Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/12 EKONOMİ 14 ŞUBAT 1991 DÖVlZIKURLARI Dövton Ctei IMOCMan 1 8JVman Mario 1 Avustuyı ŞSni 1 Bfliçfls RtnQi 1 Fransz Frmgı 1 Hotamfcı Ftaint 1 bvBçKronu 1 bwçre Frıngı 100ha)yanL red Uapon Yeni IStertm 1 S.Anttstan FüyaJi DMz AJiş 3094.80 2121.18 301.74 103.11 622 63 1883.40 ' 566 06 2476.83 28211 23.99 6164.84 825.17 BORSA"»**1 (Önceki) Bıleşik endeks: (önceki) Büesik endeks: Attf THstl (BU) AHmemo Aksa MrtoHoMng •"•• *••••* ^ ^ Bokı ÇkmnlD M t t OMfeUl 0MMD CMTO Mnyıns ÇMHaM Çtma Ç. E M M MİCB D M IWdhQ Dojm DH* KJ-Mi M-9 Edi Btac-Ht EpEMNrtrt Efi fiSfcrt EımfcSgortı Mkı MMMM] EtapsBinctt E-JIO.Ç. to*AIM*um Gtmt-Yor Gortonl«. GttnFav GtmyBkK*k H*B? kkatF Kntun btema bnrDC bocun Kırtcnsan K» KentGnta KtpuEIMıft İM MAha KKVUnm Konya Çlımnto bnfca KoramTv •iı«w Kütakya Po-M*n MktaTJnn MnftiÇlmnıo Mnt ItarmansM OM MVSfuil Men Sartrai Mm» Nao* N-te* NtlHaHng MrtTurtmı OfcmT«tsa OMatea Otonn PWMİ Ptttm Pn»SJ11 Pıw EnHgn El PnvSu PnaıUn FMH A * * * MMk SMYıynott SMMHoMag Sötat 1 "" TmSgoro TaksObantı T«M* Tson T.GnnaB. T.l* Ba*. (B) TS £*: (C) TnkyaCam TStonnns T ŞQ< Cvn TSnaıKBmk. TO OHnm TımaTıMI nkNnMn T. Tubonj T«Mfidank VeM Yam YM> SBlaon. » X 580C 24500 3700C M •SS250M 14M 23500 MH 6300 180000 »00 7200 14000 7WV1 /ODU 12250 1700 15750 mmIMM 4900 45000 10600 1400 1600 7 M 10000 9200 6800 m i Ü M 4800 9400 1750 15250 7600 2300 15750 I M C N 2300 13250 5500 13750 33000 18500 1SM 27000 42000 5166 9500 Z7M 15250 13750 110000 4200 1600 13750 8500 1100 1450 1950 1800 9300 1300 34OC 12750 MM MM 2200 6000 1000 1700 5400 6000 7100 5900 2300 38500 54000 13750 5300 9286 STM 3300 6400 4500 4650 52000 810000 15500 7500 7000 21000 23000 3860 13000 3600 3150 3100 4OO0 2MB 8400 2850 6600 4700 Dövız Sats 3101.00 2125.43 302.34 103.32 623.88 1887.17 566.19 2481.79 282.68 24 04 6177 19 826.82 Etektif Alış 309171 2119 06 30144 10136 622.01 188152 559 41 2474.35 277.31 23.75 6158.68 804.54 Efektif 3110 30 2131 81 303 25 103 63 625 75 1892.83 567.89 2489.24 283.53 24.11 6195.72 829.30 14ŞUBA1 çanuzmı 1991 $ 1.4589 AJm» Marta t 4.9705 Fr.Frangı 11.6432 HoLRonnı 11.2495 bv.Franoı $ 1097.00 hal. Lıreü $ 129.01 Japon Yeni $ 3.7505 SArab.Rryai £ 1.9919 S 1 O O 1 M Mfeacal: ttS.1M.74SJS* '"'fcjİMl mmm. I4.mjf7 « 1 I . M İ M M*kK 44S2J7 Smd H M K SttM.Î4 (865.66 Mai endeks. 4496.84 Sınaı endeks: 5090 65 1888.07 Mafi endeks: 4537.96 Smai endeks: 5102.78 Bugflnlgj andü^tı 6000 MH 5400 23000 3soa TTtm 1T9M 23000 I H M 220K SMI 6300 8800 7000 13500 43M 11250 1550 14750 MMI 177» 4900 42000 10250 1250 1600 Ttm 10000 8600 6600 MM MM 4700 8700 1600 14750 7500 2200 14750 12MI 215013000 5200 13000 IMM 17750 ttm» 25500 39000 MM 8800 S M 14750 13250 105000 4000 1500 12750 8000 950 1300 1700 1550 9300 1200 3000 12000 H M . OM 2050 5700 950 1650 5000 5800 6500 57O0 2250 37000 50000 12500 4900 4800 54M 3200 5900 4400 49000 14500 7500 6600 20000 21000 3650 11500 3300 3000 3800 7800 2660 6600 4600 Bugünloj enyülsek 64a 58O0 24000 375O0 M M MM 24000 M M 23500 MM 6300 9100 7300 14O00 47M 12000 1700 15500 ZMM 1İ7M 4900 44500 10500 1400 1600 MM 10000 3200 6800 TMİ 71M 5000 9000 1700 15250 7800 2300 16000 12Mİ 245013250 5500 13500 11Mİ 18500 tm» 27000 42000 H M 94O0 m t 15500 14000 115000 4200 1500 13500 8400 1050 1400 1800 1700 9300 1250 3400 12750 I7N I7M 2200 SOOO 1000 1750 5400 6400 7000 6000 2500 39000 54000 13500 4900 5100 MM 3200 6200 4600 52000 15500 7500 6900 21500 22500 3950 12500 3300 3200 3950 IMI 8400 2750 6600 4800 Buoünkû kapams 6201 HM 5700 23500 37O0C M M tm 24000 VJ7Jİ 23000 MM 6300 9000 71« 13750 4TM 12000 1700 15250 IMM IMM 4900 44000 10250 1250 1600 M i 10000 9000 6100 MM 71M 4800 8700 1600 15250 7500 2250 15750 129M 2300 13000 5300 13250 11M 18500 tMM 26000 40000 H M 9400 n»15500 13750 110000 4000 1500 13250 8400 1000 1350 1800 1550 9300 1250 3150 12500 37M I7M 2150 6O00 1000 1650 5300 5800 6500 5800 2250 38500 53000 13250 4800 4800 MM 3200 6200 4500 50000 15000 7500 6900 2O0O0 22000 3800 12000 3300 3000 38» 8300 2700 6700 4700 YATIMM PONLARI milctan 4840C 4MI 205250 6500 39H0 MMM ım 7100 73330 T t m 2700 263293 35800 375260 1M4M 123100 239313 46850 2JİM 1NI7M 281000 27621 19600 77700 1150 1M7N 9600 800115 1600 1 9 M I M M 19800 4400 393800 44000 32310 15800 27400 T2M 135200 20400 115750 12540 21Mİ 14300 M M 85800 87725 747M 40799 14İTM 159O0 67000 72880 39750 6» 240200 34200 1186650 303728 5000 31400 6000 6800 23200 117800 M4Mİ 1OSM 128100 14600 85600 224O0 4600 15400 14400 56500 13800 5900 130850 9000 3800 23850 IMM 400 42790 131900 137510 571600 2950 134500 16400 68200 62800 65670 1000 18900 1000 7900 134*00 304150 777900 62400 Encoksto yapılanfiy. 610C 5701 23000 36500 •m HM 24000 M M 225O0 MM 6300 9000 7000 13750 47M 11750 1650 15250 27M IMM 4900 44000 10250 1300 1800 MM 10000 9000 6800 MM TMİ 4800 9000 1650 15000 7500 2300 15500 18M 230013000 5300 13500 197M 18000 2 8 M 27000 40000 mm8800 15000 13750 110000 4000 1500 13250 8300 1000 1300 1800 1600 9300 1200 3300 12250 MM MM 2100 6000 975 1700 5400 6000 6500 5800 2300 39500 53000 13250 4900 5000 MM 3200 5900 4800 49000 15000 7500 6700 20000 22OO0 3800 12250 3300 3100 3800 7900 2650 6700 4700 13ŞVMT Aöıriıtt ort.lty 6141 5637 23171 36311 8SM ınııM İ 23637 IMM 22525 «71 6300 8956 7098 13793 4471 11720 1638 15193 tnm 1İ1M 4900 43717 10293 1313 1600 TTM 10000 8995 6800 Mtt MM 4796 8941 1651 14979 7591 2276 15494 1MM 2331 13093 5307 13260 1Mİ7 18044 ZM1 26487 40269 ittB 9079 M4İ 14971 13651 106202 4081 1500 13129 8261 1002 1326 1777 1620 9300 1206 3186 12357 Mtt MM 2119 5912 976 1715 5245 6059 6619 5790 2339 38051 51613 13136 4900 4961 MM 3200 5965 4515 496S3 15019 7500 6732 20442 21814 3846 12100 3300 3079 3824 24Jİ 8041 2644 6727 4711 1991 Iktt^AkMK^ftfl^l ^MMMMİ ft^MV^MhA MMMMMfMMftflA ^ ^ - ^ L _ _ | • ^ ^ ^ • ^ ^ ^ • J J|^^jf* is YSSınm-1 Iş vamm-2 Iş Votmm-3 işl«*ım-4 k Yaonm-6 irnBrion-1 interfcn-2 lnterton-3 - jnterlon-4 İnterfbn-5 iktisat Yat-1 iktisat Yat-2 fktısat Yat-3 İktisat Yat-4 iktisat AMm Fon Garant Yabnm-1 Garant Yatnm-2 Garanti Yatınnv3 Garanti ^iâtınnv-4 Esbank Fon-1 Esbank Fon-2 Esbank Fon-3 YKB Yat. Fonu YKB Sektor Fon YKB HısseFon YKB Kamu Fon YKB Lıkrt Fon YKB Karma Fon YKB DovcFon YKB Kapıtal Fon ' YKB Aktif Fon • V * f Fon-1 ;VkW Fon-2 • \MofFbn-3 ' Vakıf Misse tokıf Dûnya Vakıf Fon-6 Dtsbank Mavi Dısbank Beyaz Dısbank Pembe Tûtûn Fon-1 Tûtûn Fon-2 Mtsu Fon-1 Mitsui Fon-2 Rnans Fon-1 Fınans Fon-2 Rnans Fon-3 Rnans Fon-4 Rnans Fon-5 Ziraat Fon-1 Ziraat Fon-2 Ziraat Başak Fon Ziraat Fon-4 Halk Fon-1 Halk Fon-2 Pamuk Fon PamukHese Emtak Fon-1 Emte* Fon-2 I m p a Fon-1 Impec Fon-2 TobankFbn Sûmer Fon Deniz Fon Ege Fon Kalkınma Fon Oemir Fon •feiş Fon Ortakfbn TOrkbankFon NetFon Eüfbo 13.0787 10Ü00 M.03B9 20X00 09.1089 1O000 170150 10.000 04.0690 10.000 19D9B7 10661 M.1257 9560 2702.89 9359 07.0659 11.200 09.0150 10.000 iaO9£7 9.764 iaO2B9 9306 08.0259 9596 ?80?89 9J890 11.1239 10000 221087 9576 1O0O89 1731 12.0250 10.437- 300530 9536 161137 10.319 31.1039 10000 11.0750 1O000 02.1137 10477 07.0338 9.785 07.0338 9.713 070338 9.795 070338 9.693 07.0338 9328 020139 9.294 19X650 10000 19X650 9542 09X538 10.000 24.0439 46279 1 18.1039 10444 22.0350 9594 26X350 9374 14.0650 10.000 28X638 1O057 100439 20558 28X650 10X11 040738 11.021 101250 10.000 15.0738 40X00 1 2010.89 10.000 20X339 9546 20X739 9556 18.1239 10428 20X350 9558 05.1150 10X00 09.1039 10100 14.0250 1O000 145250 10X00 20X650 10.000 01.1139 11397 08X150 10357 02.0150 1Û724 28X650 10469 22.0150 10000 180750 10X00 0202.90 10086 040550 9562 28.0350 10.000 12JJ250 10405 1&0450 10308 0405.90 10000 08.0550 10X00 07.0550 10X06 110650 10ÜO0 27B850 10X00 03X950 10X00 05.1150 10000 011150 10X00 68.727 46X92 18.236 15532 U206 52.418 45.204 23X59 21568 11798 43.255 35391 16352 17024 13X02 51178 25388 14.477 13S32 54X131 17379 12.762 50267 39363 61385 38391 33346 38323 17.744 12387 10337 39.141 00595 18376 12346 14.112 12.061 34977 46.760 12550 38.419 10743 39512 16585 23590 20309 17011 13335 11.252 20317 15316 15326 14588 19526 15.743 20472 13598 16.457 13177 15489 11364 14.209 16X64 16356 13353 14.221 13399 13509 12.062 11352 11371 11.115 68308 46.128 18.257 15549 11220 52.478 45.253 23386 21592 11331 43308 35.431 16372 17040 13531 51245 25404 14.463 13533 54.097 17503 12.774 50333 39.410 61.495 38.739 33387 383» 17.767 12502 10352 39.184 100705 18398 12383 14.267 12.074 34589 46309 12561 38.465 10755 139333 17X04 21616 20333 17.040 13597 11.266 20253 15334 15349 14.611 19525 15.738 20481 14011 16478 11193 15506 11344 14.222 16X81 16383 13368 14.238 13412 13525 12X75 11354 11386 11.128 012 008 012 011 011 011 011 011 011 028 012 011 012 0X9 -052 013 006 -O10 -073 012 013 009 013 012 -031 012 012 013 013 012 015 011 011 012 029 1.10 011 0X3 010 0X8 012 011 009 011 011 012 017 •028 012 -032 012 015 016 -001 •0X3 0X4 009 013 012 012 -017 0.09 011 017 011 012 010 012 011 0X2 013 012 Beledîyeler her şeyî satıyorHükümetten yardım alamayan ve îller Bankası'na olan borçları nedeniyle alacaklanna el konulan il belediyeleri, işçilerine ve piyasaya olan borçlannı ödeyebilmek için ellerinde para edecek ne varsa satışa çıkardı. Sayıları 2 bini aşan il belediyelerinin işçilerine 200 milyar borcu var. Belediyelerin taze para bulma ^rişimlerinin başında gayri menkul geüyor. Iznik Belediyesi, Ösmanlı mimarisinin ilk örneklerinden olan Yeşil Cami'yi satışa çıkardı. îstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen, ilçe belediyelerinin ayrn yöndeki talebini geri çevirdi. Yurt Haberleri Senisi — Uçan kuşa borcu olan il beledi- yeleri, işçi alacaklarını ve piya- sa borçlannı ödeyebilmek için camiden misafirhaneye kadar ellerinde para edecek neleri var- sa satışa çıkardılar. Iznik Bele- diyesi borcuna karşıbk Osman- ü mimarisinin ilk örneklerinden olan Yeşil Cami'yi satarken, Sı- vas Belediyesi de Beden Terbi- yesi İl Müdürlüğu tarafından ic- raya verildi. Birçok belediyenin de borç-alacak ilişkisi nedeniy- le mahkemeye düştüğü kay- dedüdi. Hükümetten yardım alama- yan ve lller Bankası'na olan borçları nedeniyle alacaklanna el konulan büyük belediyelerde, yatuımlann tümüyle "dnnna" noktasında olduğu bildirildi. Sadece işçilerine 200 milyan aşkın borcu bulunan il belediye- leri, piyasa borçlannın yanı sı- ra toplusözleşme hükümlerine göre mart ayında yapılması ge- reken ytlzde 70'lik ikinci yıl zammına kaynak bulma telaşı- na düştüler. Türkiye genelinde 2 bin 044 belediyede çalışan 160 bin dola- yında işçinin ikinci yıl zammı- nın belediyelere toplam 100 mil- yar liranın üzerinde ek ödeme yflkü getirecegi kaydedildi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre belediyelerin yeni zamlı maaşlan ödemek ve borçlannı eritmek amacıyla başlattıkian "taze para" bulma girişimleri- nin başında gayri menkul satışı geliyor. Baa belediyeler de işçi- lerine ücretsiz izin vermeye baş- ladılar. Ankara Büyükşehir Belediye- si, 32.9 milyar lira borcu olan il- çe belediyelerinin işçierini "magduriyef'ten kurtarmak amacıyla benzin istasyonlannı ve belediye evini satma karan aldı. Belediye yetkilileri, bu sa- tıştan 23.5 milyar lira gelir elde etmeyi planladıklannı belirtti- ler. Konuyla ilgili sorulan yamt- layan Diyarbakır Belediye Baş- kanı Turgnt Atatay, çok zor du- rumda olduklannı ifade ederek "Belediye işçilerine borcumuz var, ama Belediye-İs Sendikası yetkitUerinin açıkladığı gibi 12 milyar lira da borcumuz yok" dedi. Atalay, Diyarbakır Belediye- si'nin 5.5 milyar liralık borcu- nu ödemek amacıyla şehir mer- kezinde yer alan Kapalıçarşı'da- ki yüzde 64'lük hissesini satışa çıkardıklannı kaydetti. Turgut Atalay, aynca ödemeleri azalt- mak için 530 işçiye 3 ay ücret- siz izin verdiklerini de sözlerine ekledi. Îstanbul ilçe belediye başkan- lannın gayri menkul satışına yö- nelik taleplerini ise îstanbul Bü- yükşehir Belediye Başkanı Nu- rettin Sozen'in geri çevirdiği öğ- renildi. Sozen'in, ocak ayı için- de gerçekleştirilen aylık başkan- lar toplantısında, 12 Eylül 1980'de alınan gayri menkulle- rin devredilmesini isteyen ilçe belediye başkanlanna, arsa sat- tırmayacağını, başka projeleri varsa onaylanması şaıtıyla dev- redilebileceğini söylediği ifade edildi. Belediye-lş Sendikası Genel Mali Sekreteri Hasan Soysal, belediyelerin sendikaya olan 15 milyar liralık aidat borcunu da- hi ödemediklerini ileri sürerek "Hiçbir önlem almıyorlar. Biz de hüknmetten yardım istedik. Her ay borçfauuu gösteren dos- yalan göaderiyoruz. B o a u ya- nnda, işçflerimiı içia tek ttp di- lekçtfer haarbKbk. Sonuç alma- yı omayornz" diye konuştu. Sendika yet kililerinin verdiği bilgiye göre 42 il belediyesinde görev yapan toplam 49 bin 976 işçinin belediyelerden 131 mil- yar lira alacağı bulunuyor. Sos- yal yardım ödemeleri Ue birlik- te bu borç 200 milyar liraya ulasıyor. ıncı maaş ataıııalan Üst düzey bürokratlar, KlT'lerin yönetim kurulu üyeliklerini paylaştılar. Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı Genel Sekreteri Rüveyde Akbay Et ve Balık Kurumu, Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican BOTAŞ, eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Burhanettin Bigalı da MKE yönetim kurullanna girdiler. ANKARA (Curahuriyet Bü- rosu) — Üst düzeydeki bürok- ratlar, kamu iktisadi tesebbüsle- rinin yönetim kurulu üyelikleri- ni paylaştılar. Türk Kadırunı Ta- nıtma ve Güçlendirme Vakfı Ge- nel Sekreteri Prof. Dr. Rüveyde Akbay Et ve Bahk Kurumu Yö- netim Kurulu'na, Emniyet Ge- nel Müdürü Necati Bilican BO- TAŞ Yönetim Kurulu'na, eski jandarma genel komutanı emekli orgeneral Burhanettin Bigalı MKE Yönetim Kurulu^ na, Dışişleri Bakarüığı Müsteşan Ibgay Ozçeri Havaalanları Yer Hizmetleri AŞ Yönetim Kuru- lu'na, Devlet Istatistik Enstitü- sü Başkanı Prof. Dr. Orhan Gü- venen PTT Yönetim Kurulu'na atandı. Devlet Bakanı Güneş Taner, Başbakan Yıldınm Akbulut ve Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın imzalarını taşıyan kararname- lerle bakanlıklara bağlı genel müdürlükler, ortaklıklar ve KlT'lerin yönetim kurulu üye- liklerine 122 atama yapıldı. Böy- lece pek çok üst düzeyde bürok- rat, "ikinci maaşa" kavuştu. Dünkü Resmi Gazete'de ya- yımlanan kararlara göre bazı KÎT Yönetim Kurulu üyelikleri- ne getirilenler ve görevleri şöyle: Mahmut Ozdemir (DPT Ge- nel Sekreteri) Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii, Murat Kudat (Hazine Dış Ekonomik llişkiler Genel Müdürü) Türkiye Demir- Çelik İşletmeleri, Imdat Akmer- mer (Başbakanlık Danışmanı) Orman Ürünleri Sanayii, Mah- fi Eğilmez (Hazine ve Dış Tica- ret Müsteşar Yardımcısı) Türki- ye Elektrik Kurumu, Özer Akad (Hazine Müşaviri) Toprak Mah- sulleri Ofısi Hüseyin Celem (Dı- şişleri Bakanlığı Müsteşar Yar- dımcısı) Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu, Şafaver Kobal (Başba- kanlık Kanunlar ve Kararlar Ge- nel Müdürü) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Erdal Onur- sal (İthalat Genel Müdürü) Yem Sanayii, tbsan Gürbiiz (Başba- kanlık Müşaviri) Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Mü- dürlüğü, Faik Öztrak (DPT Da- ire Başkanı) TCDD, Orhan Gü- venen (DtE Başkanı) PTT, Yal- çın Ala>beyoğlu (Serbest Bölge- ler Başkanı) DHMİ, Şevkel Özügergin (Ihracat Genel Mü- dürü) Etlbank, Erdoğan Öner (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü) Ziraat Bankası, Kemal Kabataş (Hazine Kamu Finans- manı Genel Müdürü) Ziraat Bankası, Cengiz Aysun (DPT Müsteşar Yarduncısı) Halk Ban- kası, Yalçın Burcak (Hazine Müsteşar Yardıması) Halk Ban- kası, Tanşuğ Bleda (Dışişleri Ba- kanlığı Müsteşar Yardıması), Türkiye Gemi Sanayii AŞ., Miimtaz Stitlaç (Hazine Stan- dartlar Daire Başkanı) Çinko Kurşun Metal Sanayii AŞ., Ömer Berki (Hazine Personel Daire Başkanı) Türk Motor Sa- nayii AŞ., Mustafa Görson (Gümrükler Genel Müdürü) Devlet Malzeme Ofısi, Fikri Şa- hin (Maliye ve Gümrük Bakan- lığı Personel Genel Müdürü) DMO, Oktay Şatıroğlu (Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı) Çay-Kur. Diğer atamalar Bu arada Emlak Bankası Yö- netim Kurulu üyeliklerine; Veli Öztiirk, Prof..Dr. Osman Okyar ve Okmen Atamyıldu atandılar. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla KİT ve bağ- lı ortaklıkları yönetim kurulu üyeliklerine getirilenlerden bazı- ları da şunlar: Ertugrul Şenay SEKA, Oral Akman Türkiye Kömür İşletme- leri, Cumali Ünaldı Türkiye Şe- ker Fabrikalan, Prof. Dr. Rü- veyde Akbay Et ve Balık Kuru- mu, Ömer Lütem TEKEL, Tu- na Oaaygen Türkiye Taş Kömü- rü Kurumu, Ahmet Kurt Halk Bankası, Rahmi Önen, Osman Akkuzu, Bekir Curaurcu Deniz- cilik Bankası, tlhan Sayın Tür- kiye Denizcilik İşletmeleri, Atil- la Tercan Karadeniz Bakır İşlet- meleri, Tahir Vural Tenekeci De- niz İşletmeleri ve Tankerciliği AŞ., Raif Bakova Deniz Nakli- yat TAŞ., Suat Pasin Türkiye Elektromekanik Sana>i AŞ., Ya- şar Tuncer, Muammer Bedii Taylak, Mustafa Taşan, Aka Astarcıoğlu TAKSAN, Mustafa Kılıç İstanbul Gübre Sanayii AŞ., Fanık Bozkurt Doğan, Er- kal Sahtiyancı. tlter Serim, Ali Eren Asil Çelik, Kamil Sener, Aydın Emre, Zeki Çakan Türk Motor Sanayii. Bu arada UBA'ya bir açıkla- ma yapan Türk-lş Başkanı Şev- ket Yılmaz atama kararlarını eleştirerek bunun birtakım kim- selere birtakım iltimaslar dağıt- maktan öte amaç taşımadığını söyledi. Yılmaz, "Bu tabii ki bir çesit ulufe datıtmaktır" dedi. Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şevket Kazan, "Bu uygulama devletin çiftlik gibi idare edilmesinden başka bir şey degildir. Sayın Özal'ın felsefesi, adama iş felsefesine dönüşmüş- tür" dedi. Okuma-yazma bilraeyen Kemal Yavuz, işyerinin adını kanşürdı Yaıılışlıkla greve katıld DENtZ TOPALOCLU Okuma yazması olmadığıiçinçalıştığı işye- rinin ismini kanştırarak greve çıkan Kemal Ya- vuz, üç gün üst üste işe gitmeyince işten çıkar- tıldı. Tazminatsız olarak işten çıkartılan ve 300 bin liralık maaşından olan Kemal Yavuz, "Ben aynı parayla cahşayun, zam istemirem dedim. Niye greve çıktınız diye biddete gelen işveren kabul etmedi" diyor. MESS'e bağh Kale Kilit Fabrikası'nda çalı- şan 400'ü aşkm işçiyle birükte Türk Metal Sen- dikası'na üye olan, ancak taşeron firma kad- rosunda gösterildiği için grev hakkı bulunma- yan Kemal Yavuz da 26 aralıkta greve başla- mış. Yavuz, greve çıkmalannı, "Bu adamdan zam istedik. Zam vermem dedi. Sendika bu adamla yaka paça oldu. Zam vennezsen gre- ve çıkanz dedi" sözleriyle anlatıyor. Yavuz, "Onlar bizim canımıza yettirdi. 6. kata kilit, koli çıkar, hem de hammallık yap. Onlar zam vermem diye direnince nasıl çıkmazsın greve" deyip, hem de "Bir tek ben çaltşsam ne olur, çalışmasam ne olur. 400 kişi ölürse ben de ölürüm" diye düşünerek greve katılmış. Ayn- ca sendika "Zam alacagız. Maaşlannız bir mil- yon lira olacak" demiş. Greve çıkmalanndan iki hafta sonra Kemal Yavuz'a üç gün üst üste işe gelmediği için taz- minatsız olarak işten çıkartıldığı bildirilmiş. Çıkış bildirimiyte birükte gerçekte, Kale Ma- deni Eşya Pazarlama A.ŞIde çalıştığım öğren- miş. Kemal Yavuz Kale Kilit Fabrikası'nda ça- lıştığıru beürterek, taşeron firma hakkında, "Bizim gibi cahil adamlan çanşnrmak için öyie bir firma çıkartıyoıiar. Öyle bir yer ben ha- yatta duymamişem babo" diyor. Üç çocuk babası olan tavuz çalışırken, al- dığı 300 bin lira maaşı ev kirası ve bakkala ya- tırdıktan sonra iki çocuğunu borç harç okula gönderirken, şimdi işi hepten borca vurmuş. "Borç hep bunun iistüne" diyerek aynı fabri- kadan, grev sonrası tazminatı ödenerek işten çıkartılan akrabasını gösteriyor. Yavuz, "lek tanışıgımız bu. Yabanadan borç alsak gelir ya- kamızdan yapışır" derken, akrabası "Bizi de işten çlkartnlar, bizim borçları kim ödeyecek?" diye soruyor. Kemal Yavuz, "bu kurtuldu" di- yor. "Benim de hakkımı verselerdi biç fabri- kaya doğnı bakmazdım." Ardından ödenme- yen tazminatını kastederek bize soruyor, "Bu parayı, alabilecek miyim bu adamdan?" tûtûnbank AS.L OLAN GELECEGIN.Z ARADIĞINIZ GÜVENDİR TUTUNBANK'TAN ŞİMDİ EN YUKSEK YILLIK FAIZ 1 3 A A Y Y V V A A D D E E L L i 147 İ °oS & 6 A Y V A D E L İ 1 YIL VADELİ » 6 A%/ %/A r t r ı i AY VADELİ 3 AYOA BİR I Ö tütünbank Otelden bprsa binasıEkonomi Servisi — Îstan- bul Borsası az daha otele ta- şuııyordu. Borsayı The Mar- mara Oteli'ne taşımak iste- yen Yaman Töriiner'in pro- jesi otelin sahibi Ankaralı işadamı Oğuz Gürsel'in yıl- lık 3-4 milyon dolar civann- da kira istemesi üzerine ger- çekleşmedi. Borsanm uygun bir bina arayışı sürerken Başkan Yaman Törüner spe- külasyon yaratmamak ama- cıyla Üzerinde düşünülen bi- nalar konusunda hiçbir açıklama yapmıyor. Îstanbul Borsası'run Mas- lak'taki Noramin binasın- dan başlayarak İTÜ Maçka binasında Danıştay kararıy- la "düğümlenen" bina prob- lemini çözmek için teklif gö- türdüğü Oğroz Gürsel, Ya- man Törüner'in kendisini te- lefonla arayarak fıyat istedi- ğini belirtti. Gürsel, teklifm çok detaylı olarak görüşül- mediğini, ancak borsanın otelden yaklaşık 150 odalık bir yer istemesi üzerine yıl- bk 3-4 milyon dolar civann- da kira talep ettiklerini söy- ledi. Gürsel, "Borsa yöneti- mi bu parayı çok bulunca anlaşma gercekieşmedi" de- di. Borsa Başkanı Yaman Törüner de önceki akşam yaptığı bir basın toplantısın- da, The Marmara Oteli'nin kiralanması için bir görüşme yapıldığını, ancak kira bede- linin yüksekliği nedeniyle vazgeçildiğini söylemişti. The Marmara Oteli'nin sahibi Oğuz Gürsel, Avrupa ve ABD'de bazı büyük bina- ların hem işyeri hem de otel olarak kullanıldığmı söyle- yerek "The Marmara'da da aynı uygulama yapüabilirdi. Ancak birkaç katın düzen- lenmesi ve borsa için ayn bir giriş kapısı yapümasmm ma- liyeti çok yüksek olurdu" dedi. Gürsel, 400 odah The Marmara Oteli'nde şu anda 10-15 odanın dolu olduğunu belirterek şunları söyledi: "Personel sayısını 700'den 3OO'e indirmemize rağmen ayda 1 milyar lira zarar edi- yoruz. tşler böyle giderse birkaç ay sonra oteli kapat- mak zorunda kalabiliriz." Borsa, salonunu büyüttüEkonomi Servisi— Bina problemini bir türlü çöze- meyen Îstanbul Borsası ge- çici önlemlerle "nefes almaya" çalışıyor. Bir süre önce komşusu Zihni Hol- ding binasmda iki kat kira- layan Borsa yönetimi önce- ki gün imzalanan kontratla aynı binanın iki katını daha kiraladı. Yeni kiralanan kat- lardan biri borsa salonuyla birleştirilerek salonda yüzde 50genişleme sağianacak. Ekonomi Muhabirleri Derneği tstanbul Şubesi ta- rafından düzenlenen bir sohbet toplantısına katılan Îstanbul Borsası Başkanı Yaman Törüner şu anda borsa salonunda işlem ya- pan üye temsilcilerinin yüz- de 30'ununfyonetmeliklerin işlem yapmaya izin vermedigi'' kişiler olduğunu söyledi. Yaman Törüner uy- gulanması düşünülen yeni sistem hakkında şu bilgileri verdi: "Halen her aracı kurn- mun, 4 üye temsilcisini bor- sa salonnna sokma yetkisi var. Yeni sisteme göre ber araa iiyeye serbestce 2 işlem- ci çalıştırma izni veriliyor. 2 kişiden daha fazla temsiki çahşünnak istejvnler 3. kişi içn ayda 500 bin, 4. Uşi için ise ayda 1 miyon lira öde- yccekkr. Bu tarife 1 yd için gecerii olacak. Bunun dısın- da son üç aylık işlemlere gö- re aracı Myeleri 4 gruba ayır- dık. En çok işlem yapanla- na yer aldtgı ilk gruba da- U obuılar 4 Idsiye ek olarak 3, üdnri gruptakBer 2, üçün- cü gruptakiler ise 1 kişi da- ha çabştnrabflecekler. Son grnbu ise 4 temsflciyk sınır- landırdık. Bu ek kontenjan için 30'arhk iki parti halin- de ihale yapacagız". Borsa Başkanı Yaman Tö- rüner, tahvil piyasası yönet- meliğjnin SPK tarafından prensipte kabul edildiğini, tahvil takasım sağlayacak olan bilgisayar programı bit- tiğinde piyasanın açılabile- ceğini kavdetti. Yaman Törüner işlem sa- lonunun genişletilmesi, bil- gisayar kontrollü kapılar gi- bi önlemlerin, Tophane*deki binada kalıcı olunacağı an- lanuna gelmediğini belirte- rek, "Burada 3-5 ay bfle kaJ- sak bu önlemlcri almak zo- nındaydık. Bina arayışımız surüyor. ÇeşiÜI teklifler var, degertendiriyoruz. Maçka • binası Ue ilgili mahkemeyi de sonuna kadar devam et- tirmek Dİyetiudeyiz" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog