Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/14 11 ŞUBAT 1991 ELEMAN Yeıti bir meslek, parlak bir gelecek Hukukçular... İktisat, maliye, istatistik ve muhasebeciler... İnşaat, makine, endüstri, elektrik, elektronik, ziraat mühendisleri... Anodolu Sigorta size yeni bir meslek öneriyor! Risk yönetim u ı man 11ğı Işiniz, kişi, kurum ve kuruluşlorın ekonomik varlıklorını riskten koru- mak, sigortalamok olocak. Yeni meslegirıizde size en çok, ögrenim gördüğünüz alondoki bilgi ve de- neyimleriniz yardım edecek. Yeni işinize Törkiye'nin ilk ulusal sigorta şirketi olon Anadolu Sigorta'da "Risk Yönetim Uzman Yordımcısı" olorok boşlayobilirsiniz. Adaylorın şu koşulları taşıması gerekiyor: • TC vatondaşı olmak, • Yukarıda belirtilen alanlarda ögrenim yapan 4 yıllık fokölte, okodemi, yöksekokul yo do denkligi resmi makamlorca onaylanmış yaboncı öğre- tim kurumlanndan mezun olmak, • Herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüijü bulunmomok, • 30 yaşını doldurmamış olmak, • Ingilizce bilmek, • Askerlikle ilişkisi olmamak (erkek adaylar için). Aşağıdaki adreslerden sağlanacak "Başvuru Formu"nun doldurularakt en geç 25 Şubot 1991 Pazartesi günü elimizde olacok şekilde postayta ya da* elden Genel Müdürlütjümüze uloştırılmosı rica olunur. Başvurular depertendirildikten sonra "genel yetenek", "kompozlsyon" ve "yobancı dil (Ingilizce)" konularında 2 Mart 1991 Cumartesi günü yazılı sınov yapılacaktır. Başarılı olan adaylar, doha sonra görüşmeye çağrılacoktır. ANADOLU SİGORTA • Genel Müdürlük: Rıhtım Coddesi 57, Karaköy - Istonbul • Ankara Ş»be$i: Meşrutryet Coddesi 2, Kök Han Kat: 1, Yenişehir • izmir Şubesi: Atatürk Caddesi 92, Anadolu Sigorta Honı, Alsancak • Adana Şubesi: Atatürk Coddesi 11, Aziı Naci iş Honı Kat: 1 • Bursa Şubesi: Inönü Caddesi, inegöl Çorsrsı Kat: 1, No: 101 • Karademz Ereglisi Şubesi: Meydanboşı Coddesi 89, Çoğdaş Hon Kat: 2 Anadoiu Sigorta bir TÜRKİYE İŞ BANKASI kuruiuşudur. Istanbul Gaz Dağrtım Sanayii ve Ticaret A.Ş. ELEMANLAR ARIYOR Istanbul Büyükşehir Belediyesi sınırlan içeri- sinde gaz dağrtımı amacıyla kurulan ve şu an doğalgaz şebekesinin yapımını denetle- yen İGDAŞ, şebeke yapım, proje ve tesisat kontrol ve işletme de görev yapacak, MÜHENDİSLER Inşaat, Makine. Kimya, Endüstri, Petrol mü- hendisleri, * TEKNİSYENLER Endüstri Meslek Liseleri Makine, Motor, Elektrik ve Torna Tesviye bölümû mezunu, SÜRVEYANLAR Tercihen Endüstri Meslek veya Yapı Meslek Lisesi mezunu, * Erkek adayların askerlikle ilrşkilerinin bulunma- ması ve 35 yaşını aşmamış olmaları gereklidir. ilgililerin İGDAŞ Personel Müdûrtüğû'ne şah- sen başvurmaları rica olunur. İGDAŞ, Kazım Kerabeklr Cad. No:4 Allbeyköy Tel: 564 54 74 -564 54 79 PAK HOLDİNG A.S. • • • BİLİŞİM ELEMANLARI ARANMAKTADIR BİM'de görevlendirilecek aşağıdaki niteliklerde elemanlar aranmaktadır. • SİSTEM ANALİSTLER VE PROGRAMCILAR IBM S / 38 veya AS400 sistemlerinde deneyimli • İLETİŞİM ANALİST / PROGRAMCI iletişim Programlama deneyimli. Başvuruların 174 07 61 - 68 nolu telefonlardan randevu alınarak vapılması rica olunur. Istanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın çeşitli bölümlerine 30 yaşını aşrnamış," Çok iyi derecede Ingilizce bilen, İMKB Personel Yönetmeliğinde belirtilen niteliklere sahip, Bir üniversite ya da yüksek okulun (yurt diştnda da olabüir) lisans ya da lisans üstü programlannı tamamlamış, Tercihan bilgisayar kullanabilen UZMAN YARDIMCILARI EKSPER YARDIMCILARI MÜFETTİŞ YARDIMCILARI alınacaktır. Yabana dil (Ingilizce) sınavı eleme niteliğindedir ve ancak bu sınavı kazananlar Bilim Yazılı Smavı'na alınacaktır. İktisat, Maliye, Muhasebe-Mali Analiz, îstatistik, tşletme-Finansman, Hukuk ve Bilgisayar konulanndari oluşan sınavlardan dördünden başanlı olanlar sözlü sınava girebilecektir. Sınavlann tarihleri, yeri ve sınavlara ilişkin aynntüı bilgi "Sınav Broşürleri"nde verilmiştir. Belirtilen niteliklere uyanlardan sınavlara katılmak isteyenlerin, 18 Şubat 1991 tarihinden itibaren "îstanbul Menkul Kıymetler Borsası Araşürma, Yayın ve Eğitim Müdürlüğü"nden^ (Rıhtım Caddesi No • 245 Karaköy 80030 Istanbul) Sınav Broşürü edinmeleri ve en geç 1 Mart 1991 günü mesai bitimine kadar istenen belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir. Istanbul Menkul Kıymetler Borsası. woncowıoe EXPHESS DHL Worldwick Express aşağıdaki pozisyonlara elemanlar anyor. MIS SUPERVISOR (IBM SYSTEM 36)* Ingilizce lisanına vakıf * Son olarak IBM S36 da tecrübe sahibi * Çalışma saatlerinde esneklik gösterebilecek * Seri ve doğru bilgi girişi yapabilecek MÜŞTERİ HİZMETLERİ ELEMANI Escnlepe ve Merter subelenndc görcvkndırilmek Ozcrc aşagıdaki Szeiiillerc sahip elonanlar arannuktadır. * Lise diplomasına sahip * Ingilizce lisanına tam anlamı ile vakıf * Profesyonel tutum ve görünüme sahip * İş tecrübesi (Tercihen banka, seyahat acentası, otel gibi hizmet sektörlerinde) * En az 22 yaşında * Erkek adayların askerlik görevini yapmış olmaları tsteklilerin Kasap Sok»k, SanU İş Merkezi No: 17/B Esentepe adresine bir fotofraf ile birlikte şahsen başvurup, Mehmel Bilgiç ile görüşmeleri rica olunur. YUVAYA ELEMAN Kocasinan'da açılacak yuva için pedagog, psikolog, öğretmen ve hizmetli aranıyor. 9-17 arası 574 53 25 Alman Filolojisi Mezunu'ndan YETİŞKİNLERE ALMANCA ders verilir. Ortaköy Tel: 136 08 86 İnşaat sektörüne yönelik yapı kimyasalları satışı ıçın TEKNİK PAZARLAMA UZMANLARI * İnşaat mühendisi veya inşaat sektörünü tanıyan * Bu sektörde başarılı bir satış denevimine sahip * Enerjik, sonuç almaya yönelik • Askerlik hizmetini tamamlamış OLANAKLAR • Tatminkâr bir ücret + prım • Başarı ile orantılı gelişme ve kariyer imkânı • Genç, dinamik, uluslararası bir ortam * Şirket arabası Başvuruların aşağıdaki telefonlardan NURHAYAT Hn'dan. randevu alınarak yapılması rica olunur. INTERFİKSYapı Sistemlerı Sanayi ve Uygulama A $ Nispetiye Cad. Birlik Sk. Akyıldız Sitesi 28/9 Levent-IST. Tel: 164 91 41-179 93 09 Meta! Sanayiinde faaliyette bulunan ve konusunda ülkemizin lideri olan kuruluşumuzun Kartal ve Büyükbakkalköy Tesisleıinde görev yapacak, FABRİKA MÜDÜRÜ ARANMAKTADIR • B.Ü., O.D.T.Ü. veya yurtdışında Makina Mühendisliği konusunda ögrenimini lamamlamış, I Talaşlı imalat konusunda tecrübeli, I Çok iyi derecede İngilizce bilen, 145 yaşını aşjnamış. I En az 5 yıi yöneticilik yapmış, I Sorumluluk üstlenebüecek yapıda... Yukarıda yazılı niteliklere sahip adayların C.V. ve fotoğ- raf ekii yazılı başvurularını 21 Şubat 1991 tarihine kadar P.K. 48, Kartal adresine göndermelerini rica ederiz. Başvurular kesınlikle gizli tutulacaktır. TRANSVARO A.Ş. A joint-venture company is seeking for an EXECUTTVE SECRETARY to work with a foreign director Satisfying the following qualifications; + Abüity to communicate in ENGLISH, >f Three or five years of related experience, Typical responsibilities: Jf Edit, type and translate letters, memos, reports and related documents including use of word proccessing equipment and typewriter, lf Arrange and schedule appointments and meetings, *f Handle telephone calls and messages, x ^ Make travel arrangements and process expense i reports. 5 Send your resume with a recent photo, no later P then February 15th 1991 to the follovving address: Barbaros Bulvan,BostancıveliSokak 1/9 Beşiktaş/İSTANBUL Telephone: 16195 42 iHoechst Topkapı'daki fabrikamızın, PERSONEL DEPARTMANINDA görevlendirilmek üzere • İş Hukuku ve Sosyal Sigortalar meyzuatına vakıf, • Ücret tahakkuku ve sosyal ödemeler konularında deneyimli, • Aynı zamanda İdari ve Sosyal İşler konusunda da çalışabllecek, • 25-35 yaslannda, (erkek iseler askerlikle ilişkisi bulunmayan), • Tercihan Almanca veya Ingilizce bilen, • Ve RUMELİ YAKASINDA ikâmet İŞLETME, İKTİSAT veya MUADİLİ YÜKSEK OKUL MEZUNU ELEMAN aranmaktadır. Adayların bir adet fotoğrafları ekli özgeçmişlerini en kısa sürede P.K. 212AKSARAY adresine göndermeleri rica olunur. Ücret liyakata göre tespit edHecek olup tüm başvurular gizli tutulacaktır. "Bilgisayarlı sistemlerde servis görevi üstlenecek, İNGİLİZCE BİLEN, ELEKTRONİK MÜHENDİSİ (Bilgisayar) ve ELEKTRONİK TEKNISYENI (Bilgisayar) şdınacaktır. İlçüenenlerin, görüşme için 174 18 25 no.lu telefondan randevu almalan rica olunur." . VACANCY A well advanced and authentic shipping agency, running conventional and regular container lines, is seeking, for the head office in Istanbul, a highly qualified manager with a sound knowledge and experience in agency business and brokerage and chartering as w©ll (while a navigational knovvledge and experience is not -repeat- not required at all). A well satisfactory salary and a promising future in a friendly atmosphere are offered. Curriculum vitae to P.O.B. 618 - Karaköy/lstanbul PRIVATE ENGLISH LESSONS -NATIVE AMERICAN -YOUR HOME OR MINE -CONVERSATION/GRAMMER —GROUP OR INDIVIDUAL Devna Smith 321 79 89
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog