Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbank yıllık faiz oranları: TL % 6 5 DM %11 Cumhuriyet67. Yıl; Sayı: 23881 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 Şubat 1991 Perşembe SAVASTA 29. GÜN Irak'ın iddiası: Bağdat'a düzenlenenfüze saldırısında 500 sivil öldü ABD 9 nin iddiası: Askeri tesis bombalandı Sığmakta öldülerBM Genel Sekreteri Cuellar, sivillere ait sığınakların bombalanmasını kınarken Tunus, ölenler için bir günlük yas ilan etti. Müttefikler ölümlerden, sivilleri askeri hedeflere yerleştiren Saddam'ı sorumlu tuttular. Dıs Haberfer Servisi — Dip- lomatik çevreler, Körfez sava- şında sivil hedeflerin bomba- lanmasını tartışırken CNN muhabiri Peter Arnett Bağ- dat'tan verdiği görüntulü ha- berde, müttefiklerin dün sabaha karşı Irak'ın başkentine duzenledikleri saldın sırasında bir sığınağın isabet aldığını ve 200 sivilin ölduğu- nü duyurdu. Irak, saldında 500 sivilin ölduğu- nü iddia ederken, Beyaz Saray sözcusu Marlin Fitzwater bombalanan sığınağın iyi bilinen bir askeri komuta ve kontrol ünitesi olduğunu, si- villerin buraya kasıtlı olarak yerleştirilmiş ola- bikceklerini öne sürdü. Pentagon, siyülerin ölü- müne yol açan bombalamayla ilgili bir soruş- turma açılacağını bildirdi. Körfez savaşının dünkü gündemini sivil he- deflere düzenlenen saldınlar belirlerken, Irak'a karşı hava saldınlarının sürdürulmesi ve kara savaşı için acele edilmemesi konusunda ABD ve lngiltere'nin görüş birliği içinde oldukları bildirildi. Müttefîk kuvvetleri, son hafta için- de yoğunlaştırdıklan hava saldınlarında, dun de Irak ve Kuveyt'teki askeri ve stratejik mev- zileri bombaladılar. Saldırılarda, Kuveyt'teki (Arkası Sa. 14, Sü. l'dt) BM'DE 'SAVAŞ' GERGİNLİĞİ ŞEBNEM ATİYAS'ın haberi 10. Sayfada TARIK AZIZ, GORBFYLE GORUŞECEK Diplomasi ataktaYugoslavya'nın başkenti Belgrad'da toplanan Bağlantısızlar'a dahil 15 ülkenin dışişleri bakanları, Körfez savaşına barışçı çözüm bulma amacına yönelik olarak Bağdat ve Washington'a bir heyet göndermeyi kararlaştırdılar. Saddam'lagörüşen Primakov çözüm için "ümit ışığı" olduğunu söyledi. CNN'DEN GÖRÜNTÜ — CNN Televizyonu, Bagdat'taki sığmaktan çıkanlan cesetleri böyle goriintüledi. CNN muhabiri Peter Arnett, müttefik savaş uçaklarından alılan iki fuzenin sıgınaga isabet etmesi sonucu 200 sivilin ol- duğunu, bu görunlüler eşliğinde dunyaya duyurdu. (Fotoğraf: AFP) Dış Haberler Servisi — Kör- fez savaşı, tum şiddeti ile sürer- ken diplomatik girişimlerin de yoğunlaştığı gözleniyor. Irak lı- deri Saddam Huseyin'in öncekı gece yaptığı açıklamada, Körfez savaşını sona erdirmek için Sov- yetler Birliği ve diğer ülkelerle iş- birliği yapmaya hazır olduğunu söylemesi siyasi çevrelerde çeşitli yorumlara yol açarken Irak Dı- şişleri Bakanı Tanl Aziz'in Moskova'da Sovyet Başkanı Mi- hail Gorbaçov'la buluşacağı açıklandı. Sovyetler Birliği'nin yaptığı atakla siyasal sahnede ön (Arkası Sa. 14, Sü. 4'dt) ALPTEMOÇİN: BÖLGE BARIŞINA KATKIYA HAZIRIZ SEMİH İDİZ'İR haber ve notfan 11. Sayfada HEDEF, IRAK ORDUSUNU ERİTMEK UFUK GÜUEMİR'in habefi 10. Sayfada GENSCHER: SURİYE İSRAİL'1 TANIMAYA HAZIR10. Sayfada SAVAŞ, AT'Yİ KOŞEYE SIKIŞT1RD110. Sayfada Akbulut:Sonuııa kadar mticadeleANAP'ta; Semra Hanım'ın SiyasiPartiler Yasası'na değil, MedeniKanun'a göre siyaset yapacağı konuşuluyor AHMETTAN ANKARA — tki sey kesinleşti: Bir, Sem- ra Hanım aktif siyasete girecek, iki, Bayan öad siyaseti Siyasi Partiler YasasTna göre de- gil, Medeni Kanun'a göre yapacak. ANAP kolislerinde dun kulaktan kulaga fısıidanan en son haber bu... Semra Hanun'm bugiin İstanbuTda ANAP ilce baskanlan ile gazetelerin "secilmiş" yö- netici ve yazarianna verecegi jenekte, "Uri- hi karannı" açıldama» bckkniyor. Tarihi karar. ANAP'ta Başbakan ve Ge- nd Başkan'dan başlayarak ornegin Kasımpa- şa'daki maballe delegesine kadar tüm parti- likri çok yakından ilgilendiriyor. Çüokü, Törkiye'de siyasefle bugünden baş- layarak çok "ilginç" bir yapılanmaya tanık olnnacak. Bu yapılanmanın her şeyde oldu- gn gibi miman, miıbendisi, müteahhidi. Cnmhurbaşkanı Özal. Ozal'ın 1991 ydı kış itibanyla Türkiye ve Türkiye iç poUtikası için öngördügü yeni "dizayn" bu. Bu •'dizayn"dan birinci derecede ANAP'- ın lstanbul örgiilü etkilenecek gibi görünü- yor. Ama asıl hedef, Başbakan ve ANAP Ii- deri Akbulut. Bunu Akbulut'un kendisi de görmus ola- cak ki önceki gün TBMM grup salonunda kiırsiiden "Yol ayrımına geliriz" diye konuştu. Bu belkJ de YJdınm Akbulut'nn vaptıgı en kısa, en sert konuşmaydı. Kulislerde Bafba- kan'ın çok sıkınülı olduğu ısrarla belirtiUyor- dn. Bu durutn şöyle açıklanıyordu: "Cumhurbaşkanı Özal, ANAP'ta artık kendisi için denizin tukeoebilecegini gordıi. Çok keskin bir çıkış yaparak eşini politikaya sürerek, partiyi ele geçirmeye karar verdi. Ak- bulut'un sıkıntısı, Semra Hanun'la mücade- lenin boş yere olacagını görmesinden..." Başbakan sıkıntılı mı? Bunu anlamanın en dognı ve kestinne yo- lu, Başbakan'ı görmekti. Başbakan'ı, Konut'U Errincan'uı kurtuluş yıldönümu kutlamalanna gitmeye hazuianır- ken binbir zahmetten sonra birkaç dakika için görebildik. Akbulut, sıkınülı görünmüyordu. Üstelik, Erzincan'a gidişi sis yüzünden gerçekleşme- digi halde sıkınülı degildi. Aksine rahat nu rahat görünuyordu. <Arkası Sa. 14, Su. 4'de) Eymen Topbaş aday olmuyor ANAP'ta İstanbul için anlaşmaSemra Özal'ın ANAP lstanbul il başkanlığına adayhğı haberlerinin yayılması üzerine II Başkanvekili Yeşilkaya Köşk'e çıkarak Özallar'la görüştü. Turgut Özal, ABD'de olan Eymen Topbaş'ı arayarak aday olmayacağını Yeşilkaya'ya söylemesini istedi. Topbaş'ın telefonda 'Aday olmayacağım. Emaneti teslim ediyorum' dediği öğrenildi. Sus BE! FARUK BtLDİRİCİ ANKARA — Cumhurbaşka- nı Turgut Özal'ın eşı Semra Özal'ın ANAP lstanbul İl Baş- kanlığı'na adayhğı konusunda görevdeki il yönetimiyle anlaş- ma sağlandı. Cumhurbaşkanı Özal ve eşi Semra Özal, ABD 1 de bulunan Eymen Topbaş'ı te- lefonla arayarak, aday olmaya- cağını, ANAP İstanbul İl Baş- kanvekili Hasan Yeşilkaya'ya söylemesini istediler. Topbaş'ın "Aday olmayacağım. Emaneti sahibine teslim ediyorum" soz- leri uzerine il yönetiminde ağır- lıkta olan muhafazakârlann di- renışi kırıldı. Semra Özal'ın, II Yönetim Kurulu'na 3 ya da 5 ki- şiyi aday göstereceği, geri kalan üyeleri de ilçe başkanlarının be- (Arkast Sa. 17, Sü. 3'de) İLÇE BAŞKANLARIVİZE VERECEK Mİ? 5. Sayfada ÖZALLAR'IN İSTANBUL ÇIKARMASI 17. Sayfada FESTİVAL 10. YILINDA Festivalin Ustalara Saygı boliimiınde Carlos Saura'mn "Besle Kargayı" nimini de izleyeceğiz. IstanbuTa fîlm bombardımanı 16-31 marttaki İstanbul Film Festivali'nde 34 ülkeden 110 yapım gösterilecek. Ustalara Saygı bölümü; Carlos Saura, Margarethe Von Trotta ile Andrej Wajda'ya ayrıldı. Festivalin en zengin bölümlerinden "Dünya Festivallerinden" bölümünde ise aralannda çeşitli ödüller de kazanmış olan 19 film yer alıyor. 7. Sayfada Savunma Bakanı Stoltenberg Türkiye'de Almanya hem destek verdi hem uyardı ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosn) — Almanya Savunma Ba- kanı Gerhard Stoltenberg, iki günlük bir ziyaret için dün Türkiye'ye geldi. Konuk baka- nın, Yıldınm Akbulut ile görüş- mesinden sonra Başbakanlık'tan yapüan açıklamada, Stoltenber- ger'in, "Alnuurya'nın zor günler- de müttefiklerine güvendiğini, müttefiklerinin de Almanya'ya güvenebileceklerini" söylediği büdirüdi. Alman televizyonu ARD ise Savunma Bakanı'nın (Arkası Sa. 14, Sü. »'de) ŞİŞLİ-BOMONTİ • « Uççocuk yanarak can verdi Seyyar satıcı Cemalettin Baysal'a ait gecekonduda dün saat 11.30 sıralarında çıkan yangında evde yalnız olan çocuklardan Reyhan (6), Gökhan (5) ve Ünal (3) yanarak can verdiler. 8. Sayfada Filiz Ali ve Stendhal'in kaleminden ölümünün 200'üncü yılında Mozart T.B. Bottomore'un kitabı: "Seçkinler ve Toplum"/ Doğan Özlem Cemal Süreya'nın yazıları: "99-Yüz'7 Muzaffer Buyrukçu Şiir nedir, nereden doğar? / Melih Cevdet Anday YARIN tzmir Televizyonu'nca hazırlanıp canlı yayımlanan 'Hafta Sonu' programına '900 Saniye' bölümünü yapan Çiğdem Tunç, özellikıe genç yeteneklere yer veriyor. Işine sunuculuk eözüyle bakmadığını söyleyen Tunç, 'Bir nevi şov bu' diyor. CUMARTESİ Mikrop savaşı geliyor mu? Alaeddinoğlu: Ucuz ve kullanımı kolay. Ünlü/Ensari: Gizli savaş sılahı. öner: Kitlesel imha süahı. Uner Tan: Bilimde öncelikler... Vehbi Belgil: Uzay çağı neler getirdi? Asimov: Doğaya dönüş Korkmaz: Yeraltını seven hayvan: Porsuk PAZAR Çelik Gülersoy, Pera'ya geçit veren Beyoğlu pasajlarını anlatıyor. Idil Biret ile müzik dışı bir söyleşi... Müzik: Queen, 70'li yılların çızgısinde... Otomobilde krom nikelajlı pop sanat... • Pazarötesi: Saddam'ın altın kılıçları... Sofra: Hatay Lokantası'nın yazılı çizili belleği... Doğada Yaşam: Dağcı, atletik olmavabilir! ÖzaPdan seçim iıııası Cumhurbaşkanı Turgut Özal, dün TBMM'de ANAP grup başkanvekilleri ile Adalet ve Anayasa komisyonlarının ANAP'lı üyeleriyle görüşürken "Eğer yurtdışındaki işçilerin oy kullanmalarını istiyorsanız, seçim düşünüyorsanız eylülde yapın" dedi. Savaşın 3 haftaya kadar biteceğini, kara savaşı olacagını sanmadığını belirten Özal, Kürtçe konuşma serbestisi getiren yasanın değişiklik yapılmadan TBMM'den geçmesini istedi. Cumhurbaşkanı "Zaten kaset de yapıyorlar, video bandı da" dedi. 5. Sayfada • İşsizler ordusu büyüyor 15 ocakta başlayan Körfez savaşı ve durgunluk öne sürulerek, ışten atılan ve zorunlu izne çıkanlanlann sayısı 200 bini aştı. 3. Sayfada • Soygun furyası devam ediyor tstanbul, Ankara ve Konya'da dun yapılan çeşitli soygunlarda 16 mılyon lirantn üzermde para gasp edıldi. 3. Sayfada • Aşkın yarattığı film TV3'te bu gece yayımlanacak Sinema Tarihinden Bir Yaprak'ta "Stromboh" fılmı var. 6. Sayfada • Belediyeler her şeyi satıyor // beledıyeleri borç ödeyebılmek için ellerindekilerı satışa çıkardı. Ekonomide • Kemerlerinizi iyi sıkın THY, tasarruf onlem.ennden 132 milyar lıra tutannda ek kaynak yaralmayı hedeflıyor. Ekonomide • Son gülen G.Saray oldu Federasyon Kupası'nda C.Saray, Fenerbahçe, Trubzon ve A.Gucu yarı finale yukseldi. Spor'da • Bugün sevgilinizi unutmayın 14 Şubat St. Valentın Âşıklar Gunu'nde sevdiğınıze gondereceğimz özel bir mesajla yaşama renk katabilırsimz. Arka Sayfada • Oscar adaylan belli oldu Bu yıl 63. kez verilecek olan Oscar ödüllerimn adaylan belırlendi. Costler'in 'Kurtlarla Danslar' adlı filmi 12 dalda aday göstenldi. Meryl Streep en iyi kadın oyuncu adaylan arasında. Arka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU Erdemli Şiirler. Kültür Bakanlığı, TRT Genel Müdürü Sayın Kerım Aydın Erdem'in şiirlerini besteletmeye karar vermış Kerim Aydın Erdem, böylece "Devlet Şairi" de oldu; ken- dısini kutlarız. "Şiirde devletçilik" çok önemlı bir konudur. Erdem'in şaırliği çok eskılere dayanır. Her toplumsal olay (Arkası Sa. 17, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog