Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

Türkiye'de anında alabiieceğiniz ve ömür boyu kullanabileceğiniz, 3 milyon TL çekiş gucüne sahip tek banka kartı % 1 Bank24 Kartı'dır! PAMUKBANK 4» v Cu mhuriyet Tamam! PAMUKBANK i y i ba n ka d ı r I 68.YIL / SAYI 24171 / 2000 TL (KDV dahıl) KURUCUSU YUMUS NADİ (1924-1945) BASYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 6 ARAUK 1991 CUMA 150 bin kişi emeklilik kuyruğunda. Erkek 25, kadın 20yılda emekli olacak 25 yılda emekliliköğretmene sınav kalkıyor Bakanlar Kurulu, öğretmen alımında yapılan yeterlilik sınavının kaldırılmasını ve ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmalarını benimsedi. KtT 'arpabgı' kapanıyor Kamuoyunda 'arpalık' olarak bilinen KİT danışma kurullarının kaldırılmasına da karar verildi. Bu kurullarda halen 251 kişi çalışıyor. ANKARA (Çumhuriyet Bü- bin 595'i sözleşmeli 149 bin 560 Bakanlar Kurulu, öğretmen Bakanlar Kunılu'nun yakla- rosu) — Başbakan Süleyman kamu çalışanı hemen emekli alımında yapılan yeterlilik sına- şık üç saat süren toplantısından Demirel'in başkanlığında dun olabilecek. Emeklilik hakkı ka- vının ve kamuoyunda "arpa- sonra bir açıklama yapan Dev- toplanan Bakanlar Kurulu'nda, zanacaklardan 63 bin 302'?i lık" diye nitelenen KİT danış- let Bakanı ve Hukümet Sözcü- emeklilikte yaş haddi kaldınldı. kadın. ma kurullanrun kaldırılmasını su Akın Gönen, kamuda çalışan Buna göre kamu kesiminde ça- Kanun hükmünde kararname benimsedi. Devlet Bakanı ve kadınlann, yaşına bakılmaksı- hşan kadınların 20, erkeklerin ile emeklilikte 1986 yılında baş- Hukümet Sdzcüsu Akın Gönen, zın 20, erkeklerin de 25 yılda de 25 yılda emekli edilmelerine latılan ve çalışma sürelerine gore "Öniimüzdeki giinlerde zam var emekli olmalanna üişkin yasa ilişkin yasa gücunde kararname kademeli bir geçişle uygulanan mı?" sorusuna, "Giden hüku- gticünde kararnamenin kabul kabul edildi. yaş haddi aranmayacak. Uygu- rnet, kucağınuza nurtopu gibi edildiğini bildirdi. Gönen, Ba- Kararnamenin yurürlüğe gir- İama, kamu ve özel sektördeki bir çocuk bıraktı" karşıbğını kanlar Kurulu'nda, KİT'ler, mesiyle 136 bin 965'i memur, 12 tüm çalışanlar ıçin geçerli. verdi. (Arkası Sa. 14, Sü. l'de) tleştindi özal,yîne dayanamadıE s k i ş e h i r C e z a e v i Cumhurbaşkanı Özal, İstanbul'da şehit polislerin cenazesinde yaptığı konuşmada, "Bu canilere yürek yeren son Eskişehir Cezaevi hadisesini de hükümetin bir kez daha gözden geçirmesini istiyorum" dedi. K İ T ' t e n k u r t u l a n Özal, Mülkiyeliler Birliği'nde yaptığı konuşmada, hükümetin programını eleştirerek KİT sorununu çözmeden enflasyonu iki yılda indirmerrin hayal olduğunu söyledi. D e m i r e l : ' V a r s ı n k o n u ş s u n ' Başbakan Demirel, Özal'ın eleştirileri konusunda şöyle dedi: Konuşsun varsın, biz icracıyız şimdi. Konuşması bizi rahatsız etmez. Cevap vermeyeceğiz. 4. Sayfada Orduda modernizasyon Er-erbaş sayısı 350 bin olacak 265 bin terhis. Halen orduda er-erbaş sayısı 615 bin. Modernizasyon ve profesyonel ordu düzenlemesi sonucu, 265 bin er terhis edilecek. Ancak Genelkurmay terhis için süre vermiyor. ANKARA (AA) — Turkiye'nin gündeminde- ki ağırlıkh konular arasında bulunan, Turk Si- lahlı Kuvvetleri'nin (TSK) modernizasyonu ça- lışmalarının temelini, 'profesyonel ordu', 'asker sayısında indirim' ve 'yeni seferberlik sistemi' oluşturuyor. TSK'nın modernizasyonu çerçevesınde, asker sayısındaki indirimin, Kara Kuvvetleri'ndeki er ve erbaşlarda olacağı, bunda da tavarun 350 bin olarak belirlendiği öğrenildi. Buna göre halen 615 (ArkastSa. 14. Sü. l'de) Düşünce sanığına tazminat yok Terörle Mücadele Yasası'na göre düşünce suçundan yargılarup beraat eden kişilere tazminat ödenmesi engelleniyor. Mahkemeler bu konudaki tazminat taleplerini geri çeviriyor. Son sözü Yargıtay söyleyecek. TURAN YILMAZ ANKARA — Terörle Mücadele Yasası, dü- şüncesinden ötürü yargılanıp, beraat edene taz- minat ödenmesini engelliyor. Mahkemeler, du- şünceye yasak getiren ünlü 141 ve 142. madde- İeri yürurlukten kaldıran Terörle Mücadele Ya- sası'na göre beraat edenlerin, daha önce tutuk- lu kaldıkları süreye ilişkin tazminat istemlerini geri çeviriyor. Bu karan alan mahkemeler, ge- rekçelerinde, yasaya göre verilen beraat karar- (Arkaa Sa. 14, Su. 6'da) Püpatyalar dağılıyor TRT bile gelmedi Şimdiye dek Türk Kadınını Guçlendirme Vakfı'nın her turlu etkinliğini görüntuleyen TRT, ilk kez aynı vakfın düzenlediği "Politika ve Kadın" panelineekipgondermedi. YalnızcaStarl paneliizledi. Eski A\.\P*lılar yok Papatya Vakfı'nın paneline başta Berna Yılmaz olmak üzere ANAP'lı eski bakan ve milletvekili eşlerinden birçoğu katılmadı. Semra Özal'ın yanında gelini Elvan Özal vardı. HAKAN AYGÜN'ün haberi 19. Sayfada Semra Özal'ın cevresi bir zamanlar Taparya' diye tanımlanan milletvekili eşleriyle doluydu. (Fotoğraf: RIZA EZER) BAŞKENTTEN AHMETTAIV Gündem ve Görüntü Başkent'te iki konu var konuşulan: "Acaba tam alışmışken, Özal'ı kaybediyor muyuz?" Demirel, toplumun gündeminı ve kafasını "işgal" etmekte onun kadar başanlı olabilecek mi? Özal şimdi de yeni kazandığı 'ana muhalefetin manevi lideri' statusundenyararlanacaktır. 5. Sayfada DEĞlŞMEYt StNDtRMEK Murat Belge 2. Sayfada ÇAĞDAŞ SANAT MÜZESt'Nt KURARKEN Beral Madra 2. Sayfada ON BİR YIL SONRA DİSK Mebuse Tekay 2. Sayfada EKONOMÎDE BAYRAM YOK... Osman Ulagay 3. Sayfada YERKÜRESEL EĞİLÎMLER VEBİZ Şabın Alpay 4. Sayfada MAASTRICHT ZtRVESİ Hûseyın Baf 10. Sayfada MEMUR SENDİKALARINA MERHABA Emre Kocaoğlu 12. Sayfada DUVARDA RESİMLER, GÜNDEMDE KADIN BAKANLIĞI Müjerref Hekımoğlu 16. Sayfada IstaııbıılVla yüksek tansiyonTRAFİK ARAPSAÇI ÇÖPLER DAĞ GİBİ TAŞI TOPRAĞI ALTEV DOĞALGAZ YARASI BELEDİYE SÜRTÜŞMELERİ Trafik giderek içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Kentte 800 bin araç seyir halinde. Bu sayıya her gün 400 tanesi ekleniyor. Buna karşılık otopark kapasitesi 16 bin 726 araclık. Trafik polisi sayısı 769, polis başına düşen araç sayısı ise 1000. Yayalann yollarda rahatça yürüyemediği kentte bin 50 adet kavşak var ve bunlann yalnızca 250'sinde sinyalizasyon bulunuyor. Günde 6 bin tonun üzerinde (1995'te 8 bin ton) çöp üretiliyor. Çözüm, ancak 120 milyon dolarlık (600 milyar lira) bir projenin yaşama geçirilmesiyle mümkün olacak. Mevcut çöpler büyuk bir çevre sorununu da yanında getiriyor: Örneğin Halkalı'dan sızan sular Küçükçekmece Gölü'ne, Kemerburgaz'dan sızan sular ise Haliç ve Marmara'ya doluyor. Yarım milyon insan daha iyi bir iş ve gelir umuduyla yeşil alanlara ve su havzalarına göç ediyor. Türkiye'deki 1 milyon 750 bin gecekondudan 350 bini İstanbul'da. İstanbul'a günde 100 nüfusun katılması yerleşım sorunlarına daha da boyut kazandırıyor. Göç ve Hazine arazisine mafya yöntemleriyle el konulması arsa sıkıntısıru da gündeme getirdi. Başlangıç tarihi olarak 1988 kasımı dUşünUlen, ancak 7 ay gecikmeyle başlayan doğalgaz çalışmalarında belirgin bir ilerleme gözlenmiyor. Üç yıl içinde hiçbir yerleşim birimine ya da işyerine bağlantı yapılamadı. 1 trilyon 600 milyarlık projedeki çeşitli nedenlerle ortaya çıkan gecikmeler, 100 milyon dolarlık zarara yol açtı. Belediye hizmetlerinin aksamasında, Sözen ile bazı belediye başkanlan arasındaki sürtüşmenin etken olduğu bildiriliyor. SHP içindeki iktidar kavgasında Şişli, Beyoğlu, Sanyer, Gaziosmanpaşa ve Bakırköy belediye başkanlannın Baykal'ı desteklemeleri, tnönü'den yana tavır koyan Nurettin Sözen'le aralarırun açılmasına neden oldu. 19. Sayfada TV / 8. Sayfada Birdy: Savaş karşıtı film Sinema / 9. Sayfada Kendini Arayan Adam: Başarımn ağır bedeli Atillâ Dorsay GENELKURMAY AÇIKLADI: Org. Güreş'in kahvesinde zehirli maddeHastalanma yok Genelkurmay Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş ve komutanlann 2 arahk günü İstanbul'da içtiği kahvede zehirli madde saptandığı, ancak bu nedenle bir albayın rahatsızlandığı haberinin asılsız olduğu belirtildi. P K K üstlendi PKK örgütünün Avrupa temsilciliği adına dün yapılan açıklamada, generalleri kendilerinin zehirlediği, bazılarının öldüğü öne sürüldü. 19. Sayfada 2 POLİSİN ÖLDÜRÜLMESİ 5 katilzanlısı belirlendiTerörle Mücadele Şubesi, önceki gün İstanbul Osmanbey'de Emniyet Müdür Yardımcısı ve şoförünü katlettiği öne sürülen 5 kişilik Dev-Sol timinin fotoğraflarını dağıttı. İstanbul Haber Servisi — !s- tanbul Emniyet Müdür Yar- dımcısı Şakir Koç ve şoförü Vedat DUmaç'ı öüceki gün Os- manbey'de öldüren Dev-Sol militanlannın kimliklerinin be- lirlendigi açıklandı. Içişleri Ba- kanı Ismet Sezgin de "Katiller yakalanmak uzereter" dedi. Terörle Mücadele Şubesi'n- den yapılan açıklamada, saldın sırasında Dev-Sol timinden Ad- naıı Berber (24) ile Mustafa Demirer'in (27) yarı otomatik silah kullandıkları, Ali Aygiil (24), Kemal Tamcan (23) ve Bahattin Anık'ın da (29) çevre güvenliğini aldıkları kaydedil- di. Fotoğraflan basına dağıtı- lan saldırganların kimlikleri şöyle açıklandı: Adnan Berber, Manisa do- ğumlu, "Erkan Şahin" kod adlı. Mustafa Demircr, Çorum Mecitözü doğumlu ve "Fuat Çetin" kod adlı. Bahattin Anık, Trabzon Vakfıkebir do- ğumlu, "Temel LazofJu" kod adlı. Kemal Tamcan, Artvin Ardanuç doğumlu. "Salih" kod adlı. Ali Aygül, Amasya Merzifon doğaımlu, "Ceogiz" kod adh. Polis yetkilileri, olayda kul- lanılan 9 mm çaph yan otoma- (Arkası Sa. 19, Sü. 4'te) Nasıt bir üniversite istiyoruz? îkiyüzlü hocalar olmasın1- Pısırık, bezgin, tepkisiz öğre- tim üyeleri üniversitede bulunma- sın. 2- Sevdalı öğrenciler, el ele, kol kola özgürce dolaşabilsinler. 3- Öğrencilerin not tutmaktan başları dönmesin. Doç. Dr. NADİR PAKSOY'un yazısı 6. Sayfada Universiteliler yazıyor Daha fazlaetkinlik... Bayata ha- zırhk... Bilimsel özerklik... Hiuh- bir öğrenci olmasın... Öğrenci sayısı azalsın... Safsatasız öğre- tim... dğretmenleiletişim... Şehir dışında kampus... 6-7. Sayfalarda AT /10. Sayfada Ekonomik birlikte anlaşma Sabetay Varol Sendika /12. Sayfada DİSK Genel Kurulu toplamyor Arkeoloji / Arka Sayfada Halikarnas'a Galatasaray desteği Aslı Kayabal Terör... JVanlı tırmanışını sürdürüyor terör. Önce- ki gün de İstanbul'da Emniyet Müdür Yar- dımcısı Şakır Koç'la, koruması Vedat Dilmaç silahlı saldın sonucu yaşamlarını yitirdiler. Toplum vicdanında, bu şiddet eyleminin de mahkûm edıldiği konusunda en ufak bir kuşkumuz yok. Soruyoruz: Bu cınayetleri işleyenler nere- ye gıdebileceklerini sanıyorlar? Hiçbir yere varamazlar. Bir çıkmaz sokak ıçindedırler. Terorizmle bu ülkeye hâlâ istik- rarsızlık tohumları ekebileceklerini sanıyor- larsa aldanıyorlar. O günler geçtı artık. Kanlı eylemlerıni ne kadar tırmandırmaya çalışırlarsa, kendilerını de o kadar tecrıt ede- ceklerdır. Toplumun nefret ve kararlılığı her geçen gün daha çok etkisiz kılacaktır terö- rıstlen. (Arkası Sa. 19, Sü. l'de) HASAN CEMAL Talih Kuşu'ndan yübaşında 480 milyar TAYFUN GÖNÜLLÜ Milli Piyango İdaresi bu yıl Yılbaşı Özel Çekilişi'nde çiftçi- yi, esnafı, evsizi düşünerek bü- yuk bir armağan paketi hazırla- dı. Geçen yıl külçe altın dağıtan idare, bu yıl 7 ev verecek. Kırsal kesimde yaşayanlann bilet al- masını teşvik amacıyla, bu yıl çekilişe 12 traktör kondu. Bu arada otobus işletmecilerini ve nakliyecileri de unutmayan ida- re, 2 otobus ve 2 kamyonu çeki- lişe ekledi. Dağıtılacak toplam araç sayısı ise 210. Yılbaşı Özel Çekilişi nedeniyle bu yıl 10 milyon adet numara basıldı. Bu numaralardan 2.5 milyon tanesine ikramiye çıka- cak. Ancak bu numaraların ya- rım ve çeyreklere isabet etmesi durumunda bu sayının 5 veya 6 milyonu bulabileceği kaydedildi. Ancak geçen çekilişlerın deneyi- mini göz önünde bulunduran yet- kililer, ikramiye sayısının 5-6 milyona çıkmasının çok güç ol- duğunu belirttiler. Basılan 10 milyon numaranın, 20 milyon tanesi çeyrek, 6 milyon tanesi yarım ve 2 milyon tanesi de tam bilete ayrıldı. Piyasaya dağıtıla- cak bilet sayısı 28 milyon. İdare, bu yıl 800 milyar lira- lık bileti piyasaya sürecek. Bu- nun 480 milyar lirasını ikrami- ye olarak dağıtacak. özel çeki- lişin büyuk ikramiyesi ise bir ki- şiye 30 milyar lira. Yılbaşı günu 30 milyar lira çıkana kadar çe- kiliş yapılacak. Ancak bu uygu- lama diğer ikramiyeler için ge- çerli değil. Yılbaşı biletleri 10 aralıktan itibaren satışa sunula- cak. Geçen Yılbaşı Özel Çekilişi'n- de kulçe altın dağıtan Mıllı Pi- yango İdaresi, bu yıl altını ko- nuta çevirdi. Geçen yıl kulçe al- tın kazanan talihliler külçe altı- nuı yerine paralannı aldılar. 1da- (Arkası Sa. 14, Sü. 4'de) YÜKSEK TANSIYONLU HASTALARA MÜJDE Arka Sayfada HAZARCIEYLEMİ 15. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog