Bugünden 1930'a 5,457,330 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbank yıllık faiz oranları: TL %65 $ %12 DM %11 Cu m huriyet67. Yıl; Sayı: 23886 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL (KDVdahlol9 Şubat 1991 Salı Irak'ın Gorbaçov planına yanıtı ya banşı getirecek ya kara savaşını başlatacak SaddamyolayrıııuııdakGÜN Moskova'da 3.5 saat süren Gorbaçov-Aziz görüşmesinden sonra Kremlin sözcüsü şu açıklamayı yaptı: "Gorbaçov bunalımın siyasal yollardan sona erdirilmesi için özel bir hareket planı önermiştir. Gorbaçov, plan konusunda en kısa sürede Saddam Hüseyin'den yanıt beklemektedir" Gorbaçov, Washington ve Roma'ya planına ilişkin mesajlar gönderdi. Benzer mesajların Londra, Paris ve Tahran'a da iletileceği bildirildi. Aziz bugün Tahran'da Rafsancani ile görüşecek. 17. Sayfada TEROR LONDRA'DA YENİDEN VURDU EOİP EMİL ÖYMEM'in haberi 10. Sayfada SIR' TARtH tÇtN YOĞUN HAZIRLIK — Başlangıç tarihi sır gibi saklanan kara savaşı için bazırlıklar yoğun biçimde surduruluyor. Mutlefiklere ait uçakiar dataergun Irak ve Kuveyt uzerinde keşif uçuşlan y-apıyor, Irak gozetleme mevzi- leri, top bataryalan ile mayın tarlalarını surekli bombalıyoriar. (Fotograf: AFP) MAYINAÇARPTILAR 2ABD gemisi yaraaldıFuze kruvazoru USS Prınceton'un yuzde 50 guç kaybettığı, helıkopter genusı USS Trıpoh'nın aldığı yaraya karşın gorevını surdurduğu bıldırıldı. Tıme dergisı, Irak dırenecek olursa kara savaşının çok kanlı olacağını yazdı. 17. Hüsnü Doğan, özaPa bayrak açtıBaşbakan Akbulut'un onayını alarak basın Basın toplantısından önce Keçeciler ve Yusuf toplantısı düzenleyen Milli Savunma Bakanı Bozkurt Özal ile de görüşen Hüsnü Doğan'ın, Hüsnü Doğan, Özal'ın kendisi için söylediği bakanlıktan aynlmayarak 'mantık ölçüleri' sözleri 'milletin sağduyusuna havale' etti! içinde mücadeleyi sürdüreceği belirtiliyor. Bakan Doğan, Semra Özal'ın il başkanı olmasının Batı'da bile kabul görmeyeceğini vurgulayarak "Bunu, cahiliye devri mukayesesinin mantığını anlamak zordur" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) — Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın "hedeF" aldığı muhafa- zakârlann öncu ısımlerınden Husnu Doğan'ın Mıllı Savunma Bakanhğı'nda kalmakta kararlı tavrı, hukumet ile Cumhurbaş- kanı Turgut Ozai'ı karşı karşıya getırdı Mıllı Savunma Bakanı- na yakın kaynaklardan alınan- bılgıye göre "heder' durumun- dakı Doğan'ın bakanlıktan a>- rılmayarak hükumette ve partı- de, kendı ckjışıyle "raantık ol- çuleri icerisinde" etkın mucade- leye kararlı olduğu öğrenıldı Doğan'ın yanı sıra Semra Özal'- ın adaylığına karşı çıkan Meh- met Keçeciler, Abdulkadır Ak- su ve Cemıl Çıçek'ın de "Bakan- lıkta kalarak hükumette ve ANAP'ta mucadele etme" göru- şunde oldukları bıldınldı Başbakan Yüdınm Akbulut- un da onayını alarak basın top- lantısı duzenleven Mıllı Savun- ma Bakanı Husnu Doğan, "Sa- yın Özal'ın aldığı tavır ve ileri surdugu duşuncder halen ya- şanmakta olan kriz ortamında ulkenuzin ve devletimizin >uce menfaatleriyle ilgili hususlar defildir" dedı Doğan, Cumhur- başkanı Özal'ın şahsına yönelık sözlerını "duygusal ve onur kıncı" olarak nıteledı ve görev- de kalacağım vurguladı Başbakan Yıldınm Akbulut ve yakın arkadaşlanyla göruşen Mıllı Savunma Bakanı Husnu Doğan, hükumette kalmayı yeğ- ledı Doğan saat 16 08'de bakan- lıkta duzenledığı basın toplan- tısında, Cumhurbaşkanı'nın kendısını hedef alan sözler söy- ledığını ıfade ederek, daha ön- ce hazırladığı yaalı metnı oku- du Doğan, hazırladığı metın hakkında basın toplantısından önce, Başbakan Akbulut'a bıl- gı verdı. Akbulut-Doğan göruş- mesınde Cumhurbaşkanı'nın kardeşı Yusuf Bozkurt Ozal ile Devlet Bakanı Mehmet Keçeci- ler de hazır bulundu Doğan, bu göruşmeden sonra Mıllı Savun- ma Bakanlığı'na geldı Doğan, basın toplantısının yapıldığı sa- lona sekız dakıkalık gecıkmey- le Bakanlık Genel Sekreten Kur- may Albay Ayhan Ankan ve Özel Kalem Muduru Kurmav Albay Atalay Kocatepe ile gırdı Doğan, daha önce hazırladı- ğı metnı gergın bır yuz ıfadesı ve sert bır ses tonuyla okudu. Do- ğan'ın okuduğu metın aynen şöyle- "Değerii basın mensuplan, Sayın Cumhurbaşkam dun (onceki gun) vaptıgı basın top- lantısında nzellıkle benı hedef alan ıfadeler kullanmıştır. Ben Anavatan Partısi'nin iki numaralı kurucusu>um. Savın Özal'ın daha oncelerı açıkladı- gı uzere partinin kurulma fikri- ni ilk defa kendisine ifade edca kimseyim. Parti programını, se- çim beyannamelerini, hukumet programlannı yazmış olmanın mutluluğunu taşıvonım. Yedi yı- la yakın bir suredır onemli ba- kanlık gore\lennde bulundom. Korfez krizmin en kritik done- mınde Mılli Savunma Bakanlı- ğı'na getirildım. Hal boyle iken (Arkast Sa. 14. Su. 4'de) Incirlik'i gezdi Özal: Bizi Allah koruyor Muhalefet lıderlerini "adi politıka" yapmakla suçlayan Cumhurbaşkam Turgut Ozal, İncirlik Üssu'ndeaskeri yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Adana'da konvoy eşliğinde şehir turu da atan Ozal, az sayıdaki kalababğa hitaben yaptığı konuşmada, "Bizzaten her taraftan korunuyoruz. Korunuyoruz derken bizi Allah koruyor" dedı. ÜMİT ASLANBAY ve EVREN KĞER'in haberi 5. Sayfada SHPde çalkantı üüsürüyor "Sessız sedasız" îstanbul'a gelerek bir dizi "kışıye ozel" toplantıya katılan Baykal, en çok Korfez krizi nedeniyle kendi yandaşlarınca soru yağmuruna tutuldu. YALÇIN ÇAKR'ın haberi 5. Sayfada BAYKAL'IN YENİDEN YAPILANMA MODELINDEN: 'DEVLET' YERİNE 'KAMU YARARI' 5. Sayfada Semra Özal'ı başından beri destekleyen Beşiktas tlçe Başkanı Cengiz Mercan, Özal için ilçede buyuk bir toren duzenledi. (Fotograf: Suat Kozluklu) SemraÖzal delege avında 4 ilçe gezerek ikna turunu sürdüren Semra Özal için kurbanlar kesildi İDRİS AKYUZ Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, eşı Semra Özal'ın ANAP Istanbul ıl baş- kan adaylığı ile ılgılı açıklamaları, ılçe orgutlenndekı partı ıçı tepkıyı yumuşat- tı. Istanbul ılçe örgutlerını ikna çalış- malannı surduren Semra Ozal'a dun ıkı ılçe başkanı dolaylı 'destek' sözu ver- dı Ancak, delegelerın "sessiz" olduğu gozlendı Kâğıthane, Beyoğlu, Şışlı ve Beşıktaş ANAP ılçe orgutlennı ziyaret eden Semra Özal yaptığı konuşmalar- da, "tepeden inme" ıddıalanna karşı çı- karak "Dışimle ümagımla çaJışarak bu- ra>a geldim. Bileğimin hakkıyla il de- legesi oldum. Isteseydim tepeden inme gelemez miydim? Ama yapmadım. Ben tabanın ne olduğunu ve değerini çok iyi biliyorum" dedı Cumhurbaşkanırun eşı Semra özal'- ın, ANAP Istanbul ıl başkanlığı ıçın partüılerı ikna çalışmaları dun de de- vam ettı. Semra Özal, ılçe başkanlan ile duzenledığı yemeğe katılmayan Kâğıt- hane, Şışlı ve Beyoğlu üe kendismı des- tekleyen Beşıktaş orgutlennı ayaret ettı. Semra özal, ılk zıyaretını yaptığı Kâ- ğıthane ılçe merkeane gehşınde kurban kesılerek karşılandı Özal'la bırlikte, Devlet Bakanları Ercument Konuk- man, tbrahim Ozdemir ve Çalışma Ba- kanı Imren Aykut da KâğHhane'ye gel- dı ler ANAP Istanbul mılletvekıllerı Leyla Yeniaj Koseoglu ile Bulent Akar- calı da Semra Özal ıçın partılılen ıkna- ya çahştılar Semra Özal'dan önce Kâ- ğıthane ılçe merkezıne gelen Bulent Akarcalı, burada toplanan, partılı de- (Arkası Sa 14, Su 1 'de) Inönü ve Cindoruk'tan ortakkaygv Akılsağlığı tehlîkede INONUl Özal'ın açıklamasına neresinden bakarsanız bakın, demokratik hukuk devleti anlayışı ile alay eden, butun ölçüleri aşan bir davranış bu. Akıl sağlığımızı korumak için gayret sarf etmek zorundayız. Ama halkın giıcü arkamızda olduğu için bunu da yapacağız. Merak etmeyin. CINDORUKl Özal ruhi bunalım geçiriyor. Özal ve ailesi Çankaya'yı ANAP ilçe merkezi, TRT'yi de ailenin posta kutusu haline getirdiler. Devletin televizyonu bir aile anlaşmazlığına sahne oldu. Ben izlerken önce "Kaynanalar" dizisini seyrediyorum sandım. Bu, traji-komiktir. GUZELl Sanki ulkenin başka sorunu yokmuş gibi, Turkiye'nin gundemindeki tek konu Sayın Cumhurbaşkanı'nın saygıdeğer refikaları Semra Özal'ın ANAP'a il başkanı olmasıdır. Buna karşı çıkan aileden birine olmaz laflar ediliyor. Bu, politika değil ortaoyunudur. SOZEN: Semra Hanım, Cumhurbaşkanı'mn gezilerine katılmamah. Katılırsa da protokolde yer almamalı. İl başkanlığından sonra anakent belediye başkanlığım duşunüyormuş. Dereyi görmeden paçaları sıvamasın. Önce bir il başkanı olsun da görelim. 4 Sayfada HUKUKÇULARIN GORUŞU: DEVLET TAHRIP EDILDÎ. 4 Sayfada Borsada hareketli gi'uı Endeks 5 bini geçti Istanbul Adana Çimento>a Slar9 satış Menkul Kıymetler Borsası'nda Kamu Ortaklığı Idaresi'nin 8 (IMKB) endeks dun yuzde 5 artışla 5245 puana yukseldi. Endeksin dunku duzeyi Korfez krizinden sonra ikinci en yuksek değeri oluşturuyor. Endeks en son 4 ekımde 5501 puan olarak belirlenmiştı. banka aracılığıyla uç gun sureyle yurt duzeyinde satışa çıkaracağı Adana Çimento hisseleri piyasa kurtları tarafından kapatıldı. 270 bin liralık Adana Çimento A Grubu hisseleri sokak borsasında 330-350 bin liradan satılmaya başlandı. Ekonomide • Ceza Yasası Bırçok kışımn yurttaşlıktan çıkarılmasına yol açan 140. maddenın kaldmlması gundemde Bu madde TB MM'de ele alınacak 3. Sayfada • Ozden için karar günü Anayasa Mahkemesı ANAP Genel Başkanı ve Başbakan Akbulut'un mahkemenm başkan- \ekıh Özden ıçın yaptığı redd-ı hâkım başvurusunu goruşuyor 3. Sayfada • Farfclı dekorda Nilüfer TV2'de ekrana gelecek 'Yarım Elma' programmda | Nılufer 'ı yıl boyunca seslendırdığı yenı şarkılan üe ızleyeceğız 6. Sayfada • TV'dt Sinema TVÎ'te 'Bacaklar' adlı gençlık muzıkalını ızleyeceğız 6. Sayfada Sayfada m • Tanita'da kımlik bunalımı Tanıta Tıkaram'ın yenı çalışması Batı'da buyuk bır heyecan yaratmadı Eleştırıler haylı buzlu Yenı album duş kırıklığı yarattı 7. Sayfada • Müteahhite destek başladı Irak'ta çalışan fırmalann acıl fınansman ıhtıyacı, kopru kredısıyle karşılamyor Ekonomide • A. Gücü'ne teşvik primi Beşıktaş'ın Galatasaray 'm rakıbıne para verdığı ıddıası tepkıyle karşılandı. Sporda • Ünıversiteye darbe! Prof Coşkun Özdemır, unıversıteler ıçın ongorulen yenı modelın oğretım uyelerını yönettm dışında bıraktığını soyledı Arka Sayfada • Maradona'ya mafya golu ttalya'da top koşturan unlu Arjantınlı futbolcu ıçın soruşturma derınleşıyor Arka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU Cahiliye Devri!.. Cumhurbaşkanı Özal'ın aıle dedıkodularını devlet tele- vizyonu aracılığı ile kamuoyuna sunması "dedıkoduda devletçılık" olarak adlandırılabılır özal, Semra Özal'ın Istanbul II Başkanlığı adaylığına karşı çıkan Mıllı Savunma Bakanı Husnu Qoğan'ın uzerinde an- nesı merhume Hafıze Özal'ın emeğı olduğunu, "Yfetfm Hüsnu" olarak adlandırılan Sayın Bakanın^lğrenım yılların- (Arkosı Sa. 17, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog