Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

11 MART 1991 CUMHURİYET/9 ANKARA HAVASI Cumhuriyet Ankara Bürosu Şoförtere öğütler Trafık ve Şoför dergısınde yer alan "şoförlere öğütler"den bazıları şoyle: —Anam, bacım, kardeşim, geç gitmek, hiç gitmemekten lyidir, acele etme. —Saç sakal tıraşına ve temız giyınmeye özen gösteriniz. —Şoför gıbi "efendi" desinler. —Şoför arkadaş, kuşların bıle trafık düzeni vardır. —Yolların değıl, kalplerın fatıhi ol. —Sizinle yarışmak ısteyen olursa, bırakın geçsinler. Sizin bilerek yol vermenız yarışmacı şoförün kazanma zevki duymasını engeller —Şoför arkadaş, çığnemezsen kuralı, ne ölü olur ne yaralı —Yaya kardeşim lütfen sen de trafik kurallarına uy. HAYVANLAR ISMAİL GÜLGEÇ İSLAM NE DİYOR? KİM KİME DUM DUMA BEHlç AK Kan nakli süt emzirmeye benzer mi? Diyanet dergisinin "Islam Ne Diyor?" köşesı, okuriann çeşrtli sorutanna yanıtlar getırıyor. Işte bazıları Soru: Kan-koca arasındakf kan alışverişi •viiUğe zarar verlr mi? Aynca, henüz sütten tosilmemiş iki çocuk arasındaki kan nakli, •vtcnmetorine engel olufturur mu? Yanıt: Dini hükümlere gore, birbirleriyle evtenmeleri caiz olmayanlar Nisa Suresi'nin 22 ve 23. ayetlennde belirlenmiştir. Bu ayetlere göre, evlenme engelleri neseb, sıhrıyet ve süt hısımlıklarından ıbarettir. İster süt çağında tster daha sonra olsun, kan nakli sebebıyle kan veren ile kendısıne kan nakledılen kışı arasında evliliğe engel hısımlık meydana gelmez. Soru: Alıaveriate vade farkı uygulaması konusunda dinlmizin hükmü nedir? Yanıt: Bellı bır fıyat ve vade üzennde anlaşmak, müşterinin zor durumda oluşundan yararianrnamak kaydıyla vadelı satışlarda peşin fiyattan farklı bır fiyat uygulamak dinen caızdir. Soru: Oinlmizde çalışmanın ibadet olduğu söylentyor, dogru mudur? Çalısmak, ibadet yerine mi? Yanıt: Çalısmak, kazanmak ve kımseye muhtaç olmamak dıni bır farizadır. Sağlıklı yaşamak ve ibadet edecek güce sahip olmak da buna baglıdır. Farz olan ibadetlerini yerine getiren bir mümınin çalışması, nafile ibadetten daha fazıletlıdır Zıra nafile ibadet kışısel olduğu haJde, çalışmanın sonuç ve ürünlerınden başkalannın da faydaianacağı kabul edilmıştır. Ancak farz ve vacıp olan ıbadetlerın ifası gerekli olup amme yararına da olsa 'çalışma' vücub ifade eden ıbadetlerin yerine geçmez. 6ÜNÜN FOTOĞRAFI la ved a bır/ı Sonra, &vk Içm dıfekçe verd,rv, f mınedety ntakbot PİKNÎK PtYALEMADRA HIZLI GAZETECİ NECDET PASSPORTUMD&. AMA NE OGA/A. NE 6AŞKA AıT ft ff^a SRE< 7 {TALYAH 7 ÇİZGİLİK KÂMtL MASARACI OLEEY!— ANAP tstanbul kongresi sonrası SHP. (Fotoğraf: Hikraet SAATÇI / AA) KİTAP SAVAS SONRASI Santrifüj, uçak, radyo ve Kuran Ali Nejat Olçen'ın Islamda Karanlığın Başlangıcı ve Turk Islam Sentezı" adlı kıtabı vıtrıne cıktı Olcen kıtabında "hurafeler" ı ele alıyor Saıdı Nursı, Bakara Suresi'nin 60. ayetınin santrıfuj pompalarının keşfıne yol actığını söyle ıspat etmektedır "Hz Musa'ya Tanrj asayla taşa vurmasını buyurdu ve Musa taşa vurunca su fıskırdı Santrıfuj Tanrı'nın bu buyruğuyla keşfedildi, Ucağın keşfedılmesını de Seba Suresi'nin 12. ayetı gösterıyormus Meğer Kuran'da 'Suleyman'ın emnne ruzgârı verdık Sabah gıdışı bır aylık, Nilüfer 27-31 MART 1991 Hilton Convention Center 27-28-29 Mart 21°° 30-31 Mart 15°° ve 21°o akşam donusu bır aylık' denılmesı uçağın keşfını sağlamıs " Olcen, bunları sıraladıktan sonra da soruyor "Neden radyoyu, ucağı, santrıfuju herkesten once Kuran'ı okuyan Muslumanlar keşfedemedı 9 " KONSERLERI Rötarlı panel Mülkiyeliler Birliği'nin 28 ocakta yapılması yasaklanan bır paneli vardı: "Bu Savaş Bızim İşımız Değıl." Panel, savaşın bitmesınin ardından 40 gün rötar ve mahkeme kararıyla yapılabıldı. Ancak ' köprülerın altından sular akmış, panelin de adı değişmışti: "Bu Savaş Bizım İşimiz Değıldi." AĞAÇ YAŞKEN EĞtLİR KEMAL GÖKHAN GÜRSES Biletler: Vakkorarha Taksim 151 15 71. Suadiye 360 90 90 Mtfda Sineması 337 01 28, Bakırköy Karya 542 11 72 /erJer hk^rgluiır Bilet ^iyaiları 35.000-45.000 TL. Matine: 30.000 TL. - ^ ^ HEDEF PRODUCTION özal: "Niyetım sşvaşa asker göndermekti." Diyeti kimin başına patlayacaktı? • • • Devlet Bakanı Vehbi Dinçerler: •'Ben akıllı muhafazakârım." Hayret muhafazakârların akıllısı da oluyormuş!.. • • • Demirel: "ANAP kongresi utanç verid." Yalnıztongres/mi? • • * Yazarımız Cüneyt Arcayürek: "Gerıcılığe cesaret verenler laıklığı savunuyor." Artık o iaıklıkten hayır bekle!.. • • • Gazetelerde büyük başlık: "Kim doğnı söylüyor?" Hıç kimsel.. • • * Sadettin Bilgiç: "Bugûn DYP, bizim yıllardır karşı olduğumuz 1961 Anayasası'nı getırmeye çalışıyor " DYP'yı kutlanz!.. Şinasi Nahit Berker GARFIELD m DAVIS TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAN 11 Mart R£İS-ÜL KÜrTAPUK KALDIRiUYOR.. 1836 'DA SUGUM, OSMAMU PEVLEn 'NOE"Q£lS-UI. KUT- TAP'UK MA/&MI KALOre/LM/ÇT7. CMVAH-f HUMAyuM KÂ- AMI8.I OLAAI REİS-UL tUJTTAP, D/ŞıŞL££t Y/LMA/erAyD/ ftfrrft DEI/KI '/V0£Af KAK, <86 WL BoyUMCA, OIŞfŞLEÇİ 7XM<4M£M Cl"AOl VERıL£M MAKAM4 BAĞLrYPI O S/G4MZ, ££- c>/i, *//ş>4AycrA//Aj 3EME*- S£</e£rEtsı ou- 16SO 'DEAJ SO/V&! /££, &E/Ç-UL *Xjr- D/ŞlSLEBlA/l/V 7£-t: SoeUMLüSU OLMUŞTV.GEGÇt HUM/tyUM 'M SO2 H4&Ae* rOAZTZ/ /IMA, AG- DIÇ IL/ŞKrLE& AJ£D£A//Yl£ CMVEM/ 8uruMUfTU. İ826 Y/LWPA, II M/tHMur UM StR HATT-I MJMAYU- MU tLE ''UtoUR eS/S-UL <Oj7T#P£.f/t: So/e/a bır /?eıs-t//tCuf-fnp
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog