Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/18 SPOR 15 MART 1991 Ligden sonra Federasyon Kupası'na da havlu atan San-Lacivertli ekipteyönetim bunalımı başladı Fenerbahçe'de istifa rüzgârlarıGenel Sekreter Aziz Yılmaz, antrenörler Erol Togay ve Ger Blok'un görevine son verileceğini ve takımı altyapı antrenörleri Erdoğan Anca, Raşit Karasu ve Nedim Günar üçlüsünün çalıştıracağını açıkladı. Yönetimde genel görüş, 'Biz toplu istifa edelim, Metin Aşık kalsm' şeklinde. Bu kadro ile yönetimin artık yürümeyeceği görüşünde birleşen bir grup yönetici, en kısa zamanda toplanıp konuyu karara bağlayacaklarım söylediler. toplanıp işi bilen bir yönetim kurulunun se- çilmesini istediklerini açıkladılar. Kongrede tek viıcut halinde birleşip Fenerbahçe'nin es- ki günlerine dönmesi dileğinde bulundular. Rıdvan ve Sercan'a tepki Spor Senisi — Ligden sonra lcupada saf dı- 31 kalan Fenerbahçe'de yönetimin genel görü- şü, "Biz toplu istifa edelim, Metin Aşık kalsm" şeklinde. Bu kadro ile yönetimin artık yürümeyece- ği görüşünde birleşen bir gnıp yönetici en kı- sa zamanda toplanıp konuyu yönetimde ka- rara bağlayacaklarım söylediler. Bu tezin ka- bul edilmesi halinde ıse olağanüstu kongreye gidilecek. Bu arada kulüp çevresinde Genel işe başlayacaklarını belirtti. öte yandan Aziz Sekreter Aziz Yümaz'ın istifa etmesi gerekti- Yılmaz, antrenör Ger Blok ve Erol Togay'ın ği ve kulübün başka türlü işlerlik kazanama- görevine son vereceklerini ve takımı pazarte- yacağı görüşleri sızan haberler arasında- si gününden itibaren Nedira Günar, Erdoğan daki basansızlığı yönetim kurulundaki huzur- Son haftalardaki kotu futboUan ile dikkat- Operasyonjart Fenerbahçe Genel Sekreteri Aziz Yılmaz ye- ni sezon için bugünden kolları sıvayacaklan- nı ve mevcut kadroda yapılacak operasyonla suzluklara, yanlış transfer politikasına ve yan- leri üzerine çeken Rıdvan ve Sercan'a yöne- lış teknik heyet seçimine bağladıklannı belirt- tim ve kulüp çevresinden buyük tepki geldi. tüer. Aynca kulubün eski dönemlere dönece- Ankaragucü maçında bu iki futbolcunun çok ğine inanmadıklannı da açıkladılar. Fenerbah- kötü bir oyun ortaya koydukları görüşünde çe"de büyük bir revizyonun şart olduğunu da birleşen kulüp çevresi, bu iki futbolcunun vurgulayan üyeler, kulübün maddi ve manevi <Po5O kapasite ile oynamaları halinde Fener- olarak gün geçtikçe kötüye gittiğıni ve olağa- bahçe'nin şimdi finalde olabileceğini belirtti- Fenerbahçeli üyelerden bir kısnu son yülar- nüstü kongrenin bir an önce biünçli olarak ler. Üyelerden tepki Lige de gözünü dikti Gcdatasaray^da hedefçifte kupa Galatasaray Teknik Direktörü Denizli, maça çok iyi konsantre olduklarını söyledi ve "Kupadan sonra ligde de iddiamız sürüyor" dedi. Yönetim Kurulu tur primini 6 milyon olarak belirledi. MUSTAFA ERSOY Galatasaray ümitlerini Be- şiktaş'a bağladı. Kupada An- karagucu ile fınale kalan San- Kırmızılılar, ligde zirveye cık- mak için Beşiktas'ın puan kay- betmesini bekliyorlar. 8 mayısa kadar ligde rahat bir şekilde mucadele edecekle- rini söyleyen Galatasary futbol şube sorumlusu Yurdaşen Ka- rahasan, "Trabzon'u yendik ttzerimizden buyiik bir >ük kalkü" dedı. Karahasan'ı dun fabrikasında Trabzonspor ma- çının kritiklerini okurken bul- duk. Takımının üzerinden bu- yük bir yük kalkuğım, aym stresi kendisi de çektiğini vur- gulayan Yurdaşen Karahasan "Kupadan sonra ligde de yeri- mizi garanti altına almak isti- yoruz. Şimdi kupada 8 mayısa kadar rahat edecegiz. Futbol- cnlann uzerinde üginç bir stres vardı. Bunun iki yolda birden vüriımekten kaynaklandığını samyorum. Şimdi kupada ol- dukça rahat bir duruma geçtik. Bunun avanlajiHi kallanacağız" şeklinde konuş- tu. Beşiktap puan kaybetmeli Beşiktaş'ın puan kaybetme- si ile zirvede kendilerine yer bu- lacaklannı söyleyen Yurdaşen Karahasan, "Beşiktaş puan kaybederse biz de şampiyonluk şarkılan soyleyebiliriz. Ben Be- şiktaş'ın puan ka> bedeceğine inanıyorum. Neden diye sorar- sanız, kiırı bizim 11 puan ka>- bedebUecefinüzi söyleyebilirdi. Futbol bu her şe> olabilir. ben taraftarlanmızın bize bundan önce oldugu gibi şimdi de sa- Wp çıkmalannı istiyorum. 3 : Ali Sami Yeıtde oynayaea- gız. Maçlara gelsinler ve bizle- ri desteklesinler" dedi. Denizli: tyi motive olduk Futbol şube sorumlusu Yur- daşen Karahasan Beşiktaş'ın puan kaybetmesini beklediğini söylerken, Teknik Direktör De- nizli de aynı duygulan onunla paylaşıyordu. Denizli şunlan soyledi: "Kupadan sonra ligde de iddiamu suruyor. Beşiktaş'- ın puan kaj betmesi gayet nor- mal bir olay, onlar da bizim düştiıgıimtiz duruma duşebilir- ler. Biz kupada aldıgımız so- nuçlarla ne kadar motive oldu- ğumuzu gosterdik. Beşiktaş'ın puan ka>betmesini bekliyoruz. Seyircimize bize gosierdiği des- tekten dolayı teşekkiır ediyo- rum." Tanju grip ELTOPU Ispanya'ya yenildik MORTARA (AA) — (C) Dünya Bayanlar Eltopu Şampiyonasfna Italya'nın Mortara kentinde devam edildi. Bayan Eltopu Milli Takımı, grubundaki ikinci maçında tspanya'ya 27-20 yenildi. 10 gun surecek Dunya Şampiyonasf nda grubunda- ki ikinci maçında Ispanya ile mucadele eden Milli Takım, ilk yarıyı da 11-7 yenik ta- mamladı. Bayan Eltopu Milli Takı- mı, şampiyonada grubunda- ki 3. maçında yann TSI 18.00"de Isviçre ile karşılaşa- cak. Galatarasay'ı son raaçlarda attığı 8 golle sırtlayan Avrupa gol kralı Tanju yataktan kalka- mıyor. Trabzonspor maçından sonra kendisini iyi hissetmedi- ğini söyleyen Tanju'ya grip ta- mmı konuldu. Dun iki tane iğ- ne olan Sarı-Kırmızılı futbolcu "Hastalığımı finalist olmamız unutturuyor" dedi. Tanju, "Koceski'nin finalde oynaya- mayacak olması bizim için de- zavantaj ama yine de biz kupa- yı alacak kadar gıiçlüyiız. Ve kupayı alacağız da. Kupanın \anı sıra ligde bizden beklen- medik bir atak seyredeceksiniz. Kendi sahamızda oynayacağı- mız uç maçta rakiplerimizi ya- ka>alacağımızı tahmin ediyo- rum. Lig bence derbylerde ke- sinlik kazanır. O zaman da ki- min şampi>on olacagını daha açık soyleyebiliriz" şeklinde devam etti. Prim 6 milyon Trabzonspor maçınm primi olan 6 milyonu futbolcular önümuzdeki hafta alacaklar. Yoneticiler 6 milyonun yanı sı- ra başka bir primin çıkacağını tahmin etmediklerini söyledi- ler. Adada tören Öte yandan dün 31 yıhnı di- van kurulunda geçiren 45 üye- ye plaket verildi. Kuruçeşme adasında yapılan törende yöne- tim kurulu uylerinden bazılan da bulundu. Hasan, baba oldu Galatasaray'ın milli futbolcu- su Hasan Vezir, baba oldu. Dün özel bir klinikte doğum yapan Hasan'm eşi Fulya, bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Genç çiftin, çocuklarına daha önce acıkladıkları gibi Ergun Anıl ismi verdikleri öğrenildi. GIDCULAR DIKKAT ) t n . Fenerbahçe'de Aykut, A.Suphi ile Turan'- ın sakatlıklan devam edıyor Karşıyaka'da ıse Recep sakat. 3) G. Atrp-Tnıtrr—- Gaziantep'te sarı kart cezalısı Erkan oynamıyot. Nejaı ve Durmuş ıse sakat Beşıktaş't takıp eden Trabzonspor'da ise Ünal'ın sakathğı devam edı>or Trabzonspor 3 puan almak zorunda. 3) r«lıHiı«ı «,ı llmıı—ıipi Galatasaray'da sakat olan Tayfun ile Ro- t»riu oynarnayacak Şampiyonluk yanşını surduren San-Kırmınlı ekip iddıa- »11 devam ettırmek için galibıyet arayacak 4) G» ^ l « ıfcfc 11(1 lîalııı lı i.ı Ankara takımlan önynde başanlı sonuç- Ur alan Bakırköy'de, S milyon lıra para cezası alıp kadro dışı kalan Feyzul- Uh oynamıyor. 5) T*y-tkmkımramJL*mi*mrmn Ligde yaşam mucadelesı veren Zeytınbur- nu'nda Yusuf oynamıyor. Konya'da bir süre önce kadro dışı bırakılan Savaş affedildi. Bu hafta o)nayacak. <t ••lavar-Aafcaragüne'Boluspor'un kozu Demırovıç san kart ceza- lısı KoD.va deplasmanında 3 puan alan Boluspor rahatladı 7) \\4ım&mnyrr. •\>dın ın puana ıhtı\acı var. Sanyer, deplasmanlarda başarıb olan bir takım Tıpık beraberlık maçı •) A J — « t i f BrjMrtiy Adana ligde kalma, Beşiktaş 6 puan farkb li- dcrlığini surdurme çabasında. B«şiktaş'ta sakatlığı geçmeyen Recep oynama- yacak. Adana'da ıse Jarabek yok V) \_\ ı «lıintfcı t V f»«lfcll Burhanıye'de oynanacak maçta iki takımın da düşme tehlıkm yok. Ancak rakıbine gore daha ı>ı sonuçlar alan Ayvafak- gücu galıbıyete yakın Itt SJte>1t«a>Kar(«fc Kartal'ın rahatlaması ıçın galibi>ete ıhtıyacı var Crubunda 10 beraberlık ile en fazla beraberlık eide eden S.Beykoz, sahasında zof yenılen bir takım 11) Dazıg-%ıLD.S|»r: Lider A Demırspor gol krallıgmda 22 golle başta giden golcusu Srfat ıle Elazı^ deplasmanında 3 puan arayacak 12) \rvyMr-<lı ı ıt« Nevsehır'de galibıyet prımı 500 bın lıra olarak açık- landı. Her ıkı taıımua da sakat ve cezalı fuıbolcu yok 13) Paiatb-ftlg4r: Ligde yasam mucadelesı yapan ıkı lakımın da puana ihtiyaa var. Lıg sonuncusu Polatlı saha ve seyırcı avantajını değerlendırmeye calısacak. 14) Hantmmmmm^LmyfBrt 4. grup lıderı Kayseri, grubunda 53 golle en fazla go! atan 'akım Lıdenn deplasmanda golcu forveti ıle galip gelmesi bek- loııyor. SARI-LACİVERTLİLERİN YÜZÜ BASKETBOLDA GÜLÜYOR çe finaldeF.Bahçe: 8 HAKEMLER: Necıp İLK For. 4 5 10 11 12 13 14 15 For. 4 6 7 9 10 11 15 ı. Paşabahçe: Kapanlt (6), Faııh Dalay (5) YARI: 50-35 (F.Bahçe F.Bahçe Can Aliço Ferhat Levent Husnu Kemal Guray Richard Toplam ve yüzdeier P.Bahçe Erdal Ufuk Orhun Harun Tünç Engin McDovvll Toplam ve yuzdeler Noj 8 5 8 6 7 4 4 8 Not 3 4 6 6 5 4 7 S«yı 11 5 20 5 16 — 24 önde, Şüt 2/3 — 0/1 0/6 4/5 — 5/7 8111/22 Sayı — 3 15 15 5 8 22 68 %50 Şu« — 2/5 1/1 1/3 0/2 5/8 9/19 %47 LEVENT YÜCELMAN 1 3 sayı 1/2 1/1 2/3 1/3 0/4 — — Pota dibi 1/2 1/2 6/7 1/2 3/4 — 4/5 68 s. Faal Rib. 2/2 — 2/3 2/2 2/4 — 6/6 5/1316/2214/77 *38 3 sayı 1/1 2/6 3/3 1/2 2/4 0/2 9/18 %50 CC %72 Pou dibi — — 1/1 2/6 — 0/2 5/5 8/14 %57 >san 1 %82 3 — 2 1 3 — — 5 14 S. Faul Rib. — 3/4 2/3 5/7 %71 Fenerba — / / 6 1 9 18 ıhn H. Rib. 1 — / 2 — 4 8 H. Rib. — — 1 ı2 4 Top Çal. — 2 2 — 2 6 Top Çal. — 1 I 2 4 Top Kay. 2 — ı3 — — / 7 Top Kay. — — 3 1 1 3 1 9 dakikada BÜYÜK SEVtNÇ — Pasabahçe'yi ikinci maçta da yenerek finale yUksden Fenerbahçe'nin iki ba- şarılı basketbolcusu Aliço ve Richard, maçın bitimiyle biriikte bir anda kendilerini taraftarlannın arasında buldu. Fenerbahçe'nin başarısında büyük pay sahibi olan iki basketbolcu finale >üksel- menin sevindni taraftarlanyla biriikte yaşadı. (Fotograf: Mustafa Ersoy) MAÇIN ELESTİRİSİ Can ve Ferhat yıldızlaşınca MURAT MURATHAN06LU Fenerbahçe-Paşabahçe maçımn neticesini be- lirleyecek oyunculann başında Can ve Ferhat yer alıyordu. Eğer bu ikili iyi oynarsa Fenerbahçeî- nin yenihne ihtimali hemen hemen yok gibi olu- yor. Dün Can ve Ferhat hem sayı hem savunma açısından gerçekten mükemmele yakındüar. Pa- şabahçe'nin Fenerbahçeli skorer üçlüyü durdur- ma planını alt üst ettiler. Onlar attıkça savun- ma çözüldü ve özellikle Richard durdurulamaz bir yapıya büründü. Maçın başında iki takımın da skorerleri ritm- lerini bulmakta zorlandı. Ancak Harun ile Or- hun, tempo ve ritmi yakaladıklannda, Paşabah- çe maça tekrar ortak olur gibi oldu. Levent bir türlü rıtmini bulamadı ve çok düşuk yüzdeyle oynadı. Çetin Yılmaz'ın kendisini maçın en kri- tik yerinde oyunda tutması cesur ve final maç- lannda da meyvesini verecek bir hareketti. Ame- rikahlarm bir lafı vardırJ'Seni dansa kim getir- diyse, son dansı onunla yaparsuı" Levent belki sayı üretmekte zorlandı, ancak çok kritik iki top çalıp bir de çok önemli bir turnike attı. Paşabahçe'nin özellikle ilk yarı stresten olum- suz etkilendiğini soyleyebiliriz. Fenerbahçe ise arzulu, ancak rahatü. Tabii ki ilk maçın skoru- nun bunda önemli rolü oldu. Fenerbahçe bu se- yircisi ve yıldızlanyla lstanbul'da kolay kolay maç vermez. Hele Can ve Ferhat'ın da dünkü gibi yıldızlaştıklan maçlarda bu imkânsız görü- nüyor. Finalde Fenerbahçe'nin rakibi kim olur- sa olsun samyoruz ki en büyük şanslan sadece bir maçın tstanbul'da oynanacak olması. DüNYA'DAN SPOR Ve Fenerbahçe finalde. Bas- ketbol yarı finalinin 2. maçında rakibi Pasabahçe'yi 81-68 yen- meyi başaran Sarı-Lacivertliler finale çıkan ilk takım oldu. Karşılaşmaya Fenerbahçe adam adama savunma yaparak başladı. tlk maçta rakibıni tart- madan alan savunmasıyla baş- layan Paşabahçe, hatasını anla- mış olacak ki bu maça adam adama oynayarak başladı ve bu- nu da maç boyunca surdurdü. 10. dakikayı 25-20 önde geçen Fenerbahçe, Harun'u tutan Le- vent'in ilk maçta olduğu gibi er- ken 3 faul almasıyla bocaladıy- sa da Can'ın sav unmada gayre- ti, Hüsnü ve Larry'nin yüksek şut yüzdesi ile onde olmasım bil- di. Paşabahçe farkın açılmasını önlemek için maç başında dışa- rıda oynattığı Mc Dowell'i içe- riye çekerek Larry'yi tutturdu ve Engin'i yardıma gönderince dı- şarıda surekli bir F.Bahçeli boş kaldı. Bunu iyi değerlendiren F.Bahçe 18. dakikada 17'ye çı- kardığı farkı (48-31) surdurerek devreyi 1. maçtaki gibi 15 sayı farkla 50-35 galip kapadı. 2. yarıda Paşabahçe Can, Larry ve Ferhat'ın üstün perfor- mansı ve tribünlerin muhteşem tezahurat ve desteği karşısında çaresizdi. Tribünlerin şovlanyla skoru 64-40 yaptı. Engin'in fa- ul sayısının 4'e çıkması ile bir re- havete duşen ve hucumda isa- betsiz şutlar kullanan F.Bahçe, Orhun, Engin ve Harun'un ar- ka arkaya gelen 3'luklerini en- gelleyemeyince 35. dakikada fark 8'e indi. tşte bu dakikada sahneye tekrar seyirci çıktı. Muhteşem tezahurat Fenerbah- çe»nin "iş işten gecmeden uyan- masını" sağladı. Maçın görün- mez kahramanlanndan Fener- bahçe koçu Çetin Yılmaz, zama- nında mola alıp oyuncu değişık- likleri kullandı. Ancak en önemlisi farkın" azaldığı dakika- larda şutlar kaçıran Levent'i ke- nara almayıp yardımcı olarak Aliço'yu oyuna sokması oyun- culanna ve tura ne derece inan- dığını gösteriyordu. Fenerbahçe'nin topar- lanmasından sonra uzun süre Mc Dovvell ile direnen Paşabah- çe maçı bıraktı. Karşılaşmadan galip ayrılan taraf Fenerbahçe olurken Sarı-Lacivertli oyuncu- lar seyircileriyle bütünleşerek galibiyeti kutluvorlardı. Tofaş: 86 - Kolej: 78 Bursa'daki maçta ise Tofaş SAS, Kolej'i 86-78 yenerek 3. maçın Bursa'da oynanmasını sağladı. Ben Johnson bitti ıııi?3 yıl öncesinin 'dopingli' rekortmeni Kanadah Ben Johnson artık "olağanüstu" değil. Ünlü sprinter, yarışlarda ilk 3'e bile giremiyor BİG BEN, ARTIK BÜYÜK DEĞİL- Scul OlimpiyaÜan'njn re- Spor Senisi — Atletizm dün- yasında tam bir Ben Johnson şoku yaşanıyor. 3 yıl öncesinin dopingli rekortmeni artık "olağanüstu" değil. Gerçi do- ping nedeniyle aldığı 2 yıl men cezasından sonra iyi bir dönüş yapmıştı Kanadah atlet ve ulke- sini temsil edeceği ilk Dünya Sa- lon Şampiyonası'nda da ilk 3'e gireceği, en azından madalya alacağı tahmin ediliyordu, ama herkesin beklentisi ters çıktı, hatta geri dönüşünden beri Big Ben'e büyük destek veren atle- tizm seyircisi bile Sevilla'da Johnson'a karşıydı. Bir bakıma "Big (büyük) Ben mi, küçttk Johnson nu?" tartışması yapılı- korimen sprinteri 'doping' olayı sonrasıeski günlerine dönemedi. yordu. Seul Olimpiyatlan'nda 9.79 gibi süper bir derece yapa- rak "Big Ben" lakabını alan Ben Johnson, rekorlannı kaybetme- sine karşın ismini taşıyordu; Se- villa'dan sonra ise "Big Ben" ol- mak biraz daha zor olacak Ka- nadah atlet için. Ben Johnson'ın Sevilla'da ele- melerde yaptığı 6.75'lik 60 met- re derecesi dunya standartların- da oldukça düşük, hatta komik bir derece olarak nitelendirildi. Gerçi şampiyonadaki tek temsıl- cimiz Cengiz Kavaklıoğlu bu za- manı salisenin sadece yüzde bi- ri kadar geliştirerek Turkiye re- koru kırdı, ama 6.75 süper at- letler için oldukça düşuk bir de- rece. Johnson daha sonra final- DÜNYADAN KISA KISA... DÖNYADAN KISA KISA... DÜNYADAN KISA KISA... DÜNYADAN g mnıyalaştı tngUtere'- nin Dünya Kupası'ndaki sûper yedeği Paul Gascoigne Ingiltere'de oynadığı futbolla Ingiltere Milli Takımı'nda ve takımı Tot- tenham'da yerini garantiledikten sonra şimdi de tarihe geçmeyi başardı. İngilte- re'nin şımank çocuğu Gazza Gascoigne mumyalar müzesinde kendine bir yer edin- di. Artık Londra'daki dunyaca ünlü Mme. Tussaud mumyalar müzesine gidenler, Pa- ul Gascoigne ile de resim çektirebilecekler. Profesyonel hakeaüer ttalya li- ginde, hakemlenn profesyonelliğe geçecek- leri açıklandı. ltalya Futbol Federasyonu'- nun acıklamasında 1993-94 futbol sezo- nunda 1. ve 2. lig maçlannı yönetecek ha- kemlerin profesyonel olarak görev yapa- caklan, yıllık gelirlerinin ise 160-320 mil- yon arasında degişeceği belirtiliyor. Akeem ismini degiştiriyor NBA'de 'Akeem' Olajuwon isminde bir basketbolcu olmayacak artık. Yanlış an- laşılmasın, Nijeryalı yıldız basketbolcu emekli olmayacak, sadece ismini değişti- recek. 1981 yılında ABD'ye gelen 'Hakeem' OIajuwon unüne ün katmaya başlaymca, ismi de Ingilizceye çevrilmiş ve Arapçada 'iyi insan, hakim' anlamına ge- len 'Hakeem' unutulmuş. Olajuvvon ismini neden değiştirmek istediğinı ise şu şekilde acıVlıyor: "Amerika'ya ilk geldiğimde bu- nun sorun olacagını düşünmemiştim. Ama eve telefon ettiğimde, anuem adımın ne- den yanlış yazıldığını sornyor. Adıma bir 'n' eklemek istiyorum, hepsi o kadar." CSKA ş a n p İ y o n Voleybolda Avru- pa Erkekler Şampiyon Kulüpler Kupası'- nı CSKA Moskova kazandı. 1960 yıhndan bu yana kesintisiz düzenlenen kupayı 13. kez müzesine götürme başansı gösteren CSKA Moskova'nın ardından Italyan Ma- xicono Avrupa ikinciliğini aldı. CSKA Moskova'mn kadrosunda Runov, Kuznet- sov, Sapega, Fomin, Antonio gibi milli oyuncular forma giyıyor. G a z e t e c i Dalglish Liverpool'dan kendi isteğiyle ayrılan Kenny Dalglish ga- zeteciliğe başladı. ilk sayısı 10 martta ya- yımlanan haftalık bir spor gazetesinin ya- yın yönetmenliğine getirilen Dalglish'i Fe- nerbahçe'ye getirmek isteyenlere duyunılur. Ispaaya'da rekor tspanya lıginin geride kalan 25. haftası bir rekora sahne oldu. Atlatico Madrid'in deplasmanda Osasuna'yı 3-0 mağlup ettiği maçta Atle- tico'nun kalecisi Abel tam 1229 dakika ka- lesinde gol görmeyerek Zoffun 1143 da- kikalık rekorunu kırdı. Sabaz arayı açıy*r RalM Dünya Şam- piyonası'nda İspanyol Carlos Sainz arayı açıyor. Son olarak Monte-Carlo yanşmı kazanan Sainz, bu kez Portekiz'deki aya- ğı birinci olarak bitirdi. Toyota Celica Tur- bo ile yarışan Sainz-Moya çifti, en yakın takipçisi Lancia Delta Integrale ile yanşan Fransız Didier Nuriol'un 47 saniye önün- de yanşı tamamladı. Dünya şampiyonasın- daki birinciliğini 40 puanla korudu. de 6.61'lik dereceye ulaşmasına karşın, ancak dördüncü olabil- di, kendisine destek verenleri de bir ölçüde utandırdı. Johnson'- ın yaptıkları ve yapabilecekleri de ayrınülarıyla incelenmeye başlandı. Bir kere Kanadalı at- let artık 29 yaşında ve bu yaş sprinterler için oldukça yaşlı sa- yılıyor. Aynca dopingli olduğu anlaşılmadan önce bacakların- da 303 kiloyu taşıyabilen Kana- dalı atlet, artık sadece 251.5 ki- loya dayanabiliyor. En büyük özelliğı sayılan ve kendisine re- korlan getiren çıkıştaki fırlama- sı da artık eskisi gibi değil. Son olarak 2 yıllık bir ara bir atlet için oldukça fazla. Gerçi bayan- larda hamilelik sonrası daha yuksek performanslara ulaşıla- biliyor, ama bilimsel olarak ha- mileliğin vücudu güçlendirdiği ve performans artıncı Özelliği bulunduğu kanıtlandı, John- son'ın ise böyle bir özelliği yok. Kanauau aucun HAJ metreae ae ancak 10 saniyeye ulaşabileceği tahmin ediliyor. Johnson için çok şeyler söy- leniyor tabiiki. Sadece "eskisi gi- bi degil" diyenler olduğu gibi Ingiltere Atletizm Federasyonu Başkanı Frank Dick gibi "Artık bırakmalı. Sadece 10 saniyenin altına inemeyecek olduğu için değil, spor ahlakını zedekdiği için de Onun hâlâ bir kahraman olarak gorulmesine dayanamı- yonım" şeklinde açık açık John- son'ı istemedıklerini belirtenler de var. Madalyonun öbür yü- zunde ise "O hâlâ eskisi gibi" cumlesi yer alıyor. Montreal Olimpiyatlan'nın 2 altın madal- yalı atleti Alberto Juantorena, "Geri dönüşü oldukça pozitifti. Finalde koşması bile önemli bir başan" diyerek destek veriyor Kanadah atlete. Haydar Doğan Dogıuu Londna Mamtonu'nda koşacak HtLMt TÜRKAY Balkan Kros Şampiyona- sı'nda yedinci kez birinciliğe uzanan atletimiz Haydar Do- gan, 1 eylülde Londra Marato- nu'nda koşacak. 1500 ve 3O00'de yıldız 5000'de de genç- ler Türkiye rekorlarının sahi- bi bulunan Doğan, dün kulu- bu Güneş Sigorta tarafından 15 adet Vakıf Altıru ile ödül- lendirildi. Bulgaristan'ın Silven ken- tinde yapılan şampiyonada bir diğer atletimiz Zeki Öztürk'- un favori olarak gösterilmesi- ne karşın son derece iyi bir tempoda kosan ve yanşma gü- nünden de yaklaşık bir hafta önce mide kanaması geçiren Haydar Doğan'ın bu birinci- liğınde antrenöru Şevki Koru sonra da Kulubü Güneş Sigor- ta söz sahibi. Atletimiz, şim- di eylül ayında yapılacak olan Londra Maratonu için çalış- malara başladı, gerekirse Do- ğan bu yanşma için bir ay ön- ce Ingiltere'ye gidecek ve hem kamp yapacak hem de çalış- malan sürdurecek. Doğan, bu maratondan sonra da Akdeniz Oyunlan'nda madalyayı he- defliyor. Son yülarda elde ettiği bü- yük başarılarla isminden sü- rekli olarak söz ettiren Haydar Doğan, kısa mesafeleri artık koşmaktan yana değil. Antre- nöru Şevki Koru'nun daha ön- ceden koşmasını istediği "ma- raton"u şimdilerde koşmaya başlayan Haydar Doğan, bun- dan böyle surekli olarak ma- raton koşacak. Dünkü ödul töreni sonrasında göruştüğü- müz Haydar Doğan, formu- nun zirvesinde olduğunu ve kı- sa sürede çok büyuk başarılar elde edebileceğini belirtti. 12 bin metrelik buytik erkekler koşusunda altın madalya ka- zanan atletimiz, şimdi tüm ça- lışmalarmı Londra maratonu için yapacak. Bu maratonda Haydar Doğan ülkemizi bü- yuk olasılıkla tek başına tem- sil edecek. Doğan, bu maraton için yarış tarihinden bir ay ka- dar önce İngiltere'ye gitmesi- nin ke,ndisi açısından yararlı olabileceğini vurguladı. Bu maratondan sonra asıl hedefi- nin Akdeniz Oyunları olduğu- nu da söyleyen Doğan, "Ben para için koşmuyonım, ben iilkem için dlkemin bayrağı için koşuyorum" dedi. Voleybol Eczacıbaşı : 0 Emlak Bankası: 3 SALON: Burhan Felek. HAKEMLER: Aydın Öztürk (7), Uğur Karakaş (7). ECZACIBAŞI: Şehnaz (6), Aylin (7), Pelin (6), Gamze (6), Arzu (8), Serap (5). EMLAK BANKASI: Gülay (7), Sonay (8), Marina (8), Na- lan (7), Öziem (7), Nadezde (8), Nisa (6), Didem (5). SETLER: 13/15, 10/15, 4/15. ALEV ANAKÖK Ligin bitimine iki hafta kal- masına rağmen şampiyonlu- ğunu ilan eden Emlak Banka- sı, Eczacıbaşı'nı 3-0 yendi. îs- tanbul Üniversitesi ve THY ise kume düştü. Bugün Türkiye Kupası fina- linin ilk maçı, Eczacıbaşı ile Ziraat Bankası arasında Bur- han Felek Salonu'nda 16.00'da yapılacak. Carlos Sainz birinci Spor Servisi — Ünlü rallici Carlos Sainz, Toyota Celica Turbo 4 WD ile Portekiz Ral- lisi'ni birinci tamamladı. Dün- ya şampiyonasımn ikinci aya- ğı" sayılan rallide Sainz, 6.57.21'lik bir derece elde etti. Altilı7 milyon verdi Spor Servisi — Adana At Yarışı neticesinde Altılı Gan- yan 10-6-3-8-5/7-8 kombinesi- ni bilenler, 7.064.145 TL ka- zandılar. Dun koşulan Izmir At Yanşlan'nda ise Altılı Ganyan: 5-2-9-11-10-12 şek- linde sonuçlandı. • TV'de spor TVl 2 0 . 4 0 Günün Spor Haberleri 23.30 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası Bayanlar Serbest Programı (banttan) BASKET/YORUM Yazanmız Ahmet Kurt'un ya- zısmı yann yayımlayacağız.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog