Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbonk yıllık faiz oranları: TL $ DM %65 Cumhuriyet67. Yıl; Sayı: 23885 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL /KDVdah,o İS Şubat 1991 Pazartesi Cumhurbaşkanı, Semra ÖzaTın il başkanlığı için açık ve tam desteğini ilanetti Özaleşi için savaşaçtıBAKANLARA 'KARIŞTIRMAYIN' DEDİM Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 11 şubat gunu 3 bakanın (Keçeciler, Aksu, Doğan) kendisine gelip Semra Özal'ın aday olmamasını istediklerini belirterek şöyle dedi: "Kendilerine onlar gibi düşünmediğimi bu meseleyi karıştırmamalarını söyledim. Sonradan onlara bir bakan daha katıldı (Çiçek) ve boykot fîkrini telkin ettiler." SEN DE Mİ BRÜTÜS HÜSNÜ Turgut Özal, Hüsnü Doğan dışında hiç kimseye 'Brütüs' demediğini vurgulayarak şöyle konuştu: "En başta annemin üzerinde çok emegi olan Doğan'ın tahsilinde de benim ve eşimin önemli yardımları olmuştur. Bu bakımdan hatırlatma yapılmıştır. Herhalde 'Hanedandan değilim' görüntüsü vermek için bunu yapıyor." 'CAHİLİYET DEVRİ GİBİ DÜŞÛNÜYORLAR' Özal şunlan söyledi: "Kadını hor gören, cemiyette layık olduğu yeri almasına karşı çıkan, gelişmesini önleyen görüş İslamiyetten önceki cahiliyet devrinin görüşüdür. Çağdışı bir görüştür. Cumhurbaşkanı, başbakan ve diğer mevki sahiplerinin eşleri Türkiye'nin gelişmesinde, modernleşmesinde kadımn aktif rolü için öncülük etmelidirler!' 4. Sayfada Keçeciler ve Doğan Istemiyorlarsa,azletsinler Hedefteki 4bakanSemra Özal'ın ANAP Istanbul İl Başkanlığı'na aday olmasına karşı çıkan 4 bakan Özalların boy hedefi haline geldi. ANAP'ta milliyetçi- muhafazakâr kesimin önderliğini yapan Mehmet Keçeciler, Abdulkadir Aksu, Hüsnü Doğan ve Cemil Çiçek, Semra Dofan -s.v«ıB ı» Bakaıu özal'ın yemeğine karşı tstanbul'da boykot örgutledikten sonraşimdi paıti tabanında yoğun bir faaliyete geçtiler. Abdulkadir Aksn İçişleri Bakanı Mehmet Keçeciler Cemil Çiçek Deviet Bakanı Devlet Bakanı Turgut Özal, Sernra Özal'a karşı çıkanları "Islamiyet öncesi cahiliyet dönemi gibi düşünmekle" suçlarken başını 4 bakanın çektiği takım, ANAP içinde "Liberal" olarak adlandırılan kesime karşı mucadele ediyor. ANAP'taki bu cepheleşme hükümete de yansıyor ve 4 bakan, Başbakan Akbulut'un da desteğiyle Özallara karşı kanadı oluşturuyor. 4 Sayfada BU İKTİDAR AKBULUT'A DAR AHMET TAN'ın yazıa 5. Sayfada TRT'DEN 4 BAKANA YANIT HAKKI 5. Sayfada SEMRA ÖZAL DELEGELERE YEMEK VERDİ 5. Sayfada Cumhurbaşkanı'nı kızdıran demeç Milli Savunma Bakanı Husnu Doğan'ın Cumhurbaşkanı Turgut özal'ı kızdıran demecı, 16 şubatta Milliyet gazetesinde "Husnu Doğan karşı çıktı" başlığıyla yer almıştı. ANAP'ın kuruluşundan ben özal'la bırlikte olan dayıoğlu Husnu Doğan, aile ve hanedan ımajından dolayı çok ıstırap çektiğını anlatarak Semra özal'ın sıyaset ve sosyal yaşamdaki faalıyetlermi asgariye ındırmesını ıstemıştı. Cumhurbaşkanı özal'ın kendısı gıbı duşünmeyenleri karşısmda gormemesı gerektiğini söylemışti. 4 Sayfada â MUHAFAZAKAR CEPHE Semra Özal'ın aktif politikaya atılmasına karşı çıkan muhafazakârlar, "Ne pahasına olursa olsun hükümette kalma ve delege desteğini genişletme" karan aldılar. DOĞAN:AÇ1KLAMAYDK Cumhurbaşkanı Özal'ın sert bir dille eleştirdiği Doğan, "Muhafazakâr direnişçiler"in sözcülüğünü üstlendi. Doğan, Özal'ın eleştirilerini "Açıklama yapmam" diye yanıtladı. AKSU: İSTİFA ETMEM Hedefteki bakanlardan Abdulkadir Aksu, Özal'm sözlerini Diyarbakır'da basından öğrendi ve 'şimdilik konuşmayacağını' bildirdi. îçişleri Bakanı "İstifa etmeyeceğim" dedi. AKBULUT: BİRLİK Giresun kongresine katıldıktan sonra Ankara'ya dönen Başbakan Akbulut, İstanbul'dan dönen OZAL: SEMRA KABİLİYETLİDtR- Cumbıırbaşkanı Turgut Ozal, dunku basın toplantısında eşi Semra Ozal'ı şovle anlattı: "ANAP'ın kuruluşun- dan beri benimle en yakın çalışan kimsedir... En buyuk destegimdir... Sosyal hayatta hep aktif rolu olmuştur. Kabüıyetlıdır... O zamanki şartlara gore tstanbul Belediye Başkanlığı'na da aday olabilir... Siyasete tabandan başlayarak delegelikten geldi. tl başkanlığı için de mucadele edecek..." Çg kaTŞlladl • 5. Sayfada Moskova'da banş pazarlığıOA^T-AOT^A 1 ^ n f T V T SSCB D«ş Haberier Servisı - Kör- hareketınderlönce yaptığı a ç ı k ^ B D Dışışlerı Bakanı James L Q S A N G E L E S JIMES: SAVASTA 33 GTIN 2 ı fez'dekarasavaşımnb.rkaçgün kjr\.YT\*p İTV J J . V J ^ İ ^ I Başkam ıçın de başlayacağma ılışkm ha- Gorbaçov'la Aziz'in bugun Moskova'da S B B S S " ^ ^ ^ yapacaklan gÖrÜŞmenin SOnUÇİan ıle Irak Dışışlerı Bakanı Tank merakla bekleniyor .Tank Azizyaptıkları ^^^SSl^S- öneriyi ABD'nin kabul etmemesi halinde n merakia bekiemyor Tank mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. %£^2İ£ M S S önce yaptığı açık- lamada, ABD'nin Irak'ın cuma gunu yaptığı önenyı kabul etme- mesi halinde, mücadeleyi sur durmekten başka seçeneklen kalmayacağını söyledi Irak Ba- as Partısı'nm yayın organı El Tavra gazetesinde de "ABD'nin önerimizireddetmesisiyasi ço- zum kapılaruu hemen hemen kapattı" yorumu yer alırken Dışışlerı Daıcanı james L Q S A N G E L E S JIMES: Baker, "Irakiagonışmeaşama- K A R A c A Î niHISI RII s. tamamen aşüm^ür, ateşkes ^ ? ? ^ A S , n ^ » S , falan kabul etme>iz" dedi HAPTA 10. Saytata Gorbaçov 'un özel temsılcısı _ ^ _ ^ _ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ - ^ — Yevgeni Pnmakov'un geçen haf- BARZANİ: PKK'NIN ta başında Bağdat'a yaptığı a- J I J R K I Y E ' Y E yaret su^smda kesınleşen Azız- c , A T r A T D . , A C IKT A tTtKi ın Moskova zıyamı. Irak'ın ba- SALDIRMASINA İZİN zı koşullar öne surerek Kuveyt1 (Arkası Sa 10, Su. 5'de) VERMEYECEĞİZ 17. Sayfada ABD'den Rumlara Kıbrıs ıımuduDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Margaret Tutwiller: "ABD, BM kararlarının her iki yönünü de desteklemektedir. Yani hem sorunun çözümü için görüşmeler yapılmasını hem de anlaşmalar dışmdaki yabancı askerlerin bu goruşmelerde varılacak siyasi bir çözüm çerçevesinde çekilmesini destekliyoruz" LEFKOŞA/ATİNA (AA) — ABD Dışışlen Bakanlığı Sözcu- su Margaret Tutwıller, ABD'nin, "Kıbns'ta goruşmeler sonucun- da vanlacak sıyasi bir çozum çerçevesinde, yabancı askerlerin çekilmesinden yana olduğunu" bıldırdı Tutwıller, Yunanlı gazeteale- nn yönelttıklen "ABD'nin Kıb- ns ile ilgilı BM kararlarının uy- gulanmasuu destekleyip destek- lemediği" yolundakı bir soruyu yanıtlarken şöyle dedi. "ABD, BM kararlaruun her iki yönunu de desteklemektedir. Yani hem sorunun çozumu için goruşmeler yapılmasını hem de anlaşmalar dışındakı yabancı askerlerin bu goruşmelerde va- nlacak siyasi bir çozum çerçeve- sinde çekilmesini desteküyonu." ABD Dışışlen Bakanlığı söz- cusunun açıklaması, Kıbrıs Rum yönetımınde ve Yunanıs- tan'da memnunlukla karşılandı Lefkoşa ve Atına, açıklama- nm, "Baker'ın, Kuveyi-Kıbns benzetmesinj reddeden konuş- masmı duzeltmek amacıyla" ya- pıldığını öne suru>orlar Rum Dışışlerı Bakanı Yorgo Yakovu, Tbtvvıller'ın açıklama- sını, "Amerikan resmı şahsiyet- lerinın bu tur sorulara verdikkri cevaplardan daha iyi" olarak de- ğerlendırdı Yakovu, ABD'nuı ılk kez "Kıbns'tan yabancı askerkria çekilmesinden" söz ettığını bıl- dırerek bunun "cesaret verki" olduğunu ve "BM karaıiannın sadece prosedurden ibaret oinu- <4rkası Sa. 17, Su 8'de) Özal, Kural Tammazlığın Doruğunda... Iaşamın yazılı yazısız kuralları vardır Onlara adam sen de dıyerek yaşanamaz Bu durum özellıkle devlet duzenı ve sıya- sal yaşamda geçerlıdır Ister dıktatörluk ıs- ter demokrasılerde olsun, kurallar konusun- da adamsendecılık toplumda anarşıye, kar- gaşaya yol açar Belırsızlığın egemen olduğu böylesı koşul- larda yaşamayı aklı başında btç kımse ıste- mez haklı olarak Çunku en azından emnı- yette hıssetmez kendısını Bugun elı guçlu olan bıle, yarınların ne getırecegını kestıre- mez Onun ıçın gunumuzde tek çare, demok- ratık hukuk devletıdır Hukuka bağlılık ve saygı, devlet yaşamında çağdaşhğın en te- mel göstergesı sayılır Hukukun ustunluğü ılkesıne yan çızılen (4rkası Sa 17, Su l'de) HASAN CEMAL • 8 bolümlük yeni polisiye TVVde saat 20 10'da Suçlu adlı dmnın ılk bölumü yayımlanacak Amerıkalı oyuncu Davıd Soul'u TV'de daha önce yayımlanan San Gül (Yellovi Rose) adlı dmden tanıyoruz 6. Sayfada • Şuphelı Ölum HEP, emnıyet amırlığınm 3 katından atlayarak ıntıhar ettığı one surulen Alı Rıza Ağdoğan olayını soru onergesı ıle Meclıs'e getırıyor 8. Sayfada • İşçiye iş güvencesi arayışı SHP Genel Sekreterı Hıkmet Çetın, İş Yasası'nın 13, 17 ve 24 maddelerın değışmesı ıçın TBMM'ye önerı getıreceklenm söyledi Ekonomide • Hazır gıyime yapay solunum Kur pohtıkasıyla cıddı sıkıntı ıçıne gıren hazır gıyım ve konfeksıyon uretıcılerı krızle bırlikte komaiık oldu Ekonomide • Beşıktaş Ikjde yüruyor Sıyah- Beyazlılar Bursaspor'u deplasmanda tek golle yenerek lıderlığını korudu Calatasaray 'da ıse duşuş suniyor Sporda • Kısa fllmln uzun öyküsü 23 şubata dek surecek 3 Uluslararası Istanbul Kısa Fılm Gunlerı bugun başlıyor Etkınlıkler Fransız Kultur Merkezı'nde yapılacak Arka Sayfada • O eski meyhanelerden bfrinde Yedıkule'dekı Safa Meyhanesı'mn 53 yıllık sahıbı 77 yaşmdakı Suleyman Bey "Eskıden eğlenmek, gulmek ve gönul hoşluğu ıçın gelınırdı meyhanelere" dıyor Arka Sayfada Tıırizmtatilde91, kayıp yıl Turk turizmi Korfez Savaşı nedeniyle büyuk bir kriz içine girdi. Tbrizmciler savaş sona erse bile 91 sezonunu kurtarmanın mumkun olmadığını belirterek "Bari 92 yılını kurtaralım" diyorlar. Sultanahmet çevresi de görulmemiş bir sessizliğe burundu. Yılda 4 milyar dolar gelir getiren Turk turizm sektörunun bunalımı atlatması için ciddi onlemler alınması gerekiyor. 1 Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog