Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/16 SPOR 16 MART 1991 Q.Saruy'ın gol kralıfutbolcusuna Atletico Madrid'den teklifvar Tanju:Avrupada oynanm Hedefim Avrupa Öncelikle Avrupa'da top koşturmak istiyonım. îspanya'nın Atletico Madrid takımından teklif aldım. 15 gün sonra İstanbul'a gelecekler. Onlarla anlaşamazsam ilk tercihim Galatasaray'dır. 6 milyarı veren alır Bonservisimin I yüksek olması nedeniyle beni transfer etmeye başka kulüplerin cesaret edemeyeceği söyleniyor. Bir F. Bahçe, bir Trabzon 6 milyar veremeyecek kadar fakir değil. MUSTAFA ERSOY lanju, Avrupa'ya gitmekte kararli. San-Kınruzılı takımın \ ^ gol kralı Tanju Çolak, g"Mutlaka Avrupa'da • top oynamak istiyo- nım" diyor. Galata- fsaray, ligde bunaluna düştüğü anlarda, o da aynı duy- guları yaşayarak, üstüne gelen- leri geri çevirip "Benimle ugraşmayın" diye konuşuyordu. Bir ara yedek kaldı, kendi deyi- şi ıle bunu "sineye çekti." Daha sonra, gol kralı bırden canlandı ve yeniden eski günlerine dön- dü. Hem de bildiğimiz, tanıdı- ğımız golleri ıle. BütUn bu an- lattıklanmız, Galatasaray'ın Av- rupa'da altın ayakkabı kazannuş futbolcusu gol kralı Tanju'ya ait. Tanju, şimdilerde çok karışık günler yaşadığını söyluyor. Bir yanda kızışan şampiyonluk ya- nşı, diğer yanda kupada finale kalmanın stresi ve yaklaşan transfer sezonu. Kendisi Ue yaptığımız söyleşi- de hep "Bir şcyler olacak" di- yordu. "Thuısfer aymda yme ka- nşık gunler yaşayacagız. Hem beni hem de beni tanıyanlan zor gfinler bekliyor" diyordu. Bu konuyu bir açar mısın diye sor- TANJU KARARLİ — Galatasaray'ın goküsü Tanju, 'Avrupa' diye rutturdu. tspanya'dan geten teklifin ciddi oldngunu ve Atle- tico Madridli yöneticilerin istanbul'a gelecegini söyleyen Tanju, transfer ayında ortahgın kansacagını belirtti. (Mustafa Ersoy) duk, yanıtı şöyle oldu: "Bir şey- ler olacak derken, karışık şeykr- den bahsediyorum. Transfer ayı benim oldugu kadar başkalan için de zor geçecek. Yonetici agabeyterim benim bonservis fi- yatımın >üksek oldugunu, bu yüzden beni transfer etmeye baş- ka kulüplerin cesaret edemeye- ceğini söyliı>orlar. Sanmıyorum. Ne yani, bir Fenerbahçe, bir Trabzonspor ve>-a başka bir ku- liip toplam 6 milyarı veremeye- cek kadar fakirler mi? Ben ea fazla 2,5 milyar isterim. Bunu da herkes verir." "Nereye gitmek istiyorsun" diye ikinci sorumuzu sorduk: "llkönce Avrupa. Bunu berkes bilsin. Benim ilk hedefim Avru- pa. tspanya'dan ciddi teklifler var. Atletico Madrid benimle masaya oturmak istediğini, ha- ber göndererek biklirdi. tki haf- ta içinde gelecekler. Ciddi olma- salar gelmezler zaten. Bana bit- ti divenler şimdi ne yapacaklar merak edi>orum. tspanya'dan sonra eger anlaşamazsak başka bir kulup, ama iyi not alın, ön- ce Galatasaray" şeklinde yanıt aldık. 20 milyon prim San-Kırmızıh yöneticilcr, ku- pada finale kalan futbolculan- na şampiyonluk halinde 20 mil- yon lira prim vereceklerini açık- İadı. Kupada çift san kart gören Kosecki'ye ise 500 bin lira ceza verilecek. BASKETBOL G.Saray'ın bayanları şampiyon Spor Servisi — Türkiye ba- yanlar basketbol liginde oyna- nan maçta lider Galatasaray, ligde kalma mucadelesi veren MTA'yı deplasmanda farklıye- nerek ligin bitmesine iki hafta kala sampiyonluğunu ilan etti: 82-42. Günün sonuçları şöyle: F.Bahçe: 70 - Yükseliş: 53, Bo- taşspor: 91 - Urla Gençlik: 47, Kolejliler: 48 - Brisaspor: 67, Sanyospor: 83 - SekaKâğıtspor: 44, İÜSBK: 60 - Beşiktaş: 57 Oğuz: Alt yapışart İZMTT (Cumhuriyet) — Ligde ve kupada başansız so- nuçlar alan Fenerbahçe'nin futbolcusu Oğuz, Fenerbahçe 1 nin bugünkü durumdan daha kötü bir duruma düşmeyeceği- ni söyledi. Onceki akşam, Genç Müte- şebbisler Joycees Kocaeli Der- neği'nin düzenlediği "Gundem Spor" konulu panele katılan Beşiktaşlı futbolcularından Metia, kaleci Engin ve Fener- bahçeli Ogaz, panele katıian- lann sorulannı yanıtladılar. Fenerbahçenin hali ne ola- cak şeklindeki soruyu Fener- bahçeli futbolcu Oğuz, Te- •erbahçe'ain bagankii kötü « v u ı a düsmesiade antrenör, fatboka ve yöaetim saçladnr. Imtan soara Hgde prestijiniz İçin oynayarak iyi bir yer abaa- ya cahşacagız" diye yanıtladı. Oğuz Çetin, Türk futbolunun ilerlemesi için altyapıya eğil- menin şart oldugunu belirte- rek, "Gençfcre iyi aatreıörler *e olaaaktar saglanmaudır. Beşiktaş Kalöbti buna en iyi oraektir. Takım içerisine her 7li 3-4 genç yetenek monte ederek Hgde ber yıl istikrariı gkUyorlar" dedi. Knpafinali Izmir'de Spor Servisi — Futbol rcde- rasyonu, Federasyon Kupası fi- nalmaçınıntarihiniveyerinibe- lirledi. FutbolFederasyonu'nun dün yaptığı toplantıda alınan kara- ragöre kupa finalistleri Galata- saray ile Ankaragücü, 8 mayıs çarşamba günü Izmir'de karşı karşıya gelecekler. Ankara'ya hipodrom Spor Serviai — Türkiye Jo- key Kulübü Başkanı Kenan Bi- nak, Ankara'da hipodrom ya- pılacağını söyledi. Binak, yap- tığı toplantıda, lanm Bakan- hğı'nın izniyle yerin tespit edil- diğini ve temelin önümüzdeki fünlerde atılacagını belirtti. İzmir altılısı 46 milyon verdi spor Servisi — 14.3.1991 ta- rihli tzmir at yarışları netice- sinde 6'lı Ganyan: 5-2-9-11-10— 11 kombinesini bilenler 46 mil- yon 532 bin 160 TL kazandı- lar. Fenerbahçe Başkanı Aşık 'Paramla rezil olacak halim yok' Rıdvan: BunalundayımHer şeyi yap, ama tek bir başarısızlık her şeyi unuttursun. Böyle bir şey olmaz. Dünyada hiçbir başkan takımı şampiyon olmadı diye suçlanamaz. Spor Servisi — Fenerbahçe'de gelişen olaylar Başkan Metin Aşık'ın "sabnnı ta- şırdı." Metin Aşık, Cumhuriyet'e dun yap- tığı açıklamada, "Benim, paramla rezil ola- cak halim kalmadı" dedi. Son derece sinir- li olduğu gözlenen Metin Aşık, gelişmeler- le ilgili şunlan söyledi: "Artık ne olacaksa olsun. Hayret! Her şeyi yap yap, ama tek bir şeyde başansız ol, unutulsun. Böyle şey olmaz. Sözde knlübün bu haie gelmesine benim zayıf otoritem etkili olmuş. Bu ka- dar saçmahk olmaz. Dünyada hiçbir kuliip başkanı, takımı şampiyon olmadı diye suç- lanamaz. Ben her şeye karşın vicdanen müs- terinim." /ilıdyan Ben F.Bahçe'ye malolmuş bir \ kişiyim. tyi günümde alkışlayanlar kötü l d Metin Hiddink'e kanşmadım San-Lacivertli kulübün başkanı Metin Aşık, Hiddink'in işine kanştığını söyleyen- lere katılmadığını belirterek "Kanşmadım, tavsiyelerde bulnndum" dedi. Metin Aşık şöyle devam ettı: "Hiddink'e baskı yaptıgun yanlış. Bir teknik adama bazı konularda tavsiyelerde bulunmak ona kanşmak demek mi. Bir yabancıya bazı gercekleri göstermek müdahale değildir. Üçkâgıtçı dedikleri Ve- selinoviç'e de bazen boyle tavsiyelerde bu- lunuyorduk. Ama onun için kimse bir şey günümde tenkit edebilirler. Bugünlerde psikolojik olarak bunalım içindeyim. maddi ve manevi destegi onlara verecegim." Bu arada Hiddink'in ardından takımın başına getirtilen ve görevden alınacağı söy- lentileri yayılan Erol Togay ise "Ancak ko- vulursam giderim" dedi. Togay, "Bir gün içinde sorumlu ben oldum. Bu göreve ben isteyerek degil yönetim getirdigi içuı getdinı. Yani Ankaragücü maçını koybettigimiz için ben mi suçlu oldum. Basın benim görevden annacagımı yazıyor. Yönetimin verecegi ka- rara saygılıyım. Bana teblig edilip kovula- na kadar bekleyecegim. Çözüm benim git- demiyordu. Ben Hiddink geldigi zaman memde ise mesele yok" şeklinde konuştu. karşı çıkmıştım. Çünkü bir yabancının he- D , J - _ , _ . o,,_«,ı.-. «««J-:™.-..™, men başard. olacagına inanm.yordum. İce- R"*van: B u n a l i m g e ç i n y o r u m riden ve dışandan yüklendiler 'peki' dedik. Fenerbahçe'de yönetimden futbolcusuna Bir zaman sonra Hiddink ille de yabancı kadar çatlak büyümeye devam ederken yardınKi isterim diye tutturdu. Istedigi ada- Sarı-Lacivertli futbolcular da birer birer iç- mı getirdik, bir de ayhk 20 milyon lira pa- lerini döktüler. Bunların içinden en ilginç ra verdik. Daha ne yapacaktık. Sercan diye olanını Rıdvan söyledi. Rıdvan, bunalım- tuttnrdular. Daha sonra başkan istemiyor da oldugunu söylerken şöyle dedi: "Ben Fe- dediler. Kimse bir kunış vermedi, biz >ine nerbahçe'ye mal olmuş bir kişiyim. Beni iyi cebimizden ödedik. Dedigimizle kaldık. Ta- günümde alkışlayanlar ve tebrik edenler, kö- kım şimdi kötü günler yaşıyor. Onlara sa- tü oynadıgım zaman da tenkit edebilirler. hip çıkmalıyız. Bazıian iyi oynuyor, bazı- Bu normaldir. Fakat bugünlerde psikolojik lan da kötu. Bu normaldir. Bazı huzursuz- olarak bunalım içindeyim. Biraz bekleyin luklar ve degişiklikier onlan kötu yönde et- eski Rıdvan olacagun. Tann başanlı olma- kiledi. Onlar benim çocuklanm, her türlu nuzı istemiyor." BASKET YORUM / AHMET KURT Hoşgörülü Olmak Fenerbahçe basketbolda şampiyonluk yolunda ilerlerken Ga- latasaray ve Beşiktaşlılar üzülüyor olmaJüar "neden biz de play ofTta yokuz" diye... Bir yandan da "boş ver"diyorlardır, "on- lar da futbolda lige ve kupaya veda ettiler". "Neden biz de yokuz" tıirundeki kıskançhğı anlıyonız da "on- lar da™" türündekini bir türlu anlayamıyoruz. Bir Galatasaray- hrun "tslerse artık Ankaragücü kupayı alsın, Fenerbahçe elen- di ya" diye düşünmesini anlayamadığımız gibi... Fenerbahçe ol- mazsa Galatasaray da olmaz, Beşiktaş da. Bu kural ülkemizde üç büyüklerin üçü için de geçerlidir. Bırakalım anlamsız düş- manhklan, kendi kulübümüzü sevelim yeter. Galatasarayhlığın ölçüsU, "Fenerbahçe Saddamsporia oynasa Saddamspor'u tutacaksın" olmamalı değil mi? Fenerbahçelilik ise Paşabahçe ile oynarken 'Cimbom'a "bilmem ne yapmak" mıdır? Ne ilgjsi var? Eğer taraftarlar, tuttukları takımın for- masını giyen oyuncuların bile kendileri kadar fanatik olmadık- lannı bilseler işi bu kadar ileri götürmezlerdi. Eli sopalı, ağzı küfürlü saldırganlar; sporculann maç çıkışında bir araya gelip konuşabildiklerini, gülüşebildiklerini bilseler bu kadar kahrol- mazlar, kimseyi de kahretmezlerdi. Sporcular biribirlerini an- larlar, taraftarlar da anlasa ya! Galatasaray basketbol takımının koçu Fanık Akagün spor- cular ve sporseverler bir araya gelebilsinler diye Moda'da bir lokal açtı. Lokalin adı "Sportman's club." Amacı "insanlann oturup koausup, anlaşabilmeleri" imiş. Yer güzel... Dekorasyon güzel.. Basketbolsevenler için iki videodan sürekli maç yayını var. Ha- kemlerden yakınanlar için bir "stres atma" köşesi de hazırlan- mış. Hedefi hakem olan bir "dart!" Akagün bu sezon eleştiri- lerden de çok rahatsız olmuş galiba. Salonun bir başka köşe- sinde karşılıklı iki klozet duruyor. Biri bizim içinmiş. Kabul! Diğerini de Akagün kullansın. Bundan böyle bir takımın içine etmez hiç değilse... Lokal sporda hoşgörünün yayılmasına bir nebze yararlı olursa sevineceğiz. Eleştirmek başka şey, dostluk başka... Biz Akagün- ün beğenmediğimiz yönetimini eleştiririz. Takımı başanb ola- mazsa bizi yanıtlayamaz. Biz haklı oluruz. Başan kazandığın- da ise hep hakbdır. Bize el işareti bile yapabüir! Sonuçta biz dostuz. Aynı sporu seven, aynı spor için çalışan iki insanız; otu- rur, konuşur, anlaşınz... Biz milb" hakem ömer özan'ı da eleş- tiririz. Ozan da bize yanıt yollar, yayımlarız. Yeniden eleştirir, yeniden mektuplaşınz. Yazışır, çizişir, anlaşırız, o basketbol ha- kemi, biz basketbol yorumcusuyuz. Biz basketbol oynarken de o hakemdi ve biz ona "Ömer Abi" derdik. Birbirimizin gözü- nü oyacak değüiz ya! Biz duşunduğümüzu yazarız, o kendi dü- şündüğünü. Biz düşündüğümüzü söyleriz Akagün kendisinin- kini... Anlaşırız biz. Sporcu, hakem, yonetici, sporsever dostken forma renginden doğan duşmanlık niye? Kıskançlık için ise yazmın başındaki gibi düşündüğümüzü yineleyelim ve bizim gibi düşunenler adına so- ralım: Fenerbahçe orada, Beşiktaş nerede Sayın Seba? Fener- bahçe ortada, Galatasaray neden tatilde Sayın Yaünan? Şampiyon sporculann —^sampryon Sporcular Dernegi'nin 2. yemegi onceki gece yapıldı. Geceye Ga- latasaray'dan Tanju, Mustafa Yücedağ, Beşiktaş'tan Ali ve atlel Haydar Dogan katıldılar. Geceye solist olarak kaülan Hulva Av- şar ile Tanju'nun fotoğrafını çekmek isteyen gazetecilerin muca- delesi ise oldukça ilginçti. Hülya Avşar'la birlikte fotografının çekilmesini istemeyen Tanju, basın mensuplaruun oturdugu ma- saya oturunca, çeşitli gazetelerin magazin muhabirleri bu iki is- mi bir araya getirmek için uğraşı verdiler. Dernek Başkanı Kizım Koc, yapüğı konnşmada kendflerinin Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve eşi Semra Özal tarafından destekiediklerini söyledi. (Fotoğraf: Mustafa Ersoy) Günün Programı FUTBOL ^ A Fenerbahçe Stadı: V 14.00 Fenerbahçe - / O Karşıyaka Zeytinburnu Stadı: 14.00 Zeytinbumu - Konyaspor Vefa Stadı: ' 14.00 Karagumrük - Eyüp •TV 1 TV'de spor 14.00 Zeytinbumu - Konya- spor (Naklen) 17.00 Buz dansı gösterileri (Naklen) T V 2 13.00 Tofaş SAS-Kolej play- off yan fınal 3. macı. (Naklen) S T \ R 1 13.15 Su sporlanndan çeşitli görüntüler. Kasımpaşa Stadı: 14.00 Kasımpaşa - Ünye 14.00 Bayrampaşa • tznik 14.00 Anadolu - E.Ereğlispor 14.00 Yücespor - Petkim 14.00 Küçükköy - Bartın 14.00 Ümraniye - Danca 14.00 Pendik - Gölcükspor BASKETBOL Bursa Atatürk: 13.00 Tbfaş SAS-Kolej Voleybol Avantaj Eczaci'da "Spor Servisi — Türkiye Ku- pası fınalinin ilk maçındaEcza- cıbaşı, Ziraat Bankası'ru 3-0ye- nerek 20 mart çarşamba günü Ankara'da oynanacak olan rö- vanş maçı için avantaj sağladı. SPORDA DİYALOG ABDÜLKADÎR YÜCELMAN BU İŞ BU KADAR — 16 yasında Macaristan'da Büyükusta olan Adorjan Andras satrançtan ilk olarak 18 yaşında para kazanmış. Konuşma sonunda oynanan oyunda taş kaybeden spor danışmanına pannagıyia ateş ederek, "Bu iş burada biter" şeklinde espri yaptı. > Adorjan:Satranç dünyasında dolaptar çevriliyor Dünya satranç çevrelerinin çok iyi tanıdığı bir satranç ustası. 1950'de Macaristan'da doğan ve 8 yaşında satranç oynamaya başlayan Adorjan Andras 5 yıl dünya satranç şampiyonu Kasparov'un yardımcılığını yaptı. 1978'de Buenos Aires'te olimpiyat şampiyonu, 1979 ve 1980'de dünya şampiyonu, 1984'te Macaristan'ın super şampiyonu oldu. Satranç sistemi ve eğitimi konusunda Türkiye'de davetli olarak bulunan Adorjan Andras, satranç konusunda dördüncü kitabını da yayımlamak üzere. Kravatsız görünüşlü, ama efendi tipli, konu- şurken kafasının içindeki beynin gramajını öğ- renmeye çalışırsanız, düşünmekten yorulacağı- nız bir satranç ustası Adorjan Andras. 8 yaşın- da satranca başladığmı söyluyor. "Acaba erken mi başlamış, yoksa geç mi kalmış"diye duşü- nüyoruz ve soruyoruz bu soruyu kendisine. ANDRAS — Satranca başlamak için 8 yaş bile geçtir. Her zaman başlanabilir. — Her yaşın sporudur diyonar. ANDRAS — Hiçbir zaman için geç kalın- mış sayılmaz, hiçbir zaman da erken değildir. — Benim gibi 50 yaşın üstündekiler için de mi? ANDRAS — Bana göre tam zamanı. — Satranç beyin sporu olduğuna göre biraz geç kalmış sayüınz. gibi geliyor bana. ANDRAS — Bu konuda değişik hipotezler var. Bir kısım görüşe göre 30 yaşına kadar en verimli çağdtr. Ama ben buna inanmıyorum, • önemli olan başladıktan sonra gerekli motivas- yondur. Olaya kendinizi verebilmektir. — Niçin satranç sayın Adorjan? Satranç harika ANDRAS — Çünkü satranç harika. Bir baş- ladıktan sonra onun sihrinden kurtulmak zor. Galiba ben de öyle oldum. — Satranç bir hobi midir? * ANDRAS — Benim için hem bir hobi hem bir meslek. — Satranç size ne verdi? Hem maddi hem manevi. ANDRAS — Satranç hem bilim hem sanat hem de spordur. Ve satranç insana kişilik duy- gusu verir. Eğer para kazanacak bir duruma ge- ünceye kadar sabu^lı iseniz, sonrası kolaydır. He- le zevkle yaptığınız bir işten para kazanmanın keyfı büyüktür. — Satrançtan ilk parayı ne zaman kazandı- nız? ANDRAS — Profesyonelliğin ilk sinyalleri- ni 16 yaşındayken vermeye başladım. 16 yaşın- da Macaristan'da büyükusta oldum. Ama ilk parayı 18 yaşında al- dım. — Bazı sporcular ayaklan Ue bazılan da kollan ve kas güç- leri Ue dunj-ayı gezer- ler. Siz ise beyni saye- sinde gezenler arasm- dasınu. Sizce satranç bir spor mudur? ANDRAS — Spor denilince ille de fizik aktivitesi akla gelir. Oysa spor hedefe ulaşmak için ya ken- di kendisine ya da bir başkası ile mücadele etmektir. Bu tanımlama satranç için de geçer- lidir. — Satranç bir beyin sporu diyoruz. Ama dünyada herkes demek ki satranççı olamıyor. Özellikle beyin fukaralan. ANDRAS — Dunya doğuşundan bu yana gelişme içinde. Tarihi gelişim içinde insanların beyin gücü de gelişti. Günumüzde beyin gücü- ne sahip herkes satranççı olabilir. Kısaca kafa- sı çalışan her insan diyelim. İyi bir satranççı ol- mak için her şeyden önce fizik kondisyon şart. Belki size gayet garip gelecektir ama şu bilim- sel olarak ispatlanrmştır ki bir maden ocağın- da 8 saat çalışan ile 5 saat satranç ovnayan ay- nı eforu harcıyor. Ama işi fazla abartmadan şu- nu söyleyeyim, satranç için bir satranç tahtası ve sabır yeterli. Satrancın bir özelliği de evren- sel oluşudur. Yani dil bümeye gerek yok. Dün- yamn neresinde olursanız olun satranç bilen herhangi birisiyle gayet rahat satranç oynaya- bilirsiniz. — Petrosyanlardan Fisheriere, Spaskylere ve günumüzde de Karpovlara, Kasparovlara gel- dik. Dünya teknolojisi geUşirken acaba satranç- ta da sistemler gelişti mi? Beyin gücü teknolo- jik gelişmeye ayak uydurdu mu? ANDRAS — Son 20, 30 yılda çok gelişme- ler oldu. Çünkü bilgi alışverişi hızlandı. Bilgi- sayarın gelişmesi ile satranç da bu gelişmeden payını aldı. — BUgisayarlan yenenler de oluyor. Bir bil- gisayan yenmek acaba keyif veriyor mu? Bilgisayann payı btiyük ANDRAS — Bu konuda dünyada epey gü- rilltü koptu. Tatmin edici bir durum değil el- bette. Üstelik bilgisayara karşı oynamanın ba- zı dezavantajlan var. örneğin yenildiğinizde ya da taş kaybettiğinizde moraliniz bozulur, bil- gisayann böyle bir sorunu yok. Ama sistemle- rin gelişmesinde bilgisayann payı çok büyük. Şunu da söyleyeyim, insanlar bugun helikop- terle 3 dakikada çıkabileceği bir dağın tepesi- ne tınnanış yapıyor, yüzlerce kiloyu kaldıracak aletler varken halter yapıyor. Bu da ona benzi- yor işte. — Bilgisayara yenilmek demek ki moral bo- zncn bir olay. ANDRAS — öyle demeyeüm, siz satranççı olarak tek başınasuuz, oysa bilgjsayar sizin kar- şınıza büyük bir kitaplıkla giriyor. Şartlar ve guçler eşit değil. — Kasparov'un 5 yıl yardımcılığını yaptuuz. Bu nasıl bir yardun oluyor, satrançta yardun- cının rolü nedir? ANDRAS — Ben Kasparov'un hem yardım- cısı hem arkadaşıydım. Turnuvalarda onun dış faktörlerden etkilenmemesi için yardımcı olu- yordum, geceleri o uyurken oyunun analizini yapıp sabaha hazırlıyordum. Örneğin Kaspa- rov'un yardımcısı olmasam ya da bir başkası ona yardım etmese Kasparov ertesi güne kalan oyunun analizini kendisi yapacak ve müsaba- kaya yorgun devam etmek zorunda kalacaka. Bu arada size Kasparov'la geçen 5 yılımı yaz- dığım kitabımdan söz edeyim. Yakında Türki- ye'de de yayımlanacak bu kitapta dünya satran- cında dönen dolaplan da yazdım. — Dünyanın iınlu sporcuiannın yanında bir- takım yardımcılar vardır. Kasparov'un sizden başka yardımcısı da var mıydı? ANDRAS — Psikolog, doktor ve aşçı da vardı. — Peki ama aşçının nedeni nedir? ANDRAS — Sizin çeşnicibaşınız gibi her ye- mekten önce o yemeği tadan birisi olmadığı için bu gibi şöhretli insanlar kendi yemeklerini kendi bildikleri aşçılara yaptınrlar. Bu blrtakım so- runlan önlemek için şart. — Kitabınızda dünya satrancında bazı do- laplann döndügunü yazdıgınızı söytediniz. Na- sıl dolaplar dönüyor, bir örnek verebilir misi- niz? Karpo^ has Rus [_'' ANDRAS — Biliyorsunuz, Karpov da Kas- parov da ikisi de Sovyet satranççı. Ama Kar- pov has Rus, Kasparov ise Enneni. Yani has Rus değil. Onun için Sovyetler Birliği'nde Karpov'u tutarlar. Ben Kasparov'un yardımcılığını yap- tığun için Macaristan'da bile beni rahat bırak- madılar. Ama ülkem ağır bastı ve beni konı- du. — Otayı biraz daha açar mısınız? ANDRAS — 1984'te Karpov - Kasparov ma- çında Karpov 4 - 0 öndeydi. Ben Macar TV ve radyo muhabi- ri olarak Rusya'ya gittim. Birkaç oyunu birlikte analiz ettik, sonunda yine Karpov kazandı, ama durum Ruslann hoşuna git- medi. Beni cezalan- dırmak istediler. De- diğım gibi, ülkem be- ni korudu. Kitapta daha ilginç olaylar var, ilginizi çeker sa- nınm. — Sovyetler'de miUiyetçüiğin bu derecede aşın olması ilginç. ANDRAS — Sovyetler'de örneğin eski sat- rançcılardan Botfmik Yahudiydi. Petrosyan yan Ermeniydi. Korşnoy ise o da Karpov gibi su ka- tümadık Rustu. Ama Korşnoy Isviçre'ye iltica etti ve Karpov Korşnoy'u yendiği zaman milli kahraman ilan edildi. Karpov'un bu nedenle ye- ri ayrıdır. Sovyet gençliğine örnek olması açı- sından tutulan bir satranççıdır. — Siz de Enneni misiniz, Adorjan bir Er- meni ismiae benziyor da. ANDRAS — Hayır Ermeni değüim. Ama çoğu kimse öyle sanıyor. — Törkiye'ye bu üçüncü gelisiniz. Sizin gö- rüşünüze göre Türkiye'de satrançta bir flerle- me var mi? ANDRAS — Gözle görülür şekilde var. Gençler çok hevesli ve yetenekli çocuklar gör- düm. — Peki bayükusta olacak düzeyde bir sat- ranççımızı da görebildiniz mi? ANDRAS — Bence tek kişi Suat Atalık. — Her başanlı erkegin arkasında bir kadın vardır derler. Satranççılann da arkasında bir kadın var mı? ANDRAS — Ne çekiyorsak onlardan çeki- yoruz. Neden olmasın ki. Ama bu sözü tepki almamak için biz satranççılar da değiştir- meyelim. — Satranç turnuvalan ve dünya şampiyona- lan sırasında duşüncelerinizi bir noktada top- layamadıgınuda huzursuz olur musunuz? Ör- negin uykusuz geceleriniz oluyor mu? ANDRAS — Stres içinde oluruz. Genellikle bir turnuva sırasında 5, 6 kilo vermek işten bi- le değildir. Uykusuz gecelerimiz olduğu gibi uyuduğumuzda rüyalanmıza da giren bir olay- dır. — Stefan Zweig'in "Satranç Ustası" kiubı beni zamanında çok etkHemisti. Gerçekten de insan bir satranç tahtasuu nasıl belleginde tn- tabiüyor? ANDRAS — Bu fazla abartılmış bir konu. Biz de dünyadaki insanlar arasında yaşıyonız. Bizim problemlerimiz de onlannkine benziyor. Biz başka dünyalarda yaşamıyoruz ki. insan ye- tenekleri çeşit çeşittir ve bir kapasite meselesi- dir. Eğer yeteneğiniz varsa ve keşfedilmişseniz sizin yapacağınız bir şey kalmamıştır. Ve biz sat- ranççılar madem oksijen tüketiyoruz, o halde dünyada bırakacagımız bir seyler olmalıdır. Her yaşın sporu Satranç hem bilim hem sanat ve hem de spordur. Bir başladıktan sonra onun sihrinden kurtulmak çok zor. Satranca başlamanın yaşı yoktur. Her yaşta başlanabilir. Hiçbir zaman için geç kalmış sayılmaz, hiçbir zaman da erken değildir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog