Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

PAMUKBANK MENKUL KIYMETLER MERKEZİ Pamukbank 1990'da Borsa işlem hacminde 1 numara! Cumhuriyet Borsa'dai numara! PAMUKBANK iyi b a n k a d ı r 67. Yıl; Sayı: 23895 Kunıcusu: Yunus Nadi 1500 TL ,A/.'!>,*,:,28 Şubat 1991 Perşembe ABD Başkanı, Kuveyt'in kurtanldığını ve Irak onhısunun yenildiğinisöyledi Savaş hittıSAVAŞTA 43. GUN ABD Başkanı George Bush, müttefik kuvvetlerin TSI 07.00'den itibaren Irak'a karşı saldırı harekâtını askı- ya aldıklarını açıkladı. Başkan Bush, TSİ 04.00'te te- levizyondan yayımlanan konuşmasında "Kuveyt'in kur- tulduğunu, Irak ordusunun yenildiğini, müttefiklerin askeri hedeflerine ulaştıklannı" söyledi. Bush Irak or- dusu ateş açarsa karşılık vereceklerini belirtti.NLSayfa VmSHIMGTON'DA SAVAŞ S0NRAS1 Irak'aişgal yönetimi Talabani: Özal,Kürt planını Türkiye'ye de uygulasın ABD Senato Dışışlen Komısyonu'nun Insan Haklan Komıtesı'nde duzenlenen toplantıda konuşan Kurt lideri Talabani, özal'ın Irak için önerdiği konfederasyon çözumunu Turkıye'ye de uygulamasını ıstedı. 11. Sayfada OZAL, SAVAŞ ZARARI tÇÎN ABD'DE PARA ARAYACAK BİLAL ÇETİN Ekonomi'dff ABD yönetiminin işgal altındaki Irak topraklarının yönetimi için ayrıntıh bir plan hazırlaaığı bildirildi. Planda işgal altındaki topraklarda Iraklılara yiyecek-içecek dağıtımı ve çeşitli hizmetlerin nasıl sağlanacağı saptandı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre Amerikan birlikleri işgal gücü olarak kalacaklar. WASHINGTON (AFP) — VVashıngton, ABD ışgalı altın- daki Irak topraklannın yone- tımı ıçın aynntılı bır plan ha- zırladı Planda, işgal altında- ki topraklarda Iraklılara yıye- cek-ıçecek dağıtımı ve çeşıtlı hızmetlerın nasıl sağlanacağı saptandı •Washıngton'da adlarının açıklanmasını ıstemeyen yetkı- lılenn bıldırdığıne göre ABD'- run Irak'ın topraklannda gözu olmamasına karşın, Amenkan bırliklen kısa bır vade ıçın Irak'ta işgal gucu olarak kala- caklar Cenevre Antlaşması'na gö- re işgal gucu, yerlı halka gıda maddesı ve ılaç sağlamak, hal- kın malını korumak ve adıl davranmakla >ukumlu Irak'ta Amenkan \arh- ğı bolgedekı Araplar ıçın çok duyarlı bır sorun Bu nedenle (Arkası Sa. 17, Su Vde) SOVYETLER.SOZ HAKKI İSTİYOR 10. Sayfada YEDEKSUBAY TERHİSI SERBEST 17. Sayfada Yemltinda v düşman anyor Kara savaşı, beklcnen kadar uzun olmadı. Kara savaşı başlamadan once herkes, Irak'ın Kuveyt'te şiddetli bir direniş gostereceğinı ve ber iki tarafın da agır kayıplar vereceğini ongöruvordu. Ancak Irak ordusu muttefiklerle çatışmaya ginnedi. Saddam Huseyin'den gelen "geri cekil" emri ile hızla Kuveyt'i terk eden Irak birlikleri, kendilerini arkadan saran müttefik guçlerle Irak'ın içlerinde çarpışmaya başladı. Kuveyt'in başkentinde denetimi tamamen ele geçiren müttefik birlikleri, ulkenin her >erinde henuz teslim olmamış Irak askerlerini siper siper arayıp buluyorlar. Bir ABD deniz piyadesi de bir aydan fazla sure devam eden muttefîk hava bombardımanlannda Iraklı askerlerin saklandıgı bir yeralb sığınagını gozden geçirerek kimsenın kaJmadıgiDdan emin olmaya çalışıyor. - " * (Fotograf: AFP) Özal: Böyle hükümet obııaz Cumhurbaşkanı, kendisine ihanet eden bakanlarfo çalışmasının mümkün olmadığını söyledi FIRTINA KOPACAK Cumhurbaşkanı Özal, ANAP'lı milletvekilleri ile yaptığı toplantıda 'gerici' diye nitelediği bakanlar için şunları söyledi: "Artık bu işi böyle götüremeyiz. 3 marttan sonra fırtına kopacak. Gerekirse bu bakanlar için grupta güvenoylamasına gidilir. Ayrılmaları ve bir kenara çekilmeleri gerekir." KEÇECİLERİZORAKİ KABUL ANAP'ın 1988'deki 2. kongresinde, bu grubun kendisine ihanet edıp çarşaf liste çıkardığını söyleyen Özal, "Partide, kendi çahşmalannı sürdürdüler. Üye kayıtları doğru dürüst yapılmamış...Partiyi ele geçirmek istiyorlardı" dedi. Özal, Keçeciıer'i de, İranlı bakanm hatırma huzuruna aldığını söyledi. SEMRA'YI DESTEKLEYIN Özal, ANAP'lılardan, Semra Özal'ın İstanbul il başkanlığı için çalışmalarını istedi. Eşinin adaylığı konusunda bu bakanlara 'karışmayın' dediğini belirten Özal "Ama karıştılar, tepemi attırdılar" dedi. Cumhurbaşkanı, "Semra Hanım kaybederse parti için iyi olmaz. " dedi. 5. Sayfada 4 GÜN 4 DERGI KİT\P BUGUN tçinden hiızün geçen ressam: Uniü Meksıkalt ressam Fnda Kahlo'nun yasamoyküsü yayımlandı Ruh Üşümesi: Adalet Ağaoğlu, "Hayır"dan uç yıl sonra "Ruh Ufümesı" romanıyla gundemde \ Türk romanı deyınce: Halıt Zıya Usakhgıl'ın anılan, toplumsal konumu ve dılı YARIN Ah Po>razoğlu: Sahnede 30 yılını dolduran Alı Poyrazoğlu, TVde canlandırdığı Alı Uyanık tıplemesı de unutulmazlar arasına gırdı Sinema: TVde Toplu Gostenler büyuk ılgı de ızlenıyor Bu hafiadan itibaren Fransız unemannın ünlü x*rmmfilmUnm ızlemeye başlayacagız BiUMÎEKNiK CUMARTESİ Yaşam: Yıldız falınız doğru mu? Y*kztaimane kadar •oğnr' Tartışma: Saddam 'ı n kışdığt ve zekâsı Hasan Yazıcı: Bır kuram, bır yandgı Asimov: Goktası çarpar mı ? ™ B. Uyanıker: Mart ayırıda ^ j g gezegenler 0 Tıp: Kansere ultrasonla darbe PAZAR Festival: Cumhuriyet DERGI, beş yıldır surdürdüğü "Attllâ Dorsay'ın sinema günlen kılavuzu" eeleneğını bu yıl da smemasevener ıçın en iyi zamanlamayla devreye sokuyor Yarışma: Cumhuriyet DERGI, üç yıldır surdürdüğü ARMAĞANLI OSCAR LOTO YARIŞMASI'mn dördüncüsünü dûzenlıyor CUMHURİYET LE Danıştay'dan işçiye destek Greve yeşil ısık5 Danıştay, Bakanlar Kurulu'nun grevleri ertelemesı konusunda "yurutmeyı durdurma" karan verdı. Danıştay karan sonucu Turkiye çapında 18 bın ışçı, grcvlennı kaldıklan yerden surdurebılecek. Akbulut: Diyecek yok Başbakan Akbulut, Danıştay'ın grev ertelemesini durdurması uzerine "Adalete dıyeceğimiz yok. Demek hukuki göniş o noktada tecelli etti" dedi. 1 Sayfada Horzııırfa 10 yıl hapis ve tahliye Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesı, Emlakbank'ı 200 mılyar lira dolandırdığı suçlamasıyla ıkıncı kez yargıladığı Kemal Horzum'a 10 yıl ağır hapıs cezası verdi. Horzum, tutuklu olduğu 2.5 yıllık sure goz önune alınarak tahliye edıldi. 3. Sayfada Faizyarışı dövîzde dahacanlı Yılbaşından bu yana geçen ikı aylık surede bankalar, değişik zamanlarda ve değişik vadelerde döviz faızlerıni bir katına kadar arttırdılar. Ekonomide Semra Ozal delegelere pres yapıyor ANAP II Başkanlığı seçimıne 3 gun kala Cumhurbaşkanı'nın eşı çalışmaları hızlandırdı. Partı ıl merkezınde kapalı kapılar ardında delegelerle goruşmelerıni surduren Semra Özal'ın çalışmalanna Devlet Bakanı Mustafa Taşar, Ercument Konukman ve Guneş Taner katılıyorlar. GÜMDÜZ İMŞİR 4 sayfada Semra'nın rukibi Talat ühîiaz: Bakanlar tm>r estirdî ANAP İstanbul İl Başkanlığı ıçın muhafazakâr kanadın adayı olan Talat Yılmaz Cumhurbaşkanı Ozal'ın adayhktan çekılmesi için haber gönderdığini söyledi. Yılmaz, Bakan îbrahim özdemir ile Ercument Konukman'ın Semra Özal'a destek vermeyen delegeleri tehdit ettıklerini one surdu. İDRİSAKYÜZün haberi 4. Sayfada DEVLET DESTEKLİ 83 RUHU CELAL BASLANGIÇ'in notları 4 Sayfada O ARDIND GERCEK Keyfi Yönetim!.. Cumhurbaşkanı Turgut özal ANAP'lı rmlletvekdlerıne şunla- rı söylüyor "Artık bu kişüerle (Semra özal'ın İstanbul il baf- kanhğmı istemeyen bakanlarla) işi goturemeyiz, Direnişi surdu- ruyorlar. Boyle hukumet olur mu? 3 marttan sonrafırtına ko- pacak. Gerekirse bu bakanlar için grupta güvenoylamasına gi- dilir. İşi bu noktaya kadar getir- diler. Artık aynlmalan ve bır ke- nara çekilmeleri gerekir." Inanılır şey değıl, ama Sayın özal kendı kendısınm rekorunu kırdığı ıçın ınanmak zorunda- yız, Cumhurbaşkanı bu kadar la da kalmamış, konuşmasını şöyle surdurmuştur "Keçecuer'e de kırgınım, eğer İranlı bakan olmasaydu kendistni kabul et- meyecektim." îlgınç olan, "sonımsuz ve ta- rafsız Cumhurbaşkam"nın hu- kumete bakıştdır özal soruyor. "Boyle hukumet olur mu?" Doğrusu, akıl erdırmek çok guç... Cumhurbaşkanı özal, karısı- nın ıl başkanlığma karşı çıkan bakanlar ıçın ANAP Kteclıs grubunda oylamaya gıdeceğını söylüyor Bunu söyledığı anda Turkiye Cumhunyetı'nın anaya- sasını, temelyasalannı, görenek- * • • (Arkası Sa. 17, Su. Vde) JlLi • Sinema Frıtz Lang fılmı Sinema Tarıhmden Bır Yaprak bolümunde ekrana gelıyor "Kulube" adlı fılmın başrolunde Marlene Dıetnch 6. Sayfada • Susam Sokağı tartışması Çocuklara yönelık Susam Sokağı programının aynen çevnlerek yayımlandığı ıçın çocuklar uzermde olumsuz etkı yaptığı tddıa edıhyor. 6. Sayfada • Silahı teror, gücü erdem Modern tıyatronun başyapıtlarından bın olan Georg Buchner'ın 'Danton'un Ölumu', İstanbul Devlet Tıyatrosu 'nda tek perde. 7. Sayfada • Muzikle beslenen birllkielik Tıraje ve Robert Ruckman çıftı, pıyanoyla bırlıkte bır tiçlu oluşturuyor 7. Sayfada • Orhan Apaydın anıtdı Unlu hukukçu Orhan Apaydın, ölumunun 5 yılında törenle anıldı. 8. Sayfada • 'Ktyı bankaları' için start Ataköy Gallerıa'da faahyet gosterecek olan kıyı bankacılığınm kuruluş ve çalışma esaslannı duzenleyen yönetmelık yayımlandı Ekonomide • Ayın sanat söyleşisi Türk sineması Atıf Yılmaz, Neslı Çölgeçen, Ismet Kurtuluş, Atıllâ Dorsay'ın yönettığt oturumda 14. Sayfada • Mijli Maç A Mılh Futbol Takımımız, Izmır 'de Yugoslavya ile yaptığı karşılaşmada 1-1 berabere kaldı. Sporda • Sürücü kursları sahiplerı Mılh Eğıtım Bakanlığı'nm koşullan ağırlaştırdığını belirten surucu kursu sahiplerı, kurallarm yumuşatılmasını ıstedıler Arka Sayfada GOZLEM UGURMUMCU Yalnız Saddam mı?.. Çokuluslu güçler koalısyonu, hava bombardımanından sonra başlattığı kara savaşı ile Saddam'ı Kuveyt'ten çekil- meye zorladı Olacağı da buydu. Savaş, "düşman sılahlı kuvvetferinı yok etme" amacıyla yapılır. (Arkası Sa. 17, Su Tde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog