Bugünden 1930'a 5,425,882 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ÇAY'dakiGURURU MUZ • •• • • TURK STANDARDLARl ENSTITUSU ENSTİTUMUZ İLE ISTANSUL-DA MÜESSES AKFA ÇAY SANAYİ VE TİCARET A . Ş . ARASINDA YAPILAN SÖZLESME GEREĞİNCE FIRMAYA BUNDAN BÖYLE TS 4eoc KASIM i9ss MYAH CA, STANDARDINA UYGUN OLARAK IMÂL EDECEĞl "AKFA" MARKALI MAMÛLLER1 UZERINE TSE MARKASI KOYMAYETKİSİ TAN1NMIST1R. BU MARKA UZERINE KONULDUĞU MAMÛLUN TURK STANDARDLARINA UYGUNLUGUNU IFADE EDER. Ü1ERİHETSE Wm\ K « « İtİH WM Mf\MllLLtRİH M, » I , TÜRÜVEÜIEUİKIERİ -SIYAH ÇAV TURK STANDARDLARl ENSTITUSU İSTANBUL BÖLGE.MUDURU .Abdulftah TUYSJ« TURK STANDARDLARl ENSTITUSU BELGELENDIRME K0M1TESİ BAŞKANI SenoyENGI! VERILİŞ TAR1HI 23.11.1990 » 18 BEL6E EH SON VİZE TARİHİNDEH iTİBAREN BİR Y1L GEÇERÜDlR. Y1LIIK VİZESl YAPlLMAYftN BELGE GEÇERSİZOİR. n ıa« TmrtJ wtwa KISMEM <nt «aıuusmımu$TMcu jatat ÇSIUTUIULIIM STUDMBUM EMSTHOUINBM nw UIHMOHH HUHCI »KUK tınum g! Türk tüketicisine "ilk özel ça/'ı sunan AKFA, şimdi de ülkemizin TSE kalite belgeli "ilk özel çay"ı olma başarısını gösterdi. Tarıma dayalı sanayide öncü niteliği ve dev boyutlardaki kapasitesiyle, yıllar yılı daima kaliteyi hedefleyen AKFA, 1991 yılında A K F A Ç A Y güvencesinde gururla sunuyor. Çünkü; AKFA ÇAY, dünyanın kullandığı en son sistemlerle Türk Standartlarına uygun olarak üretiliyor. K a l i t e A K F A ' n ı n p a r o l a s ı d ı r . ı T S E
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog