Bugünden 1930'a 5,384,766 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

7 ŞUBAT 1991 MÜZJK KÜLTÜR-SANAT CUMHURÎYET/7 And Vakfrnın plak satışı • ANKARA (AA) — Çoksesli müzik konusunda çahşmalar yapan Sevda Cenap And Vakfı, klasik müziğin ünlü eserlerinden Compact Disc (CD) ve uzunçalarlarını satmaya başladı. Sovyetler Birliği'nin ünlü Melody ve Koch fırmalarının temsilcilığini alan vakıf, müzik kaseti, CD ve uzunçalar dağıtımı ve satışı yapacak. 28 CD ve 4 plaktan oluşan dizide "Carmen", "Kuğu Gölü Balesi", Strauss'un valsleri gibi sevilen kiasik eser yonımlan sunuluyor. Bizet, Şostokoviç, Çaykovsky, Schumann, Rahmaninov, Mozart, Cesar Franck gibi kiasik müziğin değişik dönemlerinden ürüu isimlerin eserlerini bir araya getiren dizide, ayrıca George Gerswin, Bela Bartok gibi çağımız bestecileri ile Adnan Saygun gibi ünlü Türk sanatçılannın eserleri de yer alıyor. Dizide ayrıca Sovyet Kızüordu Korosu tarafından seslendirikn "Rus Halk Şarkılan" uzunçalan da bulunuyor. Beyaz Köşk'te resital • Kültür Servisi — Turing Otomobil Kurumu'nun Emirgan Parkı Beyaz Köşk'te duzenlediği 'Kış Konserleri' surüyor. Bu program çerçevesinde 9 şubat cumartesi günü saat 15.00'te Alman piyanist Rudiger Steınfatt'ın resitali gerçekleşecek. Konser programlan ve plaklarmı özellikle Alman romantik bestecilerine yönelik olarak oluşturan Steınfatt, Beethoven, Brahms'ın yanı sıra gunumüzde unutulmuş olan bestecileri de yorumlaması ile tanınıyor. Sanatçı son yıllarda özellikle Petersberg saray piyanisti olan ve bu konserde de yorumlayacağı Adolph Henselt üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Rudiger Steinfatt Beyaz Köşk'teki konserinde Henselt'in dört 'Impromptus'un Beethoven'in 'Appassionata'sını ve Schumann'm 'Davidsbündler'ini seslendirecek. RESTORASYON Notre-Dame yenileniyor • İSTANBUL (tÜHA) — Fransa Kültür Bakanlığı, Notre- Dame katedralinın gençleştirme çahşmalannı bu yaz başla- üyor. Fransız hukümeti, katedralin restorasyon çahşmalan- na 100 tnilyon Fransız Frangı (yaklaşık 60 milyar TL) aynldığım açıkladı. Yapımına 1163 yılında başlanan Notre- Dame katedrali, Fransız mimarisinin başlıca yapılanndan bi- ri. Kültür Bakanlığı başmiman Bernard Fonquerne, yağmur, rüzgâr, don, güneş gibi doğa olaylannın ve hava kirliliğinin yüzyülardır katedralin ünlu gri gözenekli taşını aşındırdığı- nı söyledi. Fonquerne, bu nedenle restorasyon çalışmalarına öncelikle gevşeyen taşiarın yerlerinden çıkarılmasıyla başla- nacagıru, diğer çalışmalara ise daha sonra karar verileceğini bildirdi. SER6İ Kaan Çaydamlı sergisi • KiUtör Servisi — Kaan Çaydamlı'nın fotoğraf sergisi 9 şubat-2 mart tarihleri arasında Galeri Arşiv'de (Kalamış, Fener Cad. 48/3) yer alacak. Daha çok fotograf sergjlerine yer veren Galeri Arşiv, 1 Ağustos 1990 tarihinden bu yana etkinliklerini surdurüyor. Galeride fotoğrafla ilgili kitap, dergi, yerli ve vabancı kartpostal saüşı da yapdıyor. Galeri yöneticileri, 'Amacımız, bu sanat dalı için ortam öluşturabilmek' diyorlar. TOPLANTI Şiir Dostları Sevgi Şöleni • Kültür Servisi — 'Şiir Defteri' dergisi yann Fenerbahçe'deki Galatasaray Kulübü Salonu'nda yemekli bir şür toplantısı gerçekleştirecek. 'Şiir Dostları Sevgi Şöleni' adı altında düzenlenen toplantı, şiir-müzik-söyleşi kanşımı bir programla saat 12.00*de başlayacak ve aralıksız 8 saat surecek. Toplantıya şair yazar Rıfat Ilgaz ile öğretmeni Zeki ömer Defne'nin yanı sıra, Türkiye'nin çeşitli yörelerinden şairler katılarak şiirlerinden örnekler sunacaklar. Toplantıya eski politikacılardan Nüvit Yetkin, Hıfzı Oğuz Bekata, eski büyükelçi şair Fuat Bayramoğlu, Devlet Bakanı Mehmet Yazar, Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek, Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci, Prof. Dr. Faruk Erem, Prof. Dr. Tolga Yarman ve Safiye Ayla'nın onur konuğu olarak katılmalan bekleniyor. OPERA/BALE Bir opera bir bale I Kültür Servisi — tstanbul Devlet Opera ve BAlesi 'Bir Floransa Trajedisi' operası ile 'Yaşam ve İnsan' balesini yanndan itibaren Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu'nda sahnelemeye başlayacak. Modern müziğin temsilcilerinden Avusturyah besteci Alexander Von Zemlinski'nin 'Bir Floransa Trajedisi' adlı tek perdelik opcrasım önder Gökseven sahneye koydu. Oscar Wilde'ın yapıtından sahneye uyarlanan yapıtın kostümlerini Ayşegül Alev, dekorlarım Emin Uçer hazırladı. Oyunda başlıca ro1leri Kurtuluş Demirperçin, Erkan Tezcan, Ahmet Öncül, ömer Sabar, Nilgün Karagülle ve Şebnem Kartal paylaşryorlar. Selçuk Borak'ın TTimmermans S. Vise ve R.Rubaja'nın müzikleriyle koregrafisini yapıp sahneye koyduğu 'Yaşam ve İnsan' adlı modern balede ise başlıca rolleri, Bahar Vidinlioğlu, Serap Meriç, Funda Emir, Çiğdem Gür, Meltem Tezmen, Fulya Çerçioğlu, Deniz Berge, Kaan Yazgan, Ercan Yüken, Erdal Atik ve Alkış Peker paylaşıyorlar. SINEMA Kısa film günleri I Kültür Servisi — Gecen yıllarda da düzenlenen Uluslararası tstanbul Kısa Metrajü Film Günleri, bu yıl da tekrarlanacak. Gecen yıla oranla bu yıl daha fazla ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek film günleri, 18-22 şubat tarihleri arasında yapılacak. Film günlerinde Almanya, Avusturya, Çekoslovakya, Fransa, Hollanda, tngiltere, tspanya, tsviçre, Isvec, ttalya, Japonya, ABD, Türkiye ve Mısır'dan fılmler izlenebilecek. Film günleri sonrası gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantısına ise Avusturya'dan yönetmenler Stefan Stratil, Bady Minck, Almanya'dan Michael Blume, Italya'dan Enrico Magrelli, Fransa'dan Jean Pierre Delattre, Hugues Fontaine, Ispanya'dan Juanma Bajo UUao ve Ingiltere'den Joy Parino çağnlı bulunuyor. Türkiye'den ise hangi yönetmenin toplantıya katılacağı henüz belirlenmedi. Son dönem resimlerini Ortaköy Artisan'da sergileyen Avni Arbaş: Sanat bir çeşit itirafLUDMİLA BEHRAMOĞLU Avni Arbaş atlan ve serüven dolu ya- şamıyla tanınıyor Türkiye'de. 1946'da Fransız bursu ile yurtdışına giden sanatçı uzun yülar Fransa'da yaşamış, savaş son- rasının heyecan dolu kültür ortamında belli başlı edebiyat ve sanat adamları ile dostluklar kurmuş. En unutulmaz anı- ları kuşkusuz Nâzun'la ve Picasso ile olanlar. Nâzım'ın Paris'te kalışı sırasın- da yaptığı bir dizi desenini gecenlerde kurulan Nâzım Hikmet Vakfı'na bağış- lamış. Picasso ile olan amlan sayısız. En unutamadığı ise St. Juan Les Pins adlı Fransız kıyı kasabasında bütçesine göre kalacak yer bulamayınca tam geri dönüp gidecekken Picasso'nun imdada yetişe- rek ona harikulade bir ev sağlaması. Bu kadar ucuza ev bulduğuna uzun süre ina- namamış, daha sonra bir şair dostundan Picasso'nun katkısını öğrenmiş. "O dönemin bir şeyler yapma istegi icindeki Fransası kaimadı şimdi. Herkes çekildi, burjuvaiar doluştu. Resim meta haline dönüştü. Amerikan kapitaü ile acılan galerüer çogaldı. Amerika'ya Fransa'dan dondökten sonra gjttim. Oriı- da galerim var. Araa sanatlan bana gö- re değil, kokşuz. Orada uzun süre yaşa- yamıyorum. İnsanları anlamsız ve bilgi- siz geli}or bana" dıyen Avni Arbaş'ın ye- nı sergisindekı yapıtların tümu 1990 ürü- nu yeni çahşmalar. Resimlerin konuları kadar bu konulann ele alınışlan da fark- lı. Athlar, çocukiar, deniz görünümleri, tstanbul ve Atatürk. "Atatürk! Tüm çocukluğum onunla geçti. Babam onunla savaşmış biri. Ata- türk'U Ataturk resmi yapmış olmak için değil, onu gerçekten çok sevdiğim için yapıyonun. Çocukken de yapardım, ma- sa altlanna. Benimkisi Kurtuluş Savaşı- nın Mustafa Kemal'i. Onun resmini yap- maya doyamadım. Daha da yapacağım. Üstelık şimdi, önce daha çok anlamamız gereken bir dönem yaşıyoruz. Zaman geçtikçe, onun daha genç bir adamken ne kadar ileri görüşlü olduğu ortaya çı- kıyor, haklılığı anlaşılıyor. Ben 6-7 yaş- larındaydım. Aydın'daydık. Atatürk lz- mir'e gelmiş, babam da karşılamaya git- mişti. Atatürk'e o zaman suikast olmuş. Babam dönduğünde çok uzgündü, hiç unutmam 'Bu bizim son şansımız, kıy- metini bilelim' dediydi. Atlara gelince. Bir Kuvay-ı Milliye ço- cuğu olarak atlann içinde büyüdüm. On- ların her şeyini, her duruşlarını biür, se- verim. Atı az şeyle yansıubümek için ta- nımak, yasamak lazım. Ben atlılan yap- maya Paris'te iken Orta Asya'da bir at oyununu anlatan bir kitabı resimlerken başladım, sonra hep sürdü geldi. Sevmediğim hiçbir şey yoktur resim- lerimde, hep sevdiğimi yaptım. Resmi, - kendımi ifade olarak alırım. Konu benim içm bir araçtır. Resmin yuzeyini, mekâ- nmı halletmek ıçın doğa bir hareket nok- tası. Daha çok kendi duyarlığımı, duy- gularımı yansıtryorum. Her şeyı basma- kahp, göruntunün bir kopyası ya da yo- rumu olarak yapmıyorum; tamamen öz- gürüm; bir şiirde olduğu gibi, bazı şey- 1990 YILI ÜRÜNLERİ — Avni Arbaş'ın yeni sergisindekı yapıtların tümü 1990 yılı ürünü. ResimJerin koanjan ele alınışlan da farklı. Atlılar, çocukiar, deniz görünümleri, tstanbul ve Atatürk. (Fotograf: Ibrahim Güad) ler ifade ediyorum. Mesela bu resimde- ki gemi. Onu gemi geçerken yapmadım. Bu leke benim gemim, benim içimin yorumu. Sergideki resimlerimin farklı espride olmasımn nedeni aym şeyi tekrarlamak- olan Naci Bey Moskova'da Akademi'de iken figür olarak bir ayıyı çizmeleri is- tenmiş. 'Herkesin ayısı kendine benzryor- du' demiş Naci Kalmukoğlu. Sanat ya- pıtı sahibine benzer, çunku sanat kendini bulmak, kendini koymak, bir çeşit itiraf, Ortaköy Artisan'daki sergisi dün açılan Avni Arbaş, Atatürk resimleri yapmaya doyamadığını, bugün Atatürk'ü daha çok anlamamız gereken bir dönem yaşadığımızı söylüyor. "Ben doğanın değişimlerini değil, kendi iç dünyamın titreşimlerini yansıtıyorum" diyen Arbaş, sanatın kendini bulmak, korkmadan, çekinmeden kendini koyvermek, bir çeşit itiraf olduğunu belirtiyor. Avni Arbaş resim sergisi Ortaköy Artisan'da 28 şubata kadar açık kalacak. tan kacınmam. Aynı uyum, aynı lekeler- den, monotonluktan kaçar gibi kaçıyo- rum. İnsan yapısı çok yönlü, aynı şeyi istesem de yapamam. Ancakcesimlerim bana benzer. (Avni Arbaş burada arka- daşı Naci Kalmukoğlu'nun anlatmış ol- duğu bir öyküyü naklediyor: Aslen Rus günah çıkarma; korkmadan, çekinme- den kendini koyvermedir" Avni Arbaş'ın en son yaptıfı resimler evinden sabahm erken saatlerinde Istan- bul henuz sisler altında, bembeyaz bir ışık ya da mavi-yeşil renkler içinde ken- di halinde, sakinken yapüğı Istanbul gö- riintüleri. Bir ışığını verebilmek için ba- zen günlerce uğraştığı zor ve sade görun- tuler bunlar. Beyaz gölgelerin uçuştuğu monokroma (tek renkli) yakın bir tuval- de portakal renkli bir kış güneşi, uzakta griler içinde Haydarpaşa ve dönmüş gi- den belirsiz bir hayal gemi- gene böyle beyaz bir tablo, ama daha soğuk bir be- yaz ve sisler içinde ancak farkedilen Kız Kulesi- ve aynı espride limon kufü Istan- bul, ucuk petrol yeşili ya da firuze mavi tstanbul. Tnrner, Monet en çok da Whistler ge- liyor aklıma. lzlenim resmi etkisi uyan- dınyor bende. Hele o beyazın Lack için kullanıhşı- Oysa "Hayır" diyor Avni Ar- baş "Tabii ki severim bu ressamlan, ama benim resimlerimdeki espri farklı; ben doganm değişimlerini degü kendi iç dün- yamın titreşimlerini yansıtıyonım." Avni Arbaş'ın resimlerinde yabnlık, renkte tutumluluk, kompozisyonda az öğe ile yoğun anlatım isteği var. Pentflr, boya tadı çok iyi bildiği bir konu; koca- man renk lekeleriyle çaiışıyor. Acıklık- lar, koyuluklar, kontrastlarla atmosfere bir plastik butunluk, sağlamlık getiriyor. "Nar Ağacı" adını verdiği resminde ko- caman bir yeşil tepe resmin dörtte üçü- nü kaphyor. Tepenin üzerinde top gibi yeşil bir nar ağacı lekesL Resmin geri ka- Ianı mavi Altınyunus'tan bir görüntüde ise resmin yukarıda grimsi beyaz dağla- n betimleyen bölümüne kadarki yeri ko- yu mavi bir deniz, beyaz lekelerse yelken- ü. Hiçbir yer kesin bir yer değil, biraz düşsel, varla yok arası dingin, huzur ve- ren resimler Avni Arbaş'ınkiler. SANAT GALERİLERİNDEBİR GEZİNTİ Modern yorumAli Avni Çelebi resln sergisi Tem Sanat Galerisi / 16 şubata kadar açık Türkiye'de modern resmin kuruculan arasında yer alan Ali Avni Çelebi'nin (1904, tstanbul) resim sergisi 16 şubata kadar Tem Sanat Galerisi'nde görüle- bilecek. Birçoklannca modern Türk resmmin ekspresyonist an- layıştaki ilk temsilcisi sayılan Çelebi, ilk kişisel sergisini 1932'de tstanbul'da Glorya Sine.- ması'nda açmış, 1975'te Cuma- h Sanat Galerisi'nde duzenledi- ği sergisine kadar 43 yıl hiç ki- şisel sergi gerçekleştirmemişti. Sanatçı, 1986'dan bu yana kişi- sel sergilerini düzenli olarak Tem'de açıyor. Sanayi-i Nefise Mektebi'nde Hikmet Onat ve İbrahim Çalh'dan eğitim alan Çelebi, daha sonra öğrenimini Almanya'da sürdürdü, 1938'de Leopold Levy'nin asistanhğına atandı, 1956'da kendi atölyesini kurarak 1%8'de emekli olana kadar Akademi'de hocalıgını devam ettirdi. 1944'te 6. Devlet Resim ve Heykel Sergisi'nde bi- rincilik, 1966'da 5. Tahran Bie- nali'nde ikincilik, 1981'de Kültür Bakanlığı'nın Atatürk'ün 100. Doğum Yılı Devlet Başan ve Devlet Sanat odullerini kazanan Çelebi, akademik anlayışa kar- şı çıkarak kübizm, konstrükti- vizm ve dışavurumculuğu ken- dine özgü modern bir yorumla birleştirdı, Turk resminde anla- tım olanaklanmn genişlemesine öncüluk etti. Ali Avni Çelebi, "Hamam", '1989 tuval üzerine yaghboya Soyut ve gizemli atmosferYiiksel Aydım resim sergisi / Destek Reasurans Sanat Galerisi / 1 marta kadar açık. Yüksd Aydın akademi çıkışlı değil, resim dersi de almamış. Bu açıdan tam bir amatör (bu ikinci sergisi zaten). Kiasik öğ- retileri almamış; form, renk, bi- çim, kompozisyon, denge, güç gibi öğretilen, ancak denene de- nene benimsenen resim kavram- larma kendiliğinden ve kendin- ce ulaşmış. Almanya'da yıllar- ca mürekkeple haşır neşir oldu- ğu matbaa işçiliği tecrubesinin de Yüksel Aydın'ın bugunkü re- sim serüveninde rolü var kuşku- suz: Boyaya aşinalık, boyanın doğasal, sanatçının deyimiyle "kozmik" gücüne egemen ol- mayı sağlamış ona. Ebru tadın- daki sonsuz boya kıvrımlanhda herkes farklı görüntüler bulabi- lir. tçlerinde fıgur anıştıran kıv- nmlar olsa da genellikle her tür- lü yoruma açık soyut manzara- lar olarak tanımlanabilir. Düş- ler, kâbuslar, yeraltı dünyalan, deniz dipleri, eski uygarhklar ya da yabancılaştığımız kentsel gö- rüntülerin, insan ruhunun bilin- mezlerini dürten gizemli atmos- feri var sanki bu çalışmalarda. Yeni bir boyut çabasıDevabil Kara, resha ve özgünhaslu sergisi Vakko Beyoğlu Sanat Galerisi / 28 şubata kadar açık. Devabil Kara, resim ve özgün baskılannı Vakko'nun Beyoğ- lu'ndaki sanat galerisinde sergi- liyor. özgünbaskı ustalanndan Süleyman Saim Tekcaa, Kara'yla ilgili olarak şunlan söylüyor: "Devabil Kara, tanış- tığunızdan beri izlediğim bir sa- natçı. Araştıncı olmak ve sanat- çı olmak atbaşı yürüyen iki kav- ram. Akademi'deki atölyeme ilk geldi|inden beri dunya sanatı içeriside gezınen genç ve güzel adamı birkaç yıldır yanşmalar- da, sergilerde, büyük bir özveri ile kurduğu kendi atölyesinde izh'yorum. Çağımızın sanatmda tek- nik uluslararası bir boyut taşı- mıyorsa içeriği ne olursa olsun, sanat eseri başarüı sayılamaz. Devabil Kara'nın üstün tekniği, düşünsel ve duygusal konular üzerine çok oturuyor. Bu başa- nlı genç sanatçının daha yolun başında yakaladığı boyuttan ötüru kutlanması ve yüreklendi- rilmesi gerektiğine inanıyorum. Vakko'da açtığı sergisi- nin heyecan dolu, renk dolu re- simlerle kendisine haklı bir yer sağlayacağına inanıyonım. Yo- lun açık olsun diyorum." Kübizmden folklorik öğelereEreiment Katamk Resim Sergisi / Benadam Sanat Galerisi / 9 şubat-9 mart tarihleri arasında. Ercüment Kalmık son döneminde folklorik resimler yaptı Lirik soyutlamaa uslubuyla, yaptığı büyük boyutlu resimle- riyle tanınan Ercüment Kal- mık'ın yapıtları 9 şubattan iti- baren Moda'daki Benadam Sa- nat Galerisi'de görülebilecek. Sergi 9 martta sona erecek. 1909-1971 yüları arasında ya- şayan Ercüment Kalmık, 1928'de Sanayi-i Nefise Mekte- bi'ne girdi. 1937'de İbrahim Çallı atölyesinden mezun olan sanatçı daha sonra Paris'e gide- rek dönemin birçok ressamı gi- bi Andrt Lhote atölyesinde ça- lıştı. 1942'de yurda döndükten sonra bir sure lise öğretmenliği yapan Kahnık, 1947'den itiba- ren renk ve şekil kompozisyonu dersleri vermek üzere İTU Mi- marlık Fakültesi'ne atandı. Türkiye'de ve yurtdışında çok sayıda karma sergiye katılan Er- cüment Kalmık'ın yapıt verdiği sergüer arasında 1948 UNESCO karma sergisi, 1954 Roma ser- gisi, 1956-1962 yıllan arasında gerçekleştirilen Venedik sergile- n, 1958 Lugano Grafık Sergisi ve 1961 Sao Paulo sergileri bu- lunuyor. tlk dönem çalışmalan izle- nimcilik doğnıltusunda gelışen Ercüment Kalmık'ın resimlerin- de zaman zaman gazete ve der- gi ressamlığına yaklaşan bir üs- lup gözlenir. tkinci döneminde kübizm ve figüratif soyutlama araşürmala- nna giren Kalmık, renk uyum- larına büyük özen göstermiştir. | M.UUiSUKARASIİSTANBt*. iHLMFESnVAU Festival 10 yaşında • Kültür Servisi—16-31 mart tarihleri arasında düzenlenecek olan 10. tstanbul Uluslararası Film Festivali'nin bu yılki afişini, Paris'te yaşayan ünlü Türk ressamı Abidin Dino hazırladı. Türk resim sanatının yetiştirdiği önemli ustalardan biri olan Dino, birkaç yıl önce Cannes Film Festivali'nin Eleştirmenler Haftası afişini de yapmıştı. Programı gelecek hafta açıklanacak olan lstanbul Uluslararası Film Festivali, 10. yüı nedemyle geçmış yıllann dökümünü içeren özel bir anı kataloğu hazırhyor. Grafık tasanmı Bülent Erkmen tarafından gerçekleştirilen 10. Yıl Kataloğu, festival sırasında saüşa sunulacak. Dean Jagger öldti • LOS ANGELES (AA) — ABD'li fihn yıldızı Dean Jagger, Los Angeles'daki evindeöldü. Sanatçının kalbinden ve bronşitlerinden uzun süredir rahatsız olduğu bildirildi. Dean Jagger, "Twelve O'Clock High" adlı fihnde 1949 yılında yardımcı oyuncu dahnda Oscar Ödülü almıştı. Sanatçı, "Vanishıng Point", "AVestern Union", "The Robe" gibi fılmlerde oynamıştı. Jagger 87 yaşındaydı. Dans gösterisi • Kültür Servisi —Ebru Anıt Ahunbay'ın koregrafisini Aydın Teker'in yaptığı dans gösterisi bugün saat 13.00'te Mimar Sinan Üniversitesi Osman Hamdi Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kostümlerini Zepur Hanımyan'ın hazırladığı gösteride Ebru Anıt Ahunbay, Alfredo Casella ve Semih Fınncıoğlu'nun muzikleri eşliğinde dans edecek. BUGÜN • imza günü Ressam Bedri Baykam, saat 12.00-14.00 arasında Çanakkale Seramik Sanat Galerisi'nde "Boyanın Beyni" adh kitabını imzalayacak ve sanatseverlerle söyleşecek. • Söyteşi Cengiz Bektaş'm "Edebiyatta Kent" konuhı söyleşisi saat 16.00'da Taksim Atatürk Kitaphğı'nda başlayacak. Söyieşiyi Enver Ercan yönetecek. bugün bilsak 7 ŞUBAT PERŞEMBE : 19.00 insan Haklan Platformu: Savaşın Hukuki Temcli Var mıdır?: Yücel SAYMAN Çocuk Haklan: Fatmagül BERKTAY, 19.00 Feminizmin ölesinde Kadın-Erkct Nü GÜN Görsel Sanat Atölyeleri Mehmet GÜLERYÜZ yöneıirrunde (Per. - Cum.) Cafe-Foyer-Bar(Giriş) 1200-00.30 Rock Cafe-Bar(5.Kal) 15.00-18.00 HcavyMeial 18.00-24.00 Rock Kramp Nczih-Doğan bilsak, strasclvilcr cad., soğancı sok. 7 cihangir 143 28 79-99
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog