Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

Beşıktaş ve Galatasaray Gonul Uyelerı' Pamukbank Alo24 Islanbul 188 24 24 u arayın! Sadece 5000er adet basılan Şampıyonluk Kartı'nızı tukenmeden adresinize gonderelım BANK24 S L E M T « M A M ' Cumhuriyet Taraftara selam İşlem tamam! PAMUKBANK i y i b a n k a d ı r 68.YIL / SAYI 24173 / 2000 TL (KDV Ğahü) KURÜCUSU YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NAOİ (1945-1991) - / 8 ARALIK 1991 PAZAR Borsada hisseler nereye koşuyor? Son bir ayda yüzde 60 ka- zandıran borsa, kimleri zenginetti, kimleri batırdı? 'Kurtlarla' (ustalar)onlara özenen 'kuzulann' soluk kesenöyküsü... Özelleştirme ve halka açıl- ma, hükümetlerin para derdineçareoldumu? Spe- külatörler endeksi nasıl yükseltip nasıl aşağı çekti? 1 milyon kişinin umut yolculuğu ABDURRAHMAN YHDIRIM'ın yazıdizisi Yinn Cumhuriyet te Demirel-İnönü Diyarbakır'da bölge halkına 'huzur ve şefkat' vaadinde bulundu 'Haydi barışabm9 Tansu Çiller'in görüşü KİT'lerde blok satış olabüir6 ay Devlet Bakanı Tansu Çiller, enflasyOnun indirilebilmesi için 6 ay süre is- terkenşöyledi- yor: "Kimse sözlerimizi enflas- yonun önumuzdeki bir-iki ay içinde hemen inmeye başlayaca- ğı şeklinde anlamasın. Öncedev- raldığımız birikimin etkisiyle bir yükseliş olacak, ama sonra iniş başlayacak ve altı ay içinde enf- lasyonun kesin iniş trendine gir- diğini herkes görecek." KİT'ler acil: Bir buçuk ay içinde KİTMer konusunda sonuç alınmaya başlanması gerektiğini söyleyen Çiller, "Bu arada bazı KİTIerin hızla özelleştirilmesi ve blok satışlar da gündeme gele- bilir" diyor. OSMANULAGAY 3. Sayfada Cindoruk'tan siyasetçilere sert eleştiri Zenginleş- •e işi degil Kumar borcu haberi nede- niyle GAP Ba- kanı Ömer Barutçu tara- fından ağırşekildesuçlanan Cin- doruk, "Siyasetzenginleşmeve prestij kazanma işi değildir'' di- ye konuştu. Barutçu ise partiyi yıpratmamak için susacağını ve dava açmayabileceğini söyledi. 17. Sayfada KOALİSYON KURSIJDE — Demirel ve İnonu, Diyarbakır'da değişik bir uzlaşma tablosu çizi>orlardı. Halk, demokrasi fcriyor Başbakan Demirel ve Başbakan Yardımcısı İnönü, Diyarbakır'da coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Belediye Meydanı'nda düzenlenen mitingde, 'Özerk üniversite', 'Şark'a hayat verecek dindir', 'Bölge halkı barış, özgürlük ve demokrasi istiyor', 'Başörtüzulmüneson', 'Kapalı beş fabrika açılsın' pankartları açıldı. İnönü: Hükümeti sizfeurdunuz Konuşmasına "Bu hükümetin temelini siz attınız" diye başlayan SHP lideri İnönü, "İnsanca yaşamak istiyorsunuz. Baskıların kalkmasını istiyorsunuz. Bütün Türkiye'de can güvenliği, huzur getirecek hükümeti siz kurdunuz. Türkiye'de yeni bir dönem başladı. Faili meçhul cinayetlerin sorumluları bulunacak" dedi. Demirel: Devleti kucaklayın İnönü'den sonra konuşan Başbakan Demirel, "Biz size sahip çıkacağız. Siz de bize sahip olun. Devletinizi kucaklayın, devlet sizi kucaklamaya hazır. Kan dökerek bir yere varılmaz. Biz emrinizdeyiz.Gelin kemgözlerebir avuç toprak atalım" dedi. FABUK BİLDİRİCİ ve ER6ÜH AKSOY'un haberi 5. Sayfada KAYIP GENÇ MEZARDA BULUNDU 5.Sayfada MuzırKunılu kalkıyorDüşünce özgürlüğünü engelkyen tüm yasa ve mevzuat tek tek gözden geçirüecek TURAN YILMAZ ANKARA — Son yıllann en çok eleştiri toplayan kurumlarından Muzır Kunılu ta- rihe kanşıyor. Görev yaptığı 5.5 yıl içinde in- celediği 5 bin 600 kitap, dergı, gazete ve fıl- min yansı içın "zareriıdır" hükmü veren Muzır Kurulu kaldırılıyor. Kultur Bakanlı- ğı, hukumet programında da yer aldığı şe- kilde, bu kurulu kaldırmak amacıyla çalış- malara başladı. Kultur Bakanlığı, bu konudaki çalışma- ların ılk adımı olarak uzmanlardan oluşan bir komisyon kurdu. Başkanhğını eski par- lamenter, avukat Sururi Baykal'ın yaptığı komısyonda, Bakan Fikri Sağlar'ın danış- manlan ile avukaüan yer aiıyor. Düşunce öz- gurlüğunun ve sanatçı yaratıcılığının önunde engel oluşturan tum yasa ve mevzuatı tek tek gözden geçırecek olan komisyonun saptama- larının ışığında, bu konuda gerekli duzen- lemelerin yapılacağı bildirildi. Bakanlık kay- nakları, Muzır Kurulu'nun yasal dayanağı olan "Kıiçükleri Muzır Neşriyattan Korama Yasası"nın tumuyle yururlukten kaldınlaca- ğıru aktardılar. Aynı kaynaklar, hukumet programında da zaten bunun ongörulduğu- nü anımsattıiar. Programda, konuya ilişkin şöyle deniliyor: "Sansiır, Muzır ve Basın Yasası gibi ya- salardan kaynaklanan kısıtla) ıcı duzenleme- (Arkası Sa. 17, Su. 8'de) Santrai >apımında çalı>an işçiler mesaılerini surdurduklerıni so>lediler. GökovaSantrulı'nda inşaatsürüyor Termik kavgaÇevreciler ve yöre halkı boşuna mı sevindi? Gökova Körfezi'ndeki termik santralın yapımını üstlenen şirketler denizden alınacak soğuk su için kanal açma işlemini sürdürüyor. Hüsamlı havzasından gelen kömür için konveyör hattı da döşenmeye devam ediyor. BEHZAT ŞAHİN Gökova Termik Santralı'nda inşaat faali>etı butun hızı>la suru>or. (Fotograf: BLH/\T ŞAHİN) Gökova Termik Santralı yapımının dondurulduğunun hükumetçe açıklan- ması birçok çevrede sevinçle karşılandı. Santrai yapımının durması ve santra- hn sökulerek başka yere taşınabileceği yo- lundaki demeçler, söylentiler, olumlu- olumsuz tepkiler arka arkaya geliyor. Pe- ki, santralda ne oluyor? Dondu mu, don- madı mı? Yanıt hayır. Termik santralın yapımı suruyor. Santral inşaatının çeşitli kademelerini üstlenen yerli ve yabancı firmalar, hanl harıl çalışıyor. Santralın, toplam 420 me- gawatt elektrik enerjisi üretecek iki üni- tesinın devreye girmesine de az kaldı. Muğla - Marmaris - Koyceğız kavşağın- da Muğla yoluna döndukten sonra sol- dan Akyaka Köyü'ne sapınca başlıyor Gökova Körfezi. Akyaka'dan hemen sonra, şirin bir ba- lıkçı köyu olan Iskele'den girilen orman yolunun bir tarafı denız, bir tarafı dağ. (Arkaa Sa. 12, Sü. 6'da) ÇEVRE BAKANI: İNCELtYORUZ 12. Sayfada Atinadan Aris'in ruhu STELYO BERBERAKİS Başı kesilerek öldurulen komunist direnişçi Aris Veluhiottis'in solcularca heykelinin dikilmek istenmesi Yunan Parlamentosu'nda ağır suçlamalann gündeme gelmesine yol açtı. New YDrk'tan Kola gençleştiriyor ŞEBNEM ATtYAS Coca-Cola, Manhattan'ın 5. Caddesi'nde 18%'dan beri kendisini sattıran reklam ürünlerini satıyor: Kırmızıh kadm takvimleri, şişeli Jean Harlovv, 1940'lann teneke kutuları... Berlinden Bizi istemiyorsun GÜLTEKİN EMRE Bizi yeni acılara salıyorsun, oğullarımızı oldurmekle, yaralamakla, tehditlerinle. Yıllardır iç içe yaşarken ekonomine alınterimizi aktarırken karşılıklı kız alıp verirken birbirimize, şimdi bize duşmanca bakıyorsun. 8. Sayfada PAZAR KONUĞU ANGELIKI LAIOU Bizans, dünya tarihinin aynası Bizantolojı, tarihçilerin en özgün uzmanlık alanlarından birisi. Tarihçi yazarımız tlber Ortaylı, dünyanın önde gelen Bizantologlarından biri olan Yunan Angeliki Laiou ile konuştu. 10. Sayfada ZEHİR Okay Gönensm 2. Sayfada YAZIYI SAVUNMAK Özdemır Ince 2. Sayfada SINIR ÖTESt OPERASYONLARA ÖVGÜ Türker Alkan 4. Sayfada BU BAHAR SÜRER Mİ? Ahmet Taner Kışlalı 5. Sayfada 'CENNETİN ÇAYIRLARI' Nazh Eray 8. Sayfada EKONOMİDE KULİS Meral Tamer 11. Sayfada "ENTRİKA tPİNİN UCU.." Cemıî Oktay 14. Sayfada DELİ DOLU Ganı Mujde 15. Sayfada Bugûn / Dergi Zinde kalmanın yolları İşçi / 3. Sayfada DİSKyeniden doğuyor Edebiyat / 7. Sayfada Tebdilgezen düşünceler Orhan Pamuk 1. Lig / Sporda GalatasarayV BursaVa 4attı Moda / Arka Sayfada Yarım yüzyıldır Necla Seyhun Diyarbakır'dan: Yeni Dönem ve Umut... (1) Y)lYARBAKIR — Bırlıkte çıktıkları ılk yurt gezisınde Demırel'le Inonü sıcak karşılandı- lar. Diyarbakır'ın eskı Belediye önunde canlı bir topiuluk vardı İki lider burada coşkulu bı- çimde selamlandı. Neden? Kimilerine bu soru biraz tuhaf gelebılır. Ama sormak gerekıyor Hele yakın geçmıştekı bazt olaylar anım- sanırsa, bu sorunun anlamı daha iyi anlaşı- labılır Unutulmasın: Daha bırkaç ay once Diyarbakır'ın bir baş- ka meydanında Cumhurbaşkanı Özal bir mi- ting yapmayı denemıştı. Ama Ofıs Meyda- nı'nda coluk çocuktan başka pek kımsecık- ler boy göstermemıştı. Bunun gıbı seçım kampanyası boyunca Diyarbakır'a ne DYP lideri ne de SHP lıde- (ArkasıSa. 17, Su. l'de) HASAN CEMAL Yugoslavya'da savaş,Batı'yı böldüDış Haberler Servisi — Yu- goslavya'da yaşanan iç savaş, bu ulkeye karşı izlenecek poli- tika konusunda Batı dunyasını böldu. Avnıpa Topluğu (AT) ve Bir- leşmiş Milletler (BM) gözetimin- de sağlanan ateşkeslerin ihlal edilmesi ve parçalanma surecı- nin guçlenmesı, Yugoslavya'- dan bağımsızlığını ilan eden cumhuriyetlere karşı takınılacak tutum konusunda Batılı ulkeler arasında da parçalanmaya ne- den oldu. ABD, ıç savaş nedeniyle Yu- goslavya'ya tanıdığı bazı tican ayncahkları ıptal ederek yaptı- nm uygulama yoluna gitti. Or- tak dış pohtika saptama konu- sunun da gündeme geleceği ta- rihi Maastricht zirvesı öncesin- de, AT ülkeleri de Yugoslavya sınavını en aandan şimdilik ba- şarıyla geçemedı. Almanya, 'tek başına kalsa bile' önumuzdeki gunlerde Hır- vatıstan ve Slovenya'yı resmen tanıyacak. Fran&a ise Alman et- kisi nedeniyle Slovenya'nın ba- ğımsızlığına karşı. Hırvatistan'ı ise yalnızca 'insani' gerekçeler- le gözetiyor. Ancak Paris, Yu- goslavya'nın toprak bütünlüğu- nun korunmasından yana. Bu noktada Yunanistan'la da fikir bırliğı içinde. Çunku Atina, Yu- goslav cumhuriyetlerinden Ma- kedonya ile olan sorunlan nede- niyle bu ulkenin parçalanması- na sıcak bakmıyor. Hatta AT içinde yalnız kalsa dahi bağım- sız bir 'Makedonya Cumhuriye- ti'nı tanımaya yanaşmayacak. Italya ise orta yolu benimse- yerek Hırvatıstan ve Slovenya'- nın yanı sıra Bosna-Hersek ve Makedonya'nın da tanınmasını istıyor. Ancak esas tercihinîn dağılmadan yana olmadığını da ıfade ediyor. İngiltere'nin tutu- mu ise diğer ulkelerden olduk- ça temkınlı. Londra, henüz ka- rar vermek için erken olduğu kanısında ve beklemeyi öneri- yor. Kısacası, her Ulkenin ken- di ulusal ve uluslararası çıkar- ları Yugoslavya'ya karşı izleye- cekleri pohtikada öne çıkıyor. (Arkaa Sa. 12, Su. 6'da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog