Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbank yıllık faiz oranları: TL $ DM %65 Cu m huriye t "İyi Faiz" Devam! «Ü.Ç PAMUKBANK iyi ba n ka d ı r 67. Yü; Sayı: 23869 Kunıcusu: Yunus Nadi 1200 T Şubat 1991 Cumartesi B3AVAŞTA17. GÜN B-52'ler tankları vuruyor Müttefik kuvvetleri Irak'ın sınıra yaptığı büyük yığınakla bağlantıyı kesmek için hava saldınlarını yoğunlaştırdı. ABD, S. Arabistan'a doğru giden Irak zırhlı konvoyuna B-52 bombardıman ve A-10 tanksavar uçaklarıyla saldırı düzenledi. Ajanslar 100 Irak uçağının tahrip edildiğini duyuruyor. Beyrut 'taki saldında binalann camları kınldı, araçlar hasara uğradı TürkelçiliğîııebombaYemen'deki Türkiye Büyükelçisi Nazım Belger'in konutuna önceki gün atılan el bombasından sonra Beyrut Büyükelçiliği'ne yapılan saldırı Türkiye'nin dış temsililiklerine yönelik terörün yoğunlaşacağı yolundaki kaygıları arttırdı. Ankara, temsilci bulundurduğu ülkelerden önlem alınması talebinde bulundu. Bu girişimlerde 'yüksek risk' kapsamına alınan Arap ülkelerinin ağırlık kazandığı belirtiliyor. Haber Merkezi — Yemen'de- ki Turkiye Büyükelçisi Nazım Belger'in konutuna önceki gün atılan el bombasından sonra dun sabah erken saatlerde de Beyrut'taki Türkiye Buyukelçi- liği bahçesine bomba atıldı. Doğu Beyrut'taki Baabda semtinde bulunan büyükelçilik- temeydana gelen patlama çevre binalann camlarının kırılması- na ve bazı otomobillerin hasa- ra uğramasına yol açtı, ancak can kaybı olmadı. Son iki gün içinde Turkiye'- nin dış diplomatik temsilcilikle- rine karşı girişilen bu olaylar temsilcilikleri hedef alan terö- Dış Haberler Servisi — Irak, Körfez savaşuıı karaya çekmek için büyük çaba harcıyor. Müt- tefik hava kuvvetleri, Irak'ın Kuveyt-Suudi Arabistan sının- na sevk ettiği tank ve zırhh araçlardan oluşan konvoya karşı giriştikleri yoğun hava saldınsını sürdüriryorlar. Sırur- da konuşlandınlan Irak tank- lanndan bazılanrun önceki ge- ce yansından sonra Suudi Ara- bistan'a girdikleri, ABD deniz piyadelerinin karşı saldırısıyla üç tankın tahrip edildiği bildi- rildi. Irak, Suudi Arabistan'ın Hafci kasabasına hücum eden birliklerinin dün Kuveyt'teki mevzilerine çekildiğini açıklar- ken kasabada hâlâ az sayıda Irak askerinin bulunduğu ve çatışmalann sürdüğü haber ve- rildi. Müttefik askeri yetkililer Hafci'deki çatışmalarda öldü- rülen Iraklıların daha önce be- ürtüdiği gibi 300 değil 30 oldu- ğunu, 500 Iraklının da esir alın- (Arkası Sa. 14. Sü. S'de) FRANSIZ HABER AJANSI, PENTAGON'U MAHKEMEYE VERDİ 14. Sayfada ÖZAL'DAN 5YABANCIGAZETEYE DEMEÇ 17.Sayfada rün yoğunlaşacağı kaygılannı arttırdı. Bu gelişmeleri kaygı ile izle- yen Ankara, temsilci bulundur- duğu tum ülkeler nezdinde yap- tığı diplomatik girişimlerle "Ge- rekli her liirlü güvenlik önlemi- nin alınması"nı istiyor. Bu gi- rişimlerde 'yüksek risk' kapsa- mına alınan Arap ülkelerinin ağırlık kazandığı bildiriliyor. Dışişleri Bakanhğı çevrelerin- den edinilen bilgiye göre yaban- cı temsilcilerin korunması ev sa- hibi ulkelerin sorumluluk alanı- na giriyor. Bunun ötesinde tem- silcilikler Türkiye'den getirilen güvenlik görevlileri ile takviye ediliyor. Söz konusu güvenlik görevlilerinin elçilik smırları dı- şında sılah taşıyıp taşımayacak- lannı ise ev sahibi ulkelerin ya- salan saptıyor. 1970'li yıllarda Türk diplo- matlanna yönelik Ermeni terö- ründen sonra Turk temsilcileri- nin güvenlik açısından zaten 'olağanüstü korumaya alındığını' bildiren Dışişleri çev- releri, Korfez savaşı kapsamın- da temsilcilik bulundurulan ul- kelerin 'yüksek risk' ve 'düşük risk' şeklinde sınıflandırıldığını belirtiyorlar. Avrupa ulkelerinde alınan güvenlik önlemlerinin çoğu kez 'tatmin edici' olduğunu da kay- deden söz konusu çevreler, Arap ulkeleri ve çeşitli Üçüncü Dunya ulkelerinde 'güvenlik boşluklarının' bulunduğunu gizlemiyorlar. Körfez savaşı çerçevesinde ise Cezayir, Ürdün, Libya, Lübnan ve Yemen gibi ulkelerin 'yüksek risk' sınıflandırmasında bulun- duğunu ifade ediyorlar. Nite- kim son günlerde gerçekleşen saldınların Yemen ve Lübnan'- da yapılması sınıflandırmayı haklı çıkaracak nitelikte. Körfez krizi ve savaşı sonra- sı durum konusunda Cumhuri- (Arkası Sa. 14, Su. S'de) SAVAŞIUZATARAK iniFAKI BOLMEYIHEDEFLIYOR Saddam taktik arayışındaIrak lideri Saddam Hüseyin'in kara savaşmı bir an önce başlatarak müttefiklere daha fazla kayıp verdirip, bu yolla uluslararası ittifakı zayıflatmayı, Batı'da savaş karşıtı sesleri yükseltmeyi hedeflediği bildirüiyor. Saddam'ın böylece, kaybedeceğini bildiği bir savaşa karşın siyasi zafer peşinde olduğu belirtiliyor. ABD eski savunma bakanlarından Casper Weinberger, Saddam Hüseyin'in 'halkla ilişkiler' zaferi peşinde olduğunu söyledi. Batılı uzmanlar, Saddam Hüseyin'in son günlerde müttefik güçlerin Irak'ta sivil hedeflere saldırdığı şeklindeki haberleri ön plana bu nedenle çıkardığına dikkat çekiyorlar. Dış Haberier Servisi — Irak- ın kara savaşmı bir an önce baş- latmaya yönelik çabaları, Batılı uzmanlarca tartışılıyor. Saddam Hüseyin'in bu yolla uluslarara- sı ittifakı bolmeyi, müttefiklere daha fazla kayıp verdirerek sa- vaş karşıtı sesleri guçlendirme- yi, kaybedeceğini bildiği bir sa- vaştan siyasi olarak kazar çlı çık- mayı hedeflediği kaydediliyor. Bu arada Irak liderinin mütte- fiklerin sivil hedeflere saldında bulunduğu şeklindeki haberlere ve açıklamalara ağırlık \ermeye başladığına dikkat çekiliyor. Reuter'in haberine gore Sad- dam Hüseyin, kara savaşına bir an önce başlamak için Hafci kentine "intihar" saldınsı dü- zenledi. Uzmanlara göre Irak birliklerinin Suudi Arabistan topraklarına karşı giriştiği bu (Arkası Sa. 14, Su. l'de) YİNE CIMA GOSTERİSİ BEYAZITTA YÜRÜYÜŞ — Beyazıl Camii'nden çıkan bir grubun sloganlar atarak yüriiyüş yapmalanna çevik kuvvet müdahale etti, çok sayıda kişi yaralandı. (Fotoğraf: Esat Pala) İSTANBUL Beyazıt Camii'nden çıkan bir grup Laleli yönüne doğru DİYARBAKIR Güvenlik kuvvetleri Ulu Cami önünde olağanüstü 'Allah Allah' sesleriyle yürümeye başladı. Çevik kuvvet Islamcı grubun yolunu keserek dağıtmaya çalıştı. Göstericilerin 'Saddam bahane, akıtılan kan İslam' yazılı pankart açarak yürümekte direnmeleri üzerine çıkan çatışmada çok sayıda kişi yaralandı. Çevik kuvvet gösteriye katılanlardan 20 kişiyi gözaltına aldı. önlemler aldı. Sivil polis namazdan sonra 7 kişiyi gözaltına aldı. BATMAN Gösteri yapmak isteyen yaklaşık 3 bin kişilik bir gruba polis müdahale etti. 30 kişi gözaltına alındı. 3. Sayfada OLAĞANÜSTÜ HALDE, OLAĞANÜSTÜ CUMA HAKAM AYGUN ve ERGUN AKSOY'un Diyarbakır notlan 3. Sayfada Zaııüar hızlandıKöprüyezam25 gün önce 5 bin liradan 8 bin liraya çıkarılan köprü geçiş ücretine dün yeniden zam yapıldı. Köprü geçiş fiyatı yeni düzenleme ile 2 bin lira daha artarak 10 bin liraoldu. PTT'ninzanunı Küçük jeton 200 liradan 250 liraya, orta boy jeton da 800 liradan 1000 liraya yükseldi. Yurtdışı görüşmesi yapılan büyük jeton 2400 liradan 3 bin liraya çıkarıldı. Yurtiçi mektuptan 300 lira yerine 500 lira alınacak. Süt de pahalandı Atatürk Orman Çiftliğive Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu, süt satış fiyatlarına yüzde9.3ilel5 oramnda zam yaptı. SEK pastörize şişe sütün fiyatı zamla bin liradan 1150 liraya çıktı. 17. Sayfada EKONOMI GUNLUGU Bankalarda savaş Ithalatta 'gaz maskeli' dönem Yalnız Borsa haneketli • OtomobiTde anlaşma sağlandı Hükümet ANÂPtanonay istiyor Keçeciler, 141,142 ve 163 için "Referandum yolunu açabilecek anayasa değişikliğine gitmeyiz" dedi BUGUN YARIN Devlet Bakanı Keçeciler, 141,142 ve 163'ü yeniden düzenlerken 'cebir unsurunun' göz önüne alınacağını, doğacak tüm boşlukların da kapatılacağı bir 'terör ve anarşiyle mücadele' yasası hazırlanacağım söyledi. Bakan düzenlemelerin salı günü ANAP grubunda görüşüleceğini bildirdi. ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) — Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından Bakanlar Kuru- lu'na sunulan yeni düzenlemeler ilk olarak ANAP TBMM gru- bunda salı günu ele alınacak. Planlanan anayasa değişiklikle- rinin de "referanduma başvurmadan" yapılması ongö- riılüyor. Devlet Bakanı Mehmel Keçeciler, "Referandum yolunu açabilecek bir anayasa değişik- liğine gitmeyiz" dedi. Devlet Bakanı Mehmet Keçe- ciîer, Cumhuriyet muhabirinin sorularını yanıtlarken, Bakanlar Kurulu'nda benimsenen konula- rın öncelikle ANAP TBMM grubunda ele alınacağını söyle- di. Keçeciler, 141, 142 ve 163. maddelere ilişkin yeni düzenle- mede "cebir unsurunun" gözö- niine alınacağını ve bundan do- ğabilecek tüm boşlukların da kapatılacağı bir "terör ve anar- şiyle mücadele" yasasının için- de bulunacağını vurguladı. Ke- çeciler, ANAP'ın anayasa deği- şikliği konusunda göruşlerini önceden açıkladığını ve kamu- oyunda bilindiğini kaydederek "Anayasa'nın kısa ve öz bir ana- yasa olması gerektiği konusun- da daha önceden gorüşümüzu açıklamıştık. Eğer TBMM'de (Arkası Sa. 17, Su. Vde) Her cumartesi Cumhuriyefle Her pazar Cumhuriyefle Yılan Hikâyesi... İ41, 142, 163... Türk Ceza Yasası'nın ünlü maddeleri. Demokrasiyie ilgili çoğu kişi yıllardır ezbe- re bilir bunları. Türkiye'de demokrasi denil- di mi otomatiğe bağlanmışçasına, âdeta pa- pağan gibi tekrarlanır: — 141, 142, 163 kalkmadan olmaz! Ceza Yasası'nın bu maddelerden temiz- lenmesi, Türkiye'deki demokrasi mücadelesi açısından simgeleşmiştir. Bir bakıma bu maddelenn varlığı, demokrasinın yokluğu ile eşanlam kazanmıştır. Gerçekten de öyledir. Çok acı çekilmiştir bu maddeler yüzünden. Yıllar boyu ınsan haklannı hiçe sayan uygu- lamaların dayanağı bu maddelerdır. Yalnızca 1980-1988 dönemınde -aslan payı 12 Eylül'e ait olmak üzere- tam 70 bin (Arkası Sa. 17.Sü. l'de) HASAN CEMAL • Kar yollan kapadı Üç gündür tstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı felç etti. 3. Sayfada • Önemli bir başyapıt TV3'te 'Zorlu Yaşam' adlı filmde, küçük bir Bengal köyünde yaşayan yoksul bir ailertin seruveni anlatılıyor. Film saat 20.15'te. 6. Sayfada • Klipten klibe pop Billy Joel Video Muzik Turkiye programında geçen temmuz ayında Yankee Stadyumu'nda verdiği konseriyle saat 23.00'te ekrana gelecek. 6. Sayfada • Hodri Meydan Güneydoğu'da Hodri Meydan, TV1 'de saat 21 'de yayımlanacak. Canlı yayın konuğu Kozakçıoğlu. 6. Sayfada • Devlet operasında Mozart Mozart'ın 'Sihirli Flüt' ve 'Don Giovanni' operaları AKM'de sahneleniyor. 7. Sayfada • Perdede Masallar İlk ve ortaokulların tatile girmesiyle, çocuk ve gençlere yönelik filmler gösterimde. 7. Sayfada • Abdi İpekçi anıldt Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi ipekçi ölümünün 12. yıldönümunde anıldı. 8. Sayfada m Futbolda ligler karlandı.. Futbol Federasyonu, yoğun kar yağışı için maçlann oynanacağı statlarda gereken önlemleri aldıklannı, lig maçlarmın ertelenme durumunun söz konusu olmadığını açıkladı. Sporda • Bombalara karşı sözcükler Le Nouvel Observateur'ün araştırması: Dünya yazarları Korfez savaşına nasıl bakıyorlar? Arka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU Şiddet ÖğesL. Bakanlar Kurulu, Ceza Yasası'nın 141, 142 ve 163. mad- delerinin kaldırılarak, bu maddelerin yerlerine "şiddet öğesi" koşulunu taşıyan yeni suç türleri getiren bir taslak hazırlan- masına karar verdi. Bakanlar Kurulu'nda "Türkçeden başka" dillerin konuşul- masını yasaklayan yasa yerine hazırlanan yeni yasa tasan tas- (Arkası Sa. 17, Su. 7'de) f
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog