Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbank yıllık faiz oranları: TL $ DM %65 Cumhuriyeti \ "İyi Faiz11 Devam! PAMUKBANK iyi ba n k'ap ı r 67. Yıl; Sayı: 23889 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL OCDVdahu)22 Şubat 1991 Cuma Irak Dışişleri Bakanı Tank Aziz, Moskova'ya giderek Gorbaçov'un planını kabul ettiklerini bildirdi Irak şartsız çekiliyorSAVAŞ1A 37. GÜN 8 MADDEUK PLAN 1-Irak, Kuveyt'ten koşulsuz olarak ve tümüyle çekilecegini ilan edecek. 2-Çekiliş ateşkesin sağlanmasından sonraki 2. günde başlayacak. 3-Çekiliş belirlenecek bir süre içinde tamamlanacak. 4-Kuveyt'teki Irak birliklerinin üçte ikisinin çekilişi tamamlandıktan sonra BM Güvenlik Konseyi'nin Irak'a uygulanmasını istediği yaptırımlar yürürlükten kalkacak. 5-BM kararlarının varlık nedeni ortadan kalktığından bu kararlar yok sayılır. G-Ateşkesten sonra savaş esirleri karşılıklı olarak değiştirilecek. T-Bölgedeki geri çekilme planı Körfez savaşındaki askeri operasyonlara katılmamış ve BM'nin belirleyeceği ülkeler tarafından denetlenecek. 8-Ayrıntılar üzerine görüşmelere devam edilecek. Çalışmalann nihai sonucu 22 şubat akşamına kadar BM Güvenlik Konseyi üyelerine ve ilgili ülkelere açıklanacak. 14 Sayfatfa SON DAKİKA ABD'NİN TEPKİSİ Reddetmedi ama kaygjlı Beyaz Saray Sözcüsü Marlin Fitzvvater, "Başkan Bush'un, Sovyet planı konusunda ciddi kaygılan var. Daha ayrıntılı açıklama yapmadan önce müttefıklerine danışacak" dedi. Fitzvvater, savaşın devam ettiğini de bildirdi. 14 Sayfaia DAYAĞA DEVAM, BARIŞA SELAM rT» 14 Sayfada BOMBARDIMAN SONRASI MUSUL — ABD onderligindeki müttenkler, Irak'ı bombalamaja de\am ediyorlar. Musul kenti de bu hava saldınlanndan nasibini alı>or.Fransız televizyonunun 2.kanalında vavımlanan bu goıüntu.kentte birçok binanın vıkıldığını ve yaşanmaz hale geldiğini sergiliyor. (Foto: AP) ALPTEMOÇİN BUSH'LA GÖRÜŞÜYOR14 Sayfada Akbulut, ÖzaPa cüreniyorCumhurbaşkanı'nın; Doğan, Keçeciler, Çiçek veAksu'nun hükümetten aynlmasını istediği, Akbulut'un kabuletmediği önesürüldü ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Semra özal'ın tstanbul ıl başkanlığına karşı çıkan dört bakan üe çekişme ıçerisine gıren Cumhurbaşkanı Turgul Özal, dun Başbakan Yıldınm Akbulut ile görüştu Cumhurbaşkanı'nın Mıllı Savunma Bakanı Husnu Dogan başta olmak uzere devlet bakanları Mehmet Keçeciler ve Cemil Çiçek ile lçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun "aztedilmelerini" ya da ıstifaya ikna edilmele- rini istediği öne süruldu. Başbakan Akbulut ise hukumette değişiklik olmayacağını belirterek, "Birlikte goreve devam edeceğiz" dedi. Akbu- lut. Semra Özal'ın adaylığına karşı çıkan dört bakanla da aynca görüştü. Doğan, bugünkü MGK toplanüsına katılması halinde son gelişme- lerden sonra ilk kez Ozal ile karşı karşıya gelecek. Cumhurbaşkanı Turgut özal, dun Başbakan Yıldınm Akbulut'u Çankaya Köşku'ne çağıra- rak yaklaşık iki saat suren uzun bir gönışme yap- tı. Ozal-Akbulut göruşmesinde Semra Özal'ın il bajkanlığına adaylığı nedeniyle ANAP ve hükü- met içensindeki gelişmeler değerlendirildi. Cum- hurbaşkanı Özal'ın, eşı Semra Özal'ın adaylığı- na karşı çıkan ve bu amaçla İstanbul'da ilçe baş- kanları ile toplantı yapan Millı Savunma Baka- nı Hüsnu Doğan, lçişleri Bakanı Abdülkadir Ak- su, devlet bakanları Mehmet Keçeciler ve Cemil Çiçek'in, bakanlıktan "istifa etmeleri" gerekti- ği göruşünde ısrarlı olduğu bıldınldi. Cumhur- başkanı özal, bu düşüncesini ANAP üst düzey yöneticilerine de bildirdi. özal'ın, direnjsçi dört bakan için, "Affetmem asla miımkun değil. İs- tifa etmeleri gerekir. Aksi halde işi böyle götttr- memiz miımkun degil" dediği öğrenıldi. Özal, başta Husnu Doğan olmak üzere direnişçı ba- (Arkası Sa. 14, Su. l'de) Semra Özal, vakıfbaşkanlığınıbırakıyor Papatyalar geline emanet Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı Genel Başkanlığı'ndan ayrılacak olan Semra Özal'ın yerine gelini Elvan Özal getiriliyor. tç Politika Servisi — Semra Özal, ANAP Istanbul İl Baş- kanlığı için kurucusu olduğu Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı'nın Genel Baş- kanlığı'ndan bugün ayrılacak. Semra Özal onur başkanlığına getirilirken yerine gelini Elvan ACA6A M OHCi W RAN 0WP\Kn ANAPLl 5&VI--ÇMEM Mi &A Özal'ın seçilmesi bekleniyor. Genel kurul oncesi vakıf yo- neticısi Yüksel Koçak'ın ölümu uyeler arasında buyük üzüntü yarattı. Kutlutaş Holding'in sa- hibi ve özallar'ın yakmı Nuret- tiıı Koçak'ın eşi olan Yöksd Ko- çak'ın bugün Teşvikiye Camisi'nden kaldınlacak cena- zesine katılacak olan TKGTV uyeleri öğleden sonra, vakfın Yıldız Sarayı'ndaki binasmda kongrelerini yapacaklar. Genel kurula katılacak karnu- oyunda papatya olarak bilinen vakıf kurucuları ve yöneticilerin sayısı 4O'ı buluyor. Bunlardan 3I*ı kunıcu uye. Bugunku genel kurula katılacak olan kurucu üyelerin adları şöyle: Adla Cerrahoglu (Irfan Cer- rahoğlu'nun eşı), Tiırkân Saban- cı (Sakıp Sabancı'nm eşi), Gü- zide Ydmaz (Milletvekili Mesut Ydmaz'ın annesi, ANAP Sanyer Belediye Meclis üyesi), Melihe Hasefe (Aydın Hasefe^nin eşi, ANAP Beşiktaş Belediye Mec- lis üyesi), Semra Edes (ESKA Holding'in sahibi, Selim Edes'- ın eşi), Figen Çakmak (Zeki Çakmak'ın eşi), Nedret Taciroğ- lu (Ali Taciroğlu'nun eşi), Figen Çelik (Otomarsan Genel Mudu- rü, Bedirhan Çelik'in eşi), Ma- rianna Keymen (TKGTV Istan- bul Başkanı), Deniz Karameh- met (Hasan Karamehmet'ın eşi), (Arkası Sa. 14, Su. 2'de) GECENİN VILDIZLARI — Amerikan muzik endüstrisinin her yıl verdiği Grammy'lerden 7'sini alarak buvuk başarı kazanan Quinc> Jones (sol ustte), rap muzikçisi M.C. Hammer (sag ustte) 3 a\rı dalda ödul kazandı. Mariah Carey ise 'Visiotı of Love' ile hem pop dalında en iyi vokalist seçildi hem de en iyi >eni sanatçı odulunıi kazandı. (Fotoğraflar: AP) Grammy Ödülleri Müziğe4 Oscar' yağdıNEW YORK (AP Reuter) — Amerikan muzık endüstrisinin her yıl verdiği Grammy odulle- rınin bu yılki sahiplerı belli ol- du. Çarşamba gecesi sıkı güven- hk onlemleri altında New York- ta duzenlenen ve yaklaşık kırk ulkeye uydu aracılığıyla verilen törende gecenin yıldızı besteci, yapuncı ve duzenlemeci Quincy Jones oldu. Toplam 7 Grammy- ye değer gorulen Jones, "Back On The Block" adlı albumle ay- nı zamanda Yıhn Albümü ve En İyi Yapımcı ödullerini de aldı. Bu yıl aldığı Grammy'lerle bir- likte Jones'un toplam 26 Grammy'si oldu. 28 Grammy'si bulunan unlu orkestra şefi Sir Georg Solti'den sonra Grammy- lerın 33 yıllık tarihinde Quincy Jones ikinci sıraya yerleşti. Grammylere 8 dalda aday gösterilen îngiliz şarkıcı Phil Collins, "Another Da> In Paradise" ile Yıhn Plağı Ödulu'- nun sahibi oldu. Collins, "8 dal- da aday gosterildikten sonra Londra'ya hiç odül alamadan donseydim, annem beni vurur- du" dedi. Bette Midler'ın söylediği "From A Distance" de Yılın Şar- kısı Ödulu'nu besteci Julie Gold alırken, unlu rap muzikçisi M. C Hammer da uç ayrı dalda Grammylere değer bulundu. Bu arada bu yıhn Grammy ödullerine bir şarkıcı ve bır top- luluktan da protesto geldi. Irlan- (Arkası Sa. 14, Su. 3'de) 2 çocuğunu kestikten sonra intihareden kadının kocası dehşet saatlerini anlatıyor Cinnetin perde arkası Ankara Mamak'taki gecekonduda çocuklarının patikkrine gözyaşları içinde bakan baba şöyle konuşuyor: "Eşimin şuuru gidip geliyordu. Geçen hafta evi ateşe vermişti. O gün bir şeyler olacağını sezmiştim. Sabah bıçakla bana saldırdı. Bana 'Sen intihar et, o zaman lekelenmeden babamın evine gidebilirim' diyordu. Keşke boşansaydık, bu felaket başımıza gelmezdü' TURAN YILMAZ İDİL GÜRSEL ANKARA — "Eşimin şuu- ru gidip geliyordu. Geçen haf- ta da evi ateşe vermişti. De- vamlı huzursuzlugumuz vardı. Boşanma teklif eftim, kabul et- medi. Bana 'Sen intihar et an- cak o zaman ben lekelenmeden babamın evıne gidebilirim' de- di. Boşansaydık. bu felaket ba- şımıza gelmezdi." Gözlerı dalıp gidiyor Ümit Gungör'un bunlan söylerken. Tek katlı gecekondunun salo- nundayız. İlk goze çarpan bo- yası solmuş duvarın dibinde, bir huznun ifadesi gıbı duran uç tekerlekli sarı bisıklet ile kır- mızı halının uzerindeki renga- IArkası Sa. 14, Su. l'de) ALTILI GANYAN 1.1 milyar kazandı 134 bin 400 liralık kuponuyla altılıyı tek başına bilen serbest meslek sahibi Ahmet Erkan, "İçime doğmuştu" dedi. tSTANBUL (AA) — Ada- na'da öncekı gün yapılan ve | büyük surpnz- lerle sonuçla- nan at yanşla- rında, Altılı Ganyan'ı tek başına bilen *"met Erkan Ahmet Erkan, 1 milyar 122 milyon lira kazandı. lstanbul Moda'da, 436 nolu ganyan ba- yıine yatırdığı 134 bin 400 lira- Iık kuponu ile altılıyı tek başı- na bilen Ahmet Erkan ikrami- yesini Jokey Kulüp'ten aldı. Kuponunda ikinci ve beşin- ci ayakları tek geçen, birinci ayağa dort, uçuncü ayağa yedi, dörduncu ayağa iki, son ayağa da sekiz at yazan talihlı ikrami- yesini altfken "Altıhya devam, (Arkası Sa. 17, Sü. S'de) BUGÜN YARIN PAZAR BIUMTEKNJK D C U M H U R İ Y E T ' L E B İ R L İ K T E Bağdat'tan Koşulsuz Çekilme.. fSu satırları geceyarısından sonra saat 03.00'e doğru yazıyoruz. Bağdat, Gorbaçov planına evet dedi. Bir başka deyışle, Kuveyt'- ten koşulsuz ve tam olarak çekilmeyi artık kabul ediyor Irak. Irak Dışişleri Bakanı Tarık Aziz'in dün ge- ce Moskova'da yürüttüğü görüşmelerden sonra Sovyet Başkanı Gorbaçov'un sözcü- sü, Bağdat'ın aşağıdakı 8 noktadan oluşan planı kabul ettiğini açıkladı: 1- Irak, Kuveyt'ten koşulsuz ve tümüyle çekilecek. 2- Irak'ın çekilmesi ateşkesten sonraki ikinci gün başlayacak 3- Çekilişin tamamlanma suresı daha son- ra belirlenecek. 4- Kuveyt'tekı Irak birliklerinin uçte ıkısı çe- kilınce, BM Güvenlik Konseyi'nin ekonomik (Arkası Sa. 17, Sü. l'de) HASAN CEMAL • Şile kente taşındı îlkokullar oğrencısız, iş yok, tarlasmı satan göç ediyor. 3. Sayfada • Çırpıcı'da silahlı gasp İstanbul'da taksi gasp eden 3 kışi polısle çatıştı. Kaçmaya çalışırlarken yakalanddar. 3. Sayfada • Pollack'ın ilk filmlerinden Toplu Gösterıler'de bu akşam Sidney Pollack'ın 'Yolun Sonu' filmi gösterilecek. 6. Sayfada • Belediye çanaklan artık yasal Bursa Cumhuriyet Savcılığı belediye çanak anten sısteminın yururlüktekı mevzuata aykın olmadığı karanna vardı. 6. Sayfada • '40 Metrekare'den cezaevine Yönetmen Tevfık Başer'ın 'Sahte Cennete Veda 'sı uç sınemada gösteriliyor. 7. Sayfada • Timsahlara dönüş 'Krokodıl Dandı'nin 2. 'sınde de Paul Hogan başrolde 7. Sayfada • İşçi kıyımı için kuyruk THY Korfez knzı gerekçesiyle işten çıkardığı 36 ışçiye son iki günde 69 kışı daha ekledı. Ekonomide • Denizli için tehlike çanlan Galatasaray'da ıstenmeyen adam ilan edilen teknık dırektor Denızlı 'yı yönetimde bır tek başkan Alp Yalman desteklıyor. Sporda • Coşkunun fotoğrafı Sami Güner Bolu'da bır trafik kazasında yitırdığimız fotoğraf sanatçısı Samı Güner bugun istanbul'da devlet törentyle toprağa verilecek. Arka Sayfada • Hakkı Anlı toprağa veriliyor Ressam Hakkı Anlı Zmcirlıkuyu Mezarlığı'nda bugün toprağa verilecek. Arka Sayfada GÖZLEM UĞUR MUMCU Sis Bombaları... Körfez savaşının en duyarlı günlerinde Özal, dikkatleri başka konulara çekmek için sıs bombaları atıyor. Bombalardan bıri "Kürt Vasas;"dır Kürt Yasası'nda yapılan değışikliğın, Ibrahım Tatlıses ve arkadaşları ile kaset tacirlerini zengin etmekten başka bir ışe yaramayacağı bellıdir. {Arkası Sa. 17, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog