Bugünden 1930'a 5,427,456 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎYET/8 ISTANBUL'DA BUGÜN • Fransız Anadolu Araştırmalan Enstitüsü'nun davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Prof. Dr. Jacob M. Landau, 18.3O"da Beyoğlu Nuru Ziya Sokak No: 22'deki enstitü merkezinde "Ideology and Organisation of Political Pan-Islam (1876-1990)" konulu tngilizce konferans verecek. KENTKAŞAM 11 SUBAT 1991 BîR MEKTUP Minîbüsler trafîği engelliyor • Topkapt-Aksaray arasındaki tercihli otobüs yolu nedeniyle daralan Millet Caddesi'nde minibus surücülerinin daha dikkatli seyretmeleri gerekiyor. Daralan yolda yolcu indirip bindiren sürücülerin acele etmeleri trafığin rahatlamasına neden olacak. ERDALKARA KüÇÜKÇEKMECE'DEN Asfaklama çalışması yok • Kiiçukçekmecc'nin yıllardır ıhmal edilen asfaltlama çaüştnalaruun bu yü da başlatümadığından şikâyet eden yurttaşlar, belediyenin ilçeye gereken önemi göstermediğini belirtiyorlar. özellikle yağışlı havalarda bozuk yollarda binken suların sürücûleri de yayalan da zor durumda bıraktığ) belirtiliyor. SUGÜNLÜĞÜ • Şnbal ayının ilk günü başlayan ve dört gün aralıklı olarak devam eden kar yağışı Istanbul barajlaruıda toplam 11 milyon metreküplük artışa neden oldu. Son yapılan ölçumlerde Istanbul'a su sağlayan 7 barajdaki su rezervinin 281 milyon 597 bin 300 metreküp olduğu belirtildi. 5 Haziran DünyaÇevre Haftası tSTANBUL (tÜHA) — Is- tanbul Buyükşehır Belediyesi Çevre Komisyonu "5 Haziran Dünya Çevre Giinü"nun "Diın- ya Çevre Haftası" olarak kut- lanması için başlattığı çalışma- larını sürdüruyor. İSKTden yarışma Ote yandan ÎSKİ, çocuk ve gençleri çevre konusunda bilgi- lendirmek amacıyla "Nasü bir çevre istiyorsunuz?" konulu bir yanşma diızenledi. 18 yaşından küçük herkesin katılabileceği yanşmaya, birden çok yapıt ve anlatım biçimi gönderilebUecek. Resim, fotoğraf, duz yazı, şiir ve özlü söz turu eserlerin katılaca- ğı yarışmada ödul olarak dere- ceye girenlere çeşitli hediyeler ve- rilecek. Son katılma tarihi 15 mart cuma günu saat 17.00 olan yarışmanın sonuçları 25 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda açıklanacak. Cenaze törenine polis engeli Cenaze kortejini durduran polis, yürüyüşe izin vermedi. (Fotoğraf: Esat Pala) tstanbul Haber Servisi — Yeşilköy'de polisle gırdiği çatışmada olen Kocasinan Halkevi kurucularından Temel Coşkun, Kocasinan'da toprağa verildi. Coşkun'un cenazesı, eşı HidayetCoşkun ve öteki yakınlan tarafından dün öğleye doğru Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Hidayet Coşkun, eşinin kesinlikle yasadışı orgüt uyesi olmadığını savunarak kendisiyle gurur duyduğunu söyledi. Cenaze daha sonra Kocasinan Soğanlı Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından, yaklaşık 2 kilometre ötedeki Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere yola çıkanldı. Soğanh Caddesi üzerinde cenaze kortejini durduran güvenlik güçleri, mezarhğa kadar yapılmak istenen yürüyüşe izin vermedi. "TemeUer ölmez" diye slogan atan bir grup ise Çevik Kuvvet tarafından dağıtıldı. Bu arada olayla ilgili olarak Temel Coşkun'un eşi Hidayet Coşkun ile kardeşinin de gözaltına alınarak sorgulandıklan ve dün sabah serbest bırakıldıklan öğrenildi. r EREKLI TELEFONLAR • hlslnriat 055 • hfaiye:000 • Jmdanu: 056 • Zaferta IMdiıliii: 527 57 00 • ItenrtM» MMirtiii. 172 13 73-74-75 ve 088 • tSKİ anza: 068 • SA&JK: Hınr AcM: 077 Sajhfc MMirtiji: 511 89 18 Cemkpaşa Tıp: 588 48 00 Çjfa Tns 534 00 00 M m a n T»: 340 01 00 rtoytoıpaşa Numne: 345 46 80 $tşli EtM: 131 22 09 TakshR İlkfar**: 1-52 43 00 SSK Sanatya: 588 44 00 SSKOkmeitmr. 132 30 00 SSK GöztapK 358 67 60 • TMFk: Traflk Sabe m.: 176 24 14 (tsL), 356 04 85-86 (Kadıkfiy) N i * Tnfik 377 22 07 (E-5) 356 04 86 (Şehınçı). 314 36 (8 Çekmece) • THT: iç lütor: 573 13 31. Dt? Hattan 573 04 33. SMtnfc 574 73 00. RezemsytK 574 82 00 (25 hat) • DDT: SMojd D l M f i : 527 00 50. H.Paşa Omuşmr. 338 30 50 • VAPM: S(Mr HaUan: 526 40 20 Sİnema • Tİyatro • Gösteri CEMALHEŞTHEY SAHTE CENNETEJEFF DANIELS JUUAN SANDS JOHN GOODMAN Yönetmen:FRANKMARSHALI TiyatroStudygsu • 1989 Berlın U C • • A • Fransa Fılm Festıvalı W EâVıT% Strasbüurg En lyı Kadın Z U H A L OLCAY En lyı Fılm Oyuncu Ödulu Odulu 15 Şubat tanmbaren Beyoglu LALE-Ankara GOLBAŞl Pefc ylkıntU Kadmoy OCAK Sınemalannaa EMEKFİLM Türkıye Işletmesı TUN* FİLM KAN KARDEŞLER( B l o o d B r o t h e r s ) Müzikal 2 Bölüm Yöneten: Yücel Erten Zuhal Olcay. Haluk Bilginer, Ahmet Levendoğlu CumartES!.Paza''hari(;hergun21 15. Dunya Sıneması 19 Şubat tan ıt*>c.-en Beyoğtu FfTAŞ-Kadıköy KSM-Ankara TAL1P Stnefnalan nda Bıleaer. DûnyaSıneması (1499361 -15201 62) VakkoramaTaksım(151 15 71) Vakkorama Suadıye de (360 90 90) sanlmaktadır Pazartesı gunlen. oğretmen. öğrena ve emeklıler ıcm ozel ındınm gunüdur. YAPI^KREDi Gmeıek Kieyte çıkpğımda bana lak vt'Ktksımz GARRY FRANKUN Carrce Otw Mickcy Roarkc mıımm 4. HAFTA --..— - Q2ENFllM 12X M 15-16X 18 45-21 00 ı 1130 14001630 »45-2115 IJ3I01?» 1000 1200 14 15-1S3D 13 00 21 30 :.ıjm>n noo 1300 1515-ır'5-1915-2130 ICTOth KrOCLU HSI3Î40] 11 30 1330 15» 1730 1930 21 30 1516 !8W 1100 1300 1500 1700 1900-2100 t * r t * K » K 1572 1! 631 1100 1300-1500 1700 1900-21 00 K<x*tr6v"tO t4rnwnowrtt», bu IRme gösterdiklen muhtejenı igıden dotayı teşeklcûı ederu (144 84 39) [336 01 12) 1200 14 15 16 30 18 45 21 15 12 00 U 15 16 30 18 45 21 15 EVDETEK^BAŞINa JAMES CAAN - KATHY BATES 1991 Altın Kure ödulu En lyı Kadın Oyuncu Kodıkft» Sonot Mwk«t ve Kad*dv *s Snematannda 12 Doğiflk m m t a hızmehnizde Harbiye Muhsin Ertuğrul. Fatih Reşat Nuri Sahnesi bitetleri satılmaktadır. çıtemlar hulûbüSTEPHEN KING'm Eserinden 581 O2 O3-O4 (Danıama) Merter/Bakırköy DEVLET TİYATROSU -Ölüm Kitobı' Yönetmen: ROB REINER LJTTY Gtftırt-Bırt Shıvtlovf DÜN GECE YOLDA GİDERKENUyırlıyın Siaon Grıy Çavırtn Oyı McnU{< YSntltn Engın Cuzv 16.17 23.24 Şub* HıMım 0on»en Kıuft Sttptı SnHuim 1Ziai4.l5.16.17 $ubat 140 4S 95) 11 30-14 0016 30-19 15-21J0 Bahcebme' UNVERDI (575 45 93) 11 00-13 00-15 00-17 00-1915-21 15 Ankvı Otvlct Tl|r«rwı TUTKBI« C O S T A C A V R A S M MERAL 4 UGURLU İMZA GÜNÜ 13.2.1991 Çarşamba 14:00 . MUSIC BOX KAFESTEN BİRSALINCAKTA İKİ KİSİ KUŞ UÇTU Çmlrn: Smgl » M ı Yjnttın N«v S a v 16.172124 ŞuM MÜZİK KUTUSU JESSICA UVNGE Pan Yayıncıbk Bartaros Bulvan 74/4Beştaş Tel 161 80 72 0KM D«rrtoyu Cıd 110 158 89 87 1330-16.00 18 30 2100 YÜZYÜZEREKLAM FİLMİ DAGmMtNDA Çtvirtn Belgı PlkM» Ytatttn Çetın Ipekkıya 12.13.14 15.16L1 7 $tıb* SOYTARI Çcvirn: TılD Halnıın Yomtm. KırHI Tib« 13.141S.2OZ1.22 Şubat Ş Uysrlıyjn MTdncl Frıyn Ç«vken Lıle Ertn Toneten Ctırıs Hırrıs 19.2a2l 2223.U Sub»! BEY06LUNDA BAKIRKOY'DE KARACA riVATROSU NOA BELEDITE $EHIR 143!7 63Pl2«r 2100 TlrATROSU NOA 5'2 64 39 S>h IBJ0n21ü0'de ftai 18.30 vt 21 00 de d z Saravr T yatrosu Barbaros Yokjşu YıidızSarayııç ndea M«»7M • 132 64 [4T| KENT OYUNCULARI I DORMEN S TİYATROSU ESKİ FOTOĞRAFLAR Oyun 2 Bö»um i YALNIZ 4 HAFTA» Yazan: Dinçer Sümer Yön: Müşflk Kenter Cuma 21.00 Clesı 15.00 -1800 Pazof 1500 K e n t e r T ı y a t r o s u 1 4 6 3 5 B9 R a y C o o n e y KARMAKARISIKKOMEDI 2 BÖLÜHf Yönoten HALDUM DORMEN C.tMİ. 18 00 21.15 Pmzmr 14 30-18 00 Zımnaı murts, P ı e r r e t t e B R U N O Ergenekon Cad.98 PANGALTI Tel:141 27 37 BüLUNMAZ ÎIYATBO ıSTANBUL Azız Nesın SEN GARA DEĞİLSİN Yön H.Hılmı Bulunmaz H»r Pazar 19.00 Bıkırköy 542 11 72-15! 60 90 K A R Y A C E P S I N E M A S I Bizim Tiyatro Dostlar Tıyatrosu Saloou'nda Tûnel 144 81 37 - 145 24 90 Cuma 1830 Cte» 1530 Pz 1130 FALLACCCnm BİR INSAN ' yaprtından esmtenereK yazan HaHI BEVTAŞ yoneter Zafvr DİPER FAUSTO 11 Şubat Pazartesi Saat 19.00 KARA KARAYEF AZERBEYCAN DEVLET ODA ORKESTRASI ŞEF: NAZIM RIZAYEF Handel, Mozart, Amirof, Mirzazade Dadaşov, Sarasate, Bragado, Vivaldi Solist: Zülfiye Yagubova Keman 13 Şubat Çarşamba Saat 19.00 BOĞAZİÇÎ ODA SOLİSTLERt Mozart "Salzburg Senfonisi" Bach "Mi majör keman kençertosu" Dvorak "Serenad, op. 22" BIM SMn Yerlın Korse' Sa'cu ıs$ 53 92 Ga'ler a Canışma B J'osu 559 95 60 »aBKofflnJ Takym ıS 1 -5 "1 .-îKknfar-a Suaö ve 360 90 90 N o : 1 40 Tel: 151 1 8 6 5 - 6 6 CIHAN OKSUZ/FERHAN ŞENSOY AŞKIMIZIN GEMİSİ Cumarfetl FINDIK KABUĞU «•»-«•» Pıerre Henrı Camı/Feı+ıan Şensoy MATAD0R Perşembe-Cuma 21.00 ^«JJJJ Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Çarşamba 21 00 Ferhan Şensoy'un Pazar 15.30 -18.30 gsssa KAHRAMAN BAKKAL SÜPERMARKETE KARSI BEYOGLU KUÇUK SAHNE 144 43 27 143 64 Ferhan Şensoy'un İSTANBUL U SATIY0RUM Munır Özkul - Erol Gunaydın Salı 21.00 NÖBETÇİ TİYATRO Ferhan Şensoy'un AŞKIN GÖZÜNE GÖZLÜK Yon Rasım Oztekın Çarşamba 21.00 Cumartesı 13 00 CIHAT TAMER • ERCAN YAZGAN TİYATROSU INSAN STJRETLEBI TOLÛÇİZGEN Müziklı Gûldürû 2 Bölûm Yazan AZIZ KESTN Çarş Perg-Cusl 2100 Pazar 18 00 (Perç öalk günûdür) Bılet S«ı< Terlerı Val(koramaSua!:ıve36O9G9O 3HattVakkcamaTaksım151157'(5Hat) KEFSJTER TIYATROSU 146 3 5 8 9 OyununrtaUtıONK BAKIRKÖY BELEDIYE TIYATROLARI Dano Fo BEDAVA MI SANDIN? Yön: Oğuz Aral SalhCart Parı-Cmm 2 a » Cietl 15.00 2a30 Necatı Cumah MİNE Yön: Zeliha Berksoy l7$ubıt'24$uM ıa.oo-ıa.30 Bllet Sah( leriatl Adle Noyt Katir Meıteü 572 64 39 • Gollerta Darajma 55» 95 «0 ijş E H I R T I Y A T R O L A R I | Istanbul devlet opera ve balesi 11-17 ŞUBAT 1991 tfiliiım SHAKESPEARE KRAL LEAR Tûıtdii Irtn $AHİRBA$ TiMtfir l*ıl KASAPOCLU |12 13-14 151 Ekrtm fLREY/Ctmal R.REY LÜKÜS HAYAT Yöncttn Hlldun OORMEN 116-17] BAY HİÇ- SONSUZLUK KİTABEVİ Yimtm Bıtar SABUNCU |P1«b?0-30/Pcr-Cu»a: I5J0) Erkan AKIN ıMuzıkıl Komedıl DELİ EDER İNSANI BU DÜNYA «laöiKOPER 112 13-14-15-16-171 (Hkl ALTAN TELEFON KİMİN İÇİN ÇALIYOR ? Ttnmn Engın ULU0A6 (12 13 14-15 16 171 S«ıtF»!«.'Swa» DİIIÇEL MERAKUSI İÇİN ÖYLE BİR HİKAYE VonHm MacilKOPER |12I7| Willy RUSSELL BİR KADIN Turkçnl Stmra KADAMURSEL Yöndtn Cclın IPERKATA 113-14.15) Rsyaund FITZSIMOMS AKTÖR KEAN Turkçtsı Sevgı SANU Tlntten Tuıtç YALMAN [16 CumartBİ] 3İLETL£R TİYATRO GIŞELERINİN YAN1 SIRA KADIKOY MERKEZ G1ŞE VAKKORAMA TAKSİM SUADİYE ve APS GAYRETTEPE BOSTANCI ıte BELPA HIPEPMARKETTE S A T I L M A K T A D I P Oyun Gunlen Salı 20 30'Çar 15 00-20 30'Per-Cuma 20 3C Cumartes 15 00-20 30 Pazar 15 00-18 30 ATATÜRK KÜLTtrR MERKCEİ'NDE W A Mtzirt S Prokolıev SİHİRLİ FLUT opera 2 pnıtt Orteslrj Şelı Om Mjnsur Safmeyc Koyın Yekti K»l 12$ubal 2000de 0 Btımrıs YUSUF İLE ZÜLEYHA apera 3 perde Orkeslrı Şelı Dkm Dermrıs Sahneye Koyan Cuneyt Gokçer 16 Şubat. 15 30da W.A.MOZABT'IN ÖLtiMÜNÜN 200. THJNI ANMA KONSERİ Mozari Operalanndan Arya ve Duetler Sollıtler EUderen Akder Nursel Oncul Seboem Kartil Erkın Ttzcan Plyano Jan Salıy 18 $ubaL 1900 da 10da Tiyatro tltnöa ROMEO VE JULİET bale 3 ptrdc Koreografı AlaYed Rodnguu Salmeye Koysn Evınç Sunal/ Sunı Senel Orkeslra Selı Elsad Bagırgv 13-27 $ubaL A.vgn Ztmllntki BİR FLORANSA TRAJEDİSİ operı I ptr(le Sahneyt Koyan IMer Sökttvcn YAŞAM VE İNSAN bale 1 perde Kortograti ve Sahneyt Koyan Selçuk lerık Mûzık T TimmenniM/S Wlse/ B Robaja 15-22 Şubat. 2lia(rde • t Thonass SİHİRBAZ OZ (jcuk mu2lkalı 2 perde Satıneye Koyan Sümeray Arıman 916-23 Subat I I 00de Bde** laırailden IU hafla 6nce A.ICM gn«4e<inas. Suadlyv- taksvn VaUcoramo, Pangoltı Gençler Mağozalannda v« Gateria-Afcıkdy doraıma bOrosunda talifa çıkmokkxj» - G*«e W 151 (0 23 / 151 M X (7 hat) 254 OEVLET ! TİYATROSU A n k a r a D e v l e t T i y a t r o s u Turnesi 19 Şubat tan başlayarak TAKSİM SAHNESI'nde K. Kesey - D. VVasserman KAFESTEN BİR KUŞ UÇTU Tonden Bas>< Colem Kostucn Gul Emrf (sik Fahrettın O<er Muztk Kema' Gunuc Rt>f Yrd Lal« O^geı y g Hayrtttrfi En^n Sema Afbvs A>$e Bm^t Eı3* uçukaıOfnurcu Guv«n Besıntoglu Can Oztopçu Tansu Ayîsr Turgui Sarıgol Ads>^ Karaduman Aklao Gjnalp Orfıan A>« E»nan Gokaucı- F.»fM E'tj.n Mustala Şe«ı>c-oşlu v .itt rsy Aiena N'lgun Ta« Sıieı Oı« Can« Cagf»" Guiaercn De%eı 1B-20'21-22-23-24 Şubst Salı Ca'5-Pe»s-Cuma-C lesı 2030 Pazaı 1500 Biletlersatıştadır.Tel: T.C. EYÜP 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Esas No: 1990/928 Hakim: Kamil Kancabaş 20687 Katip: Fatma Oğraş Davaa: Mahye Hazinesi Vekili: Avukat Ertuğrul Tıizün Hazine Vekili Davalı: Kiryako Verasesi Vangel oğlu tlya Dava: Gaıplik Eyup Fethi Çelebi Mahallesi, Fethi Çelebi Caddesi'nde kayıtlı KİR- YAKO VARESESt VANGEL OĞLU İLYA'nın davacı İstanbul Ma- liye Hazinesi tarafından KlRYAKO VERASESİ VANGEL OĞLU İLYA'NIN belü adresten aynldıktan sonra kendısinden bir haber alın- madığından gaiphğıne karar venlmesını ıstemiş olmakla. Gaip hakkında malumatian olan kımselenn 30 gunluk muddet ıçin- de 1990/928 esas sayılı dosyadan bahısle mahkememıze malumat ver- melerı ve gaıp ve hayatta ise keza onun da adresini bildirmesi ilan olunur. 25.1 1991 Basın: 19189 İLAN BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 1978/482 Karar No: 1981/530 Davacılar Bayburt Ui Pınarcık Köyü'nden Veli Akbulut ve Ali Ak- bulut tarafından davahlar Bayburt'tan Zeki Okumuş, Osman Oku- muş, Nazim Gidici ve Maliye Hazinesi aleyhıne açmış olduklan Ka- dastro Tesbitımn iptali ve Tesçıl davasımn Mahkememizde yapılan açık yargüama sonunda: Bayburt lli Cami Kebir Mahallesi Nalbantlar Çarşısı'nda kaın 206 Ada 21 Parsel ve 206 Ada 22 parsel nolu tasınmaz hakkında açılan dava HUMK.nun 409. maddesi gereğince AÇILMAMIŞ SAYILMA- SINA karar verilmiş olup kararı davacı mirascıları tarafından temyiz edilmiş olup bütün aramalara rağmen Bayburt îli Pınarcık köyün- den Muzeyyem AKBULUT ve Saadet AKBULUT'a karar tebliği ya- pılmadığından ılanen teblıgat yapılmasına karar venlerek iş bu kara- rın ılan tarıhinden itibaren 15 gun süre içinde ış bu kararı temyiz et medikleri takdirde dosyanın Yargıtay'a gönderileceği tebligat yerine kaim olmak uzere i; bu karar ılanen teblığ olunur. 25.1.1991 Basın: 46495 ÇARŞAMBA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLAMSIZ ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ DOSYA NO: 1990/675 Alacaklı: Hüseyin Şahin. Vekili: Av. Nazan Sezgin Kuyumcular Çarşısı No: 12. Çarşamba. Borçlu: Ali Özçakır adres bilinmiyor. Borç miktarı: 29.617.500 TL. ve ayrıca 24.7.1990 tarihinden iti- baren kanunı faiz ve diğer icra mas. Borcun sebebi: Fatura karşılığı 150 ton çimento bedeli. İş bu ödeme emnnin tebliği tarıhinden itibaren borç ve masrafla- rını 7 + 15 = 22 gün içinde ödemeniz, bu borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklı vekilinin takibat ıcrasına bir ıtırazınız varsa yazılı veya sözlü olarak 22 gün içinde icra daıresine bfldirilmesi, aynı müddet içinde l.I.K. 74. Md. gereği mal beyanında bulunmanız, hiç mal be- yanında bulunmaz veya hakıkata aykırı beyanda bulunmanız halin- de hapısle cezalandırılacağınız, borç odenmez veya itırazda bulun- mamanız halinde cebri icraya devam edileceğı ıhtaren ve ilanen teb- liğ olunur. 12.12.1990 Basın: 45472
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog