Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

x 16MAKT 1991 HABERLER CUMHURİYET/5 SHPde yeni bir platform kuruldu Kurultay yaklaşırken genel merkezciler ve Baykalcılardan sonra "3. Dünyacılar" adıyla yeni bir platform daha kuruldu. 3. Dünyacıların hafta içinde bir bildiri metnini imzaya açmaları bekleniyor. Muğla Milletvekili Musa Gökbd celerini açıklaması bekleniyor. ÜMÎTASLANBAy ANKARA — SHP'de, ku- rultay yaklaşır- ken eski Genel Sekreter Deniz Baykal ve arka- daşlan ile genel merkezden sonra bir "platform" da '3. Dünyacüar' olarak adlan- dınlan milletvekillerinden geli- yor. Baa milletvekillerinin oluş- turdugu bu grubun, hafta içinde eleştiri ve önerilerinin yer alaca- ğı bir bildiriyi imzaya açması bek- leniyor. "3. Dünyacılar"dan, savunmasını yazdı. Gökbel, sa- vunmasında "İnönü'ye "yetersiz' demedim, ama diger beyanlar ba- na aittir" ifadesine yer verdı. SHP MYK'nın, beyanlannı "ikrar eden" Gökbel'i, merkez disiplin kuruluna sevk etmesi bekleniyor. Önümüzdeki salı gunü topla- nacak olan TBMM grubunda, "3. Dunyacılar"dan Etem Can- kurtaran'ın soz alacağı öğrenil- di. Cankurtaran'ın konuşmasın- da, parti yönetimine eleştiriler yanında, proje önerileri yer ala- cak ve partinin "makro proje- lere yönelmesi gerektiği" düşun- Yine bu grubun önceki gün bir araya gelerek son gelişmeleri de- ğerlendirdiği, TBMM'deki bu toplantıya, Musa Gökbel'in dı- şında Erdal Kalkan, Vedat Al- tun, Etem Cankurtaran, Ali Haydar Erdogan \e Orhan Veli Yıldınm'ın "bazı belediye baş- kanlan ile birlikte katıldıklan" bildirildi. Buna göıe Cankurtaran'ın konuşmasından sonra hazırla- nan bildiri milletvekillerinin ve örgütün imzasma açılacak. Bildiride eleştiriler yanında 10-12 dolayında proje ve öneri- nin yer alacağı belirtilirken par- tıyi bütünleştirmeye ve bu gru- bun duşüncelerini somutlaştır- maya yönelik "bir çeşit platform" olacağı da kaydedili- yor. "3. Dün>acılar"ın özellıkle SHP programında değişiklik ya- pılması goruşunde oldukları, programı, "1970'li yülardan kal- ma, sonraki gelişmeleri içerme- yen, >eni insan ve yeni toplumu kapsamayan bir metin" olarak değerlendirdikleri belirtiliyor. Bu arada genel merkeze karşı "ilk çıkışı yapan" Edirne millet- vekili Erdal Kalkan'ın konuşma- larının da çoğaltılarak orgutle- re gönderildiği kaydediliyor. Muğla Milletvekili Gökbel ise Cumhuriyet'in sorularını yanıt- larken savunmasını genel mer- keze ilettiğini açıkladı. Gökbel, "SHP'nin temelinde çivisi olduğunu" kaydederek. "Herke- sin daha önce yaptığını yaptıgı için Musa Gökbel bir tek ceza- landınlacaksa ve bu da parti>i kurtaracaksa ben hazırım" de- dı. Gökbel, "Partiden uzaklaş- tırılsam da ben her kademesin- de varım, hukuki olarak olma- sa da bu partinin içinde>im" di- ye konuştu. Oncekı akşam, kendi arala- rında yemek de yiyerı bu millet- \ekilleri, hareketlerinin "İnonu- Bavkal kutuplaşması" dışında olduğunu vurgularken Baykal ve arkadaşlan gelişmeleri, "go- nişlerinin doğrulanması" olarak değerlendırivorlar. Bu kesim de "3. Dunyacılar"ın hedefinin "genel merkez olmasının" doğ- ru olduğunu ifade ederken "ses- siz izlemeyi. ancak bu milletve- killerini de boş bırakmamayı" duşunu\orlar. 3. Dünyacılar ne diyor? Bir sure Grup Başkanvekilı Hasan Fehmi Giıneş ile beraber hareket emkleri, ancak "şu an- da ayrı duştukleri" one surulen 3. Dunyacılar'ın goruşleri şu noktalarda toplanıyor: '•• Amaç. SHP'yi birlik ve be- raberlige gölurmektir. Biz Baj- kal hareketi değiliz. Kurultaya yönelik bir 'rant' hareketi de değiliz. • Parti kan kaybetmektedir. Çekişmeler de partiye zarar ver- mektedir. Gösterilen ptjthabtla gerçeklestiritaı ek kontenjandan yararianın,j DÜNYANIN TEK 3 BOYUTLU ı veTO\NCALI IYUNUArtık siz de dünyanın coşkuyla, heyecanla oynadığı TV oyunlarıyla eğlenin. ___j - .. __, » SEGA TV oyun makinenizi TV anten girişine bağlayın. TV kanal ayarınızı yapın. Kasetınizi takın. Geçin karşısına maceradan maceraya koşun... . İsterseniz, özel üç boyutlu gözlüğünüzü takın, tetevizyon ekranından odanıza atlayan düşmanınıza ateş edın... Rambo olup balta girmemış ormanlarda özel tabancanızla düşmanla savaşın... Ya da Michael Jackson olup en son dans figürlerini siz yapın... ş SEGA TV oyununun sunduğu 45 ayrı oyun kasetinden istediğinizi seçerek dünya ile birlikte yeni heyecanlar yaşamaya başlayın. I ÜRUNLER URETIM HA TÛLARINA KARS11 YIL CARANTİLİDİR. 4 5 D E Ğ İ Ş İ K OYUN KASETİ ••»* î I f ! L.L_L SEGA TV OYUN SETİNİ ve değişik oyun kasetlerini görüp, peşin veya vadeli H Ü R P A YETKİLİ SATICILARI'ndan satın alabilirsiniz. KATILMA VE TESLİM ALMA İŞLEMLERİ: A)HÜRPA Yetkili Satıcısı Bulunan Y«rl«rden Katılanlar: Istek beyan formunu doldurarak ikametgah senedıniz ve nüfus cuzdanınızın önlu arkalı fotokopisiyle birlikte Yetkili Satıcımıza teslim edinız. Şeçtiğiniz urünun peşinatını Yetkili Satıcımıza makbuz karşılığında yatırarak ünjnünüzü hemen teslim alınız. B)HÜRPA Yetkili Satıcısı Bulunmayan Yerlerden Katılanlar: Şeçtiğiniz urtinün peşinatını sıze en yakın PTT şubesınden HÜRPA'nın 256943 no.lu posta çekı hesabına yatırınız. Dolduracağınız istek beyan formuna ikametgah senedıni ve nufus cuzdanınızın onlü arkalı fotokopısını ekleyerek taahhütlu olarak Kuruluşumuza gonderiniz. Belgelerıniz Kuruluşumuza ulaştığında ışlemlerinız derhal tamamlanacak ve ürununuz adresınıze en yakın kargo veya naklıye ambarı büroları kanalıyla teslim edilecektir. PEŞİNA TINIZI YA TIRA RA K HEMEN TESLİM ALABİLİRSİNİZ Hürpa Buyukdere Cad. Hür Han 15/A Şışlı 80260 Istanbul Tel 132 32 00/12 Hat Telex 27789 Huho Tr Fax 147 98 94 1 Hürpa İSTEK BEYAN FORMU KOD 16854 ORONON CİNSİ SEGA TV OYUN MAKİNESİSETİ (Adoptârû. TV ara koötosu. 2 loystick. PataaOa 1 oyun mevcuîtuO KDVli VADELİ SATIŞ FİYATI PEŞİNAT 195 000 TAKSİTLER 12x67 000 TOPLAM FİYAT 999 000- _Poıta Kodu_ ılçe . ¥o»m_ Yetk»Satıcınız_ Hurpa laahhutlennı yerıne getrrmesıne rağmen ıştıraklen vazgeçtığım lakötrde yatırüığım peşmatın. cezaı şart olarak mahsub edıtmesını kabul edıyonım • İSTANBUL BOLGESI: ILAfllMlZ İSTANBUUŞişli Bûyûkdere Cad. Hürhan15/A Td:132 32 00-12 Hat Mecfdiyeköy EsentepeCad. No:9/1 Tel:172 75 51 Bakırköy İstanbul Cad. Arif Bey iş Mettezi NoS2 Td:542 26 56U$t Bostancı Camı Sok. No: 28 loerenköy Tel380 0547 Erenköy Ayşe Kadın Şertısettin Gûnaltay Cad. No: 102 Tel372 98 75 Kadıköy Kurbağalıdere Cad. Otağ Han No:14 Hasanpaşa Tel:348 00 00 Pendik 12 EyBI Cad. No: 27/A Tel354 70 08 BURSA /Çektrge Çeturge Cad Intam 101 İş Merkezi K:1 Tel35 50 54 Attıparmak Çekirge Cad. Kültürpark Karşısı 55^1.4 Tel33 39 67 M.Kemalpaşa Bursa Cad No.101 Tel:140 04 DÛZCE Bolu Cad. Np:40 Tel201 93 EDİRNE Talatpaşa Asfaltı SSK Pasajı No:8 Tel:110 37 ESKİŞEHIR Kızıtaklı Cad. Nq:12/A Tel.11 09 64 GOLCUK Turgut Sayın Sok. No:17/A Tel:126 96 IZMİT Hûrriyet Cad. No:13/A Tel:129 15 KÜTAHYA Cumhuriyet Cad No:142 Tel:112 46 SAKARYA Ankara Cad. Pasai67 No:17 Tel:174 24.TEKIRDAG Atatûrk Bulvan Aslıer AT " ~ " " D Tel:136 50 YALOVA Fatih Cad. Şefika Sok. Şa* 2 Apt. No:1/1 Tel:145 96 GEBZE Hacı Halil Mah. Yeniçarşı Nofl/A-B Tel:119 01 KARABUK Hûrriyet Cad. Ustgeçit Dûkkanları No:4 Tel:164 07 FTîTfrârc ANKARA/Asağı Ayrancı Güven* Cad. No:42/C Tel:167 23 25 Kurtuluş Kıbrıs Cad. NoSO-A Tel:134 18 74 AMTALYA Hınr Reis Cad. Gerşoğlu Apt. No:20 Tet:12 02 63 ERZURUM Gezköy ÇtfoşlOrganize Sanayi Bölgesi Tel:144 18 KAYSERİ İstasyon Cad. NofiOVB Tel283 49 KONYA SuRansah Cad. No24/A Tel-259 25SAMSUN Cumhuriyet Cad İstasyon Mah. No59 Tel:13 14 09 SIVAS Kepenek Cad No28 Tel 13398 TRABZON Gazipaşa Cad 2 No'lu Gazipaşa Sok. No:7 Tel:111 20 i M f i i ; M : w w * W İZMİR/Alsancak 1379 Şok. No57 Efes işharn B Blok Zemin Kat Tel25 88 10 Karşıyaka Cemal Gûrsel Cad. (Yalı Cad) No:16-1/B Tel«6 67 68 AFYON Kurtuluş Cad No51/A Tel:124 97 DENİZLİ Atatûrk Cad No:43 Tel377 62 M»Mfr!«:ı«n«îa ADANA Cumhuriyet Cad Reşalt5ey Mah Cam Apt No: 47/B Tel:14 44 96 ANTAKYA Hûrrıyet Cad No:15 Tel:118 99 DİYARBAKIR Gevran Cad. Kooperatıf Mah. Kıta Apt. Alt 28/A Tet:391 19.GAZIANTEP istasyon Cad. Saar Sok No:19/A Tel:12 07 15 İSKENDERUN İnönü Cad Ordu Pazarı Karşısı Karaali Apt 249 Tel331 43 MERSİN istiklal Cad. No54 Tel:130 17 TARSUS Mersın Cad No:11-13 İş Bankası Karşısı Tel:193 24 İthalatçı Firma: METİN TF.KSTİL SANAYİ A.Ş. : Bahçekapı, Aşirefendi Cad. 89 Faal Han Kat:6 İstanbul Tel:(90-1)511 54 42/43 Fax: (90-1)511 54 35 CÜNEYT ARCAYÜREK YAZIYDR Içerde Dışarda Ağırlanan "Güvenilir Dostlar" ANKARA — Mitterrand'la Karayip'lerdeki görüşmelerden sonra düzenlenen basın toplantısında Bush, "yönetim kar- şrtı silahlı hareketlere değinmenin Irak'ın içişlerine kanşmak anlamına geleceğini" söyieyerek konuyla ilgili soruları ya- nıtlamıyor. Bu sözlerin şahıbi kriz boyunca Irak'a yan tutmuş Ürdün Kralı ya da FKÖ lideri Arafat değil. Irak'a savaş açmış, Sad- dam'ın yönetimden gitmesi gereğine inanan bir insan. "Bi- zimki"nin sözünden çıkmadığı ABD Başkanı Bushl Kiev'de, Moskova'da meydanı boş bulmuş, herkese akıl satan ya bizim Çankayalı ne yapıyor? Olanağını bulsa pe- şine bir tank taburu takıp Bağdat'ı basacak, Saddam'a "ki- nini orada söndürecek!" Olmuyor, yapamıyor. Askeri yönden çözemeyince sorunu, demeç üstüne de- meç veriyor. Hadi TRT diliyle söyleyelim; Irak'taki yönetim "muhaliflerini" yüreklendiriyor. Plan üstüne plan öneriyor. Talabani daha dün açıkladı. Örneğin TÖ ile "Saddam'ın devrilmesı ve Kürt özerkliğinde" anlaşmışlar. Bizimkınde formül mü ararsın, yüzlerce. Kürt-Türk-Arap federasyonu, tutmazsa bu bıçim, Kürt-Arap federe devleti ya da Kürtlere otonomi. Olmadı, "Bizi rahatsız etmeyecek bağımsız bir devlet..." Elinden gelse başka yollar da deneyebilir Makine Kim- ya'nın Kırıkkale ürünlerini Iraklı muhalıflere bedava gönde- rebilir. Neyse ki, aimış başını giden politikalan bir yerde fren- leyecek devlet kuruluşları başkentte henüz ayakta. Irak'a silah, askeri araç ya ^ ^ ^ _ ^ _ ^ _ _ _ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ _ da cephane gönder- ç Tnrlrhio'ui menin olanaksızlığı- y U ara I UrKiye yi mrtaç,kça söylü- ç ^ / j p l a t f O r m l a r a Bir mesiektaşımız çnkıın nkpırar^ak yaz.yordu. Kiev'de i>ünU ff Sfl^^fSCaK gece yarısı yine da- OyUDİann aOlan yanamamış, kendi- ne övgüler dizerken, yaVaŞ yaVaŞ "Çok analiz yaptık, Kp//r/ Vnr Kürt Vt* çok kitap okuduk, ueıınyor. r\un ve yurtdışına gidip gel- dik, felsefeler hak-kında bilgimız var" demiş. Hafif alçakgönüllülük gösterme zorunda kalmış ki, yurtdışına gidip geldiğini söyledikten sonra, "... Orada yö- neticilere haddimiz olmayarak akıl sattık... Gelenlere de yoi gösterdik" dememiş. Bir dahaki sefere! Gazetelere dün baktık, TO'nün Kürtleri amaçlayarak "Ne- den başka devlet kursunlar" sözünü almışlar, yerden yere vuruyorlar. Oysa daha nice incilerı var ve öyle ki, Kürt so- rununa bırden dalarak Türkiye'nin başına önümüzdeki gün- lerde, aylarda, yıllarda onarılmasında zorluk çekeceğimiz büyük bir dert açtı, açmak üzere. Batı basınında devleti hangi hallere düşürdüğü yine Ta- labani'nın son demeçlerinden çıkıyor. Kürt liderinin bizden kaynaklanan kaygı ve kuşkularını gidermek için buraya gel- diğini varsayarken, yaptığı son açıklamaya bakılırsa, "bi- zim endişelerimızi gidermiş". Böyle söylüyor. Şu ara Türkiye'yi çeşitli platformlara sokup cıkaracak oyunlann adları yavaş yavaş beliriyor. Kürt ve Kıbrıs! James Baker, bugün dört saatliğine burada. Araplarla İs- rail'le konuşmuş, Moskova'ya gitmış, Ankara'ya da bir ka- deh viski içimi "uğruyor". Ne getiriyor? Görüşmelerini özet- leyen bilgi dışında, hiç! Ne götürüyor? Camp David öncesi TO'nün ABD ürünü her şeye lebbeyk havasını. Kürt sorunu Camp David'in bir koluysa, Kıbrıs sorunla- rın öteki başı. ABD'nin "müstevli Türk izlenimini" silmemiz için Kıbrıs'tan Türk askerinin en azından yarısını çekmemi- zi isteyeceğine inananlar var başkentte. ABD ve İngiliz "otoritelerince en güvenilir Kürt lideri" di- ye bize salık verilen Talabani'yi devlet konukevlerinde ağırladık. Şimdı sıra geldi ABD'ye. "En güvenilir dostunu" Camp David'de ağırlamaya hazırlanıyor. 24 saat, başbaşa, kapanmış kapılar ardında... Alptemoçin: Hatay Türkiye'nin parçası ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) — Dışışleri Bakanı Ah- met Kurtcebe Alptemoçin, Su- riye'nin haritalarında Hatay'ı Suriye'nin bir parçası olarak gostermesının "daha çok iç po- iitika nedenlerinden kaynakla- nan ve kamuoyunu tatmin el- meye yönelik bir tutum" olarak değerlendirildiğini söyledi. Alptemoçin, Suriye'de Ha- tay'ı Surıye içerisinde gösteren sayısız hantanın her birine te- ker teker tepki gosterilmesinin, sorunun geçerliliğinin Türkiye tarafından kabulu anlamına ge- leceğini belirtti. Şam'a 11-13 şu- bat tarıhleri arasında yaptığı resmi ziyaret sırasında konuyu gündeme getirmemesinin de bu çerçevede değerlendirilmesi ge- rektiğını söyledi. Dışişleri Bakanı Alptemoçin, SHP Ankara Milletvekili Tev- fîk Koçak tarafından Suriye'nin haritalarında Hatay'ı kendi toprağı olarak göstermesi ko- nusunda yöneltilen bir soru onergesıni dun yazılı olarak ya- nıtladı. Alptemoçin'in Koçak tara- fından geçen ay yöneltilen so- ruya yanıtını Suri\e Dışişleri Bakanı Faruk El Şara'nın pa- zartesi gunu Ankara'ya yapaca- ğı ziyaretten hemen önce ver- mesi dikkat çekti. Alptemoçin, Suriye'nin ba- ğımsızhğını kazanmasından bu yana Hatay üzerinde hak iddia ettiğini bildirdi. Alptemoçin, bu ulkede BAAS Partisi'nin yö- netıme gelmesiyle de Suriye hü- kumetlerinin Hatay'ın ilhakını milli bir hedef haline getirdik- lerinin gorüldüğunü söyledi. Alptemoçin, şoyle devam etti: "Bu duruma karşılık tarafı- mızdan her vesile\ le ve her dii- zeyde. Hata>'ın Türkiye'nin av- nlmaz bir parçası olduguna işa- ret edilerek, bu tiir hayali iddi- alann ve tateplerin iki ulke ara- sında gelişmesini arzuladıgımız ilişkileri zedelemekten başka bir araaca hizmet etmedigi, bu nedenle de bunlara müsaade edilmemesi gerektiği önemle vurgulanmaktadır." İki ulke başbakanlan tara- fından 1986 ve 1987 yıllarında yapılan temaslarda Türkiye'nin bu konudaki duyarhhğının Su- riye tarafına iletildiğini de kay- deden Alptemoçin, Ankara'nın bu kararlı tutumu karşısında Suriye yetkililerinin bu konuya açıkça değitımekten kaçındıkla- rını bildirdi. HAT/Rl/yORMSUHUZ1 P0KT0RUH HİKAytSİNİ YA PA. ÇAM SISİHİ HATIRltyOR MUSUNUZ? PEKİ SİZ TATİLE OtotRKENHİÇBARMENİNİZİM yAN/N/ZDA GÖTÛRPÛHÖZ Mü? YA DA HİÇ AfİŞ ASTftflZ Ml? Y0KSA SİZ EPEyPİR (yA DA HİÇ) PAPİRÜSE UĞRAMAD/HfZ MI? AMA HERKEZ HALA ORADA SİZ DE UĞRASAHIZA! ÖRNEĞİN BU GÛN SİNEMA ÇIKIŞINDA AyHAHtyKSOKAK PAPİKÜS151 H 2S
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog