vc Sahnttc Karın: Ger«» Mc MILLEM 19 Mart 20 00 le F.CHOPIN RESİTALİ Hınna Radvan (Potonya) 18 Mart. 1900da IKııuer Satenul Bılelleı t«tm<l(Mn ıKİ hdta önce A.ICM glfstoftnde Suodtv» Taksım Vakkorama, Pongortı Gençlo Moğatolaıındo v« Gollerıa Ataköv donıyna burosunda sattfa çtkmaModır Gı»e lot 151 10 23 (51 5« 00 (7 har) 2Si larry 6KtnrHır1 SMvalava OEVLET TİYATROSU D Ü N GECE YOLDAGİDERKEN BUDALA Uiarlaran SİBMI Grıy YtntHn En«ln Cazzar Çrrlrtıt Oya Mtnta^e I I 1 7 Mart Azız Nctln Cavıri Rljı HHdun Dcrmtn Mulk. Stapkan SaıriMın 12 13.94.15.iai7 Mari Mtaıtt Buaar YANGINYERİNDE ^fAŞARHEYAŞAR 0 ? r ? ^ E R NEYAŞAMAZ ""^^ MASAL Şr m l g r K>nan t*ıK »ıcik rnnr Sripık 23 24MVİ Mlllaın Elbtan SAUNCAKTA İKİ KİSİ rtıuaan Akn Sotr Çnlm tn*P*> 7 JaraM Kılty SEVGİLİSOYTARI TimaM KartalTIM Çmrtr Talat Hjlaın 12 13.14.t5.1B 17 Mart BAHÇESİ Y*m«n E>M b m 1724 Mart IS«t 110 NıcHı Cunılı AHMETLERİM YSntim: Kaım H* 13 1415.2021 22 Mart HAPŞIRIK Uyartnn Iflüu* Frayı V» tS M/11S3 D»«tol Uyartayn Mlüu* Fra»ı vıiö z Sarayı T yatrosu Baröaros Cort» Harrh Vokuşu Y dız Sarayı ıç ndedir Tavrtn u n Eraa 18JO212123.24 Mart Sinema • Tiyatro Gösteri DUYUBUUtJUNOC İÇİN M«97 3t • 132 64 36
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog