Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/16 SPOR 19 ŞUBAT 1991 Beşiktaş'ın 'G.Samy'ın mkibinepam verdigV iddiası ortalığı kanştırdı A. Gücü'ne teşvik primî LtDER BEŞtKTAŞ TÜM AĞIRLIĞINI LİGE VERDİ BEŞtKTAŞ EMtN ADIMLARLA— Kupaya veda eden Beşiktaş, ligde yenügisizlik unvanını korurken Bursa galibiye- tiyle şampiyonluk yolunda önemli bir ecgeli aştı. (Fotofref: Asena Özkan) Şube sorumlusu Kalkavan, Beşiktaş'ın hedefıni açıkladv Üenilgisiz şampiyonluk VBeşiktaş Futbol Şube Sorumlusu îhsan / Kalkavan, "Beşiktaş'ın aldığı galibiyetler^f normal sonuc hedefe vürüvoruz" dedi. ^» ; Beşiktaş'a Bursa deplasmanında 3 puanı getiren golü atan kaptan Rıza,"Frikikten gol atacağımı tahmın etmiştim" dedi. ASENA ÖZKAN Beşiktaş sonunda Bursa 'fobi'sinden ! kurtuldu. Üstelik kaptan Rıza'nın falı ; da doğru çıktı. Beşiktaş 1986 yılından ; bu yana Bursaspor'u Bursa'da yeneme- 'mişti. Gordon Milne'in göreve geldiği 11987-88 sezonundan bu yana siyah- | beyazlı ekibin Bursa deplasmanında tek jgalibiyeti yoktu. \ Ancak önceki gün oynanan maçta ! Beşiktaş hem Bursa'yı Bursa'da yendi, , hem de çok önemli 3 puan kazandı. Bu İ maçın diğer ilginç yanı ise Federasyon ! Kujbasi maçında Galatasaray'a karşı pe- : naltı kaçıran Beşiktaş kaptanı Rıza'nın '; maçtan önce söylediği sözlerdi. Rıza • maçtan önce soyunma odasında Teknik Direktör Gordon Milne ve Futbol Şu- be Sorumlusu lhsan Kalkavan'a, "Bu maçta serbest aüş olacak ve ben gol atacağıtn" dedi. Bunun üzerine Milne de serbest atışları Rıza'nın değerlendir- mesini istedi. Sonunda da Rıza söyle- diği gibi haklı çıktı. Maçtan sonra ise Beşiktaş soyunma odasında Galatasaray'ın Ankaragiıcü ile golsuz berabere kalmasının sevinci ya- şandı. lhsan Kalkavan gordüğü herke- se "Galatasaray maçı bitti mi" diye sor- du durdu. Bitince de soyunma odasına gidip Beşiktaşlı futbolculara bunun mttjdesini verdi. thsan Kalkavan dun yaptığı açıklamada ise "Beşiktaş'ın tek hedefi ligi yenilgisiz şampiyon olarak Mtinnektir" dedi. lhsan Kalkavan Be- şiktaş'ın lider olmasının yadırganacak bir yanı olmadığını belirtirken "Biz sc- zon başında kadromuza guvenip zaten şampiyonluğa inandık. Şimdi aldığımız sonuçlar ise gayet normal, anormali Maimo maçından sonra aldığımz bera- berliklerdi. Bu sonuçlar bizim bekledi- gimiz sonuçlar, Malmo şokunu geç de olsa üzerimizden attık. Kupada şanssız şeldlde Galatasaray'a elenmemizin tek teselüsi ise ligi namağlup şampiyon ola- rak bitirmektir. Butun hesaplarımızı boyie yapük. Diger istegimiz ise Feyyaz- ın gol kralı olması. Avrupa'da yenilme- yen tek takım olarak litaratuıiere girdik.- Bu arada Federasyon Kupası çeyrek final maçında Galatasaray'a penaltılar- da elenen Beşiktaşh futbolculara, kupa- dan elenmelerine rağmen yönetim ku- rulunca birer milyon lira prim verilme- sı kararlaştırıldı. Beşiktaş Yonetim Kurulu aynca, nak- len yayının yenı sezonda kaldınlması göruşunü benimsedi. BASKETBOL Ligde şampiyonluk yarışı kızışırkeh, çirkin söylentiler erken yayılmaya başladı. İsminin açıklanmamasım isteyen bir Ankaragücülü futbolcunun, takım olarak Beşiktaş'tan 80 milyon lira aldıklarım söylemesi, Galatasaray yöneticilerini tedirgin etti. ^«JSTAFA ERSOY Ligde şampiyonluk yarışı olanca hı- zıyla kızışmaya başlarken "çirkin" söy- lentiler erken yayılmaya başladı. Ilk yarı sonunda rakipleri ile arasın- daki puan avantajını kaybeden kupa ya- rı fînalisti Galatasaray'ın yöneticileri, Beşiktaş'ın adına yakışmayacak söylen- tiler duyduklannı iddia ettiler. Ankara- gucü ile oynadıklan lig maçını berabe- re kapatan San-Kırmızılılar bu maçtan sonra duyduklan "teşvik primi" dedi- kodusuna inanmadıklannı söyledıler. İsminin açıklanmasını ıstemeyen bir Ankaragücülü futbolcunun takım ola- rak Beşiktaş'tan 80 milyon lira aldıkla- nnı söylemesi, devamlı olarak puan kay- beden Galatasaraylı yöneticileri olduk- ça kızdırdı. Adının açıklanmasını iste- meyen futbolcu Galatasaray'ın puan kaybetmesi halinde Beşiktaş'tan teşvik primi alacaklarının maçtan önce açık- landığını sdyledi. Galatasaray cephesi Teşvik primi dedikodusunu duyduk- Iarını söyleyen Galatasaray Futbol Şu- be Sorumlusu Yurdaşen Karahasan, "Beşiktaş'ın bö>le bir yola başvuraca- ğmı tabmin etmiyonınr" dedi. Karahasan sözlerini şöyle surdurdu. "Bu so>knti- ler maç sonrası bizim de knlağımıza gel- di. Çok çirkin şe>ler bunlar. İoanmak istemiyonım ama oluyor galiba. Futbol- da şikenin yeni adı teşvik primi oldu." Teşvik priminin önüne geçmenin zor olduğunu söyleyen Yurdaşen Karaha- san, "Belgeleyemediğimiz için önune geçmenin imkânsiz olduğunu biliyoruz. Federasyonun bu işe bir önlem alması gerekli" şeklinde konuştu. KAMBEROGLL KÜRSÜDE— 90 kiloda Sovyet ŞamilM yeoen Efraim Kamberoğlu, birincilik kürsüsüne çıktı. Soydaş Kamberoğlu'nun minderdeki başansı 34 yaşında yine şampiyon 28 yaşındaki eski Olimpiyat ikincisi Necmi Gencalp'in antrenörlük yaptığı Yaşar Doğu Serbest Güreş Turnuvası'nda birincilik kürsüsüne çıkan 34'lük Efraim Kamberoğlu "Güreş hayatımı Avrupa Şampiyonluğu ile kapamak istiyorum" dedi. Beşiktaş cephesi Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu lh- san Kalkavan bu konudaki sorularımı- zı yanıtlarken "Bu olayı Uk kez sizden duvuyonım" dedi. Kalkavan sözlerini şöyle sürdurdü, "Her şeyden önce her- kesin bilraesi gereken şe> Beşiktaş'ın ya- pısının böyte şöyler yapmaya miisait ©I- madıgtdır." ARİF KIZILYALLN Uluslararası Yaşar Doğu Serbest Gureş Turnuvası'nda Sovyetler"in dünya gençler şam- piyonu güreşçisi Abdurrahman Şamil'i 6-1 yenerek altın ma- dalyaya ulaşan 34 yaşındaki soydaş güreşçi Efraim Kambe- roğlu, spor hayatını Avrupa şampiyonluğu ile noktalamak is- tediğini söyledi. Bir süre öncesine kadar Bulgar milli formasını gıyen ve bu ülkeye Avrupa şampiyonlu- ğu kazandıran Turk asılh Kam- beroğlu, aynı başarıyı bu kez ay yıldızlı mayo ile yaşamak is- tediğini belirtti. Spor yaşamı- run 'son' baharında vargücu ile çalışarak milli takıma girdiği- ni ve tek düşuncesinin Alman- ya'daki Avrupa şampiyonası olduğunu vurgulayan tecrube- li gureşçi, "Tıirkiye'ye geltne- den önce Bulgaristan'da zor Ya futbol ya da tekme HALtT DERİNGÖR tyi bir futbolcunun tekmeci olması düşünulemez. Bir futbolcu hem iyi fut- bol oynamayı hem tekme atmayı, aynı zamanda düşünemez. Ya tekme ya da gılzel futbol düşünülur. Tekmeyi kimler vurur? Genellikle sa- vunma oyunculan, zayıflar, korkaklar ve de kompleksi olanlar. Bu tip futbol- öncesi, yöneticilerinin verdikleri "Kar- şındaki rakibin yuznumaraya, tribüne dahi gitse, sen de birlikte gideceksin! Kendin de oynamayacaksn, rakibini de oynatmayacaksın!" direktıfi ile sahaya çıkarlardı. Bütun bunlara karşın bugün için o yıllann klas futbolcularının îyi p p futbol oynamayı hem de culann sahada kıyasıya tekme atmala- t e k m e a t m a y ı aynı a n d a rı, onlann komplekslerini dışa vuran g e r ç e k l e ş t i r e m e z ya futbol bir belirtidir. Çünkü sahada ne savcı ne t ™ * * 'rpkme' arar de yargıç vardır. Türk ceza yasalan ye- OVnar ya teKme atar. rine Beden Terbiyesi Ceza Yönetmeli- ği uygulanır. Tekme vurmanın cezası ise sadece san veya kırmızı karttır. Bizim futbol oynadığımız yıllarda da isimleri hâlâ dillerde dolaşan tarihsel kasaplar vardı. Bütün görevleri, futbol oynamaktan öteye, karşılanndaki klas oyuncuları saha dışı bırakmaktı. Maç ayaklarında, bu tekmelerden hiçbir iz kalmamıştır. Kimler tekme yer? Özellikle de kor- kaklar. Çunkü onlar tekmeci rakiple- rine korkudan, bir peynir yumuşakh- ğı ile girer, en ufak darbede de dağılı- ratli ve akılh bir futbolcunun, her tek- verirler. Oysa cesaretli ve klas bir fut- meyi bir mıknatıs gibi üzerine çekme- bolcu, toplara gereği gibi girerse sakat- si olanaksızdır. lanmadığı gibi tekmeciyı bile sakatla- ma olasılığı vardır. Futbol tarihimizde bunun örnekleri çoktur. Bir Lefter'i, bir Metin Oktay'ı, bir Cemil'i ve bir de Tanju'ya düşünelim. Tekmelerden bir şey olsaydı, onların bugün için koltuk değnekleri ile dolaş- maları gerekirdi. Kosecki'ye neden tekme vuruyorlar? Birkaç nedenle, öncelikle klas bir fut- bolcu olmasından, sonra yabancı ve de kıskanılacak derecede büyük transfer yapmasından, biraz da onun çekingen- liğinden. Kosecki gibi bir futbolcunun, rakibi ile her karşılaşmasında yere yat- ması, bize göre tekmelerden öteye, bi- raz da artistlikten. Böylelikle seyirciyi de etki altına almak düşüncesi. Eğer böyle düşüncesi olmasa bu kadar su- KOSECKi- iekme yemekten bıkü günler yaşadım, eşimin ölümu, spor yasantımı etkiledi ve so- nunda büyük sıkınülar çekerek Türkiye'ye geldim. Anavata- nımda güreşe yeniden başladım ve ilertemiş yaşıma karşın takı- ma girdim. Şimdi Minsk ve Dankolov tumuvalan var. Ar- dından da Avrupa şampiyona- sı. Ben bn Avrupa şampiyona- sı ve Akdeniz Ovunlan ile gu- reş hayatımı bitirmek istiyo- rum" dedi. Ve genç antrenör Yaşar Doğu Serbest Güreş Turnuvası'nda antrenörluk gö- revi yapan ve bir an olsun ye- rinde duramayan ünlü bir isim vardı: Necmi Gencalp, 34'lük Efraim Kamberoğlu'nun da ça- lıştıncılığını yapan 28 yaşında- ki eski olimpiyat ve Avrupa ikincisi güreşçisi Gencalp bu kez teknik adamlığa soyun- muştu. Basantrenör Yuri Şah- muradov ve diğer antrenörler Halil Ibrahim Oktay, Yakup Topuz ve lsmail Nusretoğlu ile birlikte (A) takımm çalıştırıcı- lığını yapan Gencalp, yaşının henüz genç okluğunu ancak sa- kathklar sonucu mindere veda ettiğini söyledi. Gencalp, "Kıs- met, şimdi antrenör oldum. Güreşe böyle de devam etmek benim için gurur" dedi. Körfez savaşı nedeniyle, ön- ceki turnuvalara oranla bir hayli sönük geçen Yaşar Doğu Serbest Güreş Turnuvası'nda güreşçilerin gösterdiği başanyı "hedefe dogru ilk adım" ola- rak nıteleyen Güreş Federasyo- nu Başkanı Yucel Seçkiner, "Bn bir mini Avrupa şampiyo- nasıydı. Birçok ulke katdmadı, 'ancak Bulgaristan tam kadro, Sov\etler de gençleştirilmiş ide- ai ekibi> le mucadele etti. An- cak Turk gureşindeki kıpırda- nış herkes tarafmdan goruldu. Başanmız devam edecek'* de- di. Bu arada tumuvada altın alan sporculara 10'ar adet Cumhuriyet Altını verildi. SPOR-TOTO TAHMİNİ Play-off için son hazırlık Spor Servisi — Türkiye 1. Basketbol Ligi'nin 20. haftası da geride kahrken takımlar play- off için son hazırlıklannı yap- maya başladılar. Lig lideri Fenerbahçe, 19. ga- libiyetini Paşabahçe'ye karşı al- dı. Ayak bileğinden sakat Larry'den yoksun olan Fener- bahçe 43 sayı atan ve 4 top ça- lan Levent ile 5'i üçlükten olmak Ozere toplam 31 sayı kaydeden Hüsnû'nün başanlı oyunu ile uzatmaya götürdüğü maçı 98-94 kazanmasını bildi. Tofaş ise Bursa'da Kolej'i Wil- liams'ın 21 sayısı ve etküi oyu- DU ile zorlanmadan 92-78 vener- ken Kolej'den Serdar'm 25 sayısı galibiyete yetmedi. Galatasaray ise büyük bölü- münü başa baş götürdüğü İTÜ karşılaşmasından son dakikalar- daki rakibinin hatalarını değer- lendirerek maçı farkh koparma- sını bildi Karsıyaka, Izmir'de Nasaş'ı 74-62 yenerek play-off yolunda bir engeli daha geçmiş oldu. Karşıyaka'nın galibiyetinde 27 sayı üreten Smith ve 23 sayı atan Ziya önemli rol oynadılar. Efes Pilsen ise Beşiktaş'ı ye- nerken 17 sayı kaydeden Ufuk ile rakip potaya 29 sayı bırakan Tamer, gah'biyette etkili oldular. Haftanın başanlılan: Takım: Fenerbahçe, Beslen. Hakemien Serhan Kartal - Ersin Şener (Tofaş-Kolej). Coach: Cem Gökçe, Çetin Yılmaz. Ük beş: Levent Topsakal (Fe- nerbahçe), Gazi özkapıcı (Bes- len), Lütfi Anboğan (Galatasa- ray), Tamer Oyguç (Efes Pilsen), Mitch Smith (Karsıyaka). Sayı kraüığı: 1- Larry Richard (Fenerbahçe) (506 sayı) (ort. 28.1) (18 maç). 2- Michael Kennedy (Çukuro- va) (457 sayı) (ort. 30.4) (15 maç). 3- Pete Williams (Tofaş) (448 sayı) (ort. 23.5) (19 maç). 4- Serdar Apaydın (Kolej) (446 sayı) (ort. 22.3). 5- Mitch Smith (Karsıyaka) 425 sayı) (ort. 21.2). Ribaunt krallığı: 1- Larry Ric- hard (Fenerbahçe) (289 ribaunt) (ort. 16) (18 maç). 2- Pete Williams (Tofaş SAS) (266 ribaunt) (ort. 14) (19 maç). 3- Mitch Smith (Karsıyaka) (241 ribaunt) (ort. 12) (20 maç). PUAN DURUMU Takımlar Fenerbahçe i Tofaş ' Efes Pilsen Paşabahçe Kolej ;. Çukurova • Karsıyaka •' Galatasaray i Beslen 'Beşiktaş ;iTü ;Nasaş O 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 G 19 15 14 12 11 11 10 9 8 5 4 2 M 1 5 6 8 9 9 10 11 12 15 16 18 A 1851 1773 1749 1816 1739 1719 1424 1786 1595 1613 1594 1462 Y 1584 1617 1688 1698 1688 1702 1470 1732 1739 1690 1795 1718 P 39 35 34 32 31 31 30 29 28 25 24 22 SIRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 MAÇLAR Beşiktaş (1) Boluspor (9) Bursaspor (10) Bakırköy (12) Karsıyaka (15) Adanaspor (13) Trabzon (2) G.Birliği (8) Sanyer (6) G.Saray (3) Ankaragücü (5) Fenerbarıçe (4) Konyaspor (14) G.Antepspor (7> Zeyiinbumu (16) Aydınspor (11) Sökespor (17) Kuşadastspor (18) Giresunspor (9) Kocaelispor (2) DÇ.Karabük (11) Samsunspor (1) Yalovaspor (6) G.O.Paşaspor (13) Ayvalık Gücü (10) Y. Afyonspor (16) Istanbulspor (7) Vefa (8) Gebzespor (12) Adapazanspof (15) Çubukspor (2) Sıvasspor (13) PUANCETVELİ 0 19 18 19 18 19 B 19 19 B19 18 19 19, w ^19 H]21 21 20 20 21 20 21 21 20 19 19 19 20 20 fi 12 5 7 5 4 4 12 7 8 11 8 8 5 7 3 5 5 4 7 13 6 12 9 6 7 5 9 7 6 5 14 4 B 7 8 2 5 4 6 4 3 5 S 5 5 2 3 b 7 2 4 5 4 7 7 4 6 5 6 4 8 4 4 3 7 M — 5 10 8 11 9 3 9 5 2 6 5 12 9 1Ü 7 14 13 9 4 7 1 8 8 9 10 7 4 9 10 3 9 A 38 26 16 26 23 24 43 24 26 30 34 37 .19 20 11 32 20 28 21 32 17 39 26 21 28 20 26 26 19 Y 15 28 23 28 38 34 22 33 22 15 28 31 30 27 21 34 41 45 22 13 21 14 26 22 41 35 24 18 25 30 35 35 22 17 27 P 43 23 23 20 16 18 40 24 29 38 29 29 17 24 14 22 17 16 26 43 25 43 31 24 26 21 31 29 22 19 45 19 TAHMİN 1 1-0 1-0 1 2-0 0-2-1 0 0 1 2-0 2-0 1 1 2-0-1 1 1 LOTO TAHMM San-LadvertlUer, Boluspor hazırhklanna başladı RBahçede Rıdvan yok Sarı-Lacivertli takımda Aykut'un takımdaki yerini alacağı, İsmail, Şerdar ve Müjdat'ın sakatlıklarımn da geçtiği açıklandı. Spor Servisi — Fenerbahçe'de yarınki Bolu maçında Rıdvan'ın oynamayacağı, sakat olan Ay- kut'un ise takımda yerini alacağı belirtildi. Dunku sabah idmanın- da Rıdvan sakatbğmın artmama- sı için Bolu maçında oynamaya- cağını söylerken teknik kadro Ay- kut'un iyileştiğini, lsmail, Müj- dat ve Serdc.r'ın sakathklannın geçtiğini açıkladı. Dırektör Guus Hiddink Yöneti- minde yaklaşık bir buçuk saat çalışan San-Lacivertli futbolcu- lann oldukça hırslı oldukları dikkat çekti. Dunkü antrenmanda ısınma hareketlerinden sonra çift kale maç yapıldı. Çift kale maç son- rası Hiddink, tüm futbolculara gol atıncaya kadar şut deneme- si yaptırdı. 3- 7. ıo- 17- 22- 23- 29- 34 5- 11- 13- 20- 26- 30- 31- 25 3- 5- 7- 10- 13- 22- 23- 26 4- 5- 8- 10- 21- 22- 32- 33 4. 5. 9- 14- 18- 22- 28- 30 3- 5- 8- 10- 22- 31- 32- 35 Dereağzı Tesisleri'nde Teknik Kaleci Schumacher ise saha- Hakemlerin eylemi sona erdi Spor Servisi — 5 ay kadar ön- ce tstanbul basketbol hakemle- rinin ucretlerinin artırılması için yapılan girişımler olumlu sonuç verdi ve Beden Terbiyesi Genel Müdürü Tevfik Sarpkaya yeni ücretlerin şubat ayından itiba- ren geçerli olacağını belirtti. Böylece tstanbullu basketbol hakemlerinin daha önceden ka- rar aldıkları ve geçen hafta baş- lattıkları "maçlara çıkmama" eylemi de sona erdi. tstanbullu basketbol hakemleri ücret artı- şını kabul eden yetkililerin ocak ayında yürürlüğe gireceğıni bil- dirdiklerini, ancak şubat ayına girildiği halde ücretlerde bir de- ğişme olmadığını belirterek ko- nuyu Beden Terbiyesi Genel Müdürü Tevfik Sarpkaya'ya ilettikierini ve Sarpkaya'nın da konunun çözümü için gereken çabayı gösterdiğini belintiler. daki antrenmana katılmadı ve salonda ağırlık çalışması yaptı. Hiddink, son haftalarda ilk 20-25 dakika çok iyi futbol oy- nadıklannı hatırlatarak, şunları söyledi: "Bu dakikalar içinde gol ata- mayınca iyiniyetlerine karşın futbolculanm oyundan düşü- yorlar. Boluspor da muhtemelen savunma yapacak. Bu savunma- >ı aşmayı başararak ilk dakika- larda gol atamamız halinde bi- le oyundan düşmeyecek bir plan uygulamayı düşunüyoruz. Bunu başaracagımız inancındayım. Tek bedefimiz galibiyettir." Camel Trophy ekibi belirlendi Camel Trophy- de Türkiye'yi temsil edecek çiftlerin ön elemesi yapıldı. Cumar- tesi ve pazar günleri yapılan elemelerde A.Can Gümuşçüoglu ve Menderes Utku çifti ile Mario Atilla Suyolcu ve Bulent Ozler çift- leri başanlı olan dort aday oldular. Yapılan seçmelerde Koray Er- kaya da yedek ada.v olarak belirlendi. Camel Trophy'de Türkiye'yi temsil edecek çift Paris'te yapılacak seçmelerden sonra belirlene- cek. (Fotoğraf: Asena Özkan) Piontek'in toplantısı • Spor Servisi — Milli Takımlar Teknik Direktörü Sepp Piontek ve Antrenör Fatüı Terim, 4 büyük kulübün teknik direktörü ile bir sohbet toplantısı yaptı. Toplantıya, Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Fenerbahçe Teknik Direktör Guus Hiddink ile Trabzonspor Teknik Direktörü Özkan Sümer katıldı. Beşiktaş Teknik Direktorü Gordon Milne ist toplantıya katıknadı. Toplantıdan sonra bir açıklama yapan Antrenör Fatih Terim, "Milli takım hepimizindir. Milli takımm başansı için kuluplerle dıyaloğun yararlanna inanıyoruz. Bu nedenle ilk olarak Milli Takıma en çok oyuncu veren 4 büyük kulübün teknik direktörü ile bir araya gelerek futbolculann durumlannı ve 1991 yıh programını görüştuk. Kuluplerle diyaloğumuz bundan sonra da sürecek" dedi. Kosecki'ye teklif • Spor Servisi — Galatasaray Polonyah yıldızı Kosecki'yi Fransız kulubü Marsılya'ya vermekten vazgeçtı. tki hafta önce Başkan Alp Yalman'ı arayan Fransız kulubü yöneticileri Polonyah futbolcuya 10 milyar lira teklif ettiler. Alp Yalman'ın ise Fransızlara "1,5 yıl sonra görüşelim" dediği öğrenildi. Yücetürk'ün görevine son • Spor Servisi — Zeytinburnuspor yönetimi, Teknik Direktör Yılmaz Yücetürk'ün görevine son verildiğini açıkladı. Açıklamadan sonra konuştuğumuz Yucetürk, yönetimin karannı saygıyla karşıladığını ve Zeytinburnuspor'a yapacağı maçlarda başarılar dilediğini söyledi. Bu arada Teknik Direktörlüğe Ömer Kaner'ir getirildiği bildirildi. \arın 2 maç ekranda • Spor Servisi — Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde yann tstanbul'da oynanacak 2 maç, Magic Box Starl kanalmdan naklen yayımlanacak. Alman bilgiye göre ligde yann lstanbul'da yapılacak olan Fenerbahçe-Boluspor ve Galatasaray- Zeytinburnuspor maçlan, saat 14.00'den itibaren dönuşumlu olarak naklen ekrana getirilecek. Basket milli takımı çalıştı • Spor Servisi — 12-19 nisan tarihlerinde Finlandiya-Norveç turnuvaları ile 6-12 mayıs tarihlerinde Avrupa Şampiyonası eleme grubu ve Akdeniz Oyunlan'na katılacak olan A milli basketbol takımımız Istanbul'daki çalışmalanna başladı. Coach Mehmet Baturalp yönetiminde yapılan çalışmaya izinli olan Lutfi, Tamer, Yusuf ve Haluk dışında tüm basketbolcular katıldı. Futbolcıılar grevde • NANTES (AFP) Fransa birinci lig takımlarından Nantes'ın futbolculan iki aydır paralanm alamadıkları gerekçesiyle greve gittiler. Aralık ve ocak maaşlanmn ödenmediğini kaydeden futbolcular, ödeme yapılıncaya dek hem resmi hem de dostluk maçlarına çıkmayacaklannı söylediler. Okullar fînal grubu maçlan • Spor Servisi — Okullararası spor karşılaşmalanna devam edildi. Çeşitli spor salonlannda oynanan final grubu maçlarında dün şu sonuçlar alındı: Genç kız voleybol, Üsküdar Kız - ö. Kültür: 3-0, ö. Tercüman - Galatasaray: 3-0, Intaş - Nişantaşı Kız: 3-0, Kadıköy Kız - Huseyin Avni Sözen: 3-0, Yahya Kemal Beyath - Ö. Notre Dame De Sion: 3-0, Orta yıldız erkek basketbol: Kadıköy Anadolu - Cağaloğlu Anadolu: 53-48, O. Saint Joseph - Rezzan Has: 99-54, Tarabya K. Atatürk - Ö. Doğuş: 60-42, Robert L. - Bilge Kağan: 75-45.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog