Bugünden 1930'a 5,427,456 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET/6 TELEVİZYON-RADYO 11 ŞUBAT 1991 Akış içerisinde 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.05, 23.00 ve 24.00'te haber bülteni ver alacak. 05.28 AçillŞ-AçikÖğretim Birinci sınıflara Temel Hukuk: Hükmi Şahsiyet, İş tdaresine Giriş dersinde lşletmenin Verimliliği ve Davranış Bilimlerine Giriş (Psikoloji Bilimine Genel Giriş) konulan işleniyor. 06.30 GÜn D û ğ a r k e n Hilmi Gökçınar'ın sunduğu programda, Milli Parklar Daıresi Başkanı Sami Ölçer ile "Ağacın ve Ormanın Önemi" üzerine söyleşi yapılıyor. 07.05 Gün Başüyor 09.05 Susam Sokagı 09.35 K a d i n Saatİ Yeni evli bir aılenın komşulanyla aralannda geçen olaylar dramaıize ediliyor. 10.00 Arkası Yann: Kalbin Sesi 10.40 Okul Televizyonu 15.05 Çocuk Kusagı 16.05 Ç o c u k Kuşağl Programın hedefleri besinleri tanıma, ilişki terimleri^önce ve sonra, ritm tekrarlama. 17.20 Arkası Yann: Hayat Agacı 18.00 Anadolu'dan Göriinflm 18.30 A Stüdyosundan 19.20 Dizi: 077 Hızır Acil Servis (Aynntıh bilgj yandaki sütunlarda) 20.00 Haberier ve Hava Durumu 20.40 Spor 21.00 Miraç kandili 22.00 TV Dergisi 23.05 Dizi: Yalnızlar 00.25 Müzik Yelpazesi (Aynntılı bilgi yandaki sütunlarda) 01.10 Dizi: Haberler 01.25 Kapanış 07.58 Açüış-Okul TelevizyoBU 10.45 AçikÖgretİm 1. Temel Hukuk: (Hükmü tş tdaresine Ginş: (lşletmenin Verimliligi). Davranış Şahsiyet). Bilimlerine Giriş: (Psikoloji Bilimine Genel Giriş), 4. örgütsel Davranış (örgütlerde grup ve grup nonnlan). 12.15 Kapanış 18.00 Açüış 18.10 Arkası Yann: Yalan Rüzgân 19.20 Spor Panorama 20.10 Dizi: Erkekler 21.00 Günlerle Gelen 21.30 TRT Korolan 22.00 Haberier ve İngilizce Haberler 22.30 Forum 23.30 Dizi: BuyiikTuzak 00.20 Kapanış 19.59 Açıhş-Belgesel: Vücudumuzu Tanıyalım Vücudumuzdaki hormonların ve derimizin anlatıldığı bu bölümde denmizin nasıl yaslandığı ve bunun önüne geçmenin mümkün olup olmadıgı taruşılıyor. 20.30 Video Müzik-Türkiye (Bugün köşesinde) 21.20 Dizi: Loose Cannon 22.10 Opera: Macbeth (Aynntılı bilgi yandaki sütunlarda) 01.00 Kapanış 13.59 Acılış-Okul Televizyonu 18.20 Yabancı Dil Dersi 19.00 Arkası Yann: Hayat Agacı 20.00 AçikÖgretİm Birinci sınıflar için Temel Hukuk: Hükmi Şahsiyet. tş tdaresine Giriş: lşletmenin Verimliliği. 20.45 AçikÖgretİm Birinci sınıflar için Davranış Bilimlerine Giriş: Psikoloji Bilimine Genel Giriş. 2. nnıflar için İş tdaresi: örgüt Yapıtlan. 21.30 AçikÖgretİm tkinci sımflar için Muhasebe UygulamaJan: Komandıt Şirketler. 1. sınıflar için Almanca: Ders 12. 22.10 Dizi: GYM 22.35 Belgesel: Perspektif Gündüz ve gecenin insan refleksindeki etkisi. Gözün ışıga olan duyarhuğı. 23.05 Start 23.35 Kapanış 18.58 Açüış-Haberler 19.20 S u s a m Sokağl Bu programın hedefleri meslekler, agır-hafif, yap-boz, geometrik şekiller, komsuluk ilişkileri, doktordan korkmama, ilk hecesi verilen sözcükleri bulma, duygular-korku, insan yapısı çevre, diş temiztiği, işitsel aynmlar, parça- bütün ılışkısi, 9 sayısıdır. 19.50 Türkçe Dil Dersi: okuyaiım Konuşaiım 20.15 Kadın Saatİ 21.15 Ttirk Halk Mttriği 21.35 Halk Hikâyeleri 22.00 Haberier-İngilizce ve Almanca Haberler 22.35 Egtence: Stüdyo Berlin 23.35 Dizi: Beybaba 00.25 Dizi: Eski Dünya Kültürü 01.10 Kapanış Akış içerisinde 07.00, 07.55, 08.55, 09.55, 10.55, 11.55, 13.00, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.55, 18.55, 19.50, 20.55, 21.55 ve 22.55'te haber bülteni yayımlanacak. 07.05 Müzik 07.30 High Five 08.00 Çizgi Film: Küçük Btiyücttler 08.30 Çizgi Film: Jana 09.00 Dizi: Üçlti Curcuna 09.30 Dizi: Richmond Tepesi 10.30 Dizi: Santa Barbara 11.30 Dizi: Buruk YıUar 12.30 Dizi: Komşular 13.05 Pembe Dizi: Cimri 14.00 Pembe Dizi: Ateş Çemberi 14.30 Pembe Dizi: Hastane Günlügti 15.30 Pembe Dizi: Bütün Çocuklanm 16.00 Pembe Dizi: Bütün Çocuklanm 16.30 Pop Konser: Meltdown 17.30 CNN 18.00 Çizgi Film: Taş Devri 18.30 Komedi: Charles İş Başında 20.05 Komedi Dizi: Patron Kim 20.35 Dizi: Çin Plajı 21.35 Polisiye Dizi: Adalet Savaşçısı 22.40 Polisiye Dizi: Cinayet Dosyası 23.45 Sinema: Alçak Basınç (Bugun köşesinde) 01.30 Dizi: tki Kafadar 02.30 Sinema 04.00 Dizi: Kirli Oyun 05.00 Müzik CNN TV3 OPERA: MACBETH 22.10 Bu hafta sıra 'Macbeth' operasında Macbeth / Müzik: Giuseppe Verdi / Yapıt: William Shakespeare, Libretto: Fransenco Maria Pieri / Oyuncular: Renato Broson, Maranzo Pieri, Goetro Rose, David Griffith / Yapımcı: Mine Erkan / Sunucu: Necla Erol / 4 perdelik opera / Süresi: 50 dakika. TV Servisi — Ünlü Italyan bestecisi Giuseppe Verdi'nin In- giliz ozanı ve tiyatro yazan W. Shakespeare'in 16O5'te yazdığı ölümsüz oyunu Macbeth'ten uyarladıği ayru adlı operası ya- yımlanıyor. Verdi'nin, avukat Francesko Maria Piare'nin Lib- rettosundan alarak bestelediği, gençlik döneminin önemli yapıt- larmdan biri olan Macbeth, ttalyan müzikli dramının da ilk belli başlı örneklerinden birini oluşturuyor. İlk kez 1847'de Floransa'da, bir yıl sonra Napo- li'de oynanan Macbeth'in An- kara Devlet Operası'ndaki ilk gösterimi 1%2 yılında yapıldı. ilk oynanışında eksik yönleriy- le eleştiriye uğrayan ve büyük bir yankı uyandırmayan "Mac- beth'i Verdi, yıllar sonra yeni- den ele aldı. Paris gösterisinde değişiklik yaparak içine Fransız halkınm beğenisine yatkm hale gelen parçalaih kattı. Macbeth yüzyıl başında Verdi'nin öbür operalanyla birlikte Almanya'- da bir kez Almanca olarak yeni bir yorumla sahnelendi. Ve an- cak o zaman basan kazanabil- di. "Macbeth" trajedisi 1040-1057 yıllan arasında tahtı zorla ele geçirerek tskoçya Kralı olan General Macbeth'in yaşa- mını anlatmaktadır. Trajedi şid- detli isteğin sonra vicdan azabı- nın insan ruhuna açtığı yarala- rın canlı bir tablosu sergilen- mektedir. Üçüncü Kenneth'in kızı Grouch ile evli olduğundan İskoçya tahtmda hak iddia eden Macbeth, bu sınırsız isteğini bu- yücülerin kehaneti ve leydi Mac- beth'in kışkırtması sonucu güc- süz Kral 1. Duncan'ı öldûrterek gerçekleştirmiştir. 17 yıl sonra da Kral Duncan'm oğlu Mal- com, Lumhanan savaşında Macbeth'i öldürerek babasının öcünü ahr. Leydi Macbeth ise çektiği vicdan azabı yüzünden kendini öldürür. Savaşılmış ve zalim yok edilmiştir. İskoçya yeniden bağımsız bir ülke hali- ne getirilir. Macbeth tam 21 kez filme almdı. Bunlann belli başhcası- nı Orson VVelles 1948'de hem yönetti hem de oynadı. 1956'da Ken Hukkes'in yönettiği Fılmde Paul Douglas oynadı. 1957'de Japon yönetmen Akira Kurasa- wa Kumanosu Jo (Kanlı Taht), Sovyetler, Sibiryalı Leydi Mac- beth adlı filmleri yaptılar. 1960'da Ingiliz George Schse- fer'in yönettiği filmde Manice Evans-Judith Amberson oyna- dılar. 1971'de Romen Polans- ki'nin yönettiği Ingiliz filminde Jon Finch, Martin Show rol aldılar. TV1 077-HIZIR ACİL SERVİS 19.20 serviste 24saat077-Hızır Servis / Yönetmen: Temel Gürsu / Senaryo: Mete Sezer, Zerrin Akdeniz, Semih Çelenk / Görüntü yönetmeni: Sertaç Kara / Oyuncular: Defne Yalnız, Süleyman Turan, Mete Sezer, Ünsal Emre, Bilge Zobu, Tuğrul Meteer, Elif Onat, Kadir Savun, Sedef Bediz, Kemal Iskender TV Serdsl — Yerli Hastane dizişi '077 Hızır Servis'in 13 bölümlük yeni çeki- minin ikincisi yayımlanıyor. 18 ay ön- ce ekrana gelen ilk bölümleriyle izleyi- cinin beğenisini kazanan '077 Hızır Ser- vis'in yönetmeni yine Temel Gürsu. Di- zide giinün her saatinde çahşır durum- daki acil servisi ilgilendiren çeşitli olay- larla birlikte her an hazır beklenen ser- vis personeli hernşire ve doktorlar ara- sındaki ilişkiler ve bunlann özel yaşajnlan duygusal bir anlatımda işleni- yor. Dizinin yeni bölümlerinde yönetmen Gürsu'nun sinema oyuncusu eşi Canan Perver de oynuyor. Hızır Servis'in baş kahramanı yine 'Defne Yalnız'ın carüan- dırdığı herkesin yardımına koşan iyilik perisi Pamuk hemşire. TV1 MÜZİK YELPAZESİ 00.25 V * PAUL MCCARTNEY — Sanatçı programa 'Birthday' adlı parçasıyla kaUlıyor. MüzikYelpazesi'nde her teldenTV Servisi — Sezen Cumhur Önal'ın "klasik" programı "Istekler", "Altın Sesler", "Dünyada Müzik" üçlüsü ile ekrana geliyor. Istekler bölümünde Paul McCartney "Birthday", Depeche Mode "VVorld In My Eyes" ve Timmy Thomas "Why We Get Live Together" ile yer alacak. Altın Sesler bölümünde Gleen Vederios var. Nothing Gonna Change, My Love For You ve Madley adlı parçaları ile ekrana geliyor. Dünyadan Müzik bölümünde Sanremo Şarkı Yanşması ele ahnıyor. Bu yarışmalarda yer alanjtalyan şarkıalann eserlerinden seçmeler dinleyeceğiz. RADYOLAR R A D Y O 1 04.55 Açılış, program. 05.00 Haberier. 05.05 Türküler geçidı. 05.30 Şarküar ve oyun havaları. 06.00 Yurttan haberier ve de- niz hava raporu. 06.15 GUnaydın. 07.00 Haber- ier. 07.05 Her şey bizier için. 07J0 Haberier. 07.40 Günle gelen. 09.00 Haberler. 09.05 lstek- lerinız seçtiklerimiz. 09.35 Reklamlar. 09.40 Ar- kası yann. 10.00 Haberler. 10.05 Onuncu saat. 11.00 Haberler. 11.05 Reklamlar. 12.00 Haber- ler. 1İ05 Reklamlar. 12.10 Günü yaşarken. 1Z55 Reklamiar ve radyo programları. 13.00 Haber- ler. 13.15 Türk halk çalgılarından ezgiler. 13.30 Bolgesel yayın ve reklamlar. 17.00 Haberler. 17.05 tş ve işçi dünyası. 17J0 Hafif müzik. 17.40 Çocuk bahçesi. 17.55 Haftanın çocuk şarkısı. UUW Haberler. 1IL05 Hayatın içinden. 1H55 Böl- gesel yayın ve reklamlar. 19.00 Haberler. 19.30 Türkçe sozlu hafif müzik. 20.00 lyi uykular ço- cuklar. 20.10 Çocuk koroları. 20.25 Şarkılar 20.30 Mevbd Yayını 22i» Yorumculanmız. 2130 Beraber ve solo şarkılar 23.00 Haberler. 23.15 Gecenin içinden (2). 00.55 Gunun haberlerinden özeıler. 01.00 Program ve kapanıs. R A D Y O 2 07.00 Açıhş, program ve haber- ler. 07.05 Solıstlerden seçmeler (TSM). 07J0 Ha- berler. 07.40 Türküler ve oyun havaları. 08.00 Sabah konserı. 08J0 Şarkılar. 09.00 Haberler. 09^5 Çocuk bahçesi. 09.20 Tarihte bu hafta. 09.35 Çeşitli müzik. 10.00 Cönklerden gttnümüze halk şairierimiz. 10^0 Zaman ve demokrasi.10.40 Türkçe sözlu hafif muzik. 11.00 Haberler. 11.05 Okul radyosu. 1135 Hafif muzik. 12.00 Solıst- ler geçidı. 12J0 Türküler ve oyun havalan. 13M Haberler. 13.15 Hafif müzik. 13.30 Merhabe dünya. 13.45 Şarkılar. UM Vabancı dil dersi. 15.00 Haberler. \SJOS BU toprağm sesi. 15J0 Saz- laria Türk sanat muziği. 15.40 Arkası yann. 16.00 SoUstler geçidi (TSM). 16J0 Hafif muzik. 17.00 Haberler. 17.05 Erkekler topluluğundan şarkı- lar. 17J0 Kadınlar topluluğundan türküler. 18.00 Ferahnak faslı. 18J0 Hıkâyecilerimiz ve hikâye- leri. 19i» Haberler. 19.30 Soüstlerden bırer şarkı. 20i» Yabancı dü dersi. 21İM AçikÖgretİm. 21.40 Hafif müzik. 22JOO Solistler geçidi (TSM). 22J0 Türküler. 22.45 Bir roman / Bir hikâye. 23.00 Haberler. 23.15 tki solistten şarblar. 23^10 Ha- fif müzik. 23.55 1791'den 1991'e Wolfgang Ama- deus Mozart. 0035 Günün haberlerinden özet- ler. 00^8 Program ve kapanış. R A D Y O 3 07.00 Açüış, program ve haber- ler (Türkçe). 07.05 Gune başlarken. 08.00 Sabah için müzik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konse- ri. 10.00 Müzikli dakikalar. 11.00 öğieye dog- ru. 1X00 Haberler. 12.15 Mikrofondan size. 13.00 Gunun konseri. 14.00 Haberler. 14.15 Dunyanın dört bucağından. 15.00 Çağdaş muzik. 15.45 ölümünun 200. yılında Mozart. 16.30 Caz us- talan. 17Ü0 Haberler. 17.15 Sizler için. 18Ü0 Te- mpo. 19.00 Haberler. 19.15 Çağdaş Türk sanat muziği 20.00 Pop stûdyosu. 21.00 Muzığe öv- gu. 22.00 Haberler. 22.15 Gökkusagı. 23.00 Ope- ra saati. 24.00 Gece ve müzik. 00SS Günün ha- berlerinden özetler (Türkçe). 00J8 Program ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açüış, program ve haber- ler. 07.05 Türküler ve oyun havaları. 07.30 So- listler geçidi (TSM). 08.00 Türküler. 08.15 Şar- kılar. 08.30 Türkulerden bir demet. 09.00 Ha- berler. 09.05 Beraber ve solo şarkılar. 0930 Türküler geçidi. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getirdikleri. 11.00 Haberler. 11.05 Türküler. 11.20 Şarkılar. 11J5 Beraber ve solo türküler. 12.00 Haberler. 12.05 Muzik bahçesi. 13.00 Solistler geçidi (TSM). 1330 Yurdun dört bucağından (THM). 14.00 Haberler. 14.05 Beraber ve solo şarkılar. 1430 Türküler. 14.45 TSM Gençlik Ko- rosu. 15.00 Sızın için seçtiklerimiz. 16.00 Haber- ler. 16.05 Türküler ve oyun havaları. 1630 ls- tekleriniz armağanlanmız (TSM), (THM). 17i» Haberler. 17.05 Turkuler geçidi. 1730 Fasıl. 18.00 Türk halk muziği dinleyici istekleri. 1830 Solistler geçidi. 18.58 Program ve kapanış POLİS İSTANBUL 0758 Program. 08.00 Gune Başlarken. 08.45 Sabahm Konukları. 09.15 Sevilen Melodiler. 10.00 Ha- yatın İçinden. 11.00 Kayıp Haberleri. 11.05 tşte Saz tşte Söz. Solist: Gülşen Altun. 1130 Bir So- list: Gilbert O'Sullivan. 12.00 tstekler. 13.00 Türkçe Sözlü Hafif Muzik. Solist: Tanju Okan. 13.15 Oğleden Sonra. 14.15 Bir Topluluk: Tal- kıng Heads. 14.45 Bir Sanatçıyla Beraber Solist: Naım Alcan. 15.10 Samıme Sanay'dan Şarkılar. 15.25 Ka>ıp Haberleri. 1535 Türkçe Sözlu Ha- fif Müzik. 16.00 Hafif Batı Muziği Dinleyici İs- tekleri Programı. 17.00 Muzik Dağarcığı. 1730 Gün Biterken. 18.15 Muzik Denince. 19i» Prog- ram ve Kapanış. P O L İ S T U R K I Y E 0638 Açıhş ve Prog- ram. 07.00 Gune Başlarken. 07.45 Enstrüman- tal Müzik. 08.00 Sabahın Konukları. 0830 Yol Durumu. 0835 lşte Saz Işte Söz. Solist: Gülşen Altun. 09.00 Solistler Geçidi. 0930 Yol Duru- mu. 0935 lclal Eroğlu'dan Şarkılar. 10.00 Ha- yatın tçinden. 11.00 Bir Sanatçıyla Beraber. Solist: Naım Akan. 11.25 Recep Kaymak'dan Türküler. 11.45 Kayıp Haberleri. 1130 Sizin Seç- tikleriniz. 1235 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. So- list: Sibel Sezal. 13.15 Öğleden Sonra. 14.15 Türküler Geçidi. 14.45 Yol Durumu. 1430 Mu- azzez Abacı'dan Şarkılar. 15.10 Muzik Dunya- sı. 16.10 Ka>ıp Haberleri. 16.15 Müzik Dağarcığı. 16^15 Zeynep Özgen'den Türküler. 17.05 Turk- çe Sözlü Hafıf Müzik. 17.25 Gün Biterken. 18.00 Program ve Kapanış. Hafızlardan ErdemPe şüt • ANKARA (AA) — Türkiye Hafız-ı Kuran ve Mevlidhanlar Cemiyeti, TRT Genel Müdürü Kerim Aydın Erdem'e, din ve ahlak programlarına gösterdiği ilgi nedeniyle bir şilt verdi. Cemiyet başkanı Saadettin Evginer, TRT Genel Müdürü'ne derneğin şiltini verirken, görev dönemi süresince yayınlanan din ve ahlak programlan nedeniyle izleyicilerden olumlu telefonlar aldıklarmı bildirdi. TV-4'ün anket sonuçlan • ANKARA (Mak Ajans) — TRT, TV-4 için 2 bin kişilik bir örnek kitle üzerinde anket gerçekleştirdi. Araştırma temsili olarak seçilen 5 ilin (Ankara, Istanbul, Izmir, Adana, Diyarbakır) kent kesiminde tesadüfı örnekleme yöntemiyle ve yüz yüze görüşülerek yapıldı. TV-4 yayınlannı seyretmeyenlerin oranı yüzde 44.7 olarak belirlenirken programlan 'beğenmiyorum' gerekçesiyle "seyretmiyorum" diyenlerin oranı yüzde 10.43 olarak saptandı. TRT, TV-4'ün eğitim kanah olmasına çalışırken seyircilerin yüzde 52.46'sı bu kanakn eğjence ağırhklı olmasım istiyor. Kültür-sanat a&rlıku olmasım isteyenlerin oranı ise yüzde 26.52. Eğitim ağırhklı olmasını isteyenlerin oranı yüzde 9.82. TCDD belgeseli • ANKARA (Mak Ajans) — TRT Belgesel Programlar Müdürlüğü tarafından S bölümlük bir belgesel çekilecek. "Tren Penceresinden Bu Diyar". Mak Ajans'ın haberine görc yapımcılığını Tülay Bostancı'nın, yönetmenliğini Zehra Tülin Sertöz'ün üstlendiği belgeselin çekimlerine 14 şubatta başlanacak ve TCDD'nin işbirliğiyle gerçekleştirilecek. BüGÜN • Sinema: Alçak Basınç Start 23.45 Ingılız gizli servisinde çalışan bir savaş gazisi, öldürülen kansının katillerini aramaya girişir. Francis Searle'nin yönettiği 1951 tngiliz yapımı fılmde Robert Preston ve Elizabeth Sellars başrol oynuyorlar. Küçük, ama ivi kotarümış bir yapım. • Video Müzik Türkrye TV3 20.30 Cumartesi geceleri yayımlanan programın Countdown bölümu bu akşam tekrar yayımlanıyor. Programda Alexander O'Neil, Sean Lennon-L. Kravitz, VVhitney Houston, Anita Baker, UB 40, Susannah Hoffs, New Kids, On The Block ve Mylene Farmer bir parça seslendirecekler. T.C. KONYA 1. SULH CEZA MAHKEMESİ ESAS NO: 1990/232 KARAR NO: 1990/1357 DAVACI: K.H. SANIK: HÜSEYİN AKKAŞ: Süleyman oğ. 1948 dğ. Çay ilçesi İnli kasabası nüfusunda kayıtb, Konya'da Musallabağlar Mah. Alpas- lanlı Caddesi Gülyurdu Sokak No: 9'da sucuk imalatçısı. SUÇ: Gıda Maddeleri Tüzüğü'ne Muhalefet. SUÇ T.: 17.1.1990 HÜKÜM: Sanığın fiiline uyan TCK. 396'ncı maddeleri gereğince takdıren 3'er ay hapis ve 5.000'er lira ağır para cezasıyla cezalandı- nlmasına. Ancak ağır para cezalan 20.000'er liradan aşağı olamayacağından 20.000'er lira ağır para cezasıyla cezaiandırılmasına, Sanığın Çay Sulh Ceza Mahkemesi'nin 10.7.1986 tarih 1986/128-607 sayılı karan ile mahkemenin 25.9.1986 tarih ve 1986/178-792 sayılı karan ile 41.000 lira, 32.000 lira agır para cezası ve 7 gün işyerinin kapatılmasına karar verildiği ve bu kararla 22.1.1988 tarıhinde infaz edildiği anlaşıldığından TCK 81/2 madde ve fıkrası gereğince 647 sayılı kanunun 4 ve S'inci maddeleri nazara alınarak hapis cezası 4 günden fazla olamayacağından 3'er ay 4'er gün hapis ve 23.333'er lira ağır para cezasıyla cezaiandırılmasına; Başka teşdide ve tahfife yer olmachğandan TCK 402'nci maddesi gereğince 6 ay 8 gün süre ile sucuk imaledip satma meslek ve sanatı- nın tatıline; Takdıren 7'şer günden 14 gün müddetle işyerinin kapatılmasına; Sanığa verilen hapis cezalan beher gunu 5000 lira ağır para cezası itıban ile ağır para cezasma çevrilerek 940.000 lira ağır para cezasıy- la cezalandınlmasına; Sanığa verilen ağır para cezalan TCK.'nın 72'nci maddesi gere- ğince içtima etürilerek neticeteu 9S6.666 lira ağır para cezasıyla ce- zaiandırılmasına. KesinJeşen karar özetinin büyük harflerle yazılmak suretiyle ka- patma süresi kadar kalmak üzere kapatılan işyerinin göze çarpan bir yerine yapıştınlmasına. Ankara-tstanbul veya Izmir'de tirajı 100.000'in üzerinde bulunan bir gazetede ve aynca suç yeri olan Konya'da münteşir bir gazetede derhal ilan edilmesine. Karar verildi. 31.12.1990 Basın: 19093 T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYI: 1990/163 Davacı Rafet Şar vekili tarafından davalılar Faik Huyluoğlu ve ar- kadaşlan aleyhine mahkememizde açılan maddi ve manevi tazminat davasında: Tekirdağ-Kumbağ köyunde mukim iken adresleri tespit edileme- yen davalılar Fethi Özel, Fatih özel ve Gülçin özel'e duruşma gü- nünü bildirir davetiye tebliğ edilemediğinden, davacı tarafından aleyh- lerine 8.000.000.- TL. maddi, 2.000.000.- TL. manevi, toplam 10.000.000.- TL. tazminat davası açıldığı, duruşma gününün 26.03.1991 günü saat 10.00'a bırakıldığı, durusmaya bizzat kendile- rinin gelmeleri veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri, aksi takdirde yokluklannda karar verileceğı hususu, duruşma gflnunü bil- dirir meşruhatlı davetiye yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. Basın: 45505 T.C MALKARA ASIİYE HUKUK (İŞ) HAKİMLİĞİ'NDEN Esas: 1983/229 Davacı S.S.K. Genel Müdürlüğü tarafından Malkara Belediye Bas- kanlığı ile Mehmet Karaca aleyhine açılan rücuen tazminat davası- nın yapılan duruşmalan sonunda, 493.269^- TL'nin 11.10.1092 tarihinden inbaren davalılardan mUştereken ve müteselsilen alınarak davacı kuruma verilmesine, 5.000:— TL. dava harcından pesin alı- nan 116^65— TL. mahkeme masrafı ile 29.230^- TL. vekâlet ücre- tinin aynı şekilde davalılardan alınarak davacı kuruma verilmesine 8.11.1990 tarih K: 1990/353 sayılı kararla hükmolunmuş olup, dava- lılardan Mehmet Karaca bütün arastırmalara rağmen bulunamadı- ğından isbu karann kendisine ilanen tebliğine karar verUmis, Tebliğat Kanununun 31. maddesi gereğince işbu ilanın yayım tarihinden iti- baren 15 gün sonra hükmün kendisine tebliğ olunmuş sayılacağı, bu tarihten itibaren de 5521 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince 8 gün içinde httküm temyız edilmediği takdirde adı geçen bakımından hük- mün kesinleşeceği tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. Basın: 45380 ANTALYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN 1990/225 Davacı Yeter Topçular tarafından davalı Hüseyin Topçular aley- hine açılan boşanma davasına esas olmak üzere: Bütün aramalara rağmen davalı Huseyin Topçular'ın adresi tespit edilip, dava dilekeesi tebliğ edilemediğinden, tebligatın ilanen yapıl- masına, durusmanın 18.2.1991 günü saat 10.30'a bırakılmasına ka- rar verildiğinden H.U.M.K.'nun 509 ve 510. md. gereğince ibraz etmek istediği delilleri ile birlikte durusmaya gelmediği takdirde ay- rıca gıyap karan tebliğ edilmeksizin durusmanın gıyabında sonuç- landınlacağı, dava dilekçesinın tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen duyurulur. 28.9.1990 Basın: 45477 T.C. DİYARBAKIR SULH HUKUK MAHKEMESİ İLAN 1990/160 Davacı Milli Savunma Bakanlığı vekilleri Hazine avukatları tara- fından davalı lbrahim Halil Taştan aleyhine açılmış bulunan alacak davasının yapılan yargılaması sırasmda: Davalı tbrahim Halil Taştan'm adresine çıkartılan davetiyenin bi- la tebliğ iade edildiği, zabıta marifetiyle de adresi tespit edilemedi- ğinden davalı lbrahim Halil Taştan'm durusmanın atılı bulunduğu 5.3.1991 günü saat 9.00'da dunısmada hazır bulunması veya kendi- sini bir vekille lemsil ettirmesi, aksi takdirde H.U.M.K'nun 509. ve 510. maddeleri gereğince vokluğunda karar verileceğı hususu dava dilekeesi ve davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 8.11.1990 Basın: 45484 SIVAS KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN İLAN Esas No: 1988/170 Karar No: 1990/163 Davacı Hazine tarafından, davalılar Veli ördek ve muşterekleri aleyhlerine açılan kadasuo tespitinin iptali ve tescili davasında Sıvas merkez Akpınar koyünde bulunan dava konusu 1724 parselin tespit gibi Veli ördek'in mirasçılan adına tespit ve tesciline ilişkin karar davalılardan Hüseyin mirasçılan Tuncer ördek, tlyas mirasçılan Cu- ma ördek, Huseyin ördek, Nevnız Kızaran, tbrahim mirascuan Yeter Karaman ve Zehra Pala'mn tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresleri tespit edilemediğinden, tebliğat yerine geçerli olmak üzere mahkememizden verilen karar ile bu karann davacı Hazine ta- rafından temyizine ilişkin temyız dilekçesinin ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra yapümıs sayılacağı ilanen tebliğ olu- nur. Basın: 45525 TAŞKÖPRÜ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN 1990/93 Esas Davacı Mehmet Nuri Doğan vekili Av. Ferruh Yaşar tarafından da- valı Musa Kuşçu ve arkadaşlan aleyhine açılan lzalei Şuyu davasının yargılaması sırasmda verilen ara karan gereğince: Davalılardan Musa Kuşçu'nun tebligata yarar açık adresi saptana- madığından ilanen tebliğine karar verildiğinden; Kastamonu ili, Tasköprü ilçesi Alatarla koyü hudutlan dahilinde bulunan 5-883-885-1138 parsellerde hissedar olan davalı Musa Kuş- çu'ya duruşma günü tebliğ edilemediğinden, tebligatın ilanen yapıl- masına karar verildiğinden duruşma günü olan 20.3.1991 günü saat 09.00'da mahkemeye bizzat gelmesi ya da kendisine bir vekil tayin etmesi, gelmediği takdirde HUMK'nun 509 ve 510. md.leri gereğince yargılamaya devam olunacağı ve yokluğunda karar verilebileceği ila- nen tebliğ olunur. 16.1.1991 Basın: 45527 T.C. ANKARA 10. SULH CEZA MAHKEMESİ İLAN KARARI Sayı: 1990/1092 Esas. 3167 sayılı kanuna muhalefet suçundan dolayı sanık olup Malat- ya ili, Arguvan ilçesi, Karababa köyü nüfusuna kayıtb ve halen An- kara'da Ulubatlı Hasan Mah. Oba Sitesi No: 3-6'da oturan Memet ve Raziye'den olma 1962 doğumlu Nusret KaraasUn'ın TCK'nın 119. maddesi gereğince ilanen davetiye ile tebliğine, karar verilmiş oldu- ğundan ilan tarihinden itibaren 120.000 lira idari para cezası ile 5600 lira yargılama gidenni 10 gün içinde yetkili mercilere yatırdığı tak- dirde, kamu davasının ortadan kalkacağı, aksi halde suçu sabit ol- duğu takdirde para cezasınm yan oranında arnmlarak hükmedilecegi ilan olunur. 19.1.1991 Basın: 19334
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog