Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/8 ISTANBUL'DA BUGÜN ~ • Milliyet gazetesı tarafından duzerüenen "Universıtelerde Yönetım Şeklı Nasıl Olmalıdır" konulu panel saat 10.00'da Gazeteciler Cemıyeti Konferans Salonu'nda başlayacak. ISTANBUL'DA YARIN • Fey Vakfı tarafından duzenlenen "Yakm Tanhımizin Meseleleri" konulu toplann saat 14.00"te Çemberlıtaş Fırat Kültur Merkea'nde başlayacak. KENT3AŞAM 15 ŞUBAT 1991 TELEFONLAR BiR MEKTUP Trafik yeniden düzenlenmeli • Bayrampaşa meydarundan çevre yoluna ulaşabılmek için saatlerce beklemek zorunda kalıyoruz. Yapılacak trafik duzenlemesi, trafik akışını rahatlatacaktır. tigililenn dikkatine sunuyorum. SEFAKÖY'DEN NECDETAYDIN Sular düzensiz akıyor • Sefaköy'de sulann düzensiz olarak akmasından şikâyet eden vatandaşlar, sonınlanna bir an önce çözûrn bulunmasını istiyorlar. KlSA KISA • Anayasa Mahkemesı, su satışı ve kullanılmış sulann boşaltılmasına iliskın tanfelen karara bağlama ve tanfeye göre beliılenen ucret bedelını toplama yetkisıni lstanbul Su ve Kanalizasyon Idaresi'ne veren kanun maddelennin ıptal edilmesı istemim reddettı. lstanbul 8. Aslıye Hukuk Mahkemesi'nin yaptığı iptal başvurusunu dun yaptığı toplanüda esas yönünden görüsen Anayasa Mahkemesi kurulu bu ıstemı reddettı. • Türkiye'nin ilk çocuk kuaföril 'Disney* Bakırköy'de açüdı. 0-15 yaş arası çocuklara hitap eden kuaförde saç kesimi 10 bin liraya yapılıyor Dükkânın sahibı Pedagog Belgin Demirbulak, çocuklann kuaför korkusunu yenmenin tek yolunun bu olayı onlara sevdirmek olduğunu söyleyerek "Kadın, erkek, hayvan kuaförü olan bir ülkede neden çocuk kuaföru yok anlamıyonım" dedi. Beyoğlu Emniyeti'nden atladığı önesürülen genç için suç duyurusu Iııtihar gîrişimînde kiışkulstanbul Haber Servisi — Beşiktaş-Galatasaray maçına gi- derken polis tarafından gözaltı- na ahnan ve Beyoğlu Emniyet Amirliği'nin 3. katından atlaya- rak intihaı girişiminde bulundu- ğu öne surülen Ali Rıza Ağdo- gan'm (20) ailesi, soruşturma acılması için cumhuriyet savcı- bğına suç duyurusunda bulun- du. Vücudunda çok sayıda kı- nk bulunan ve beyin kanaması geçiren Ağdoğan'ın 15 gün son- ra nişanlısım görmek için Al- manya'ya gitme hazırhğı içinde Emniyet yetkilileri, Ağdoğan'ın 3. kat penceresinden atladığını öne sürerken babası, "Kimbilir ona neler yaptılar ki pencereden atlamaya kalktı" dedi. olduğu öğrenildi. Ali Rıza Ağdoğan'ın işçi emeklisi olan babası Munzur Agdoğan, oğlunun hiçbır siya- si görüşu bulunmayan bir genç olduğunu belirterek "CMayı öğ- Ali Rıza Ağdogan (20) renince çok şaşırdım. Polisler gece evime tetefon açülar ve Ali Rıza'yı bastanede bnldnm" de- di. Ağdoğan, oğlunun gündüz saat 12.00 sıralannda Beşiktaş- Galatasaray maçına gitmek üze- re örnektepe'deki evlerinden ayrıldığını belirtti ve şöyle ko- nuştu: "Kulaksız PoHs Karakolu'- ndaki gorevtiler tarafından göz- altına alınnuş ve Beyoğlu Em- niyet Amirtigi'ne getiriimiş. Ak- şam uzeri de intibar etmek için 3. katın penceresinden aşağıya atladığını sojiediler. Oglum ni- ye intihar etsin. Gencecik ço- cuk. Kimbilir ona ne yaptılar Id peocereden atlamaya kalktı. Daha önce hiç gözaltma ahnma- KAÇIRILAN GENÇ JANDARMAYA SIĞEVDI Fidyecilerin elinden kurtuldutstanbul Haber Servisi — Kuçukçekmece'de ai- lesinden fıdye almak ıçın kaçınlan bir genç, kur- tulmayı başararak jandarmaya sığındı. Ataturk Mahallesi'nde 6 gün önce meydana gelen olayda, bir kahvehanede oturan Emin Cö- mert adlı 16 yaşındaki genç, kimlikleri henüz be- lirlenemeyen 2 kişi tarafından dışarı çağnldı. Daha sonra oıtadan kaybolan gencin ailesüıi te- lefonla arayan bir kişinin 15 milyon lira fidye is- tediği öğrenildi. Babası bir atölye sahibi olan genç, cumartesi akşamı kendisini kaçıran kişilerden kurtulmayı başararak jandarma karakoluna sığındı. Emin Cömert ifadesinde, 3 kişi tarafından Veliefendi Hipodromu'nda ahkonulduğunu bildirdi. öte yandan Polonyalı 2 veteriner, kendilerine polis süsü veren 4 kişi tarafından Kuçukçekme- ce tren istasyonunda soyuldu. Bir iş gezisi için Turkiye'de bulunan Wroblews- ki Tomasz ve Kokwinski Yakup, kimlikleri he- nüz belirlenemeyen 4 kişi tarafından Küçükçekmece tren istasyonunda durduruldular. Kendilerini polis olarak tanıtan polisler, iki tu- ristten üzerlerindeki para ve kıymetli eşyayı çı- karmalannı istediler. Soyguncular, 671 dolar ve 100 markı aiarak kaçtılar. Benzeri olaylann, Sirkeci-Halkab banliyö treni güzergâhındaki istasyonlarda son zamanlarda sıkça görulduğünü bildiren yetkıliler, suçluların yakalanmasına çahşıldığım söylediler. K.Armutlu 13 kişi DGM'de tstanbul Haber Servisi — Sarıver Kuçukarmutlu'da bir süre önce yasadışı Dev-Sol ör- girni uyelerine yönelik olarak başlatılan operasyonlarda, 13 kişinin patlayicı, patlayıcı ya- pırnında kullanılan malzeme, pankart ve yasak yayuüarla ya- kalandığı belirtildi. 31 ocak günü yapüan ope- rasyonlar sonucunda, yakala- nan, adlan açıklanmayan bın kız 13 kişinin İDGM'ye sevk edildikleri öğrenildi. dı, karakola bile gitmedi." Bir süre önce nişanlandığı ha- lasının kızı Hatice'yi görmek için Almanya'ya gidereği ve bu yüzden pasaportunu, vizesini hazırladığım söyleyen avukatı Şenay Gün ise Ağdoğan'ın tek "sıçıınun" "Tunceli, Ovacık" doğumlu olmasını gösterdi. Gün, Beyoğlu Emniyet Amir- liği'nden olayın nasıl olduğu ko- nusunda kendilerine en kuçük bir bilgi verılmediğini kaydede- rek, "Biz de Beyoflo Cumhu- riyet Saveısı 'Naım Guler'e, so- nımralann bulunması ve Ali Rı- za'nın pencereden atlamadıgı- nın kanıtlanması için suç duyu- rusunda buhmduk. Ancak, ken- disi Ali Rıza'nın 'anarşist olduğunu ve 3 ocak kepenk ka- patma eylemine katıldığını' öne surdu. Dilekçemizi de guçliıkle kabul etti" diye konuştu. Taksim İlk Yardım Hastane- si Yoğun Bakım Servisi'nde ya- tan 20 yaşındaki Ali Rıza Ağdo- ğan'ın sağlık durumunun çok ağır olduğu belirtildi. öte yandan Beyoğlu Emniyet Amirliği yetkilileri ise Ali Rıza Ağdoğan'ın, istihbarat birimi- nin bulunduğu 3. katın pence- resinden atlayarak intihar giri- şiminde bulunduğunu, aynntıh bilginin savcılıktan alınabilece- ğini belirttiler. 172 13 73 -74-75 ve 088 • tadınzı:068 Ad:077 *tta)l: 511 89 18 Cmftşaşa Tış: 588 48 00 Ç Tıa: 534 00 00 T*: 340 01 00 ** •mmm: 345 46 80 fetlEtfrf 131 22 09 Taktta fek|«*aı: 152 43 00 SSK SMUrtya: 588 44 00 SSK tkm$tim. 132 30 00 SSK ttztaşr 358 67 60 Traflk *ek* m.: 176 24 14 (ist). 356 04 85-86 (Kadıkoy) •Mfi Traflfc 377 22 07 (E-5), 356 04 86 (ŞehınçO. 314 36(8Çekmece) • THY: if Mlan 573 13 31, Daş Mtar. 573 04 33 Satfnl: 574 73 00. H a m m t f . 574 82 00 (25 hat) • DDY: SMnd h f f : 527 00 50. LPa«a DaeatK 338 30 50 526 40 20, 144 42 33, DMb ıe*an (taaetft): 145 53 66, 144 25 02. 149 18 96 •Mfa M * i l l 543 05 25 • HETE0MNJJİ: (Hava tahmını öflrenme) 573 89 80 • BBmkMHU: 526 62 74, 150 83 50 n 348 71 40 TBL069 UZMBA: 585 19 90 152 10 15 - 91. Sln«ma • Tiyatro • Gösteri 3ftS? B R U C E W I L L I S Ş ^DAĞLARI ZOR ÖLÜM2 KHIEBEDtllA W»«0S - ™ ReüNY H«U<i UrBOBRVFELSONıUmi ••COSTA OAVRAS M MUSIC BOX MÜZİK KUTUSU JESSICA LANGE OKM Dcretoyo CM nO ISI09 87 13 30 16.00 18.30 Zl 00 Yön.TEDKOTCHEFF BakrtSy KARTA 542 11 75 11 »-13X-15X-17»-19 30-2130 (Htttınuta Oana vtreceksınu GARPY FRANKLIM Carree Otis-Mickey Rourtıe Yön: Zalman King o SİNEPOf (143 70 71) 12 00-14 15-16X18 45-2100 < Ç.t«» ŞAFAK 4 (516 M (0) r- 11 30-14 00-16 30 18 45 21 15 < KMMSy MODA (S37 01 2») Z 12 00-14 15-16 X 19 00-21X «i |147 89 47| |1JI32«H |SI6 2«W (349 09 831 P36 00 50I 11 00 13 00 15 15 17 15 19 15-21 30 11 X13.30-15.30-17.3G 19.30-21 30 11 00-13 00-15 00-17 X 190021 00 K) »-12 3O--4 30-16 3D 1830-2'00 11X13X1530-17X19302130 Şı»tiSITE HICK JM ÇOCUKLARGEKİOÖNI DÜNYA (149 93 61) 12.00-14.1S-16J0-18.4S-21.O0 CJnt-Pazar htrtç 21.00 «randan yoldur. JEFF DAMIELS JUUM SANDS JOHN GOODMAN Yönetmen FRANKMARSHAU THEBIRDŞ JAVVS ALİEN SAHTE CENNETE • 1989 Berlın lff •••• A • Fransa Fılm Festıvalı W w^M0§\ Strasoourg En lyı Kadın ZUHAL OLCAY En lyı Fılm Oyuncu Odulu OdOlû. 1* ŞUBATtan İTİ8AREN Beyoğlu LALE 2 (149 25 24] AnKara GOLBAŞI (229 37 98) Yakmlı Kadıkoy OCAK EMEK FILM Törkıye Işletmesı TUNA FİLM F E Z A F İ L M S U N A R SAHİBİNİ ARAYAN MADALYA Eser: Tank Buğra Yön: YOcel Çakmakh Oynıyular Halil Ergün • Bulut Aras • Salih Kırmızı • Agâh Hün 1 0O-13OO-1S 00-17 00-1» 1S-2 1 15 100-13 arj-15 oo-i7 oo-ıtıs-n « 100-13 00-15 00-17.00-'» 15-21 15 1 00-1300 1500-17 30-1f 15-21 3C 1 00-13 OM5Q0-i70<M»00-21 X 9 30-13 X 16 30-19 30 REKUM FİLMİ DAGlTIMINDA FİDfl Rim149 50 33 DİL ABLA COCUK TİYATROSU DORMEN % TİYATROSU TEVFIK GELEN8E TİYATR0SU3362103 Yılın 2 kahkaha 'limaç BİR OGLUM OLDU Yazan M Hennequın Y5n Tevfılı Gelenb» Mul k Çocuk 3/ıru MUTLULUKADASJ Va^an Hıia Çelerk Yon Tevftk Gelenbe CtaaJ-Pazar 11.3O 336 21 03 DILEK TURKER TİYATRO AVNA 'Bir Zamanlar Memleketin Birinde" Oyn.Y«n Dılrt TURKE» CıaıilHClaı I'M B ojH. KÜÇUK SAHNE 144 43 27/143 *4 17 Yazan: AZİZ NESIN UNMAZ TıVA'RO IS'ANBJL Azız Nesın SEN GARA DEĞİLSİN Yon H Hılmı Bulunmaz Her P s u r 19 30 542 11 72-151 60 90 R a y C o o n e y KARMAKARISIKKOMEDİ 2 BÖLÜlf Yoneten HALDUN DORMEN C tMl 1* 00-21 15 Puat. 14 3O-1S00 CKiartesıra'msıII00 P l e r r e t t e B R U N O KOVEDİ 2 BÖLQM YSneten GENCAY GURUN Os.15-00.Pw5.21 15 fcrgenekon Cad.98 PANGALT1 Tel:141 27 37 KANLI NİGAR'90 Muzikli Güldurü Yazan Sadık $endıl Yoneten ENİS FOSFOROÖLU Çarş 15 30 21 M Ctes '5 30 Pazar '8 30 A L ı P O Y H A Z O G L U T İ Y A T R O S Ü 144 46 75 - 191 43 65 FAUS O-v Bizim Tiyatro Dostlar Tıyatrosu Salonu'nda Tünel 144 81 37 145 24 90 Cuma 1830 CH» 1S30 Pz 1530 FALLACCTnm BİR INSAN yapıtından esırıenereK yazar Halil BEYTAŞ yonet€r Zafer DİPER iVİ İ NR DAHA SON DIVA çflgınlar î fertütri*" P.to* hartç h«rgun 21JM C «Hİ15 00-21J» Puar 15.00-1» JO .••-• ENBÜYUK NIEGALOMAN BASKABÜYUKYOK Kadıküy Hdk Egltım Merkezi 347 27 00 Sair 21 00 Cuma 15 30-2100 S O N H A F T A No 1 40 Tel 15118 65-66 CIHAN OKSUZ/FERHAN ŞENSOY AŞKIMIZIN GEMİSİ FINDIKKABU6U C u m . r t M İ Rerre Henrı Camı/Ferhan Şensoy MATADOR Perfembe-Cuma 21.00 Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Çarçamba 21.00 Ferhan Şensoy'un Ptıar 15.30 -18.30 *0ZB KAHRAMAN BAKKAL SÜPERMARKETE KARSI BEYOĞLU KUCUK SAHNE 144 43 27-143 64 1; Ferhan Şensoy'un İSTANBUL U SATIY0RUM •ajMgw|W| Munır Özkul - Erol Gunaydın NÖBETÇİ TİYATRO Ferhan Şensoy'un AŞKIN GÖZÜNE GÖZLÜK Yon Rasım ÖztekınÇarsamba 21 00 Cumartesi 13.00 CİHAT TAMER • ERCAN YAZGAN TİYATROSU | NISA SEREZLI - TOLGA AŞKINER TİYATROSU ELİ SAGHİ'nin BENİM MATRAK AİLEM Komedi Fars 2 MMm Yön: ALEV SEZER Çarç. 1530 Pan). («KSrlmlO 1830 Cumo 2115 Cte»i<5X-21 15 Pazar 18 30 SeyfrcilerMzaeıı oelen yotan istek tlMrine Manslınmzı arnrtak. Çarf 1540 Clcsl Ilikri a» aranfonz İN&AN SUBETLEBÎ Mûzltol OGUKırCı 2 Bölûm Yazan. AZIZ NESIN Çarş. 1300-21 00 Perç 2100(1 C teei 18 00-21 0 0 Pazar 18 00 BılM Sltı» Yertarl Oyun^i HaUu OMC VakkoramaSuadıye3609090l3Hâl)Vaklcorar<iaTaksımi5i 1571 (5 Ka;ı AjANStar Ajmmnn K e n t e r T i y a t r o s u ' n d a T e l : 1 4 6 3 5 8 9 AMİ/Ui A liİUKİIi rİYVHlOSUİ [4»f j KENT OYUNCULARI ESKİ FOTOĞRAFLAR BEYOĞLU KARACA TİYATROSU nda ODAKULE KARŞISI TEL: 152 28 23 HADİ ÇAMAN YEDİTEPE OYUNCULARI EROL TOY Yoneten ZEKİ GÖKER Oyun 2 Bölum • YALNIZ 4 HAFTA* Yazan: Dinçer Sümer Yön: Müşfik Kenter C u m a 21.00 CJesi15 00 Pazar 15 00 K e n t e r T ı y a t r o 9 u 1 4 6 3 5 8 9 PİR SUbTAN ABDAb BEYOĞLUMD» BAURK0T DE | KARACA TIVÜTMISU'N* SElfDrfE $B4IR 143 l7 63Pl2lr2l« TIYJtTnSU'lM 572 64 39 | Sılı l8 3B<t21Jf»l Pttsi 1B30 ve Zl OOm Belpa Hipermarket'te Harbiye Muhsin Ertuğrul. Fıtih Reçat Nuri Sahnesi biletleri sstılmaktadır. 561 OZ 03-0* (Danışma) Mertor/Bakırköy TİYATRO ELELE Çocuk ve Gençlık Tıyatrosu Danslı. muzıklı seyırlık çocuk oyunu KELOĞLAN İLE NASREDDİN HOCA Yazan - Yoneten MUSTAFA ASLAN HERCTES! PAZAR 11 30 OA AKMSmeMASALONUIIOA (Güldurü 2 Bolum)fjjrio F€ BİR ANARŞİSTİN KAZA SONUCU ÖLÜMÜ Yon- Macıt Koper P«*. 15»-21.15 Pızar 15.30 Aldo Nicolaı GEL KAÇALIM (Duygusal Güldurü) Yön Yığıt Tuncay CunurtMl 18.30 BAKIRKÖY BELEDIYE TIYATROLARI Dano Fo BEDAVA MI SANDIN? Yön: O&uz Aral Sılı-Ç»rı Ptrj-Cumı 2O30 o Necati Cumalı MlNE Yön: Zeliha Berksoy 17 Şubat/24 Şubıt 1&00-1&30 Bılat Sak« Yattaıf K&B H3jlt Kûltıjf MerKea 5 « M 39 • Golleno Donı}ma JAMES CAAN 1991 Altın Kure Odülu KATHY BATES En tyı Kadın O/uncu STEPHEN KING'in Eserinden YAn: ROB REINER ^ ' • • a a •Ölflm Kltobi' EtoyoSkı EMEK (144 M 39) 12.00-14 15-1» 30-18 45-21 15 SON HAFTA İstanbul devlet opera ve balesi Bayojlu FİTAŞ (149 01 66) KadıkSy REKS (33$ 01 12) Ankw>T«JP (126 99 36) 12 0O-15OO-18.OO-21 15 12 00-15 00-18 00-21 00 1? 00-15 00-18 00-21 00 ATATÜRK KÜLTÜR MEKKEZİ'NDE B.¥trHI MASKELİ BALO operı 3 perde Orktstrı $t(ı Denılo Pjlumbo Sitıntyt Koyın Allın Bunbıy 21 SuDil ZOOOdt IPrsmlytr) YUSUF İLE ZÜLEYHA Dpera 3 perde Orkettra $efı Ofcan Dtmıni Sılıneyc Koyjn Dntyt Gökctr 16 $ub« S30 G Pnccini LABOHEME V | OrkBtn tm: RMlt Patamtn SMMTi lri*K Yrim Kırı S îotaL ibJffiı W.A.MOZABT'IN ÖLÜMtJNÜN 200. THJN1 ANMAKONSERİ Mozvt OpırHınnılın A/»ı ve BMtler Sdısller GüMvtıı Akd« Nurstl Oncül Şetmnı Kımi-Erfcjn Tıznıı Plyua. Jın Sılıy 9» lOdı Ti»«ro jumiı! A vm Zıallnıkı BtR FLORANSA TRAJEDİSİ op«n I pvde SaNmyı Koyaır Onder Sokıeven YA5AMVEİNSAN bale I p«r* Korufjıli ve Sıtatyt Koyın S«lçak Borık Muzik T Tımmemmıs/S Win/ 8 Roboja 15 22 $4tb« 20.00-d* • EThooıttS SİHİRBAZ OZ cscuk mıuıkiı 2 atrde SaAneye Koyın Sumcray Arınan 16-Z3 SubJI HOOıe ı tanuUdan U hofta 6nc* AJCM gttatminde Soodl>» kHokn VaUtomma Pangalt &ençtoı Moğozolannda v« COH>rto-Alottftv dor»tfna buro«unclo » k f a çtkmald<3d« Gt»e t«4 151 10 23 ' 151 56 00 (7 hat) 254 i ISTANBUL DEVLET ! TİYATROSU DMttyevıki BUDALA Uyırtıyın- Slnon finy Çıvirin Oya Mentttı Yintaıı Enfin Cczar 16.17.2124 $uM Larry Bclbart Bert Sheveltn DÜN GECE YOLDA GİDERKEN Ç i l R i l Rld I ERKEN Raldun Itaran »iBk Staph 8»ndtıtim 12.13.14.15.16.17 $uW WHIi» Gitem SALINCAKTA İKİ KİŞİ Tinelan Mev Soar 18,17.23,24 $»bal Aleknndır GdMan YÜZYÜZE Çntreıt Bttgl ftkui Ylnalaı C«lin Ipafckaya 12.13.14)516.17 Şubat Ankra Devtel Ttyatnu Tırnni KJ(tMy-O*« AntM Ç*hn RPŞIRUyjrtjym Mctıatl Frayn Çevlren Lıle Erm YiMtao. Ctu-t» HUTU HAPŞIRIK JYintl.ıı Besll üMenan 19.2021 2223.24 Şubat Williım eibton SEVGİLİ SOYTARI Cnlrm Ttlıt Halman YiMl«n Kartıi Tibat H14.15.Z0İ1.22 Şutat Yı)d z Sara>ı Tıyatrosu Barbaros Vokuşu Yıldız Sarayı ıçındedır «VIIIİM SKAKESPEARE KRAL LEAR Turkçui Irtln ŞAHIKBAŞ YSneiHt laıl KASAP06LU [1213-14 151 Ekrtm O E T T C M U I R.RÎY LÜKÜS HAYAT Yonnen Haldun DOflNIEN |16-17| BAY HİÇ- SONSUZLUK KİTABEYİ Uımm Batar SABUNCU (Ptnı 2030/Per-Onn: 151] Erkan AKIN |Müzlkal Konıdl DELİ EDER İNSANI BU DÜNYA YM Macıt KOPER |l 2 13-14-15 16-17) Çetin ALTAN TELEFON KİMİN İÇİN CAUYOR ? Yİn«1«r Engın ULUDAG 112 1314-15 16-17] Sait FtlK/Savas dNÇEL MERAKUSI İÇİN ÖYLE BİR HİKAYE YiMtm: Madl KOPEB (12-171 Vfllly RUSSELL BİR KADIN Türfcfcıi S«mra KARA.HÜRSEL YiMtııı Çetin IPEKKAYA |13-1415| Rıyauml FITZSIMONS AKTÖR KEAN TOrtçai- S«1l SANU nutm. TUK YALMAN 116 Camnoi) BILETLER T1YATRO GİŞELEBİNIN YANI SIBA KACKKÖY MEBKEZ GİŞE/VAKKORAMA TAKSİM SUADIYE ve APS GAYHETTEPE BOSTANCI ıle BELPA HIPERMABKETTE 3ATILMAKTAO1R OyunGurler Sa» 2030/Çar 1500-2030, Per-Cuma. 20 30 Cjınartesı 150O-2O 30'Pazar 15O0-183O CBMALKSİTREY KONSER SALONU 17 Şubat Pazar Saat 16.00 GENÇ YETENEKLER SERÎSÎ SAYAT ZAMAN Piyano Resitali Mozart Sonat, no 10, Do major, KV 330 Beethoven Sonat, no 57, Fa mınör "Appassıonata" Chopın "Grande Vals" "4 Mazurka ' 4 Etüd "Rondo", op 16 Lıszt "Mephısto" Vals No 1 18 Şubat Pazartesi Saat 19.00 BAS AYHAN BARAN ŞAN RESÎTALİ JUDITH ULUĞ Pıyano SUZAN ALTINER vtyohnni Çaykovskı "Aşk ŞarkUart" Halk Turkulen SıM S»h» rnten Konser Saloou 148 53 92-Qallw.a Dan.jma Burosu 559 95 60 Vakl<orama TaKsım 151 15 71 Vakkorama SuacJ ,e 360 90 90
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog