Bugünden 1930'a 5,384,236 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎYET/16 SPOR 10 ŞUBAT 1991 2penaltının kaçtığı maçta Siyah-Beyazlı ekip Aydınspor f u 4-2yendi BeşiktaşFeyyazla coştu Beşiktaş: 4 - Aydmspon 2 GOLLER: Dk. 1, 4,23 Feyyaz, Dk. 50 Metin, Dk. 32 Hikmet, Dk. 56 tsmail (penaltıdan) HAKEMLER: Metin Tokat (8), Ali Kunak (7), Arif Keserci (7). BEŞKTAŞ: Engin (5) —, Turan (6), Hamit (6), Ulvi (6), Mutlu (7), Şenoi (7), Rıza (6), Mehmet (6), Walsh (5). Feyyaz (7). Metin (6), (Ali ?). AYDINSPOR: Eser (4) —, Onder (5), Amani (6), tsmail (6), Hay- rettin (5), Şerif(6), Talip (6), (Gazi ?), ttker (4), Mustafa (4), Faruk (4), Hikmet (4). KULLANDlGl SERBEST ATIŞ: Beşiktaş 17, Aydınspor 2 CEZA ALANI tÇİNDEN ŞUT: Beşiktaş 8, Aydınspor 6 CEZA ALANI DIŞINDAN ŞUT: Beşiktaş 1, Aydınspor 1 KALEYt BULAN ŞUT: Beşiktaş 5, Aydınspor 4 DIŞAJU GtDEN ŞUT: Beşiktaş 4, Aydınspor 3 KOŞE ATIŞI: Beşiktaş 7, Aydınspor 5 OFSAYTA DÜŞME: Beşiktaş 2, Aydınspor 1 İ: 9365 HASILAT: 159.270.000 TL. TURKAY Liderin futbolu da güzeldi, golleri güzeldi, ama gelgelelim tribünlerdeki seyircisi yine yok- tu. Yoktu derken hiç yoktu de- miyoruz, ama bakıyoruz, tapu topu 9365 kişi. Evet Gökkaa'nı yoktu, Re- ctp'i yoktu, Kadir'i yoktu Beşik- taş'ın bunlar Beşiktaş'ı bugün- lere kadar getiren öçiaydiUer he- men hemen. Ama yerlerine oy- nayanlar genç Turan, Hamit ve Mutlu olsun hemen hemen ağa- bcylerini hiç aratmadılaı. Evet lider keyifli, çunkü Ga- latasaray Konya'da Konyaspor- la berabere kaldı. Evet liderin- taraftarı keyifli, şampiyonluk şarkılan söylüyor, evet yönetici- ler keyifli, teknik direktörü ke- yifli, çünkü Beşiktaş ligin en hızlısı. Evet dün lnönü Stadı'nda li- der Beşiktaş'm başanb futbolu- PORTRE Hamit HAÜTDERİNGÖR Büyük takımlanmızın kli- şeleşmiş futbolculannın yeri- ne gençleri koymak çok zor oluyor. Teknik adamlar, ba- sının veya kamuoyunun tep- kisinden korkuyorlar. Bir ba- kıma gençlerin kaderleri, as oyunculann sakatlanmasına veya hastalanmasına bağlı kalıyor. Bu eskiden de boy- leydi, şimdi de böyle. Bu yüz- den çoğu gençler yedek ku- lübesinde kalıyor. Onlerinde- ki as oyuncular yüzünden yü- larca takıma giremeyip yedek kulübesinden jübile yapan futbolcuları anunsanz. ör- neğin dünkü maç öncesi Gökhan gibi bir futbolcu bastalanmasaydı, Hamit gibi bir gencin takıma ginnesi dü- şunülemezdi. Hamit gerek fizik gerekse estetik açıdan Gökhan'm ikiz kardeşi. Ustelik oynadığı fut- bol da başan açısmdan Gök- han'dan farklı değil. Bu genç futbolcu, oyunun sonuna dek bir tek hata yap- tı. Oyun anlayışı, oyuna kon- santrasyonu, yan boşluklara girmedeki zamanlaması çok iyiydi. Biraz daha deneyim kaza- mrsa hem Beşiktaş hem de Türk futbolu ikinci bir Gök- han kazanabilir. nu ve gûzel gollerini izledik. Ka- çanlar da cabasıydı. Feyyaz üç attı bir o kadar da kaçırdı, Me- tin bir attı, fazlasını da atama- dı. Kısacası Beşiktaş, Aydınspor önünde **UriW bir farkı kaçır- dı. Tabii ki bu arada Aydınspor'- un da atak ve başarılı futbolu- nu unutmamak gerek. Centil- mence mücadelelerinden dolayı kutluyoruz onlan. Keza hakem Metin Tokat ve arkadaşlan, 90 dakikayı kusursuz, başanyla noktaladılar, Daha oyunda 1. dakika oyna- nıyordu, Şenol orta alanda bu- luştuğu topu sağ kanattaki Me- tin'e aktardı, Metin'in ortasına lsmail ve Amani müdahale ede- meyince bir anda topla buluşan futbolcu Feyyaz oldu. Onun pla- sesi, evet Beşiktaş 1-0 öndeydi. Hızlı temposu sürüyordu evsa- hibi Siyah-Beyazlılann, konuk ekip ise bu dakikalar içerisinde savnnma ağırlıklı oyunu yeğli- yordu: Evet 4. dakika: Ortayı yapan Taran goldeki imza yine Feyyaz. Beşiktaş 2-0 önde. Da- kika 23: Metin'in düşürülmesi ile kazanılan serbest atışı kullan- mak üzere topun başında Walsh, son derece güzel bir or- ta ve topu yükselerek çok zor durumdâ kafayı çakan yine Fey- yaz. Evet Feyyaz'ın da Beşiktaş- ın da üçüncü golü Aydınspor ağlannda. 32.dakikada llker Ay- dınspor'a bir gol kazandırıyor. Bitime bir dakika kala bir süre var. Aydınspor atağında kalecı Engin müdahaleyi topa değil Fa- ruk'a doğru yapıyor, hakem To- kat'ın karan penaltı, atışı kulla- nan Mustafa ancak top avutta. tkinci yanda iki taraf da fut- bolseverlere "ıCTklt" ve "heyecanlı" anlar yaşatıyorlar. 50. dakikada Mehmet'in pasmı Metin golle sonuçiandınnca du- rum 4-1 oluyor, ardından Fa- rok'un 40 metrcden f üzesi En- gin'in bakışlan arasında üst di- rege çarparak avuta gidiyor. 56. dakikada Engin bu kez Hlk- met'i düşürUyor, karar yine To- kat'tan penaltı. Atışı kullanan Beşiktaşlı eski futbolcu lsmail, soğukkanlı vuruşu top ağlarda: Beşiktaş: 4 - Aydınspor: 2 64. dakikada Amani, Rıza mücade- lesinde Tokat bir kez daha pe- naltı noktasını gosteriyor. To- pun başında üç golün sahibi Feyyaz, vuruşu Eser'den dönü- yor, bir kez daha vuruyor Fey- yaz, ama bu kez top kalenin çok çok Uzerinden avutta. BEŞtKTAŞ'lN GOLCULER1 — Ligin 2. yarısında oldukça başarılı bir turm grafigi çizen Beşiktaş, Aydınspor önande Hat-trick yapan Feyyaz ve Metin'in golleri iie sonuca gitti. Konuk ekip 2 gol atmasına karşın yenügiden knrrulamadı. (Levent Yücetman) MAÇIN ELEŞTİRİSİ Futbol gösterisi ve mükemmel hakem METtN TÜKENMEZ Futbolun sahada mücadele eden tüm unsurlan, performans- lannı çağdaş kafa yapısı ile ortaya koyunca izlenmesi büyük keyif veren bir maç görmek hiç de zor olmuyor. Kimdi bu unsurlar? Beşiktaş ve Aydınsporlu futbolcular. Bir de maçın hakemleri. Maç öncesinde Aydınspor, Beşiktaş için zor takımdı. Çünkü Beşiktaş, yıllarca savunmasında birlikte oynattığı üç futbolcu- sundan yoksundu ve Aydınspor bu ligin pozitif futbol ile bir- likte her futbol alarunda cesaretli ataklar deneyen takımıydı. Beşiktaş, maçı çirkinleştirmeyen rakibine karşı ilk yarım sa- atte mükemmele yakın bir futbol oynarken, hazırlanış ve yapı- hş bakımından üç de güzel gol kazandı. Bu gollerde Beşiktaş- ın sürati, temposu ve kanat ataklan ile birlikte Feyyaz'ın akınlan izleme yeteneği de ha- rikaydı. Beşiktaş istediği tempo- yu yakaladığı zaman karşıtının etkisini yok etüği gibi kendi ye- teneklerinin orta>-a çıkmasma da olanak tanıyor. Dünkü maç- ta Aydınspor'un başanh futbo- luna karşın Beşiktaş ilk yarım saatte bunu becerdi. Ancak oyu- nu yavaşlattığı zaman da kale- sinde gol tehlikeleri yaşadı. Bu MUTLU — Y«M yadırgamadı pozisyonlarda Aydınsporlu for- vetlerin akın yapma becerileri etkindi. Hikmet'in attığı gol ger- çekten birinci smıfü. Ancak bazı pozisyonlarda Beşiktaş üç ye- ni savunmacı ile oynamanın sıkıntısım yaşadı. Mutlu, Hamit ve Turan böylesine sorumluluk gerektiren bir maçta başanlı sayılabilirler. Ozellikle Mutlu hiç yabancıük çek- medi. VValsh'u yalnız bırakmadı ve birçok pozisyonda bindir- me yaptı. Kestigi topları iyi kullandı. Turan ikinci golün hazır- layıcısı oldu ve bir Aydınspor atağında çok iyi ters kademe ya- parak kalesini olası bir golden kurtardı. Hamit'in Gökhan'a göre teknik eksikliği var. Tkkıma girmesi için zamana gereksinimi ola- cak. Engin ise çok inişli çıkışlı bir grafık çiziyor. Maçın hakemlerinin güzel futbola katkısı büyuktü. özellik- le orta hakem Metin Tokat surekli akıcı futbolu ve golü teşvik etti. Üç penaltı verme kararlıbğı ve cesareti mükemmeldi. NOTLAR Gordon Milne'i köpek ısırdı ASENAÖZKAN Gecen haftanın karlanndan annmış zemini ile tnönü Stadı'nda zevkli ve bol gollû bir maç izledik. Karşıhklı kaçan penalülar da skor levhasma eklense sekiz gol olurdu, ama ya tapaftar ne- redeydi? Tribünler hiç de şampiyonluğa oynayan, hatta liderliği ele gecirme şansını yakalamış bir takımın tribunlerine yakışmı- yordu. Dün lnönü Stadı'nda en mutlu olması gereken kişi kuşkusuz Beşiktaş Teknik Direktörü Gordon Milne idi. Takım bol golle galip, Galatasaray Konya'da berabere kalmış, bundan büyük keyif olur mu? Ancak hiç hesapta olmayan o sinsi "polis köpegi" Gor- don'un Feyyaz'm golüne sevinip havaya zıplamasmdan korkup Milne'nin baldırım ısırdı. Maç sonrası ll Sağlık Müdürlüp'ne gidip 'tedbir' olarak kuduz iğ- nesi alan Milne, bir hayli tedir- gin olurken Purşe adh köpeğin de 1 hafta karantinaya alındığı belirtildi. Bu karsılaşmanın en güzel ya- nı ise iki takımın da "temiz fut- bol" oynamalarıydı. Ne Beşik- taş ne de Aydınspor, maçı çir- kinleştirecek tek hareket yaptı- lar. Böylesine samimi bir atmos- MILNE — Galibiyete sevtaemedi ferde bir ara Feyyaz ile Aydın kalecisi Eser kaçan penaltıyı konuştular. Maçın sonlarına doğ- ru sakatlanarak oyunu terk eden Metin de bir kolu masör Ne- cati YücePin omuzunda, diğeri yardımcısı Erhan'ın boynuna sa- nlmış sahayı terk ederken "Çok çok güzel bir maç oldu, öyk degil mi?" diye foto muhabirlerine soruyordu. Maçın bitiminde konuşan Gordon Milne, "tlk 20 dakikada oynadîgunız oyun inanılmavacak kadar güzekii" dedi. Milne söz- lerini şöyle sürdürdü: "Atögunıı 3 goi Mze gereginden fazia ra- nathk verdi. Aydınspor çok iyi bir takım. Hamit, lunu ve M«t- lu iyi btr oyun sergiledfler. Beşiktaş sistemll calısan bir tnakine. Bir parça anza yapınca yerine yenisini takıyonız ve saat gibi ça- uşıyor." Milne, polis köpeginin kendisini ısırdığım hatırlatan bir gazeteciye ise gülerek "Şayet biraz soldan tsırsaydı seks yaşamun sona erenü" dedi. San-Kırmızılı ekip, Karşıyakayenilgisiyle 7'likşansını azalttı G.Saray'da G.Saray - Karşıyaka: 81-90 5 FAUL: ömer Kart (36.41), Ziya (3732), Reddick (39.43) HAKEMLER: Aydemir Ekti (5), Fatih SOylemezoğtu (7) İLK YARI: 50-39 (Karşıyaka önde) ' yok, 4 off var LEVENT YÜCELMAN For. CSaray Not Sayı Şnt 3 Pou sayı dibi Fa»l S. Rlb. H. Rib. Top Top Çal. Kay. 6 7 8 10 11 12 13 14 ÖJCart Reddick Erol Cem Banş Burçin ÖLSaybir Latfî 11 — 3/10 10 1/2 0/1 10 1/2 1/3 9 4/13 — — 0/1 0/1 2 — — 18 1/2 1/1 21 1/4 2/7 — 2/2 3/5 2/3 — 5/5 — 1/2 1/1 5/5 3/3 3/5 7/7 1 2 I 4 Toplam ve yözdeler 81 8/24 7/2312/14 20/24 %33 %30 %8S %« 13 10 9 11 For. ILYaka Not Sayı Ş»l 3 Pou S. sayı dibi Faal Rih. H. Rib. Top Top Çal. Kay. 4 6 8 9 11 12 13 14 Levent Ali Derya Ziya Mustafa Cengiz Murat Smith 5 7 7 6 9 7 6 8 10 11 13 31 7 2 16 — 1/2 — 3/4 2/5 1/3 3/4 4/6 — 1/1 1/1 — 4/6 — 0/1 — 3/3 1/1 — 2/2 2/6 — 2/2 9/11 0/1 4/4 0/1 — 3/4 1/3 6 — — 8 1 — — 6 90 10/1610/1610/1818/21 21 8 6 19Ti>pism ve yüzdeler Macın eleştirisi Mimar ve ustabaşı MURAT MURATHANOĞLU Karşıyaka imkânsızı başardı! Istanbul'da galibiyete şartlan- mış Galatasaray seyircisi önünde, ligin en genç ve tecrübesiz takımı Karşıyaka mükemmel bir oyunla Galatasaray'ın play- off şansını iyice zora soktu. Galatasaray Hakan'sız ve kötü Amerikalısıyla maçı son saniyeye kadar bırakmadı. Ancak Karşıyaka dün bu sezon izlediğimiz en güzel maçlarından bi- rini bize sundu. Bunda takımı çok iyi hazırlayan ve dün takı- mı çok iyi yöneten "mimar" Aydan Siyavuş'un payı büyük- tü. Tabii mimar ne kadar çizip, yazsa bunu uygulamaya ko- yabilecek bir "ustabaşı" olrnadığı takdirde neticeye ulaşılmaz. Mustafa ustabaşı görevini dört dörtlük yaptı. Maça adam ada- ma başlayan Karşıyaka, alan savunmasma dönüp farkı elde etti. Geri kalan dakikalar ise iyi top çevirip akıllı oyunuyla maçın kontrolünü hiçbir zaman kaybetmedi. Galatasaray, lstanbul'da Kaısıyaka'ya 90-81 ye- nilerek play-off şansını iyice zora sokarken Kar- şıyaka play-off yolunda bir adım öne çıktı. Maça Karşıyaka "adam adama savunma" ya- parak başlarken Galatasaray "kombine savnn- mada" etkili olmayı tercih etti. Ömer Saybir, Smith Ue adeta boğuşurken, dışanda boş kalan Mustafa ile Derya'mn ardı ardına 3'lükleri 5. da- kikada skorun 18-15 Karşıyaka lehine olmasım sağladı. Kombine savunmada etkili olan ancak maça psikolojik yönden iyi hazırlanamadığı her halinden belli olan Galatasaray, hücumda şut sokmakta güçlük çekti. Öyle ki maçın 10. daki- kası 31-35 Izmir ekibinin üstünlüğü ile gecilirken 5 dakika içerisinde San-Kırmızılı ekip hiç sayı atamamıştı. Farkın açıimasından ve tribünden gelen tek tük çatlak seslerin ardından G.Saray adam adama savunmaya dönüp Ömer Kart ile Mnstafa'ya, Erol ile Derya'ya baskılı savunma ya- pıp rahat top kullanmasım engellemeye çalıştı. Ancak Ali ve Smith'in sayıları ile ilk yan 50-39 Karşıyaka'nın üstunluğü ile kapandı. 2. yanda tecrübeli coach yönetimindeki ligin en genç ekibi Karşıyaka tempoyu düşürüp oyu- nu kontrolü altına akh. Erol ve Ömer Kart'ın faul problemleri nedeniyle baskı azalınca Karşıyaka, Mustafa ve Smith'in saydan Ue 31. dakikada sko- ru 73-52 yaptı. Bu dakikadan sonra tekrar alan savunmasma dönen ve Erol, ömert Kart, Cem gibi kısa adamlanyla "tam saha pres" uygula- yan ve farkı ^e indirip skoru 79-71 yapan G.Sa- ray, son dakikalarda akıllı oyununu sabırla top çevirerek sürdüren Karşıyaka önünde Mustafa- ya arka arkaya kasti fauller yapıp maçı kaybe- derken play-off yolunda en önemli rakibini ye- nen Karşıyaka'nın mutluluğunu tribünden gelen bozuk para, çakmak ve anahtarlık yağmuru bi- le bozamıyordu. Maçtan sonra Karşıyakalı oyuncular galibiye- ti kutlarken, soyunma odasının camlan atılan taşlardan kınldı. öteki sonuçlar: Efes Pilsen: 101 - Çukurova: 86, Kolej: 78 - Fenerbahçe: 85, Kolej: 77 - MTA: 78 (bayan), YükseUş: 58 - Urla Gençlik: 50, PTT 81-Meysu: 84, Sanyo: 77 - îst Spor: 77, Nasaş, 65 - P.Bahçe: 71, Vestel: 72 - E.Başı: 67, GSa- ray: 103 - Botaş: 56. Konyaspor'la berabere kaldılar Gcdatasaray yine tekleai•/Konynspor: 1 — Galatasaray: 1 HAKEMLER: Kâzım Ünlüsoy (3), Coşkun Zenginer (4), Me- tin Yurtkul (4) KONYASPOR: Lugusiç (7), Hayati (7), Osman (6), Savaş (6), tbmhim (6), Salih (5), Suat (6), (RLevent), Cemal (5), Saiti (51 Kayhan (7), Nedim (5) GALATASARAY: Hayrettin (4), lsmail (4), Cüneyt (4), Yusuf (5), Muhammet (5), Uğur (6), Prekazi (5), Metin (4), (Hasan Dk. 74), Koseçki (5), Tanju (3). (Erdal dk. 70) SARIKARTLAR: Hayati, Savaş, Kayhan (Konya), Metin, Ko- seçki (Galatasaray) GOLLER: Dk. 64 Kayhan, Dk. 83 Uğur ; TAYFUN GÖNÜLLÜ KONYA — Mustafa Deniz- de Galatasaray savunmasma li'nin 91 model otomobili Kon- çarpan top kornere çıktı. ya'da kaza yaptı. Oysa Denizli bu hafta parkuru "lider" ola- rak tamamlayabilirdi. Galata- saray'm Konyaspor'daki yedek parçalan Suat ve Savaş eski ta- kım arkadaşlanna karşı çok iyi çalıştılar. ozellikle Savaş 'işte fırsat" diyerek savunmamn omurgasını oluşturdu. Galatasaray'ın tüm hatlanyla Konya kalesine yüklendiği sıra- da kaleci Hayrettin'in büyük hatası hiç beklenmedik anda gole yol açarken karşı kalede- ki meslektaşı Lugusiç ise hari- kalar yaratü. Konya'da eksi 5-6 derecede oynanan maçı bir de TRT nak- len yayunlayınca Konyaspor iyiden iyiye kendi evinde taraf- sız sahaya çıktı. Sert zeminde, sert futbol oynandı. Hakem Kâzım Ünlüsoy her iki takımın taraftariannca yönetiminden dolayı bol bol küfür işitti. Karşüaşmada Galatasaray'ın ataklannm 5. dakikasında gol vardı. Ancak hakem Ünlüsoy ve yan hakemin bayrağı kaldır- ması golü geçersiz saydı. Çıp- lak gözle pek anlaşüamayan bu pozisyonda Prekazi, korneri Metin'e pas olarak kullandı. Metin'in plasesini kaleci Lugu- siç hatalı çıkışı ve eliyle topu içeri atışı San-Kırmızflı takımı sevince boğdu. Ancak hakem- lerin bu topun Lugusiç tarafın- dan dışandan oyun alanına so- kulduğu seklindeki kararlan skorun golsüz devam etmesine yol açtı. Bu dakikadan sonra Konya kalesinde önemli bir pozisyon geliştiremeyen, ancak surekli atak olan Galatasaray, 18. da- kikada kendi kalesinde heyecan yaşadı. Bu dakikada Salih or- taladı, Nedim gelişine vurdu. Kaleye giden top Kayhan'a çar- parak yön değiştirdi ve bu kez 32. dakikada ise Suat'm pa- sıyla sağ tarafta buluşan Salih . içeri girdi, yakın mesafeden , vurduğu şut uzak direğin yanın- dan avuta çıktı. 40. dakikada Hayati, orta sa- hanın yakınında Koseçki'yi dfl- şürdü. Bu davranışına sinirle- nen Koseçki yerden kalkıp Ha- yati'ye sert bir hareket yapü. Bu pozisyonu hakem Ünlüsoy her iki futbolcuya da san kart gos- tererek değerlendirdi. 45. dakikada ise Cüneyt, . Konya savunmasımn uzerinden topu Prekazi'ye aşırttı. Preka- zi'nin sol taraftan vuruşu yine kaleyi tutmadı. Aynı şekilde ilk yanda bu futbolcunun kullan- dığı 3 serbest atış da başanlı ol- madı. tkinci yanya her iki takım da ilk yandaki kadrolarmı koruya- rak çıktı. 53. dakikada Preka- zi'nin sert şutu korner ile önle- nirken 1 dakika sonra gelişen pozisyonda Uğur'un yakın me- safeden volesi avuta çıktı. 63. dakikada ise Kayhan'ın güzel ortasına tekrar Saiti vur- du ve bu kez Hayrettin başan- Uydı. Konya yan alanmdan gelen topla iki Galatasarayb arasmda Kayhan topu kaptı. Bu arada kaleci Hayrettin kalesini terk etmiş, 18 çizgisinin önüne gel- mişti. Hayrettin'in bu hatasmı değerlendiren Kayhan, yaklaşık 35 metreden topu havalandıra- rak golü kaydetti. Denizli, oyunun ilerleyen da- kikalannda Konyaspor savun- ması önünde başanlı olamayan Metin ve Tanju'yu kenara ala- rak Erdal ve Hasan'ı oyuna sur- dü. Ancak 83. dakikada Erdal 1 , m ara pasını değerlendiren Uğur, sert vurdu, bu kez Lugi- siç yenildi ve karşüaşma 1-1 so- na erdi. NOTLAR Soğukdondurdu SABtT HORASAN KONYA — Şeref tribünün- de oturanlann üzerlerine batta- niye örttükleri, spor yazarlan- mn camlı bölmedeki yerlerinde bile soğuktan ayaklannı yere vurduklan sırada Galatasaray sahaya bol ve uzun şortlan ile çıktı. Üstelik hiçbirinde çorap yoktu. Konyaspor futbolculan- REDDICK ETKİStZDt — G.Saray'ın ABD'lisi Reddick yine etkisizdi. (Fotograf: Murat Yıgcı) Günün içinden • Maç Ali Sami Ven'de Nerede oynanacagı 1 haftadır tar- tışüan Z.Burnuspor-F.Bahçe maçınm Ali Sami Yen Stadı'nda oynanmasına karar verildi. Hasılat ve seyirci faktörünü dü- şünen federasyon, bu maçın stadını A.Sami Yen olarak belir- ledi. • AUetizm Türkiye Büyükler Salon Atletizm Birinciliği- nin ilk günü, rekorlarla geçti. Dördü büyükler, üçü de genç- lere ait olmak üzere, toplam 7 yeni Türkiye rekoru kınldı. Re- korlar şöyle: 50 metre engelli büyük bayanlar: Filiz Türker (Ankara) 7.45, 50 metre engelli genç bayanlar Çiğdem Çem- berci (tstanbul) 7.82, bayanlar 3 adım atlama Filiz Erdoğan (Ankara) 11.48 metre, 50raetreengelli büyük bayanlar Filiz Türker (Ankara) 7.43, 50 metre engelli genç bayanlar finalle- rinde Çiğdem Çemberci (Istanbul) 7.70, büyük erkekler 50 metre engelli Ruhan Işın (Izmir) 6.80, Gülle atma büyük er- kekler rekor denemesi Erdoğan Onder (Istanbul) 19.45 metre. • Atıcıbk Atina'da yapılan Balkan Havalı Silahlar Auş Şa- mpiyonası'nın ikinci gününde genç bayanlar 10 metre tüfek kategorisinden Ece Tuna 381 puanla yedinci sırada yer alma- sına rağmea, daha önce 378 puanla kendisine ait olan Türki- ye rekomnu kırdı. • Tenis Türkiye gençler 12-14, 16-18 yaş tenis birinciliği sona erdi. Birinciler şöyle: 12 (B): Seden özlü (tzm.), (E): Esat Tanık (Izm.), 14 (B): Ceylan Cemali (TED) (E): Ümut Engin (Izm.), 16 (B): Burcu Tokcan (Taç), (E): Banş Ergun (TED), 18(E): Gülberk Gültekin (TED), (E): Can Üner (Yeşüyurt) • FJtopu Belediye - îst. Tekel: 22-29, M.Vestel-Eti: 27-33, Armutluspor - Çankaya Belediye: 29-33, Karagücü - Ataköy: 26-27, Yeşüyurt - Telataş: 24-20. • Fntbol Alüpordu - Bandırma: 2-1, Kasunpaşa - Eskişe- hir: 2-1, Keçiörengücü - K.Maraş: 6-1. • Alülı Dün koşulan Adana at yanşlan neticesinde 6'lı ganyan: (8-3-4-3-8-1) şeklinde sonuşlandı. Günün programı FUTBOL 1. Lig: Izmir (Alsancak): 13.30 Karşıyaka - Bursaspor, Trab- zon (Avni Aker): 13.00 Trabzonspor - Bakırköyspor, Istan- bul (Yusuf Ziya öniş): 13.30 Sanyer - Adanaspor, Ankara (19 Mayıs): 13.00 Ankaragücü - Gençlerbirliği, Istanbul (Ali Sa- mi Yen): 13.30 Zeytinburnu - Fenerbahçe, Bolu (Şehir): 13.00 Boluspor - Gaziantep 2. Lig: 13.00 Samsunspor - Kocaelispor, 13.30 Denizlispor - Göztepe, 13.00 Adana D.S. - Malatyaspor. BASKETBOL Istanbul (Lütfi Kırdar): 15.00 1ÜSBK - Brisa (Bayan), 16.30 Beşiktaş - Tofas Sas, Gaziantep (Kamil Ocak): 15.00 Beslen- makarna - ÎTÜ. VOLEYBOL Bayanlar Ligi: tstanbul (Burhan Felek): 11.00 Galatasaray - Yeşüyurt, 12.30 Arçelik - THY, 14.00 G.Sigorta - Enka, 15.30 Eczacıbaşı - tÜSBK nın hepsinde ise soğuğa alışkm olmalanna karşm siyah çorap vardı. Maç sırasında uzun kol- lu formarun kollannı yukan çe- ken Koseçki'ye herkes hayretle baktı, ama sonra "Ne de olsa soguk ülkenin çocugu" yorumu yapıldı. Teknik direktörler ise maçı kara gömülü kulübelerin- den yönetmeye çalıştılar. Galatasaray Tfeknik Direktö- rü Mustafa Denizli beraber- liğjn her iki takıma da yarama- dığmı söyledi. Denizli, "Eğer karşılaşma- dan biz galip aynlsaydık, şam- piyonluk yolunda büyük bir en- geli aşnuş olacakbk. Konya- spor, 3 paanı alsaydı kümede kalmak için daha fazla nmnt- lanacaktı. Her şeye ra|men mü- cadelelerinden dolayı futbolcu- buima tesekkür edryonun" şek- linde konuştu. Voleybol Fenerbahçe: 3 Arçetik: 0 SALON: Burhan Felek HAKEMLER: Kadir îlbeyü (7), Orhan Utkan (7) FENERBAHÇE: Ata (8), Ser- dar (7), Dünya (7), Pavei (7), Hüseyin (8), K. Hakan (7), Cu- mali (7) ARÇELİK: Ender (5), Metehan (6), Gökhan (6), Ercüment (5), Cengizhan (5), Emrah (6), Ka- ğan (5), Novak (5), Kerim (5) SETLER: 15-2, 15-11, 15-7 ALEV ANAKÖK Diger sonuçlar. Galatasaray - Paşabahçe: 3-1, S. Filament - Mako: 3-0, Eczacıbaşı - Ziraat Bankası: 3-0, Petrolofısi - Kolej- Uler: 0-3, Halkbank - Emlak- bank: 1-3, TMO - Samsun DSt: 1-3, Şekerbank - SASA: 3-0 TVDE SPOR Spor Servisi — Televizyonun 2. kanalmda saat 12.30'da Emlakbank-Vakıfbank voley- bol maçı naklen yayımlanacak. TV l'de saat 18.35'te NfBA bas- ketbol liginden görüntüler, sa- at 20.40'ta ise günün spor ha- berlerini kapsayan Spor Stüdyo- su ekrana gelecek. TV-2'de saat 19.15'te Tele- Futbol, TV-5'te saat 22.35'te Spor Stüdyosu yayınlanırken Magic Box'ta saat 07.30'da su sporlan, saat 15.00'te ise dün- yadan spor programları ekrana gelecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog