Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/12 DÛVİZ KURLARI Mvnm Cinsı 1 ABODolan 1 AJmanMarta 1 Avustralyı Dolan 1 Belçta ffangı 1 Fransa Franp 1 Hotanda Ftorinı 1 teveçKront 1 kviçre Frangı lOOttalyan LJreti 1 JaponYeni 1 Sterfn 1 S Arafiıstan Riyalı DÖVB Aitş 3482.02 2208 68 2680.46 107.24 648.84 1961.15 599 63 2549 06 296 04 25.66 6473 08 928 49 Dövız Saös 3489 00 2214 11 2685.83 107 45 65014 1965.08 600 83 255417 296 63 25 71 6486 05 930 35 < Efekbf Alıs Î478.54 2207.47 Î634.89 106 42 64819 95919 593 63 »546 51 291.01 25 41 5466 61 905 28 EfekHf 3499 47 2220 75 2693 89 107 78 652 09 1970 98 602 63 256183 297 52 25 79 6505 51 933 14 15MART M**ıvm 1991 İ 1 5758 Alntan Markı S 5 3665 Fr Frangı 1 1 7755 HofRorira 113660 isv $ 1176 21 Itai Frangı Liretı t 135 69 Japon Yern İ 3 7502 S Arab Riyalı e 18589$ BORSADA htaül 14 Ntaft 1991 l a M i teMfc 124.450.I1S.090 Mrtan: 12.241.812 (öncetd) Bilesik endeks 4727 81 Mali endeks 4248 79 Sınai endeks 5022 90 (önceki) Bilesik endeks 4719 05 Malı endeks 4242 93 Sınaı endeks 5011 18 U m fip uu M > M Çta. fC) AÖITdfctt Aksa An?*» Asalgn BatapmentD ÇmMok prnıtı Ç Bett* Oemtank B M U CIB ImHfeı Mtttş SELN EgeEndüstrf tft Mkn ET»« Sıgota Enfca Hofdrg Erayas BnoMl Er»OSDC Ftaanst»» •»••60O*-YNI GorboaM GMnFab Guny a r m * M r t ^ Innma IMotorPSton İHİI1^ Izoum Kartman KlMtkMoMyl Ktft Gıds Kapez B e B * Mt MMM Koç Yjdnm um» Tv. nyi»ı HM|t PınMB Mafcna Tatam •MittMII •m MraansM 0M Mantal Mtn Stfflnl Mgra BıtbMfc Rlt MUtaf Net Turczm MmTıkKI CHmuksa Otosan mfMMı Ptttnn PlMltll PmrbtMntt pmrSı Ptnar j n Pifnaş Polyten »j*j* Svtaytn TımSgofj TD^janfc T * * Tcsan TJmrtl. T.l» İMk. (1) T ış B*ı« (») r.b Ink. (0 Topf»K10« TnkpCaa T.8MMM !.*•(*•TSmaKBv* T0 0*üm Ttınca Teta» Tüıt Htw Yolın T. TMtlf !»**•* _ Yjsaş YaoıKredı Yinsa OnMase- anskapat * IMM M M S300 ı9U 7Mt 22000 IM t2M 29000 4100 MM MMI27J» 20750 7500 louuuu 9900 1 7«M 15000 7S00 4MI 122» Z2M 17000 T M İ MM «OO MM13000 U M 1900 11750 11750 4000 76O0 4200 •MI 5000 7500 1500 24SO0 K M ttM 20250 10000 Z7M 13500 5400 13500 11000 16750 N7M 26000 raM 4Mt tiM MM M2M 36O0 IMM M50 1800 13500 5100 MM 94O0 12S* 17M 2MD 8000 1JS« 31W 13500 MM 2100 H M •2S 22M 4950 6100 7000 T M İ M M IMM 14250 4950 3600 MM 4100 İ1M I1SM 789000 IMM 2Mİ 7508 SZM IHM MZM 3800 13250 4200 2450 MM 4 M İ a » 2400 6900 4600 Bugûnku en düsuk 44MM I7Mİ 5200 1999 74M 21000 MM 28500 4050 24SM 127M 2O5O0 6900 9600 14500 7500 44M 13Mİ 24M 17000 27Mİ 2MM 4150 MMt 12000 1 1 * 1900 11500 11500 3900 7600 4050 M M 4850 1400 23500 M M 1Mt 2O000 10O00 27M 13250 4450 13250 10500 16750 1t7M 25500 4 M I R M 2 M İ 1MN 3550 1 M H 3 t M 1750 13500 5900 11M 9200 1M0 16M 24H 7800 139* 3050 13250 2S50 MN1950 I 9 M •29 23M 4TO 5700 5900 7SM 2MB B M 13 7 5Û 4900 540C MM 419M IMM 2 M İ SZM 1I7M 1I7H 3750 13000 4200 2400 MM 3 M İ 20M 2350 5800 4500 Buguntaj en yiucse* 47MM 7MM 5500 MM T7M 220O0 MM 30000 4250 2MM IMM 21500 7200 10200 «Mt 15250 7500 4TM I M M 24M 17250 ZMM 2MH 4150 S M M W50 12M 1900 12250 11750 4050 7600 4200 M M 5000 1500 24000 MM M M 29500 10000 IMt 13750 4700 13750 11000 17250 atM 26000 tM MM MM MM »ZM 3850 İtMM ma1350 14250 6300 11M 9600 13M 1TM 24M 7800 14M 3150 13750 0939 2050 MM m 2JM 5100 5B00 7100 77M KM £9PI 475M M M 14250 ••• HN 5060 3500 M M SZM 42SM 1JSM 2 M I H M 1 K M I M M 3850 13750 4250 2400 4 M İ 41M 21M 2450 7100 4600 YATIRIM FONLARI U M M • N j M i M k Iş YaOnm-1 Iş Yatınm-2 Iş Yatınm-3 Iş Yatınm-4 Iş VSrtınm-6 interton-1 lnterfon-2 lnterioo-3 lntertbn-4 (ntorfbn-5 lkteatYat-1 IkBsat Yat-2 Iktısat Yat-3 IktisatYaM Ikfjsat A&hm Fon Garaffli Yatmm-1 Garantı Yatınm-2 Garantı Yatjnm-3 Garantı Yatınm4 Esbank Fon-1 Esbank Fon-2 Esbank Fon-3 YKB Yat Fonu YKB Sefctor Fon YKB Hısse Fon YKBKamu Fon YKB Lıkrt Fon YKB KarmaFon YKBDMzFon YKB Kapital F. YKB Aktif F Vakıf Fon-1 Uakrf Fon-2 Vakıf Fon-3 Vatof hSsse Vakıf DCnya Fon Uakıf Fon-6 ftşbank Mavi Fon Dışbank Beyaz ûşbank Pembe Tûtûn Fon-1 Tûlün Fon-2 Mhsui Fon-1 Mttsui Fon-2 Rnans Fon-1 Rnans Fon-2 Fınans Fon-3 Rnans Fon-4 Rnans Fon-5 Ziraat Fon-1 Ziraat Fon-2 Ziraat Basak Fon Ziraat Fon-4 Halk Fon-1 Halk Fon-2 Ramuk Fon Pamuk Hisse EnHak Fon-1 Emlak Fon-2 lmpex Fon-1 lmpex Fon-2 TobankFon Sümer Fon Denız Fon Ege Fon KaOanma Fon Demir Fon Tanş Fon Ortak Fon TüfkbankFon Netfon Etrfon MM 1 13,07.87 Bugûnltu katans 47MM 7 M M 5200 «n 7 M İ 21000 MM 29000 OOO ZMM IMM 20500 na> ınv 6900 9900 t 1 M ' 14750 7500 47M I M M 170O0 2SSS 4t50 S M M 12000 U M 1900 11500 V750 3950 7600 4100 M M 4900 1450 23500 MM M M 2O000 10000 zm13500 4450 13250 10750 16750 ZMM 25500 4ZMt 4«M M * 1 M 1SZM 3550 13MN 1800 13500 6100 11M 9300 13M 17M 24M 78O0 14M 3100 13250 TMtt MM 2000 MM m» 2M0 4700 5700 7000 77M 9 ^ M C99U mm13750 4900 3400 MM SZM 42Mİ 1 R M sem1 M M 1 N M 3800 13250 4200 2400 4«M 41M 21M »m 2350 69W 4600 <** Mfrrt 0.800 14JJ3B9 20000 091089 17.0190 04.0690 1909S" 141257 270239 0708,89 1 090190 ia(S87 100289 08J32B9 28.0289 11.12B9 221OB7 10J&89 12İJ230 30İS90 16.11B7 311089 nirao 02.1187 070X88 070188 070388 070388 070388 020189 190690 19.06.90 090588 0000 0.000 0000 0661 9360 9359 1200 0000 9764 9806 9596 9390 0000 9376 9.731 0437 9336 10319 aooo aooo 0477 1785 a713 9795 9693 9328 9.294 aooo 9542 0000 24.04.89 48,279 181089 220390 260330 14 (£90 280688 10.0439 ; 280690 04.0788 101230 150738 < 201089 200189 200789 181239 200390 06.1150 09.1089 14.0250 14.0230 2O06S0 011139 0&0130 02JM50 2aoa9c 220130 180730 020230 040530 280330 120230 160430 040530 06X6.90 070590 TİJ063O 270830 010930 051130 011130 0444 9394 9374 aooo 0057 !0558 10011 11.021 aooo laooo aooo 9346 9356 0428 9358 aooo 10.100 aooo aooo aooo 11397 0357 10724 0469 10.00C 10.00C 10086 9362 10.000 0405 10308 laooo 10.000 10006 1000C mooo 1O0O0 1O00 10000 'ste<n mttan 412S7 I71ZI 46648 21MZ1 24600 «TM 360970 62150 1 M M 1M1M 141850 MZTİ 11910 248400 3122* 2841M 600 51Mİ • M M MBS 16408 12MM MTH 400 İTMİ 29200 2111M 600 28200 6600 1343170 4600 39700 MM 9100 800 146600 346S0 M M İ M T M 25100 1000 K7M 22600 42427 20800 9500 13100 M M M 41950 rnm MZM MMM JZSTİ 77750 1«M 232M 33800 57500 22400 tMHM 119200 341M3 «74»» 3 M M 600 I M M '3050 521X 25MI 21MM 193500 141M 332M 14M» 9000 2400 3400 1MHİ 12M 2MM S37M 91X 10400 10550 Z9174 41MM tiMİ 140 2MMİ n i M 1J1M» SZM 7 O M 53400 48688 11000 2400 12*M 1I7Mİ 4TM» 111000 S81500 25400 DMd) Mjk*rl TMJK 47127 18353 16XM7 ia669 54350 46318 24 289 21809 11709 44922 36746 17501 17677 13324 55139 26.046 14360 11368 56119 18594 13313 52037 40721 68391 40030 34763 40764 18354 13440 11809 40440 103338 19024 12362 15.671 12454 35375 48300 13372 39780 11.119 143309 17531 24333 21023 17668 13377 11665 21164 15326 16537 15.171 2O670 16.136 21.193 14 447 17106 11686 16025 12 246 14 674 16561 17051 14315 14 719 13310 13989 12 456 12 206 11820 11509 EncoksAz yapılan fly 4MMİ T M M 5300 7MB4 1999 74M22000 MM 29000 4200 2MM 1Z7M 20500 6900 10000 SZM 14750 7500 47M 1MM 24M 17000 ZMM 4150 12000 12M 1900 11750 11500 3950 7600 4100 MM 5000 1450 24000 MM 2MS 20000 10000 ZMI 13500 4600 13500 11000 17000 Z M M 26000 42SM «M0 U M IMM 3550 1 M N M H 1800 13750 6000 11M 3300 11M 1TM 24M 7800 U M 3150 13500 MM 2000 MM K S a»4700 5700 6900 7SM 4TMİ İ2M» 14000 4900 3400 MM MM 42M» 13ZM Z M İ MM IMM 1 M M 3800 13250 4200 2400 MM 4MS 21M MM 2400 5900 4500 14MAHT BH9MM 1 M4«I 71169 47.274 18375 16065 11686 54422 46380 24320 21836 11794 44982 36796 17525 17704 11756 _ 26089 14389 13442 56,190 18318 13329 52100 40768 69339 4O072 34.762 40322 18381 11461 11355 40485 103351 19044 11010 16700 12 468 36006 48353 13384 39328 11.133 144X67 17554 24359 21.065 17694 11443 11.680 21266 15353 16556 15188 20726 16177 21244 14 490 17127 13711 16044 12 260 14692 16578 17076 14331 14738 11824 14 006 12 470 12 224 11336 11523 ort Sy «NttZ 71O1 5291 TMfi 1999 T4M21692 M 1 1 MM 28965 4152 MJHHI ZV9OT 241S4 12M4 20668 5S88 9977 1111 14839 7500 4JT1 1MM 24M 17114 ZM42 ZMM 4150 MTM 12193 1 I M 1900 11647 11612 3954 7600 4107 MZS 4955 1469 23822 H17 I M ] 201400 10000 ZTM I3S08 4597 13471 10888 16975 1MTI 25796 42177 4M2 127* MM 15*36 3568 U M N M M 1799 13873 6055 11M 9330 134* 1TZ2 Z4M 7800 1 M İ 3120 13508 ZS24 MM2015 MM «ZS 2JS» 4768 5722 6960 7M» MM HW 4MZ2IZH1 14006 4920 3437 M4Z 4Mt 41MS 1324J Z4M »33 1M*2 1M1İ 3804 13332 4204 2400 » M Mn Z M İ 2403 6916 4501 1991 *** m an 031 012 011 0,12 013 013 013 012 073 013 014 014 015 037 — ai7 020 055 013 013 012 012 012 1.23 ato -O003 014 015 016 039 011 011 011 037 019 011 ao9 0.11 009 0İ12 0.13 012 ai3 011 015 015 049 013 048 017 0.11 011 027 025 024 030 012 018 012 011 012 aio ai5 011 013 010 012 011 015 014 012 EKONOMİ 75 MART 1991 Isciler fabrikalara kapand1 6500 Petkim işçisi iki gündür, 558 Maga Deri işçisi 18 gündür, 130 Contitech işçisi 11 gündür, 500 Milsan işçisi üç buçuk aydır işyerlerinde 'yaşıyorlar'. tş-Sendika Servisi — Toplu- sözleşme uyuşmazhğı, işçi çıkar- ma, işyeri kapatmalara karşı, iş- çilerin "işyerierini terk etmeme" s>lemleri yaygınlaşıyor. Petrol-Iş Sendikası ile Kamu Işveren S«ndikası Kamu-Sen arasında sürdürulen toplusözleş- me görüşmelerinin uyuşmazbk- la sonuçlanraasını protesto eden 6 bin 500 Petkim işçisinin "iş- yerierini terk etmeme" eylemi sürüyor. Cumhuriyet Ege Büro- su'nun bildirdiğine göre Aüağa Alpet işçilerini desteklemek amacıyla dün Aygaz, Ege Güb- re, îzmir Rannerisi, Petrol Ofi- si, tpragaz, Ocakgaz'da çalışan 4 bin 657 işçi yemek boykotu yaptılar. Bakırçay Belediyeler Birliği uyesi bclediye başkanla- rı da dün Alpet'e gelerek iki gündür işyerlerinden çıkmayan 3 bin 500 dolayında işçiyi ziya- ret ettiler. Belediye başkanlannuı işyeri- ne ahnmaması üzerine Alpet iş- çileri, "Zonguldak'ta başladı, Petkim'de surecek", "Şalterier inecek bu iş bitecek", "Hükümet istifa", "Haklıyız, güçliiyüz, kazanacagız" sloganları atarak Aliağa'daki öç bin beş yttz Alpet işçisi iki gündür işyerierini terk etmedi. tşçiler karaooyundan destek bekliyor. (Fotoğraf: Şahap Avcı) çıkış kapısına yürüdüler. Beledi- ye başkanlan tarafından çiçek- lerle karşılanan işçiler daha son- ra sloganlar atarak yemekhane- lerine döndüler. Belediye baş- kanlarıyla birlikte bir basın top- lantısı dü2enleyen Petrol-lş Sen- dikası Aliağa Şube Başkanı Mustafa Öztaşkın, kamuoyunu kendilerine destek vermeye ça- ğırdı. Yanmca'da kurulu Yarpet iş- yerinde çalışan 3 bin dolayında işçi de mesai saatleri sonrasın- da yemekhanelerinde tnplana- rak bekleyişlerini sürdünlyorlar. Yarpet işçileri, sabah ve akşam vardiya çıkış saatlerinde toplu- ca alkışlarla, müdüriyet binala- rına kadar "Böyle sözleşme is- temiyonız", "Vur vur inlesin Ankara dinlesin" sloganları ata- rak yürüyorlar. Petrol-Jş Sendi- kası Genel Başkanı Münir Cey- lan, şöyle dedi: "Ancak biz bu oyunu bozaca- gız. YHK'ya gitmemek için ka- muoyunu uyaracagız. Biz Pet- kim ve Tiirkiye şartlanna uygun bir sözleşme istiyoruz. Bunun dışında hiçbir amacımız yok. Bugün Yanmca'ya gidip Petkim işçisini iş çıkışında karşılayBca- ğım ve daha sonra bir basın lop- lantısı düzenleyecefiim." Izmit'ten Ahmet Kurt'un bil- dirdiğine göre lzmit'in Köseköy bölgesinde kurulu Good Year Lastik Fabrikası'nda çalışan toplam 565 işçi, işverenin 115 iş- çinin iş akdini feshedeceği şek- lindeki açıklaması üzerine önce ki gün başlattıkları işyerini terk etmeme eylemlerine dun son verdiler. Dün işyerine gelen Laspetkim-Iş Sendikası yetkili- leri ile işveren arasında yapılan görüşme sonucunda işten çıkar- tılacak 103 işçinin isimleri okun- du. Isimlerin okunmasının ar- dından işçiler fabrikayı topluca terk ederek eylemlerine son ver- diler. İşyerini terk ederek öğle- den sonra üretim yapmayan Go- od Year işçilerinin bugün işbaşı yapacakları bildirildi. Good Year Fabrikası'nda 565 işçi iki gündür vardiya bi- timlerinde yemekhane ve soyun- ma odalarında bekliyorlardı. Maga E>eri Fabrikası'nda iş- ten çıkartılan 558 işçinin, toplu- sözleşmelerinin bitirilerek taz- minatlannın ödenmesi amacıy- la başladıklan işyerini terk et- meme eylemi 18. günunü dol- durdu. öte >-andan, Petrol-lş Sendi- kası ile Kiplas arasında sürdüru- len toplusözleşme görüşmeleri- nin uy-uşmazlıkla sonuçlanması- nın ardından Kiplas'a bağlı 52 işyerinde çalışan 6 bin 500 işçi- nin başlattığı protesto eylemle- ri sürüyor. Otomobil pazarları ana baba günü tstanbul'da üç büyük otopazarı var. Kartal'daki Anadolu'ya, Cennet Mahallesindeki Trakya'ya Altunizade'deki de gelir düzeyi nispeten yüksek olan kesimlere hitap ediyor. ESİN SUNGUR ~ Aile bireylerinin bir araya ge- lerek bütün bir haftanın yorgun- luğunu çıkardığı, eğlenme ve dinlenmeye aynlan pazar günleri tstanbul'un açık oto pazarlann- da en yoğun iş günlerine dönü- şüyor. Göz alabildiğine uzanan arazide yan yana dizili bınlerce otomobil, sağdan soldan yiikse- len köfte-ekmek kokulan, pantolon-gömlek satan seyyar satıcıların bağırışları ve bu keş- mekeşin ortasında alıcı mı satı- cı mı belli olmayan yuzlerce in- san. lstanbul'da halen üç büyük açık otopazarı bulunuyor. Kar- tal'da Devlet Hastanesi'nin ar- kasında kurulu olan otopazarı Anadolu'ya, Küçükçekmece'de Cennet Mahallesi'nde açılan otopazarı Trakya bölgesine, Al- tunizade'de kurulan pazar ise gelir düzeyi nispeten yüksek olan ve otomobile yüksek bedel ödemeye hazır olan kesime hi- tap ediyor. Anadolu'nun hemen hemen Cennet Mahallesi 'orta duzey' bir oto pazan. her yerinde otomobilden kam- yona her çeşit aracın getirildiği Kartal'daki otopazar daha çok gelir düzeyi düşük kesime hitap ettiği için lstanbul'un en ucuz pazarı sayılıyor. Otopazarının müdavimleri olan galericiler, dolandıncılık, çalıntı otomobil satışı, motoru bitmiş otomobillerin çeşitli hile- lerle sağlam gösterilmesi gibi olayların Kartal'da daha çok ol- duğunu söylediler. Belediye ta- rafından işletilen Kartal otopa- zarına otomobillerin girmesı için 10 bin lira, büyük araçların girmesi için ise 30 bin lira öde- niyor. Günde onalama 1500 ara- cın giriş yaptığı otopazarının en büyük probleminin, pazar ara- zisinin altyapı çalışması yapıl- madığı için yağmurlu havalarda çamur denizi haline gelmesi ol- duğu belirtiliyor. Büyüklük sıralamasında Kar- tal'dan sonra gelen Küçük Çek- mece'deki Cennet otopazan da- ha çok Trakya bölgesinden ge- lenlere hizmet veriyor. Gelir dü- zeyi çok yükek olmasa da Ana- dolu'dan gelen müşteriye göre daha paraü olan bu kesim, Cen- net otopazarına daha fıyatlı an- cak daha bakımlı otolann gel- mesine yol açıyor. Yaklaşık 1 yıl- dır faaliyet gösteren Cennet oto- pazannı işleten Mithat Nibat Ergdz, pazann tutulabilmesi için başlangıçta para almadıkla- nnı, şimdi ise araç başına 15 bin lira giriş ücreti ödendiğini söy- ledi. Günde 1000 kadar aracın girdiği Cennet otopazarı, işlet- me tarafından kurulan çay ocaklarından, mescite kadar tüm altyapısıyla Kartal'a göre daha derli toplu. Altunizade'de Beyaz Papyon oto galerisinin sahibi Yüksel To- pai tarafından işletilen otopazarı ise hem büyüklüğü hem fıyatları hem de gelen otomobillerin ni- teliği bakımından diğer otopa- zarlarından büyük farklar gös- teriyor. Gelir düzeyi yüksek ve otomobil için para harcamaya hazır kesime hitap eden Beyaz Papyon açık oto pazarı bu ter- cihler doğrultusunda daha genç ve daha kaliteli otomobillerin uğrak yeri oluyor. 20 bin liralık giriş ücreti alınan ve en fazla 300 otomobilin geldiği otopazarın- da, lüks yabancı otomobillere ve oldukça yeni yerli otomobillere rastlanıyor. TOBB'NİNKARADENİZ GEZİSİ/TRABZON Marka tommH 12 Ttns TSV 1990 1989 •• 1988 Renvtt 9 GTC 1990 1989 1988 U990 1989 1968 1990 1989 1988 1990 1989 1968 Kvtai 1990 1989 198S fMTMH 1990 1989 1968 Kartal 28.0 27.0 25.0 30.0 27.0 25.0 31.0 29.00 27.5 30.0 25.0 22.0 33.0 28.0 26.0 31.0 28.0 24.0 31.0 27.5 23.0 Altmlzade 31.0 28.5 27.0 31.0 285 27 0 33.0 31.0 29.0 31.5 280 25 0 34.0 31.0 28.5 30.5 28.5 25 0 33.0 28.5 24.0 Cennet Mah. 29.0 27.0 26.0 29.0 28.0 26.0 33.0 30.0 29.0 31.0 30.0 26.0 33.0 31.0 29.0 30.0 29.0 25.0 31.5 28.0 24.0 Hamsi, çay,feııdık,tütün çıkmazı TAYFUN DEVECtOĞLU TRABZON —Türkiye Odala- ve Bor- salar Birliği Yönetim Kurulu'nun Kara- deniz Bölgesi'ni kapsayan "dert dinle" turunun son duraği Trabzon'du. TOBB Başkanı Yalım Erez Trabzon'da da aynı şeyleri dinledi: Devlet ve özel sektörden parasını alamayan üreticiler, sadece ta- nma dayah güdük bir sanayi, yüksek kredi faizleri... Turun son durağı da tamamlandıktan sonra, çeyrek yüzyıl öncesine kadar Türkiye'nin refahı en yüksek bölgelerin- den biri olan Karadeniz'in, hamsi-çay- fmdık-tütün dörtgenine sıkışıp kalarak bu özelliğini yitirdiği iyice görülüyor. Yüksek nüfus potansiyeliyle, ">eçim za- manında kozunu iyi kullanıp, iyi taban fiyatlan alan Karadenızli hatasını yavaş yavaş anhyor. Bu dörtgenin en önemli kenarlanndan olan hamsi kaybolduktan ve fazla üretim nedeniyle diğer kenarla- nn geliri erimeye başladıktan sonra "sanayileşme" gelmemiş Karadenizlinin aklına. Samsun'dan Artvin'e kadar yapılan tüm toplantılarda, Karadeniz Bölgesi'nin Doğu ve Guneydoğu Anadolu'dan bile daha geride olduğu dile getirildi. Hükü- metlerin Karadeniz'e yeterince kaynak aktarmadığından yakınıldı. Tarımdan başka geçimini sağlayacak hiçbir şe>i ol- mayan Karadenizlinin de, bulabildıği her karış toprağa ya tutün ya çay ya da fın- dık ekerek korkunç bir üretim fazlası ya- rattığı ve ister istemez kendi kuyusumı kazdığı anlatıldı. Artık tarımla geçinemeyen 'sanayisiz Karedeniz'de 1950'lerden sonra göç edi- len şehirler varken şimdi nüfusu giderek azalan kentler var. 1980-90 arasında Turkiye'deki nüfus artış hızı binde SO'larda dolaşırken bu oran Karadeniz'de binde 7'lerde kalmış. Nüfusun yerinde saymasına rağmen işsizlik çığ gibi büyü- müş. Miras yoluyla bölünen tarım alan- lan kimseye yetmez olmuş. Tanmdan el- de ettiği geliri azalan köylülerin sıkıntı- sı kentlere de yansımış. Yeterli sermaye- si olan Karadenizli işadamı, yatınmlannı batıya kaydırmış. Bölgede değil batıh işa- damı, Karadenizli işadamı bile civi çak- mamış. Samsun'dan Sarp'a kadar dert dinle- yen Erez, dün Trabzonlu işadamlanna hitap ederken Karadeniz izlenimlerini şu cümleyle özetledi: "Karadeniz'de hamsi kalmadı diyorlardı, gördük ki yalnız hamsi degü Karadeniz insanı da bitiyor." Erez, bolgenin bu hale düşmesine yol açan faktörün serbest piyasa ekonomisi değil sistemin yanlış uygulaması olduğu- nu söyledi. Erez, her ilde verdiği mesajı Trabzon'da da tekrarladı: "Çuvaldızı başkasına ba- tırmadan önce igneyi kendimize batıra- hm. Sizi kendi sonınlanmızm da bilin- cine varmaya çagınyorum. Hiç kimseden korkmayın, dertlerinizi anlatın, çünkü ekonomik güç sizierin elinde." T.C. EDİRNE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ KARAR Esas: 1990/406 Karar: 1991/47 C.M.U.: 1990/1359 Hâkim: Ertuğrul Erol 16298 C.Savcısı: A. Zeki Gökberk 12457 Kâtip: Zehra Aksoy 857 Davacı: K.H. Sanıklar: 1- Ali thsan San: Osman ve Nafiye'den olma 1943 dogumlu, Edirne merkez ElçUi köyu C: 032-01, S: 48, Kütuk Sıra No: 77'de nufusa kayıtlı, EIçilı köyunde otu- nır, TC, tslara, evli, okur yazar, mandıraa, sabıkalı. 2- Celil Tam: Mehmet Ahmet oğlu Adife'den olma, 1950 doğum- lu, Edirne merkez Elçili köyü cüt: 032/01, sayfa: 46 k. sıra No. 76'da nüfusa kayıtlı aynı köyde oturur, evli, 2 çocuk- lu, okuryazar, sabıkalı, TC, Islam. Vekilleri: Av. Naim Bildik (her iki sanık) Edirne Barosu Suç: Gıda Maddeleri Tuzüğü'ne muhalefet Suç Tarıhi: 28.6.1990 Yukarıda konusu yazılı suçtan dolayı sanıklar hakkında Edirne C. Başsavcıhğı'nm 7.10.1990 tarih ve 1990/1359 esas sayılı iddianamesiyle açılmış bulunan işbu kamu davasının mahkenıemizde yapılan açık duruşmalan sonunda: Geregi Duşnnâldü: Sanıklar Ali thsan Sarı ve Celil Tam, Edirne Elçili kö- yünde peynir imalatçısı olduklan ve imal ettıkleri bu pey- nirleri Sehm Topçu'ya, toptan sattıklan, Selim Topçu'nun da Fıkret Toptancı'ya sattığj, adı geçen şahsın da marke- tinde satışa arz ettiği 27.6.1990 gününde marketten alınan numune peynirlerin Kırklareli İİ Halk Sağlığı Laboratuvarlık Müdürlüğü'nce muayenesimn yaptınldığı, muayene sonu- cu peynirlerin G.M.T.'nin öö/'b maddesince taklit veya tagşiş edilmiş olduğunun tespit edildiğı, böylece sanıklarm sağlı- ğa aykın peynir satmak suçunu işledikleri, savunmalan, Kırklareli İİ Halk Saglık Laboratuvarı Müdürlüğü'nün ra- poru ve tüm dosya kapsamından anlaşılmış. her iki sanı- ğın suçlan subut bulmuş olduğu hususunda mahkememize tam bir vicdani kanaat gelmiş ve sanıklann tecziyeleri ci- hetine gidilmışür. Her ne kadar sanıklar savunmalarında, beyaz peynirle- rin satış anında bozulduğunu, kendilerinin bozuk beyaz pey- nir imal etmediklerini iddia etmişlerse de toplanan deliller karşısında bu savunmaya itibar edilmemiş, reddedilmiştir. Hiiküm: Sanıklar Ali Ihsan Sarı ve Celil Tam'ın Gıda Maddeleri Tüzüğtı'ne muhalefet ctmek suçlarından dolayı eylemleri- ne uyan, 1- Her iki sanığın TCK'nın 398. maddesi gereğınce uçer ay müddetle hapis, "kırk"ar bin lira ağır para cezasıyla tec- ziyelerine, 2- Verilen hapis cezası müddetine eşit olarak her iki sa- nığın "üç"er ay müddetle cürürae vasıta kaldıklan meslek ve sanatın ve ticaretin tatiline ve fiilin işleniş şekli ve m'teliğine göre tak- diren yedi gün müddetle işyerlerinin kapatılmasına, 3- Verilen hapis cezası takdiren TCK'nın 59. maddesi ge- reğince 1/6 oranında indirilerek "iki"şer ay onbeşer gün hapis, otuz üç bin üç yüz otuz üc'er lira ağır para cezası ile teczıyelerine, 4- Sanıklann kişiliğine, suçun işlenmesindeki özellik na- zara ahnarak 647 sayılı yasanın 4. maddesi gereğince tak- dir edilen hurriyeti bağlayıa cezalar günlüğü 5000 TL'den üçjüz yetmiş beş'er bin lira ağır para ce2ası ile tecziyeleri- ne, 5- Her iki sanıgjn Edirne Sulh Ceza Mahkemesi'nin 9.6.1987 gün ve 1986/111 esas, 1987/975 karar sayılı kara- nyla venlip tecil edilen 28.7.1987 tarihinde kesinleşen top- lam yirmi alü bin altı yüz altmış altı'şar lira ağır para cezalamun TCK'nın 95/2 maddesi gereğince aynen infazına, 6- Verilen para cezalan TCK'nın 72. maddesi gereğince içtima edilerek neticeten dört yüz sekiz bin üç yüz otuz üç'er lira ağır para cezası ile teczıyelerine, 7- Kesinleşen karar özetleri, büyük harflerle yazılmak su- retiyle ve kapatma süresi kadar kalmak üzere kapatılan iş- yerinin göze çarpan bir yerine yapıştınlması ve aynca, kesinleşen kararın C. Savcılığı'na gönderilmesine ve mas- rafı bilahare sanıktan alınmak üzere Ankara, tstanbul, Iz- mir'de yayımlanan ve tirajı yüz binin üzennde bulunan bir gazetede ve aynca Edırne'de yayımlanan mahalli bir gaze- tede ilan ettırilmesıne, 8- Bu dava sebebi ile sarf edilen (5000) lira mahkeme gi- derinin sanıklardan müteselsilen tahsiline, Sanıklann yokluğunda, vekilleri Av. Naim Bildik'in hu- zurunda, isteme kismen uygun, iddia makamında C. Sav- cısı A. Zeki Gökberk olduğu halde yasa yolları açık olmak Uzere verüen karar acıkça okunup anlatıldı. 5.2.1991 Basın: 21338 Üçyeni bankaya ızınANKARA (AA) — Türk- bankacılık sektörüne, bu yıl içinde 2'si yatmm l'i de ti- cari olmak üzere 3 ayn ban- kanın daha katılması bek- leniyor. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarhğı (HDTM), ge- çen yıl yeni banka kurmak için yapılan başvurulardan 3'ünün değerlendirme çalış- malannı sonuçlandırdı. Bu- na göre Doğuş ve Toprak Grubu ile Tek Yatınm'ın bânka kurmalanna izin ve- rildi. Tek Yatırım ve Doğuş Grubu'nun kuracağı banka, yatırım bankacılığı, Toprak Grubu'nunki ise ticari ban- kacılık alanında faaliyet gös- terecek. Bankalar Yasası'na göre ticari banka kurmak için 75 milyar lira, yatırım bankası kurmak için de 50 milyar li- ra tutannda sermaye gereki- yor. HDTM, aynca aralaruıda Ankara Belediyesi, Marma- ra Yatırım ile Milliyet gaze- tesinin sahibi Aydın Doğan- ın da bulunduğu yeni ban- ka başvurularını da değer- lendiriyor. Öte yandan kalkınma ve yatınm bankalannın Türk bankacılık sisteminde yuzde 10 dolayında büyükluğe sa- hip olduğu belirtildi. Halit Suiçmez tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'de Kalkınma ve Yatınm Banka- alığında Proje Değerlendir- me ve Verimlüik" araştırma- sı, Milli Prodükthite Merke- zi (MPM) tarafından yayun- landı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog