Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbank yıllık faiz oranları: TL %65 DM %11 Cumhuriye1200 TL«DKdta*./>3 Şubat 1991 Pazar aiz" Devam! ANK a nr k a d ı r 67. Yıl; Sayı: 23870 Kunıcusu: Yunus Nadi SAVAŞTA 18. GUN ^ Bağdat: Tüm silahlan kullanarak zafere kadar savaşacağız Kitlesel iııılıa tehclicli'ABD, Türkiye'den vnruyor' Bağdat, ABD'nin Irak'a Türkiye topraklarından da füze saldınsı düzenlediğini öne sürdü. ABD Savunma Bakanı, Irak'ın kimyasal saldırısına İsrail'in misillemede bulunabileceğini söyledi. Dış Haberler Scrvisi — Irak, "nmtfak btçaklartBdan kitlesd imha sflaUanna IUKUT tam süahlan kullanarak zafere ulaşana dek savaşacmğıu" bildirdi. ABD Savunma Bakanı Dkk Cbeney, Irak'ın kimyasal silahlarla saldırması halinde îsrail'in konvansiyonel olmayan silahlarla karşılık verebileceğinı, Washington'un da "hiçbir seçenegi tbflamadıgııu" söyledi. Bağdat Radyosu'ndan yayımlanan 35 numaralı savaş bildirisinde, Türkiye topraklanndan Irak'a füze saldınsı düzenlendiği öne sürüldü. Müttefık savaş uçaklan Irak mevzilerine karşı saldırüannı sürdürürken, askeri çevTelerde Saddam Hiueyia'in Suudi Arabıstan'ın Hafci kasabasına düzenlediği saldırının sonuçlan tartışılıyor. \¥ashington Post gazetesi, Irak'ın kara saldınsımn Amerikan Genelkurmayı'nı "jaşırttıgnu" yazarken, tngiliz askeri yetkililer Hafci harekâtının "bnzdaguıın görnnen ucu" olduğunu belirtiyorlar. Reuter'in Bağdat Radyosu'na dayanarak bildirdiğine göre, Bağdat'ın 35 numaralı savaş bildirisinde Suudi Arabistan ve Türkiye topraklanndan Irak'a füze saldınlan düzenlendiği öne sürüldü. Bildiride aynca müttefıklerin Irak'ın hava savunma gücünden çekindikleri için yüksekten bomba atan uçaklannı (B-52'ler) kullandıklan kaydedildi ve "ŞeMrfcfi, köyleri, tarialan, sivilleriıı yasadıklan yerleri bombalıyoriar" denildi. Irak ordusunun yayın organı El KadMye gazetesi, Irak'ın "matfak bıçaklanndan Idtiesel imha siiahlanııa kadar rnm slahlan kullanarak zafere ulaşana dek savmşacagını" bildirdi. El Kadisıye'nin başyazısında, "Bizim için zaferdca başka bir şey kabul edilebttir (Arkası Sa. 14, Su.l'de) Müttefiklerin Irak'ı bomba yağmuruna tutması İslam ülkelerinde huzursuzluğu arttırdı Arap dünyasında gerginlikFAS'TA BUYUK GOSTERIVAR Fas'ta muhalefetin, Suudi Arabistan'daki Fas birliklerinin (1300 asker) geri çekilmesi isteği Kral 2. Hasan tarafından reddedildi. Kral radyoda yaptığı konuşmada "Hiç kimseye Suudi Arabistan'daki varlığımızı eleştirme izni vermeyeceğim" dedi. Muhalefetin bugün Irak'ı desteklemek için büyük bir gösteri düzenleyeceği bildirildi. CEZAYIR'DE RADIKALLERDEN TAV1R Ilımlı bir politika izleyen Cezayir'de radikal İslamcıların gösterisinde Saddam lehine slogan atıldı. Radikaller cihat istiyor. Ürdün'de krizin başlaması üzerine Irak lehinde gösteriler düzenlendi. Kaddafi, krizde şimdiye dek radikal bir tavır sergilemekten kaçındı. Tunus da Irak'ın Kuveyt'ten çekilmesini istiyor, ancak müttefiklere asker göndermedi. MUSLUMAN KARDEŞLER SESYUKSEU1YOR Mısır, Suudi Arabistan'a en büyük askeri gücü gönderen Arap ülkesi. Mübarek duruma egemen, ancak ülkede Irak'ın desteklenmesini isteyen Müslüman Kardeşler'in de sesini giderek yükselttiği gözleniyor. New York Times gazetesi yazarlarından Anthony Lewis Mısır'a yaptığı ziyarette, halkta Irak yanlısı eğilimin giderek arttığını bildirdi. 11. Sayfada SAVA$TftN SONRASADOAM'IN BOŞLUĞU NASIL DOLACAK? ABD'den denge planı J PiUEfU>£ & ÖlGÖdCE \ &Of*jQOfl GOCD BV€N'IN<J ABD'nin İran ile bir düzenlemeye girmesi zor. Çünkü İranlılar Irak ile kanlı savaşlarının arkasındaki elin Amerika olduğurm. ,*." düşünüyor. îran, Amerika ile değil güvenlik ilişkisi, diplomatik ilişki için bile psikolojik açıdan hazır değil. Bu yüzden Türkiye ve İsrail, ABD'nin gözünde Saddam Hüseyin'den daha tehlikeli gördüğü Hafız Esad'ın Suriyesini dengeleyecek ülkeler olarak sivriliyor. UFUKGÜLDEMİR'inhaberi USayfada İNÖNU: AVRUPA ÜSLERİTARTIŞIYOR 4Sayfada MİLLETVEKİLLERİ YETKİ YASASINDA İKNA OLMADI ANAP'ta Özal'a6 cephe' Cumhurbaşkanı Özal'ın ısrarlarına karşın Başbakan Akbulut'un, grubun da desteğiyle 'yetki'de kapsamın sımrlandınlmasını sağlayacağı belirtiliyor. Özal'ın direnişi kırmak için salı günü grup toplantısından önce Meclis'e gelerek milletvekillerini ikna etmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı'nın üzerinde hassasiyetle durduğu Kürtçeyle ilgili yasal düzenlemeye karşı ANAP grubunun istekleri Özal'ı geri adım atmaya zorladı. 5. Sayfada SEKA KÂĞIT ÜRÜNLERİNE YÜZDE 10.6 ZAM YAPTI Zaııı bombası sürecek THY, süt, PTT, köprü ve dün yapılan kâğıt zamlarını önümüzdeki günlerde Devlet Demiryollan yolcu ve yük taşıma, elektrik, çay ve Tekel zamları izleyecek. ANKAR.\ (Cumhuriyet Bu- rosu) — Zam bombardımanı, dun gazete kâğıdına yapılan zam ile surdu. SEKA, bir ay ıçınde yaptığı yuzde 10.3 ora- nındaki ikinci zam ile gazete kâğıdının tonunu 1 mılyon 93O bın lıradan, 2 mılyon 13O bin liraya çıkardı. Diğer SEKA urunlerine de yuzde 5.1 ile 10 6 oranında zam yapıldı. jfHY, sut, PTT, kopru ve kâğıf zam- larını Devlet Demiryollan yol- cu \e >uk ta$ıma, elektrik, çay ve Tekel zamlarMzieyecek DPT \e Hazîne'musteşarlık- larının bir sure once ortaklaşa hazırladıkları kamu fınansmanı raporunun hukumetçe de be- (Arkasi Sa. 14, Su. 6'da) Türkiye'yi kar tuttu KARDA ZORDUR YÜRÜMEK — İstanbul'da ocak a\ı- nın son gunu, gun boyunca >ağarak goz doldurup ozlem gideren kar, cuma gunu akşamından başlayarak sıkıntı ka>nağı oldu. Özellikle İstanbul'un yuksek bolgeleri kar yağışından fazlasıyla nasiplerini aldılar ve insanlar ara- balarını evde bırakarak yollara çıktılar. lşe arabayla git- mek isteyen birkaç cesur İstanbullu ise kaportalann iis- tunde biriken 10-15 sanlimlik kan temizlemeye çalışmakla işe başladı. Kar yağışı tum yurtta hayatı etkilemeye de- vam ediyor. (Fotoğraf: Erdoğan Koseoğlu) 3. Sayfada New York'tan ABD bayrağı ve kurdeleler ŞEBNEM ATİYAS Amerikan milliyetçiliği kendini butun evlere asılmış ABD bayrakları ile belli ediyor. Kapılara, ağaçlara sarı kurdeleler bağlanmış, gidenlerin sağ geri dönmesi dileğiyle. Ve Radyo City Muzikholü'nün önünde bir savaş karşıtı gösteri. Berlin'den Savaş, saıuk olabilseydi DİLEK ZAPTÇIOÜLU Savaşı sanık sandalyesine oturtabilseydik eğer, Almanya'da aleyhine ifade verecek çok tanık bulunurdu. Savaşlann en korkuncunu, milyonlarca kişinin çılgın bir 'führer'in peşinden felakete suruklenişini yaşamış olan Frau Haack için de haksız bir savaş Korfez'de yaşanan. Paris'ten Binlerce küçük sevinç MİNE G. SAULNIER Kimi kuçuk sevinçler yalnızca birileri için vardır. Diğerleri o sevinçleri duymazlar. Bıkkın ve kör adımlan, minicik sevinçleri ezer geçer. Paris, bir değil, yuz değil, binlerce küçük sevınç yumağıdır. Parisliler, acaba Paris'i aslında hiç mi hiç tanımadıkları için mi sevinemiyorlar? Hamburg'dan Savaşmamaya ant içilmişti ORAL ÇALIŞLAR 2. Dunya Savaşı'ndan sonra bir daha savaşmamaya ant içen Almanlar, bunca zaman sonra yeniden savaşın eşiğine geldiler. Ancak Almanya iki haftadır buyuk kitle gösterilerine sahne oluyor. "Sagt nein" (Hayır de) sözcükleri, Almanlann dillerinde. Budapeşte'den Sinemanın cazibesi MEHMET MESÇİ Akşam sekiz seansı mucizevidir. Kahkaha düşkünu yüzlerce Peştelinin en yeni Hollywood filmlerine fanatikçe takıldıkları, dertlerin, borçlarm, harçlann paltolann cebinde vestiyere bırakıldığı sıcacık bir seanstır. 10. Sayfada BUGÜN Her pazar Cumhuriyet'le Halkın Nabzı. Jvörfez savaşıyia ılgılı olarak halkın nab- zı nasıl atıyor? Bu konuda yapılan kamuoyu araştırmala- rından sonuncusu dün Sabah gazetesinde yayımlandı. Dünyanın önde gelen araştırma kuruluş- larından Gallup'un ulke çapında yürüttüğü soruşturma haylı ılgınç Sonuçlan şoyle ozet- lenebılır: (1) Özal'ın Körfez polıtıkasını onaylayan- ların oranı yüzde 43 (2) Muhalefet lıderlerı Inonu'yle Demırel'- in Körfez polıtikaları yüzde 46 oranında des- tek göruyor. (3) ABD Başkanı Bush'un Körfez polıtıka- sına evet diyenlerın oranı yuzde 52 (4)Turkıye'nın savaşagırmesıne/?ay/rdı- yenler ezıcı bir çoğunluğu oluşturuyor: Yuz- (Arkası Sa. 17. Su.l'de) HASAN CEMAL • De Funes gösterisi New York'takı Jandarma fılmı TVl 'de yayımlanacak. Yonetmen Jean Gırault. 6. Sayfada • Şehir Tiyatrosu sahnesinden TV oyunları kuşağında saat 22.30'da Alexandr Gelma'nm yapıtından uyarlanan 'Bız Aşağıda tmzası Olanlar'yerahyor. 6. Sayfada • Yonetmen aynı, film farklı TVl'de 15.45'te Orhan Elmas'ın yönettığı 'Yasak Ilışki' adlı film yayımlanacak. 6. Sayfada m 'Komünist leylek' gözaltında Muzaffer Izgu'nun 'Donumdaki Para' adlı kıtabı 10 yıldır hukum beklıyor. 7. Sayfada • İstibdat, hafiyeler, jurnalciler Yarın Ataturk Kıtaplığı'nda açılacak sergıde Ikıncı Meşrutıyet'm ılanından sonra yayımlanımş 70 kadar karikatur yer alıyor. 7. Sayfada " P a z a r K o n u 9 u SBF Sıyası Tarıh Anabılım Dalı Başkanı Prof. Oral Sander'le Cencay Şaylan, Körfez savaşı ve Ortadoğu'dakı yenı dengelerde Turkıye'nin rolu uzerıne soyleşti. 12. Sayfada • Kar yağdı, böyle oldu Galatasaray - Zeytınburnu maçı hava koşulları nedenıyle bugune ertelendı. Sporda • Moda, Korfez'de boguldu Körfez savaşı 'yuksek gıyım'ı sarstı, 'kuçuk gıyım'ı ortaya çıkardı. Arka Sayfada • Yunus barış için kucaklayacak Unlu Turk ozanı, doğumunun 750. yıldonumunde çeşıtlı etkmtıklerle anılacak Arka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU Oyalama... Ceza Yasası'nın ünlü 141 ve 142 maddeleri kaldırılırsa ne olur? Merak edilmesin; kıyamet kopmaz! Çunku, Ceza Yasası'nın dığer maddelerınde şıddet kul- lanarak ıktidarı ele geçırmeyı suç sayan başka maddeler vardır (Arkast Sa. 17. Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog