Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

ClîMHURÎYET/8 15 MART 1991 Sinema • Tiyatro • Gösteri Herşeyıyle tıpkı Don Vito Corleone! Evet... Brando, Baba'dakı roluyle dalga geçıyor MATTHEWBBODERJCK THCEIUUJM Hrateo tafUkmıır Wıuuıl*x 146 97 38 • 132 64 26 AKILHOCAS1"The Freshman" Bayogkı FİTAŞ (14t 01 *t) Ş.» NOVA BARAN |140 » H) KM!*Ay VILDtZ An>H« BATI 1 zımr Ç NAP (M» 51 M) 1200-14 15-16» 1845-21 200 14 30 1700 1930-21 15-13 15-15.15-17 15-19 12 15-1430 1645-1900-21 ••1 1M130 16 45 1900 2 KEND1SINI ÖLDURMEYE ÇAU5AN KlŞILER i i BUNLAR GLUNCA. ~~~ JOEY * BOCA SONSUZA KADAR YAŞAYABIURDim RESIYE MEK EVOl/TODfcATH LAWRENCEKASDAN İnanılnuz gerçeklikte, ınarulruaz bır ö>ku. Hvttr< AS 2 f KKfatty AS ' t a U r l BATI 2 f Antva OOlSAŞI Slnniı IZUİfl * (147 «3 15) (3M W 5«) 1W n 23) {2» 37 M) (21 42 S1) 3(5K2t«B| 10O-1300-1500-1700-19O0-21JO ı 1 30-1400 16 15-!« 30-21 30 1 00 1300-1500-1730 1930-21 30 2 15-1430-16 45-1900-21 15 15-1430-1645-1900-2115 J 00 1330 160O-ia3Q 21.00 " DORMEN % TİYATROSU ' KONSERLERI P ı e r r e t t e 8 R U N ORay C o o n e y HRMAHRKIKKOME0İ 2 BÖLÜa/ Yonelen HALDUN DORMEN C4Mİ U.00-21 1S P u a r M.3O-18.00 CumartKi mıtınm 1100 i»nm,* fcrgenekon Cad.96 PANGALTI Tel:141 27 37 DORMEN S TİYATROSU P A 2 A R T E S I O Y U N L A R I KOHEDİ 2 BÖLÜ.M Yonelen GENCAY GUAUN çar*ancja:iMo «• r t ı s PMV.-CUKK21.t5 CJMttUO »•1500 fMŞ-211 MLTON 0DNVINTION CENTCR IzieyemeyenJer <ç n Yalnız • Tomstl A N K A R A DCVLET TİYATROSU YAPtMI PEYNİRLİYUMÜRTA I SGÜÇUK YOMTEM - 2EYM3> EHONAT KUR 1«.O« v« XI.•• Bıletler: Vakkorama Taksım 151 1; ' Suadıye 3W 90 9r> Moda Sıneroası 337 C. ?B •akırfcby K»tya S42 11 " Yerltr NumaraMır. f\ Ecgenekon C.ıd 98 PANGALTI T e l : 1 4 1 2 7 3 7 H*DIÇ*M»N YEDITEPE OYUNCULARI BİR ANARŞİSTİN KAZASONUCUÖLÜMÜ Oaria fe Komedı 2 BcKum Perş 15*2115 To» M«crt KofW p a a , 15JO GEL K A Ç A L I M Tote Vltft Tıacaf 585 52 63 KJtastafaşava Çnr* Tiyatreaı C>ş 21 15/ C îesı 15 00-21 15 0RTA0UMIL4R I s t ı k l a i Cad No 1 40 Tel 151 1865 66 C ı h a n O k s u z / F e r h a n Ş e n s o y AŞKIMIZIN GEMİSİ FINDIKKABUĞU Cumartesı Pıerre Hönrı Camı/Ferhan Şensoy &SB&YORGUN MATADOR Persembe Cuma 21 00 | Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Çarşamba 21 00 Ferhan Şensoy un Pazar 15.30 -18 30 fgsssı KAHRAMAN BAKKAL SÜPERMARKETE KAf" BEYOGLU KUGUK SAHNE 144 4 3 2 7 - 1 4 3 64 1 Ferhan Şensoy un İSTANBUL'U SATIYORUM •HMSMIRI Munır Ozkul - Eroi Gunaydın ttf *H * • Salı 21 00 N Ö B E T Ç l TİYATRO F e r h a n Ş e n s o y ' u n AŞKIN GÖZÜNE GÖZLÜK Yon Rasım Öztekın çarş 21 00 Muzık Arıf Erkın cte« 1300 ROBERT REOFORO • LENA OLIN Yonetmen: SYDNEY POLLACK HA VAN ABevoglu DUNYA I I 4 9 9 3 6 I I 12 00-15 00-18 00-2100 ÇEKİRGE BİR SİÇRAR Yazarı Yonelen IDL YAZGAN Muzık REYMAN ERAY H*r CumartmJ 13.3O Kocamustatapaşa Çevre T yaırosı, nda Te 5S5 52 63 Baharıye Tevfıfc G«(€nbe T yaıro Salonu nda lel 336 21 03 AOİL B A K I R K Ö Y B E L E D I Y E T İ Y A T R O L A R I , AOİLE NAŞİT KÜLTÜR MERKEZİ Dario Fo Yön Oğuz Aral BEDAVA MI SANDIN? Saiı. C*r| f«\ Cumı Clnı 20.30 CJttiPu» I5 0C | AZİZ NESIN SAHNESI I Azız Nesın DEMOKRASİ GEMİSİ Yon- Ahmet Gulhan SaU Çar». Parj. bım. Cletı Puır 2030 Ctm Puar 15.00 • HorSatifYcrloıl AS S i n e m a s r n ı n a ç ı l ı ş ı o nu r u n a... O , d u ^ k u r a n h e r k e s ı n d u ş l e r ı n ı d u ş l u y o r d u D Ü Ş L E R 1990 Cannes Fılm Şenlısı acılış nimı Turkiye'de sadece Harbiye AS Sineması'nda. 2. HAFTA H».ıy.AS|1| |I«TBW ^ , Ö j j 1130 14 00 16 30 19 00 21 «***•' u \ ! C1NEM\ PAlt\DlSOnun unlu vonetmenı GIUSEPPE TORNATOBE HERKESİN KEYFİ YERİNDE "STANNO TUTTI B E N F ' MARCELLO MASTROIANM YAKINDA SİNEMALARDA M U Z I K L I Ç O C U K O Y U N U Her Cumartesı Saat II OO'de UMRANIYE KÛLTÛR MERKEZI'NDE Tel/ 328 05 29 SON OYUNLAR NISAN'DAN ITIBARtN YENI GENCLIK OYUML DEĞIŞİM 2 BENİ ANLAYAN YOK NİSA SEREZLI-TOLGA AŞKINER TİYATROSU Ankara lurn«»ı n«d«niyl« Son 3 Hafta çirkınlıglne ve AlümsOı bır nska tanık alaokıınız \ \ P-VRKFR 111 MI GEL CENNETİ GÖRlajaik SKfllF 1143 t 7I| i - J :o'f. JC ,'x 1 5 IHıâ» aSU (337U 201 30-400 16 301°»: 130 rj; Pinı lUMiııla tttona Cju MFAK Zi% Cinayet...Casusluk... Buyuk bir aşk... Ve Gladio!.. AMNE PAMLLAUD JEAN41UGÜES ANGLADE JEANNE MOÜEAL 1991 CESAR OOULLERİ EN İYİ KAOIN OYUNCU LUC BESSON'dan yenı bır füm. 3. HAFTA |I«2S24| 1200 14 1^16X18 45-2115 (57ÎI8 63I 110u 13X 1600 18 30-2100 BULUNMAZ TİYATRO İSTANBUL 151 60 90 Azız Nesın SEN GARA DEÖİLSİN Yon H Hılmı Bulunmaz HtrPuar 19.00 Oyunun Hakk ÛNK AJANS tan Alınm>şt KARYA CEP SINEMASI BAKIRKOY 542 H 17 BULUNMAZ TİYATRO İSTANBUL 151 60 90 H Hılmı Bulunmaz YÜRÜMEK MASAL GERÇEK TİYATROSU Fazıl Hüsnü Doğlorca MdNOâUNâ | m y ı i ı l ç o c u V o y u n u ) Eü SAGHI nın BENİM MATRAK AİLEM Komedi Fars 2 frölum Y ö n ALEV SEZER Ç»r» 15 30 P*n (Indlrtmlll 1« 30 Cuma 21 15 CteaMSM Puar 1» 30 BEYOGLU KABACA TİYATROSU nd;> ODAKULE KARŞISI Tel 152 28 23 I I ! KENT OYUNCULMtll A L { PO Y R A Z 0 G11! • T İ Y A T R O S U ESKI FOTOĞRAFLAR Yazan Dtnçer Sumer Yon Musfk Keoter «SON HAFTALAR» Ctesı 1500 K e n t e r T ı y a t r o s u 14 6 3 5 8 9 Sırasotvllor 81 • Takskn cügmlar Jl 00 Clu I5OO21AH>UVİS.W 1130 Gi«e Tel. 144 48 7b • 151 43 55 FAUST0 •••[ M TEVFIK GELENBE TIYATR0SU3362103 BİR 06LUM OLOU Yazan M Mennequ n Y6ft TevfiK Gtlenfae MUTLULUK AOASI SAHTE CENNETE• 1989 Berlın Fılm Festıvalı En iyı Kadın Oyuncu Odulu VEDA • Fransa Strasbourg En İyı Fılm OduluZUHAL OLCAY a HAFTA I33E 37 71) 11 00-1330-1500-17 00-1900-21 30 Uıaray KRİSTAI |SN 44 S3| "30-1330 1S30-17 30-19 30-21 30 EMEK FİLM Turkıye Işletmesı TUNA FİLM B R U C E W I L L I S Z O R Ö L Ü M 2 - DIE HARDER - EVDETEKİiBASINa Çilf ŞAFAK 2 (S1G 25 60| 11 15-n 15-15 1^1 7 15-19 15-21 15 C l»t SAFAK 4 1516 26 60 11 30-14 00 16J0 18 45-21 15 1130-1400 16 30 191521M EMİR KUSTURICA ZAJS4AN1 0 K M Dtfetuyu Cli 110 1&B6SB7 1130 16.00 I8J0 2100 K R SALONU MOSKOVA ESKÎ MÜZÎK ODA ORKESTRASI SOLtST TATYANA GRINDENKO Keman 18 Mart Pazartesi Saat 19.00 /. Chrıstıan Pez, Ignaz von Bıber, Vıvaldı 19 Mart Salı Saat 19.00 Schmelzer, Telemann, Bıber, Vıvaldi BU«t Satt» YnMrl Konset Sa onu 1*8 53 92 Ga'te' a Damşıra Butosu 559 96 60 Vakkcrama TaKS m 151 15 ^ l Vakkorama Suadıye 360 90 90 Cuma 1900 Nııran Puro Von T»» f « Gelenbe , C t«MI - Paıar 11JO' 336 21 OJ Bizim Tiyatro KAOKOYHalK Eg t n Merhez 4SDoslıar Tıyatrosu Salonu nd« Tunal 144 81 37 14S 24 90 Ctta 15J0 Pz 1530 FALLACCII» Blfl IHSAN yapmndan MM*n«ral KANLI NÎGAR'90 Muziklı Gulduruyazan Ha>H BEYTAŞ yöneten Zlftr DİPER oneten ENİS FOSFOROĞLU 15 30 2i 00 Ctesı 15 30 Paıa 18 30 HÜRRlrr G03TERI MtMEZI KÜLTUR ETKINUKLERI KONSER THECHINABAND TOPLULUGU Kcvtoard Hakan O7.tR Cem OZKAN Gılar Tuncer TLNCELI Davul Vusuf TUNCELI Votal Omer \HUNBA\ YER HARBİYE MUHSİN ERTUGRUL SAHNESI GUN 19 Mart 1991 Salı SAAT 1600 8 Mahkeme kararı He 200 OYUN BETNLU Nfl* KAA»CA TIYtTROSU N U 1*3 17 63 Pü»( 21 00 Salı 18.30 vı 21JM(k •MIRK0T DE BELEOİYE ŞfHlfl TİTATBOSU »B» 572 M 39 1B.30 ve 2l.«r<tt GİRİŞ UCRETSIZDİR »kıjray KRİSTAL (588 44 53) 1130 1330 15 30 1730 19 30 2130 SAHTE CENNETE• 1989 Berlın l f •••% A * F r a n s a Fılm Festıvalı l i r l l A Strasbourg En İyı Kadın • • • • # * % En İyı Fılm Oyuncu Odulu Z U H A L OLCAY Odulu Halk gutıu çırçambıdır İstanbul devlet opera ve balesi I İstanbul devlet opera ve balesi WORKSH0P İ M n patl tbAa Btah rttiam jüU uretmtk vt l t demtdameJt ıçuı bümtk Mmhldt AVC IİJM Işıl Baske'jrl «rar Td 16*08 81 1M0002 1790107 1«»514 Fp. 169 5555 AVC FİLMİ DAfilTIMINDA FİDfl FîLfT)149 50 33 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KONSER SALONTTNDA İKİSİbtfı 1 perde Kortogrlfi Sıbel KASAPOfiLU Mıızik. P FAVRE RTOW«ER Rıpaıllr »Un OfLUOSLU DİNO İLE CERENMılptnt Koftotrıi: ta«D OZDtL Muzıfc Mâılr ««11111 KKEN RcprtMr Wl KUTVAL ZİYARETÇİ KADINbıle I perde Korcogrıtı Hlldun YEDtCAN balıl p«nle Kımjllffc MI1 BERKAN MDZIIL Vaı SELİS Dekor Selçuk TOLLU Kostum Ayşegul ALEV l5 ık Metın KOÇTURK Ses- Latif SÜZÜDEMİR 15 Mart Cuma saat 2000 (Gala) 22 29 Mart Cuma Saat 2000 UMtoı «MnıüdMi Ikl ha*a Snc* AXM glıdarlnd* Suadty» latolm Vokkofamo Pangoltı G*nçl«r MoJ<nQlannöa v« SaıiarioAicfcey danışmo baıonjnda K»»O ç*m<*)ot»ı ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZI'NDE GVtrd MASKELİASKE BALO Gptrj 3 ptfdt OıtBlrı Şcfı flnula PALUMBO Salu»Te Kayın »H» GUKBAT 16 » « t IS30İ1 27 Mart 20.00 Qt *J> Nanrl DON GİOVANNİ <ftr«2ptraı Orkutrı Şdr Stinaıı »D* Sıhntyı Ktya: Ttkü KAM m G Pnuınl LA BOHEMEn w n 4 a v * Orkalra $«ft I m t l PM.UMB0 Salmyı Knw Yekta MBA 14 Mart 20 00 d< 30 Marl 15 30 U NEMFÜT'DN DANSI balt I trit UCERKIK ANADOUTDA GECE b*e I pv*t G.Btrsn«ln MÜTLUSON bak I partt Saanerı K i f Grrvan Mc MIİ.LEM SEVİL BERBERİ kmık n»rı 2 peoı OrktHrı Ştlı Rtıttk PAIUMBO Sılrayı Knyaa Yeku K«R» 20 Mın a 00 nc F.CHOPIN RESİTALİ Haıma Radvan (Polonya) 18 Marl I9 0CU IKımer Satonul wmv lamsıklen IH harta önce A.K.M gıt^ennde Idalm Vakfcorama. Pangom Sençtef Moğccalaıında ve Gallerio-Alaköy danıtma Burosunda satıjo çıkmokto* Gıfe tel 151 (0 23 151 S4 00 (7 hat) 2S4 Larrr SdmrHn SkmtMi Hloyevt» BUDALA UyarHynı Sm« Er* Yöneloı. En|üı Zurtr Çtvirtftı Oyt Kwrtfşt 16.17 »an İSTANBUL TİYATROSU D Ü N GECE YOLDAGİDERKEN Cnk-L At|l »Mtm Oırmm «icft SU*tm Si«*h€l» IZ.I3.14.ISLIC.17 «an MMMBiYdıır YANGINYERİNDE ORKİDELER Tintm Keun kjık Msik l w Salçu» 23.24 Mart •AACAI ITIftOML BAHCESİBAHCESİ ICaoık tffraiHil SAUNCAKTA İKİ KİŞİ Cnrut SmoJ $Hk AHMETLERİM riMtt Kaun I j * I3.U15.20İ1 22 Nın SEVGİLİSOYTARI TintM: Kartjl TİM ~ ( n i ı w Tatal HalBM IZ13.14.1S.IS.I7 Mavi HAPŞIRIKUyarlnaK Mkhatl Fra»i Yıldn S»rayi Tyatrosu Barbaros Ilmtmt Ctri» HarrU Yokusu Y.ıdiî Saray ç ndedır C«ylm Lalt Eran 19 20.21 22İ3.24 Mart I B U L B E L E D I V E ! - JŞ E H I R T I Y A T R O L A R I 11-17 Mart 1991 AntMım; Sentay GUflU» KUŞLAR YPH HaldOn OORMEN [12 13-14-15 15-17 Mart] Satahadin Kudret AKSAL BAY HİÇ- SONSUZLUK KİTABEVİ Von Bisv SABUNCU |Pte» 2030 Ptr Cumj 15.001 Luıgi PIRANDELLO İNSAN. HAYVAN ve ERDEM Turttcu Srra YILMAİ Yon Zlhnl KÜÇÜMEN 112 13-14-15 16-17 Mırtl Henrik İBSEN HORTLAKLAR Turfcçtsı Sraıa EHG1N Ttn Çeiin IPEKKİYA |12 13-14-15-16 Uırli KetHi CUMALI BİR SABAH GÜLEREK UYAN Yamdn Eng n SUBME» |17 MartPazırl VacUv HAVEL GÖRÜŞME- KUTLAMA-ÇA6RI Turkçnı Esın Tılu ÇELİKKAR Yon 0ten GÜKET [12 13-14-15-16 M»m Willy RUSSELL BİR KADIN Turkçtst Semra KARAMORSEL Yon Çetın İPEKKAYA |17 Mart ?mr) SILETLER TİYATRO GİSELERININ YAW 9RA KAOIKOY MERKEZ GISE VAKKOHAMA TAKSIM SUADIYE »e APS GAYPETTEPE BOSTANCI ıle BELPA HIPERMARKETTE SATILMAKTAOIR Oyun Gunlen Sal 20 30Çar 15 00 20 3C Per Cuma 20 30 Ctes 15 00 2030 Pazar 15 30 8 30 KARAR ÖZETİ Esas No 1990'664 Karar No 1991/11 lbrahım oglu, Elmas'tan olma, 1962 D lu, Çamlıhemşın ılçesı Gu roluk kövu nufusuna kayıtlı olup Çanakka^e Israetpaşa Mah Tuğ- savul Cad No 47/B'de oturur ve. aynı yçrde pastahane ışleten sanık Ahmet Çağla>-an'ın Colı lb basıller ıçercfığınden tehhkelı gıda mad desı satmaktan bakkında TCK'nun 396, 3506 SY dgş ek-2, 19, 647 SVnın 4, TCK 72,647 SY 5/3, TCK 402/1 ve 2 94,647 S.Y 6 mad- delerı gereğınce 490 000 TL ağır para cezası, 3 a> süre ıle cürme \a sıta kıldığı meslek ve sao'atının ve tıcaretmın taülıne, 7 gun ışyerınm kapatılması cezası verılmış ve venlen ash ve fer'ı cezaların ertelen mesıne karar verılmıştır Basın 21409 İLAN Dosya No 1990^634 Davacı Bednye tlkuçan vekılı Av Rasım Demırkan Davalı Mukbule Sayan, H I^can Mah Yüdınm Sok No/12 Antalya Dava Izalıye Şuuyu Davacı tarafından Senk-Gedık köyu parsel 19 sayılı taşınmazın mumkünse aynen değılse satış suretıyle ortaklıgın gıdenlmesı ıçın mah- kememıze dava açılmış davahya teblıgat yapılamadıgından kendısme ılanen teblıgat yapılmasına karar \enlmekle, Da\alının tum dehllerı ıle bırhkte duruşma gunu olan 2 ^ 1991 gu nu saat 9 da mahkememızde hazır bulunması gelmedığı takdırde ken dısıne ılanen teblıgaı ve dılekçe teblığ edılmış sayılacağmdan gıyabmda duruşmanın yuruyeceğı ve yıne gıyabmda karar verılecegı ılanen teb hğ olunur 4 3 1991 Basın 46074 İNGİLİZCEYİ 8 ayda konuşun, Sız Amenkalı dostlarımızla tanıştıralım Tel: 349 59 38 Utanbul Unıversıtesı Iktısaı Fakultesı Uluslararası Jlışkıler Bolumu 3 sınıf öğrencı kımlığımı kaybettım Hukumsuzdur OYA BtRAVKVR EVİMDE Kadın erkek gozetmeksızın Yaşlılara ıtına ıle bakıyorum 384 33 90 - 380 15 09 FEZA TURHAN ıle MURAT TOSUN evlendıler Mutluluklar dılerız 14 31991 TURKAY A1LESI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog