Bugünden 1930'a 5,471,401 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet "İyi Faiz" Devam! PAMUKBANK iyi ba nka d ı r 67. Yıl; Sayı: 23909 Kunıcusu; Yunus Nadi 1500 TL ,KD\ <*,*,/, 14 Mart 1991 Perşembe Gizli görüşmeyle ilgili kaygı ve kuşkular rahatsızlık yarattı Talabani sıkmtısıKurt liderleriyle yapılan "gizli" görüşmelerin hükümet ve Dışişleri'nde yarattığı tepkiler büyüyor. Dışişleri Sözcüsü Sungar, Talabani'ye "herhangi bir taahhütte" bulunulmadığını söyledi ve Özal'ın aksine görüşmeye MİT'ten kimsenin katılmadığını bildirdi. Bakanlar Kurulu'nda Kürt liderlerinin temasları değerlendirildi. Bazı bakanlar, Irak'taki Kürtlere verilecek desteğin son derece kritik sonuçlar doğurabileceğini belirttiler. Başbakan Akbulut "Iraklı Kürtlerin devlet kurma isteğinin olmadığını" belirtti. ANKARA (Cumhunyet Bu- rosu) — CelaJ Talabaıu ve Bar- zani'nın temsücısı ıle Ankara'da yapılan görüşmelerin, devletın çeşıtlı bınmlerınde yarattığı "şaşkınlık" sıyası rahatsızlığa donuştu Başbakan Vıldırım Akbulut başkanhğında ıkı saat sureyle toplanan Bakanlar Ku- rulu'nda Ankara ıle Kurt lıder- lerı arasındakı dıyalog goruşul- du Bazı bakanlar, Kuzey Irak'- taki Kürtlere verilecek desteğin son derece kntık sonuçlar doğu- rabileceğini ıfadeettıler Ba$ba kan Akbulut ıse Irak Kurtlennın bağımsız devlet kurmak ısteme dıklerını ve gehşmelerın kendı sının bılgısı dahılınde olduğunu söyledı Cumhurbaşkanlığı Soz cusu Kaya Toperı de Kıev'de yaptığı açıklamada, Kurt lıder lenyle goruşmelerden başta Ozal olmak uzere Başbakan'ın, Genelkurmay Başkanı'nın ve Mıllı Savunma Bakam'nın ha berdar olduğunu, konunun cu martesı gunu Çankava Koş ku'nde yapılan toplantıda ele alındığını bıldırdı Cumhurbaşkanı Turgut Ozal'la Kurt temsücılennın Mıllı Istıhbarat Teşkılatı (MIT) yetkı- lılerıyle goruştuklerını açıkla- masına karşın, Dışışlen Bakan- lığı sözcusu Murat Sungar, bu goruşmelere MtT'ten kimsenin katılmadığını bıldırdı Kurdıstan Yurtsever Bırlığı- nın lıderı Celal Talabani'nın on- cekı gun Kuzey Irak'taki Kurt ayaklanması ıçın Turkıye'nın sı- yası desteğını aldıklarını açıkla- masından sonra Sungar dun Ankara'dakı goruşmelerde "her- hangı bır vaat ya da taahhütte bulunulmadığını" soyledı Hukumet uvelerı ve ANAP yonetıcılen ıse gelısmelerı değer lendırmekten kaçındılar Talabani'nın PKK'vı 'yurtse- ver ve devnmcT bır orgut olarak nıtelemesı sonrasında ozellıkle Genelkurmav Başkanhğı çevre- lerınde 'Kurüerle diyalog' konu- sunda oluşan rahatsızkğın daha da arttığı gozlenırken asken yet- kılıler gehşmelerın Turkıye'nın guvenlığını tahdıt edebıleceğı konusunda kaygılar dıle getırdı- ler Sıyası gözlemcüer ıse huku- met uyelennın Kurt temsılcıle- rıyle yapılan temaslardan haber- sız olmasını ve Turkıye'nın ken- dı ozgun polıtıkasını gehştırmek yenne, Amerıkan çızgısını ızle (Arkası Sa. 14, Su 2'deJ İNGİLTERE'DE ÖNERI- KÜRTLERE TURKİYE ÜZERİNDEN YARDIM EDİP EMİL ÖYMEH'in kabed 4. Sayfada ANKARA'NIN KÜRT ATAĞINDA 4 OLASILIK UFUK 6ÜL0EMİR'İR haberi 4. Sayfada TALABANİ PEŞMERGELERİ İSTEDÎ 4. Sayfada KURT KONFERANSI TOPLANIYOR YAVUZ BAYDAR'm haberi 4. Sayfada HABUR SINIR KOPRULERINDE PATLAMA 4. Sayfada ANAP'LI GUZEL: ÖZAL TEHLÎKELt ARAYIŞTA 5. Sayfada DEMİREL: NE KONUŞULDUĞU AÇIKLANSIN 5. Sayfada ÖzaVın Gorbi ve Yeltsin'le görüşmeleri olumlu geçti Moskova'yla yeni dönem MOSKOVA/KİEV (AA) — Cumhurbaşkanı Turgut Ozal SSCB'ye vaptığı ayaretın resmı bölumünu tamamladıktan son- ra dun sabah Moskova'dan Kı- ev'e uçtu Kıev'ın Borısopol Havaalanı'nda Ukrayna Cum- hunyetı Yuksek Sovyet Başka- nı Leonıd Makaroviç Kravçuk tarafından karşılanan Özal G U N Kravçuk'la bır göruşme yaptı özal, Moskova'dan hareke tınden önce dun sabah Kremlın Sarayı'nın Grıgorıevskı salo- nunda kendısı ıçın duzenlenen resmı uğurlama törenınde hazır bulundu Rahatsızlığı dolayısıv- la SSCB lıderı Gorbaçov'un eşı Raısa Gorbaçov'un katılamadı- ğı uğurlama törenınde Cumhur 0 E R G I başkanı Ozal'ın eşı Semra Ozal da yer almadı Uğurlama törenınde son kez bır araya gelen Özal ve Gorba- çov, göruşmelerının sonuçlannı değerlendırdıler AA'nın habe- rıne gore Ozal, SSCB başkentı- ne yaptığı zıyaretten 'fevkalade memnun' olarak aynldığını vur- (Arkası Sa. 14, Su. S'de) YARIN CwkK»nyn Pr»f. Mettn Sözen, "Devletın Evi Saray'W/ı kıtabında, Anadolu oncesı dönemden başlayarak tanbsel akts ıçınde Türkler'de saray olgusunu gündeme getmyor tsmet Zekt Eyuboglu "Türk Dilının Etimolojı Sözlüğü" adlı kapsamlı çalısmastnda on bını aşkın sözeüğün kökenını arastırarak buradan türetümıs 50 bın sözcüğe yer venyor Aslolan Hayattır. Çagtmızın düşûnen ve sorumiu sınamacısı Tavernıer'den sınema tutkunlanna bır armağan "Aslolan Hayattır" Ateş Altında; Gerçek bır polıtık arenayı dekor olarak alan saytlı sınsıyasal sınema örneklennden bın ekranda "Atef Altında" CUMARTESİ PAZAR Prof. AJı Alpar Van Gölü'nün dıbındekı bacalar Prof. Dr. Ömür Akyüz Soğuk fûzyon öldü Dr. Can Gürbüz Tıpta yenı bır uzmanlık. El cerrabıst Ömer Kuleli Kömur kralhk tahtına yentden oturabılecek mı* Uçurumun kenanndakı manastır: Sumela, bes katlı ve yetmış ıkı odasıyla, yillardır onanlmayı beklıyor Miami Vice'dakı otomobılın sırn: Don Johnson'ın filmde kullandıgı Ferran aslında bır 'kıt car' ve kıt carlar pek yakında Türkıye'de de boy gösterecek 14 Mart Tıp Bayramı Doktorlar C U M H U R I Y E T ' L E arıyor 14 Mart Tıp Bayramı'na, hekımler 'çozum bekleyen' bır dızı sorunla gırıyor. Son 10 yılda alım guçlen yuzde 25 oranında duşen hekımlerın ıstıhdam ve genel statu kaybından kaynaklanan kaygıları da gıderek artıyor Turk Tabıpler Bırlığı Merkez Konseyı Başkanı Sehm Olçer de sağlık hızmetlerının pahalılığından yakındı. 3. Sayfada YILINHEKİMLERİ BELÎRLENDI 3. Sayfada Yurtdışında 40 milyona satılıyor Mezar taşlarma nur yağıyor Tarıhı eser rutelığındekı eskı mezar taşlan bırer bırer yok olurken, Osmanlı donemıne aıt mezar taşlannın yurtdışına kaçırılmaya başlandığı belırtılıyor. Aıt olduğu donemın pek çok ozellığını yansıtan taşlann 35-40 mılyon lıraya alıcı bulduğu kaydedılıvor HÖSEYİN ERCİYAS'ın haberi 3. Sayfada BAŞKENTTEN 4HMET TAN DelikKıhfın Dramı... Dun gazetecıler Dışişlen Bakanlıgı'nın İsmaıl Erez sa- lonuoda bır dramın se>ırcısı oldular. Dram, "sorumsuz Cum- hurbaşkam"nın diktığı "Tala- bani mınarea"ne, "sorumiu devlet memunı"nun kılıf ge- çırme mucadelesıvdi. Dışışlen Sozcusu Elçı Mu- rat Sungar elınden gelenı yap- tı. Ama. Kurt mınareM oyle- sıne sıvnydı kı, kılıf bırçok >e- rınden delındı. Şoyle kı: 1) Ozal, Kurt iiderlerle Dı- şışien v« MÎTin goruştugunu sovlemıştı. Sozcu Sungar ıse goruşme- lerde MIT'ın bulunmadığını, MIT'ın ^Inuca goruşmeye destek sağladığını belırtmeye çalıştı. Çunku bır ulkenin is- tıhbarat örgutunun, komşu ulkenin isvancı lıderlenyk gız- lıce goruşmesınden hıç kımse hayırlı bır anlam çıkarmazdı. Gunu geldigınde, komşu ulkc (Arkası Sa. 14, Su. 2'de) Gorbaçov: Ne İsa'ya Ne Musa'ya... İVIEV— Ukrayna'nın tarıhle çok haşır ne- şır olmuş başkentıne 1978'de Başbakan Ecevıt'le gelmıştık Aradan 13 yıl geçmış Hazıran ayıydı o zaman Dınyeper Nehn'nde yaptığımız o guzel tek- ne gezıntısını anımsıyorum Çam ormanları Soğan başları gıbı yeşı- lın ıçınden yukselen ve guneş vurdukça pı- rıl pınl parlayan altın sarısı renkte kılıse kub- belerı 12-13 yuzyıllardan kalma manastır- lar Nehnn ıkı yakası boyunca uzanan kumsal- larda guneşlenen, oynaşan genç ınsanlar Dun çok soğuktu Kıev Her yanı karlıydı Guneş gözukmuyordu Kurşunıydı hava Buz tutmuştu Dınyeper. Alabalık tutanlar vardı (Arkası Sa. 17, Su. l'de) HASAN CEMAL Tamflarsertleşiyor SHFde4 disiplirrli kavgaSHP Merkez Yurutme Kurulu Muğla Milletvekili Musa Gokbel için 'disiplin soruşturması' açılmasına karar verdi. Baykal ye arkadaşları gelişmeleri 'sessiz' izlerken Genel Merkez yönetiminin 'partiyi yıprattığını' belirlediği girişimlere karşı sertleşeceğı bildirildi. Genel Başkan İnonü, gelişmeleri yakın çevresine "Önemsemeyin, çalışmanıza bakm. Kurultay surecinde herkes bir şeyler yapmaya çahşıyor" dedi. ANKARA (Cumhurı>et Burosu) — Edırne Mıllet vekılı Erdal Kalkan'ın çıkı- şıyla başlayan partı ıçındekı çalkantı dun Kal- kan ıle bırhkte hareket eden Muğla Milletvekili Musa Gok- bel hakkında Merkez Yurutme Kurulu kararıyla "dısıplın soruşturması" açılmasıyla yenı bır boyut kazandı Gökbel, kararla ılgılı olarak bu aşamada konuşmayacağını söyledi Partı ıçındekı en guçiu muhalefetı oluşturan eskı Genel Sekreter Denu Baykal ve arka daşları, gelişmeleri "sessiz ama dıkkatlıce" izlerken Genel Mer kez yönetiminin de "polılıkası- nı değışUrerek partı>ı jıpratUgı- nı" one surduğu bu turden gırı- şımlere karşı sertleşeceğı bıldırı- lıyor Genel Başkan Erdal Ino- mı'nün yakın çevresıne "Onem- Kupada final Federasyon Kupası'nda final maçının adı kondu Galatasaray-Ankaragucu. Galatasaray Trabzonspor maçının sonucu uzatma dakikalarındabelirlendj. Sarı-Kırmızılı ekip, 2-1 ustu^ ayrıldı. Fenerbahçe Stadı'nda Ankaragücu^ 3-1 galip geldi ve öteki finalist takım olmayı başardı. ve yoramlan Spor'da semevın, onemsemeyin, çalışma- nıza bakın. Kurultay surecinde herkes bir şeyler yapmaya çalışi)or" mesajını venrken Bay- kal yanlılan ve "3. Dunyacılar"a benzer bır bıçımde "kurultay su- recı başladı'* göruşunden hare- ket eden bazı MYK uyelerı "açık mucadeleden" yana tavır koy- maya başladılar SHP'de dun Genel Başkan Erdal Inonu başkanhğında ya- pılan MYK toplantısında Mıllı- yet gazetesınde yayımlanan "tnonu've yenı ısyan" başhklı habere konu olan "3. Dunyacı- lar"dan Gökbel'ın konumu tar- n>ıJdı MYK toplantısından son- ra Genel Sekreter Yardımcısı Guneş Gurseler şu açıklamayı yaptı "Musa Gokbel'e 12 Mart ta- nhlı Mıllıvet gazetesınde yayım- lanan demecı nedenıyle parti ıçınde ayncalık >-arattığı ve ay- rilık gozettığı, partUUerin kışilik- (Arkası Sa 14, Su. 6'da) Çelebi: Doktora tezım özgün OLAYLARIN ARDENDAKI GERÇEK Simetri?.. Cumhurbaşkanı Saym Özal, btr gazeteayı gızJıce görevlendı- rıyor, Kurdıstan Yurtsever Bır- lığı lıderı Celal Talabani'yegön- derıyor, goruşme talep edıyor Talabani, yanına Kurdıstan Deınokrat Partısı temsdcıst Munsın Dızayı'yı de alarak baş- kent Ankara'ya gelıyor, bır "heyet" ıle goruşuyor Bu "he- yet"te Saym Özal'ın açıklama- sına gore "MİT gorevlılerı" ve "Diftşlen'nden burokratlar" var Irak Kurdıstanı Cephesı'mn onayını da alarak A nkara 'va ge len Savın Talabani'nın bu konu dakı açıklaması şoyle özetlene- bılır "Genel af çıkanlmasını; Türkıye'de demokrasının tam anlammda kurulmasım, Kurt sı- yası orgutlerme orgutlenme oz- gurluğu tanınmasını; yurtdışın- dakı Kürtlere Içeride serbestçe etkmlik gostermelerı ıçın Tur- kıye'ye donus haklannm sağlan- masınu PKK'nın yurtsever bır orgut olduğunu Turk tarafına soyledım. Turk tarafı Irak Kurt- lennin demokratık vefederalbır Irak olusması yonundekı muca- delemızı destekledıklerim vur- guladılar, Kurt halkının Irak 'ta federatıf haklara kavuşmasma karşı olmadığını belirttiler." Başbakan Akbulut'un bu go- ruşıneden haberi var ını, yok •k-k-k (Arkası Sa. 14, Su. l'de} ANKARA (Cumhunyet Bu- rosu) — Devlet Bakanı İşın Çe- lebı, doktora tezınde kaynak gosternıeden alıntı yaptığı, DPT raporlarıru hazırlayanlar arasın- da kendısının de olduğunu be- lırterek tezının özgun olduğunu savundu Dev let Bakanı Çelebi, "SHP Izmır Milletvekili Halil Çulha- oglu'nun doktora tezıyle ilgili olarak TBMM'ye verdığı soru onergesi" uzerıne bır açıklama vaptı Çelebi açıklamasında "Tezımde DPT ıçinde benım de katıldıgım bir çahşmadan alın- (Arkası Sa 14, Su 7'de) Impexbank'ın cebindeki elkimin? karamehmet kardeşlerle Kemal Dennkok arasında patlak veren patronluk savaşında kılıt ısmın Asıl Nadır olduğu ortaya çıktı. Dennkok "Asıl Nadır, Impexbank'takı hısselerını Elıyeşıl aılesı ve K.aramehmetlere emanet olarak devrettı Ancak Karamehmetler bu hısselerın karşıhğı olan parayı Asıl Bey'e odemedıler Asıl Be> hısselerını ya da parasını ıstıyor" dıyor AYŞEN GÜR'ün haberi Ekonomide IMPEXBANK KIMSEYE YAR OLMAYAN BANKA ABDURRAHMAN YILOIRIM'ın haberi Ekonomide • Sozen: Ben laleyi severim Istanbul Beledıye Başkanı, bır yetkılının "lale dıkımını Nurettın Sözen'ın engelledığı" şeklmdekı açıklamasını yalanladı 3. Sayfada • İçme suyuna hastane atığı tstanbul'dakı hastane çoplerıne ılışkm yonetmelık, bır yıldır uygulanmıyor 3. Sayfada • Polısıyenin baş yapıtı TV3 'tekı 'Sınema Tarıhınden Yaprak'ta "Elmas Hırsızları" adlı 1950yapımı fılm yayımlanıvor 6. Sayfada • Guzeli 'Magic Box' seçıyor 1991 Turkıye Guzellık Yarışması Magıc Box tarafından organıze edılıyor 6. Sayfada • Gorulenleri görünur kılmak Canan Tolon'un sanat çalışmaları 27 marta kadar Galerı Nev'de, ay sonuna kadar Maçka Sanat Galerısı 'nde görulebılecek 7. Sayfada • Dunya yerine beni değiştir' Sydney Pollack'm 'Havana' adlı yenı fîlmı uç sınemada gostenme gırıyor Kubalı devrıma Roberta Duran 'ı Isveçlı oyuncu Lena Olın canlandınyor 7. Sayfada • Yugoslavya'da kntık gurtler Başkanlık Konseyı 'nın toplantısında bır karar alınamadı blkede yakında sıkıyönetım ılan edıleceğınden soz edılıyor 10. Sayfada • 'Yuva' umudu kayboldu 80'lerde başlayan toplu konut furyasından gerıye 200 bın bıtırılmemış ınşaat kaldı Ekonomide • Yunus, suçlu bulundu Balıkçılar, 'hamsı duşmanı' olarak gorduklerı yunuslardan 'pek hoşlanmıyor 'Arka Sayfada GÖZLEM UGUR MUMCU Ozerk Kürt Devleti... Celal Talabani ve otekı Kurt liderlerinin ABD desteğı ıle bölgede Özerk Kürt Devleti kurma çalışmaları surdurduğü anlaşılıyor Bolgede once Ozerk Kurt Devleti kurulacak ılerıde ge- lışmetere gore bır plebısıt yapılacak ve Kurtler, boyiece kendı geleceklennı kendılerı belırleyeceklerdır (Arkusı Sa 17, Su 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog